Logi sisse läbi:

Eesti Maja mured ja tulevik


Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti autokraatlik ja propagandalik. Kui see ei puudutaks Toronto Eesti Maja tulevikku ja püsimajäämist, poleks mõtet artiklit kirjutada, kuid lähemalt analüüsides madisonlaste viimaseid selgitavaid artikleid „hetkeseisust“ ja tulevikuvisioonist tuleb esile hirmuäratav ühekülgsus ja informatsiooni hägustamine. Lisaks on nende nn parteilised esitused tihti piserdatud oskusliku desinformatsiooniga. (Wikipeedia: any government (or other) communication containing intentionally false and misleading material often combined selectively with true information which seeks to mislead and manipulate a mass audience... or public opinion). Sellest on näiteid Ameerika viimastel valimistel, kuigi mõiste ja sõna „desinformatsioon“ tänapäevases kasutuses sai alguse Venemaal juba 1920. a-tel. Demokraatliku ühiskonna põhialuseks on mitmepartei süsteem, kus igal on oma kindel programm, kuid parteidevahelistes kemplemistes tuleb tihti esile desinformatsiooni kasutamist. Seda kogeme meedias pidevalt. Demokraatliku ühiskonna kaitseks on olulise tähtsusega vaba, uuriv ajakirjandus ja meedia koos sõnavabadusega.Madisonlaste artiklites väidetakse, et on korraldatud „laialdasi kogukondlikke läbirääkimisi erinevate asukohtade osas“ ja veel „mitmeid aastaid“ ning „kogukonna nõupidamisi, kus enamik osavõtjatest eelistas ühendada kõik võimalikud vahendid ja liikuda Tartu College’i suunas“. See pole õige. Läbirääkimised ja nõupidamised eeldavad ka teise poole ja erinevate seisukohtade arvestamist ja ärakuulamist. Demokraatia põhialus on Audiator et altera pars - „kuulake ära ka teine pool“ (prof. Karl Aun „Altera“ rühmituse asutamisel Torontos jaan. 1991). Madisonlased pole arvestanud spetsialistide informatsiooniga, mis nende propagandaga ei ühtu. Näiteks on ignoreeritud arhitekt Guido Laikve, inseneride Lembit Maimetsa, Toomas Saare ja ajakirjanik Allan Meiusi ning teiste kriitilisi seisukohti, mis on vastupidised madisonlaste omadele ja nende propagandale. Väidetakse, et „the Estonian house is no longer sustainable financially“. See ei ole õige, seda on asjatundjad, keda madisonlased ei arvesta, kogu aeg tõestanud. Küsime, kas siis vana Madison Ave 11 elumaja, mis ehitati umbes samal ajal kui Chester Public School 1891. a, on jätkusuutlikum? Samuti pole kuulda võetud seisukohti, mis esitavad kahtlusi Madisoni projekti sobivusest eesti kogukonna ainukeseks keskuseks ja terve eesti ühiskonna konsolideerimist ühte väiksemasse hoonesse kesklinnas parkimisvõimalusteta asukohta. On kahju, et tegelikke kogukonna nõupidamisi ja läbirääkimisi ei toimunud juba projektide alguses, kus oleks arvestatud mitmesuguste variantidega, ka TC juurde ehitamise teistsuguse rahalise võimalusega, kui on Eesti Maja müük.

Kirjutatakse, et Eesti ühiskond Kanadas kahaneb tulevikus niikuinii ja selleks tuleb (tuleviku nimel) ehitada juba nüüd palju väiksem hoone ja terve veel elujõuline kogukond suruda vägivaldselt sinna sisse. Öeldakse, et nii saavutatakse „jätkusuutlikkus“ ja „kindlam tulevik“. Sealjuures ei saada aru, et tegelikult saavutatakse nüüd, kui kogukond on veel väga elujõuline, terve Toronto eesti diasporaa kunstlikult vähendamine selle nn „tuleviku nimel“. On ju kindel, et alati osa Toronto eesti ühiskonnast ümberrahvustub, osa kaob, kuid pidevalt on tulnud ka uusi liikmeid kodumaalt juurde. Oleme kogenud, et paljud keskealised ja noored tulevad eesti ühiskonda oma juuri otsima. Paljud neist on külastanud EM poodi kui ainukest avatud eesti kohta, et sealt informatsiooni saada. Kindlasti vajavad ka nemad oma tuttavat kogukonda. Tulevikku ei tasu ennustada, see võib palju üllatusi tuua. Kasulikum on tegeleda olevikuga.

Madisonlaste autoritaarse loomuga kogukonna konsolideerimise katse on tekitanud Toronto eesti ühiskonnas palju pahameelt ja dissonantsi. Ei vasta tõele, nagu nad väidavad, et ühiskonna enamik eelistab „liikuda Tartu College’i suunas“. Projekti poolt hääletanute arv saavutas väga väikese enamuse. Eesti Maja (EM) müügiks oli vaja 2/3 häältest, kuid arvestades, et hääletajaid oli seekord tulnud välja väga palju, järjekord venis ümber EM ning paljud lahkusid, jõudmata hääletamist oodata. Seda tõestab fakt, et hääletusele registreerijaid oli rohkem kui neid, kes hääletasid ning isegi blokkides polnud kõik liikmed EM müümise poolt. Võime järeldada, et madisonlaste võit oli väga napp, sest häälte ülelugemise nõudele vastati negatiivselt. Jõuline, autoritaarne pealesurumine ja desinformatsiooni pruukimine on tekitanud ühiskonnas palju ebakõla ja lahkarvamusi. Küsime, kelle huvides on eesti diasporaa praegune dissonants ja kunstlik vähendamine?

Näiteks on otsene vale, et Madisoni hoones hakkab olema suur saal. Arhitekti järgi on Madisoni projekti kõige suurem saal väiksem kui EM keskmine kristallsaal. Lavaks pole seal ruumi, kuigi on „flex space“. Ruumi pole ka klaveri, laudade, toolide, elektroonika jm. jaoks, mis kõik vajavad panipaiku. Nn „flex space“ tähendab, et pidevat ruumi eri sündmusteks ja panipaikadeks pole. Siseseinu võib küll muuta ja eemaldada, kuid välisseinad määravad piiri.

Parkimise puudust, millest on kommentaarides palju juttu olnud, asendab nüüd nn „drop off“ võimalus. Võib siis mudilasi jätta lasteaeda ja ise sõita ümbruskonnas ringi ja otsida parkimisplatside hulgast kohta: „there are 206 parking spaces in the immediate vicinity of the centre. There are 30 underground parking spots and 32 in the parking lot directly to the East of 9 Madison Avenue“. Huroni tänav, kuhu on jalakäijate läbikäik hoone suure saali alt, asub ida pool Madisoni tänavat, kuid sinna autoga otse ei saa. See tähendab, et tegelikult lähedal parkimise võimalusi pole ja lähimad parkimiskohad on sama kaugel kui metroojaam.

Huvitav, et hooneesisest rahvale läbikäigu kohast Huroni tänavale (esihoovist) on saanud „beautiful outdoor space that can be enjoyed for special events and quiet contemplation“. Plats on avalik ja meeldiks kindlasti kerjavatele tänavamoosekantidele. Kummaline on ka viimasel ajal ehituse kujundusele külge poogitud mõiste „Eesti põhjamaine esteetika“. Mida see tähendab? Mina näen küll kõige rohkem sarnasust Alar Kongatsi Scarborough’s 2002. a Governor General auhinna saanud Centennial College’i õpilaste keskusega. See on madal ehitus projekteeriva ülemise korrusega, mille kirjelduses on transparent skin, shimmering surface ja sees nn. flex space. Aga põhjamaine? Ütleks, et rohkem internatsionaalne... Desinformatsiooni reeglite järgi on võimalik anda publikule nn „pool tõde“, kus oluline osa on välja jäetud.

Ilmselt ei ole soovitav avalikustada, kui palju linnale on pakutud parkimisplatsi eest. Kuid avalikustada võiks, mida Eesti Pank hakkab nõudma 11 Madison tänava hoone eest. See summa „müüakse Eesti Keskuse projektile“, mis tuleb maha arvestada Eesti Maja eest saadud rahast. Isegi kui hinnad varieeruvad, saab ikka kokku liita, mida hoone eest maksti ja kui palju see siiani on maksma läinud, kas või tühjaks jäänuna ja hilisemate ümberehituste kuludega. Võiks teatada, kas pank tahab tagasi saada täpse summa, kui palju maja neile on maksma läinud või lastakse maja hinnata kinnisvara spetsialistidel müügi ajal, kus summa võib olla palju suurem. Pank kui Madisoni projekti osaline, peaks küll meile avalikustama oma kavatsusi. Kuna seda on seostatud Eesti Maja müügiga, pakuks see huvi nii EM aktsionäridele kui tervele eesti ühiskonnale. Ja kuidas on Sihtkapitali hoonetega? Kirjutatakse, et Sihtkapitali 3 kinnistut „will be included in the sale to inlarge the property footprint and make it more attractive for a new owner or developer“. Kuid samas: „EFC will receive back fair value for its properties“. Mis on fair value? ESK peaks täpsustama, kuidas see toimub. Kui suur on hüpoteeklaen, mida jäetakse endale ja mida lisatakse EM väärtusesse projektis? Kas Sihtkapital annab või saab kasu? Ja kui palju? Kas nn „fair value“ on tegelikud kulud või „market price“? Küsime ka, mis hakkab toimuma Madison 11 majaga, kui see on liidetud uude projekti? Teame, et lammutada seda ei tohi. Uus projekteeritud ehitus vajab selle maja tagaaeda, see on plaanis. Kuid mis hakkab toimuma majas endas, mis oli originaalselt ehitatud elumajaks umbes samal ajal kui Chester Public School.

Kirjutatakse, et „the two centres will remain separate“, kuid „there will be opportunities for cost sharing, event sharing event synergies, collaboration and exploration of new ideas“. Kuidas see hakkab toimuma? Kes omab uut keskust, eriti kui pank tahab oma raha tagasi ja tundub, et rahastaja on ainult Eesti Maja, mitte isegi Sihtkapital. Millisesse majja läheb pank? Projekti kirjelduses teatatakse, et kuigi on „flex space“, on läbirääkimised käimas tulevaste üürnikega. Peaks avalikustama, kas uues ehituses on üldse küllalt ruumi panga vajadusteks ja kas see oleks ilma parkimise võimalusteta sobiv koht. Praegu on kuuldused, et Tartu College hoiab pangale oma restorani ruume. Kui nii, siis hakkab üüriraha saama hoopis Tartu College, mitte 9 Madison Ave (two centres will remain separate). Tartu College’il on praegu suur laen, pangalt saadud üüriraha kuluks kindlasti marjaks. Raha pole ka jätkunud muuseumihooneks, mis on ammu kavandatud ja jääks mõlema ehituse vahele, kuid mida on ümbruskonnale välja kuulutatud koos uue projektiga. Kuidas ja kes seda majandab? Kindlasti puudub uues ehituses samasugune restorani võimalus mitme köögiga nagu Eesti Majas. Poodi, kus müüakse eesti raamatuid, filme, plaate jm., ei ole sinna mõeldud. Jääb ära ka praegune lasketiir, noorte ruumid, lavaga saal, EM panipaigad, palju klassiruume, kunstigaleriisaal ja suur parkimisplats. Tartu College on ju nn „kinnine hoone“, kus uksed peavad kogu aeg lukus olema, et tänavalt kutsumata hulkurid ligi ei pääse. Uksed on seal ainult avatud teatud sündmuste puhul.

Muret teeb ka madisonlaste autoritaarne, antidemokraatlik toon. Nemad juhivad (seda sõna on kasutatud palju). Kas see hakkab toimuma nii nagu madisonlaste „nõupidamised“ ja „läbirääkimised“, kus ei kuulata ega võeta arvesse erinevaid seisukohti? Kirjutatakse, uus keskus „koondab teenused, kogukonna ettevõtmised ja organisatsioonid samasse kohta kokku, et teenida Eesti kogukonna vajadusi praegu ja tulevikus“ ja „project managers and expert consultants are leading the process... are verifying the cost“! See kostab juba kindel ja ka üsna diktaatorlik. Artiklis (25.10.17) on kirjutatud: „Meie kogukonna ühe mütsi alla toomine on jätkusuutlikkuse aluseks“. Minule teeb muret see „ühine müts“, seda on ju väitnud kõik diktaatorid. Milline see „müts“ on? Kinnitakse, et „projektijuhid“ arutavad linnaga ja arhitektiga võimalustest ja kogukond võib „arvamust avaldada“ siis, kui projekt on juba valmis, mitte kaasa rääkida: „the Estonian community will be consulted as the plans evolve and the use of space is finalized. See on teadvustamine, mitte konsulteerimine, kus kogukonna tulevikuks on kujundatud juba „kindel visioon“, nagu artikli pealkirjas täheldatakse.

Küsime siis, kellel hakkab olema võim uue ehituse üle. Võimu küsimus on oluline, see pole udune tulevikuküsimus, mida lahendab nn „due diligence“. Eesti Maja müük rahastab osa esimesest faasist, ilma EM rahata Madisoni tänava projekt, nii nagu see on kavandatud, ei teostu. Kuid EM müügist loodetakse saada ka võim eesti suure kogukonna üle. See on sama oluline kui raha. Artiklis „Eesti keskuse projekti hetkeseis — kindel visioon meie kogukonna tulevikuks“ on kirjutatud: „Lõuna-Ontario on koduks ühele suurimale eestlaste kogukonnale maailmas väljaspool Eestit ... (Eesti Maja) on aastakümneid olnud Lõuna-Ontario eestlastele tähtsamaks paigaks“, kuid nüüd hakkab „uus Eesti Keskus ühendama suurimat eesti kogukonda Kanadas“. Võim ja ühiskonna tuum, mis enne olid Eesti Majas ja ühendasid suurt osa eestlasi maailmas, hakkab siis olema koondatud uude projekti ja Eesti Maja kui konkurent enam ei eksisteeri. See seletab, miks kirjutatakse, et EM müüki ja ühendamist Tartu College’i suunas on kavandatud juba aastaid. Siiani on mõlemal ehitusel olnud erinevad ülesanded diasporaas, mis ei kattu. Nüüd tahetakse üks hävitada ning kõik „ühendada“ Tartu College’i juurde. See teeb mulle tõsist muret. Demokraatias on olulised just erinevus ja mitmekesisus, mis ühiskonnas loovad mitu erinevat „keskust“ ja kokku diasporaa. Kui raha on käes, Eesti Maja müüdud, pole ehk EM praegust juhatust kui aktsionäride esindajat enam vaja. Niikuinii paistab, et nendel on olnud kõige vähem otsustusvõimu. Huvi on mujal. Finantsmaailmas võib firma jõuline, üheselt tugev juhtimine olla kasulik, kuid demokraatlikus ühiskonnas on see kardetav.

Minul isiklikult pole midagi Madisoni tänavale projekteeritava hoone vastu, leian, et see on täiesti tore ehitus, kuid mitte sugugi sobiv Eesti kogukonnale EM asendamiseks. Seda olen ka põhjendanud oma viies artiklis. Olen EM müümise vastu, kuna ühiskonna konsolideerimine mistahes olukorras vähendaks praegust eesti diasporaad Torontos. Olen kategooriliselt vastu sundkorras kogukonna surumisele ühte väiksemasse lokaali, mille põhjuseks tuuakse tulevikku. Projekteeritud ehitus ei mahuta suurt osa ühiskonnast. Madisonlaste propagandistlikud deklaratsioonid pole suutnud mind teistpidiselt veenda. Pole ka uudis, et niisuguse autoritaarse, antidemokraatliku loomuga konsolideerimise katse on tekitanud Toronto eesti kogukonnas palju pahameelt ja dissonantsi. Küsime jälle, kelle huvides? Autoritaarne „ühe mütsi all“ eesti diasporaa teeb mulle palju muret.

 

 

Eda Sepp, Toronto

PHOTO GALLERY - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square

PHOTO GALLERY - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square

Sunday, September 23, 2018 - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square - Toronto City Hall (100 Queen St. W.).

FOTOD - Rakvere Teatri etendus LA H US Tartu College'is

FOTOD - Rakvere Teatri etendus LA H US Tartu College'is

Neljapäeval, 20. ja reedel, 21. septembril 2018.a oli Toronto publikul võimalik Tartu College'is jälgida Rakvere Teatri etendust "...

FOTOD - EGO GOLFITURNIIR Nobleton Lake Golfiklubis

FOTOD - EGO GOLFITURNIIR Nobleton Lake Golfiklubis

Laupäeval, 22. septembril 2018.a toimus Nobleton Lake Golfiklubis taaskordne EGO GOLFITURNIIR.

Kultuuriministeeriumi tänukiri Edgar Martenile

Kultuuriministeeriumi tänukiri Edgar Martenile

Reedel, 21. septembril vääristati Eesti Vabariigi kultuuriministri tänukirjaga kauaaegset Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide õpe...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Toronto Eesti Maja kohvikus

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Tor…

Sõprade Kohvik toimub laupäeval, 29. septembril kl 9 h — 1 pl Eesti Maja kohvikus.Kõik on teretulnu...

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kingitus väliseestlastele — hiiglaslik rändnäitus

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabad…

29. septembril kl 19 avatakse Tartu College’i kõrval, tulevase Eesti Keskuse alal okupatsioonide ja...

Skautide-gaidide nõupäevad Kotkajärvel

Skautide-gaidide nõupäevad Kotkajärvel

1.-2. septembri nädalavahetusel toimusid Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas Nõupäevad Kotkajärvel. Sooja päikese käes sai 201...

ESTO 2019 programm on paigas ja passid varsti müügis

ESTO 2019 programm on paigas ja passid varsti müügis

ESTO 2019 pressiteade 16. septembril 2018 XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade ESTO2019 programm 28. juunist 3. juulini Helsing...

Juhtkiri - Mälestuspäev

Juhtkiri - Mälestuspäev

Elav ajalugu on mõiste mitte ainult inimesest, kes räägib üleelatust, vaid ka tõigast, et seni kaua, kui elab inimesi, kes ta koge...

Kommentaar - HIRMUDETA EESTI LASTEAEDADEST JA KOOLIDEST

Kommentaar - HIRMUDETA EESTI LASTEAEDADEST JA KOOLIDEST

Teade, et 12.09.18 riigikogu istungil toimus arutelu „Vene-keelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õp-pele“, oli ül...

Kanada päevik - Veel piimast ja NAFTAst

Kanada päevik - Veel piimast ja NAFTAst

Vanasõna ütleb, et lehm lüpsab suust ja kana muneb nokast. Lehm vajab piima andmiseks korralikku sööta ja söötmist. Lisame teadmis...

Kolmas Balti ühtsuse päev Ottawas

Kolmas Balti ühtsuse päev Ottawas

Neljapäeva, 20. septembri 2018.a varahommikul kogunesid Ottawas Parlamendimäel lätlased, leedulased, eestlased ja poolakad, tähist...

Euroopa eestlaste laulu- ja tantsupidu viis publiku reisile läbi ajaloo

Euroopa eestlaste laulu- ja tantsupidu viis publiku reisile läbi ajaloo

Euroopa eestlaste 5. laulu- ja tantsupidu Leicesteris Kesk- Inglismaal tõi ülemöödunud nädalavahetusel Eesti Vabariigi 100. sünnip...

1 *MARI* in the hand is better than 10 on the bough

1 *MARI* in the hand is better than 10 on the bough

A nipp is a kaval võte, nõks or trikk, know-how that you might not know until you happen to be lucky enough to read about it or he...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna säravama tuleviku poole

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna …

Rahvusvaheline Eesti Keskus on Põhja-Ameerika esimene uus rajatis, mis ehitatakse 21. sajandil, eesmärgiga edendada Eestit ja jaga...

Metsaülikooli järelhelid Laura Lindpere kontsertkandlelt

Metsaülikooli järelhelid Laura Lindpere kontsertkandlelt

Kujutame ette Ontario üht ilusamat järve, mille kaldal hakkame kuulama eesti kandle kõlinat, rahvuspilli helinat. Vabaõhu mini-kon...

EESTI HETKED - Eestist juhiti ülemaailmset World Cleanup Day'd – maailmakoristuspäeva ehk õpetati maailmale mõistet ,,talgud“

EESTI HETKED - Eestist juhiti ülemaailmset World Cleanup Day'd – maailmakorist…

15. septembril 2018.a oli Eesti maailma naba, sest just Tallinnast juhiti maailma ajaloo suurimat kodanikualgatust, mille käigus ü...

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas juba T.E.S. Lasteaia sügistegevus

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas juba T.E.S. Lasteaia sügistegevus

Toronto Eesti Seltsi Lasteaed alustas laupäeval, 15. septembril oma aastategevust. Lapsed olid juba klassis, laulmas, käsitööd teg...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Toronto Eesti Maja kohvikus

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Tor…

Sõprade Kohvik toimub laupäeval, 29. septembril kl 9 h — 1 pl Eesti Maja kohvikus.Kõik on teretulnu...

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kingitus väliseestlastele — hiiglaslik rändnäitus

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabad…

29. septembril kl 19 avatakse Tartu College’i kõrval, tulevase Eesti Keskuse alal okupatsioonide ja...

Eesti kunstnik Peeter Laurits tuleb kunstnike vahetusprogrammi raames Hamiltoni

Eesti kunstnik Peeter Laurits tuleb kuns…

Rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik Peeter Laurits Eestist osaleb Hamilton Arts Council’i Euroopa...

WARD-WINNING ESTONIAN ARTIST PEETER LAURITS The Hamilton Arts Council Exchange Program at The Cotton Factory 1 - 27 October, 2018

WARD-WINNING ESTONIAN ARTIST PEETER LAUR…

Hamilton, ON. July 30, 2018 – The internationally renowned artist, Peeter Laurits (http:// www.peet...

TORONTO EESTI SELTSI TEADAANNE - AASTAKOOSOLEK 2018

TORONTO EESTI SELTSI TEADAANNE - AASTAKO…

Kutsume kõiki endiseid ja uusi liikmeid osa võtma T. E. Seltsi korralisest aastapeakoosolekust, mis...

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriini esineb Tartu College’is kolmapäeval, 3. oktoobril kl 19.30. Uksed lahti kl 19. Piletid k...

Esimene Festhearti film jõuab Eestisse Kanada Saatkonna toel

Esimene Festhearti film jõuab Eestisse K…

5.-7. oktoobrini Rakveres toimuva LGBTI filmifestivali Festheart põhiprogramm hakkab tasapisi kujun...

Jäädvusta pärandit ja osale hiite kuvavõistlusel - Hiite Maja pressiteade 28.06.2018

Jäädvusta pärandit ja osale hiite kuvavõ…

Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pü...

Teadaanne - Kogume Kanada eestlaste spordipärandit!

Teadaanne - Kogume Kanada eestlaste spor…

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum koostöös Väliseesti Muuseumiga koguvad Kanada eestlaste spordipäran...

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja lugude kogumine

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja …

Maarja lugude kogumineTartu Maarja Kiriku Sihtasutus kogub mälestusi/lugusid seoses oma kirikuhoone...

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja so...

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas juba T.E.S. Lasteaia sügistegevus

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas j…

Toronto Eesti Seltsi Lasteaed alustas laupäeval, 15. septembril oma aastategevust. Lapsed olid juba...

Sõjapõgeneja teekond

Sõjapõgeneja teekond

Ettekanne suurpõgenemise aastapäeval Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumis, Tallinnas, 18.09.2018.Me...

Algas üleilmakooli uus õppeaasta

Algas üleilmakooli uus õppeaasta

15. septembril alustas kuuendat õppeaastat väljaspool Eestit elavate eestikeelsete laste Üleilmakoo...

You don't need to wait nine months to enjoy summer weather - Plan a break from the cold in March 2019 by joining KLENK-IEP on a Caribbean cruise

You don't need to wait nine months to en…

Imagine putting down your snow shovel, taking off your woolens, and abandoning your boots for flip-...

Visions Worth Collecting – What’s new at EstDocs 2018?

Visions Worth Collecting – What’s new at…

 The 14th Annual Estonian Documentary Film Festival in Toronto takes place Friday October 19th...

Meelelahutust: Volli veste - Viljapuude annid

Meelelahutust: Volli veste - Viljapuude …

Käes on minusugusele värske nautijale parim aastaaeg. Talumehed toovad turule puu- ja aedvilja, mis...

Lies, damn lies and statistics

Barefaced lies, repeated unabashedly, seem to be the foundation of Vladimir Putin’s real power. He ...

LA H US, aga siiski koos

LA H US, aga siiski koos

Torontosse tuleb septembrikuus külla Rakvere teater oma etendusega LA H US, mis jutustab südamliku ...

FOTOD - RAKVERE TEATER EHATARES

FOTOD - RAKVERE TEATER EHATARES

Teisipäeval, 18. septembril 2018.a esinesid Rakvere Teatri esindajad koosseisus Tiina Mälberg, Toom...

FOTOD - RAKVERE TEATER ESINES TORONTO EESTI KOOLIS

FOTOD - RAKVERE TEATER ESINES TORONTO EE…

Teisipäeval, 18. septembril 2018.a esinesid Rakvere Teatri noored näitlejad Grete Jürgenson ja Imre...

Estonian Central Archives: Ensuring the Preservation of Our Past

Estonian Central Archives: Ensuring the …

Toronto - In light of recent misinformation circulating about some books that were apparently disco...

ESTONIAN CENTRAL COUNCIL ENCOURAGED BY WALMART RESPONSE

ESTONIAN CENTRAL COUNCIL ENCOURAGED BY W…

Toronto - The Estonian Central Council in Canada, representing nearly 40,000 Canadians of Estonian ...

Rasmus Puuri ooper “Pilvede värvid” on igas mõttes täistabamus - Mõeldes Roman Baskinile (25.XII 1954-13.IX 2018)

Rasmus Puuri ooper “Pilvede värvid” on i…

„Estonia“ teatris esietendus 22. septembril 2017 Rasmus Puuri ooper „Pilvede värvid“, mille lavasta...

Täienduskoolid alustasid 2018/2019 õppeastat

Täienduskoolid alustasid 2018/2019 õppea…

Teisipäeval, 11. septembril 2018.a alustasid Toronto Eesti Majas uut õppeaastat T.E.S. Täienduskool...

TUGEVAD 100-AASTASED EHATARES

TUGEVAD 100-AASTASED EHATARES

100-aastaste elanike arv Ehatare hoolde(põetus)kodus on tõusnud märkimisväärselt kõrgele. Vaevalt l...

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriini esineb Tartu College’is kolmapäeval, 3. oktoobril kl 19.30. Uksed lahti kl 19. Piletid k...

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kingitus väliseestlastele — hiiglaslik rändnäitus

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabad…

29. septembril kl 19 avatakse Tartu College’i kõrval, tulevase Eesti Keskuse alal okupatsioonide ja...

Mitmekülgne kunstinäitus Ottawas

Mitmekülgne kunstinäitus Ottawas

Ottawas on 10.-23. septembrini avatud publikule mitmekülgne rahvusvaheline kunstinäitus “ESSENCE”. ...

Eluaegne truudus – Paavo Järvi ja tema Bremeni filharmoonikud

Eluaegne truudus – Paavo Järvi ja tema B…

Paavo Järvil on eriline oskus leida endale edasiarenevaid ,,kasvandikke“, juhatamaks nad maailma ti...

 Toetame olevikku. Kindlustame tulevikku:  Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) kevadine/suvine kogukonna toetus

Toetame olevikku. Kindlustame tulevikku…

Meie Kanada eesti kogukond tekitab kadedust mitmetes diasporaa kogukondades. Meil on rohkelt vabata...

Supporting the Present. Ensuring the Future: Estonian Foundation of Canada (EFC) spring/summer community funding

Supporting the Present. Ensuring the Fut…

Our Canadian-Estonian community is the envy of many diaspora communities. We have countless volunte...

FOTOD - Eesti suursaadik külastas Vietnami kultuurinädalat Kanadas

FOTOD - Eesti suursaadik külastas Vietna…

Tähistamaks 73. Vietnami rahvuspüha ning Vietnami ja Kanada riigi diplomaatiliste suhete asutamise ...

Estonian nature under a Roman sun

Estonian nature under a Roman sun

Estonian nature under a Roman sun - thus might be characterized these parts of Ontario, the Muskoka...

Meeskoori uksed olid pärani

Meeskoori uksed olid pärani

Teisipäeva, 11. septembri õhtul olid need uksed (Eesti Maja keskmise saali omad) eelreklaami kohase...

EESTI HETKED - Sügisjooks. Ei jooks.

EESTI HETKED - Sügisjooks. Ei jooks.

Septembrikuuga saabus jooksuvõistlustele lisaks võimalus üheskoos pidada maha kuu aega kestev „alko...

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Toronto Eesti Maja kohvikus

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Tor…

Sõprade Kohvik toimub laupäeval, 29. septembril kl 9 h — 1 pl Eesti Maja kohvikus.Kõik on teretulnu...

Beginning next year, Estonian language can be learned for free with citizen agreementBeginning next year, Estonian language c…

The Parliament of Estonia adopted amendments to the Citizenship Act expanding the Estonian language...

Remembering the mass escape of September 1944

Remembering the mass escape of September…

The days late in September of 1944 brought deep sadness as well as hope to the desperate tens of th...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kuudest ja puudest

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kuude…

Mina olen juba selles eas, kus kõik kuud on ühesugused. Vanasti olid mõned pikad ja igavad, nüid on...

Eesti Kunstnike Koondise Torontos (EKKT) 63. AASTANÄITUS

Eesti Kunstnike Koondise Torontos (EKKT)…

Laupäeval, 8.septembril avati Toronto Eesti Maja Galeriisaalis Eesti Kunstnike Koondise Torontos (E...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New International Estonian Centre will propel community toward a bright future

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New Int…

The International Estonian Centre will be the first new facility built in the 21st Century in North...

Eesti suursaadik Kanadas Toomas Lukk andis Kanada kindralkubernerile Julie Payette’ile üle volikirja

Eesti suursaadik Kanadas Toomas Lukk and…

Kolmapäeval, 5. septembril 2018.a andis Eesti suursaadik Kanadas Toomas Lukk Ottawas Rideau Hall’is...

Meelelahutust: Volli veste - Aromaatiline lugu

Meelelahutust: Volli veste - Aromaatilin…

Üts vanaks saamise tõde, mitte viga, heldeke, on et nii mõnigi inime muretseb rohkem kui peaks. Ei ...

WALMART, AMAZON, E-BAY MUST CEASE SALES OF ALL ITEMS THAT GLORIFY SOVIET REPRESSION AND TERROR

WALMART, AMAZON, E-BAY MUST CEASE SALES …

SEPTEMBER 7, 2018Toronto- The Estonian Central Council in Canada, representing nearly 40,000 Canadi...

Victim Of Communism Commemorates Black Ribbon Day

Victim Of Communism Commemorates Black R…

The Victims of Communism Memorial Foundation is proud to announce the acquisition of the archives o...

Musta Lindi Päeva tähistamine Ottawas

Musta Lindi Päeva tähistamine Ottawas

The Reading Room, ilus ajalooline saal, mis asub Kanada Parlamendi Central Block’is, avas oma uksed...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna säravama tuleviku poole

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna …

Rahvusvaheline Eesti Keskus on Põhja-Ameerika esimene uus rajatis, mis ehitatakse 21. sajandil, eesmärgiga edendada Eestit ja jaga...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New International Estonian Centre will propel community toward a bright future

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New International Estonian Centre will propel…

The International Estonian Centre will be the first new facility built in the 21st Century in North America dedicated to the promo...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE August 2018 - Rahvusvaheline siht laiendab uue keskuse ulatuslikkust

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE August 2018 - Rahvusvaheline siht laiendab uue ke…

Uus Eesti Keskus saab olema rahvusvaheliseks keskuseks, tuues ülemaailmseid eestlasi kokku, et arendada äri ja muid globaalseid te...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - International focus will broaden scope of new centre

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - International focus will broaden scope of new…

The new Estonian Centre will have a strong international focus on developing linkages that bring Estonians around the globe into c...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

PHOTO GALLERY - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square

PHOTO GALLERY - Baltic 100 Celebration a…

Sunday, September 23, 2018 - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square - Toronto City Hall (...

FOTOD - Rakvere Teatri etendus LA H US Tartu College'is

FOTOD - Rakvere Teatri etendus LA H US T…

Neljapäeval, 20. ja reedel, 21. septembril 2018.a oli Toronto publikul võimalik Tartu College'is jä...

Kultuuriministeeriumi tänukiri Edgar Martenile

Kultuuriministeeriumi tänukiri Edgar Mar…

Reedel, 21. septembril vääristati Eesti Vabariigi kultuuriministri tänukirjaga kauaaegset Toronto E...

Skautide-gaidide nõupäevad Kotkajärvel

Skautide-gaidide nõupäevad Kotkajärvel

1.-2. septembri nädalavahetusel toimusid Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas Nõupäevad Kotkajär...

ESTO 2019 programm on paigas ja passid varsti müügis

ESTO 2019 programm on paigas ja passid v…

ESTO 2019 pressiteade 16. septembril 2018 XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade ESTO2019 programm...

Kolmas Balti ühtsuse päev Ottawas

Kolmas Balti ühtsuse päev Ottawas

Neljapäeva, 20. septembri 2018.a varahommikul kogunesid Ottawas Parlamendimäel lätlased, leedulased...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna säravama tuleviku poole

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvu…

Rahvusvaheline Eesti Keskus on Põhja-Ameerika esimene uus rajatis, mis ehitatakse 21. sajandil, ees...

Metsaülikooli järelhelid Laura Lindpere kontsertkandlelt

Metsaülikooli järelhelid Laura Lindpere …

Kujutame ette Ontario üht ilusamat järve, mille kaldal hakkame kuulama eesti kandle kõlinat, rahvus...

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas juba T.E.S. Lasteaia sügistegevus

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas j…

Toronto Eesti Seltsi Lasteaed alustas laupäeval, 15. septembril oma aastategevust. Lapsed olid juba...

You don't need to wait nine months to enjoy summer weather - Plan a break from the cold in March 2019 by joining KLENK-IEP on a Caribbean cruise

You don't need to wait nine months to en…

Imagine putting down your snow shovel, taking off your woolens, and abandoning your boots for flip-...

Visions Worth Collecting – What’s new at EstDocs 2018?

Visions Worth Collecting – What’s new at…

 The 14th Annual Estonian Documentary Film Festival in Toronto takes place Friday October 19th...

FOTOD - RAKVERE TEATER EHATARES

FOTOD - RAKVERE TEATER EHATARES

Teisipäeval, 18. septembril 2018.a esinesid Rakvere Teatri esindajad koosseisus Tiina Mälberg, Toom...

FOTOD - RAKVERE TEATER ESINES TORONTO EESTI KOOLIS

FOTOD - RAKVERE TEATER ESINES TORONTO EE…

Teisipäeval, 18. septembril 2018.a esinesid Rakvere Teatri noored näitlejad Grete Jürgenson ja Imre...

Estonian Central Archives: Ensuring the Preservation of Our Past

Estonian Central Archives: Ensuring the …

Toronto - In light of recent misinformation circulating about some books that were apparently disco...

ESTONIAN CENTRAL COUNCIL ENCOURAGED BY WALMART RESPONSE

ESTONIAN CENTRAL COUNCIL ENCOURAGED BY W…

Toronto - The Estonian Central Council in Canada, representing nearly 40,000 Canadians of Estonian ...

Täienduskoolid alustasid 2018/2019 õppeastat

Täienduskoolid alustasid 2018/2019 õppea…

Teisipäeval, 11. septembril 2018.a alustasid Toronto Eesti Majas uut õppeaastat T.E.S. Täienduskool...

 Toetame olevikku. Kindlustame tulevikku:  Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) kevadine/suvine kogukonna toetus

Toetame olevikku. Kindlustame tulevikku…

Meie Kanada eesti kogukond tekitab kadedust mitmetes diasporaa kogukondades. Meil on rohkelt vabata...

Supporting the Present. Ensuring the Future: Estonian Foundation of Canada (EFC) spring/summer community funding

Supporting the Present. Ensuring the Fut…

Our Canadian-Estonian community is the envy of many diaspora communities. We have countless volunte...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Juhtkiri - Mälestuspäev

Juhtkiri - Mälestuspäev

Elav ajalugu on mõiste mitte ainult inimesest, kes räägib üleelatust, vaid ka tõigast, et ...

Kommentaar - HIRMUDETA EESTI LASTEAEDADEST JA KOOLIDEST

Kommentaar - HIRMUDETA EESTI LASTEAEDADE…

Teade, et 12.09.18 riigikogu istungil toimus arutelu „Vene-keelsete lasteaedade ja koolide...

Kanada päevik - Veel piimast ja NAFTAst

Kanada päevik - Veel piimast ja NAFTAst

Vanasõna ütleb, et lehm lüpsab suust ja kana muneb nokast. Lehm vajab piima andmiseks korr...

1 *MARI* in the hand is better than 10 on the bough

1 *MARI* in the hand is better than 10 o…

A nipp is a kaval võte, nõks or trikk, know-how that you might not know until you happen t...

EESTI HETKED - Eestist juhiti ülemaailmset World Cleanup Day'd – maailmakoristuspäeva ehk õpetati maailmale mõistet ,,talgud“

EESTI HETKED - Eestist juhiti ülemaailms…

15. septembril 2018.a oli Eesti maailma naba, sest just Tallinnast juhiti maailma ajaloo s...

Sõjapõgeneja teekond

Sõjapõgeneja teekond

Ettekanne suurpõgenemise aastapäeval Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumis, Tallinnas, 18.0...

Meelelahutust: Volli veste - Viljapuude annid

Meelelahutust: Volli veste - Viljapuude …

Käes on minusugusele värske nautijale parim aastaaeg. Talumehed toovad turule puu- ja aedv...

Lies, damn lies and statistics

Barefaced lies, repeated unabashedly, seem to be the foundation of Vladimir Putin’s real p...

TUGEVAD 100-AASTASED EHATARES

TUGEVAD 100-AASTASED EHATARES

100-aastaste elanike arv Ehatare hoolde(põetus)kodus on tõusnud märkimisväärselt kõrgele. ...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Euroopa eestlaste laulu- ja tantsupidu viis publiku reisile läbi ajaloo

Euroopa eestlaste laulu- ja tantsupidu v…

Euroopa eestlaste 5. laulu- ja tantsupidu Leicesteris Kesk- Inglismaal tõi ülemöödunud näd...

Algas üleilmakooli uus õppeaasta

Algas üleilmakooli uus õppeaasta

15. septembril alustas kuuendat õppeaastat väljaspool Eestit elavate eestikeelsete laste Ü...

LA H US, aga siiski koos

LA H US, aga siiski koos

Torontosse tuleb septembrikuus külla Rakvere teater oma etendusega LA H US, mis jutustab s...

Rasmus Puuri ooper “Pilvede värvid” on igas mõttes täistabamus - Mõeldes Roman Baskinile (25.XII 1954-13.IX 2018)

Rasmus Puuri ooper “Pilvede värvid” on i…

„Estonia“ teatris esietendus 22. septembril 2017 Rasmus Puuri ooper „Pilvede värvid“, mill...

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriini esineb Tartu College’is kolmapäeval, 3. oktoobril kl 19.30. Uksed lahti kl 19. ...

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kingitus väliseestlastele — hiiglaslik rändnäitus

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabad…

29. septembril kl 19 avatakse Tartu College’i kõrval, tulevase Eesti Keskuse alal okupatsi...

Mitmekülgne kunstinäitus Ottawas

Mitmekülgne kunstinäitus Ottawas

Ottawas on 10.-23. septembrini avatud publikule mitmekülgne rahvusvaheline kunstinäitus “E...

Eluaegne truudus – Paavo Järvi ja tema Bremeni filharmoonikud

Eluaegne truudus – Paavo Järvi ja tema B…

Paavo Järvil on eriline oskus leida endale edasiarenevaid ,,kasvandikke“, juhatamaks nad m...

FOTOD - Eesti suursaadik külastas Vietnami kultuurinädalat Kanadas

FOTOD - Eesti suursaadik külastas Vietna…

Tähistamaks 73. Vietnami rahvuspüha ning Vietnami ja Kanada riigi diplomaatiliste suhete a...

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo