Logi sisse läbi:

Eesti Maja mured ja tulevik


Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti autokraatlik ja propagandalik. Kui see ei puudutaks Toronto Eesti Maja tulevikku ja püsimajäämist, poleks mõtet artiklit kirjutada, kuid lähemalt analüüsides madisonlaste viimaseid selgitavaid artikleid „hetkeseisust“ ja tulevikuvisioonist tuleb esile hirmuäratav ühekülgsus ja informatsiooni hägustamine. Lisaks on nende nn parteilised esitused tihti piserdatud oskusliku desinformatsiooniga. (Wikipeedia: any government (or other) communication containing intentionally false and misleading material often combined selectively with true information which seeks to mislead and manipulate a mass audience... or public opinion). Sellest on näiteid Ameerika viimastel valimistel, kuigi mõiste ja sõna „desinformatsioon“ tänapäevases kasutuses sai alguse Venemaal juba 1920. a-tel. Demokraatliku ühiskonna põhialuseks on mitmepartei süsteem, kus igal on oma kindel programm, kuid parteidevahelistes kemplemistes tuleb tihti esile desinformatsiooni kasutamist. Seda kogeme meedias pidevalt. Demokraatliku ühiskonna kaitseks on olulise tähtsusega vaba, uuriv ajakirjandus ja meedia koos sõnavabadusega.Madisonlaste artiklites väidetakse, et on korraldatud „laialdasi kogukondlikke läbirääkimisi erinevate asukohtade osas“ ja veel „mitmeid aastaid“ ning „kogukonna nõupidamisi, kus enamik osavõtjatest eelistas ühendada kõik võimalikud vahendid ja liikuda Tartu College’i suunas“. See pole õige. Läbirääkimised ja nõupidamised eeldavad ka teise poole ja erinevate seisukohtade arvestamist ja ärakuulamist. Demokraatia põhialus on Audiator et altera pars - „kuulake ära ka teine pool“ (prof. Karl Aun „Altera“ rühmituse asutamisel Torontos jaan. 1991). Madisonlased pole arvestanud spetsialistide informatsiooniga, mis nende propagandaga ei ühtu. Näiteks on ignoreeritud arhitekt Guido Laikve, inseneride Lembit Maimetsa, Toomas Saare ja ajakirjanik Allan Meiusi ning teiste kriitilisi seisukohti, mis on vastupidised madisonlaste omadele ja nende propagandale. Väidetakse, et „the Estonian house is no longer sustainable financially“. See ei ole õige, seda on asjatundjad, keda madisonlased ei arvesta, kogu aeg tõestanud. Küsime, kas siis vana Madison Ave 11 elumaja, mis ehitati umbes samal ajal kui Chester Public School 1891. a, on jätkusuutlikum? Samuti pole kuulda võetud seisukohti, mis esitavad kahtlusi Madisoni projekti sobivusest eesti kogukonna ainukeseks keskuseks ja terve eesti ühiskonna konsolideerimist ühte väiksemasse hoonesse kesklinnas parkimisvõimalusteta asukohta. On kahju, et tegelikke kogukonna nõupidamisi ja läbirääkimisi ei toimunud juba projektide alguses, kus oleks arvestatud mitmesuguste variantidega, ka TC juurde ehitamise teistsuguse rahalise võimalusega, kui on Eesti Maja müük.

Kirjutatakse, et Eesti ühiskond Kanadas kahaneb tulevikus niikuinii ja selleks tuleb (tuleviku nimel) ehitada juba nüüd palju väiksem hoone ja terve veel elujõuline kogukond suruda vägivaldselt sinna sisse. Öeldakse, et nii saavutatakse „jätkusuutlikkus“ ja „kindlam tulevik“. Sealjuures ei saada aru, et tegelikult saavutatakse nüüd, kui kogukond on veel väga elujõuline, terve Toronto eesti diasporaa kunstlikult vähendamine selle nn „tuleviku nimel“. On ju kindel, et alati osa Toronto eesti ühiskonnast ümberrahvustub, osa kaob, kuid pidevalt on tulnud ka uusi liikmeid kodumaalt juurde. Oleme kogenud, et paljud keskealised ja noored tulevad eesti ühiskonda oma juuri otsima. Paljud neist on külastanud EM poodi kui ainukest avatud eesti kohta, et sealt informatsiooni saada. Kindlasti vajavad ka nemad oma tuttavat kogukonda. Tulevikku ei tasu ennustada, see võib palju üllatusi tuua. Kasulikum on tegeleda olevikuga.

Madisonlaste autoritaarse loomuga kogukonna konsolideerimise katse on tekitanud Toronto eesti ühiskonnas palju pahameelt ja dissonantsi. Ei vasta tõele, nagu nad väidavad, et ühiskonna enamik eelistab „liikuda Tartu College’i suunas“. Projekti poolt hääletanute arv saavutas väga väikese enamuse. Eesti Maja (EM) müügiks oli vaja 2/3 häältest, kuid arvestades, et hääletajaid oli seekord tulnud välja väga palju, järjekord venis ümber EM ning paljud lahkusid, jõudmata hääletamist oodata. Seda tõestab fakt, et hääletusele registreerijaid oli rohkem kui neid, kes hääletasid ning isegi blokkides polnud kõik liikmed EM müümise poolt. Võime järeldada, et madisonlaste võit oli väga napp, sest häälte ülelugemise nõudele vastati negatiivselt. Jõuline, autoritaarne pealesurumine ja desinformatsiooni pruukimine on tekitanud ühiskonnas palju ebakõla ja lahkarvamusi. Küsime, kelle huvides on eesti diasporaa praegune dissonants ja kunstlik vähendamine?

Näiteks on otsene vale, et Madisoni hoones hakkab olema suur saal. Arhitekti järgi on Madisoni projekti kõige suurem saal väiksem kui EM keskmine kristallsaal. Lavaks pole seal ruumi, kuigi on „flex space“. Ruumi pole ka klaveri, laudade, toolide, elektroonika jm. jaoks, mis kõik vajavad panipaiku. Nn „flex space“ tähendab, et pidevat ruumi eri sündmusteks ja panipaikadeks pole. Siseseinu võib küll muuta ja eemaldada, kuid välisseinad määravad piiri.

Parkimise puudust, millest on kommentaarides palju juttu olnud, asendab nüüd nn „drop off“ võimalus. Võib siis mudilasi jätta lasteaeda ja ise sõita ümbruskonnas ringi ja otsida parkimisplatside hulgast kohta: „there are 206 parking spaces in the immediate vicinity of the centre. There are 30 underground parking spots and 32 in the parking lot directly to the East of 9 Madison Avenue“. Huroni tänav, kuhu on jalakäijate läbikäik hoone suure saali alt, asub ida pool Madisoni tänavat, kuid sinna autoga otse ei saa. See tähendab, et tegelikult lähedal parkimise võimalusi pole ja lähimad parkimiskohad on sama kaugel kui metroojaam.

Huvitav, et hooneesisest rahvale läbikäigu kohast Huroni tänavale (esihoovist) on saanud „beautiful outdoor space that can be enjoyed for special events and quiet contemplation“. Plats on avalik ja meeldiks kindlasti kerjavatele tänavamoosekantidele. Kummaline on ka viimasel ajal ehituse kujundusele külge poogitud mõiste „Eesti põhjamaine esteetika“. Mida see tähendab? Mina näen küll kõige rohkem sarnasust Alar Kongatsi Scarborough’s 2002. a Governor General auhinna saanud Centennial College’i õpilaste keskusega. See on madal ehitus projekteeriva ülemise korrusega, mille kirjelduses on transparent skin, shimmering surface ja sees nn. flex space. Aga põhjamaine? Ütleks, et rohkem internatsionaalne... Desinformatsiooni reeglite järgi on võimalik anda publikule nn „pool tõde“, kus oluline osa on välja jäetud.

Ilmselt ei ole soovitav avalikustada, kui palju linnale on pakutud parkimisplatsi eest. Kuid avalikustada võiks, mida Eesti Pank hakkab nõudma 11 Madison tänava hoone eest. See summa „müüakse Eesti Keskuse projektile“, mis tuleb maha arvestada Eesti Maja eest saadud rahast. Isegi kui hinnad varieeruvad, saab ikka kokku liita, mida hoone eest maksti ja kui palju see siiani on maksma läinud, kas või tühjaks jäänuna ja hilisemate ümberehituste kuludega. Võiks teatada, kas pank tahab tagasi saada täpse summa, kui palju maja neile on maksma läinud või lastakse maja hinnata kinnisvara spetsialistidel müügi ajal, kus summa võib olla palju suurem. Pank kui Madisoni projekti osaline, peaks küll meile avalikustama oma kavatsusi. Kuna seda on seostatud Eesti Maja müügiga, pakuks see huvi nii EM aktsionäridele kui tervele eesti ühiskonnale. Ja kuidas on Sihtkapitali hoonetega? Kirjutatakse, et Sihtkapitali 3 kinnistut „will be included in the sale to inlarge the property footprint and make it more attractive for a new owner or developer“. Kuid samas: „EFC will receive back fair value for its properties“. Mis on fair value? ESK peaks täpsustama, kuidas see toimub. Kui suur on hüpoteeklaen, mida jäetakse endale ja mida lisatakse EM väärtusesse projektis? Kas Sihtkapital annab või saab kasu? Ja kui palju? Kas nn „fair value“ on tegelikud kulud või „market price“? Küsime ka, mis hakkab toimuma Madison 11 majaga, kui see on liidetud uude projekti? Teame, et lammutada seda ei tohi. Uus projekteeritud ehitus vajab selle maja tagaaeda, see on plaanis. Kuid mis hakkab toimuma majas endas, mis oli originaalselt ehitatud elumajaks umbes samal ajal kui Chester Public School.

Kirjutatakse, et „the two centres will remain separate“, kuid „there will be opportunities for cost sharing, event sharing event synergies, collaboration and exploration of new ideas“. Kuidas see hakkab toimuma? Kes omab uut keskust, eriti kui pank tahab oma raha tagasi ja tundub, et rahastaja on ainult Eesti Maja, mitte isegi Sihtkapital. Millisesse majja läheb pank? Projekti kirjelduses teatatakse, et kuigi on „flex space“, on läbirääkimised käimas tulevaste üürnikega. Peaks avalikustama, kas uues ehituses on üldse küllalt ruumi panga vajadusteks ja kas see oleks ilma parkimise võimalusteta sobiv koht. Praegu on kuuldused, et Tartu College hoiab pangale oma restorani ruume. Kui nii, siis hakkab üüriraha saama hoopis Tartu College, mitte 9 Madison Ave (two centres will remain separate). Tartu College’il on praegu suur laen, pangalt saadud üüriraha kuluks kindlasti marjaks. Raha pole ka jätkunud muuseumihooneks, mis on ammu kavandatud ja jääks mõlema ehituse vahele, kuid mida on ümbruskonnale välja kuulutatud koos uue projektiga. Kuidas ja kes seda majandab? Kindlasti puudub uues ehituses samasugune restorani võimalus mitme köögiga nagu Eesti Majas. Poodi, kus müüakse eesti raamatuid, filme, plaate jm., ei ole sinna mõeldud. Jääb ära ka praegune lasketiir, noorte ruumid, lavaga saal, EM panipaigad, palju klassiruume, kunstigaleriisaal ja suur parkimisplats. Tartu College on ju nn „kinnine hoone“, kus uksed peavad kogu aeg lukus olema, et tänavalt kutsumata hulkurid ligi ei pääse. Uksed on seal ainult avatud teatud sündmuste puhul.

Muret teeb ka madisonlaste autoritaarne, antidemokraatlik toon. Nemad juhivad (seda sõna on kasutatud palju). Kas see hakkab toimuma nii nagu madisonlaste „nõupidamised“ ja „läbirääkimised“, kus ei kuulata ega võeta arvesse erinevaid seisukohti? Kirjutatakse, uus keskus „koondab teenused, kogukonna ettevõtmised ja organisatsioonid samasse kohta kokku, et teenida Eesti kogukonna vajadusi praegu ja tulevikus“ ja „project managers and expert consultants are leading the process... are verifying the cost“! See kostab juba kindel ja ka üsna diktaatorlik. Artiklis (25.10.17) on kirjutatud: „Meie kogukonna ühe mütsi alla toomine on jätkusuutlikkuse aluseks“. Minule teeb muret see „ühine müts“, seda on ju väitnud kõik diktaatorid. Milline see „müts“ on? Kinnitakse, et „projektijuhid“ arutavad linnaga ja arhitektiga võimalustest ja kogukond võib „arvamust avaldada“ siis, kui projekt on juba valmis, mitte kaasa rääkida: „the Estonian community will be consulted as the plans evolve and the use of space is finalized. See on teadvustamine, mitte konsulteerimine, kus kogukonna tulevikuks on kujundatud juba „kindel visioon“, nagu artikli pealkirjas täheldatakse.

Küsime siis, kellel hakkab olema võim uue ehituse üle. Võimu küsimus on oluline, see pole udune tulevikuküsimus, mida lahendab nn „due diligence“. Eesti Maja müük rahastab osa esimesest faasist, ilma EM rahata Madisoni tänava projekt, nii nagu see on kavandatud, ei teostu. Kuid EM müügist loodetakse saada ka võim eesti suure kogukonna üle. See on sama oluline kui raha. Artiklis „Eesti keskuse projekti hetkeseis — kindel visioon meie kogukonna tulevikuks“ on kirjutatud: „Lõuna-Ontario on koduks ühele suurimale eestlaste kogukonnale maailmas väljaspool Eestit ... (Eesti Maja) on aastakümneid olnud Lõuna-Ontario eestlastele tähtsamaks paigaks“, kuid nüüd hakkab „uus Eesti Keskus ühendama suurimat eesti kogukonda Kanadas“. Võim ja ühiskonna tuum, mis enne olid Eesti Majas ja ühendasid suurt osa eestlasi maailmas, hakkab siis olema koondatud uude projekti ja Eesti Maja kui konkurent enam ei eksisteeri. See seletab, miks kirjutatakse, et EM müüki ja ühendamist Tartu College’i suunas on kavandatud juba aastaid. Siiani on mõlemal ehitusel olnud erinevad ülesanded diasporaas, mis ei kattu. Nüüd tahetakse üks hävitada ning kõik „ühendada“ Tartu College’i juurde. See teeb mulle tõsist muret. Demokraatias on olulised just erinevus ja mitmekesisus, mis ühiskonnas loovad mitu erinevat „keskust“ ja kokku diasporaa. Kui raha on käes, Eesti Maja müüdud, pole ehk EM praegust juhatust kui aktsionäride esindajat enam vaja. Niikuinii paistab, et nendel on olnud kõige vähem otsustusvõimu. Huvi on mujal. Finantsmaailmas võib firma jõuline, üheselt tugev juhtimine olla kasulik, kuid demokraatlikus ühiskonnas on see kardetav.

Minul isiklikult pole midagi Madisoni tänavale projekteeritava hoone vastu, leian, et see on täiesti tore ehitus, kuid mitte sugugi sobiv Eesti kogukonnale EM asendamiseks. Seda olen ka põhjendanud oma viies artiklis. Olen EM müümise vastu, kuna ühiskonna konsolideerimine mistahes olukorras vähendaks praegust eesti diasporaad Torontos. Olen kategooriliselt vastu sundkorras kogukonna surumisele ühte väiksemasse lokaali, mille põhjuseks tuuakse tulevikku. Projekteeritud ehitus ei mahuta suurt osa ühiskonnast. Madisonlaste propagandistlikud deklaratsioonid pole suutnud mind teistpidiselt veenda. Pole ka uudis, et niisuguse autoritaarse, antidemokraatliku loomuga konsolideerimise katse on tekitanud Toronto eesti kogukonnas palju pahameelt ja dissonantsi. Küsime jälle, kelle huvides? Autoritaarne „ühe mütsi all“ eesti diasporaa teeb mulle palju muret.

 

 

Eda Sepp, Toronto

24. veebruar 2018 SINI-MUST-VALGE päev Torontos!

24. veebruar 2018 SINI-MUST-VALGE päev Torontos!

Laupäeval, 24. veebruaril juba kell 10 hommikul koguneb rahvamass Toronto Nathan Phillips platsile, lehvitades sini-must-valgeid l...

Meelelahutust - Komad, kriipsud

Meelelahutust - Komad, kriipsud

Mul on põhjust Karlat kadestada. Ta sindrinahk sai nii kodus kui koolipingis korraliku emakeelse koolituse. Tema kirjutisi on lust...

Toronto Eesti Maja erakorraline koosolek

Toronto Eesti Maja erakorraline koosolek

A/S Eesti Maja (EM) erakorraline koosolek leidis aset esmaspäeval, 12. veebruaril EM suures saalis. Juhatas esimees Raivo Remmel, ...

Mälestame neid, kes andsid oma elu Vabadussõjas

Mälestame neid, kes andsid oma elu Vabadussõjas

Eesti sai valmis Vabadussõjas; riigi väljakuulutamine ligi aasta enne, sakslaste sissemarsi eelõhtul, oli riigi juriidiline loomin...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EESTI KESKUSE PROJEKT - Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele

EESTI KESKUSE PROJEKT - Kutse Eesti Kesk…

Kõik siinse Eesti ühiskonna liikmed on palutud osalema infosessioonidel, kus antakse ülevaade Madis...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Invitation to attend Estonian Centre Information Sessions

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Invitat…

Members of the Estonian community are invited to attend a series of information sessions on updates...

KLENK-IEP 2019

KLENK-IEP 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja soojamaa KLENK-IEP-i kruiisini on...

KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP cruise 2019

Feels like the cold, dark days of winter up north. That means that it must be time for another breath of sunshine and warmth with ...

Tööpakkumine: EESTI VABARIIGI SUURSAATKOND OTTAWAS kuulutab välja konkursi sekretäri kohale

Tööpakkumine: EESTI VABARIIGI SUURSAATKOND OTTAWAS kuulutab välja konkursi sek…

Tööpakkumine: EESTI VABARIIGI SUURSAATKOND OTTAWAS kuulutab välja konkursi sekretäri kohaleSekretäri põhilisteks tööülesanneteks s...

Kommentaar: EESTI RIIGI SÜNNIPÄEVAST AD 2018 - Minu jutud lastelastele Eesti Vabariigi sünnipäeva eel

Kommentaar: EESTI RIIGI SÜNNIPÄEVAST AD 2018 - Minu jutud lastelastele Eesti V…

Aastal 2018 saan ma Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale vastu minna südamerahuga, sest mulle pakub suurt rahu, kui saan suhelda...

Eesti Elu Nr. 7 - 16. veebruar 2018

Eesti Elu Nr. 7 - 16. veebruar 2018

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 16. veebruari 2018.a Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eest...

FOTOD - Kindral Põdderi 139. sünnipäeva mälestamine Kaitseväe Kalmistul

FOTOD - Kindral Põdderi 139. sünnipäeva mälestamine Kaitseväe Kalmistul

Kindral Põdderi 139. sünnipäeva mälestamine Kaitseliidu ülema poolt, Kaitseväe Kalmistul. Ernst-Johannes Põdder VR I/1 (10. veebru...

FOTOD - JKVL tuluõhtu Tartu College'is

FOTOD - JKVL tuluõhtu Tartu College'is

Laupäeva, 10. veebruari 2018.a õhtul toimus Akadeemiliste organisatsioonide vahelise VÕRKPALLIVÕISTLUSE JÄRELPIDU/TANTS - JKV...

FOTOD - Akadeemiliste organisatsioonide vaheline VÕRKPALLIVÕISTLUS 2018

FOTOD - Akadeemiliste organisatsioonide vaheline VÕRKPALLIVÕISTLUS 2018

Laupäeval, 10. veebruaril 2018.a  toimus taaskordne Akadeemiliste organisatsioonide vaheline VÕRKPALLIVÕISTLUS.

Charles Kipper - 1951-2018

Charles Kipper - 1951-2018

Reedel, 9.veebruaril 2018.a lahkus Torontos armastatud koorijuht Charles Kipper.

Juhtkiri - Suusarajal, teleri ees

Juhtkiri - Suusarajal, teleri ees

Eestlased pole mitte ainult laulurahvas, aga ka spordirahvas. Pea igaüks meist on kas paguluses või kodumaal mänginud võrkpalli, k...

Kuninglikud Eesti kodarrahad ja võiduhiilgus

Kuninglikud Eesti kodarrahad ja võiduhiilgus

Eesti Etnograafia Ringilt Kanadas, Ene Runge isiklikest esemetest ja teistelt kaugele põgenenud eestlastelt ja nende järglastelt o...

Gaidlipkond Põhjarada pidas lauluvõistlust

Gaidlipkond Põhjarada pidas lauluvõistlust

Möödunud laupäeval, 3. veebruaril kogunesid Toronto ümbruse eestlastest vanemgaidid, gaidid ja hellakesed Baptistikirikusse piduli...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EESTI KESKUSE PROJEKT - Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele

EESTI KESKUSE PROJEKT - Kutse Eesti Kesk…

Kõik siinse Eesti ühiskonna liikmed on palutud osalema infosessioonidel, kus antakse ülevaade Madis...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Invitation to attend Estonian Centre Information Sessions

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Invitat…

Members of the Estonian community are invited to attend a series of information sessions on updates...

Eesti lipud müügil Toronto Eesti Ühispangas

Eesti lipud müügil Toronto Eesti Ühispan…

EV100 suurjuubeli tähistamine 24. veebruaril 2018 algab Eesti lipu heiskamisega Toronto raekoja pla...

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2018. a taotlusvooru

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2018. a taot…

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2018. a taotlusvooru väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumise...

Vähiravifondi “Kingitud elu” üleskutse: aita kinkida Eestile juubeliks 100 elu!

Vähiravifondi “Kingitud elu” üleskutse: …

Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud elu” soovib kinkida sel juubeliaastal sajale Eesti vähihaigel...

Help us make a Hundred Gifts of Life for Estonia's Anniversary!

Help us make a Hundred Gifts of Life for…

For Estonia's first centennial the Hille Tänavsuu Gift of Life Cancer Treatment Foundation wishes t...

Estonia’s Centennial Celebration  on Saturday, February 24, 2018 at Nathan Phillips Square and Sheraton Centre

Estonia’s Centennial Celebration on Sat…

What a lucky break that Estonia’s 100th birthday, February 24th 2018, falls on a Saturday!What that...

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA GALA TORONTO EESTI MAJAS.

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA GALA TORONTO …

Estonian Independence Anniversary Gala!Toronto Estonian House, 24th Feb, 7 pmMuusikud Eestist Olive...

The Vancouver Estonian Society & The Consulate of Estonia in Vancouver cordially invite you to:  Estonia 100 Independence Day Ceremony & Ball

The Vancouver Estonian Society & The…

The Vancouver Estonian Society & The Consulate of Estonia in Vancouver cordially invi...

Kutse väliseesti noortele suvelaagritesse Eestis 2018

Kutse väliseesti noortele suvelaagritess…

2018. aastal, mil on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev, ootame välisriikides elavaid eestlasi Eestit k...

Estonia looks forward to hosting young foreign Estonians at language and culture camps next summer

Estonia looks forward to hosting young f…

2018 marks the centenary of the Republic of Estonia, and every Estonian living abroad is being invi...

Digitaalmeedia guru Valev Laube taaselustab Ameerika ununenud metroojaamad läbi liitreaalsustehnoloogia

Digitaalmeedia guru Valev Laube taaselus…

New Yorgis elav eestlasest kunstnik ja digitaalmeedia guru Valev Laube töötab Ameerika Ühendriikide...

Lõimeleer toimub kolmandat korda

Lõimeleer toimub kolmandat korda

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ootab kõiki välismaal elavaid eesti noori juba kolmandat ...

Let’s Do It Foundation / World Cleanup Day 2018
PRESS RELEASE
Tallinn/Estonia 26.01.2018

Let’s Do It Foundation / World Cleanup D…

150 Countries Unite for World’s Biggest Cleanup
 An extensive network of NGOs, civic groups and ins...

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja so...

Who Exactly Voted for the Resolution to Sell Estonian House?

Who Exactly Voted for the Resolution to …

On April 25, 2017, the Estonian House (EH) Board called a special meeting of the shareholders to pa...

Piiskoplik jumalateenistus Baltimore Markuse kirikus

Piiskoplik jumalateenistus Baltimore Mar…

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on suure tähtsusega kõikidele eestlastele. Erakordselt sõidab piisko...

Eesti hetked - Linnavurlest kakuke

Eesti hetked - Linnavurlest kakuke

Läbi kileakna piilub, üksik kuklike... Täpsemini “Vastlakukkel martsipaniga ÖKO” ehk ökoloogiline, ...

Eesti Sihtkapital Kanadas: Ühendame kogukonda ja tähistame üheskoos EV100 ja veelgi enamat

Eesti Sihtkapital Kanadas: Ühendame kogu…

Elevus EESTI Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seoses on ilmne kõigile, kes Eestiga seotud on...

Estonian Centre Project Update: Community information session Jan. 31

Estonian Centre Project Update: Communit…

Strong progress shared at Estonian Centre Project’s first community information session Jan. 31 The...

Estonian Keskuse projekti teated: Eesti Keskuse projekti edusamme jagati 31.jaanuaril toimunud esimesel infosessioonil.

Estonian Keskuse projekti teated: Eesti …

Kolmapäeval, 31.jaanuaril toimus Eesti Majas esimene neljast infokoosolekust Eesti Keskuse rajamise...

INTRODUCTORY REMARKS AT COMMUNITY INFORMATION SESSION

INTRODUCTORY REMARKS AT COMMUNITY INFORM…

I ran for Vice President of the Estonian House last April for a simple reason: that was to be a par...

Hamiltoni kingitus Eestile EV100 puhul

Hamiltoni kingitus Eestile EV100 puhul

Eestlased, ükskõik kuhu maailmas saatus on neid viinud, on kõik üks pere. Pereliikmeid kutsutakse i...

Juubelihõnguline Küünlapäev

Juubelihõnguline Küünlapäev

Pühapäeval, 4. veebruaril tähistasid Toronto akadeemilised naisorganisatsioonid traditsioonilist Kü...

HÄLL - Kristiina Marie Sebastian

HÄLL - Kristiina Marie Sebastian

Kes sündis? Kristiina Marie Sebastian.Millal ja kus sündis? 27. mail 2017 Auroras, Ontarios.Kellele...

FOTOD - MAAGILISED JÄÄSKULPTUURID OTTAWAS

FOTOD - MAAGILISED JÄÄSKULPTUURID OTTAWA…

Reede, 2. veebruari varahommikul astusid Ottawa kesklinnas võistlustulle skulptorid maailma paljude...

Kommentaar - Eesti keele tulevik – saab olema?

Kommentaar - Eesti keele tulevik – saab …

Üsna vaikselt ja meedia suurema tähelepanuta valmis haridusministeeriumis möödunud aasta lõpuks jär...

Ehatare/Eesti Abistamiskomitee Kanadas korraldab suurejoonelise EV 100 gala

Ehatare/Eesti Abistamiskomitee Kanadas k…

Pileteid on veel saadaval24. veebruar pole enam kaugel ja sellega seoses Eesti Vabariik 100 raames ...

Kanada päevik - Mõrad seaduseriigis

Kanada päevik - Mõrad seaduseriigis

Järgnevad read sündisid üllatusest, et tänapäeval piisab Kanadas süüdistusest, mitte faktide najal ...

 FOTOD - Paul Lillakase loeng "Katseköögi saladused: minu aasta toiduajakirjanikuna"

FOTOD - Paul Lillakase loeng "Kats…

Kolmapäeva, 7. veebruari õhtul toimus Tartu College'is Paul Lillakase loeng teemal: Katseköögi sala...

EstDocs15 Cover Design Competition!

EstDocs15 Cover Design Competition!

2018 is a double big year for Estonians2018 marks the 100th anniversary of the Republic of Estonia ...

Eesti tunnustab iseseisvuspäeva eel riigi teenetemärkidega 166 inimest

Eesti tunnustab iseseisvuspäeva eel riig…

President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel riigi teenetemärgid tänuks 166...

Patarei vangla muuseumile otsitakse rahvusvahelisel konkursil ideid

Patarei vangla muuseumile otsitakse rahv…

Eesti Mälu Instituut kuulutas välja rahvusvahelise ideekonkursi, leidmaks Patarei vanglasse kavanda...

Eesti Keskuse projekti esimene infokoosolek

Eesti Keskuse projekti esimene infokooso…

Koosolek, esimene neljast väljakuulutatust, leidis aset kolmapäeval, 31. jaanuaril Toronto Eesti Ma...

Ametlik: Len Väljas Team Canada liige PyeongChangis 2018

Ametlik: Len Väljas Team Canada liige Py…

Kanada on teatanud oma suusakoondise liikmed järgmisel nädalal algavateks olümpiamängudeks PyeongCh...

Eesti lipud müügil Toronto Eesti Ühispangas

Eesti lipud müügil Toronto Eesti Ühispan…

EV100 suurjuubeli tähistamine 24. veebruaril 2018 algab Eesti lipu heiskamisega Toronto raekoja pla...

Eesti Maja juhatuse vastus aktsionäride üldkoosoleku kohta

Eesti Maja juhatuse vastus aktsionäride …

25.jaanuaril 2018.aastal "mureliku aktsionäri" poolt avaldatud artikkel esitab ühepoolse ja eksitav...

Vähiravifondi “Kingitud elu” üleskutse: aita kinkida Eestile juubeliks 100 elu!

Vähiravifondi “Kingitud elu” üleskutse: …

Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud elu” soovib kinkida sel juubeliaastal sajale Eesti vähihaigel...

Meelelahutust - Kalendrist õppides

Meelelahutust - Kalendrist õppides

Mul pahesid vähe, vigu aga palju. Üks neist, mida ma seletan temakesele kui vajalikku nikastust, on...

Estonian Centre Project Update: Community information session Jan. 31

Estonian Centre Project Update: Community information session Jan. 31

Strong progress shared at Estonian Centre Project’s first community information session Jan. 31 The first of four Information sess...

Estonian Keskuse projekti teated: Eesti Keskuse projekti edusamme jagati 31.jaanuaril toimunud esimesel infosessioonil.

Estonian Keskuse projekti teated: Eesti Keskuse projekti edusamme jagati 31.ja…

Kolmapäeval, 31.jaanuaril toimus Eesti Majas esimene neljast infokoosolekust Eesti Keskuse rajamise kohta Toronto kesklinna Madiso...

INTRODUCTORY REMARKS AT COMMUNITY INFORMATION SESSION

INTRODUCTORY REMARKS AT COMMUNITY INFORMATION SESSION

I ran for Vice President of the Estonian House last April for a simple reason: that was to be a part of an exciting project that I...

Eesti Keskuse projekti esimene infokoosolek

Eesti Keskuse projekti esimene infokoosolek

Koosolek, esimene neljast väljakuulutatust, leidis aset kolmapäeval, 31. jaanuaril Toronto Eesti Maja suures saalis. Ettekannetega...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

24. veebruar 2018 SINI-MUST-VALGE päev Torontos!

24. veebruar 2018 SINI-MUST-VALGE päev T…

Laupäeval, 24. veebruaril juba kell 10 hommikul koguneb rahvamass Toronto Nathan Phillips platsile,...

Toronto Eesti Maja erakorraline koosolek

Toronto Eesti Maja erakorraline koosolek

A/S Eesti Maja (EM) erakorraline koosolek leidis aset esmaspäeval, 12. veebruaril EM suures saalis....

KLENK-IEP 2019

KLENK-IEP 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja so...

KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP cruise 2019

Feels like the cold, dark days of winter up north. That means that it must be time for another brea...

Tööpakkumine: EESTI VABARIIGI SUURSAATKOND OTTAWAS kuulutab välja konkursi sekretäri kohale

Tööpakkumine: EESTI VABARIIGI SUURSAATKO…

Tööpakkumine: EESTI VABARIIGI SUURSAATKOND OTTAWAS kuulutab välja konkursi sekretäri kohaleSekretär...

FOTOD - Kindral Põdderi 139. sünnipäeva mälestamine Kaitseväe Kalmistul

FOTOD - Kindral Põdderi 139. sünnipäeva …

Kindral Põdderi 139. sünnipäeva mälestamine Kaitseliidu ülema poolt, Kaitseväe Kalmistul. Ernst-Joh...

FOTOD - JKVL tuluõhtu Tartu College'is

FOTOD - JKVL tuluõhtu Tartu College'is

Laupäeva, 10. veebruari 2018.a õhtul toimus Akadeemiliste organisatsioonide vahelise VÕRKPALLIVÕIST...

FOTOD - Akadeemiliste organisatsioonide vaheline VÕRKPALLIVÕISTLUS 2018

FOTOD - Akadeemiliste organisatsioonide …

Laupäeval, 10. veebruaril 2018.a  toimus taaskordne Akadeemiliste organisatsioonide vaheline V...

Charles Kipper - 1951-2018

Charles Kipper - 1951-2018

Reedel, 9.veebruaril 2018.a lahkus Torontos armastatud koorijuht Charles Kipper.

Gaidlipkond Põhjarada pidas lauluvõistlust

Gaidlipkond Põhjarada pidas lauluvõistlu…

Möödunud laupäeval, 3. veebruaril kogunesid Toronto ümbruse eestlastest vanemgaidid, gaidid ja hell...

Who Exactly Voted for the Resolution to Sell Estonian House?

Who Exactly Voted for the Resolution to …

On April 25, 2017, the Estonian House (EH) Board called a special meeting of the shareholders to pa...

Piiskoplik jumalateenistus Baltimore Markuse kirikus

Piiskoplik jumalateenistus Baltimore Mar…

Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on suure tähtsusega kõikidele eestlastele. Erakordselt sõidab piisko...

Eesti Sihtkapital Kanadas: Ühendame kogukonda ja tähistame üheskoos EV100 ja veelgi enamat

Eesti Sihtkapital Kanadas: Ühendame kogu…

Elevus EESTI Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seoses on ilmne kõigile, kes Eestiga seotud on...

Estonian Centre Project Update: Community information session Jan. 31

Estonian Centre Project Update: Communit…

Strong progress shared at Estonian Centre Project’s first community information session Jan. 31 The...

Estonian Keskuse projekti teated: Eesti Keskuse projekti edusamme jagati 31.jaanuaril toimunud esimesel infosessioonil.

Estonian Keskuse projekti teated: Eesti …

Kolmapäeval, 31.jaanuaril toimus Eesti Majas esimene neljast infokoosolekust Eesti Keskuse rajamise...

INTRODUCTORY REMARKS AT COMMUNITY INFORMATION SESSION

INTRODUCTORY REMARKS AT COMMUNITY INFORM…

I ran for Vice President of the Estonian House last April for a simple reason: that was to be a par...

Hamiltoni kingitus Eestile EV100 puhul

Hamiltoni kingitus Eestile EV100 puhul

Eestlased, ükskõik kuhu maailmas saatus on neid viinud, on kõik üks pere. Pereliikmeid kutsutakse i...

Juubelihõnguline Küünlapäev

Juubelihõnguline Küünlapäev

Pühapäeval, 4. veebruaril tähistasid Toronto akadeemilised naisorganisatsioonid traditsioonilist Kü...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Meelelahutust - Komad, kriipsud

Meelelahutust - Komad, kriipsud

Mul on põhjust Karlat kadestada. Ta sindrinahk sai nii kodus kui koolipingis korraliku ema...

Mälestame neid, kes andsid oma elu Vabadussõjas

Mälestame neid, kes andsid oma elu Vabad…

Eesti sai valmis Vabadussõjas; riigi väljakuulutamine ligi aasta enne, sakslaste sissemars...

Kommentaar: EESTI RIIGI SÜNNIPÄEVAST AD 2018 - Minu jutud lastelastele Eesti Vabariigi sünnipäeva eel

Kommentaar: EESTI RIIGI SÜNNIPÄEVAST AD …

Aastal 2018 saan ma Eesti Vabariigi sajandale sünnipäevale vastu minna südamerahuga, sest ...

Juhtkiri - Suusarajal, teleri ees

Juhtkiri - Suusarajal, teleri ees

Eestlased pole mitte ainult laulurahvas, aga ka spordirahvas. Pea igaüks meist on kas pagu...

Eesti hetked - Linnavurlest kakuke

Eesti hetked - Linnavurlest kakuke

Läbi kileakna piilub, üksik kuklike... Täpsemini “Vastlakukkel martsipaniga ÖKO” ehk ökolo...

HÄLL - Kristiina Marie Sebastian

HÄLL - Kristiina Marie Sebastian

Kes sündis? Kristiina Marie Sebastian.Millal ja kus sündis? 27. mail 2017 Auroras, Ontario...

Kommentaar - Eesti keele tulevik – saab olema?

Kommentaar - Eesti keele tulevik – saab …

Üsna vaikselt ja meedia suurema tähelepanuta valmis haridusministeeriumis möödunud aasta l...

Kanada päevik - Mõrad seaduseriigis

Kanada päevik - Mõrad seaduseriigis

Järgnevad read sündisid üllatusest, et tänapäeval piisab Kanadas süüdistusest, mitte fakti...

Meelelahutust - Kalendrist õppides

Meelelahutust - Kalendrist õppides

Mul pahesid vähe, vigu aga palju. Üks neist, mida ma seletan temakesele kui vajalikku nika...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Kuninglikud Eesti kodarrahad ja võiduhiilgus

Kuninglikud Eesti kodarrahad ja võiduhii…

Eesti Etnograafia Ringilt Kanadas, Ene Runge isiklikest esemetest ja teistelt kaugele põge...

FOTOD - MAAGILISED JÄÄSKULPTUURID OTTAWAS

FOTOD - MAAGILISED JÄÄSKULPTUURID OTTAWA…

Reede, 2. veebruari varahommikul astusid Ottawa kesklinnas võistlustulle skulptorid maailm...

Haljala kihelkonna ajaloost ilmus raamat

Haljala kihelkonna ajaloost ilmus raamat

2017. aasta lõpus ilmus ülevaatlik raamat Haljala kihelkonna ajaloost. Raamat käsitleb kih...

Algas registreerimine XXVII laulu- ja XX tantsupeole “Minu arm”

Algas registreerimine XXVII laulu- ja XX…

Alates 23. jaanuarist saavad kõik XXVII laulu- ja XX tantsupeol osaleda soovivad kollektii...

Digitaalmeedia guru Valev Laube taaselustab Ameerika ununenud metroojaamad läbi liitreaalsustehnoloogia

Digitaalmeedia guru Valev Laube taaselus…

New Yorgis elav eestlasest kunstnik ja digitaalmeedia guru Valev Laube töötab Ameerika Ühe...

Paavo Järvi kingitus Eesti sajandaks sünnipäevaks

Paavo Järvi kingitus Eesti sajandaks sün…

Eesti Vabariigi 100.a juubeli tähistamise kontseptsioon annab igale ühele meist võimaluse ...

Martin Kuuskmann esines Pärnus ja Tartus

Martin Kuuskmann esines Pärnus ja Tartus

19. jaanuaril Pärnu Kontserdimajas ja 20. jaanuaril Tartus Vanemuise Kontserdimajas esitat...

There is something here

There is something here

The slender one is a firm believer in biding one’s time when it comes to listening to musi...

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2018. a taotlusvooru

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2018. a taot…

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2018. a taotlusvooru väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi...

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo