Logi sisse läbi:

EELK Põhja – Ameerika praostkonna sinod hingas Toronto Peetri kirikus 11. mail 2016 kahe kopsupoolega

Vasakult: abipraost assessor Hendrik Laur, Loit Maripuu, Jaan Pallop, Peeter Altosaar, Anne Raudsepp Altosaar, Evy Beraldo, Toomas Eichenbaum, piiskop Andres Taul, Agu Ets, piiskop Tiit Salumäe, assessor Naani Holsmer, praost emeritus assessor Tiit Tralla, praost Mart Salumäe, Marta Kivik, õpetaja Algur Kaerma.  Foto: Leena Liivet (2016)Vasakult: abipraost assessor Hendrik Laur, Loit Maripuu, Jaan Pallop, Peeter Altosaar, Anne Raudsepp Altosaar, Evy Beraldo, Toomas Eichenbaum, piiskop Andres Taul, Agu Ets, piiskop Tiit Salumäe, assessor Naani Holsmer, praost emeritus assessor Tiit Tralla, praost Mart Salumäe, Marta Kivik, õpetaja Algur Kaerma. Foto: Leena Liivet (2016)
Enne seda, kui enamik 11.mai 2016 ennelõunal Toronto Peetri kirikusse sinodile kogunenuid oma uuenenud missioonist teadlikeks sai ning kaalutletud liigutustega praostkonna hoomamatuid mõõtmeid uuenenud konteksti siduma hakkas, oli armulauaga avajumalateenistus piiskop Tiit Salumäe juhtimisel, õpetaja Algur Kaerma jutlusega ja kohaliku praosti kaasateenimisel peetud, nii et praost Mart Salumäe selle otsuse tähtsate kinnitatud dokumentide alusel koosolijaile välja kuulutada sai, mis koguduste esindajaist ajaloolised isikud ja sinodist enesest ajaloolise figuuri tegi.

Tõepoolest, veel napilt poolteist tundi tagasi EELK Toronto Peetri kirikusse sinodi avajumalateenistusele saabunutena oli neist, kes EELK Kanada, teine, kes EELK USA praostkonna koguduse eestkõneleja, kuid õigel ajal jahvatanud EELK Välis–Eesti Konsistooriumi veski oli teinud oma kaalutletud otsuse juba varem — alates 28. märtsist 2016. moodustati uus EELK Põhja–Ameerika Praostkond, kuhu loetakse kuuluvaks kõik Põhja–Ameerika mandril tegutsevad EELK kogudused. Otsuse aluseks oli 2016. a. jaanuaris–veebruaris peetud kahe praostkonna liitumise hääletuse tulemused, mille järgi 12–st osalenud kogudusest pooldas ühinemist 10 ja 8–st vaimulikust andis ühinemise poolt hääle 5 õpetajat.Sinodikoosoleku alguses sai tervituseks sõna EELK diasporaatöö piiskop Tiit Salumäe, kes kõneles oma tegevusest luteri kiriku meediatöö korraldajana, piiskoplikest ülesannetest Lääne–Eesti kogudustes ning rahvusvahelise haardega tegevusest Siberis, Lääne–Euroopas ning muus maailmas tegutsevate eestikeelsete luterlike kogudustega. Pärast Toronto sinodit ootas piiskoppi — kes on Eesti Piibliseltsi esimees olnud selle taasasutamisest peale 1991. a. —, lennureis Philadelphiasse, Pennsylvania osariiki USA–s, kuhu sel aastal kutsuti kokku Rahvuslike Piibliseltside Maailmakongress. Eesti Piibliselts kui selle organisatsiooni liige — Sankt–Peterburgi Piibliseltsi haruseltsid asutati ametlikult Tartus 1813. a 10. juunil ja Tallinnas sama aasta 1. juulil, ning Maarjamaa enda pinnal asutatud Venemaa haruseltside õiguspärane järeltulija, oli lisaks esindatud seltsi peasekretäri Jaan Bärensoni isikus.

Binoklid silmile ning kaardid lauale

Et mäletada toimetamisi just nii, kuidas iga üksik kogudus endi tegevusi reastab, palub praost sinodilistel end tutvustada ning anda koguduse tegevusest ülevaade.
Toronto Peetri koguduse esimehe Naani Holsmeri sõnutsi aitab Peetri kiriku majanduse olukorda tunduvalt parandada Päästearmee, kes kasutab kirikut üürilepingu alusel. Leping on tehtud 3 aastaks. Kuna Päästearmee maja jäi ette Toronto allmaaraudtee ehitusele, siis nende hoone lammutatakse, kuid hiljem ehitatakse uus maja, seni on nad Peetri koguduse üürnikud.

2015.a. tähistas kogudus oma kiriku 60. aastapäeva. Seda austasid külaskäiguga peapiiskop Urmas Viilma ja LCC president dr. Paul Zabel. Pärast rahvarohket jumalateenistust järgnes pidulik vastuvõtt kiriku alumises saalis.

Koguduses tegutseb kaks muusikakollektiivi, naisring ja arhiivitoimkond. Koguduse juhatus on koostöövõimeline. 2015.a. oli koguduse hingekirjas 1745 inimest, peeti 81 jumalateenistust ja palvust, ristiti 6 last, leeritati 3 noort, laulatati 4 paari ja maeti 42 lahkunut.

Hamiltoni koguduse juhatuse nõukogu esimees Jaan Pallop nimetas, et on peetud arutelusid oma kirikla müümise asjus, kuid täiskogu niisugust plaani ei kinnitanud. Sügisel plaanitakse pühitseda koguduse 65. aastapäeva. Tore on meenutada koguduses 2016. a. teeninud õp Tuuli Raamatut, kes pakkus inimestele palju rõõmu ja genereeris uusi ideid.

Teenekas ametivend abipraost Hendrik Laur teenib kolme USA kogudust: Portland, Seattle ja San Francisco, millest viimases on viimane jumalateenistus 1. nelipühal, 15. mail sel aastal. Portlandi koguduse tegevusel näeb õp Laur tulevikku, kuna seal on tore eestlaste grupp ja lootus on, et nad võivad kogudusena veel mitu aastat kesta.

Loit Maripuu Detroit–Michigani koguduse ülevaates oli nii mineviku helgust kui ka tuleviku kurbust, sest 40 aastat enda ja koguduse elust on möödunud ja nüüd koguduse esimehena tunneb ennast justkui viimse mohikaanlasena: huvilisi on, kuid uusi liitujaid ei ole. Tihti peatuvad piirkonnas Eestist pärit vahetusüliõpilased, kes teatud aja pärast tagasi lähevad ja nii jäävadki alles need 30 annetajat. Kogu liikmeskonnast on jumalateenistusel keskmiselt 16 inimest.

Agu Ets Baltimore Markuse koguduse esimehena nimetas, et kuigi liikmeskond tõmbub koomale, võib tegevus rahaliste ressursside poolest pikemalt kesta. Koguduse diakonina pidas ta eelmisel aastal 11–st jumalateenistusest kolm. Eelmisel aastal oli au vastu võtta peapiiskop Urmas Viilmad, kelle peamine ülesanne oli EELK delegatsiooni juhina osaleda Maryland–Delaware Sinodi aastakoosolekul, kuid peapiiskop leidis aega tutvuda linnaga ning pidada Markuse kogudusele jumalateenistust.

Anne Raudsepp Altosaar Montreali Jaani kogudusest kirjeldas koguduse elu mitmeti omapärasena: asendusõpetajatena teenisid õpetajad Kalle Kadakas ja Tuuli Raamat, kuid 2015. a valiti koguduse õpetajaks norra päritolu Matthew Andersson. Lühikese ajaga on ta ära õppinud eesti keeles koguduse õnnistamise. Kuna Matthew teenib ka soome kogudust, on see rahvast juurde toonud. Montrealis on segaabielupaare, kes tavaliselt kirikus ei käi. Seevastu kontsertide puhul tuleb inimesi rohkelt välja. Tavalisel ajal on 20–25 jumalateenistusel osalejat.

Vancouveri Peetri kogudus pühitses 27. septembril 2015. a. koguduse 65. a juubelit ja võttis sel puhul vastu peapiiskop Urmas Viilmad koos abikaasa ja tütrega ning EELK Välis–Eesti piiskop Andres Tauli koos abikaasaga. Tänu annetustele korraldas Kirikufond kogu hoonete kompleksi sise– ja välisremondi alates katusest kuni vundamendi ja keldrikorruseni välja. Täiesti uue näo sai terve kinnistu haljastus. Koguduse esinaine Milvi Puusepp juhatas kiriku sisemisi värvimise töid: luteri koguduse bürooruumi, trepikotta ja õpetaja kabinetti paigaldati uued põrandakatted, värviti seinad.

Mitmeid üritusi ning jumalateenistusi on peetud koos kohapealse baptisti– ja õigeusukogudusega. Kogudust teenib alates 15. oktoobrist 2014 õp Algur Kaerma. Nõukogu esinaine ja liikmed panustavad koguduse tegevusse suure hooga, läbisaamine on hea. Majanduslikult tullakse toime. Koguduse missiooniks on toetada Kodu–Eesti kristlikku haridust. Annetusi on saadetud nii Tartu Peetri Koolile kui Tallinna Toomkoolile. Kurvastusena jäi kogudus ilma suurepärasest organistist dr Robert Battist, kes lahkus surma läbi 9. märtsil 2016.a. Uus mängija Shannon Mattson on toimekas, sõbralik ning kogudus näeb temas tuleviku tublit kaastöölist.

Praost emeeritus Tiit Tralla, praegu EELK Välis–Eesti Konsistooriumi assessor, piirdus enese lühitutvustusega.

Piiskop Andres Taul esindas sinodil St. Catherinesi kogudust. Lühidalt — 19 koguduse liiget ja 10 jumalateenistust aastas peetud. Kohalikust eesti seltsist pole ammu inimesi kiriku liikmeks astunud; annetavad küll. Majanduslikult tuleb kogudus välja. Suur rõõm oli eelmisel aastal EELK peapiiskopi Urmas Viilma külaskäik, mille käigus külastas peapiiskop ka oma St. Catherinesis asuvat vanaisa hauda.

EELK V-E Piiskopkonna konsistooriumi otsus EELK Põhja-Ameerika praostkonna loomise kohta sisaldas ka praost Mart Salumäe kinnitamist vastloodud praostkonna praostiks.

Abipraosti ametikohale seadis praost senise abipraost Hendrik Lauri kandidatuuri, mis ühehäälselt vastu võeti.

Sinodipäeva teise poolde olid planeeritud piiskop Tiit Salumäe ja Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärensoni ettekanded.

 


Nagu kala vees

Nii on juba kohane öelda seepärast, et sinod rohkete järvede ja jõgede piirkonnas toimus, kuid ka asjaolu tõttu, et piiskop Tiit Salumäe oma tegevusest ülevaadet andes ühte teisega sedavõrd oskuslikult seostab ja lisaks mažoorse esitluslaadiga tempereerib.

Praegu eksisteerib EELK–s kaks piiskopkonda: EELK Välis–Eesti ja EELK Kodu–Eesti piiskopkond. Peapiiskop Urmas Viilma ettepanekul valiti piiskoppideks Tiit Salumäe ja Joel Luhamets. Tiit Salumäe vastutusalasse määras EELK konsistoorium Eesti piiskopkonna lääneosa ning EELK diasporaa töö Euroopas ja Venemaal. Praegu räägime Välis–Eesti piiskopkonnast kui iseseisvast üksusest. Realiteete arvestades kvalifitseeruks Euroopas iseseisva praostkonnana vaid Rootsi praostkond. Inglismaal ja Saksamaal on seniste EELK koguduste arvud sedavõrd kahanenud, et need on muutumas kuulutuspunktideks. Euroopasse on viimase 25 aasta jooksul elama asunud suur hulk eestlasi, kes on jätkuvalt oma kodukoguduste liikmeteks jäänud. Näiteks Brüsselis töötab Euroopa Liidu ametkondades mitusada eestlast. Nende teenimiseks on sinna juba asutatud uus kuulutuspunkt. Kõne all on sarnase kuulutuspunkti loomine ka Berliini. Inglismaal on uute Eesti ümberasujate kontsentratsioon mujal kui senised eestlaste kogudused. Nende teenimiseks on peetud läbirääkimisi kohaliku kirikuga. Nii Rootsis kui Soomes elavad eestlased on sealse luteri kiriku liikmed ja maksavad seal oma makse. Soomes elavate eestlaste vaimulik teenimine toimub Helsingi piiskopiga sõlmitud koostöö alusel.

Piiskopi hinnangul on möödas aeg, kui enamik inimesi olid kiriku liikmed. Kiriku ülesanne on siiski kohal olla ja selleks koguduste struktuuri ka kohapealsetele oludele vastavalt ehitada. Praeguste andmete järgi elab ja töötab Soomes ca 100 000 eestlast.

EELK meediatöö Kodu–Eestis

Piiskopi meelest on Kodu–Eesti kristliku elu oluliseks keskmeks nädalaleht Eesti Kirik, mis peaks olema kirikut ühendavaks lüliks. Tema arvates ei peaks kiriku ajaleht olema ainult kirikuvalitsuse, vaid ka kirikurahva häälekandja. Tellimusi on päris rohkesti ja kampaaniad on õnnestunud. Samas võiks iga kogudus endale tellida vähemalt kaks eksemplari igast numbrist, et koguduse liikmed saaksid seda lehte rohkem lugeda.

Kristlik meediatöö Eestis toimub Eesti Kirikute Nõukogusse kuuluvate kirikute koostööna. Hommikupalvused raadios ja vaimulikud saated ning pühade ajal toimuvad teenistuste ülekanded on jaotatud erinevate kristlike kirikute ja vaimulike vahel. Eesti kirikutele on pakutud eetriaega ka eratelekanalites. Siiski on jäädud oma tegevuse kajastamisel Eesti Rahvusringhäälingu juurde, et hoida rahvuslikku identiteeti. Uus saatevorm on pühapäeva hommikune telesaade Tähendamisi. Esialgu võimatuna tundunud mõneminutilisest saateformaadist on kujunenud fenomen, mille käigus erinevad vaimulikud esitavad teemakohase mõttekäigu. Vaatajaid on hinnanguliselt 100 000 inimest. Suurt tööd nõuab pühadeteenistuste ettevalmistamine, mille jaoks peab alati olema täpne ajakava. Kiriku liikmeskond ei piirdu ainult nendega, kes maksu maksavad, vaid ikka kogu rahvaga. Televisioon ja raadio on selles mõttes ühendav faktor.

Uue meediaga kaasaskäimiseks on EELK–l uus koduleht, mille suhtes esiotsa oli nii äärmuslikke hinnanguid kui ka konstruktiivset kriitikat. Tasapisi on see omaks võetud. Uus meedia võimaldab meil kursis olla ja inimesi kursis hoida asjadega reaalajas.

Jaan Bärenson — vana hõbe

Vaadates Eesti Piibliseltsi peasekretäri Jaan Bärensoni antiikset habet, ajaloost fokusseeritud silmavaadet ja Liivimaa talupoeglikku juukselakka, saab selgemaks Eesti Piibli sünnilugu. Uskumisväärsena mõjus ka lootus, et kord lööb ka see pird lõkendama, et eestikeelse Piibli 300. aastapäevaks uus emakeelne pühakiri Maarjamaa kodudesse ja kirikutesse trükilõhnalisena esitatud saab. Kui ainult valgustatust ja varandust jaguks. Peasekretäri ettekanne just sellesama optimismiratsu turjal galopeeris, kui ta heeroldi Pirita kloostri isa Vello Salo hüüangu „2039. aastaks uus eestikeelne piiblitõlge!" koosoleku ruumi heljuma õhkas.

Eesti Piibliseltsi vanuseks saab lugeda 203 aastat, aga et Eesti oli 50 aastat kommunistliku valitsuse all, siis saaks olla õige ka lugeda Eesti Piibliseltsi vanuseks 150 aastat. Eesti Piibliselts on seotud mitmete projektidega, emotsionaalselt kaasakiskuvaim neist on Hõimurahvaste aeg, mille kaudu toetatakse Piibli või selle osade tõlkimist, trükkimist ja levitamist Siberis elavatele hõimukaaslastele. Piibliselts on oikumeeniline organisatsioon. Viimase aja uuem teema on uue piiblitõlke ettevalmistamine. Preester Vello Salo peab vajalikuks, et eestikeelne uus Piibel ilmuks trükist 2039.a., mis oleks siis esimese eestikeelse Piibli 300. aastapäevaks ilmuv väljaanne. Kavasse on võetud, et 2017.a. alguseks püütakse sõnastada esialgne tegevusplaan, hinnata ressursside suurust, sh kui palju vajatakse spetsialiste–tõlkijaid. Eelmise tõlkekomisjoni tegijad on juba pensionieas, veel vanemad inimesed aga juba eluteed lõpetamas, noori tuleb alles koolitama hakata. Ettekandele järgnes "Eesti Piibliselts 200" tutvustav videofilm pikkusega 28 minutit.

Keisri maksud ja raha lõhn

Seniste praostkondade 2015. a majandusaruanded ja vast ilmavalgust näinud EELK Põhja-Ameerika praostkonna 2016. a eelarve esitas praostkonna sekretär Leena Liivet. Aruanded kiideti heaks ja eelarve võeti vastu. Endiselt saab praostkonna kaudu tulumaksuvabalt suunata sihtotstarbelisi annetusi EELK Konsistooriumi nii, nagu seda ka varem mitmed kogudused on teinud. Näiteks Vancouveri Peetri kogudus on toetanud nimelt Tallinna Toomkoolis ja Tartu Peetri koolis kristliku hariduse andmist.

Praostkonnakassa maks otsustati jätta senisele 3 dollarile liikmemaksja pealt. 2016.a. maks tasutakse 2015.a.liikmeannetajate arvu järgi. Tähtajaks määrati maksu tasumine hiljemalt 11. maiks 2017. a.
Lõpupalvuse pidas piiskop Andres Taul. Päike oli vajumas õhtukaarde. Sinodilisi ootas ees õhtusöök eesti toitudega Toronto Eesti Majas.

Seal, kus Läänemere lained randuvad

Võib-olla üksmeelse vaimu õhutusel — või kes teab, ka Jumala enda ettemääratusel —, käib praost välja järgmisel aastal sinodit pidada Kodu–Eestis, kus juubeleid suisa kaks— Eesti Kirikukongressist möödub 100 aastat ja Reformatsioonist 500 aastat —, ja selleks kokku tulla enne Tartus peetavat Kirikukongressi. Jäädakse peatuma selle juurde, et kolmapäeval, 24. mail 2017.a pidada EELK Põhja-Ameerika praostkonna sinodikoosolek Haapsalus. Ettepanek leiab üksmeele.

Ja kuni kord kohtume taas, loksub vesi endiselt Ontario järve randa, kuid koduse vee maiku tal pole, sest temas pole soola. Õige mekk on seal, kus Läänemere lained randuvad, seal, kus muiste isa–ema häll on kiikunud. Ja tõesti — piiskopi saugi oli sel' kevadisel sinodipäeval hommiku suunas kaldu.

 

ALGUR KAERMA

Vancouveri Peetri koguduse õpetaja

 

FOTOD - Seedrioru laste suvekodu 2019 algas

FOTOD - Seedrioru laste suvekodu 2019 algas

Suvisel pühapäeval, 14. juulil 2019.a algas Lõuna-Ontarios Elora seedrimetsades Eesti Suvekodu “Seedrioru”. Selle aasta ...

IT’S MORE FUN IN THE PHILIPPINES

IT’S MORE FUN IN THE PHILIPPINES

Time tends to stay still in this tropical marine paradise where one of the smallest Olive Ridley Turtles nests in magical Satelm...

Minu arm - XXVII laulu- ja XX tantsupidu - KOKKUVÕTLIK ÜLEVAADE

Minu arm - XXVII laulu- ja XX tantsupidu - KOKKUVÕTLIK ÜLEVAADE

Järjekordne suurpidu on saanud ajalooks. Tantsu- ja laulupidu on sündmus, mida ümber jutustada ei saa. Suuremal osal eestlastes...

Sinimustvalged lipud lehvisid

Sinimustvalged lipud lehvisid

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja Eesti Lipu Selts on juba aastaid teinud koostööd ja tegutsenud selle nimel, et nii laulu- kui ta...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Eestis elav...

Golf Tourney Saturday July 27, 2019

Golf Tourney Saturday July 27, 2019

Ladies and Gentlemen: The time draws near for all to step up to the plate and commit to this gol...

Vabariigi President Kersti Kaljulaidi kõne XXVII laulupeo avakontserdil „Õpetajale“ - 6. juulil 2019 Tallinnas

Vabariigi President Kersti Kaljulaidi kõne XXVII laulupeo avakontserdil „Õpeta…

Kallis Eesti rahvas!   150 aastat tagasi toimus meie esimene laulupidu. Oleks tsaarivõim toona teadnud, mida laulupidu ee...

Kanada Eestis! Palju õnne sünnipäevaks!

Kanada Eestis! Palju õnne sünnipäevaks!

O Canada! Our home and native land.   Kanada sünnipäeva pidu Eestis 3. juulil restoranis Põhjala algas hümni laulmisega, ...

Kohtumispaik – Eestimaa

Kohtumispaik – Eestimaa

Äsja toimus XX üldtantsupidu, kus esines ka 15 väliseesti kollektiivi. Kahjuks kõik soovijad suurele väljakule – Kalevi staadion...

Triin Kochiga ja kokkukuuluvus Metsaülikoolis

Triin Kochiga ja kokkukuuluvus Metsaülikoolis

Mis võiks olla veel parem uudis kui see, et üldlaulu- ja tantsupeo suvel külastab meie Metsaülikooli tuntud ja armastatud koorij...

*Pagulased ja väliseesti kirjandus* – avastamist üha jätkub

*Pagulased ja väliseesti kirjandus* – avastamist üha jätkub

Tallinna Telliskivi Loomelinnaku Rohelises saalis toimus 2. juulil kaks kirjanduslikku üritust järjest: kõigepealt kohtus noorte...

Canada Day 2019

Canada Day 2019

Tallinn, Estonia - Kevin Rex, Ambassador of Canada to Estonia, Latvia and Lithuania   Excellencies, parlamendiliikme...

Põhjakotka Tare – Under Construction and Making Great Progress!

Põhjakotka Tare – Under Construction and Making Great Progress!

As of the first week of June, a small and dedicated team of Põhjakotka members has been at Kotkajärve to brave the elements, inc...

Raimo Raag raamatu „Välis-Eesti 100 aastat“ esitlusel 24.01.2019 Tallinnas

Raimo Raag raamatu „Välis-Eesti 100 aastat“ esitlusel 24.01.2019 Tallinnas

Vahel tuleb seltskonnas jutuks, et vaatamata väikesele ja üha vähenevale arvule jätkub eestlasi igasse planeet Maa nurka. Selles s...

Golf Tourney Saturday July 27, 2019

Golf Tourney Saturday July 27, 2019

Ladies and Gentlemen: The time draws near for all to step up to the plate and commit to this golf day and winner celebrations b...

Alates maist on Eestisse tagasipöördujatele avatud uus nõustamisteenus

Alates maist on Eestisse tagasipöördujatele avatud uus nõustamisteenus

Eestisse tagasipöördumiseks ja edukaks Eesti ühiskonda sisseelamiseks vajavad väljarännanud inimesed mitmekülgset tuge. Integrat...

Juhtkiri - Russofoobia — tühine või sisukas süüdistus

Juhtkiri - Russofoobia — tühine või sisukas süüdistus

Tavaliselt russofoobia on viha või hirm venelaste, Venemaa, vene kultuuri või Venemaa poliitika suhtes. Väljendina on russofoob...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vahele jäämisest

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vahele jäämisest

Nüid kus mind enam kellelegi vaja ei ole, olen akand ajaviiteks mõtlema. Midagi peab inime ju tegema, kui tal enam obest ega atr...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Eestis elav...

Golf Tourney Saturday July 27, 2019

Golf Tourney Saturday July 27, 2019

Ladies and Gentlemen: The time draws near for all to step up to the plate and commit to this gol...

14th Annual Montreal Estonian Society Golf & Supper

14th Annual Montreal Estonian Society Go…

Saturday, August 10, 2019 10:00 a.m.Golf & Auberge Oasis (Rte 327 North) Join like-minded Mo...

Tulemas rahvalik laulupidu Vaba Rahva Laul

Tulemas rahvalik laulupidu Vaba Rahva La…

Tere head eestlased, kes te elate Eestimaast kaugemal üle maailma! Korraldan juba kümnendat korda...

Üleilmne eesti keele nädal ehk eesti keele “Teeme ära!”

Üleilmne eesti keele nädal ehk eesti kee…

PRESSITEADE08.03.19Eesti Instituut Eesti Instituut kutsub ühe nädala jooksul, 23.-29. septembril 20...

Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõistlus

Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõist…

Hiite Maja pressiteade 6.06.2019   Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodataks...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vahele jäämisest

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vahel…

Nüid kus mind enam kellelegi vaja ei ole, olen akand ajaviiteks mõtlema. Midagi peab inime ju teg...

Tulemas rahvalik laulupidu Vaba Rahva Laul

Tulemas rahvalik laulupidu Vaba Rahva La…

Tere head eestlased, kes te elate Eestimaast kaugemal üle maailma! Korraldan juba kümnendat korda...

More about lying

More about lying

According to the Washington Post Donald Trump has told more than 10,000 lies as of the end May 20...

LAULU- JA TANTSUPEO ERI - Eesti Elu Nr. 28 - 12. juuli 2019

LAULU- JA TANTSUPEO ERI - Eesti Elu Nr. …

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 12. juuli 2019.a Eesti Elu /Estonian Life paber...

FOTOGALERII - Laulupeo teine kontsert

FOTOGALERII - Laulupeo teine kontsert

Pühapäeval, 7. juulil 2019.a toimus Tallinnas XXVII laulupeo teine kontsert.

FOTOGALERII -  Välis-Eesti tantsurühmade kontsert *ÜHENDUSMAA ON EESTIMAA*

FOTOGALERII -  Välis-Eesti tantsurühmade…

Pühapäeva, 7. juuli 2019.a keskpäeval toimus Tallinnas Vabaduse väljakul Välis-Eesti tantsur...

FOTOD - Laulupidu läbi Jean-Jacques Tastavini kaamerasilma

FOTOD - Laulupidu läbi Jean-Jacques Tast…

Laulupidu läbi Quebecist parit prantsuse-kanadalase Jean-Jacques Tastavini kaamerasilma pühapäeva...

SUUR FOTOGALERII - Laulu- ja tantsupeo rongkäik 2019

SUUR FOTOGALERII - Laulu- ja tantsupeo r…

Laupäeval, 6. juulil 2019.a toimus Tallinnas suur XXVII laulu- ja XX tantsupeo rongkäik.

FOTOGALERII - Laulupeo kontsert *ÕPETAJALE*

FOTOGALERII - Laulupeo kontsert *ÕPETAJA…

Laupäeval, 6. juulil 2019.a õhtul toimus Tallinnas XXVII laulupeo esimene kontsert "ÕPETAJALE."

FOTOBLOGI - Laulupidu 2019

FOTOBLOGI - Laulupidu 2019

Laupäev, 6. juuli ja pühapäev 7. juuli 2019.a - XXVII laulupidu.

FOTOBLOGI - Põhja-Ameeriklased laulu- ja tantsupeo rongkäigul 2019

FOTOBLOGI - Põhja-Ameeriklased laulu- ja…

Laupäev, 6. juuli 2019.a - Põhja-Ameeriklased XXVII laulu- ja XX tantsupeo rongkäigul.

FOTOBLOGI - Suur XXVII laulu- ja XX tantsupeo rongkäik 2019

FOTOBLOGI - Suur XXVII laulu- ja XX tant…

Laupäev, 6. juuli 2019.a - Suur XXVII laulu- ja XX tantsupeo rongkäik.

FOTOD - Juubelipeo avakontserti nautis 82 000 inimest

FOTOD - Juubelipeo avakontserti nautis 8…

Täna (6. juuni 2019.a) õhtul toimunud XXVII laulupeo „Minu arm“ avakontserdil tegid 82 000 osalen...

ESTO 2019 - Teeme Eestile pesa igasse südamesse

ESTO 2019 - Teeme Eestile pesa igasse sü…

Ülalnimetatud mõte oli üks läbivaid äsja lõppenud ülemaailmsete eestlaste kokkutuleku – ESTO 2019...

Kanada päev Ottawas 2019

Kanada päev Ottawas 2019

1. juulil 2019.a kogunes Ottawas keskpäevaks ligi 16,000 inimest Parlamendimäele, et koos tähista...

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman ESTO noorte- ja tulevikuseminaril

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman …

28. juuni hommikul Helsingis toimunud XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade ESTO 2019 raames toim...

MÜ 2019 - Õed Epp ja Riin Alatalu: *Igas ametis on olemas võimalus Eestit suuremaks teha*

MÜ 2019 - Õed Epp ja Riin Alatalu: *Igas…

Kohtume õdede Epu ja Riinuga Tallinna vanalinna kohvikus. Eestis on Alatalude nimi tuntud – nende...

Juhtkiri - Venemaa õigusi ENPAs taastatud

Juhtkiri - Venemaa õigusi ENPAs taastatu…

Kas õigus Krimmi annekteerida ka? Viis lühikest aastat kestis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assa...

Visitors from Estonia, Priit and Kristi Eelmäe

Visitors from Estonia, Priit and Kristi …

Visitors from Estonia, Priit and Kristi Eelmäe, recently met with members of the AKEN committee (...

Koidulauliku luulemaagia ja Jannseni hõbedase taktikepi all tänasesse päeva maabudes

Koidulauliku luulemaagia ja Jannseni hõb…

  Tartu Uues Teatris toodi lavale Alo Põldmäe kammerooper „Emajõe ööbikud“, kus üheks peatege...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Ead aega!

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Ead a…

No nigu ma selle pääliskirja olin ära pand, nii mul pähe tolksatas, et vist saite minust valeste ar...

Kommentaar - Eesti keel kui rahvusvaheline rahvuskeel

Kommentaar - Eesti keel kui rahvusvaheli…

Eesti keele aasta avakonverentsi „Sajand Eesti Vabariigi riigikeelt“ ettekanne Tallinnas Eesti Te...

Eesti Keskuse Projekti Teated - Eesti Maja juhatuse liikme ja International Estonian Centre vabatahtliku abilise Eric Sehri sõnavõtt 7. juunil toimunud kokkusaamisel

Eesti Keskuse Projekti Teated - Eesti Ma…

Mul on hea meel tervitada kõiki järjekordsel kogukonna teavituskoosolekul. Meil on põhjust põne...

Muuseumidest ja hetkenäitustest

Muuseumidest ja hetkenäitustest

Tallinna kõige uuem muuseum/näitustepind avati 19. juuni õhtul! Fotografiska Stockholm, London ja...

LEP 2019 Portland - Here are just a few of the seminars that will be held at theWest Coast Estonian Days in Portland July 31 – August 4

LEP 2019 Portland - Here are just a few …

Estonian Language SkillsIf your Estonian is feeling a little rusty, there is good news. We have a...

Thirty years later: Who was or wasn't KGB? (III)

Thirty years later: Who was or wasn't KG…

Under the legislation, those who had worked or ‘officially’ collaborated with a foreign intellige...

FOTOBLOGI - Rahvatantsurühmad KUNGLA ja KILPLASED tantsupeol 2019

FOTOBLOGI - Rahvatantsurühmad KUNGLA ja …

Neljapäev, 4. juuli ja reede 5. juuli 2019.a - Rahvatantsurühmad KUNGLA Torontost ja KILPLAS...

FOTOBLOGI - Tantsupidu Tallinnas 2019

FOTOBLOGI - Tantsupidu Tallinnas 2019

Neljapäev, 4. juuli ja reede 5. juuli 2019.a - XX tantsupeo raames toimus Tallinnas kolm tantsupe...

FOTOD - KUNGLA XX tantsupeol

FOTOD - KUNGLA XX tantsupeol

  Taas osaleb rahvatantsurühm "KUNGLA" Torontost Tallinnast toimuval XX tantsupeol.   ...

SUUR FOTOGALERII - XX tantsupidu Tallinnas

SUUR FOTOGALERII - XX tantsupidu Tallinn…

Reedel, 5. juulil 2019.a toimus Tallinnas XX tantsupeo teine etendus.

FOTOD - ESTO 2019 Tallinna Raekojas

FOTOD - ESTO 2019 Tallinna Raekojas

  Neljapäeval, 4. juulil 2019.a toimus ESTO 2019 raames pidulik vastuvõtt Tallinna Raeko...

FOTOD - ESTO 2019 Paterei vanglas

FOTOD - ESTO 2019 Paterei vanglas

Neljapäeval, 4. juulil 2019.a toimus ESTO 2019 raames Patarei vanglas näituse “Oma lugusid jagade...

VIDEO - Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid ESTO avamisel

VIDEO - Eesti Vabariigi President Kersti…

„Täna on Eesti riik, mis on oma kodanikele alati ja igal pool kättesaadav. E-riik on kõige parem ...

VIDEO - ESTO 2019 – XII Ülemaailmsed Eesti Kultuuripäevad - Avajumalateenistusel 28. juunil 2019 Helsingi Toomkirikus

VIDEO - ESTO 2019 – XII Ülemaailmsed Ees…

Jutlus – Mt 7:24-27 EELK peapiiskop Urmas Viilma   Jeesus ütleb: „Igaüks nüüd, kes neid m...

ESTO ERI - Eesti Elu Nr. 27 - 5. juuli 2019

ESTO ERI - Eesti Elu Nr. 27 - 5. juuli 2…

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 5. juuli 2019.a Eesti Elu /Estonian Life paberl...

FOTOBLOGI - Laulu- ja tantsupeo tule tervitamine Toompeal 2019

FOTOBLOGI - Laulu- ja tantsupeo tule ter…

Kolmapäev, 3 juuli 2019.a - XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ tule tervitamine Tallinn...

Eesti Keskuse Projekti Teated - Eesti Maja juhatuse liikme ja International Estonian Centre vabatahtliku abilise Eric Sehri sõnavõtt 7. juunil toimunud kokkusaamisel

Eesti Keskuse Projekti Teated - Eesti Maja juhatuse liikme ja International Es…

Mul on hea meel tervitada kõiki järjekordsel kogukonna teavituskoosolekul. Meil on põhjust põnevusega oodata meie külalise, No...

Eesti Keskuse Projekti Teated - Ottawa ja Montreali eestlased toetavad Eesti Keskuse projekti

Eesti Keskuse Projekti Teated - Ottawa ja Montreali eestlased toetavad Eesti K…

2. juunil said Ottawa ja Montreali Eesti Seltsid kokku tulevases Eesti saatkonna hoones Ottawas, tähistamaks Eesti lipu 135. a...

Estonian Centre Project Update - Remarks by Eric Sehr, Estonian House Board Member and International Estonian Centre Volunteer, at the June 7 Community Engagement Session

Estonian Centre Project Update - Remarks by Eric Sehr, Estonian House Board Me…

One of the reasons we should be excited is that the square we are developing goes to the very heart of building a community. I...

Eesti Keskuse Projekti Teated -  Transpordivalikud Rahvusvahelise Eesti Keskuse külastamiseks

Eesti Keskuse Projekti Teated - Transpordivalikud Rahvusvahelise Eesti Keskus…

  Toronto kesklinna rajatav uus Rahvusvaheline Eesti Keskus on kultuuriliselt elavas paigas, kuhu minemiseks võib kasutada...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Seedrioru laste suvekodu 2019 algas

FOTOD - Seedrioru laste suvekodu 2019 al…

Suvisel pühapäeval, 14. juulil 2019.a algas Lõuna-Ontarios Elora seedrimetsades Eesti Suvekodu...

Minu arm - XXVII laulu- ja XX tantsupidu - KOKKUVÕTLIK ÜLEVAADE

Minu arm - XXVII laulu- ja XX tantsupidu…

Järjekordne suurpidu on saanud ajalooks. Tantsu- ja laulupidu on sündmus, mida ümber jutustada e...

Sinimustvalged lipud lehvisid

Sinimustvalged lipud lehvisid

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja Eesti Lipu Selts on juba aastaid teinud koostööd ja tegutsenud se...

Vabariigi President Kersti Kaljulaidi kõne XXVII laulupeo avakontserdil „Õpetajale“ - 6. juulil 2019 Tallinnas

Vabariigi President Kersti Kaljulaidi kõ…

Kallis Eesti rahvas!   150 aastat tagasi toimus meie esimene laulupidu. Oleks tsaarivõim t...

Kanada Eestis! Palju õnne sünnipäevaks!

Kanada Eestis! Palju õnne sünnipäevaks!

O Canada! Our home and native land.   Kanada sünnipäeva pidu Eestis 3. juulil restoranis P...

Kohtumispaik – Eestimaa

Kohtumispaik – Eestimaa

Äsja toimus XX üldtantsupidu, kus esines ka 15 väliseesti kollektiivi. Kahjuks kõik soovijad suur...

Triin Kochiga ja kokkukuuluvus Metsaülikoolis

Triin Kochiga ja kokkukuuluvus Metsaülik…

Mis võiks olla veel parem uudis kui see, et üldlaulu- ja tantsupeo suvel külastab meie Metsaüliko...

Canada Day 2019

Canada Day 2019

Tallinn, Estonia - Kevin Rex, Ambassador of Canada to Estonia, Latvia and Lithuania   ...

Põhjakotka Tare – Under Construction and Making Great Progress!

Põhjakotka Tare – Under Construction and…

As of the first week of June, a small and dedicated team of Põhjakotka members has been at Kotkaj...

Golf Tourney Saturday July 27, 2019

Golf Tourney Saturday July 27, 2019

Ladies and Gentlemen: The time draws near for all to step up to the plate and commit to this gol...

FOTOGALERII - Laulupeo teine kontsert

FOTOGALERII - Laulupeo teine kontsert

Pühapäeval, 7. juulil 2019.a toimus Tallinnas XXVII laulupeo teine kontsert.

FOTOGALERII -  Välis-Eesti tantsurühmade kontsert *ÜHENDUSMAA ON EESTIMAA*

FOTOGALERII -  Välis-Eesti tantsurühmade…

Pühapäeva, 7. juuli 2019.a keskpäeval toimus Tallinnas Vabaduse väljakul Välis-Eesti tantsur...

FOTOD - Laulupidu läbi Jean-Jacques Tastavini kaamerasilma

FOTOD - Laulupidu läbi Jean-Jacques Tast…

Laulupidu läbi Quebecist parit prantsuse-kanadalase Jean-Jacques Tastavini kaamerasilma pühapäeva...

SUUR FOTOGALERII - Laulu- ja tantsupeo rongkäik 2019

SUUR FOTOGALERII - Laulu- ja tantsupeo r…

Laupäeval, 6. juulil 2019.a toimus Tallinnas suur XXVII laulu- ja XX tantsupeo rongkäik.

FOTOGALERII - Laulupeo kontsert *ÕPETAJALE*

FOTOGALERII - Laulupeo kontsert *ÕPETAJA…

Laupäeval, 6. juulil 2019.a õhtul toimus Tallinnas XXVII laulupeo esimene kontsert "ÕPETAJALE."

FOTOD - Juubelipeo avakontserti nautis 82 000 inimest

FOTOD - Juubelipeo avakontserti nautis 8…

Täna (6. juuni 2019.a) õhtul toimunud XXVII laulupeo „Minu arm“ avakontserdil tegid 82 000 osalen...

ESTO 2019 - Teeme Eestile pesa igasse südamesse

ESTO 2019 - Teeme Eestile pesa igasse sü…

Ülalnimetatud mõte oli üks läbivaid äsja lõppenud ülemaailmsete eestlaste kokkutuleku – ESTO 2019...

Kanada päev Ottawas 2019

Kanada päev Ottawas 2019

1. juulil 2019.a kogunes Ottawas keskpäevaks ligi 16,000 inimest Parlamendimäele, et koos tähista...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

IT’S MORE FUN IN THE PHILIPPINES

IT’S MORE FUN IN THE PHILIPPINES

Time tends to stay still in this tropical marine paradise where one of the smallest Oliv...

Juhtkiri - Russofoobia — tühine või sisukas süüdistus

Juhtkiri - Russofoobia — tühine või sisu…

Tavaliselt russofoobia on viha või hirm venelaste, Venemaa, vene kultuuri või Venemaa po...

More about lying

More about lying

According to the Washington Post Donald Trump has told more than 10,000 lies as of the e...

Juhtkiri - Venemaa õigusi ENPAs taastatud

Juhtkiri - Venemaa õigusi ENPAs taastatu…

Kas õigus Krimmi annekteerida ka? Viis lühikest aastat kestis Euroopa Nõukogu Parlamenta...

Kommentaar - Eesti keel kui rahvusvaheline rahvuskeel

Kommentaar - Eesti keel kui rahvusvaheli…

Eesti keele aasta avakonverentsi „Sajand Eesti Vabariigi riigikeelt“ ettekanne Tallinnas...

Muuseumidest ja hetkenäitustest

Muuseumidest ja hetkenäitustest

Tallinna kõige uuem muuseum/näitustepind avati 19. juuni õhtul! Fotografiska Stockholm, ...

Thirty years later: Who was or wasn't KGB? (III)

Thirty years later: Who was or wasn't KG…

Under the legislation, those who had worked or ‘officially’ collaborated with a foreign ...

Juhtkiri - Kuum teema

Juhtkiri - Kuum teema

Esimene suvenädal ja juba ägab Euroopa rekordiliste temperatuuride all. Saksamaal ennust...

Thirty years later: Who was or wasn't KGB? (II)

Thirty years later: Who was or wasn't KG…

‘Lustration’ refers to the purge of government officials in previous, generally authorit...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

*Pagulased ja väliseesti kirjandus* – avastamist üha jätkub

*Pagulased ja väliseesti kirjandus* – av…

Tallinna Telliskivi Loomelinnaku Rohelises saalis toimus 2. juulil kaks kirjanduslikku ü...

Raimo Raag raamatu „Välis-Eesti 100 aastat“ esitlusel 24.01.2019 Tallinnas

Raimo Raag raamatu „Välis-Eesti 100 aast…

Vahel tuleb seltskonnas jutuks, et vaatamata väikesele ja üha vähenevale arvule jätkub ees...

Alates maist on Eestisse tagasipöördujatele avatud uus nõustamisteenus

Alates maist on Eestisse tagasipöördujat…

Eestisse tagasipöördumiseks ja edukaks Eesti ühiskonda sisseelamiseks vajavad väljaränna...

Tulemas rahvalik laulupidu Vaba Rahva Laul

Tulemas rahvalik laulupidu Vaba Rahva La…

Tere head eestlased, kes te elate Eestimaast kaugemal üle maailma! Korraldan juba kümnen...

Koidulauliku luulemaagia ja Jannseni hõbedase taktikepi all tänasesse päeva maabudes

Koidulauliku luulemaagia ja Jannseni hõb…

  Tartu Uues Teatris toodi lavale Alo Põldmäe kammerooper „Emajõe ööbikud“, kus ühek...

Tartu laulupidu 2019 — sisurikas rahvuslik suursündmus

Tartu laulupidu 2019 — sisurikas rahvusl…

Tartu laulupidu — 20.-22. juunil — algas mõlema, nii Tallinna kui Tartu laulupeo poolt k...

EESTIT TUTVUSTAV NÄITUS CHICAGOS

EESTIT TUTVUSTAV NÄITUS CHICAGOS

Juuni alguses ,,külastas“ Chicagot Eestit tutvustav näitus ,,MASTERS OF OUR OWN HOMES: E...

Fotografiska – Hurraa, Tallinn jõudis ette New Yorgist ja Londonist!

Fotografiska – Hurraa, Tallinn jõudis et…

Neil, kes ESTO ja laulupeo ajaks Eestisse tulevad, tasuks kindlasti külastada Tallinna u...

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu kutsub koju!

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabam…

2. – 3. juulil kutsume kõiki eestlasi, kes külastavad sel suvel oma kodumaad, tutvuma Va...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $150
Poolaasta - $80
Veerandaasta - $43
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $150
Poolaasta - $80
Veerandaasta - $43
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2018 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo