Logi sisse läbi:

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!


Uue eestlaste kogukonna keskuse reaalsuseks saamine on ühe suure sammu võrra edasi astunud. Esimene etapp hoolsuskohustuse (due diligence) näol on nüüd lõpule jõudnud.

See idee, mis aastaid tagasi oli vaid õrn sillerdus, on muutunud millekski, millest võib asja saada. Vastavalt ettenähtud protsessile pidid kõik juhatuse liikmed neljast projekti juhtivast ja finantstoetust pakkuvast Eesti organisatsioonist hääletama selle poolt, et hoolsuskohustuse etapi võib lõpetatuks lugeda ning aeg on asuda projekti enda juurde. Toronto Eesti Maja, Toronto Eesti Ühispanga, Eesti Sihtkapital Kanadas ja Tartu College’i juhatused hääletasid projekti jätkamise poolt. Kõik neli organisatsiooni usuvad, et riskid on vastuvõetavad, jätkusuutlik tegevus on võimalik ja rahastamine on saavutatav. Meil on olemas projekt.

Oleme saavutanud mitmed olulised verstapostid ja palju on ära tehtud. Nõuetekohase hoolsuskohustuse lõpetamise kõrval on käimas Toronto linnavolikogu poolt antud loa alusel 9 Madison Avenue ostulepingu sõlmimine, kohalik Annexi kogukond toetab projekti, leitud on ideaalne ostja Broadview kinnistutele, mille müügitingimustest on mõlemad pooled loobunud.

Lisaks minnakse edasi keskuse disainiga, millele annavad oma panuse linnaplaneerijad ja kogukond. Jõuti ka otsusele, et kogu keskus ehitatakse ühes etapis, mitte kahes nagu alguses arutati. Eesmärgiks jääb ühekordne kolimine Eesti Majast uude keskusesse — usume, et see on teostatav — tekitades nõnda võimalikult vähe häireid meie kogukonna tegevuses. See kõik pole lihtsalt kätte tulnud ja on selge, et ees on endiselt mitmeid väljakutseid.

Eesti Keskuse projekti meeskonna loomisega on meie kogukonna neli organisatsiooni pannud aluse elujõulisele struktuurile disaini-, maksuküsimuste- ja õiguslike tagajärgede analüüsiks; Madisoni 9 ja 11 ostuga tegelemiseks ja Broadviewi kinnisvara müügiks, järelevalve ning rahastamise korraldamiseks ning projektijuhi, raamatupidaja ja muude kvalifitseeritud konsultantide töölevõtmiseks.

Neli organisatsiooni on loonud tugeva ja kõrgetasemelise meeskonna, vaatamata oma mandaatide ja struktuuride erinevustele. Selline koostöö on näidanud, et kui meil, eestlastel, on seatud üles ühine eesmärk ja ühine siht, siis saame oma erinevustest üle ja liigume edasi märkimisväärsete saavutustega.

Selle projektiga on kaasa tõmmatud palju inimesi. Siia kuuluvad need, kes tulid välja esialgse kontseptsiooniga, otsustades peale põhjalikku kaalumist, kas selle plaaniga tasub edasi minna ja kuidas seda kõige paremini teha, selgitades muuhulgas välja kinnisvara ostmise võimalus, millest sai projekti üks tugisammastest.

Oleme tänulikud kõigile, kes julgesid suurelt unistada, kes avastasid võimaluse, kes esitasid asjakohaseid küsimusi ja kes osalesid tulemuslikes ja asjalikes diskussioonides, et paremini mõista probleeme ja murekohti.

Meie kohustuseks on kõik korralikult ja kiirustamata läbi viia. Meie kogukond eeldab ja nõuab seda.

Nüüd peame kasutama kogu meie kogukonna erakordset panust edu tagamiseks.

Kuidas seda õigesti saavutada: elujõuline ja jätkusuutlik tulevik

Tunnustatud arhitekti Alar Kongatsi poolt välja töötatud uus tähelepanuväärne hoone toob Lõuna-Ontario kogukonna ühte paika kokku. Kuid selle projekti eesmärk pole mitte ainult Eesti Maja jätkusuutlikkust puudutavate probleemide lahendamine, vaid ka eestlaste kohaloleku suurendamine Kanadas ja meie kogukonna tegevuse elavdamine. Oma suurepärase asupaigaga Toronto kesklinnas Madison Avenue'l, seisab uus ehitis eksisteeriva kogukonna keskuse Tartu College’i kõrval. Alar Kongatsi disain järgib puhast Põhjamaade disaini esteetikat, mis käib ühte sammu paljude kaasaegsete Eesti arhitektuuri näidetega.

Ehitise materjalidest on selgelt esile toodud klaas, metall ja puit, ning loodus ühendatakse hoonega tervikuks läbi rohekatuse, maja ees asuva pargi ja avarate akendega, kust avaneb vaade ajaloolisele Annexi naabruskonnale. Siseruumides on kajastatud digitaalne e-Eesti ning sealt ei puudu kaasaegne tehnoloogia.

Projekti nõuetekohase hoolsuse faas hõlmas keskuse ehitamise kõikide aspektide uurimist: rahastamine, õigus- ja maksustruktuur; disain, ning tulevane pikaajaline tegevus, et saavutada elujõuline, hästi rahastatud ja professionaalselt juhitud keskus.

Uue keskuse eesmärgiks on tegutseda sissetuleku alusel, mis saadakse äriruumide rendist, erinevate ürituste korraldamistest ja toetustest. Keskuse ja selle üürnikega tegelemiseks palgatakse professionaalid, samal ajal kui ürituste läbiviimist juhivad oma ala spetsialistid. Rahastuskampaania läbiviimise ekspert on juba tööle võetud.

Uues keskuses on esmakohal Eesti kogukonna organisatsioonide tegevus. Eesmärgiks on pakkuda Eesti ühiskondlikele gruppidele odavat rendihinda või isegi tasuta kasutust ning kaotada olukord, kus teised Eesti organisatsioonid ja heategevuslikud ühendused jagavad renditoetust.

Arhitekti Alar Kongatsi ja projekti meeskonna poolt korraldatakse kogukonnaga konsultatsioonide teine voor, kus arutatakse võimalikku ruumikasutust ja vajadusi uues keskuses. Üle 40 kasutajagrupiga on juba maha istutud alates Eesti kooli õpetajatest ja lapsevanematest kuni gaidi- ja skaudijuhtideni, kooride, kunstigruppide ja rahvatantsurühmadeni. Luuakse „Nõuete teatis“, kus on kirjas kogukonnast saadud tagasiside, mis liidetakse keskuse lõpliku disaini juurde. Kuigi igaühe nõudeid ei tarvitse olla võimalik rahuldada, on jagatud mõtted olnud äärmiselt väärtuslikud ja koostöös osalejatega on püütud leida ühiseid lahendusi.

Neli organisatsiooni on leppinud kokku, et Eesti Maja on uue keskuse omanik ja tegevusjuht kahe uue juriidilise üksuse kaudu, mis luuakse maksutõhususe maksimiseerimiseks ja toetajatele maksusoodustuskviitungite jagamiseks rahastuskampaania läbiviimisel. Paljude nende küsimuste kohta on saadud õigusabi ja seda uuritakse ka tulevikus põhjalikult. Lisaks vähenevad uue keskuse tegevuskulud, kui saadakse heategeva organisatsiooni staatusega kaasas käiv allahindlus makstavatelt maksudelt, mis moodustab märkimisväärse osa tegevuskuludest.

Otsus liikuda edasi projekti etappi sõltus paljus Eesti Maja müügist, mis on osa müüdavast Broadview maaomandist, kuna müügitulu moodustab suurema osa rahalistest vahenditest uue keskuse ehitamiseks. Broadview maaomandisse kuuluvad Eesti Maja kõrval asuvad Eesti Sihtkapital Kanadas kolm hoonet, mis kõik koos pakuvad ostjale arendatavat maa-ala.

Broadview maaomand on tingimisi müüdud Reverale, Kanada suurimale vanurite hooldekodude omanikule. Revera on täielikult avaliku sektori pensioniinvesteeringute nõukogule kuuluv tütarettevõte. Müügi viimaseks tingimuseks on, et Revera avaldus Toronto linnale tsoneerimise muutmiseks võetakse vastu, mis tähendab elaniketiheduse suurenemist ja mis võimaldaks ehitada Broadview’le seenioride hooldekodu. Nimetatud protsessis osaleb ka Eesti Keskuse projekti meeskond, kuna selline muudatus tähendab Eesti kogukonna jaoks kõrgemat müügihinda. Eeldatavasti kulub selleks üks kuni kaks aastat, sõltuvalt sellest, kas Ontario munitsipaalkomisjonile tuleb esitada apellatsioon tsoneerimise muutmise kohta.

Projekti ajakava on koostatud nii, et ehitusperiood kestab umbes 15 kuud, mille jooksul Eesti kogukond rendib 958 Broadview Avenue hoonet, mis tähendab, et kogukonna tegevus jätkuks katkestusteta.

Eesti Keskuse ehitamiseks valitakse enampakkumise teel kvalifitseeritud ehitusfirma, millele esitatakse põhitingimusena määratud maksumusega leping.

Uus keskus esindab tegelikult kahte projekti ühes, kus kahes erinevas kohas on samaaegselt toimumas muudatused. Kuigi esimene etapp on meil seljataga, on veel palju teha, enne kui ehitus võib alata.

Rahastuskampaania ja rahvusvaheline huvi

Rahastuskampaania teostatavuse uuringu viis läbi professionaalne toetuste kogumise konsultant Mark Gryfe firmast Gryfe Philanthropic Solutions. Mark, kes on Baycresti ja Mt. Sinai Hospitali toetusfondide endine president ja tegevjuht, omab sel alal hulgaliselt kogemusi. Tema uurimistulemused näitasid Eesti kogukonna liikmete tugevat toetust Eesti Keskuse vastu mitte ainult kohalike eestlaste hulgas, vaid ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Mark on palgatud viima läbi rahastuskampaaniat ja keskuse toetajate leidmise protsessi. Need kampaaniad kestavad tavaliselt mitu aastat ja annetajad korraldavad toetuste jagamise nii, et see antakse üle mitme aasta jooksul. Põhitoetaja on juba endast märku andnud ning tema kõrval mitmed teised.

Positiivne vastukaja uuele keskusele väljaspool Ontario lõunapoolset piirkonda paneb meid uskuma, et me saame ja peame jõudma veel ambitsioonikama tulemuseni, mis ei hõlma ainuüksi konsolideerimist, vaid tähendab ka rahvusvahelist kohalolekut. Teised potentsiaalsed rahastajad hindavad väga uue hoone keskset asukohta, lihtsat ühendust nii Eesti kui ka Põhja-Ameerikaga, suurepärast arhitektuuri ja aktiivset Toronto kohalikku kogukonda.

Lisaks meie kogukonna organisatsioonidele ja tegevustele võib uus keskus tuua kaasa mitmeid uusi võimalusi. On olnud üsna palju huvi uude keskusesse eraldi ruumi loomiseks, mis aitaks edendada start-up ettevõtlust. See ärataks kohalikku, riiklikku ja rahvusvahelist tähelepanu. Need uued võimalused on osa strateegiast, mille eesmärk on tagasi meelitada inimesi, kes on kõrvale jäänud ja loodetavasti tagada, et järgmiste põlvkondade eestlased kannaksid edasi pärandit, millele meie vanemad ja vanavanemad uhkelt ja visalt aluse panid.

Järgmine kogukonna koosolek 21. juunil

Tule 21. juunil kell 19.00 Eesti Keskuse projekti kogukonna teavituskoosolekule Tartu College’is, kus räägitakse täpsemalt projektist ja järgmistest sammudest. (Eesti Maja ei saa selleks kasutada, sest seal on käimas parandustööd.)

Nelja organisatsiooni mõtteid

Nelja selle projekti läbiviimises osaleva organisatsiooni juhid jagavad oma mõtteid Eesti kogukonna jaoks nii ajaloolise ja olulise sammu kohta:

„Olen 29-aastane ja ühe noorema liikmena, olen rõõmus uuenduse üle, milles on tõeline potentsiaal teha midagi, mida ükski teine Põhja-Ameerika eestlaste kogukond pole teinud — ehitada uus kodu järgmiseks 50 aastaks. Eesti Majast ärakolimine on valus, sest olen seal veetnud nii palju päevi — ja ma tean, et paljud minu kõrval täpselt samamoodi. Kuid me kõik teame, et majas on tõsised probleemid ja need ei lähe sugugi paremaks.

Mulle on muljet avaldanud kõigi ekspertteadmised ja meie meeskonna vabatahtlik pühendumine ning Eesti Maja juhatus ei oleks selle projekti poolt hääletanud, kui me ei usaldanuks kõiki neid organisatsioone, kes töötavad ühiselt käsikäes. Kuid me oleme alles esimese sammu juures. See projekt on edukas ainult siis, kui me suudame terve kogukonna selja taha saada. Ei tähenda kui aktiivsed või mitte aktiivsed ollakse, või kas nad elavad Torontos või väljaspool, tähtis on, et nad soovivad olla osa millestki väga erilisest.“
- Veiko Parming, Eesti Maja juhatuse esimees

„Arvan, et selle projekti juures avaldab mulle kõige rohkem muljet see, kuidas kogukond on sellest kinni haaranud. Neli põhiorganisatsiooni, mis pakuvad enamikeks Eesti kultuurilisteks tegevusteks vahendeid ja ressursse, on välja töötanud jätkusuutliku lahenduse, et ühendada kogukonda ja lahendada ruumide küsimuse. Meie kogukond on neid jõupingutusi igakülgselt toetanud.

Mitu head aastat on kulunud siia jõudmiseks, kuid meie kogukonna nägemus oma varade kasutamise osas tulevikuks ja ambitsioonikaks lahenduseks on midagi, mille üle me kõik võime uhked olla.“
- Ellen Valter, Toronto Eesti Ühispanga nõukogu esimees

„Mõistan, et see protsess on meie kogukonnas põhjustanud mõningast lõhestatust. Kuid ma usun, et selline asi võib hoopis tekitada positiivseid muudatusi, kuidas meie kogukond edaspidi tegutseb. Me ei ole enam sisserändajate ja põgenike kogukond. Kuigi me jääme alati tänulikuks oma vanematele põlvkondadele — neile, kes lõid väga rasketel aegadel kogukondlikke organisatsioone ja ühinguid — peame ka samal ajal tõdema, et neil õnnestus see tänu koostööle. Meiegi võime sellega hakkama saada.

Ma olen optimistlik, sest me tegutsesime ühiselt. Seda tehes kasutasime ära haruldase võimaluse, et luua kaasaegne, jätkusuutlik ja innovatiivne keskus, mis ühendaks ja suurendaks meie kogukonda.“
- Eva Varangu, Eesti Sihtkapital Kanadas president

„Meie ees seisavad väljakutsed, kuid ma olen optimistlik projekti eduka läbiviimise osas, sest seda juhib erakordselt hea meeskond. Tulemuseks on elav keskus keset linna — „Eesti küla“ Toronto kesklinnas. Üheskoos pakuvad uus keskus koos Tartu College’iga aastakümneteks praktilise ja keskse asukoha, kus pidada kogukonna üritusi, kus organisatsioonid saavad koos käia ja kus tuleviku saavutuste nimel tegutseda.

Ja meie, Tartu College’is ootame juba pikisilmi oma uusi naabreid Madison Avenue’le. Sool ja leib on juba valmis soolaleivapeoks!“
- Jaan Meri, Tartu College, president

Lisateabe saamiseks külastage www.estoniancentre.ca. Meie email on See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Full article in english here: ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have a Project!
FOTOD - Seedrioru "Survivor" nädal ja suurlõke

FOTOD - Seedrioru "Survivor" nädal ja suurlõke

Eeloleval nädalal, 15.-22. juulil toimus Seedrioru laste suvekodus populaarne "Survivor" nädal, mis lõppes laagri suurlõkke peoga,...

Tere tulemast Timmase Kunstitare 10. aastapäevale!

Tere tulemast Timmase Kunstitare 10. aastapäevale!

Tänavune aasta märgib Jõekääru lastesuvekodus asuva Timmase Kunstitare 10. aastapäeva, millise aja jooksul on seal õpetatud ja pra...

Juhtkiri - Heatahtlik soovitus USA eestlastele

Juhtkiri - Heatahtlik soovitus USA eestlastele

Kas julgeme, kas on Kanada eestlasel õigus esitada küsimus – miks mitmed eestlased USAs toetasid käesolevat presidenti 2016.a. val...

Kommentaar - Mõtteid mineviku ja kaasaja poliitikast

Kommentaar - Mõtteid mineviku ja kaasaja poliitikast

Pärast Esimest maailmasõda oli Saksamaa demokraatlik riik. Valimisi peeti põhiseaduse alusel ettenähtud ajavahemike järel ja hääle...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Säde Tatar loob erinevate pärimuspillide ja flöötidega karget põhjamaisust

Säde Tatar loob erinevate pärimuspillide…

Ansambel Fränder on tegutsenud alates 2015. aastast. Rootsi ja Eesti folgist inspireeritud muusikat...

XXVI Rapla Kirikumuusika festivali kava on avalikustatud ja piletid müügil Piletilevis!

XXVI Rapla Kirikumuusika festivali kava …

26.07-5.08 astuvad üles Raplamaa suuremates ja väiksemates kirikutes, aga ka Tallinnas Mustpeade Ma...

Kotkajärve Metsaülikool 2018: Laura Lindpere - Kandle uued võimalused

Kotkajärve Metsaülikool 2018: Laura Lindpere - Kandle uued võimalused

Oled praegu üks parimaid kandleinstrumentaliste Eestis ja esinenud tähtsatel üritustel Eestis, USAs, Austraalias ja Saksamaal. Mis...

Muudatused Kanada valitsuskabinetis

Muudatused Kanada valitsuskabinetis

Kolmapäeval, 18. juulil viis Kanada peaminister Justin Trudeau Kanada föderaalses valitsuskabinetis läbi mõningaid muudatusi, nime...

Laagrielu Jõekäärul: kohtumine sõpradega Seedriorult ja palju muud

Laagrielu Jõekäärul: kohtumine sõpradega Seedriorult ja palju muud

Pärast perekonnapäeva pidustusi, mille kohta on võimalik rohkem lugeda Eesti Elu eelmisest numbrist (EE # 28, 13.07.2018), jätkus ...

EESTI HETKED - Mustikad ja parmud

EESTI HETKED - Mustikad ja parmud

...ehk ei ole head ilma halvata. Hetkel toimuva Nelja sõbra skaudilaagris Tagametsas Kesk-Eestis on metsaalune mustikatest ja õhk ...

Montreali eestlaste tegevusest kevadsuvel 2018

Montreali eestlaste tegevusest kevadsuvel 2018

Montrealis on olnud kiire ja paljude üritustega kevadhooaeg. Eestlased ja soomlased on koos tegutsenud ning mõlemad kogukonnad on ...

Meelelahutust: Volli veste - Tohuvabohu

Meelelahutust: Volli veste - Tohuvabohu

Olen tohman. Sünnist saadik. Kuid ikke oskan õppida, närida mõne asja kallal ka maailmast üht-teist. Lubage jagada suvisel ja oi k...

1944. aasta suurpõgenemine ja eestlaste pagulaspäeva tähistamise tähtsus

Septembris 2019. aastal möödub 75 aastat massilisest eestlaste põgenemisest naasva Nõukogude terrori eest. Põgenemine oli raske ni...

Jokes about us, as Russians and Latvians tell them (II)

From the previous installment about how Russians and Latvians perceive Estonians through jokes, a stereotype seemed to emerge, at ...

KLENK.iEP 2019 - Viimane uudis RCC kajutite ootejärjekorrast

KLENK.iEP 2019 - Viimane uudis RCC kajutite ootejärjekorrast

RCCL (laevafirma) saatis meile teavituse, et 2. märtsil algav Adventure of the Seas reserveerimine kulgeb hästi. Mõned kajutikateg...

Elu merekaldal

Elu merekaldal

Sadama 28 (www.sadama28.com) on avar ja valgusküllane ridaelamu otse Eesti ilusaima kuurortlinna Haapsalu merekaldal - ideaalne el...

Eesti Elu Nr. 29 - 20. juuli 2018

Eesti Elu Nr. 29 - 20. juuli 2018

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 20. juuli 2018.a Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti El...

New York Daily News: We don't know what Trump gave away in Helsinki

New York Daily News: We don't know what Trump gave away in Helsinki

President Trump has dealt a severe blow to U.S. global influence and the stable international order that relies on American moral ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Säde Tatar loob erinevate pärimuspillide ja flöötidega karget põhjamaisust

Säde Tatar loob erinevate pärimuspillide…

Ansambel Fränder on tegutsenud alates 2015. aastast. Rootsi ja Eesti folgist inspireeritud muusikat...

XXVI Rapla Kirikumuusika festivali kava on avalikustatud ja piletid müügil Piletilevis!

XXVI Rapla Kirikumuusika festivali kava …

26.07-5.08 astuvad üles Raplamaa suuremates ja väiksemates kirikutes, aga ka Tallinnas Mustpeade Ma...

Let’s Do It Foundation / World Cleanup Day 2018
PRESS RELEASE
Tallinn/Estonia 26.01.2018

Let’s Do It Foundation / World Cleanup D…

150 Countries Unite for World’s Biggest Cleanup
 An extensive network of NGOs, civic groups and ins...

Esimene Festhearti film jõuab Eestisse Kanada Saatkonna toel

Esimene Festhearti film jõuab Eestisse K…

5.-7. oktoobrini Rakveres toimuva LGBTI filmifestivali Festheart põhiprogramm hakkab tasapisi kujun...

Jäädvusta pärandit ja osale hiite kuvavõistlusel - Hiite Maja pressiteade 28.06.2018

Jäädvusta pärandit ja osale hiite kuvavõ…

Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pü...

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja lugude kogumine

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja …

Maarja lugude kogumineTartu Maarja Kiriku Sihtasutus kogub mälestusi/lugusid seoses oma kirikuhoone...

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja so...

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu ja „Survivor“ nädala algus

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu …

Laupäeval, 14. juuli õhtul peeti Seedrioru lastelaagris traditsioonilist maskeraadipidu. Kasvandiku...

Säde Tatar loob erinevate pärimuspillide ja flöötidega karget põhjamaisust

Säde Tatar loob erinevate pärimuspillide…

Ansambel Fränder on tegutsenud alates 2015. aastast. Rootsi ja Eesti folgist inspireeritud muusikat...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Estonian roots are deep and strong for Prozes family

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Estonia…

Andy Prozes is very clear on why he decided to come on board as lead donor for the new Estonian Cen...

Juhtkiri - Aukonsulid. Miks?

Juhtkiri - Aukonsulid. Miks?

Eesti välisministeerium korraldas juunikuus Tallinnas, Muhumaal ja Saaremaal taas aukonsulite tradi...

Kommentaar - MINEVIKU HINGERAHU TOOJAKS KOHANDAMINE

Kommentaar - MINEVIKU HINGERAHU TOOJAKS …

Eestlaste hulgas on ilmselt oma jagu erineva vanuse, haridustaseme ja erinevate riiklike kohustuste...

Kanada päevik - Riigimehe pärand

Kanada päevik - Riigimehe pärand

Naabritega on alati nii. Kas saad läbi või mitte. Meenub NFB, Kanada riikliku filmiasutuse „Neighbo...

AKEN thanks its donors!

AKEN thanks its donors!

This year, the AKEN women opted to mark Estonia’s centenary year not with their usual Giant Rummage...

EESTI HETKED - Suveöö suur-Peipsi kaldal

EESTI HETKED - Suveöö suur-Peipsi kaldal

12. juuli kl 22 Kasepää külas, see põhjapoolseim, mis koos naaberkülade Raja, Kükita ja Tihedaga mo...

Open letter to - Jaan Meri, President Tartu College

Open letter to - Jaan Meri, President Ta…

RE: ESTONIAN CULTURAL CENTREThe update on the Estonian Cultural Centre presented on June 21, 2018 p...

Meelelahutust: Volli veste - Leplikkusest

Meelelahutust: Volli veste - Leplikkuses…

Maailmas ei tule tige inime toime. Ei see tähenda, et peaks olema ülileebe, järeleandev – aga tuleb...

Seedriour suvekodu esimene nädal 2018

Seedriour suvekodu esimene nädal 2018

Seedrioru suvekodu esimene nädal on peaaegu otsa saanud. Esimene nädal oli laagris “Eesti nädal”, k...

Jokes about us, as Russians and Latvians…

Humour has been described as a type of mental play, a light-hearted, non-serious attitude towards i...

THE STAR - Canada must fill in the gaping void in moral leadership the U.S. is creating

THE STAR - Canada must fill in the gapin…

Late last week, Jim Melville, U.S. Ambassador to Estonia, posted a private Facebook message announc...

XXVI Rapla Kirikumuusika festivali kava on avalikustatud ja piletid müügil Piletilevis!

XXVI Rapla Kirikumuusika festivali kava …

26.07-5.08 astuvad üles Raplamaa suuremates ja väiksemates kirikutes, aga ka Tallinnas Mustpeade Ma...

SUUR FOTOGALERII - Jõekääru suvekodu PEREKONNAPÄEV 2018

SUUR FOTOGALERII - Jõekääru suvekodu PER…

Lapäeval, 7. juulil 2018.a toimus Udoras, Jõekääru suvekodus taaskordne PEREKONNAPÄEV. Sündmus tõi ...

SUUR FOTOGALERII - Jõekääru suvekodu - 1. nädal 2018

SUUR FOTOGALERII - Jõekääru suvekodu - 1…

Kunst, muusika, sport ja vabaaja tegevused - Jõekääru suvekodu 2018.a tegemiste ülevaade läbi ...

FOTOD - Seedrioru laste suvekodu 2018 algas

FOTOD - Seedrioru laste suvekodu 2018 al…

Suvepűhapäeval, 8. juulil algas Lõuna-Ontario Eesti Suvekodu “Seedrioru” Elora seedri metsades last...

Jaanipäev 2018 at Lättemäe

Jaanipäev 2018 at Lättemäe

Montreal Estos and friends celebrated the Mid-Summer (Jaanipäev) at Lättemäe on Saturday, June 23rd...

Algas Jõekääru suvekodu 2018

Algas Jõekääru suvekodu 2018

Laupäeval, 30. juunil avas Jõekääru suvekodu 66. korda oma uksed kõigile Eesti päritolu lastele. Se...

Juhtkiri - Parempoolne Poola

Juhtkiri - Parempoolne Poola

Kes ei mäletaks, mis rolli Poola mängis võitluses kommunismi vastu, selle kokkuvarisemisel. Peamise...

Opening remarks by Estonian House President Veiko Parming at the Estonian Centre Project Community Information Session June 21 at Tartu College

Opening remarks by Estonian House Presid…

Hello ja tere õhtust,My name is Veiko Parming, I am President of the Estonian House. I’ve been aske...

Kanada tähistas 151. sünnipäeva

Kanada tähistas 151. sünnipäeva

Hoolimata ülikuumast ilmast tähistasid kanadalased 1. juulil oma riigi 151. sünnipäeva rohkete väli...

Europe in Persective

Europe in Persective

Seminar at Global Affairs Canada to mark the end of the Bulgarian Presidency of the Council of the ...

EESTI HETKED - Tervitus Jõekääru lastele Kadrioru pargist!

EESTI HETKED - Tervitus Jõekääru lastele…

Foto 1: Mis võiks olla nende laste ühine nimetaja (common denominator)? Nad on kõik mitmeid kordi J...

Balti diasporaad hõlmav konverents Tartus

Balti diasporaad hõlmav konverents Tartu…

Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimus 26.–29. juunil konverents „Balti diasporaa uued algused“ MTÜ Ba...

Eerik Purje: „Olen rekordimees – Eesti romaanikirjanike hulgast pole ma teisi 90-aastasi debütante leidnud“

Eerik Purje: „Olen rekordimees – Eesti r…

Oma uues raamatus „Aja puudutus“ räägid korraga mitme tegelase vaatepunktist. Kas mul on õigus, et ...

Considering milestones

Considering milestones

Basically our family milestones are dates of births, graduations, weddings, divorces, retirements a...

Meelelahutust: Volli veste - Kerik kesk külla

Meelelahutust: Volli veste - Kerik kesk …

Suur suvi käes, ei tea miks ilmataat meid leitsakuga alati nöögib. Kui sauna tahan, siis lähen, sea...

Estonia: A nation dispersed by history –…

Canadian-Estonians Marcus Kolga and Laas Leivat propose to engage hundreds of thousands of Estonian...

FOTOD - ERR segakoor Ehatares

FOTOD - ERR segakoor Ehatares

Teisipäeval, 3. juulil 2018.a esines Ehatares ERR segakoor Tallinnast. Kontserdiga mälestati k...

SUUR FOTOGALERII - Seedrioru Suvihari 2018

SUUR FOTOGALERII - Seedrioru Suvihari 20…

Suur fotogalerii Seedrioru Suvihari 2018 pidustustest. Pidustused toimusid reedest, 29. juuni õhtus...

FOTOD - Terminaator esines Seedriorul - Suvihari 2018

FOTOD - Terminaator esines Seedriorul - …

Termikad ei andnud armu ei endale ega rahvale. Päevasest hiigelkuumusest ja vägevast laulupäevast o...

FOTOD - Mõttesild kodumaale - Suvihari 2018

FOTOD - Mõttesild kodumaale - Suvihari 2…

Õhtuse Seedrioru Mõttesilla kodumaale juhatas sisse Seedrioru esimees Jaanus Kimsto. Pikema sõnavõt...

PHOTOS - Transcript of Doug Ford's speech

PHOTOS - Transcript of Doug Ford's speec…

Please see below a transcript of Doug Ford's speech for the people on the front steps of Queen's Pa...

OTTAWA EESTLASED PÜHITSESID JAANIPÄEVAL EV 100

OTTAWA EESTLASED PÜHITSESID JAANIPÄEVAL …

Ühel aasta maagilisemal päeval – jaanilaupäeval, 23. juunil tulid Ottawa ja ümbruskonna eestlased k...

FOTOD - ROMAN TOI ELU MÄLESTAMINE Toronto Peetri kirikus

FOTOD - ROMAN TOI ELU MÄLESTAMINE Toront…

Neljapäeva, 28. juuni 2018.a õthul toimus EELK Toronto Peetri Koguduses kontsert ROMAN TOI ELU MÄLE...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Estonian roots are deep and strong for Prozes family

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Estonian roots are deep and strong for Prozes…

Andy Prozes is very clear on why he decided to come on board as lead donor for the new Estonian Centre.“I’m incredibly proud to be...

Open letter to - Jaan Meri, President Tartu College

Open letter to - Jaan Meri, President Tartu College

RE: ESTONIAN CULTURAL CENTREThe update on the Estonian Cultural Centre presented on June 21, 2018 presented a new dimension to the...

Opening remarks by Estonian House President Veiko Parming at the Estonian Centre Project Community Information Session June 21 at Tartu College

Opening remarks by Estonian House President Veiko Parming at the Estonian Cent…

Hello ja tere õhtust,My name is Veiko Parming, I am President of the Estonian House. I’ve been asked to make a few introductory re...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Community comes together to hear news of exciting next phase for Estonian Centre

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Community comes together to hear news of exci…

The Estonian community turned out in strong numbers on Thursday, June 21 to mark a major milestone in the development of the Eston...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Seedrioru "Survivor" nädal ja suurlõke

FOTOD - Seedrioru "Survivor" n…

Eeloleval nädalal, 15.-22. juulil toimus Seedrioru laste suvekodus populaarne "Survivor" nädal, mis...

Tere tulemast Timmase Kunstitare 10. aastapäevale!

Tere tulemast Timmase Kunstitare 10. aas…

Tänavune aasta märgib Jõekääru lastesuvekodus asuva Timmase Kunstitare 10. aastapäeva, millise aja ...

Kotkajärve Metsaülikool 2018: Laura Lindpere - Kandle uued võimalused

Kotkajärve Metsaülikool 2018: Laura Lind…

Oled praegu üks parimaid kandleinstrumentaliste Eestis ja esinenud tähtsatel üritustel Eestis, USAs...

Muudatused Kanada valitsuskabinetis

Muudatused Kanada valitsuskabinetis

Kolmapäeval, 18. juulil viis Kanada peaminister Justin Trudeau Kanada föderaalses valitsuskabinetis...

Laagrielu Jõekäärul: kohtumine sõpradega Seedriorult ja palju muud

Laagrielu Jõekäärul: kohtumine sõpradega…

Pärast perekonnapäeva pidustusi, mille kohta on võimalik rohkem lugeda Eesti Elu eelmisest numbrist...

Montreali eestlaste tegevusest kevadsuvel 2018

Montreali eestlaste tegevusest kevadsuve…

Montrealis on olnud kiire ja paljude üritustega kevadhooaeg. Eestlased ja soomlased on koos tegutse...

KLENK.iEP 2019 - Viimane uudis RCC kajutite ootejärjekorrast

KLENK.iEP 2019 - Viimane uudis RCC kajut…

RCCL (laevafirma) saatis meile teavituse, et 2. märtsil algav Adventure of the Seas reserveerimine ...

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu ja „Survivor“ nädala algus

FOTOD - Seedrioru laagri maskeraadipidu …

Laupäeval, 14. juuli õhtul peeti Seedrioru lastelaagris traditsioonilist maskeraadipidu. Kasvandiku...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Estonian roots are deep and strong for Prozes family

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Estonia…

Andy Prozes is very clear on why he decided to come on board as lead donor for the new Estonian Cen...

AKEN thanks its donors!

AKEN thanks its donors!

This year, the AKEN women opted to mark Estonia’s centenary year not with their usual Giant Rummage...

Open letter to - Jaan Meri, President Tartu College

Open letter to - Jaan Meri, President Ta…

RE: ESTONIAN CULTURAL CENTREThe update on the Estonian Cultural Centre presented on June 21, 2018 p...

Seedriour suvekodu esimene nädal 2018

Seedriour suvekodu esimene nädal 2018

Seedrioru suvekodu esimene nädal on peaaegu otsa saanud. Esimene nädal oli laagris “Eesti nädal”, k...

SUUR FOTOGALERII - Jõekääru suvekodu PEREKONNAPÄEV 2018

SUUR FOTOGALERII - Jõekääru suvekodu PER…

Lapäeval, 7. juulil 2018.a toimus Udoras, Jõekääru suvekodus taaskordne PEREKONNAPÄEV. Sündmus tõi ...

SUUR FOTOGALERII - Jõekääru suvekodu - 1. nädal 2018

SUUR FOTOGALERII - Jõekääru suvekodu - 1…

Kunst, muusika, sport ja vabaaja tegevused - Jõekääru suvekodu 2018.a tegemiste ülevaade läbi ...

FOTOD - Seedrioru laste suvekodu 2018 algas

FOTOD - Seedrioru laste suvekodu 2018 al…

Suvepűhapäeval, 8. juulil algas Lõuna-Ontario Eesti Suvekodu “Seedrioru” Elora seedri metsades last...

Jaanipäev 2018 at Lättemäe

Jaanipäev 2018 at Lättemäe

Montreal Estos and friends celebrated the Mid-Summer (Jaanipäev) at Lättemäe on Saturday, June 23rd...

Algas Jõekääru suvekodu 2018

Algas Jõekääru suvekodu 2018

Laupäeval, 30. juunil avas Jõekääru suvekodu 66. korda oma uksed kõigile Eesti päritolu lastele. Se...

Opening remarks by Estonian House President Veiko Parming at the Estonian Centre Project Community Information Session June 21 at Tartu College

Opening remarks by Estonian House Presid…

Hello ja tere õhtust,My name is Veiko Parming, I am President of the Estonian House. I’ve been aske...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Juhtkiri - Heatahtlik soovitus USA eestlastele

Juhtkiri - Heatahtlik soovitus USA eestl…

Kas julgeme, kas on Kanada eestlasel õigus esitada küsimus – miks mitmed eestlased USAs to...

Kommentaar - Mõtteid mineviku ja kaasaja poliitikast

Kommentaar - Mõtteid mineviku ja kaasaja…

Pärast Esimest maailmasõda oli Saksamaa demokraatlik riik. Valimisi peeti põhiseaduse alus...

EESTI HETKED - Mustikad ja parmud

EESTI HETKED - Mustikad ja parmud

...ehk ei ole head ilma halvata. Hetkel toimuva Nelja sõbra skaudilaagris Tagametsas Kesk-...

Meelelahutust: Volli veste - Tohuvabohu

Meelelahutust: Volli veste - Tohuvabohu

Olen tohman. Sünnist saadik. Kuid ikke oskan õppida, närida mõne asja kallal ka maailmast ...

1944. aasta suurpõgenemine ja eestlaste …

Septembris 2019. aastal möödub 75 aastat massilisest eestlaste põgenemisest naasva Nõukogu...

Jokes about us, as Russians and Latvians…

From the previous installment about how Russians and Latvians perceive Estonians through j...

Elu merekaldal

Elu merekaldal

Sadama 28 (www.sadama28.com) on avar ja valgusküllane ridaelamu otse Eesti ilusaima kuuror...

New York Daily News: We don't know what Trump gave away in Helsinki

New York Daily News: We don't know what …

President Trump has dealt a severe blow to U.S. global influence and the stable internatio...

Juhtkiri - Aukonsulid. Miks?

Juhtkiri - Aukonsulid. Miks?

Eesti välisministeerium korraldas juunikuus Tallinnas, Muhumaal ja Saaremaal taas aukonsul...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Säde Tatar loob erinevate pärimuspillide ja flöötidega karget põhjamaisust

Säde Tatar loob erinevate pärimuspillide…

Ansambel Fränder on tegutsenud alates 2015. aastast. Rootsi ja Eesti folgist inspireeritud...

XXVI Rapla Kirikumuusika festivali kava on avalikustatud ja piletid müügil Piletilevis!

XXVI Rapla Kirikumuusika festivali kava …

26.07-5.08 astuvad üles Raplamaa suuremates ja väiksemates kirikutes, aga ka Tallinnas Mus...

Balti diasporaad hõlmav konverents Tartus

Balti diasporaad hõlmav konverents Tartu…

Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimus 26.–29. juunil konverents „Balti diasporaa uued alguse...

Considering milestones

Considering milestones

Basically our family milestones are dates of births, graduations, weddings, divorces, reti...

ERR: Meie riigi juubelit tähistati taas Kanadas, seekord Hamiltonis

ERR: Meie riigi juubelit tähistati taas …

Eesti vabariigi juubeli puhul korraldati üritusi ka Kanadas Hamiltonis St. Joe's Arts Fest...

AK 2018 väljasõit Shaw Festivalile

AK 2018 väljasõit Shaw Festivalile

AK 2018 väljasõit Shaw Festivalile Niagara-on-the-Lake’is toimus 12. juunil. Ilm oli harul...

Meie endised võrkpallurid tunnustatud ning paigutatud Ontario Võrkpalli „Hall of Fame“-i!

Meie endised võrkpallurid tunnustatud ni…

3. juunil peeti esmakordselt pidulik OVA (Ontario Võrkpalli Association’i) Hall of Fame ba...

Gunnar Neeme maalid jõudsid Austraaliast Eestisse

Gunnar Neeme maalid jõudsid Austraaliast…

Tallinnas Adamson-Ericu muuseumis avati eelmisel nädalal Austraalia tuntuima Eesti päritol...

Meie endised võrkpallurid tunnustatud ning paigutatud Ontario Võrkpalli „Hall of Fame“-i! (2)

Meie endised võrkpallurid tunnustatud ni…

Legendary Estonians honoured and inducted into the inaugural Ontario Volleyball Hall of Fa...

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo