Logi sisse läbi:

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!


Uue eestlaste kogukonna keskuse reaalsuseks saamine on ühe suure sammu võrra edasi astunud. Esimene etapp hoolsuskohustuse (due diligence) näol on nüüd lõpule jõudnud.

See idee, mis aastaid tagasi oli vaid õrn sillerdus, on muutunud millekski, millest võib asja saada. Vastavalt ettenähtud protsessile pidid kõik juhatuse liikmed neljast projekti juhtivast ja finantstoetust pakkuvast Eesti organisatsioonist hääletama selle poolt, et hoolsuskohustuse etapi võib lõpetatuks lugeda ning aeg on asuda projekti enda juurde. Toronto Eesti Maja, Toronto Eesti Ühispanga, Eesti Sihtkapital Kanadas ja Tartu College’i juhatused hääletasid projekti jätkamise poolt. Kõik neli organisatsiooni usuvad, et riskid on vastuvõetavad, jätkusuutlik tegevus on võimalik ja rahastamine on saavutatav. Meil on olemas projekt.

Oleme saavutanud mitmed olulised verstapostid ja palju on ära tehtud. Nõuetekohase hoolsuskohustuse lõpetamise kõrval on käimas Toronto linnavolikogu poolt antud loa alusel 9 Madison Avenue ostulepingu sõlmimine, kohalik Annexi kogukond toetab projekti, leitud on ideaalne ostja Broadview kinnistutele, mille müügitingimustest on mõlemad pooled loobunud.

Lisaks minnakse edasi keskuse disainiga, millele annavad oma panuse linnaplaneerijad ja kogukond. Jõuti ka otsusele, et kogu keskus ehitatakse ühes etapis, mitte kahes nagu alguses arutati. Eesmärgiks jääb ühekordne kolimine Eesti Majast uude keskusesse — usume, et see on teostatav — tekitades nõnda võimalikult vähe häireid meie kogukonna tegevuses. See kõik pole lihtsalt kätte tulnud ja on selge, et ees on endiselt mitmeid väljakutseid.

Eesti Keskuse projekti meeskonna loomisega on meie kogukonna neli organisatsiooni pannud aluse elujõulisele struktuurile disaini-, maksuküsimuste- ja õiguslike tagajärgede analüüsiks; Madisoni 9 ja 11 ostuga tegelemiseks ja Broadviewi kinnisvara müügiks, järelevalve ning rahastamise korraldamiseks ning projektijuhi, raamatupidaja ja muude kvalifitseeritud konsultantide töölevõtmiseks.

Neli organisatsiooni on loonud tugeva ja kõrgetasemelise meeskonna, vaatamata oma mandaatide ja struktuuride erinevustele. Selline koostöö on näidanud, et kui meil, eestlastel, on seatud üles ühine eesmärk ja ühine siht, siis saame oma erinevustest üle ja liigume edasi märkimisväärsete saavutustega.

Selle projektiga on kaasa tõmmatud palju inimesi. Siia kuuluvad need, kes tulid välja esialgse kontseptsiooniga, otsustades peale põhjalikku kaalumist, kas selle plaaniga tasub edasi minna ja kuidas seda kõige paremini teha, selgitades muuhulgas välja kinnisvara ostmise võimalus, millest sai projekti üks tugisammastest.

Oleme tänulikud kõigile, kes julgesid suurelt unistada, kes avastasid võimaluse, kes esitasid asjakohaseid küsimusi ja kes osalesid tulemuslikes ja asjalikes diskussioonides, et paremini mõista probleeme ja murekohti.

Meie kohustuseks on kõik korralikult ja kiirustamata läbi viia. Meie kogukond eeldab ja nõuab seda.

Nüüd peame kasutama kogu meie kogukonna erakordset panust edu tagamiseks.

Kuidas seda õigesti saavutada: elujõuline ja jätkusuutlik tulevik

Tunnustatud arhitekti Alar Kongatsi poolt välja töötatud uus tähelepanuväärne hoone toob Lõuna-Ontario kogukonna ühte paika kokku. Kuid selle projekti eesmärk pole mitte ainult Eesti Maja jätkusuutlikkust puudutavate probleemide lahendamine, vaid ka eestlaste kohaloleku suurendamine Kanadas ja meie kogukonna tegevuse elavdamine. Oma suurepärase asupaigaga Toronto kesklinnas Madison Avenue'l, seisab uus ehitis eksisteeriva kogukonna keskuse Tartu College’i kõrval. Alar Kongatsi disain järgib puhast Põhjamaade disaini esteetikat, mis käib ühte sammu paljude kaasaegsete Eesti arhitektuuri näidetega.

Ehitise materjalidest on selgelt esile toodud klaas, metall ja puit, ning loodus ühendatakse hoonega tervikuks läbi rohekatuse, maja ees asuva pargi ja avarate akendega, kust avaneb vaade ajaloolisele Annexi naabruskonnale. Siseruumides on kajastatud digitaalne e-Eesti ning sealt ei puudu kaasaegne tehnoloogia.

Projekti nõuetekohase hoolsuse faas hõlmas keskuse ehitamise kõikide aspektide uurimist: rahastamine, õigus- ja maksustruktuur; disain, ning tulevane pikaajaline tegevus, et saavutada elujõuline, hästi rahastatud ja professionaalselt juhitud keskus.

Uue keskuse eesmärgiks on tegutseda sissetuleku alusel, mis saadakse äriruumide rendist, erinevate ürituste korraldamistest ja toetustest. Keskuse ja selle üürnikega tegelemiseks palgatakse professionaalid, samal ajal kui ürituste läbiviimist juhivad oma ala spetsialistid. Rahastuskampaania läbiviimise ekspert on juba tööle võetud.

Uues keskuses on esmakohal Eesti kogukonna organisatsioonide tegevus. Eesmärgiks on pakkuda Eesti ühiskondlikele gruppidele odavat rendihinda või isegi tasuta kasutust ning kaotada olukord, kus teised Eesti organisatsioonid ja heategevuslikud ühendused jagavad renditoetust.

Arhitekti Alar Kongatsi ja projekti meeskonna poolt korraldatakse kogukonnaga konsultatsioonide teine voor, kus arutatakse võimalikku ruumikasutust ja vajadusi uues keskuses. Üle 40 kasutajagrupiga on juba maha istutud alates Eesti kooli õpetajatest ja lapsevanematest kuni gaidi- ja skaudijuhtideni, kooride, kunstigruppide ja rahvatantsurühmadeni. Luuakse „Nõuete teatis“, kus on kirjas kogukonnast saadud tagasiside, mis liidetakse keskuse lõpliku disaini juurde. Kuigi igaühe nõudeid ei tarvitse olla võimalik rahuldada, on jagatud mõtted olnud äärmiselt väärtuslikud ja koostöös osalejatega on püütud leida ühiseid lahendusi.

Neli organisatsiooni on leppinud kokku, et Eesti Maja on uue keskuse omanik ja tegevusjuht kahe uue juriidilise üksuse kaudu, mis luuakse maksutõhususe maksimiseerimiseks ja toetajatele maksusoodustuskviitungite jagamiseks rahastuskampaania läbiviimisel. Paljude nende küsimuste kohta on saadud õigusabi ja seda uuritakse ka tulevikus põhjalikult. Lisaks vähenevad uue keskuse tegevuskulud, kui saadakse heategeva organisatsiooni staatusega kaasas käiv allahindlus makstavatelt maksudelt, mis moodustab märkimisväärse osa tegevuskuludest.

Otsus liikuda edasi projekti etappi sõltus paljus Eesti Maja müügist, mis on osa müüdavast Broadview maaomandist, kuna müügitulu moodustab suurema osa rahalistest vahenditest uue keskuse ehitamiseks. Broadview maaomandisse kuuluvad Eesti Maja kõrval asuvad Eesti Sihtkapital Kanadas kolm hoonet, mis kõik koos pakuvad ostjale arendatavat maa-ala.

Broadview maaomand on tingimisi müüdud Reverale, Kanada suurimale vanurite hooldekodude omanikule. Revera on täielikult avaliku sektori pensioniinvesteeringute nõukogule kuuluv tütarettevõte. Müügi viimaseks tingimuseks on, et Revera avaldus Toronto linnale tsoneerimise muutmiseks võetakse vastu, mis tähendab elaniketiheduse suurenemist ja mis võimaldaks ehitada Broadview’le seenioride hooldekodu. Nimetatud protsessis osaleb ka Eesti Keskuse projekti meeskond, kuna selline muudatus tähendab Eesti kogukonna jaoks kõrgemat müügihinda. Eeldatavasti kulub selleks üks kuni kaks aastat, sõltuvalt sellest, kas Ontario munitsipaalkomisjonile tuleb esitada apellatsioon tsoneerimise muutmise kohta.

Projekti ajakava on koostatud nii, et ehitusperiood kestab umbes 15 kuud, mille jooksul Eesti kogukond rendib 958 Broadview Avenue hoonet, mis tähendab, et kogukonna tegevus jätkuks katkestusteta.

Eesti Keskuse ehitamiseks valitakse enampakkumise teel kvalifitseeritud ehitusfirma, millele esitatakse põhitingimusena määratud maksumusega leping.

Uus keskus esindab tegelikult kahte projekti ühes, kus kahes erinevas kohas on samaaegselt toimumas muudatused. Kuigi esimene etapp on meil seljataga, on veel palju teha, enne kui ehitus võib alata.

Rahastuskampaania ja rahvusvaheline huvi

Rahastuskampaania teostatavuse uuringu viis läbi professionaalne toetuste kogumise konsultant Mark Gryfe firmast Gryfe Philanthropic Solutions. Mark, kes on Baycresti ja Mt. Sinai Hospitali toetusfondide endine president ja tegevjuht, omab sel alal hulgaliselt kogemusi. Tema uurimistulemused näitasid Eesti kogukonna liikmete tugevat toetust Eesti Keskuse vastu mitte ainult kohalike eestlaste hulgas, vaid ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Mark on palgatud viima läbi rahastuskampaaniat ja keskuse toetajate leidmise protsessi. Need kampaaniad kestavad tavaliselt mitu aastat ja annetajad korraldavad toetuste jagamise nii, et see antakse üle mitme aasta jooksul. Põhitoetaja on juba endast märku andnud ning tema kõrval mitmed teised.

Positiivne vastukaja uuele keskusele väljaspool Ontario lõunapoolset piirkonda paneb meid uskuma, et me saame ja peame jõudma veel ambitsioonikama tulemuseni, mis ei hõlma ainuüksi konsolideerimist, vaid tähendab ka rahvusvahelist kohalolekut. Teised potentsiaalsed rahastajad hindavad väga uue hoone keskset asukohta, lihtsat ühendust nii Eesti kui ka Põhja-Ameerikaga, suurepärast arhitektuuri ja aktiivset Toronto kohalikku kogukonda.

Lisaks meie kogukonna organisatsioonidele ja tegevustele võib uus keskus tuua kaasa mitmeid uusi võimalusi. On olnud üsna palju huvi uude keskusesse eraldi ruumi loomiseks, mis aitaks edendada start-up ettevõtlust. See ärataks kohalikku, riiklikku ja rahvusvahelist tähelepanu. Need uued võimalused on osa strateegiast, mille eesmärk on tagasi meelitada inimesi, kes on kõrvale jäänud ja loodetavasti tagada, et järgmiste põlvkondade eestlased kannaksid edasi pärandit, millele meie vanemad ja vanavanemad uhkelt ja visalt aluse panid.

Järgmine kogukonna koosolek 21. juunil

Tule 21. juunil kell 19.00 Eesti Keskuse projekti kogukonna teavituskoosolekule Tartu College’is, kus räägitakse täpsemalt projektist ja järgmistest sammudest. (Eesti Maja ei saa selleks kasutada, sest seal on käimas parandustööd.)

Nelja organisatsiooni mõtteid

Nelja selle projekti läbiviimises osaleva organisatsiooni juhid jagavad oma mõtteid Eesti kogukonna jaoks nii ajaloolise ja olulise sammu kohta:

„Olen 29-aastane ja ühe noorema liikmena, olen rõõmus uuenduse üle, milles on tõeline potentsiaal teha midagi, mida ükski teine Põhja-Ameerika eestlaste kogukond pole teinud — ehitada uus kodu järgmiseks 50 aastaks. Eesti Majast ärakolimine on valus, sest olen seal veetnud nii palju päevi — ja ma tean, et paljud minu kõrval täpselt samamoodi. Kuid me kõik teame, et majas on tõsised probleemid ja need ei lähe sugugi paremaks.

Mulle on muljet avaldanud kõigi ekspertteadmised ja meie meeskonna vabatahtlik pühendumine ning Eesti Maja juhatus ei oleks selle projekti poolt hääletanud, kui me ei usaldanuks kõiki neid organisatsioone, kes töötavad ühiselt käsikäes. Kuid me oleme alles esimese sammu juures. See projekt on edukas ainult siis, kui me suudame terve kogukonna selja taha saada. Ei tähenda kui aktiivsed või mitte aktiivsed ollakse, või kas nad elavad Torontos või väljaspool, tähtis on, et nad soovivad olla osa millestki väga erilisest.“
- Veiko Parming, Eesti Maja juhatuse esimees

„Arvan, et selle projekti juures avaldab mulle kõige rohkem muljet see, kuidas kogukond on sellest kinni haaranud. Neli põhiorganisatsiooni, mis pakuvad enamikeks Eesti kultuurilisteks tegevusteks vahendeid ja ressursse, on välja töötanud jätkusuutliku lahenduse, et ühendada kogukonda ja lahendada ruumide küsimuse. Meie kogukond on neid jõupingutusi igakülgselt toetanud.

Mitu head aastat on kulunud siia jõudmiseks, kuid meie kogukonna nägemus oma varade kasutamise osas tulevikuks ja ambitsioonikaks lahenduseks on midagi, mille üle me kõik võime uhked olla.“
- Ellen Valter, Toronto Eesti Ühispanga nõukogu esimees

„Mõistan, et see protsess on meie kogukonnas põhjustanud mõningast lõhestatust. Kuid ma usun, et selline asi võib hoopis tekitada positiivseid muudatusi, kuidas meie kogukond edaspidi tegutseb. Me ei ole enam sisserändajate ja põgenike kogukond. Kuigi me jääme alati tänulikuks oma vanematele põlvkondadele — neile, kes lõid väga rasketel aegadel kogukondlikke organisatsioone ja ühinguid — peame ka samal ajal tõdema, et neil õnnestus see tänu koostööle. Meiegi võime sellega hakkama saada.

Ma olen optimistlik, sest me tegutsesime ühiselt. Seda tehes kasutasime ära haruldase võimaluse, et luua kaasaegne, jätkusuutlik ja innovatiivne keskus, mis ühendaks ja suurendaks meie kogukonda.“
- Eva Varangu, Eesti Sihtkapital Kanadas president

„Meie ees seisavad väljakutsed, kuid ma olen optimistlik projekti eduka läbiviimise osas, sest seda juhib erakordselt hea meeskond. Tulemuseks on elav keskus keset linna — „Eesti küla“ Toronto kesklinnas. Üheskoos pakuvad uus keskus koos Tartu College’iga aastakümneteks praktilise ja keskse asukoha, kus pidada kogukonna üritusi, kus organisatsioonid saavad koos käia ja kus tuleviku saavutuste nimel tegutseda.

Ja meie, Tartu College’is ootame juba pikisilmi oma uusi naabreid Madison Avenue’le. Sool ja leib on juba valmis soolaleivapeoks!“
- Jaan Meri, Tartu College, president

Lisateabe saamiseks külastage www.estoniancentre.ca. Meie email on See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Full article in english here: ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have a Project!
FOTOD - Remembrance Day 2018 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2018 Port Credit'is

Pühapäeval, 11. novembril 2018.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisatud fotogalerii vahenusel saab...

FOTOD - Remembrance Day 2018 - TORONTO

FOTOD - Remembrance Day 2018 - TORONTO

Pühapäeval, 11. novembril 2018.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisatud fotogalerii vahenusel saab...

FOTOD - Kaitseliit 100 üritused Tallinnas

FOTOD - Kaitseliit 100 üritused Tallinnas

Kaitseliidu Rahvusvaheline konverents 10.11.18Pärjade panemine Reaalkooli „poisi“ juures 11.11.18KL100 Tänujumalateenitus Jaani ki...

FOTOD - Remembrance Day 2018 - Tallinn

FOTOD - Remembrance Day 2018 - Tallinn

A Service for Remembrance day 11.11.2018 at the Defence Forces Cemetary in Tallinn, Estonia, organized by The Estonian Evange...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Fränder esineb Montrealis ja Torontos

Fränder esineb Montrealis ja Torontos

Montrealis toimub iga-aastane Põhja-Ameeriks muusika- ja muusikatööstuse festival Mundial Montréal ...

Kanada eesti autori film linastub novembris Torontos

Kanada eesti autori film linastub novemb…

Kanada-Eesti filmitegija Karl Raudsepp-Hearne’i psühholoogiline thriller ,,Touched“, mis on osalenu...

Juhtkiri - Et ei unustaks

Juhtkiri - Et ei unustaks

Sada aastat tagasi, 11. novembril, sõlmiti vaherahu, mis pidanuks lõpetama sõja, mis pidi ka olema sõda, mis lõpetab kõik sõjad. A...

Estonian Centre Project Update - Parliamentary Speaker Mr. Eiki Nestor met with the Chair of the International Estonian Centre Steering Committee, Ellen Valter in Tallinn

Estonian Centre Project Update - Parliamentary Speaker Mr. Eiki Nestor met wit…

Parliamentary Speaker Mr. Eiki Nestor met with the Chair of the International Estonian Centre Steering Committee, Ellen Valter in ...

Eesti arhitektid Torontos said kaante vahele

Eesti arhitektid Torontos said kaante vahele

Möödunud sügisel oli Tartu College’is üleval suurejooneline näitus Eesti arhitektidest ,,uues maailmas“, täpsemalt Torontos Kanada...

VIDEOD - Eesti Keskuse infokoosolek

VIDEOD - Eesti Keskuse infokoosolek

Torontosse rajatava rahvusvahelise Eesti Keskuse koosolek kogukonna kaasamiseks, arvuliselt kuues, peeti Toronto Eesti Majas kolma...

Põhjarada hellakesed avastasid Brickworks’i

Põhjarada hellakesed avastasid Brickworks’i

Loodus ja looduses leiduv on skautlikele-gaidlikele noortele alati südamelähedane olnud. Looduse tundmist ja sellega sõbrustamist ...

Remembrance Day

Remembrance Day

Pühapäeval, 11. novembril on Remembrance Day, millel on tänavu eriline tähtsus: meenutatakse 100 aasta möödumist Esimese maailmasõ...

EESTI HETKED - Santijad päästavad mardipäeva

EESTI HETKED - Santijad päästavad mardipäeva

See on minu väljamõeldud pealkiri, kuigi seda jõudis enne mind välja mõelda ja trükki anda reporter Janno Zõbin Tartu Postimehes. ...

Rotalia 105

Rotalia 105

At a recent Toronto celebration of the 105th anniversary of academic society Korporatsioon Rotalia, an important part of the proce...

Estonian Culture Links : Fränder and Ariko at Hugh's Room Live, November 6th, 2018

Estonian Culture Links : Fränder and Ariko at Hugh's Room Live, November 6th, …

Culture melds together in unlikely ways sometimes. Whether Swedish, Franco-Ontarian, or Estonian, people's ultimate desire for com...

Estonian Culture Links: Jõulukroonid – the Authentic Estonian Christmas Decoration

Estonian Culture Links: Jõulukroonid – the Authentic Estonian Christmas Decora…

The days are getting shorter and shorter, and that means we all need to be preparing for imminent festivities. Yes, even now!Many ...

Stop the PIRIN ease the KUPP

Stop the PIRIN ease the KUPP

Photo 1: Familiar brands and possibly a familiar sääsk (mosquito) seen at an Estonian supermarket stand featuring insect...

Toimetusel külas - Marje Tõemäe: filmid aitavad maailma paremini mõista

Toimetusel külas - Marje Tõemäe: filmid aitavad maailma paremini mõista

Hiljuti viibis Torontos Eesti Televisiooni (ETV) programmijuht Marje Tõemäe, olles siin moderaatoriks estdocs’i filmifestivalil. E...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Fränder esineb Montrealis ja Torontos

Fränder esineb Montrealis ja Torontos

Montrealis toimub iga-aastane Põhja-Ameeriks muusika- ja muusikatööstuse festival Mundial Montréal ...

Kanada eesti autori film linastub novembris Torontos

Kanada eesti autori film linastub novemb…

Kanada-Eesti filmitegija Karl Raudsepp-Hearne’i psühholoogiline thriller ,,Touched“, mis on osalenu...

TOUCHED - A film by Karl Raudsepp-Hearne

TOUCHED - A film by Karl Raudsepp-Hearne

Opens in Toronto November 16for a one-week engagement
atCarlton Cinema – 20 Carlton St. Touched is...

Teadaanne – tähtraamat 2019

Teadaanne – tähtraamat 2019

Koostamisel on „Eesti Elu“ 2019 Tähtraamat/Kalender. Palume teie abi, et kalender/täht¬raamatus ilm...

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja lugude kogumine

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus - Maarja …

Maarja lugude kogumineTartu Maarja Kiriku Sihtasutus kogub mälestusi/lugusid seoses oma kirikuhoone...

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja so...

Toimetusel külas - Marje Tõemäe: filmid aitavad maailma paremini mõista

Toimetusel külas - Marje Tõemäe: filmid …

Hiljuti viibis Torontos Eesti Televisiooni (ETV) programmijuht Marje Tõemäe, olles siin moderaatori...

Liis Jõgi: Üks 2018 Eesti Sihtkapital Kanadas stipendiaat

Liis Jõgi: Üks 2018 Eesti Sihtkapital Ka…

„Eestlaseks olemine on alati olnud minu jaoks väga tähtis… omada võimalust tegutseda tihedalt seotu...

Peeter Laurits esines Montrealis

Peeter Laurits esines Montrealis

Eesti fotograaf Hamiltoni Cotton Factory residentuuris, Peeter Laurits esines Montrealis esmaspäeva...

Üldlaulupidu 2019 ... mitte liiga kaugel tulevikus

Üldlaulupidu 2019 ... mitte liiga kaugel…

Tallinnas toimub 6. ja 7. juulil järgmisel suvel XXVII üldlaulupidu, millega saab ka tähistatud 150...

Meelelahutust: Volli veste - Naabri Jüri

Meelelahutust: Volli veste - Naabri Jüri

Avastasin üllatuseks, et hea sõber Karla luuletab avalikult ja hästi. Teades muidugi, et luuletamis...

Estonian KGB foreign operations targetin…

In 1950 'Victoria' became an operative for the 1st department (foreign intelligence). Estonian KGB ...

Teadaanne – tähtraamat 2019

Teadaanne – tähtraamat 2019

Koostamisel on „Eesti Elu“ 2019 Tähtraamat/Kalender. Palume teie abi, et kalender/täht¬raamatus ilm...

Läti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine Ottawas

Läti Vabariigi 100. aastapäeva tähistami…

Tähistamaks Läti Vabariigi 100. aastapäeva korraldasid Läti suursaadik Kanadas Kārlis Eihenbaums, p...

Eesti Keskus Projekt - Eiki Nestor kohtus Torontosse rajatava Rahvusvahelise Eesti Keskuse juhtkomitee esinaise Ellen Valteriga Tallinnas

Eesti Keskus Projekt - Eiki Nestor kohtu…

Riigikogu esimees hr. Eiki Nestor kohtus Torontosse rajatava Rahvusvahelise Eesti Keskuse juhtkomit...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas aastakoosolek

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 27. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

FOTOD - Gastronoomiline gala: SALT Hamiltonis

FOTOD - Gastronoomiline gala: SALT Hamil…

Saabudes reedel, 26. oktoobril aastal 1900 ehitatud Cotton Factory’sse, tervitati seal šampusega: v...

FOTOD - T.E.S. Lasteaia Mardipäevapidu: Kohutavad koletised T.E.S. Lasteaia mardipäeva peol

FOTOD - T.E.S. Lasteaia Mardipäevapidu: …

Toronto Eesti Maja suur saal oli T.E.S. Lasteaia mardipäeva peol, 27. oktoobril täis vampiire, supe...

Montreali eesti mudilased mardipäeva kostüümides

Montreali eesti mudilased mardipäeva kos…

Montreali eesti mudilased saavad kokku Jaani kiriku ruumides. Laupäeval, 28. oktoobril oli aga põne...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Allan ja Riina Hess juhivad kapitalikampaaniat Top 100 Kingitust

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Allan ja …

Allan ja Riina Hessil on tugev usk Eesti kogukonna meelsusesse ja otsusekindlasse vaimu ning seetõt...

KAJAKAD TÄNAVAD

KAJAKAD TÄNAVAD

(EABS - New York) 10. oktoober 2018Eestis tegutsevad viis skautlikku noortejuhti, kes augustis veet...

The film ‘Ahto’ was the jury’s pick as winner of the estdocs 2018 festival

The film ‘Ahto’ was the jury’s pick as w…

The film ‘Ahto’ was the jury’s pick as winner of the estdocs 2018 festival. The film tells the stor...

Pumpkin *parkla*

Pumpkin *parkla*

This low-tech jalg/ratta/hoidja (bicycle rack) in central Saaremaa, fashioned out of a palk (log) c...

Ilmar Taska tutvustas romaani „Pobeda 1946“ Taani suurimal raamatumessil

Ilmar Taska tutvustas romaani „Pobeda 19…

Esimese ametliku esinejana Eestist on kutsutud Taani suurimale raamatumessile Bogforum oma loomingu...

José Cura debüüt lavastajana

José Cura debüüt lavastajana

Estonia teatris esietendus 21. septembril Giacomo Puccini ooper ,,Tütarlaps kuldsest Läänest“. Rahv...

This year’s EstDocs transported audiences deep into the Estonian psyche

This year’s EstDocs transported audience…

What is it that makes the Estonian psyche so unique? Where does the deep reverence for nature come ...

Toimetusel külas - Elis Jaansoo: Kuidas ma oma teise kodu leidsin

Toimetusel külas - Elis Jaansoo: Kuidas …

Viljandist pärit ja seal keskkooli lõpetanud neiu Elis Jaansoo on juba kuus aastat Kanadas elanud, ...

Kanada eesti autori film linastub novembris Torontos

Kanada eesti autori film linastub novemb…

Kanada-Eesti filmitegija Karl Raudsepp-Hearne’i psühholoogiline thriller ,,Touched“, mis on osalenu...

TOUCHED - A film by Karl Raudsepp-Hearne

TOUCHED - A film by Karl Raudsepp-Hearne

Opens in Toronto November 16for a one-week engagement
atCarlton Cinema – 20 Carlton St. Touched is...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Keski teine

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Keski…

Ükspäe juhtus meie telehvon tirisema ja Kata juhtus toru krabama. Kuulas, küsis, et keda ja kuulas ...

Kanada päevik - Postijonn

Kanada päevik - Postijonn

Möödunud nädalal pidi Kanada suurim linn kogema riigi postiametiühingu CUPW roteeriva streigi strat...

Estonian KGB foreign operations targetin…

Its been widely observed that Moscow currently invests heavily in sophisticated means trying to inf...

Fränder esineb Montrealis ja Torontos

Fränder esineb Montrealis ja Torontos

Montrealis toimub iga-aastane Põhja-Ameeriks muusika- ja muusikatööstuse festival Mundial Montréal ...

SALT popup Hamiltonis

SALT popup Hamiltonis

Eestlaste Dokumentaalfilmide Festivali EstDocs 2018 raames oli Torontos filmihuvilisi kostitam...

Mortgaging Our Heritage Today To Fund The Castles Of Tomorrow

Mortgaging Our Heritage Today To Fund Th…

I write this as a concerned father whose family has benefited from Estonian community activity for ...

Juhtkiri - Bravo estdocs!

Juhtkiri - Bravo estdocs!

Kakskümmend filmi linastada viie päeva jooksul. Seitseteist lühifilmi esitada ühel õhtul. Hankida f...

Balti kunsti sügisnäitus Montrealis

Balti kunsti sügisnäitus Montrealis

Reedel, 19. oktoobril oli imeilus ilm. Päike säras, tuul liigutas puude oksi. Okste tipud kastetud ...

Skautidel oli 13. oktoobril õunapäev

Skautidel oli 13. oktoobril õunapäev

Õunapäev on Kanada skautidel ammust ajast tuntud oma organisatsiooni jaoks annetuskogumise päevana....

Evelyn Koop sai prestiižika auhinna

Evelyn Koop sai prestiižika auhinna

20. oktoobril tähistas Gymnastics Ontario oma 50. sünnipäeva auhinnatseremooniaga, kus Evelyn Koop,...

Kotkajärve sügistalgud

Kotkajärve sügistalgud

Eelmisel nädalavahetusel peeti taas skautide-gaidide maa-alal Kotkajärvel talguid. Teha oli nii mõn...

Peeter Lauritsa residentuuri esimene nädal

Peeter Lauritsa residentuuri esimene näd…

Peeter Lauritsa esimene nädal Cotton Factory residentuuris oli tegevusrohke. Stuudiotöö ja kohtumis...

Ottawa rahvusvahelisel animafilmifestivalil Eesti taas esindatud

Ottawa rahvusvahelisel animafilmifestiva…

Kanada pealinn oli jällegi maailma animatsiooni tähelepanu keskpunktis 26.-30. septembrini, kui toi...

Estonian Centre Project Update - Parliamentary Speaker Mr. Eiki Nestor met with the Chair of the International Estonian Centre Steering Committee, Ellen Valter in Tallinn

Estonian Centre Project Update - Parliamentary Speaker Mr. Eiki Nestor met wit…

Parliamentary Speaker Mr. Eiki Nestor met with the Chair of the International Estonian Centre Steering Committee, Ellen Valter in ...

VIDEOD - Eesti Keskuse infokoosolek

VIDEOD - Eesti Keskuse infokoosolek

Torontosse rajatava rahvusvahelise Eesti Keskuse koosolek kogukonna kaasamiseks, arvuliselt kuues, peeti Toronto Eesti Majas kolma...

Eesti Keskus Projekt - Eiki Nestor kohtus Torontosse rajatava Rahvusvahelise Eesti Keskuse juhtkomitee esinaise Ellen Valteriga Tallinnas

Eesti Keskus Projekt - Eiki Nestor kohtus Torontosse rajatava Rahvusvahelise E…

Riigikogu esimees hr. Eiki Nestor kohtus Torontosse rajatava Rahvusvahelise Eesti Keskuse juhtkomitee esinaise Ellen Valteriga Tal...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Allan ja Riina Hess juhivad kapitalikampaaniat Top 100 Kingitust

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Allan ja Riina Hess juhivad kapitalikampaaniat …

Allan ja Riina Hessil on tugev usk Eesti kogukonna meelsusesse ja otsusekindlasse vaimu ning seetõttu on nad võtnud enda peale koh...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Remembrance Day 2018 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2018 Port Credit…

Pühapäeval, 11. novembril 2018.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lis...

FOTOD - Remembrance Day 2018 - TORONTO

FOTOD - Remembrance Day 2018 - TORONTO

Pühapäeval, 11. novembril 2018.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lis...

FOTOD - Kaitseliit 100 üritused Tallinnas

FOTOD - Kaitseliit 100 üritused Tallinna…

Kaitseliidu Rahvusvaheline konverents 10.11.18Pärjade panemine Reaalkooli „poisi“ juures 11.11.18KL...

FOTOD - Remembrance Day 2018 - Tallinn

FOTOD - Remembrance Day 2018 - Tallinn

A Service for Remembrance day 11.11.2018 at the Defence Forces Cemetary in Tallinn, Estonia, organi...

Estonian Centre Project Update - Parliamentary Speaker Mr. Eiki Nestor met with the Chair of the International Estonian Centre Steering Committee, Ellen Valter in Tallinn

Estonian Centre Project Update - Parliam…

Parliamentary Speaker Mr. Eiki Nestor met with the Chair of the International Estonian Centre Steer...

VIDEOD - Eesti Keskuse infokoosolek

VIDEOD - Eesti Keskuse infokoosolek

Torontosse rajatava rahvusvahelise Eesti Keskuse koosolek kogukonna kaasamiseks, arvuliselt kuues, ...

Põhjarada hellakesed avastasid Brickworks’i

Põhjarada hellakesed avastasid Brickwork…

Loodus ja looduses leiduv on skautlikele-gaidlikele noortele alati südamelähedane olnud. Looduse tu...

Rotalia 105

Rotalia 105

At a recent Toronto celebration of the 105th anniversary of academic society Korporatsioon Rotalia,...

Läti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine Ottawas

Läti Vabariigi 100. aastapäeva tähistami…

Tähistamaks Läti Vabariigi 100. aastapäeva korraldasid Läti suursaadik Kanadas Kārlis Eihenbaums, p...

Eesti Keskus Projekt - Eiki Nestor kohtus Torontosse rajatava Rahvusvahelise Eesti Keskuse juhtkomitee esinaise Ellen Valteriga Tallinnas

Eesti Keskus Projekt - Eiki Nestor kohtu…

Riigikogu esimees hr. Eiki Nestor kohtus Torontosse rajatava Rahvusvahelise Eesti Keskuse juhtkomit...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas aastakoosolek

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 27. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

FOTOD - Gastronoomiline gala: SALT Hamiltonis

FOTOD - Gastronoomiline gala: SALT Hamil…

Saabudes reedel, 26. oktoobril aastal 1900 ehitatud Cotton Factory’sse, tervitati seal šampusega: v...

FOTOD - T.E.S. Lasteaia Mardipäevapidu: Kohutavad koletised T.E.S. Lasteaia mardipäeva peol

FOTOD - T.E.S. Lasteaia Mardipäevapidu: …

Toronto Eesti Maja suur saal oli T.E.S. Lasteaia mardipäeva peol, 27. oktoobril täis vampiire, supe...

Montreali eesti mudilased mardipäeva kostüümides

Montreali eesti mudilased mardipäeva kos…

Montreali eesti mudilased saavad kokku Jaani kiriku ruumides. Laupäeval, 28. oktoobril oli aga põne...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Allan ja Riina Hess juhivad kapitalikampaaniat Top 100 Kingitust

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Allan ja …

Allan ja Riina Hessil on tugev usk Eesti kogukonna meelsusesse ja otsusekindlasse vaimu ning seetõt...

KAJAKAD TÄNAVAD

KAJAKAD TÄNAVAD

(EABS - New York) 10. oktoober 2018Eestis tegutsevad viis skautlikku noortejuhti, kes augustis veet...

The film ‘Ahto’ was the jury’s pick as winner of the estdocs 2018 festival

The film ‘Ahto’ was the jury’s pick as w…

The film ‘Ahto’ was the jury’s pick as winner of the estdocs 2018 festival. The film tells the stor...

This year’s EstDocs transported audiences deep into the Estonian psyche

This year’s EstDocs transported audience…

What is it that makes the Estonian psyche so unique? Where does the deep reverence for nature come ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Juhtkiri - Et ei unustaks

Juhtkiri - Et ei unustaks

Sada aastat tagasi, 11. novembril, sõlmiti vaherahu, mis pidanuks lõpetama sõja, mis pidi ...

Remembrance Day

Remembrance Day

Pühapäeval, 11. novembril on Remembrance Day, millel on tänavu eriline tähtsus: meenutatak...

EESTI HETKED - Santijad päästavad mardipäeva

EESTI HETKED - Santijad päästavad mardip…

See on minu väljamõeldud pealkiri, kuigi seda jõudis enne mind välja mõelda ja trükki anda...

Stop the PIRIN ease the KUPP

Stop the PIRIN ease the KUPP

Photo 1: Familiar brands and possibly a familiar sääsk (mosquito) seen at an Est...

Toimetusel külas - Marje Tõemäe: filmid aitavad maailma paremini mõista

Toimetusel külas - Marje Tõemäe: filmid …

Hiljuti viibis Torontos Eesti Televisiooni (ETV) programmijuht Marje Tõemäe, olles siin mo...

Liis Jõgi: Üks 2018 Eesti Sihtkapital Kanadas stipendiaat

Liis Jõgi: Üks 2018 Eesti Sihtkapital Ka…

„Eestlaseks olemine on alati olnud minu jaoks väga tähtis… omada võimalust tegutseda tihed...

Meelelahutust: Volli veste - Naabri Jüri

Meelelahutust: Volli veste - Naabri Jüri

Avastasin üllatuseks, et hea sõber Karla luuletab avalikult ja hästi. Teades muidugi, et l...

Estonian KGB foreign operations targetin…

In 1950 'Victoria' became an operative for the 1st department (foreign intelligence). Esto...

Pumpkin *parkla*

Pumpkin *parkla*

This low-tech jalg/ratta/hoidja (bicycle rack) in central Saaremaa, fashioned out of a pal...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Eesti arhitektid Torontos said kaante vahele

Eesti arhitektid Torontos said kaante va…

Möödunud sügisel oli Tartu College’is üleval suurejooneline näitus Eesti arhitektidest ,,u...

Estonian Culture Links : Fränder and Ariko at Hugh's Room Live, November 6th, 2018

Estonian Culture Links : Fränder and Ari…

Culture melds together in unlikely ways sometimes. Whether Swedish, Franco-Ontarian, or Es...

Estonian Culture Links: Jõulukroonid – the Authentic Estonian Christmas Decoration

Estonian Culture Links: Jõulukroonid – t…

The days are getting shorter and shorter, and that means we all need to be preparing for i...

Peeter Laurits esines Montrealis

Peeter Laurits esines Montrealis

Eesti fotograaf Hamiltoni Cotton Factory residentuuris, Peeter Laurits esines Montrealis e...

Üldlaulupidu 2019 ... mitte liiga kaugel tulevikus

Üldlaulupidu 2019 ... mitte liiga kaugel…

Tallinnas toimub 6. ja 7. juulil järgmisel suvel XXVII üldlaulupidu, millega saab ka tähis...

Teadaanne – tähtraamat 2019

Teadaanne – tähtraamat 2019

Koostamisel on „Eesti Elu“ 2019 Tähtraamat/Kalender. Palume teie abi, et kalender/täht¬raa...

Ilmar Taska tutvustas romaani „Pobeda 1946“ Taani suurimal raamatumessil

Ilmar Taska tutvustas romaani „Pobeda 19…

Esimese ametliku esinejana Eestist on kutsutud Taani suurimale raamatumessile Bogforum oma...

José Cura debüüt lavastajana

José Cura debüüt lavastajana

Estonia teatris esietendus 21. septembril Giacomo Puccini ooper ,,Tütarlaps kuldsest Lääne...

Kanada eesti autori film linastub novembris Torontos

Kanada eesti autori film linastub novemb…

Kanada-Eesti filmitegija Karl Raudsepp-Hearne’i psühholoogiline thriller ,,Touched“, mis o...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine KANADAS:

Aasta - $130.-
Poolaasta - $70.-
Veerandaasta - $39.-
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatshekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatsheki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
Tuleb varsti - PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

TEADAANNE
"TÄHTRAAMAT"

 

Koostamisel on „Eesti Elu“ 2018
Tähtraamat/ kalender. 

Palume teie abi, et kalender/tähtraamatus
ilmuvad organisatsioonide/institutsioonide
nimed, esindajad, nendega seonduvad
aadressid jms. oleksid õiged.

Palun teatage
muudatustest/parandustest

„Eesti Elu“ kontorisse
hiljemalt 25. novembriks k.a.

Informatsioon saatke aadressil
3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2;
epost: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 416-733-4550; fax 416-733-0944.
Kuulutused: Eesti Elu kontorisse või
Ilme Lillevars, tel. 416-994-5748,
epost: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Keskus


TEADAANNE
"TÄHTRAAMAT"

 

Koostamisel on „Eesti Elu“ 2018
Tähtraamat/ kalender. 

Palume teie abi, et kalender/tähtraamatus
ilmuvad organisatsioonide/institutsioonide
nimed, esindajad, nendega seonduvad
aadressid jms. oleksid õiged.

Palun teatage
muudatustest/parandustest

„Eesti Elu“ kontorisse
hiljemalt 25. novembriks k.a.

Informatsioon saatke aadressil
3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2;
epost: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 416-733-4550; fax 416-733-0944.
Kuulutused: Eesti Elu kontorisse või
Ilme Lillevars, tel. 416-994-5748,
epost: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine KANADAS:

Aasta - $130.-
Poolaasta - $70.-
Veerandaasta - $39.-
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatshekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatsheki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
Tuleb varsti - PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2018 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo