Logi sisse läbi:

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!


Uue eestlaste kogukonna keskuse reaalsuseks saamine on ühe suure sammu võrra edasi astunud. Esimene etapp hoolsuskohustuse (due diligence) näol on nüüd lõpule jõudnud.

See idee, mis aastaid tagasi oli vaid õrn sillerdus, on muutunud millekski, millest võib asja saada. Vastavalt ettenähtud protsessile pidid kõik juhatuse liikmed neljast projekti juhtivast ja finantstoetust pakkuvast Eesti organisatsioonist hääletama selle poolt, et hoolsuskohustuse etapi võib lõpetatuks lugeda ning aeg on asuda projekti enda juurde. Toronto Eesti Maja, Toronto Eesti Ühispanga, Eesti Sihtkapital Kanadas ja Tartu College’i juhatused hääletasid projekti jätkamise poolt. Kõik neli organisatsiooni usuvad, et riskid on vastuvõetavad, jätkusuutlik tegevus on võimalik ja rahastamine on saavutatav. Meil on olemas projekt.

Oleme saavutanud mitmed olulised verstapostid ja palju on ära tehtud. Nõuetekohase hoolsuskohustuse lõpetamise kõrval on käimas Toronto linnavolikogu poolt antud loa alusel 9 Madison Avenue ostulepingu sõlmimine, kohalik Annexi kogukond toetab projekti, leitud on ideaalne ostja Broadview kinnistutele, mille müügitingimustest on mõlemad pooled loobunud.

Lisaks minnakse edasi keskuse disainiga, millele annavad oma panuse linnaplaneerijad ja kogukond. Jõuti ka otsusele, et kogu keskus ehitatakse ühes etapis, mitte kahes nagu alguses arutati. Eesmärgiks jääb ühekordne kolimine Eesti Majast uude keskusesse — usume, et see on teostatav — tekitades nõnda võimalikult vähe häireid meie kogukonna tegevuses. See kõik pole lihtsalt kätte tulnud ja on selge, et ees on endiselt mitmeid väljakutseid.

Eesti Keskuse projekti meeskonna loomisega on meie kogukonna neli organisatsiooni pannud aluse elujõulisele struktuurile disaini-, maksuküsimuste- ja õiguslike tagajärgede analüüsiks; Madisoni 9 ja 11 ostuga tegelemiseks ja Broadviewi kinnisvara müügiks, järelevalve ning rahastamise korraldamiseks ning projektijuhi, raamatupidaja ja muude kvalifitseeritud konsultantide töölevõtmiseks.

Neli organisatsiooni on loonud tugeva ja kõrgetasemelise meeskonna, vaatamata oma mandaatide ja struktuuride erinevustele. Selline koostöö on näidanud, et kui meil, eestlastel, on seatud üles ühine eesmärk ja ühine siht, siis saame oma erinevustest üle ja liigume edasi märkimisväärsete saavutustega.

Selle projektiga on kaasa tõmmatud palju inimesi. Siia kuuluvad need, kes tulid välja esialgse kontseptsiooniga, otsustades peale põhjalikku kaalumist, kas selle plaaniga tasub edasi minna ja kuidas seda kõige paremini teha, selgitades muuhulgas välja kinnisvara ostmise võimalus, millest sai projekti üks tugisammastest.

Oleme tänulikud kõigile, kes julgesid suurelt unistada, kes avastasid võimaluse, kes esitasid asjakohaseid küsimusi ja kes osalesid tulemuslikes ja asjalikes diskussioonides, et paremini mõista probleeme ja murekohti.

Meie kohustuseks on kõik korralikult ja kiirustamata läbi viia. Meie kogukond eeldab ja nõuab seda.

Nüüd peame kasutama kogu meie kogukonna erakordset panust edu tagamiseks.

Kuidas seda õigesti saavutada: elujõuline ja jätkusuutlik tulevik

Tunnustatud arhitekti Alar Kongatsi poolt välja töötatud uus tähelepanuväärne hoone toob Lõuna-Ontario kogukonna ühte paika kokku. Kuid selle projekti eesmärk pole mitte ainult Eesti Maja jätkusuutlikkust puudutavate probleemide lahendamine, vaid ka eestlaste kohaloleku suurendamine Kanadas ja meie kogukonna tegevuse elavdamine. Oma suurepärase asupaigaga Toronto kesklinnas Madison Avenue'l, seisab uus ehitis eksisteeriva kogukonna keskuse Tartu College’i kõrval. Alar Kongatsi disain järgib puhast Põhjamaade disaini esteetikat, mis käib ühte sammu paljude kaasaegsete Eesti arhitektuuri näidetega.

Ehitise materjalidest on selgelt esile toodud klaas, metall ja puit, ning loodus ühendatakse hoonega tervikuks läbi rohekatuse, maja ees asuva pargi ja avarate akendega, kust avaneb vaade ajaloolisele Annexi naabruskonnale. Siseruumides on kajastatud digitaalne e-Eesti ning sealt ei puudu kaasaegne tehnoloogia.

Projekti nõuetekohase hoolsuse faas hõlmas keskuse ehitamise kõikide aspektide uurimist: rahastamine, õigus- ja maksustruktuur; disain, ning tulevane pikaajaline tegevus, et saavutada elujõuline, hästi rahastatud ja professionaalselt juhitud keskus.

Uue keskuse eesmärgiks on tegutseda sissetuleku alusel, mis saadakse äriruumide rendist, erinevate ürituste korraldamistest ja toetustest. Keskuse ja selle üürnikega tegelemiseks palgatakse professionaalid, samal ajal kui ürituste läbiviimist juhivad oma ala spetsialistid. Rahastuskampaania läbiviimise ekspert on juba tööle võetud.

Uues keskuses on esmakohal Eesti kogukonna organisatsioonide tegevus. Eesmärgiks on pakkuda Eesti ühiskondlikele gruppidele odavat rendihinda või isegi tasuta kasutust ning kaotada olukord, kus teised Eesti organisatsioonid ja heategevuslikud ühendused jagavad renditoetust.

Arhitekti Alar Kongatsi ja projekti meeskonna poolt korraldatakse kogukonnaga konsultatsioonide teine voor, kus arutatakse võimalikku ruumikasutust ja vajadusi uues keskuses. Üle 40 kasutajagrupiga on juba maha istutud alates Eesti kooli õpetajatest ja lapsevanematest kuni gaidi- ja skaudijuhtideni, kooride, kunstigruppide ja rahvatantsurühmadeni. Luuakse „Nõuete teatis“, kus on kirjas kogukonnast saadud tagasiside, mis liidetakse keskuse lõpliku disaini juurde. Kuigi igaühe nõudeid ei tarvitse olla võimalik rahuldada, on jagatud mõtted olnud äärmiselt väärtuslikud ja koostöös osalejatega on püütud leida ühiseid lahendusi.

Neli organisatsiooni on leppinud kokku, et Eesti Maja on uue keskuse omanik ja tegevusjuht kahe uue juriidilise üksuse kaudu, mis luuakse maksutõhususe maksimiseerimiseks ja toetajatele maksusoodustuskviitungite jagamiseks rahastuskampaania läbiviimisel. Paljude nende küsimuste kohta on saadud õigusabi ja seda uuritakse ka tulevikus põhjalikult. Lisaks vähenevad uue keskuse tegevuskulud, kui saadakse heategeva organisatsiooni staatusega kaasas käiv allahindlus makstavatelt maksudelt, mis moodustab märkimisväärse osa tegevuskuludest.

Otsus liikuda edasi projekti etappi sõltus paljus Eesti Maja müügist, mis on osa müüdavast Broadview maaomandist, kuna müügitulu moodustab suurema osa rahalistest vahenditest uue keskuse ehitamiseks. Broadview maaomandisse kuuluvad Eesti Maja kõrval asuvad Eesti Sihtkapital Kanadas kolm hoonet, mis kõik koos pakuvad ostjale arendatavat maa-ala.

Broadview maaomand on tingimisi müüdud Reverale, Kanada suurimale vanurite hooldekodude omanikule. Revera on täielikult avaliku sektori pensioniinvesteeringute nõukogule kuuluv tütarettevõte. Müügi viimaseks tingimuseks on, et Revera avaldus Toronto linnale tsoneerimise muutmiseks võetakse vastu, mis tähendab elaniketiheduse suurenemist ja mis võimaldaks ehitada Broadview’le seenioride hooldekodu. Nimetatud protsessis osaleb ka Eesti Keskuse projekti meeskond, kuna selline muudatus tähendab Eesti kogukonna jaoks kõrgemat müügihinda. Eeldatavasti kulub selleks üks kuni kaks aastat, sõltuvalt sellest, kas Ontario munitsipaalkomisjonile tuleb esitada apellatsioon tsoneerimise muutmise kohta.

Projekti ajakava on koostatud nii, et ehitusperiood kestab umbes 15 kuud, mille jooksul Eesti kogukond rendib 958 Broadview Avenue hoonet, mis tähendab, et kogukonna tegevus jätkuks katkestusteta.

Eesti Keskuse ehitamiseks valitakse enampakkumise teel kvalifitseeritud ehitusfirma, millele esitatakse põhitingimusena määratud maksumusega leping.

Uus keskus esindab tegelikult kahte projekti ühes, kus kahes erinevas kohas on samaaegselt toimumas muudatused. Kuigi esimene etapp on meil seljataga, on veel palju teha, enne kui ehitus võib alata.

Rahastuskampaania ja rahvusvaheline huvi

Rahastuskampaania teostatavuse uuringu viis läbi professionaalne toetuste kogumise konsultant Mark Gryfe firmast Gryfe Philanthropic Solutions. Mark, kes on Baycresti ja Mt. Sinai Hospitali toetusfondide endine president ja tegevjuht, omab sel alal hulgaliselt kogemusi. Tema uurimistulemused näitasid Eesti kogukonna liikmete tugevat toetust Eesti Keskuse vastu mitte ainult kohalike eestlaste hulgas, vaid ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Mark on palgatud viima läbi rahastuskampaaniat ja keskuse toetajate leidmise protsessi. Need kampaaniad kestavad tavaliselt mitu aastat ja annetajad korraldavad toetuste jagamise nii, et see antakse üle mitme aasta jooksul. Põhitoetaja on juba endast märku andnud ning tema kõrval mitmed teised.

Positiivne vastukaja uuele keskusele väljaspool Ontario lõunapoolset piirkonda paneb meid uskuma, et me saame ja peame jõudma veel ambitsioonikama tulemuseni, mis ei hõlma ainuüksi konsolideerimist, vaid tähendab ka rahvusvahelist kohalolekut. Teised potentsiaalsed rahastajad hindavad väga uue hoone keskset asukohta, lihtsat ühendust nii Eesti kui ka Põhja-Ameerikaga, suurepärast arhitektuuri ja aktiivset Toronto kohalikku kogukonda.

Lisaks meie kogukonna organisatsioonidele ja tegevustele võib uus keskus tuua kaasa mitmeid uusi võimalusi. On olnud üsna palju huvi uude keskusesse eraldi ruumi loomiseks, mis aitaks edendada start-up ettevõtlust. See ärataks kohalikku, riiklikku ja rahvusvahelist tähelepanu. Need uued võimalused on osa strateegiast, mille eesmärk on tagasi meelitada inimesi, kes on kõrvale jäänud ja loodetavasti tagada, et järgmiste põlvkondade eestlased kannaksid edasi pärandit, millele meie vanemad ja vanavanemad uhkelt ja visalt aluse panid.

Järgmine kogukonna koosolek 21. juunil

Tule 21. juunil kell 19.00 Eesti Keskuse projekti kogukonna teavituskoosolekule Tartu College’is, kus räägitakse täpsemalt projektist ja järgmistest sammudest. (Eesti Maja ei saa selleks kasutada, sest seal on käimas parandustööd.)

Nelja organisatsiooni mõtteid

Nelja selle projekti läbiviimises osaleva organisatsiooni juhid jagavad oma mõtteid Eesti kogukonna jaoks nii ajaloolise ja olulise sammu kohta:

„Olen 29-aastane ja ühe noorema liikmena, olen rõõmus uuenduse üle, milles on tõeline potentsiaal teha midagi, mida ükski teine Põhja-Ameerika eestlaste kogukond pole teinud — ehitada uus kodu järgmiseks 50 aastaks. Eesti Majast ärakolimine on valus, sest olen seal veetnud nii palju päevi — ja ma tean, et paljud minu kõrval täpselt samamoodi. Kuid me kõik teame, et majas on tõsised probleemid ja need ei lähe sugugi paremaks.

Mulle on muljet avaldanud kõigi ekspertteadmised ja meie meeskonna vabatahtlik pühendumine ning Eesti Maja juhatus ei oleks selle projekti poolt hääletanud, kui me ei usaldanuks kõiki neid organisatsioone, kes töötavad ühiselt käsikäes. Kuid me oleme alles esimese sammu juures. See projekt on edukas ainult siis, kui me suudame terve kogukonna selja taha saada. Ei tähenda kui aktiivsed või mitte aktiivsed ollakse, või kas nad elavad Torontos või väljaspool, tähtis on, et nad soovivad olla osa millestki väga erilisest.“
- Veiko Parming, Eesti Maja juhatuse esimees

„Arvan, et selle projekti juures avaldab mulle kõige rohkem muljet see, kuidas kogukond on sellest kinni haaranud. Neli põhiorganisatsiooni, mis pakuvad enamikeks Eesti kultuurilisteks tegevusteks vahendeid ja ressursse, on välja töötanud jätkusuutliku lahenduse, et ühendada kogukonda ja lahendada ruumide küsimuse. Meie kogukond on neid jõupingutusi igakülgselt toetanud.

Mitu head aastat on kulunud siia jõudmiseks, kuid meie kogukonna nägemus oma varade kasutamise osas tulevikuks ja ambitsioonikaks lahenduseks on midagi, mille üle me kõik võime uhked olla.“
- Ellen Valter, Toronto Eesti Ühispanga nõukogu esimees

„Mõistan, et see protsess on meie kogukonnas põhjustanud mõningast lõhestatust. Kuid ma usun, et selline asi võib hoopis tekitada positiivseid muudatusi, kuidas meie kogukond edaspidi tegutseb. Me ei ole enam sisserändajate ja põgenike kogukond. Kuigi me jääme alati tänulikuks oma vanematele põlvkondadele — neile, kes lõid väga rasketel aegadel kogukondlikke organisatsioone ja ühinguid — peame ka samal ajal tõdema, et neil õnnestus see tänu koostööle. Meiegi võime sellega hakkama saada.

Ma olen optimistlik, sest me tegutsesime ühiselt. Seda tehes kasutasime ära haruldase võimaluse, et luua kaasaegne, jätkusuutlik ja innovatiivne keskus, mis ühendaks ja suurendaks meie kogukonda.“
- Eva Varangu, Eesti Sihtkapital Kanadas president

„Meie ees seisavad väljakutsed, kuid ma olen optimistlik projekti eduka läbiviimise osas, sest seda juhib erakordselt hea meeskond. Tulemuseks on elav keskus keset linna — „Eesti küla“ Toronto kesklinnas. Üheskoos pakuvad uus keskus koos Tartu College’iga aastakümneteks praktilise ja keskse asukoha, kus pidada kogukonna üritusi, kus organisatsioonid saavad koos käia ja kus tuleviku saavutuste nimel tegutseda.

Ja meie, Tartu College’is ootame juba pikisilmi oma uusi naabreid Madison Avenue’le. Sool ja leib on juba valmis soolaleivapeoks!“
- Jaan Meri, Tartu College, president

Lisateabe saamiseks külastage www.estoniancentre.ca. Meie email on See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Full article in english here: ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have a Project!
PHOTO GALLERY - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square

PHOTO GALLERY - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square

Sunday, September 23, 2018 - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square - Toronto City Hall (100 Queen St. W.).

FOTOD - EGO GOLFITURNIIR Nobleton Lake Golfiklubis

FOTOD - EGO GOLFITURNIIR Nobleton Lake Golfiklubis

Laupäeval, 22. septembril 2018.a toimus Nobleton Lake Golfiklubis taaskordne EGO GOLFITURNIIR.

Kultuuriministeeriumi tänukiri Edgar Martenile

Kultuuriministeeriumi tänukiri Edgar Martenile

Reedel, 21. septembril vääristati Eesti Vabariigi kultuuriministri tänukirjaga kauaaegset Toronto Eesti Seltsi Täienduskoolide õpe...

Skautide-gaidide nõupäevad Kotkajärvel

Skautide-gaidide nõupäevad Kotkajärvel

1.-2. septembri nädalavahetusel toimusid Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas Nõupäevad Kotkajärvel. Sooja päikese käes sai 201...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Toronto Eesti Maja kohvikus

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Tor…

Sõprade Kohvik toimub laupäeval, 29. septembril kl 9 h — 1 pl Eesti Maja kohvikus.Kõik on teretulnu...

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kingitus väliseestlastele — hiiglaslik rändnäitus

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabad…

29. septembril kl 19 avatakse Tartu College’i kõrval, tulevase Eesti Keskuse alal okupatsioonide ja...

ESTO 2019 programm on paigas ja passid varsti müügis

ESTO 2019 programm on paigas ja passid varsti müügis

ESTO 2019 pressiteade 16. septembril 2018 XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade ESTO2019 programm 28. juunist 3. juulini Helsing...

Juhtkiri - Mälestuspäev

Juhtkiri - Mälestuspäev

Elav ajalugu on mõiste mitte ainult inimesest, kes räägib üleelatust, vaid ka tõigast, et seni kaua, kui elab inimesi, kes ta koge...

Kommentaar - HIRMUDETA EESTI LASTEAEDADEST JA KOOLIDEST

Kommentaar - HIRMUDETA EESTI LASTEAEDADEST JA KOOLIDEST

Teade, et 12.09.18 riigikogu istungil toimus arutelu „Vene-keelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õp-pele“, oli ül...

Kanada päevik - Veel piimast ja NAFTAst

Kanada päevik - Veel piimast ja NAFTAst

Vanasõna ütleb, et lehm lüpsab suust ja kana muneb nokast. Lehm vajab piima andmiseks korralikku sööta ja söötmist. Lisame teadmis...

Kolmas Balti ühtsuse päev Ottawas

Kolmas Balti ühtsuse päev Ottawas

Neljapäeva, 20. septembri 2018.a varahommikul kogunesid Ottawas Parlamendimäel lätlased, leedulased, eestlased ja poolakad, tähist...

Euroopa eestlaste laulu- ja tantsupidu viis publiku reisile läbi ajaloo

Euroopa eestlaste laulu- ja tantsupidu viis publiku reisile läbi ajaloo

Euroopa eestlaste 5. laulu- ja tantsupidu Leicesteris Kesk- Inglismaal tõi ülemöödunud nädalavahetusel Eesti Vabariigi 100. sünnip...

1 *MARI* in the hand is better than 10 on the bough

1 *MARI* in the hand is better than 10 on the bough

A nipp is a kaval võte, nõks or trikk, know-how that you might not know until you happen to be lucky enough to read about it or he...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna säravama tuleviku poole

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna …

Rahvusvaheline Eesti Keskus on Põhja-Ameerika esimene uus rajatis, mis ehitatakse 21. sajandil, eesmärgiga edendada Eestit ja jaga...

Metsaülikooli järelhelid Laura Lindpere kontsertkandlelt

Metsaülikooli järelhelid Laura Lindpere kontsertkandlelt

Kujutame ette Ontario üht ilusamat järve, mille kaldal hakkame kuulama eesti kandle kõlinat, rahvuspilli helinat. Vabaõhu mini-kon...

EESTI HETKED - Eestist juhiti ülemaailmset World Cleanup Day'd – maailmakoristuspäeva ehk õpetati maailmale mõistet ,,talgud“

EESTI HETKED - Eestist juhiti ülemaailmset World Cleanup Day'd – maailmakorist…

15. septembril 2018.a oli Eesti maailma naba, sest just Tallinnast juhiti maailma ajaloo suurimat kodanikualgatust, mille käigus ü...

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas juba T.E.S. Lasteaia sügistegevus

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas juba T.E.S. Lasteaia sügistegevus

Toronto Eesti Seltsi Lasteaed alustas laupäeval, 15. septembril oma aastategevust. Lapsed olid juba klassis, laulmas, käsitööd teg...

Sõjapõgeneja teekond

Sõjapõgeneja teekond

Ettekanne suurpõgenemise aastapäeval Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumis, Tallinnas, 18.09.2018.Meie pere pääses 1941. aasta juun...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Toronto Eesti Maja kohvikus

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Tor…

Sõprade Kohvik toimub laupäeval, 29. septembril kl 9 h — 1 pl Eesti Maja kohvikus.Kõik on teretulnu...

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kingitus väliseestlastele — hiiglaslik rändnäitus

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabad…

29. septembril kl 19 avatakse Tartu College’i kõrval, tulevase Eesti Keskuse alal okupatsioonide ja...

Eesti kunstnik Peeter Laurits tuleb kunstnike vahetusprogrammi raames Hamiltoni

Eesti kunstnik Peeter Laurits tuleb kuns…

Rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik Peeter Laurits Eestist osaleb Hamilton Arts Council’i Euroopa...

WARD-WINNING ESTONIAN ARTIST PEETER LAURITS The Hamilton Arts Council Exchange Program at The Cotton Factory 1 - 27 October, 2018

WARD-WINNING ESTONIAN ARTIST PEETER LAUR…

Hamilton, ON. July 30, 2018 – The internationally renowned artist, Peeter Laurits (http:// www.peet...

TORONTO EESTI SELTSI TEADAANNE - AASTAKOOSOLEK 2018

TORONTO EESTI SELTSI TEADAANNE - AASTAKO…

Kutsume kõiki endiseid ja uusi liikmeid osa võtma T. E. Seltsi korralisest aastapeakoosolekust, mis...

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriini esineb Tartu College’is kolmapäeval, 3. oktoobril kl 19.30. Uksed lahti kl 19. Piletid k...

Esimene Festhearti film jõuab Eestisse Kanada Saatkonna toel

Esimene Festhearti film jõuab Eestisse K…

5.-7. oktoobrini Rakveres toimuva LGBTI filmifestivali Festheart põhiprogramm hakkab tasapisi kujun...

Jäädvusta pärandit ja osale hiite kuvavõistlusel - Hiite Maja pressiteade 28.06.2018

Jäädvusta pärandit ja osale hiite kuvavõ…

Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodatakse fotosid hiitest ja teistest looduslikest pü...

Teadaanne - Kogume Kanada eestlaste spordipärandit!

Teadaanne - Kogume Kanada eestlaste spor…

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum koostöös Väliseesti Muuseumiga koguvad Kanada eestlaste spordipäran...

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja lugude kogumine

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja …

Maarja lugude kogumineTartu Maarja Kiriku Sihtasutus kogub mälestusi/lugusid seoses oma kirikuhoone...

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja so...

Sõjapõgeneja teekond

Sõjapõgeneja teekond

Ettekanne suurpõgenemise aastapäeval Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumis, Tallinnas, 18.09.2018.Me...

Algas üleilmakooli uus õppeaasta

Algas üleilmakooli uus õppeaasta

15. septembril alustas kuuendat õppeaastat väljaspool Eestit elavate eestikeelsete laste Üleilmakoo...

You don't need to wait nine months to enjoy summer weather - Plan a break from the cold in March 2019 by joining KLENK-IEP on a Caribbean cruise

You don't need to wait nine months to en…

Imagine putting down your snow shovel, taking off your woolens, and abandoning your boots for flip-...

Visions Worth Collecting – What’s new at EstDocs 2018?

Visions Worth Collecting – What’s new at…

 The 14th Annual Estonian Documentary Film Festival in Toronto takes place Friday October 19th...

Meelelahutust: Volli veste - Viljapuude annid

Meelelahutust: Volli veste - Viljapuude …

Käes on minusugusele värske nautijale parim aastaaeg. Talumehed toovad turule puu- ja aedvilja, mis...

Lies, damn lies and statistics

Barefaced lies, repeated unabashedly, seem to be the foundation of Vladimir Putin’s real power. He ...

LA H US, aga siiski koos

LA H US, aga siiski koos

Torontosse tuleb septembrikuus külla Rakvere teater oma etendusega LA H US, mis jutustab südamliku ...

FOTOD - RAKVERE TEATER EHATARES

FOTOD - RAKVERE TEATER EHATARES

Teisipäeval, 18. septembril 2018.a esinesid Rakvere Teatri esindajad koosseisus Tiina Mälberg, Toom...

FOTOD - RAKVERE TEATER ESINES TORONTO EESTI KOOLIS

FOTOD - RAKVERE TEATER ESINES TORONTO EE…

Teisipäeval, 18. septembril 2018.a esinesid Rakvere Teatri noored näitlejad Grete Jürgenson ja Imre...

Estonian Central Archives: Ensuring the Preservation of Our Past

Estonian Central Archives: Ensuring the …

Toronto - In light of recent misinformation circulating about some books that were apparently disco...

ESTONIAN CENTRAL COUNCIL ENCOURAGED BY WALMART RESPONSE

ESTONIAN CENTRAL COUNCIL ENCOURAGED BY W…

Toronto - The Estonian Central Council in Canada, representing nearly 40,000 Canadians of Estonian ...

Rasmus Puuri ooper “Pilvede värvid” on igas mõttes täistabamus - Mõeldes Roman Baskinile (25.XII 1954-13.IX 2018)

Rasmus Puuri ooper “Pilvede värvid” on i…

„Estonia“ teatris esietendus 22. septembril 2017 Rasmus Puuri ooper „Pilvede värvid“, mille lavasta...

Täienduskoolid alustasid 2018/2019 õppeastat

Täienduskoolid alustasid 2018/2019 õppea…

Teisipäeval, 11. septembril 2018.a alustasid Toronto Eesti Majas uut õppeaastat T.E.S. Täienduskool...

TUGEVAD 100-AASTASED EHATARES

TUGEVAD 100-AASTASED EHATARES

100-aastaste elanike arv Ehatare hoolde(põetus)kodus on tõusnud märkimisväärselt kõrgele. Vaevalt l...

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriini esineb Tartu College’is kolmapäeval, 3. oktoobril kl 19.30. Uksed lahti kl 19. Piletid k...

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kingitus väliseestlastele — hiiglaslik rändnäitus

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabad…

29. septembril kl 19 avatakse Tartu College’i kõrval, tulevase Eesti Keskuse alal okupatsioonide ja...

Mitmekülgne kunstinäitus Ottawas

Mitmekülgne kunstinäitus Ottawas

Ottawas on 10.-23. septembrini avatud publikule mitmekülgne rahvusvaheline kunstinäitus “ESSENCE”. ...

Eluaegne truudus – Paavo Järvi ja tema Bremeni filharmoonikud

Eluaegne truudus – Paavo Järvi ja tema B…

Paavo Järvil on eriline oskus leida endale edasiarenevaid ,,kasvandikke“, juhatamaks nad maailma ti...

 Toetame olevikku. Kindlustame tulevikku:  Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) kevadine/suvine kogukonna toetus

Toetame olevikku. Kindlustame tulevikku…

Meie Kanada eesti kogukond tekitab kadedust mitmetes diasporaa kogukondades. Meil on rohkelt vabata...

Supporting the Present. Ensuring the Future: Estonian Foundation of Canada (EFC) spring/summer community funding

Supporting the Present. Ensuring the Fut…

Our Canadian-Estonian community is the envy of many diaspora communities. We have countless volunte...

FOTOD - Eesti suursaadik külastas Vietnami kultuurinädalat Kanadas

FOTOD - Eesti suursaadik külastas Vietna…

Tähistamaks 73. Vietnami rahvuspüha ning Vietnami ja Kanada riigi diplomaatiliste suhete asutamise ...

Estonian nature under a Roman sun

Estonian nature under a Roman sun

Estonian nature under a Roman sun - thus might be characterized these parts of Ontario, the Muskoka...

Meeskoori uksed olid pärani

Meeskoori uksed olid pärani

Teisipäeva, 11. septembri õhtul olid need uksed (Eesti Maja keskmise saali omad) eelreklaami kohase...

EESTI HETKED - Sügisjooks. Ei jooks.

EESTI HETKED - Sügisjooks. Ei jooks.

Septembrikuuga saabus jooksuvõistlustele lisaks võimalus üheskoos pidada maha kuu aega kestev „alko...

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Toronto Eesti Maja kohvikus

Tulemas on taaskordne Sõprade Kohvik Tor…

Sõprade Kohvik toimub laupäeval, 29. septembril kl 9 h — 1 pl Eesti Maja kohvikus.Kõik on teretulnu...

Beginning next year, Estonian language can be learned for free with citizen agreementBeginning next year, Estonian language c…

The Parliament of Estonia adopted amendments to the Citizenship Act expanding the Estonian language...

Remembering the mass escape of September 1944

Remembering the mass escape of September…

The days late in September of 1944 brought deep sadness as well as hope to the desperate tens of th...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kuudest ja puudest

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kuude…

Mina olen juba selles eas, kus kõik kuud on ühesugused. Vanasti olid mõned pikad ja igavad, nüid on...

Eesti Kunstnike Koondise Torontos (EKKT) 63. AASTANÄITUS

Eesti Kunstnike Koondise Torontos (EKKT)…

Laupäeval, 8.septembril avati Toronto Eesti Maja Galeriisaalis Eesti Kunstnike Koondise Torontos (E...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New International Estonian Centre will propel community toward a bright future

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New Int…

The International Estonian Centre will be the first new facility built in the 21st Century in North...

Eesti suursaadik Kanadas Toomas Lukk andis Kanada kindralkubernerile Julie Payette’ile üle volikirja

Eesti suursaadik Kanadas Toomas Lukk and…

Kolmapäeval, 5. septembril 2018.a andis Eesti suursaadik Kanadas Toomas Lukk Ottawas Rideau Hall’is...

Meelelahutust: Volli veste - Aromaatiline lugu

Meelelahutust: Volli veste - Aromaatilin…

Üts vanaks saamise tõde, mitte viga, heldeke, on et nii mõnigi inime muretseb rohkem kui peaks. Ei ...

WALMART, AMAZON, E-BAY MUST CEASE SALES OF ALL ITEMS THAT GLORIFY SOVIET REPRESSION AND TERROR

WALMART, AMAZON, E-BAY MUST CEASE SALES …

SEPTEMBER 7, 2018Toronto- The Estonian Central Council in Canada, representing nearly 40,000 Canadi...

Victim Of Communism Commemorates Black Ribbon Day

Victim Of Communism Commemorates Black R…

The Victims of Communism Memorial Foundation is proud to announce the acquisition of the archives o...

Musta Lindi Päeva tähistamine Ottawas

Musta Lindi Päeva tähistamine Ottawas

The Reading Room, ilus ajalooline saal, mis asub Kanada Parlamendi Central Block’is, avas oma uksed...

ÜEKN Pressiteade - Tallinna Jaani kiriku mälestusjumalateenistus „Minna ei taha, kuid jääda ei saa – 1944. aasta suurpõgenemine Eestist“

ÜEKN Pressiteade - Tallinna Jaani kiriku…

ÜEKN Pressiteade 19. septembril 2018 kell 18.00 toimub Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) palvel ...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna säravama tuleviku poole

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna …

Rahvusvaheline Eesti Keskus on Põhja-Ameerika esimene uus rajatis, mis ehitatakse 21. sajandil, eesmärgiga edendada Eestit ja jaga...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New International Estonian Centre will propel community toward a bright future

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - New International Estonian Centre will propel…

The International Estonian Centre will be the first new facility built in the 21st Century in North America dedicated to the promo...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE August 2018 - Rahvusvaheline siht laiendab uue keskuse ulatuslikkust

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE August 2018 - Rahvusvaheline siht laiendab uue ke…

Uus Eesti Keskus saab olema rahvusvaheliseks keskuseks, tuues ülemaailmseid eestlasi kokku, et arendada äri ja muid globaalseid te...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - International focus will broaden scope of new centre

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - International focus will broaden scope of new…

The new Estonian Centre will have a strong international focus on developing linkages that bring Estonians around the globe into c...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

PHOTO GALLERY - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square

PHOTO GALLERY - Baltic 100 Celebration a…

Sunday, September 23, 2018 - Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square - Toronto City Hall (...

Kultuuriministeeriumi tänukiri Edgar Martenile

Kultuuriministeeriumi tänukiri Edgar Mar…

Reedel, 21. septembril vääristati Eesti Vabariigi kultuuriministri tänukirjaga kauaaegset Toronto E...

Skautide-gaidide nõupäevad Kotkajärvel

Skautide-gaidide nõupäevad Kotkajärvel

1.-2. septembri nädalavahetusel toimusid Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas Nõupäevad Kotkajär...

ESTO 2019 programm on paigas ja passid varsti müügis

ESTO 2019 programm on paigas ja passid v…

ESTO 2019 pressiteade 16. septembril 2018 XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade ESTO2019 programm...

Kolmas Balti ühtsuse päev Ottawas

Kolmas Balti ühtsuse päev Ottawas

Neljapäeva, 20. septembri 2018.a varahommikul kogunesid Ottawas Parlamendimäel lätlased, leedulased...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna säravama tuleviku poole

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Uus rahvu…

Rahvusvaheline Eesti Keskus on Põhja-Ameerika esimene uus rajatis, mis ehitatakse 21. sajandil, ees...

Metsaülikooli järelhelid Laura Lindpere kontsertkandlelt

Metsaülikooli järelhelid Laura Lindpere …

Kujutame ette Ontario üht ilusamat järve, mille kaldal hakkame kuulama eesti kandle kõlinat, rahvus...

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas juba T.E.S. Lasteaia sügistegevus

Ilm on küll veel suve moodi, aga algas j…

Toronto Eesti Seltsi Lasteaed alustas laupäeval, 15. septembril oma aastategevust. Lapsed olid juba...

You don't need to wait nine months to enjoy summer weather - Plan a break from the cold in March 2019 by joining KLENK-IEP on a Caribbean cruise

You don't need to wait nine months to en…

Imagine putting down your snow shovel, taking off your woolens, and abandoning your boots for flip-...

Visions Worth Collecting – What’s new at EstDocs 2018?

Visions Worth Collecting – What’s new at…

 The 14th Annual Estonian Documentary Film Festival in Toronto takes place Friday October 19th...

FOTOD - RAKVERE TEATER EHATARES

FOTOD - RAKVERE TEATER EHATARES

Teisipäeval, 18. septembril 2018.a esinesid Rakvere Teatri esindajad koosseisus Tiina Mälberg, Toom...

FOTOD - RAKVERE TEATER ESINES TORONTO EESTI KOOLIS

FOTOD - RAKVERE TEATER ESINES TORONTO EE…

Teisipäeval, 18. septembril 2018.a esinesid Rakvere Teatri noored näitlejad Grete Jürgenson ja Imre...

Estonian Central Archives: Ensuring the Preservation of Our Past

Estonian Central Archives: Ensuring the …

Toronto - In light of recent misinformation circulating about some books that were apparently disco...

ESTONIAN CENTRAL COUNCIL ENCOURAGED BY WALMART RESPONSE

ESTONIAN CENTRAL COUNCIL ENCOURAGED BY W…

Toronto - The Estonian Central Council in Canada, representing nearly 40,000 Canadians of Estonian ...

Täienduskoolid alustasid 2018/2019 õppeastat

Täienduskoolid alustasid 2018/2019 õppea…

Teisipäeval, 11. septembril 2018.a alustasid Toronto Eesti Majas uut õppeaastat T.E.S. Täienduskool...

 Toetame olevikku. Kindlustame tulevikku:  Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) kevadine/suvine kogukonna toetus

Toetame olevikku. Kindlustame tulevikku…

Meie Kanada eesti kogukond tekitab kadedust mitmetes diasporaa kogukondades. Meil on rohkelt vabata...

Supporting the Present. Ensuring the Future: Estonian Foundation of Canada (EFC) spring/summer community funding

Supporting the Present. Ensuring the Fut…

Our Canadian-Estonian community is the envy of many diaspora communities. We have countless volunte...

Estonian nature under a Roman sun

Estonian nature under a Roman sun

Estonian nature under a Roman sun - thus might be characterized these parts of Ontario, the Muskoka...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Juhtkiri - Mälestuspäev

Juhtkiri - Mälestuspäev

Elav ajalugu on mõiste mitte ainult inimesest, kes räägib üleelatust, vaid ka tõigast, et ...

Kommentaar - HIRMUDETA EESTI LASTEAEDADEST JA KOOLIDEST

Kommentaar - HIRMUDETA EESTI LASTEAEDADE…

Teade, et 12.09.18 riigikogu istungil toimus arutelu „Vene-keelsete lasteaedade ja koolide...

Kanada päevik - Veel piimast ja NAFTAst

Kanada päevik - Veel piimast ja NAFTAst

Vanasõna ütleb, et lehm lüpsab suust ja kana muneb nokast. Lehm vajab piima andmiseks korr...

1 *MARI* in the hand is better than 10 on the bough

1 *MARI* in the hand is better than 10 o…

A nipp is a kaval võte, nõks or trikk, know-how that you might not know until you happen t...

EESTI HETKED - Eestist juhiti ülemaailmset World Cleanup Day'd – maailmakoristuspäeva ehk õpetati maailmale mõistet ,,talgud“

EESTI HETKED - Eestist juhiti ülemaailms…

15. septembril 2018.a oli Eesti maailma naba, sest just Tallinnast juhiti maailma ajaloo s...

Sõjapõgeneja teekond

Sõjapõgeneja teekond

Ettekanne suurpõgenemise aastapäeval Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseumis, Tallinnas, 18.0...

Meelelahutust: Volli veste - Viljapuude annid

Meelelahutust: Volli veste - Viljapuude …

Käes on minusugusele värske nautijale parim aastaaeg. Talumehed toovad turule puu- ja aedv...

Lies, damn lies and statistics

Barefaced lies, repeated unabashedly, seem to be the foundation of Vladimir Putin’s real p...

TUGEVAD 100-AASTASED EHATARES

TUGEVAD 100-AASTASED EHATARES

100-aastaste elanike arv Ehatare hoolde(põetus)kodus on tõusnud märkimisväärselt kõrgele. ...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Euroopa eestlaste laulu- ja tantsupidu viis publiku reisile läbi ajaloo

Euroopa eestlaste laulu- ja tantsupidu v…

Euroopa eestlaste 5. laulu- ja tantsupidu Leicesteris Kesk- Inglismaal tõi ülemöödunud näd...

Algas üleilmakooli uus õppeaasta

Algas üleilmakooli uus õppeaasta

15. septembril alustas kuuendat õppeaastat väljaspool Eestit elavate eestikeelsete laste Ü...

LA H US, aga siiski koos

LA H US, aga siiski koos

Torontosse tuleb septembrikuus külla Rakvere teater oma etendusega LA H US, mis jutustab s...

Rasmus Puuri ooper “Pilvede värvid” on igas mõttes täistabamus - Mõeldes Roman Baskinile (25.XII 1954-13.IX 2018)

Rasmus Puuri ooper “Pilvede värvid” on i…

„Estonia“ teatris esietendus 22. septembril 2017 Rasmus Puuri ooper „Pilvede värvid“, mill...

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriinu lendab Eestist Torontosse

Lepatriini esineb Tartu College’is kolmapäeval, 3. oktoobril kl 19.30. Uksed lahti kl 19. ...

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kingitus väliseestlastele — hiiglaslik rändnäitus

Torontosse jõuab okupatsioonide ja vabad…

29. septembril kl 19 avatakse Tartu College’i kõrval, tulevase Eesti Keskuse alal okupatsi...

Mitmekülgne kunstinäitus Ottawas

Mitmekülgne kunstinäitus Ottawas

Ottawas on 10.-23. septembrini avatud publikule mitmekülgne rahvusvaheline kunstinäitus “E...

Eluaegne truudus – Paavo Järvi ja tema Bremeni filharmoonikud

Eluaegne truudus – Paavo Järvi ja tema B…

Paavo Järvil on eriline oskus leida endale edasiarenevaid ,,kasvandikke“, juhatamaks nad m...

FOTOD - Eesti suursaadik külastas Vietnami kultuurinädalat Kanadas

FOTOD - Eesti suursaadik külastas Vietna…

Tähistamaks 73. Vietnami rahvuspüha ning Vietnami ja Kanada riigi diplomaatiliste suhete a...

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo