Logi sisse läbi:

Kommentaar - NAISED EESTI VABARIIGI VÄLJAKUULUTAMISEL PÄRNUS

Eesti Iseseisvusmanifesti väljakuulutamine Pärnus 23. veebruaril 1918.a - foto: www.wikipedia.orgEesti Iseseisvusmanifesti väljakuulutamine Pärnus 23. veebruaril 1918.a - foto: www.wikipedia.org
Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva eel tuleb rõhutada, et Eesti Vabariigi esimene Manifest trükiti Pärnus 23.02.1918 ja juba sama päeva õhtul loeti see Manifest pidulikult Pärnus Endla teatri rõdult ette ning siis juba 24.02.1918 ikka samas Pärnus tähistati Eesti Vabariigi sündi veelgi pidulikumalt ja ka vormistati Pärnu avalikkuse poolt vabariigi sünd. Seejärel liikus Eesti Vabariigi väljakuulutamine hoopis Viljandi suunas ja jõudis Viljandisse. Ajaloodoktor Ago Pajuri uusimad allikakriitilised uurimused ei lase Tallinnas Eesti Vabariigi sünni väljakuulutamist enne 25.02.1918 küll kuidagi leida. Ajaloo seisukohalt (lugedes ka Manifesti teksti) pole sel küll mingit tähtsust ajaloo Eesti Vabariigi sünni dateerimisega. Küll kannatab see 1930ndatel aastatel loodud müüt, kuidas "väga kindlad meie riigi isad meie riigi sünni ise välja kuulutasid ja just pealinnas Tallinnas..." Tänaste päris ekspertide arvamus sündmuste kohta Tallinnas 21.-25.02.1918 oleks ehk järgmine (selleks, et vähem leviks "suhteliselt subjektiivne arvajate" arvamus, lisan siia teksti):

ajaloodoktor Ago Pajur:

"Minu teada viibis Päästekomitee in corpore 22. veebruari õhtust (pärast ebaõnnestunud Tartu sõitu) kuni 24. veebruari ennelõunani salakorteris hilisema Riigi kunsttööstuskooli õuemajas. 24. veebruari varahommikul äratasid neid Aleksander Veiler ja Voldemar Päts teatega, et venelased ja enamlased on linnast lahkumas. Mõneks ajaks jäi Päästekomitee veel samasse majja täiendavaid teateid ootama (väidetavalt olevat nad "ajaviiteks" kirjutanud teadaandeid, a la: Kodanikud olge valvel, kui enamlased linnast lahkuvad - Veiler ja Voldemar olla neid pimeduse katte all linnas isegi üles kleepinud). Seejärel suundus Vilms Kadriorgu, et otsida lepitust Poskaga ja kutsuda teda tulevasse valitsusse, ning Konik läks Päevalehe trükikotta, kus Veiler-Devis-Mikita korraldasid manifesti trükkimist. Päts jäi ilmselt ikka veel salakorterisse ning pärast Vilmsi naasmist suundusid nad üheskoos Voldemar Pätsi korterisse (Imanta tn) ja jäid seal taas ootele. MIngil pärastlõunasel ajal sõitis maja ette leitnant Rotschildi saadetud auto relvastatud sõduritega, et toimetada Päästekomitee pangamajja. Ning sellest ajast tegutsesid Päts ja Vilms (veidi hiljem lisandus ka Konik) pangamajas, koostades omi päevakäske ja muid korraldusi.

Mingil määratlemata ajal, tõenäoliselt alles 25. veebruari hommikul, kolisid Päästekomitee ja äsja loodud Ajutise valitsuse liikmed pangamajast teisele poole tänavat, Reaalkooli. On väidetud, et direktor Kanni kabinetis peetud valitsuse esimene koosolek, aga tõenäolisemalt olid kohal siiski vaid mõned valitsuse liikmed. 25. veebruari keskpäevaks rivistas 3. eesti polgu ülema abi kapten Peeter Kann Reaalkooli ette 3. eesti polgu olemasoleva meeskonna (suur osa oli küll deserteerunud), loodava Omakaitse liikmeid, linna pritsumehi. Muidugi kogunes sinna ka hulk linnakodanikke. Nende ette (Reaalkooli trepile) olevatki mälestuste kohaselt (aga mälestuste usaldusväärsusega on ju lood teadagi kuidas) astunud Päts ning pidanud lühikese päevakohase kõne. Võimalik, et ta luges samas ette ka iseseisvusmanifesti. Järgnes paraad-jalutuskäik ning selle kestvusel jõudsid kesklinna juba Saksa sõjaväe eelsalgad.

Umbes nii võisid nood sündmused areneda. Igatahes sai Päts manifesti ette lugeda (kui ta seda tegi) ainult 25. veebruari keskpäeval, enne paraad-jalutuskäiku."

Aasta enne Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva on Eesti meedias tekkinud väike torm veeklaasis, sest elavnenud huvi meie omariikluse ajaloo teemade vastu on välja toonud kirglikke poliit-ajalootõlgendajaid, kes püüavad vahetult enne riigi suurt sünnipäeva kiirkorras oma nägemuse sängi suruda meie suuremat pilti viimase sajandi ajaloost. Selle asemel, et kuulata professionaalseid ajaloolasi, kes vahest ehk aeglasemalt, kui see meile meeldiks, aga siiski süstemaatiliselt, on püüdnud omariikluse ajaloo nüanssidesse süveneda ja kelle uurimuse tulemuseks on lootus, et pilt meie omariikluse algusest saab lähiaastatel palju selgemaks.

Kuid naljakal kombel, just sel hetkel, kui on tõesti lootus saada uusim allikakriitiline seis meie ajaloo selle osa kohta, ilmuvad end ise poliitikas katsetanud inimesed, kes otsivad meie ajaloo suurt kangelast ja kes teatavad lausa avalikult, et rahvas pole kunagi riiki loonud. Taolist väidet kuuldes meenusid ühelt poolt meie kirjandusklassiku Anton Hansen Tammsaare novell Poiss ja liblik, mille rahvakirjanik pani kirja Esimese maailmasõja ajal (1915) ja teisalt kunagine lastejutt, mis rääkis lehmast, kes andis vaid piima ka aegadel, kui teised kosmosesse lendasid. Pärnu on õnnelik linn, sest meil on alles fotod sündmustest, mis toimusid Eesti riigi sünni manifesteerimise ajal. Nendelt fotodelt oleks vist võimalik üle lugeda ja ehk kord ka feministliku ajaloo uurijate poolt kuidagi välja suurendada naised, kes elasid kaasa 24.02.1918 rahvakogunemisel Pärnus tollase Endla teatri ees platsil. Kindlasti saaks sellest analüüsist midagi huvitavat öelda naiste rollist Eesti ühiskonnas aastaks 1918 ja ehk isegi anda sellele analüüsile rahvusvahelise võrdluse mõõdet, mis meid ehk teiste riikide sünnimomendi analüüsis enam võrreldavaks teeks.

Täna teeks vaid paar viidet Pärnu ajalukku ja tuletaks meelde meie kirjanduses oleva materjali alusel paari naist, kellel oleks õigus olla samuti Eesti riigi esmakordse manifesteerimise loos enam esile tõstetud.

Keskseks kujuks Eesti Vabariigi väljakuulutamise loos on Pärnu linnapea ja vandeadvokaat Hugo Kuusner (1887-1942). Kuid meenutagem, et Eesti riigi väljakuulutaja sai Pärnusse Tallinna vanglast tagasi tänu oma tarmukale kaasale Marta Kuusnerile (1889-1942), kes läks oma arreteeritud mehega Tallinna tapiga kaasa ja võitles seal kõigi vahenditega, et saada tänu mõistlikule vanglaarstile tõend, millega nii Hugo Kuusner kui ka Pärnu sama kuulus linnapea ja vandeadvokaat Jaan Leesment kuulutati nii raskelt kopsuhaigeteks, et nad vangistusest vabaks said. Omaaegsete mälestustes ei varjatud, et proua Kuusner olevat tegelikult ka päriselt tol hetkel põdurat abikaasat teel Tallinnast Pärnusse lausa oma kasukanurga alla peitnud, et tulevast Eesti riigi väljakuulutajat uuesti ei arreteeritaks.

Kuid enne, kui Manifest 23. veebruari 1918 õhtul Endla teatri rõdult rahvale ette lugeda, oli vaja see enne trükkida ja rahvale lugemiseks ka välja kleepida. Pärnu on tubli olnud ja tähistanud linna külaliste jaoks kunagise Aleksander Jürvetsoni trükikoja maja. Oma riigi sünnipäeva eel tasuks korraks meenutada, et kuigi trükikoja omanikuks oli kooliõpetaja ja ajakirjanik Aleksander Jürvetson, oli tegelikult selle trükikoja juhiks proua Maria (Marie) Jürvetson (sündinud Jürimäe) (1881-1967). Tänastel naisõiguslastel tasuks meenutada, et aru saada meie oma kultuuris olevast naisõiguslusest ja mitte võtta eeskuju vaid välismaa naisõigusluse ajalugudest, et just Esimene maailmasõda, kui mehed mobiliseeriti rindele, oli Eesti naiste meeste tööle pääsemisel oluline murranguaeg. Pere ettevõtmised vajasid ajamist, lapsed kasvatamist ja toitmist ning naised astusid meeste asemele ametitesse, mis olid meeste omad. Pärast sõda olid naised sageli juba selles varasemas meeste ametis sedavõrd kogenud, et sageli jäigi neile juhtroll. Maria Jürvetsoni väike lugu on omal ajal ka kirja pandud ning väga sümboolne.

Riigi sünd maailmasõja ajal oli seotud raskustega, mis „normaalsetes" oludes oleks ehk takistanud paljude asjade tegemist. Nii on võimalik teada saada, et 23. veebruaril 1918 tegelikult Jürvetsoni trükikoda seisis, sest polnud elektrit. Ka oli hetkel segane aeg, kus Saksa sõjavägi oli linna marssimas ja M. Jürvetson pidi mõtlema ka oma lastele, ja mitte end segama poliitilistesse asjadesse, sest temal lasus emana vastutus laste tuleviku pärast. Kuid lapsed sabas, võttis M. Jürvetson ette selle tellimuse täitmise. Ilma elektrita kombineeriti ikka press käsipressina tööle ja manifest kõigile Eestimaa rahvastele trükiti Pärnus parajas tiraažis valmis. Teame veel üht naist - nimelt oli trükiladujaks Jürvetsoni trükikojas Ella Rehepapp, kellele kuulus au meie riikluse tähtsaim tekst tinasse laduda. Ajal, kui trükikoja töölised Manifesti trükkisid, olevat perenaine M. Jürvetson seisnud valvel aknal, et hoiatada ohtlike külaliste eest. M. Jürvetson on meenutanud, et „seistes aknal, lapsed ümberringi, teadmises, et kõik, mis võis juhtuda, pidi juhtuma perekonnale koos. Eemal viibis vaid abikaasa Aleksander Jürvetson, kes oli korraldamas kuskil mujal Eesti väeosade organiseerimist." Kui Manifesti trükkimine Pärnus õnnestus, siis mida tegi päevakangelane. Tema enda meenutus on kirja pandud aastate eest sellisena – „manifestide pakid läinud, ladu hävitatud, mustad äratõmbed põletatud, vajusin ma toolile ja nutsin ihu värisedes välja eelnenud tundide hirmupinge. Ei pääsenud (laste kõrvalt) sel õhtul „Endla" ette kaasa elama... Aga järgmisel päeval (24.02.1918) olin ma seal, üks suures rahvahulgas....." (Iseseisvusmanifest. Artikleid, dokumente ja mälestusi. Tartu, 2014, lk. 307-308). Kui me Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajast mäletame seika, kus Tartus ilmusid EÜS noorliikmed välja kolme plaguga, mis siis koosmõjus pidi meelde tuletama meie rahvusvärve ja ka EÜS värve, siis 24. veebruarist 1918 on meil olemas imeline Pärnu tüdrukute grupipilt, kus noored daamid on end ehtinud ikkagi kohe sinimustvalgete lintidega. Need noored eneseteadvad daamid on Eesti riigi sünni juures kahtlemata ajaloolised kangelased ja ehk tasuks igas peres, kust need naised pärit, tänagi meenutada neid Eesti Vabariigi sünnipäeval ja anda sedasi pere noorimatele liikmetele seda perekondlikku eneseväärikust ja arusaamist, et suured asjad koosnevad sageli ehk esialgu silmale väheolulistest ja väikestestki asjadest.

Õigusajaloolasena tahaks siin selle kuulsa foto kangelannadest eriliselt välja tuua Olinde Julie Ilusat (sel ajal veel Soonets), kellest sai Eesti Vabariigis tuntud jurist (üks meie esimesi naisadvokaate) ja kes oli ka meie Tartu ülikooli õigusteaduskonna esimese eestlasest eraõiguse professori Elmar Ilusa (1898-1981) abikaasaks.

Tuues antud loos esile vaid paari naise loo seoses Eesti Vabariigi esmakordse väljakuulutamisega Pärnus 23. veebruaril 1918, tahan sellega öelda, et naised oskasid sel ajal olla oma meeste selja taga (nagu kunagi kuulsad viikinginaised, kes seistes lahingus mehe selja taga ja andes mehele nooli, ei lasknud meestel raskel hetkel nõrgad olla), aga meie naised olid juba sada aastat tagasi ülimalt iseseisvad ja vajadusel ajama väga meeste ametiks peetavaid asju. Polnud siis ime, et see rahvas oli oma riigi loomiseks valmis ja nagu ajalugu näitas, suutis seda loodud riiki ka kaitsta.


Peeter Järvelaid
Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film “Sangarid” (Dissidents) linastub Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel toimuval filmifestivalil T...

Dokumentalist Helga Merits sai Balti Ühtsuse medali

Dokumentalist Helga Merits sai Balti Ühtsuse medali

Tallinnas kogunesid 10. novembril Balti Assamblee 36. ja Balti Nõukogu 23. Istungjärgule Balti riikide parlamentide esindajad, spi...

Baltikanadalaste sümpoosion

Baltikanadalaste sümpoosion

See ulatuslik ja huvipakkuv üritus leidis aset Tartu College’i saalis laupäeval, 11. novembril. Korraldavad organisatsioonid, mill...

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing the diverse, challenging and i...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Oktoobris toimunud Eesti kohalike omavalitsuste valimiste tulemused on nüüdseks settinud ja paika loksunud nii külades kui linnade...

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Kanada on keset opioididekriisi. Valuvaigistajatena on oopiumi sisaldavad ning sünteetiliste ühenditega rohud meditsiiniliselt lei...

Caption Ottawa EU Film fest

Caption Ottawa EU Film fest

The 32nd European Union Film Festival in Ottawa will run from November 17 to December 5 at the National Art Musuem. “Sangarid” (Di...

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House.

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 …

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House. The play, written and directe...

SÄRAV VALIK EESTI MUUSIKUID TULEB ESINEMA TORONTOSSE ESTONIAN MUSIC WEEK’ILE 24.-29. MAIL 2018

SÄRAV VALIK EESTI MUUSIKUID TULEB ESINEMA TORONTOSSE ESTONIAN MUSIC WEEK’ILE 2…

30. novembril 2017 kell 6 pl toimub Estonian Music Week’i esitlusüritus Tartu College’is (310 Bloor St. W.). EMW on üks suuremaid ...

Kanada päevik - Mälestades

Kanada päevik - Mälestades

Kirjutasin aprillis päeviku, mis rõhutas Vimy mäeseljaku lahingute saja-aastast tähtpäeva. Seda taas üle lugedes märkasin, et plus...

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsi esimees Mati Rosenstein koos oma kaastöötajatega Halinga turvakodust Urve ja Rain Lehispuuga an...

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATION REASSURANCE IN LATVIA & KREMLIN DISINFORMATION IN CANADA - NOVEMBER 26, 4PM, TARTU   COLLEGE

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATI…

TORONTO - The Estonian Central Council in Canada, in partnership with the Baltic Federation of Canada, invites all communit member...

Awaiting a visit

Awaiting a visit

Estonians visit and light candles on the graves of loved ones on 2. november, hingede/päev (All Souls Day), as do many Europeans o...

“Don’t put your eggs in one basket”

“Don’t put your eggs in one basket”

One should not concentrate all efforts and resources in one area as one could lose everything.A community can only thrive when its...

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Property owners in favour of the Broadview Development Plan and those, like Estonian House, looking for relief from its restrictio...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence process is progressing well.There are...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

European Union  Film Festival Estonian film – The Dissidents

European Union Film Festival Estonian f…

The Estonian feature film ‘The Dissidents’ (‘Sangarid’) will be screened on Thursday, November 23, ...

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil T…

Eesti film “Sangarid” (Dissidents) linastub Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korrald...

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. novembril Eesti Majas

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. no…

Pärast novembri alguses toimuvat kaht filmifestivali – estdocs ja sellele vahetult järgnevat EU fil...

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House.

The play ‘Klarissa kirjad’ will be prese…

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House...

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄETAMM -  The Hamilton Artists Inc. Residency Program at the Cotton Factory 2-25 November, 2017

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄET…

Hamilton, ON. October 18, 2017 – The internationally renowned artist, Marko Mäetamm will be hosted ...

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühingutele EV juubeliaastaks

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühi…

27. oktoobril kuulutati välja Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursid, mi...

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Majas

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Ma…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

Estonia’s Centennial Celebration  on Saturday, February 24, 2018 at Nathan Phillips Square and Sheraton Centre

Estonia’s Centennial Celebration on Sat…

What a lucky break that Estonia’s 100th birthday, February 24th 2018, falls on a Saturday!What that...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good pr…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence proces...

Update from the Toronto Estonian Society’s EV100 “juubelikomitee”!

Update from the Toronto Estonian Society…

Osgoode Ballroom (seating 600) has now been secured at the Sheraton Centre for Estonia’s Centennial...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - J…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti K...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies” at EstDocs!

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies”…

Estonian Foundation of Canada (EFC) held a donor draw during the spring fundraising appeal for a pa...

Etendused Albertas

Etendused Albertas

Eesti kultuur hakkab läbi lööma Alberta populaarsetes üritustes. Nii peeti Edmontonis kevadel eesti...

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Ottawas

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tä…

Läti erksate rahvusvärvidega kaunistatud Ottawa City Hall’i Jean Pigott Place suur saal oli teisipä...

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawa 32. Euroopa Liidu Filmifestivali medialaunch toimus neljapäeval, 9. novembril Euroopa Liidu ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit…

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisa...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu ja ühisk...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti a...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki muid tored...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Ega mina linna peal ringi liikuvaid kuulujuttusi ei kuula. Kus ma saangi kuulda, ma ei käi ju kuski...

KLARISSA KIRJAD

KLARISSA KIRJAD

Teatrietendus 24. novembril kell 2 pl ja kell 7.30 õ Toronto Eesti Maja saalis Mängivad näitle...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasini...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti k…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Pillerkaar performed at Octoberfest Festival in Virginia

Pillerkaar performed at Octoberfest Fest…

Despite rain and cooler weather, Pillerkaar, Estonian Folk Dancers of the Washington DC Metro Area,...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele del...

Heritage Matters: Toronto Estonian House and Heritage in Toronto

Heritage Matters: Toronto Estonian House…

It is a cautiously exciting time for heritage in Toronto. A role for cultural communities such as E...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus pole pal...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most of Estonia...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence process is progressing well.There are...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mi…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti Keskuse projekti meeskonnal on h...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti autokraatlik ja propagandalik. K...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalikele elanikele projekti kavandeid

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalike…

30.oktoobri õhtul kogunesid ümbruskonna maksumaksjad Tartu College’isse, kus toimus uue Eesti Keskuse projekti esitamine.Osalejad ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Baltikanadalaste sümpoosion

Baltikanadalaste sümpoosion

See ulatuslik ja huvipakkuv üritus leidis aset Tartu College’i saalis laupäeval, 11. novembril. Kor...

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the liv…

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing...

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATION REASSURANCE IN LATVIA & KREMLIN DISINFORMATION IN CANADA - NOVEMBER 26, 4PM, TARTU   COLLEGE

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON C…

TORONTO - The Estonian Central Council in Canada, in partnership with the Baltic Federation of Cana...

“Don’t put your eggs in one basket”

“Don’t put your eggs in one basket”

One should not concentrate all efforts and resources in one area as one could lose everything.A com...

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Due Diligence continued Part 9 - Estonia…

Property owners in favour of the Broadview Development Plan and those, like Estonian House, looking...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good pr…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence proces...

Update from the Toronto Estonian Society’s EV100 “juubelikomitee”!

Update from the Toronto Estonian Society…

Osgoode Ballroom (seating 600) has now been secured at the Sheraton Centre for Estonia’s Centennial...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - J…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti K...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies” at EstDocs!

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies”…

Estonian Foundation of Canada (EFC) held a donor draw during the spring fundraising appeal for a pa...

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Ottawas

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tä…

Läti erksate rahvusvärvidega kaunistatud Ottawa City Hall’i Jean Pigott Place suur saal oli teisipä...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit…

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisa...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti a...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasini...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti k…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele del...

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ai…

Oktoobris toimunud Eesti kohalike omavalitsuste valimiste tulemused on nüüdseks settinud j...

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Kanada on keset opioididekriisi. Valuvaigistajatena on oopiumi sisaldavad ning sünteetilis...

Kanada päevik - Mälestades

Kanada päevik - Mälestades

Kirjutasin aprillis päeviku, mis rõhutas Vimy mäeseljaku lahingute saja-aastast tähtpäeva....

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsi esimees Mati Rosenstein koos oma kaastöötajatega Haling...

Awaiting a visit

Awaiting a visit

Estonians visit and light candles on the graves of loved ones on 2. november, hingede/päev...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki m...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most o...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

Sündmuste kalender

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Maja /Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo