Logi sisse läbi:

Eesti Maja mured ja tulevik


Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti autokraatlik ja propagandalik. Kui see ei puudutaks Toronto Eesti Maja tulevikku ja püsimajäämist, poleks mõtet artiklit kirjutada, kuid lähemalt analüüsides madisonlaste viimaseid selgitavaid artikleid „hetkeseisust“ ja tulevikuvisioonist tuleb esile hirmuäratav ühekülgsus ja informatsiooni hägustamine. Lisaks on nende nn parteilised esitused tihti piserdatud oskusliku desinformatsiooniga. (Wikipeedia: any government (or other) communication containing intentionally false and misleading material often combined selectively with true information which seeks to mislead and manipulate a mass audience... or public opinion). Sellest on näiteid Ameerika viimastel valimistel, kuigi mõiste ja sõna „desinformatsioon“ tänapäevases kasutuses sai alguse Venemaal juba 1920. a-tel. Demokraatliku ühiskonna põhialuseks on mitmepartei süsteem, kus igal on oma kindel programm, kuid parteidevahelistes kemplemistes tuleb tihti esile desinformatsiooni kasutamist. Seda kogeme meedias pidevalt. Demokraatliku ühiskonna kaitseks on olulise tähtsusega vaba, uuriv ajakirjandus ja meedia koos sõnavabadusega.Madisonlaste artiklites väidetakse, et on korraldatud „laialdasi kogukondlikke läbirääkimisi erinevate asukohtade osas“ ja veel „mitmeid aastaid“ ning „kogukonna nõupidamisi, kus enamik osavõtjatest eelistas ühendada kõik võimalikud vahendid ja liikuda Tartu College’i suunas“. See pole õige. Läbirääkimised ja nõupidamised eeldavad ka teise poole ja erinevate seisukohtade arvestamist ja ärakuulamist. Demokraatia põhialus on Audiator et altera pars - „kuulake ära ka teine pool“ (prof. Karl Aun „Altera“ rühmituse asutamisel Torontos jaan. 1991). Madisonlased pole arvestanud spetsialistide informatsiooniga, mis nende propagandaga ei ühtu. Näiteks on ignoreeritud arhitekt Guido Laikve, inseneride Lembit Maimetsa, Toomas Saare ja ajakirjanik Allan Meiusi ning teiste kriitilisi seisukohti, mis on vastupidised madisonlaste omadele ja nende propagandale. Väidetakse, et „the Estonian house is no longer sustainable financially“. See ei ole õige, seda on asjatundjad, keda madisonlased ei arvesta, kogu aeg tõestanud. Küsime, kas siis vana Madison Ave 11 elumaja, mis ehitati umbes samal ajal kui Chester Public School 1891. a, on jätkusuutlikum? Samuti pole kuulda võetud seisukohti, mis esitavad kahtlusi Madisoni projekti sobivusest eesti kogukonna ainukeseks keskuseks ja terve eesti ühiskonna konsolideerimist ühte väiksemasse hoonesse kesklinnas parkimisvõimalusteta asukohta. On kahju, et tegelikke kogukonna nõupidamisi ja läbirääkimisi ei toimunud juba projektide alguses, kus oleks arvestatud mitmesuguste variantidega, ka TC juurde ehitamise teistsuguse rahalise võimalusega, kui on Eesti Maja müük.

Kirjutatakse, et Eesti ühiskond Kanadas kahaneb tulevikus niikuinii ja selleks tuleb (tuleviku nimel) ehitada juba nüüd palju väiksem hoone ja terve veel elujõuline kogukond suruda vägivaldselt sinna sisse. Öeldakse, et nii saavutatakse „jätkusuutlikkus“ ja „kindlam tulevik“. Sealjuures ei saada aru, et tegelikult saavutatakse nüüd, kui kogukond on veel väga elujõuline, terve Toronto eesti diasporaa kunstlikult vähendamine selle nn „tuleviku nimel“. On ju kindel, et alati osa Toronto eesti ühiskonnast ümberrahvustub, osa kaob, kuid pidevalt on tulnud ka uusi liikmeid kodumaalt juurde. Oleme kogenud, et paljud keskealised ja noored tulevad eesti ühiskonda oma juuri otsima. Paljud neist on külastanud EM poodi kui ainukest avatud eesti kohta, et sealt informatsiooni saada. Kindlasti vajavad ka nemad oma tuttavat kogukonda. Tulevikku ei tasu ennustada, see võib palju üllatusi tuua. Kasulikum on tegeleda olevikuga.

Madisonlaste autoritaarse loomuga kogukonna konsolideerimise katse on tekitanud Toronto eesti ühiskonnas palju pahameelt ja dissonantsi. Ei vasta tõele, nagu nad väidavad, et ühiskonna enamik eelistab „liikuda Tartu College’i suunas“. Projekti poolt hääletanute arv saavutas väga väikese enamuse. Eesti Maja (EM) müügiks oli vaja 2/3 häältest, kuid arvestades, et hääletajaid oli seekord tulnud välja väga palju, järjekord venis ümber EM ning paljud lahkusid, jõudmata hääletamist oodata. Seda tõestab fakt, et hääletusele registreerijaid oli rohkem kui neid, kes hääletasid ning isegi blokkides polnud kõik liikmed EM müümise poolt. Võime järeldada, et madisonlaste võit oli väga napp, sest häälte ülelugemise nõudele vastati negatiivselt. Jõuline, autoritaarne pealesurumine ja desinformatsiooni pruukimine on tekitanud ühiskonnas palju ebakõla ja lahkarvamusi. Küsime, kelle huvides on eesti diasporaa praegune dissonants ja kunstlik vähendamine?

Näiteks on otsene vale, et Madisoni hoones hakkab olema suur saal. Arhitekti järgi on Madisoni projekti kõige suurem saal väiksem kui EM keskmine kristallsaal. Lavaks pole seal ruumi, kuigi on „flex space“. Ruumi pole ka klaveri, laudade, toolide, elektroonika jm. jaoks, mis kõik vajavad panipaiku. Nn „flex space“ tähendab, et pidevat ruumi eri sündmusteks ja panipaikadeks pole. Siseseinu võib küll muuta ja eemaldada, kuid välisseinad määravad piiri.

Parkimise puudust, millest on kommentaarides palju juttu olnud, asendab nüüd nn „drop off“ võimalus. Võib siis mudilasi jätta lasteaeda ja ise sõita ümbruskonnas ringi ja otsida parkimisplatside hulgast kohta: „there are 206 parking spaces in the immediate vicinity of the centre. There are 30 underground parking spots and 32 in the parking lot directly to the East of 9 Madison Avenue“. Huroni tänav, kuhu on jalakäijate läbikäik hoone suure saali alt, asub ida pool Madisoni tänavat, kuid sinna autoga otse ei saa. See tähendab, et tegelikult lähedal parkimise võimalusi pole ja lähimad parkimiskohad on sama kaugel kui metroojaam.

Huvitav, et hooneesisest rahvale läbikäigu kohast Huroni tänavale (esihoovist) on saanud „beautiful outdoor space that can be enjoyed for special events and quiet contemplation“. Plats on avalik ja meeldiks kindlasti kerjavatele tänavamoosekantidele. Kummaline on ka viimasel ajal ehituse kujundusele külge poogitud mõiste „Eesti põhjamaine esteetika“. Mida see tähendab? Mina näen küll kõige rohkem sarnasust Alar Kongatsi Scarborough’s 2002. a Governor General auhinna saanud Centennial College’i õpilaste keskusega. See on madal ehitus projekteeriva ülemise korrusega, mille kirjelduses on transparent skin, shimmering surface ja sees nn. flex space. Aga põhjamaine? Ütleks, et rohkem internatsionaalne... Desinformatsiooni reeglite järgi on võimalik anda publikule nn „pool tõde“, kus oluline osa on välja jäetud.

Ilmselt ei ole soovitav avalikustada, kui palju linnale on pakutud parkimisplatsi eest. Kuid avalikustada võiks, mida Eesti Pank hakkab nõudma 11 Madison tänava hoone eest. See summa „müüakse Eesti Keskuse projektile“, mis tuleb maha arvestada Eesti Maja eest saadud rahast. Isegi kui hinnad varieeruvad, saab ikka kokku liita, mida hoone eest maksti ja kui palju see siiani on maksma läinud, kas või tühjaks jäänuna ja hilisemate ümberehituste kuludega. Võiks teatada, kas pank tahab tagasi saada täpse summa, kui palju maja neile on maksma läinud või lastakse maja hinnata kinnisvara spetsialistidel müügi ajal, kus summa võib olla palju suurem. Pank kui Madisoni projekti osaline, peaks küll meile avalikustama oma kavatsusi. Kuna seda on seostatud Eesti Maja müügiga, pakuks see huvi nii EM aktsionäridele kui tervele eesti ühiskonnale. Ja kuidas on Sihtkapitali hoonetega? Kirjutatakse, et Sihtkapitali 3 kinnistut „will be included in the sale to inlarge the property footprint and make it more attractive for a new owner or developer“. Kuid samas: „EFC will receive back fair value for its properties“. Mis on fair value? ESK peaks täpsustama, kuidas see toimub. Kui suur on hüpoteeklaen, mida jäetakse endale ja mida lisatakse EM väärtusesse projektis? Kas Sihtkapital annab või saab kasu? Ja kui palju? Kas nn „fair value“ on tegelikud kulud või „market price“? Küsime ka, mis hakkab toimuma Madison 11 majaga, kui see on liidetud uude projekti? Teame, et lammutada seda ei tohi. Uus projekteeritud ehitus vajab selle maja tagaaeda, see on plaanis. Kuid mis hakkab toimuma majas endas, mis oli originaalselt ehitatud elumajaks umbes samal ajal kui Chester Public School.

Kirjutatakse, et „the two centres will remain separate“, kuid „there will be opportunities for cost sharing, event sharing event synergies, collaboration and exploration of new ideas“. Kuidas see hakkab toimuma? Kes omab uut keskust, eriti kui pank tahab oma raha tagasi ja tundub, et rahastaja on ainult Eesti Maja, mitte isegi Sihtkapital. Millisesse majja läheb pank? Projekti kirjelduses teatatakse, et kuigi on „flex space“, on läbirääkimised käimas tulevaste üürnikega. Peaks avalikustama, kas uues ehituses on üldse küllalt ruumi panga vajadusteks ja kas see oleks ilma parkimise võimalusteta sobiv koht. Praegu on kuuldused, et Tartu College hoiab pangale oma restorani ruume. Kui nii, siis hakkab üüriraha saama hoopis Tartu College, mitte 9 Madison Ave (two centres will remain separate). Tartu College’il on praegu suur laen, pangalt saadud üüriraha kuluks kindlasti marjaks. Raha pole ka jätkunud muuseumihooneks, mis on ammu kavandatud ja jääks mõlema ehituse vahele, kuid mida on ümbruskonnale välja kuulutatud koos uue projektiga. Kuidas ja kes seda majandab? Kindlasti puudub uues ehituses samasugune restorani võimalus mitme köögiga nagu Eesti Majas. Poodi, kus müüakse eesti raamatuid, filme, plaate jm., ei ole sinna mõeldud. Jääb ära ka praegune lasketiir, noorte ruumid, lavaga saal, EM panipaigad, palju klassiruume, kunstigaleriisaal ja suur parkimisplats. Tartu College on ju nn „kinnine hoone“, kus uksed peavad kogu aeg lukus olema, et tänavalt kutsumata hulkurid ligi ei pääse. Uksed on seal ainult avatud teatud sündmuste puhul.

Muret teeb ka madisonlaste autoritaarne, antidemokraatlik toon. Nemad juhivad (seda sõna on kasutatud palju). Kas see hakkab toimuma nii nagu madisonlaste „nõupidamised“ ja „läbirääkimised“, kus ei kuulata ega võeta arvesse erinevaid seisukohti? Kirjutatakse, uus keskus „koondab teenused, kogukonna ettevõtmised ja organisatsioonid samasse kohta kokku, et teenida Eesti kogukonna vajadusi praegu ja tulevikus“ ja „project managers and expert consultants are leading the process... are verifying the cost“! See kostab juba kindel ja ka üsna diktaatorlik. Artiklis (25.10.17) on kirjutatud: „Meie kogukonna ühe mütsi alla toomine on jätkusuutlikkuse aluseks“. Minule teeb muret see „ühine müts“, seda on ju väitnud kõik diktaatorid. Milline see „müts“ on? Kinnitakse, et „projektijuhid“ arutavad linnaga ja arhitektiga võimalustest ja kogukond võib „arvamust avaldada“ siis, kui projekt on juba valmis, mitte kaasa rääkida: „the Estonian community will be consulted as the plans evolve and the use of space is finalized. See on teadvustamine, mitte konsulteerimine, kus kogukonna tulevikuks on kujundatud juba „kindel visioon“, nagu artikli pealkirjas täheldatakse.

Küsime siis, kellel hakkab olema võim uue ehituse üle. Võimu küsimus on oluline, see pole udune tulevikuküsimus, mida lahendab nn „due diligence“. Eesti Maja müük rahastab osa esimesest faasist, ilma EM rahata Madisoni tänava projekt, nii nagu see on kavandatud, ei teostu. Kuid EM müügist loodetakse saada ka võim eesti suure kogukonna üle. See on sama oluline kui raha. Artiklis „Eesti keskuse projekti hetkeseis — kindel visioon meie kogukonna tulevikuks“ on kirjutatud: „Lõuna-Ontario on koduks ühele suurimale eestlaste kogukonnale maailmas väljaspool Eestit ... (Eesti Maja) on aastakümneid olnud Lõuna-Ontario eestlastele tähtsamaks paigaks“, kuid nüüd hakkab „uus Eesti Keskus ühendama suurimat eesti kogukonda Kanadas“. Võim ja ühiskonna tuum, mis enne olid Eesti Majas ja ühendasid suurt osa eestlasi maailmas, hakkab siis olema koondatud uude projekti ja Eesti Maja kui konkurent enam ei eksisteeri. See seletab, miks kirjutatakse, et EM müüki ja ühendamist Tartu College’i suunas on kavandatud juba aastaid. Siiani on mõlemal ehitusel olnud erinevad ülesanded diasporaas, mis ei kattu. Nüüd tahetakse üks hävitada ning kõik „ühendada“ Tartu College’i juurde. See teeb mulle tõsist muret. Demokraatias on olulised just erinevus ja mitmekesisus, mis ühiskonnas loovad mitu erinevat „keskust“ ja kokku diasporaa. Kui raha on käes, Eesti Maja müüdud, pole ehk EM praegust juhatust kui aktsionäride esindajat enam vaja. Niikuinii paistab, et nendel on olnud kõige vähem otsustusvõimu. Huvi on mujal. Finantsmaailmas võib firma jõuline, üheselt tugev juhtimine olla kasulik, kuid demokraatlikus ühiskonnas on see kardetav.

Minul isiklikult pole midagi Madisoni tänavale projekteeritava hoone vastu, leian, et see on täiesti tore ehitus, kuid mitte sugugi sobiv Eesti kogukonnale EM asendamiseks. Seda olen ka põhjendanud oma viies artiklis. Olen EM müümise vastu, kuna ühiskonna konsolideerimine mistahes olukorras vähendaks praegust eesti diasporaad Torontos. Olen kategooriliselt vastu sundkorras kogukonna surumisele ühte väiksemasse lokaali, mille põhjuseks tuuakse tulevikku. Projekteeritud ehitus ei mahuta suurt osa ühiskonnast. Madisonlaste propagandistlikud deklaratsioonid pole suutnud mind teistpidiselt veenda. Pole ka uudis, et niisuguse autoritaarse, antidemokraatliku loomuga konsolideerimise katse on tekitanud Toronto eesti kogukonnas palju pahameelt ja dissonantsi. Küsime jälle, kelle huvides? Autoritaarne „ühe mütsi all“ eesti diasporaa teeb mulle palju muret.

 

 

Eda Sepp, Toronto

Head VÕIDUPÜHA ja ilusat JAANIPÄEVA!
FOTOD - Võidupüha tähistamine Kaitseväe kalmistul ja Tallinna Lauluväljakul

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kaitseväe kalmistul ja Tallinna Lauluväljakul

Laupäeval, 23. juunil 2018.a toimusid Tallinna Kaitseväe kalmistul Võidupüha oikumeeniline jumalateenistus ja Tallinna Lauluväljak...

Juhtkiri - Võidupühaks 2018. Lepitust ja ühtsust otsides

Juhtkiri - Võidupühaks 2018. Lepitust ja ühtsust otsides

Keegi meist ei mõtle igapäevaselt aastatetagustele tegudele. Viis põlvkonda tagasi eestlased koos lätlastega võitsid sakslaste Lan...

EESTI HETKED - Räätsad alla ja rappa!

EESTI HETKED - Räätsad alla ja rappa!

„Mida paremat teha ühel tööpäeva õhtul (täpsemini jaanikuu esimese esmaspäeva õhtul), kui sõita kambaga paariks tunniks linnast vä...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Asunik ja Võidupüha

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Asunik ja Võidupüha

On aga jälle aeg Võidupüha pühitseda ja asunikul kork maha kruvida, mis mekki sa sest võidust kuiva suuga ikke tunned. Aga kellega...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

ROMAN TOI ELU MÄLESTAMINE Toronto Peetri kirikus.

ROMAN TOI ELU MÄLESTAMINE Toronto Peetri…

Neljap., 28. juunil kl 7.30 õ ROMAN TOI ELU MÄLESTAMINE Toronto Peetri kirikus.

SEEDRIORU SUVIHARI 2018 JA LAULUPÄEV VIII 29. juuni — 1. juuli 2018.a.

SEEDRIORU SUVIHARI 2018 JA LAULUPÄEV VII…

Kutsume kõiki! SEEDRIORU SUVIHARI 2018 JA LAULUPÄEV VIII 29. juuni — 1. juuli 2018.a.REEDE õht...

EESTI HETKED - Valeööbik ja jaanitulekeeld

EESTI HETKED - Valeööbik ja jaanitulekeeld

Lauluvenna soolokontsert sai nutitelefoniga salvestatud ja siia artikli kõrvale võiks põhimõtteliselt paigutada ruutkoodi ehk QR-k...

Seedrioru Laulupäev: tulge kõik!

Seedrioru Laulupäev: tulge kõik!

Uus algatus noortele: võimalus laulda Laulupäeval Hirvo Surva taktikepi all!Juba järgmisel nädalavahetusel — 29. juunist 1. juulin...

MÜ ja Voogjärve trepp

MÜ ja Voogjärve trepp

Tallinnas on mitu võimalust, kuidas Toompeale jala jõuda. Üheks kenamaks on Snelli tiigi juurest Patkuli trepi kaudu mööda mäenõlv...

Teejuhised SEEDRIORULE / Driving directions to SEEDRIORU

Teejuhised SEEDRIORULE / Driving directions to SEEDRIORU

Teejuhised SEEDRIORULE / Driving directions to SEEDRIORU (6338 Eighth Line W.)Toronto poolt tulles mööda kiirteed 401W, tuleb sõit...

FOTOD - Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus mälestati Eesti eest langenuid

FOTOD - Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus mälestati Eesti eest langenuid

Reedel, 22.juunil 2018.a toimus Toris, Pärnumaal, Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Eesti eest langenute mälestamine ja Võidupüha t...

Eesti Elu Nr. 25 - 22. juuni 2018

Eesti Elu Nr. 25 - 22. juuni 2018

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 22. juuni 2018.a Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti El...

On The Future of the Estonian-Canadian Community and the proposed Estonian Centre Project

On The Future of the Estonian-Canadian Community and the proposed Estonian Cen…

For a long time, I have been deeply concerned about the tone of certain critical articles and reader comments being published on a...

FOTOD - Padriku poe ja kohviku pidulik avamine Nasval

FOTOD - Padriku poe ja kohviku pidulik avamine Nasval

Laupäeval, 16. juunil 2018.a toimus Hiiumaal, Käina vallas Nasval Padriku poe ja kohviku pidulik avamine.  Tegemist on legend...

Allohvitseride ja Sõjakooli kursuse lõpuaktus ning Tamre fondi stipendiumid

Allohvitseride ja Sõjakooli kursuse lõpuaktus ning Tamre fondi stipendiumid

Reedel, 15. juunil 2018.a toimus allohvitseride aastase kursuse lõpuaktus ja Sõjakooli kolme aastase kursuse lõpuaktus Kaitseväe Ü...

FOTOD - Toronto Eesti Meeskoori KONTSERT „ALATI SINULE…“ Charles Kipperi mälestuseks Toronto Eesti Baptisti kirikus

FOTOD - Toronto Eesti Meeskoori KONTSERT „ALATI SINULE…“ Charles Kipperi mäles…

Pühapäeval, 10. juunil 2018.a toimus Toronto Eesti Baptisti kirikus Toronto Eesti Meeskoori KONTSERT „ALATI SINULE…“ Charles ...

FOTOD - 1941.a. JUUNIKÜÜDITAMISE MÄLESTUSÜRITUS Toronto Queen’s Park’is

FOTOD - 1941.a. JUUNIKÜÜDITAMISE MÄLESTUSÜRITUS Toronto Queen’s Park’is

Neljapäeval, 14. juuni 2018.a õhtul toimusToronto Queen’s Park’is 1941.a. JUUNIKÜÜDITAMISE MÄLESTUSÜRITUS.

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!

Uue eestlaste kogukonna keskuse reaalsuseks saamine on ühe suure sammu võrra edasi astunud. Esimene etapp hoolsuskohustuse (due di...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

ROMAN TOI ELU MÄLESTAMINE Toronto Peetri kirikus.

ROMAN TOI ELU MÄLESTAMINE Toronto Peetri…

Neljap., 28. juunil kl 7.30 õ ROMAN TOI ELU MÄLESTAMINE Toronto Peetri kirikus.

SEEDRIORU SUVIHARI 2018 JA LAULUPÄEV VIII 29. juuni — 1. juuli 2018.a.

SEEDRIORU SUVIHARI 2018 JA LAULUPÄEV VII…

Kutsume kõiki! SEEDRIORU SUVIHARI 2018 JA LAULUPÄEV VIII 29. juuni — 1. juuli 2018.a.REEDE õht...

Teade saarlastele ja saarlaste sõpradele

Teade saarlastele ja saarlaste sõpradele

Laupäeval, 7. juulil algusega kell 12 päeval toimub Loode-Saaremaal esmakordselt Undva küla kokkutu...

Lõimeleer toimub kolmandat korda

Lõimeleer toimub kolmandat korda

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ootab kõiki välismaal elavaid eesti noori juba kolmandat ...

Let’s Do It Foundation / World Cleanup Day 2018
PRESS RELEASE
Tallinn/Estonia 26.01.2018

Let’s Do It Foundation / World Cleanup D…

150 Countries Unite for World’s Biggest Cleanup
 An extensive network of NGOs, civic groups and ins...

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja lugude kogumine

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja …

Maarja lugude kogumineTartu Maarja Kiriku Sihtasutus kogub mälestusi/lugusid seoses oma kirikuhoone...

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja so...

TEBK uutes väljakutsetes

TEBK uutes väljakutsetes

Toronto Eesti Baptisti Kogudus tähistas 10. juunil tavapärast, kuid olulise tähtsusega 69. aastapäe...

Eesti lipp 134

Eesti lipp 134

23. mail 1884 õnnistati Otepääl Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge lipp, millest hiljem sai E...

Eesti Maja Sõpradel on palju sõpru ja abilisi / The Friends of Estonian House has a lot of other friends

Eesti Maja Sõpradel on palju sõpru ja ab…

Eesti Maja Sõpradel on palju sõpru ja abilisi. Väino Einola istutas sel aastal Eesti Maja ette juur...

Inaugural „Jõekääru Alumni Laager“ an Overwhelming Success!

Inaugural „Jõekääru Alumni Laager“ an Ov…

Jõekääre maailmas on paljuühtainust neist meeles ma pean.Üht linnust, üht looklevat radaJõekäärul m...

TRAVEL CAMPAIGN: EXPLORE BALTIC MANORS

TRAVEL CAMPAIGN: EXPLORE BALTIC MANORS

Dedicated to the Centenaries of Baltic countries and European Year of Cultural HeritageSummer 2018M...

Eduard ja Erika Tubin viidi kodumaa mulda

Eduard ja Erika Tubin viidi kodumaa muld…

Rootsieestlased tänavad Eduard Tubinat koorilaulu traditsiooni edasikandmise eestStockholmi Metsaka...

Meelelahutust: Volli veste - Üle võlli

Meelelahutust: Volli veste - Üle võlli

Jaanipäev on mulle alati aasta lemmikpäevi olnud, väiksest peale. Tol õhtul ei olnud põnnil vaja sä...

Juhtkiri - Quo vadis, Ontario?

Juhtkiri - Quo vadis, Ontario?

Tavaliselt seostatakse populismi katteta lubamisega. Kuid ‘võim rahvale tagasi’ on populistide oma ...

Ilmunud on triloogia „Eestlased Lätis“ viimane raamat.

Ilmunud on triloogia „Eestlased Lätis“ v…

Triloogia „Eestlased Lätis“ viimane raamat on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Leili U...

Are Estonians Russophobic?

‘Russophobia’ covers a wide range of negative feelings, prejudice, aversion, derision, fears, disli...

Juuniküüditamise ohvre mälestamine Vabaduse väljakul

Juuniküüditamise ohvre mälestamine Vabad…

Tallinnas, Vabaduse väljakul toumus neljapäeval, 14. juunil 2018.a 1941.a juuniküüditamise ohvre mä...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have a Project!

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have…

The new Estonian community centre is one major step closer to becoming a reality. The initial phase...

FOTOD - USA-s avati suur Eesti-teemaline rändnäitus

FOTOD - USA-s avati suur Eesti-teemaline…

Laupäeval, 2. juunil avati Californias, maailma tippülikooli Stanfordi ülikoolilinnakus Okupatsioon...

Juuniküüditamise ohvrite mälestuseks

Juuniküüditamise ohvrite mälestuseks

Tuleval nädalal mälestatakse taas nii kodumaal kui kaugemal 1941.a. juuniküüditamise ohvreid. Toron...

METSAÜLIKOOL - Noor lõõtsakuningas tagasi Metsaülikoolis

METSAÜLIKOOL - Noor lõõtsakuningas tagas…

Kotkajärve Metsaülikool „Sajaga metsa“ (18.-25. august) katab väga hästi paljusid valdkondi sel suv...

Roman Toi „Elu mälestamine“ suurejoonelisel kontserdil 28. juunil Peetri kirikus Torontos

Roman Toi „Elu mälestamine“ suurejooneli…

Helilooja ning lauluisa Roman Toi mälestuskontsert neljap., 28. juunil Peetri kirikus, algusega kl ...

EV100 -le pühendatud kontsert Hamiltonis

EV100 -le pühendatud kontsert Hamiltonis

Reedel, 1. juunil oli haruldane võimalus nautida Eesti muusikat St. Joe’s ArtsFest’i raames Saint J...

AKEN and Friends! Estonia’s 100th Anniversary Celebration and Bake Sale at the Estonian House A resounding success!

AKEN and Friends! Estonia’s 100th Annive…

The much anticipated AKEN annual rummage sale was held together with the Friends’ Bake Sale, in hon...

EMK peakoosolek ja „Teeme ära“

EMK peakoosolek ja „Teeme ära“

Eesti Maja kohvikus peeti, nagu traditsiooniks kujunenud, Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) aastape...

Juhtkiri - Ühtse Venemaa leping Kanada a…

On selge, et Keskerakonna poolt 2004.a. sõlmitud leping Venemaa suurima parteiga ja sellega seoses ...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kuhu tõmmata piir

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kuhu …

No kujutad sa ette, Ärman võttis kätte ja tuli ükspäe jälle minu poole. Kassa tead, poiss akkab van...

My thoughts of and experiences with Eeri…

Eerik Heine joined the Estonian Canadian community in the 1960-s. He was received with open arms, s...

Kunstnike vahetusprogramm Hamiltoni ja E…

Ajaleht The Hamilton Spectator kirjutas 1. juunil (autor Graham Rockingham) Hamiltonis (Ont.) asuva...

FOTOD - Leeripüha Toronto Vana-Andrese koguduses 2018

FOTOD - Leeripüha Toronto Vana-Andrese k…

Pühapäeval, 3. juunil 2018.a õnnistati Toronto Agricola kirikus viis Vana-Andrese koguduse leerinoo...

FOTOD - Peaminister Jüri Ratase kohtumised Kanada valitsusjuht Justin Trudeau ja kindralkuberner Julie Payette’iga

FOTOD - Peaminister Jüri Ratase kohtumis…

Unikaalsed fotod 28. mail 2018.a peaminister Jüri Ratase kohtumistes Kanada valitsusjuht Justin Tru...

Eesti, Läti ja Leedu 100 a juubeli pidu Stockholmis Skansenis

Eesti, Läti ja Leedu 100 a juubeli pidu …

Tuhanded Skanseni külastajad said nädalavahetusel osa Eesti, Läti ja Leedu 100 a juubeli tähistamis...

TESS kevadtalgud Kotkajärvel

TESS kevadtalgud Kotkajärvel

Ilusal maikuu nädalavahetusel toimusid Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi (TESS) korraldusel Toront...

Toronto mulkide auks istutati Eestimaal mulke tammemõtsa tammepuu

Toronto mulkide auks istutati Eestimaal …

EV 100 sünnipäeva-aastal ja V Mulgi peo ajal 26. mail tõi Mulkide Selts Mulgimaa südamesse kaks näi...

Avalik kiri Eesti Vabariigi presidendile * 25.05.18

Avalik kiri Eesti Vabariigi presidendile…

Lugupeetud pr president,Teie kinnitus eesti meedias ja ka Vene ajakirjanikele: „kui meie piirilepin...

A future and past event by the Alberta Estonian Heritage Society 2018 & 2017

A future and past event by the Alberta E…

The Alberta Estonian Heritage Society is planning a grand Jaanipäev to celebrate the centennial of ...

Estonian Music Week 2018- A Week of Excellent Music and Talent

Estonian Music Week 2018- A Week of Exce…

Ending just this Tuesday, Estonian Music Week had a very successful six day run from May 24th to Ma...

Kanada päevik - Millenniaalide otsustav sõna

Kanada päevik - Millenniaalide otsustav …

Huvitav on kuulsate tsitaatide autorlust uurida. Avastada, et pahatihti on arvamus kellegi loomingu...

Juhtkiri - Suured rahad, väiksed kasud

Juhtkiri - Suured rahad, väiksed kasud

Pangandus on paljudele müstika. Klient teab küll, et pankade roll nii kohalikult kui rahvusvahelise...

Cyber warfare is the new reality. Canada's allies are offering help. We should take it

Cyber warfare is the new reality. Canada…

Opinion: In spring 2007, co-ordinated cyberattacks targeted Estonian sites. The attacks were emblem...

Russia and Estonia. Comparisons point to…

Estonia and Russia both bore the weight of a lengthy period of Soviet stagnation and repression. Bo...

Meelelahutust: Volli veste - Vorlontsikud

Meelelahutust: Volli veste - Vorlontsiku…

Jaan toob suvekuu kohale, toas põle inämp päeval mõtet olla. Varakult õue, loodust nautima, teades ...

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!

Uue eestlaste kogukonna keskuse reaalsuseks saamine on ühe suure sammu võrra edasi astunud. Esimene etapp hoolsuskohustuse (due di...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have a Project!

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have a Project!

The new Estonian community centre is one major step closer to becoming a reality. The initial phase of the due diligence period is...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New Estonian Centre a perfect fit for a vibrant cultural neighborhood

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New Estonian Centre a perfect fit for a vibra…

The potential future home of the new Estonian Centre is in a richly diverse neighborhood in downtown Toronto that draws more than ...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Project team examines profitable event planning business

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Project team examines profitable event planni…

The Estonian Centre project team is examining revenue streams to ensure a viable operation, and developing an event business will ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kaitseväe kalmistul ja Tallinna Lauluväljakul

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kaitseväe …

Laupäeval, 23. juunil 2018.a toimusid Tallinna Kaitseväe kalmistul Võidupüha oikumeeniline jumalate...

MÜ ja Voogjärve trepp

MÜ ja Voogjärve trepp

Tallinnas on mitu võimalust, kuidas Toompeale jala jõuda. Üheks kenamaks on Snelli tiigi juurest Pa...

Teejuhised SEEDRIORULE / Driving directions to SEEDRIORU

Teejuhised SEEDRIORULE / Driving directi…

Teejuhised SEEDRIORULE / Driving directions to SEEDRIORU (6338 Eighth Line W.)Toronto poolt tulles ...

FOTOD - Tori Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus mälestati Eesti eest langenuid

FOTOD - Tori Eesti Sõjameeste Mälestuski…

Reedel, 22.juunil 2018.a toimus Toris, Pärnumaal, Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Eesti eest lange...

FOTOD - Padriku poe ja kohviku pidulik avamine Nasval

FOTOD - Padriku poe ja kohviku pidulik a…

Laupäeval, 16. juunil 2018.a toimus Hiiumaal, Käina vallas Nasval Padriku poe ja kohviku pidulik av...

Allohvitseride ja Sõjakooli kursuse lõpuaktus ning Tamre fondi stipendiumid

Allohvitseride ja Sõjakooli kursuse lõpu…

Reedel, 15. juunil 2018.a toimus allohvitseride aastase kursuse lõpuaktus ja Sõjakooli kolme aastas...

FOTOD - Toronto Eesti Meeskoori KONTSERT „ALATI SINULE…“ Charles Kipperi mälestuseks Toronto Eesti Baptisti kirikus

FOTOD - Toronto Eesti Meeskoori KONTSERT…

Pühapäeval, 10. juunil 2018.a toimus Toronto Eesti Baptisti kirikus Toronto Eesti Meeskoori KO...

FOTOD - 1941.a. JUUNIKÜÜDITAMISE MÄLESTUSÜRITUS Toronto Queen’s Park’is

FOTOD - 1941.a. JUUNIKÜÜDITAMISE MÄLESTU…

Neljapäeval, 14. juuni 2018.a õhtul toimusToronto Queen’s Park’is 1941.a. JUUNIKÜÜDITAMISE MÄLESTUS...

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on …

Uue eestlaste kogukonna keskuse reaalsuseks saamine on ühe suure sammu võrra edasi astunud. Esimene...

TEBK uutes väljakutsetes

TEBK uutes väljakutsetes

Toronto Eesti Baptisti Kogudus tähistas 10. juunil tavapärast, kuid olulise tähtsusega 69. aastapäe...

Eesti Maja Sõpradel on palju sõpru ja abilisi / The Friends of Estonian House has a lot of other friends

Eesti Maja Sõpradel on palju sõpru ja ab…

Eesti Maja Sõpradel on palju sõpru ja abilisi. Väino Einola istutas sel aastal Eesti Maja ette juur...

Inaugural „Jõekääru Alumni Laager“ an Overwhelming Success!

Inaugural „Jõekääru Alumni Laager“ an Ov…

Jõekääre maailmas on paljuühtainust neist meeles ma pean.Üht linnust, üht looklevat radaJõekäärul m...

Juuniküüditamise ohvre mälestamine Vabaduse väljakul

Juuniküüditamise ohvre mälestamine Vabad…

Tallinnas, Vabaduse väljakul toumus neljapäeval, 14. juunil 2018.a 1941.a juuniküüditamise ohvre mä...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have a Project!

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have…

The new Estonian community centre is one major step closer to becoming a reality. The initial phase...

FOTOD - USA-s avati suur Eesti-teemaline rändnäitus

FOTOD - USA-s avati suur Eesti-teemaline…

Laupäeval, 2. juunil avati Californias, maailma tippülikooli Stanfordi ülikoolilinnakus Okupatsioon...

METSAÜLIKOOL - Noor lõõtsakuningas tagasi Metsaülikoolis

METSAÜLIKOOL - Noor lõõtsakuningas tagas…

Kotkajärve Metsaülikool „Sajaga metsa“ (18.-25. august) katab väga hästi paljusid valdkondi sel suv...

AKEN and Friends! Estonia’s 100th Anniversary Celebration and Bake Sale at the Estonian House A resounding success!

AKEN and Friends! Estonia’s 100th Annive…

The much anticipated AKEN annual rummage sale was held together with the Friends’ Bake Sale, in hon...

EMK peakoosolek ja „Teeme ära“

EMK peakoosolek ja „Teeme ära“

Eesti Maja kohvikus peeti, nagu traditsiooniks kujunenud, Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) aastape...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Juhtkiri - Võidupühaks 2018. Lepitust ja ühtsust otsides

Juhtkiri - Võidupühaks 2018. Lepitust ja…

Keegi meist ei mõtle igapäevaselt aastatetagustele tegudele. Viis põlvkonda tagasi eestlas...

EESTI HETKED - Räätsad alla ja rappa!

EESTI HETKED - Räätsad alla ja rappa!

„Mida paremat teha ühel tööpäeva õhtul (täpsemini jaanikuu esimese esmaspäeva õhtul), kui ...

EESTI HETKED - Valeööbik ja jaanitulekeeld

EESTI HETKED - Valeööbik ja jaanitulekee…

Lauluvenna soolokontsert sai nutitelefoniga salvestatud ja siia artikli kõrvale võiks põhi...

On The Future of the Estonian-Canadian Community and the proposed Estonian Centre Project

On The Future of the Estonian-Canadian C…

For a long time, I have been deeply concerned about the tone of certain critical articles ...

Eesti lipp 134

Eesti lipp 134

23. mail 1884 õnnistati Otepääl Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge lipp, millest hil...

Eduard ja Erika Tubin viidi kodumaa mulda

Eduard ja Erika Tubin viidi kodumaa muld…

Rootsieestlased tänavad Eduard Tubinat koorilaulu traditsiooni edasikandmise eestStockholm...

Meelelahutust: Volli veste - Üle võlli

Meelelahutust: Volli veste - Üle võlli

Jaanipäev on mulle alati aasta lemmikpäevi olnud, väiksest peale. Tol õhtul ei olnud põnni...

Juhtkiri - Quo vadis, Ontario?

Juhtkiri - Quo vadis, Ontario?

Tavaliselt seostatakse populismi katteta lubamisega. Kuid ‘võim rahvale tagasi’ on populis...

Are Estonians Russophobic?

‘Russophobia’ covers a wide range of negative feelings, prejudice, aversion, derision, fea...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Seedrioru Laulupäev: tulge kõik!

Seedrioru Laulupäev: tulge kõik!

Uus algatus noortele: võimalus laulda Laulupäeval Hirvo Surva taktikepi all!Juba järgmisel...

TRAVEL CAMPAIGN: EXPLORE BALTIC MANORS

TRAVEL CAMPAIGN: EXPLORE BALTIC MANORS

Dedicated to the Centenaries of Baltic countries and European Year of Cultural HeritageSum...

Ilmunud on triloogia „Eestlased Lätis“ viimane raamat.

Ilmunud on triloogia „Eestlased Lätis“ v…

Triloogia „Eestlased Lätis“ viimane raamat on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale...

Roman Toi „Elu mälestamine“ suurejoonelisel kontserdil 28. juunil Peetri kirikus Torontos

Roman Toi „Elu mälestamine“ suurejooneli…

Helilooja ning lauluisa Roman Toi mälestuskontsert neljap., 28. juunil Peetri kirikus, alg...

EV100 -le pühendatud kontsert Hamiltonis

EV100 -le pühendatud kontsert Hamiltonis

Reedel, 1. juunil oli haruldane võimalus nautida Eesti muusikat St. Joe’s ArtsFest’i raame...

Kunstnike vahetusprogramm Hamiltoni ja E…

Ajaleht The Hamilton Spectator kirjutas 1. juunil (autor Graham Rockingham) Hamiltonis (On...

Estonian Music Week 2018- A Week of Excellent Music and Talent

Estonian Music Week 2018- A Week of Exce…

Ending just this Tuesday, Estonian Music Week had a very successful six day run from May 2...

Estonian Studies Centre ja Eesti Vabariik 100 toovad Eesti muusikud Torontosse Estonian Music Week festivalile

Estonian Studies Centre ja Eesti Vabarii…

24.-29. maini toimub Torontos Estonian Music Week (EMW), mille raames astub Torontos üles ...

Kadri Voorand: „Laval veedetud aeg on kogu töömahust siiski vaid murdosa, kirss tordil“

Kadri Voorand: „Laval veedetud aeg on ko…

Kadri Voorand on kahtlemata Eesti tuntuim jazz-laulja. Ta on õppinud Eesti Muusika- ja Tea...

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo