Logi sisse läbi:

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!


Uue eestlaste kogukonna keskuse reaalsuseks saamine on ühe suure sammu võrra edasi astunud. Esimene etapp hoolsuskohustuse (due diligence) näol on nüüd lõpule jõudnud.

See idee, mis aastaid tagasi oli vaid õrn sillerdus, on muutunud millekski, millest võib asja saada. Vastavalt ettenähtud protsessile pidid kõik juhatuse liikmed neljast projekti juhtivast ja finantstoetust pakkuvast Eesti organisatsioonist hääletama selle poolt, et hoolsuskohustuse etapi võib lõpetatuks lugeda ning aeg on asuda projekti enda juurde. Toronto Eesti Maja, Toronto Eesti Ühispanga, Eesti Sihtkapital Kanadas ja Tartu College’i juhatused hääletasid projekti jätkamise poolt. Kõik neli organisatsiooni usuvad, et riskid on vastuvõetavad, jätkusuutlik tegevus on võimalik ja rahastamine on saavutatav. Meil on olemas projekt.

Oleme saavutanud mitmed olulised verstapostid ja palju on ära tehtud. Nõuetekohase hoolsuskohustuse lõpetamise kõrval on käimas Toronto linnavolikogu poolt antud loa alusel 9 Madison Avenue ostulepingu sõlmimine, kohalik Annexi kogukond toetab projekti, leitud on ideaalne ostja Broadview kinnistutele, mille müügitingimustest on mõlemad pooled loobunud.

Lisaks minnakse edasi keskuse disainiga, millele annavad oma panuse linnaplaneerijad ja kogukond. Jõuti ka otsusele, et kogu keskus ehitatakse ühes etapis, mitte kahes nagu alguses arutati. Eesmärgiks jääb ühekordne kolimine Eesti Majast uude keskusesse — usume, et see on teostatav — tekitades nõnda võimalikult vähe häireid meie kogukonna tegevuses. See kõik pole lihtsalt kätte tulnud ja on selge, et ees on endiselt mitmeid väljakutseid.

Eesti Keskuse projekti meeskonna loomisega on meie kogukonna neli organisatsiooni pannud aluse elujõulisele struktuurile disaini-, maksuküsimuste- ja õiguslike tagajärgede analüüsiks; Madisoni 9 ja 11 ostuga tegelemiseks ja Broadviewi kinnisvara müügiks, järelevalve ning rahastamise korraldamiseks ning projektijuhi, raamatupidaja ja muude kvalifitseeritud konsultantide töölevõtmiseks.

Neli organisatsiooni on loonud tugeva ja kõrgetasemelise meeskonna, vaatamata oma mandaatide ja struktuuride erinevustele. Selline koostöö on näidanud, et kui meil, eestlastel, on seatud üles ühine eesmärk ja ühine siht, siis saame oma erinevustest üle ja liigume edasi märkimisväärsete saavutustega.

Selle projektiga on kaasa tõmmatud palju inimesi. Siia kuuluvad need, kes tulid välja esialgse kontseptsiooniga, otsustades peale põhjalikku kaalumist, kas selle plaaniga tasub edasi minna ja kuidas seda kõige paremini teha, selgitades muuhulgas välja kinnisvara ostmise võimalus, millest sai projekti üks tugisammastest.

Oleme tänulikud kõigile, kes julgesid suurelt unistada, kes avastasid võimaluse, kes esitasid asjakohaseid küsimusi ja kes osalesid tulemuslikes ja asjalikes diskussioonides, et paremini mõista probleeme ja murekohti.

Meie kohustuseks on kõik korralikult ja kiirustamata läbi viia. Meie kogukond eeldab ja nõuab seda.

Nüüd peame kasutama kogu meie kogukonna erakordset panust edu tagamiseks.

Kuidas seda õigesti saavutada: elujõuline ja jätkusuutlik tulevik

Tunnustatud arhitekti Alar Kongatsi poolt välja töötatud uus tähelepanuväärne hoone toob Lõuna-Ontario kogukonna ühte paika kokku. Kuid selle projekti eesmärk pole mitte ainult Eesti Maja jätkusuutlikkust puudutavate probleemide lahendamine, vaid ka eestlaste kohaloleku suurendamine Kanadas ja meie kogukonna tegevuse elavdamine. Oma suurepärase asupaigaga Toronto kesklinnas Madison Avenue'l, seisab uus ehitis eksisteeriva kogukonna keskuse Tartu College’i kõrval. Alar Kongatsi disain järgib puhast Põhjamaade disaini esteetikat, mis käib ühte sammu paljude kaasaegsete Eesti arhitektuuri näidetega.

Ehitise materjalidest on selgelt esile toodud klaas, metall ja puit, ning loodus ühendatakse hoonega tervikuks läbi rohekatuse, maja ees asuva pargi ja avarate akendega, kust avaneb vaade ajaloolisele Annexi naabruskonnale. Siseruumides on kajastatud digitaalne e-Eesti ning sealt ei puudu kaasaegne tehnoloogia.

Projekti nõuetekohase hoolsuse faas hõlmas keskuse ehitamise kõikide aspektide uurimist: rahastamine, õigus- ja maksustruktuur; disain, ning tulevane pikaajaline tegevus, et saavutada elujõuline, hästi rahastatud ja professionaalselt juhitud keskus.

Uue keskuse eesmärgiks on tegutseda sissetuleku alusel, mis saadakse äriruumide rendist, erinevate ürituste korraldamistest ja toetustest. Keskuse ja selle üürnikega tegelemiseks palgatakse professionaalid, samal ajal kui ürituste läbiviimist juhivad oma ala spetsialistid. Rahastuskampaania läbiviimise ekspert on juba tööle võetud.

Uues keskuses on esmakohal Eesti kogukonna organisatsioonide tegevus. Eesmärgiks on pakkuda Eesti ühiskondlikele gruppidele odavat rendihinda või isegi tasuta kasutust ning kaotada olukord, kus teised Eesti organisatsioonid ja heategevuslikud ühendused jagavad renditoetust.

Arhitekti Alar Kongatsi ja projekti meeskonna poolt korraldatakse kogukonnaga konsultatsioonide teine voor, kus arutatakse võimalikku ruumikasutust ja vajadusi uues keskuses. Üle 40 kasutajagrupiga on juba maha istutud alates Eesti kooli õpetajatest ja lapsevanematest kuni gaidi- ja skaudijuhtideni, kooride, kunstigruppide ja rahvatantsurühmadeni. Luuakse „Nõuete teatis“, kus on kirjas kogukonnast saadud tagasiside, mis liidetakse keskuse lõpliku disaini juurde. Kuigi igaühe nõudeid ei tarvitse olla võimalik rahuldada, on jagatud mõtted olnud äärmiselt väärtuslikud ja koostöös osalejatega on püütud leida ühiseid lahendusi.

Neli organisatsiooni on leppinud kokku, et Eesti Maja on uue keskuse omanik ja tegevusjuht kahe uue juriidilise üksuse kaudu, mis luuakse maksutõhususe maksimiseerimiseks ja toetajatele maksusoodustuskviitungite jagamiseks rahastuskampaania läbiviimisel. Paljude nende küsimuste kohta on saadud õigusabi ja seda uuritakse ka tulevikus põhjalikult. Lisaks vähenevad uue keskuse tegevuskulud, kui saadakse heategeva organisatsiooni staatusega kaasas käiv allahindlus makstavatelt maksudelt, mis moodustab märkimisväärse osa tegevuskuludest.

Otsus liikuda edasi projekti etappi sõltus paljus Eesti Maja müügist, mis on osa müüdavast Broadview maaomandist, kuna müügitulu moodustab suurema osa rahalistest vahenditest uue keskuse ehitamiseks. Broadview maaomandisse kuuluvad Eesti Maja kõrval asuvad Eesti Sihtkapital Kanadas kolm hoonet, mis kõik koos pakuvad ostjale arendatavat maa-ala.

Broadview maaomand on tingimisi müüdud Reverale, Kanada suurimale vanurite hooldekodude omanikule. Revera on täielikult avaliku sektori pensioniinvesteeringute nõukogule kuuluv tütarettevõte. Müügi viimaseks tingimuseks on, et Revera avaldus Toronto linnale tsoneerimise muutmiseks võetakse vastu, mis tähendab elaniketiheduse suurenemist ja mis võimaldaks ehitada Broadview’le seenioride hooldekodu. Nimetatud protsessis osaleb ka Eesti Keskuse projekti meeskond, kuna selline muudatus tähendab Eesti kogukonna jaoks kõrgemat müügihinda. Eeldatavasti kulub selleks üks kuni kaks aastat, sõltuvalt sellest, kas Ontario munitsipaalkomisjonile tuleb esitada apellatsioon tsoneerimise muutmise kohta.

Projekti ajakava on koostatud nii, et ehitusperiood kestab umbes 15 kuud, mille jooksul Eesti kogukond rendib 958 Broadview Avenue hoonet, mis tähendab, et kogukonna tegevus jätkuks katkestusteta.

Eesti Keskuse ehitamiseks valitakse enampakkumise teel kvalifitseeritud ehitusfirma, millele esitatakse põhitingimusena määratud maksumusega leping.

Uus keskus esindab tegelikult kahte projekti ühes, kus kahes erinevas kohas on samaaegselt toimumas muudatused. Kuigi esimene etapp on meil seljataga, on veel palju teha, enne kui ehitus võib alata.

Rahastuskampaania ja rahvusvaheline huvi

Rahastuskampaania teostatavuse uuringu viis läbi professionaalne toetuste kogumise konsultant Mark Gryfe firmast Gryfe Philanthropic Solutions. Mark, kes on Baycresti ja Mt. Sinai Hospitali toetusfondide endine president ja tegevjuht, omab sel alal hulgaliselt kogemusi. Tema uurimistulemused näitasid Eesti kogukonna liikmete tugevat toetust Eesti Keskuse vastu mitte ainult kohalike eestlaste hulgas, vaid ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Mark on palgatud viima läbi rahastuskampaaniat ja keskuse toetajate leidmise protsessi. Need kampaaniad kestavad tavaliselt mitu aastat ja annetajad korraldavad toetuste jagamise nii, et see antakse üle mitme aasta jooksul. Põhitoetaja on juba endast märku andnud ning tema kõrval mitmed teised.

Positiivne vastukaja uuele keskusele väljaspool Ontario lõunapoolset piirkonda paneb meid uskuma, et me saame ja peame jõudma veel ambitsioonikama tulemuseni, mis ei hõlma ainuüksi konsolideerimist, vaid tähendab ka rahvusvahelist kohalolekut. Teised potentsiaalsed rahastajad hindavad väga uue hoone keskset asukohta, lihtsat ühendust nii Eesti kui ka Põhja-Ameerikaga, suurepärast arhitektuuri ja aktiivset Toronto kohalikku kogukonda.

Lisaks meie kogukonna organisatsioonidele ja tegevustele võib uus keskus tuua kaasa mitmeid uusi võimalusi. On olnud üsna palju huvi uude keskusesse eraldi ruumi loomiseks, mis aitaks edendada start-up ettevõtlust. See ärataks kohalikku, riiklikku ja rahvusvahelist tähelepanu. Need uued võimalused on osa strateegiast, mille eesmärk on tagasi meelitada inimesi, kes on kõrvale jäänud ja loodetavasti tagada, et järgmiste põlvkondade eestlased kannaksid edasi pärandit, millele meie vanemad ja vanavanemad uhkelt ja visalt aluse panid.

Järgmine kogukonna koosolek 21. juunil

Tule 21. juunil kell 19.00 Eesti Keskuse projekti kogukonna teavituskoosolekule Tartu College’is, kus räägitakse täpsemalt projektist ja järgmistest sammudest. (Eesti Maja ei saa selleks kasutada, sest seal on käimas parandustööd.)

Nelja organisatsiooni mõtteid

Nelja selle projekti läbiviimises osaleva organisatsiooni juhid jagavad oma mõtteid Eesti kogukonna jaoks nii ajaloolise ja olulise sammu kohta:

„Olen 29-aastane ja ühe noorema liikmena, olen rõõmus uuenduse üle, milles on tõeline potentsiaal teha midagi, mida ükski teine Põhja-Ameerika eestlaste kogukond pole teinud — ehitada uus kodu järgmiseks 50 aastaks. Eesti Majast ärakolimine on valus, sest olen seal veetnud nii palju päevi — ja ma tean, et paljud minu kõrval täpselt samamoodi. Kuid me kõik teame, et majas on tõsised probleemid ja need ei lähe sugugi paremaks.

Mulle on muljet avaldanud kõigi ekspertteadmised ja meie meeskonna vabatahtlik pühendumine ning Eesti Maja juhatus ei oleks selle projekti poolt hääletanud, kui me ei usaldanuks kõiki neid organisatsioone, kes töötavad ühiselt käsikäes. Kuid me oleme alles esimese sammu juures. See projekt on edukas ainult siis, kui me suudame terve kogukonna selja taha saada. Ei tähenda kui aktiivsed või mitte aktiivsed ollakse, või kas nad elavad Torontos või väljaspool, tähtis on, et nad soovivad olla osa millestki väga erilisest.“
- Veiko Parming, Eesti Maja juhatuse esimees

„Arvan, et selle projekti juures avaldab mulle kõige rohkem muljet see, kuidas kogukond on sellest kinni haaranud. Neli põhiorganisatsiooni, mis pakuvad enamikeks Eesti kultuurilisteks tegevusteks vahendeid ja ressursse, on välja töötanud jätkusuutliku lahenduse, et ühendada kogukonda ja lahendada ruumide küsimuse. Meie kogukond on neid jõupingutusi igakülgselt toetanud.

Mitu head aastat on kulunud siia jõudmiseks, kuid meie kogukonna nägemus oma varade kasutamise osas tulevikuks ja ambitsioonikaks lahenduseks on midagi, mille üle me kõik võime uhked olla.“
- Ellen Valter, Toronto Eesti Ühispanga nõukogu esimees

„Mõistan, et see protsess on meie kogukonnas põhjustanud mõningast lõhestatust. Kuid ma usun, et selline asi võib hoopis tekitada positiivseid muudatusi, kuidas meie kogukond edaspidi tegutseb. Me ei ole enam sisserändajate ja põgenike kogukond. Kuigi me jääme alati tänulikuks oma vanematele põlvkondadele — neile, kes lõid väga rasketel aegadel kogukondlikke organisatsioone ja ühinguid — peame ka samal ajal tõdema, et neil õnnestus see tänu koostööle. Meiegi võime sellega hakkama saada.

Ma olen optimistlik, sest me tegutsesime ühiselt. Seda tehes kasutasime ära haruldase võimaluse, et luua kaasaegne, jätkusuutlik ja innovatiivne keskus, mis ühendaks ja suurendaks meie kogukonda.“
- Eva Varangu, Eesti Sihtkapital Kanadas president

„Meie ees seisavad väljakutsed, kuid ma olen optimistlik projekti eduka läbiviimise osas, sest seda juhib erakordselt hea meeskond. Tulemuseks on elav keskus keset linna — „Eesti küla“ Toronto kesklinnas. Üheskoos pakuvad uus keskus koos Tartu College’iga aastakümneteks praktilise ja keskse asukoha, kus pidada kogukonna üritusi, kus organisatsioonid saavad koos käia ja kus tuleviku saavutuste nimel tegutseda.

Ja meie, Tartu College’is ootame juba pikisilmi oma uusi naabreid Madison Avenue’le. Sool ja leib on juba valmis soolaleivapeoks!“
- Jaan Meri, Tartu College, president

Lisateabe saamiseks külastage www.estoniancentre.ca. Meie email on See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Full article in english here: ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have a Project!
Eesti Elu Nr. 17 - 26. aprill 2019

Eesti Elu Nr. 17 - 26. aprill 2019

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 26. aprilli 2019.a Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eest...

Vello Salo (1925-2019)

Vello Salo (1925-2019)

Ööl vastu pühapäeva suri oma 94. eluaastal vaimulik, ajaloolane, literaat ja tõlkija Vello Salo. Vello Salo (kuni 1945. aastani...

FOTOD - Toronto Eesti Ühispanga aastakoosolek

FOTOD - Toronto Eesti Ühispanga aastakoosolek

Kolmapäeval, 10. aprillil toimunud Toronto Eesti Ühispanga aasta peakoosolek oli ühendatud panga 65. aastapäeva tähistamisega. Ees...

Juhtkiri - Sallivus kui rahvusriigi omapära

Juhtkiri - Sallivus kui rahvusriigi omapära

Peale pikka uurimisretke naastes Londonisse, rahvusvahelise väljaande „The Jewish Chronicle“ ajakirjanik avaldas 1936.a. järgmise ...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

The 28th Koop Cup, the International Invitational Rhythmic Gymnastics and Aesthetic Group Gymnastics Competition

The 28th Koop Cup, the International Inv…

In 1991 Evelyn Koop began “The World’s Best” international invitational competition which the Canad...

Sini-must-valge müük ja sõprade kohvik

Sini-must-valge müük ja sõprade kohvik

Pühapäeval, 28. aprillil toimub Eesti Maja suures saalis järjekordne ESTO Boutique'i suurmüük ja ko...

Street for Russian opposition leader Boris Nemtsov

Street for Russian opposition leader Boris Nemtsov

The Estonian Central Council in Canada and The Central and Eastern European Council are helping to lead an initiative to name a To...

Nädala portree - Prof. Olev Trässi 60 a tööjuubel Toronto Ülikoolis

Nädala portree - Prof. Olev Trässi 60 a tööjuubel Toronto Ülikoolis

Professor Olev Träss tähistas eelmisel aastal 60. tööjuubelit — nimelt on tema ametlikuks töökohaks olnud Toronto Ülikool alates 1...

ESTO 2019 - Ülle Priks

ESTO 2019 - Ülle Priks

Olen sündinud, kasvanud, koolis käinud ja elanud tööelu oma armsas väikeses kodulinnas Viljandis. Ametilt olen naiste- ja lasterii...

ESTO 2019 - PIRET KOOLI

ESTO 2019 - PIRET KOOLI

Olen Kohtla-Järvel sündinud ja Toilas, Oru pargi vahetus läheduses lapsepõlve veetnud. Käinud Pärnus ja Tartus koolis ning nüüd el...

ESTO 2019 - KAARINA RITSON

ESTO 2019 - KAARINA RITSON

Olen pärit Tallinnast, aga elan juba üle kahekümne aasta Oslos, Norras. Õpinguid alustasin Eesti Humanitaarinstituudis Tallinnas, ...

Eesti Keskuse projekti kapitalihankekampania kogub tuure

Eesti Keskuse projekti kapitalihankekampania kogub tuure

Rajatava Eesti Keskuse lähemaks tutvustamiseks ja projektile annetamise tiivustamiseks korraldati hiljuti kutsutud külalistele kak...

Esto Boutique and Bake Sale: Friends’ Café Coming Soon!

Esto Boutique and Bake Sale: Friends’ Café Coming Soon!

AKEN and Friends’Estonia’s 101st Anniversary CelebrationEsto Boutique and Bake Sale: Friends’ Café Coming Soon!April 28, 2019 at t...

POPULAARNE OTTAWA TURISMIMESS

POPULAARNE OTTAWA TURISMIMESS

Ottawa reisi- ja puhkusemess toimus sel aastal 29. ja 30. märtsil Shaw Centre'is.Reisihuvilistele pakkusid informatsiooni ligi 190...

Pillerkaar esines rahvusvahelisel tantsufestivalil

Pillerkaar esines rahvusvahelisel tantsufestivalil

Washington DC eesti rahvatantsurühm Pillerkaar, esines 30. märtsil 2019 Baltimore’i Leedu Majas Windmills International Dance Fest...

ESTO 2019 – Our future: looking ahead to a global network of Estonian youth

ESTO 2019 – Our future: looking ahead to a global network of Estonian youth

ESTO 2019, a global cultural festival, strives to empower Estonian youth across the globe by uniting them through a network of lik...

EESTI HETKED - Ülestõusmispühad

EESTI HETKED - Ülestõusmispühad

FOTO 1: Lihavõtted ja juustuvõtted, suitsukalavõtted ja pashavõtted, millele eelnevad pashamõtted. Nõnda osavalt on toidupoek...

Jane’s Walk on tulekul! Lähme kabeliaeda jalutama

Jane’s Walk on tulekul! Lähme kabeliaeda jalutama

Laupäeval, 4. mail algusega kl 11 toimub järjekordne eestiteemaline Jane’s Walk. Seekord on kavas ringkäik Mount Pleasanti surnuai...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

The 28th Koop Cup, the International Invitational Rhythmic Gymnastics and Aesthetic Group Gymnastics Competition

The 28th Koop Cup, the International Inv…

In 1991 Evelyn Koop began “The World’s Best” international invitational competition which the Canad...

Sini-must-valge müük ja sõprade kohvik

Sini-must-valge müük ja sõprade kohvik

Pühapäeval, 28. aprillil toimub Eesti Maja suures saalis järjekordne ESTO Boutique'i suurmüük ja ko...

Eesti film Toronto Hot Docs festivalil

Eesti film Toronto Hot Docs festivalil

Torontos 25. aprillist kuni 5. maini toimuval Põhja-Ameerika suurimal dokumentaalfilmide festivalil...

Estonian film at Toronto’s Hot Docs festival

Estonian film at Toronto’s Hot Docs fest…

Meelis Muhu’s and Minna Hind’s “To share or not to share”, “Jagada või mitte jagada”| 76 MINUTES | ...

Joonistuskonkurss „Laulupidu 2069“ ootab noorte pilte tulevikulaulupeost

Joonistuskonkurss „Laulupidu 2069“ ootab…

Osalema oodatud kõik lapsed ja noored vanuses 7-19 eluaastat. Töid saab konkursile saata 11. märtsi...

EstDocs Estonian Documentary Film Festival Toronto Canada is announcing the film festival “Cut by EstDocs” at ESTO2019. The festival will take place from June 27th to July 3rd, 2019.

EstDocs Estonian Documentary Film Festiv…

Plus we're looking for YOUR short films celebrating“My Estonia in 100 seconds / 100 sekundit MINU E...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Eestis elav...

Üleilmne eesti keele nädal ehk eesti keele “Teeme ära!”

Üleilmne eesti keele nädal ehk eesti kee…

PRESSITEADE08.03.19Eesti Instituut Eesti Instituut kutsub ühe nädala jooksul, 23.-29. septembril 20...

Jaak Järve wins Toronto Estonian Chess Club Spring Chess Tournament

Jaak Järve wins Toronto Estonian Chess C…

The Toronto Estonian Chess Club held their 5 round Spring Active Swiss system tournament (30 minute...

Pillerkaar at the Windmills International Dance Festival

Pillerkaar at the Windmills Internationa…

Pillerkaar, Washington DC Estonian Folk Dancing Troop, performed March 30, at the Lithuanian House,...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Küsi, ära nüsi

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Küsi,…

Sedaviisi üteldi vanasti mõnele inimesele, kui märgati, et teine tahab kangeste midagi teada, aga k...

Kus on Madison Ave parkimislahenduse pro…

Möödunud aasta aprillis korraldas Madison Ave grupp seeria kogukonna konsultatsioone seoses kavanda...

Security service yearbook 2019

Security service yearbook 2019

The recently released Estonian Security Service (KAPO) annual report highlights challenges, success...

Arne Kalm (1936-2019)

Arne Kalm (1936-2019)

Arne - grandfather, dad, husband, gentleman, friend, mentor, teacher, role model, businessman, man ...

FOTOD - Cooking with Paul "Sada ja seened" Tartu College'is

FOTOD - Cooking with Paul "Sada ja …

Reedel, 12. aprillil 2019.a toimus interaktiivne õpituba Cooking with Paul: Sada ja seened. Eestil ...

Arvo Pärt pälvis Läti Tunnustusristi teise klassi ordeni

Arvo Pärt pälvis Läti Tunnustusristi tei…

Läti Vabariigi president Raimonds Vējonis andis Arvo Pärdile Läti riikliku teenetemärgi Tunnustusri...

EKKT aastakoosolek 2019

EKKT aastakoosolek 2019

Eesti Kunstnike Koondis Torontos (EKKT) on oma 64 tegutsemisaasta jooksul pakkunud kunstnikele enes...

Lifetime award to Evelyn Koop

Lifetime award to Evelyn Koop

April 4, 2019 Evelyn Koop of Kalev Estienne Rhythmic Gymnastics was honoured with a most prestigiou...

ESTO 2019 - AHO REBAS

ESTO 2019 - AHO REBAS

Olen sündinud Rootsis ja peamiselt elanud Göteborgis, kus olen ülikoolis õppinud keeli ja ühiskonna...

ESTO 2019 - MARIKA LAMPI

ESTO 2019 - MARIKA LAMPI

ESTO 2019 Helsingi komitee sekretär ja avapeo toimkonna juhtMa olen pärit Marylandist Ameerika Ühen...

ESTO 2019 RAHVUSKONGRESS

ESTO 2019 RAHVUSKONGRESS

2. juulil 2019 kell 9-17, Tallinnas Telliskivi LoomekeskusesÜlemaailmse Eesti Kesknõukogul (ÜEKNil)...

ESTO 2019

ESTO 2019

Üleilmne eestlaste suurkokkusaamine Helsingis, Tartus ja Tallinnas läheneb kiiresti – juunikuu on k...

LEP 2019 Portland

LEP 2019 Portland

Lääneranniku Eesti Päevade tantsupeo ettevalmistused on täies hoos! Proovid Seattle ja Vancouveri r...

EESTI HETKED - Kas eestlaste oodatuim lill?

EESTI HETKED - Kas eestlaste oodatuim li…

Arvestades, kui palju oli „somes“ (väljapakutud sõna asendamaks lohisevat sotsiaalmeediat, so-me), ...

Juhtkiri - Pangandusemured

Juhtkiri - Pangandusemured

Maailma majandussüsteemis on üheks suuremaks mureks ebaseaduslik tegevus. Olgu see nii-öelda rahape...

Kanada päevik - Ei sinine ega punane

Kanada päevik - Ei sinine ega punane

Kuhu on kadunud helge kesktee? Selline, millel aastatel 1971-1985 astus ja juhtis järgnevalt provin...

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Euroopa Parlamendi valimised 2019

26. mail 2019 toimuvad Eestis Euroopa Parlamendi valimised. Eesti kodanikul, kes elab või viibib aj...

Commentary - Principles and politics

Commentary - Principles and politics

Comedian Robin Williams, both a genius and a mixed-up insecure, shy individual left as part of his ...

Commentary - NATO 70 and Article 5

Commentary - NATO 70 and Article 5

The principle that an attack on one member of NATO is an attack on all of its members is the Articl...

In search of a Madison Ave parking study

Last April, the Madison Ave group conducted a series of community consultation meetings regarding t...

Armadeus - 190, Armas - 90

Armadeus - 190, Armas - 90

We have been convened here today to celebrate Armas Maiste’s 90th birthday and also to explain the ...

Meelelahutust: Volli veste - Please vait

Meelelahutust: Volli veste - Please vait

Andestage seda pleaset, aga kuna eestlased soristavad sorridega tihti, siis mõtlesin, et ehk sobib ...

Eesti spordis on jutuks..... Rallimees Ott Tänakust linastub film

Eesti spordis on jutuks..... Rallimees O…

Eesti üheks esisportlaseks kerkinud autorallipiloot Ott Tänak on jätkuvalt konkurentsis maailmameis...

The 28th Koop Cup, the International Invitational Rhythmic Gymnastics and Aesthetic Group Gymnastics Competition

The 28th Koop Cup, the International Inv…

In 1991 Evelyn Koop began “The World’s Best” international invitational competition which the Canad...

FOTOD - Troopilised unistused täitusid T.E.S. Lasteaia moenäitusel

FOTOD - Troopilised unistused täitusid T…

Palmipuud ja ananassid tervitasid külalisi Eesti Maja suures saalis laupäeval, 6. aprilli hommikul ...

Eesti Keskuse Projekti Teated - Muudatused disaini osas tehti kogukonna kasutajagruppide soovitustel

Eesti Keskuse Projekti Teated - Muudatus…

27.märtsil Eesti Majja kogunenud publik, kuulas huviga projekti meeskonna poolt esitatud ettekandei...

Isamaaline Eesti Korporatsioonide Liidu aastapäeva tähistamine Tartu College’is

Isamaaline Eesti Korporatsioonide Liidu …

Eesti Korporatsioonide Liidu 104. aastapäeva kommerss, mis toimus laupäeval, 30. märtsil Tartu Coll...

Läti sümpoosion Glendon College’is

Läti sümpoosion Glendon College’is

2018. a sügisel võtsid minuga ühendust Yorki Ülikooli Glendon College’i üliõpilased Sidney Mettete ...

Täienduskooli külastasid haridusteadlased Tartu Ülikoolist

Täienduskooli külastasid haridusteadlase…

AERA — Ameerika Haridusuuringute Assotsiatsioon — kutsub üle maailma hariduse uurimisega tegelejaid...

EESTI HETKED - Maailmade põrkumine

EESTI HETKED - Maailmade põrkumine

FOTO 1: Tallinna Balti jaam, 26. märtsi hommikul. Fotol on peegeldus Balti jaama kunagises o...

Riina Piltuudis - Kevad on saabunud

Riina Piltuudis - Kevad on saabunud

Harju tänava uisuplatsi lammutatakse. Kahjuks ei ole enam läheduses jääkeldrit, kus plokid oleks ku...

In Memoriam - Valdeko Kangro 1916 - 2019

In Memoriam - Valdeko Kangro 1916 - 2019

Valdeko Kangro (8. august 1916 Tartu — 23. märts 2019 Connecticut) sündis Tartus musikaalses pereko...

Tulge LEP-le Portlandis

Tulge LEP-le Portlandis

34. Lääneranniku Eesti Päevad on sel aastal järjekordselt Portlandis 31. juulist - 4.augustini. Nee...

Tulge LEP-le Portlandis

Tulge LEP-le Portlandis

34. Lääneranniku Eesti Päevad on sel aastal järjekordselt Portlandis 31. juulist - 4.augustini. Nee...

Eesti Keskuse projekti kapitalihankekampania kogub tuure

Eesti Keskuse projekti kapitalihankekampania kogub tuure

Rajatava Eesti Keskuse lähemaks tutvustamiseks ja projektile annetamise tiivustamiseks korraldati hiljuti kutsutud külalistele kak...

Kus on Madison Ave parkimislahenduse projekt?

Möödunud aasta aprillis korraldas Madison Ave grupp seeria kogukonna konsultatsioone seoses kavandatava uue Eesti Keskusega. Ühel ...

In search of a Madison Ave parking study

Last April, the Madison Ave group conducted a series of community consultation meetings regarding the proposed new Estonian Center...

Eesti Keskuse Projekti Teated - Muudatused disaini osas tehti kogukonna kasutajagruppide soovitustel

Eesti Keskuse Projekti Teated - Muudatused disaini osas tehti kogukonna kasuta…

27.märtsil Eesti Majja kogunenud publik, kuulas huviga projekti meeskonna poolt esitatud ettekandeid uue Rahvusvahelise Eesti Kesk...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Toronto Eesti Ühispanga aastakoosolek

FOTOD - Toronto Eesti Ühispanga aastakoo…

Kolmapäeval, 10. aprillil toimunud Toronto Eesti Ühispanga aasta peakoosolek oli ühendatud panga 65...

ESTO 2019 - Ülle Priks

ESTO 2019 - Ülle Priks

Olen sündinud, kasvanud, koolis käinud ja elanud tööelu oma armsas väikeses kodulinnas Viljandis. A...

ESTO 2019 - PIRET KOOLI

ESTO 2019 - PIRET KOOLI

Olen Kohtla-Järvel sündinud ja Toilas, Oru pargi vahetus läheduses lapsepõlve veetnud. Käinud Pärnu...

ESTO 2019 - KAARINA RITSON

ESTO 2019 - KAARINA RITSON

Olen pärit Tallinnast, aga elan juba üle kahekümne aasta Oslos, Norras. Õpinguid alustasin Eesti Hu...

Eesti Keskuse projekti kapitalihankekampania kogub tuure

Eesti Keskuse projekti kapitalihankekamp…

Rajatava Eesti Keskuse lähemaks tutvustamiseks ja projektile annetamise tiivustamiseks korraldati h...

Esto Boutique and Bake Sale: Friends’ Café Coming Soon!

Esto Boutique and Bake Sale: Friends’ Ca…

AKEN and Friends’Estonia’s 101st Anniversary CelebrationEsto Boutique and Bake Sale: Friends’ Café ...

ESTO 2019 – Our future: looking ahead to a global network of Estonian youth

ESTO 2019 – Our future: looking ahead to…

ESTO 2019, a global cultural festival, strives to empower Estonian youth across the globe by unitin...

Kus on Madison Ave parkimislahenduse pro…

Möödunud aasta aprillis korraldas Madison Ave grupp seeria kogukonna konsultatsioone seoses kavanda...

FOTOD - Cooking with Paul "Sada ja seened" Tartu College'is

FOTOD - Cooking with Paul "Sada ja …

Reedel, 12. aprillil 2019.a toimus interaktiivne õpituba Cooking with Paul: Sada ja seened. Eestil ...

EKKT aastakoosolek 2019

EKKT aastakoosolek 2019

Eesti Kunstnike Koondis Torontos (EKKT) on oma 64 tegutsemisaasta jooksul pakkunud kunstnikele enes...

Lifetime award to Evelyn Koop

Lifetime award to Evelyn Koop

April 4, 2019 Evelyn Koop of Kalev Estienne Rhythmic Gymnastics was honoured with a most prestigiou...

ESTO 2019 - AHO REBAS

ESTO 2019 - AHO REBAS

Olen sündinud Rootsis ja peamiselt elanud Göteborgis, kus olen ülikoolis õppinud keeli ja ühiskonna...

ESTO 2019 - MARIKA LAMPI

ESTO 2019 - MARIKA LAMPI

ESTO 2019 Helsingi komitee sekretär ja avapeo toimkonna juhtMa olen pärit Marylandist Ameerika Ühen...

ESTO 2019 RAHVUSKONGRESS

ESTO 2019 RAHVUSKONGRESS

2. juulil 2019 kell 9-17, Tallinnas Telliskivi LoomekeskusesÜlemaailmse Eesti Kesknõukogul (ÜEKNil)...

ESTO 2019

ESTO 2019

Üleilmne eestlaste suurkokkusaamine Helsingis, Tartus ja Tallinnas läheneb kiiresti – juunikuu on k...

LEP 2019 Portland

LEP 2019 Portland

Lääneranniku Eesti Päevade tantsupeo ettevalmistused on täies hoos! Proovid Seattle ja Vancouveri r...

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Euroopa Parlamendi valimised 2019

26. mail 2019 toimuvad Eestis Euroopa Parlamendi valimised. Eesti kodanikul, kes elab või viibib aj...

In search of a Madison Ave parking study

Last April, the Madison Ave group conducted a series of community consultation meetings regarding t...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Vello Salo (1925-2019)

Vello Salo (1925-2019)

Ööl vastu pühapäeva suri oma 94. eluaastal vaimulik, ajaloolane, literaat ja tõlkija Vel...

Juhtkiri - Sallivus kui rahvusriigi omapära

Juhtkiri - Sallivus kui rahvusriigi omap…

Peale pikka uurimisretke naastes Londonisse, rahvusvahelise väljaande „The Jewish Chronicl...

Street for Russian opposition leader Boris Nemtsov

Street for Russian opposition leader Bor…

The Estonian Central Council in Canada and The Central and Eastern European Council are he...

Nädala portree - Prof. Olev Trässi 60 a tööjuubel Toronto Ülikoolis

Nädala portree - Prof. Olev Trässi 60 a …

Professor Olev Träss tähistas eelmisel aastal 60. tööjuubelit — nimelt on tema ametlikuks ...

EESTI HETKED - Ülestõusmispühad

EESTI HETKED - Ülestõusmispühad

FOTO 1: Lihavõtted ja juustuvõtted, suitsukalavõtted ja pashavõtted, millele eelnevad...

Security service yearbook 2019

Security service yearbook 2019

The recently released Estonian Security Service (KAPO) annual report highlights challenges...

Arne Kalm (1936-2019)

Arne Kalm (1936-2019)

Arne - grandfather, dad, husband, gentleman, friend, mentor, teacher, role model, business...

EESTI HETKED - Kas eestlaste oodatuim lill?

EESTI HETKED - Kas eestlaste oodatuim li…

Arvestades, kui palju oli „somes“ (väljapakutud sõna asendamaks lohisevat sotsiaalmeediat,...

Juhtkiri - Pangandusemured

Juhtkiri - Pangandusemured

Maailma majandussüsteemis on üheks suuremaks mureks ebaseaduslik tegevus. Olgu see nii-öel...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

POPULAARNE OTTAWA TURISMIMESS

POPULAARNE OTTAWA TURISMIMESS

Ottawa reisi- ja puhkusemess toimus sel aastal 29. ja 30. märtsil Shaw Centre'is.Reisihuvi...

Pillerkaar esines rahvusvahelisel tantsufestivalil

Pillerkaar esines rahvusvahelisel tantsu…

Washington DC eesti rahvatantsurühm Pillerkaar, esines 30. märtsil 2019 Baltimore’i Leedu ...

Jane’s Walk on tulekul! Lähme kabeliaeda jalutama

Jane’s Walk on tulekul! Lähme kabeliaeda…

Laupäeval, 4. mail algusega kl 11 toimub järjekordne eestiteemaline Jane’s Walk. Seekord o...

Jaak Järve wins Toronto Estonian Chess Club Spring Chess Tournament

Jaak Järve wins Toronto Estonian Chess C…

The Toronto Estonian Chess Club held their 5 round Spring Active Swiss system tournament (...

Pillerkaar at the Windmills International Dance Festival

Pillerkaar at the Windmills Internationa…

Pillerkaar, Washington DC Estonian Folk Dancing Troop, performed March 30, at the Lithuani...

Arvo Pärt pälvis Läti Tunnustusristi teise klassi ordeni

Arvo Pärt pälvis Läti Tunnustusristi tei…

Läti Vabariigi president Raimonds Vējonis andis Arvo Pärdile Läti riikliku teenetemärgi Tu...

Armadeus - 190, Armas - 90

Armadeus - 190, Armas - 90

We have been convened here today to celebrate Armas Maiste’s 90th birthday and also to exp...

Tulge LEP-le Portlandis

Tulge LEP-le Portlandis

34. Lääneranniku Eesti Päevad on sel aastal järjekordselt Portlandis 31. juulist - 4.augus...

Eesti Kultuuripäevad New Yorgis 3.-7. aprillini 2019

Eesti Kultuuripäevad New Yorgis 3.-7. ap…

Tänavused Eesti kultuuripäevad New Yorgis algasid kolmapäeval, 3. aprillil üritusega ,,Inn...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $150
Poolaasta - $80
Veerandaasta - $43
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Portland - LEP 2019


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $150
Poolaasta - $80
Veerandaasta - $43
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2018 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo