Logi sisse läbi:

Eesti Keskuse projekti teated - Meil on olemas projekt!


Uue eestlaste kogukonna keskuse reaalsuseks saamine on ühe suure sammu võrra edasi astunud. Esimene etapp hoolsuskohustuse (due diligence) näol on nüüd lõpule jõudnud.

See idee, mis aastaid tagasi oli vaid õrn sillerdus, on muutunud millekski, millest võib asja saada. Vastavalt ettenähtud protsessile pidid kõik juhatuse liikmed neljast projekti juhtivast ja finantstoetust pakkuvast Eesti organisatsioonist hääletama selle poolt, et hoolsuskohustuse etapi võib lõpetatuks lugeda ning aeg on asuda projekti enda juurde. Toronto Eesti Maja, Toronto Eesti Ühispanga, Eesti Sihtkapital Kanadas ja Tartu College’i juhatused hääletasid projekti jätkamise poolt. Kõik neli organisatsiooni usuvad, et riskid on vastuvõetavad, jätkusuutlik tegevus on võimalik ja rahastamine on saavutatav. Meil on olemas projekt.

Oleme saavutanud mitmed olulised verstapostid ja palju on ära tehtud. Nõuetekohase hoolsuskohustuse lõpetamise kõrval on käimas Toronto linnavolikogu poolt antud loa alusel 9 Madison Avenue ostulepingu sõlmimine, kohalik Annexi kogukond toetab projekti, leitud on ideaalne ostja Broadview kinnistutele, mille müügitingimustest on mõlemad pooled loobunud.

Lisaks minnakse edasi keskuse disainiga, millele annavad oma panuse linnaplaneerijad ja kogukond. Jõuti ka otsusele, et kogu keskus ehitatakse ühes etapis, mitte kahes nagu alguses arutati. Eesmärgiks jääb ühekordne kolimine Eesti Majast uude keskusesse — usume, et see on teostatav — tekitades nõnda võimalikult vähe häireid meie kogukonna tegevuses. See kõik pole lihtsalt kätte tulnud ja on selge, et ees on endiselt mitmeid väljakutseid.

Eesti Keskuse projekti meeskonna loomisega on meie kogukonna neli organisatsiooni pannud aluse elujõulisele struktuurile disaini-, maksuküsimuste- ja õiguslike tagajärgede analüüsiks; Madisoni 9 ja 11 ostuga tegelemiseks ja Broadviewi kinnisvara müügiks, järelevalve ning rahastamise korraldamiseks ning projektijuhi, raamatupidaja ja muude kvalifitseeritud konsultantide töölevõtmiseks.

Neli organisatsiooni on loonud tugeva ja kõrgetasemelise meeskonna, vaatamata oma mandaatide ja struktuuride erinevustele. Selline koostöö on näidanud, et kui meil, eestlastel, on seatud üles ühine eesmärk ja ühine siht, siis saame oma erinevustest üle ja liigume edasi märkimisväärsete saavutustega.

Selle projektiga on kaasa tõmmatud palju inimesi. Siia kuuluvad need, kes tulid välja esialgse kontseptsiooniga, otsustades peale põhjalikku kaalumist, kas selle plaaniga tasub edasi minna ja kuidas seda kõige paremini teha, selgitades muuhulgas välja kinnisvara ostmise võimalus, millest sai projekti üks tugisammastest.

Oleme tänulikud kõigile, kes julgesid suurelt unistada, kes avastasid võimaluse, kes esitasid asjakohaseid küsimusi ja kes osalesid tulemuslikes ja asjalikes diskussioonides, et paremini mõista probleeme ja murekohti.

Meie kohustuseks on kõik korralikult ja kiirustamata läbi viia. Meie kogukond eeldab ja nõuab seda.

Nüüd peame kasutama kogu meie kogukonna erakordset panust edu tagamiseks.

Kuidas seda õigesti saavutada: elujõuline ja jätkusuutlik tulevik

Tunnustatud arhitekti Alar Kongatsi poolt välja töötatud uus tähelepanuväärne hoone toob Lõuna-Ontario kogukonna ühte paika kokku. Kuid selle projekti eesmärk pole mitte ainult Eesti Maja jätkusuutlikkust puudutavate probleemide lahendamine, vaid ka eestlaste kohaloleku suurendamine Kanadas ja meie kogukonna tegevuse elavdamine. Oma suurepärase asupaigaga Toronto kesklinnas Madison Avenue'l, seisab uus ehitis eksisteeriva kogukonna keskuse Tartu College’i kõrval. Alar Kongatsi disain järgib puhast Põhjamaade disaini esteetikat, mis käib ühte sammu paljude kaasaegsete Eesti arhitektuuri näidetega.

Ehitise materjalidest on selgelt esile toodud klaas, metall ja puit, ning loodus ühendatakse hoonega tervikuks läbi rohekatuse, maja ees asuva pargi ja avarate akendega, kust avaneb vaade ajaloolisele Annexi naabruskonnale. Siseruumides on kajastatud digitaalne e-Eesti ning sealt ei puudu kaasaegne tehnoloogia.

Projekti nõuetekohase hoolsuse faas hõlmas keskuse ehitamise kõikide aspektide uurimist: rahastamine, õigus- ja maksustruktuur; disain, ning tulevane pikaajaline tegevus, et saavutada elujõuline, hästi rahastatud ja professionaalselt juhitud keskus.

Uue keskuse eesmärgiks on tegutseda sissetuleku alusel, mis saadakse äriruumide rendist, erinevate ürituste korraldamistest ja toetustest. Keskuse ja selle üürnikega tegelemiseks palgatakse professionaalid, samal ajal kui ürituste läbiviimist juhivad oma ala spetsialistid. Rahastuskampaania läbiviimise ekspert on juba tööle võetud.

Uues keskuses on esmakohal Eesti kogukonna organisatsioonide tegevus. Eesmärgiks on pakkuda Eesti ühiskondlikele gruppidele odavat rendihinda või isegi tasuta kasutust ning kaotada olukord, kus teised Eesti organisatsioonid ja heategevuslikud ühendused jagavad renditoetust.

Arhitekti Alar Kongatsi ja projekti meeskonna poolt korraldatakse kogukonnaga konsultatsioonide teine voor, kus arutatakse võimalikku ruumikasutust ja vajadusi uues keskuses. Üle 40 kasutajagrupiga on juba maha istutud alates Eesti kooli õpetajatest ja lapsevanematest kuni gaidi- ja skaudijuhtideni, kooride, kunstigruppide ja rahvatantsurühmadeni. Luuakse „Nõuete teatis“, kus on kirjas kogukonnast saadud tagasiside, mis liidetakse keskuse lõpliku disaini juurde. Kuigi igaühe nõudeid ei tarvitse olla võimalik rahuldada, on jagatud mõtted olnud äärmiselt väärtuslikud ja koostöös osalejatega on püütud leida ühiseid lahendusi.

Neli organisatsiooni on leppinud kokku, et Eesti Maja on uue keskuse omanik ja tegevusjuht kahe uue juriidilise üksuse kaudu, mis luuakse maksutõhususe maksimiseerimiseks ja toetajatele maksusoodustuskviitungite jagamiseks rahastuskampaania läbiviimisel. Paljude nende küsimuste kohta on saadud õigusabi ja seda uuritakse ka tulevikus põhjalikult. Lisaks vähenevad uue keskuse tegevuskulud, kui saadakse heategeva organisatsiooni staatusega kaasas käiv allahindlus makstavatelt maksudelt, mis moodustab märkimisväärse osa tegevuskuludest.

Otsus liikuda edasi projekti etappi sõltus paljus Eesti Maja müügist, mis on osa müüdavast Broadview maaomandist, kuna müügitulu moodustab suurema osa rahalistest vahenditest uue keskuse ehitamiseks. Broadview maaomandisse kuuluvad Eesti Maja kõrval asuvad Eesti Sihtkapital Kanadas kolm hoonet, mis kõik koos pakuvad ostjale arendatavat maa-ala.

Broadview maaomand on tingimisi müüdud Reverale, Kanada suurimale vanurite hooldekodude omanikule. Revera on täielikult avaliku sektori pensioniinvesteeringute nõukogule kuuluv tütarettevõte. Müügi viimaseks tingimuseks on, et Revera avaldus Toronto linnale tsoneerimise muutmiseks võetakse vastu, mis tähendab elaniketiheduse suurenemist ja mis võimaldaks ehitada Broadview’le seenioride hooldekodu. Nimetatud protsessis osaleb ka Eesti Keskuse projekti meeskond, kuna selline muudatus tähendab Eesti kogukonna jaoks kõrgemat müügihinda. Eeldatavasti kulub selleks üks kuni kaks aastat, sõltuvalt sellest, kas Ontario munitsipaalkomisjonile tuleb esitada apellatsioon tsoneerimise muutmise kohta.

Projekti ajakava on koostatud nii, et ehitusperiood kestab umbes 15 kuud, mille jooksul Eesti kogukond rendib 958 Broadview Avenue hoonet, mis tähendab, et kogukonna tegevus jätkuks katkestusteta.

Eesti Keskuse ehitamiseks valitakse enampakkumise teel kvalifitseeritud ehitusfirma, millele esitatakse põhitingimusena määratud maksumusega leping.

Uus keskus esindab tegelikult kahte projekti ühes, kus kahes erinevas kohas on samaaegselt toimumas muudatused. Kuigi esimene etapp on meil seljataga, on veel palju teha, enne kui ehitus võib alata.

Rahastuskampaania ja rahvusvaheline huvi

Rahastuskampaania teostatavuse uuringu viis läbi professionaalne toetuste kogumise konsultant Mark Gryfe firmast Gryfe Philanthropic Solutions. Mark, kes on Baycresti ja Mt. Sinai Hospitali toetusfondide endine president ja tegevjuht, omab sel alal hulgaliselt kogemusi. Tema uurimistulemused näitasid Eesti kogukonna liikmete tugevat toetust Eesti Keskuse vastu mitte ainult kohalike eestlaste hulgas, vaid ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Mark on palgatud viima läbi rahastuskampaaniat ja keskuse toetajate leidmise protsessi. Need kampaaniad kestavad tavaliselt mitu aastat ja annetajad korraldavad toetuste jagamise nii, et see antakse üle mitme aasta jooksul. Põhitoetaja on juba endast märku andnud ning tema kõrval mitmed teised.

Positiivne vastukaja uuele keskusele väljaspool Ontario lõunapoolset piirkonda paneb meid uskuma, et me saame ja peame jõudma veel ambitsioonikama tulemuseni, mis ei hõlma ainuüksi konsolideerimist, vaid tähendab ka rahvusvahelist kohalolekut. Teised potentsiaalsed rahastajad hindavad väga uue hoone keskset asukohta, lihtsat ühendust nii Eesti kui ka Põhja-Ameerikaga, suurepärast arhitektuuri ja aktiivset Toronto kohalikku kogukonda.

Lisaks meie kogukonna organisatsioonidele ja tegevustele võib uus keskus tuua kaasa mitmeid uusi võimalusi. On olnud üsna palju huvi uude keskusesse eraldi ruumi loomiseks, mis aitaks edendada start-up ettevõtlust. See ärataks kohalikku, riiklikku ja rahvusvahelist tähelepanu. Need uued võimalused on osa strateegiast, mille eesmärk on tagasi meelitada inimesi, kes on kõrvale jäänud ja loodetavasti tagada, et järgmiste põlvkondade eestlased kannaksid edasi pärandit, millele meie vanemad ja vanavanemad uhkelt ja visalt aluse panid.

Järgmine kogukonna koosolek 21. juunil

Tule 21. juunil kell 19.00 Eesti Keskuse projekti kogukonna teavituskoosolekule Tartu College’is, kus räägitakse täpsemalt projektist ja järgmistest sammudest. (Eesti Maja ei saa selleks kasutada, sest seal on käimas parandustööd.)

Nelja organisatsiooni mõtteid

Nelja selle projekti läbiviimises osaleva organisatsiooni juhid jagavad oma mõtteid Eesti kogukonna jaoks nii ajaloolise ja olulise sammu kohta:

„Olen 29-aastane ja ühe noorema liikmena, olen rõõmus uuenduse üle, milles on tõeline potentsiaal teha midagi, mida ükski teine Põhja-Ameerika eestlaste kogukond pole teinud — ehitada uus kodu järgmiseks 50 aastaks. Eesti Majast ärakolimine on valus, sest olen seal veetnud nii palju päevi — ja ma tean, et paljud minu kõrval täpselt samamoodi. Kuid me kõik teame, et majas on tõsised probleemid ja need ei lähe sugugi paremaks.

Mulle on muljet avaldanud kõigi ekspertteadmised ja meie meeskonna vabatahtlik pühendumine ning Eesti Maja juhatus ei oleks selle projekti poolt hääletanud, kui me ei usaldanuks kõiki neid organisatsioone, kes töötavad ühiselt käsikäes. Kuid me oleme alles esimese sammu juures. See projekt on edukas ainult siis, kui me suudame terve kogukonna selja taha saada. Ei tähenda kui aktiivsed või mitte aktiivsed ollakse, või kas nad elavad Torontos või väljaspool, tähtis on, et nad soovivad olla osa millestki väga erilisest.“
- Veiko Parming, Eesti Maja juhatuse esimees

„Arvan, et selle projekti juures avaldab mulle kõige rohkem muljet see, kuidas kogukond on sellest kinni haaranud. Neli põhiorganisatsiooni, mis pakuvad enamikeks Eesti kultuurilisteks tegevusteks vahendeid ja ressursse, on välja töötanud jätkusuutliku lahenduse, et ühendada kogukonda ja lahendada ruumide küsimuse. Meie kogukond on neid jõupingutusi igakülgselt toetanud.

Mitu head aastat on kulunud siia jõudmiseks, kuid meie kogukonna nägemus oma varade kasutamise osas tulevikuks ja ambitsioonikaks lahenduseks on midagi, mille üle me kõik võime uhked olla.“
- Ellen Valter, Toronto Eesti Ühispanga nõukogu esimees

„Mõistan, et see protsess on meie kogukonnas põhjustanud mõningast lõhestatust. Kuid ma usun, et selline asi võib hoopis tekitada positiivseid muudatusi, kuidas meie kogukond edaspidi tegutseb. Me ei ole enam sisserändajate ja põgenike kogukond. Kuigi me jääme alati tänulikuks oma vanematele põlvkondadele — neile, kes lõid väga rasketel aegadel kogukondlikke organisatsioone ja ühinguid — peame ka samal ajal tõdema, et neil õnnestus see tänu koostööle. Meiegi võime sellega hakkama saada.

Ma olen optimistlik, sest me tegutsesime ühiselt. Seda tehes kasutasime ära haruldase võimaluse, et luua kaasaegne, jätkusuutlik ja innovatiivne keskus, mis ühendaks ja suurendaks meie kogukonda.“
- Eva Varangu, Eesti Sihtkapital Kanadas president

„Meie ees seisavad väljakutsed, kuid ma olen optimistlik projekti eduka läbiviimise osas, sest seda juhib erakordselt hea meeskond. Tulemuseks on elav keskus keset linna — „Eesti küla“ Toronto kesklinnas. Üheskoos pakuvad uus keskus koos Tartu College’iga aastakümneteks praktilise ja keskse asukoha, kus pidada kogukonna üritusi, kus organisatsioonid saavad koos käia ja kus tuleviku saavutuste nimel tegutseda.

Ja meie, Tartu College’is ootame juba pikisilmi oma uusi naabreid Madison Avenue’le. Sool ja leib on juba valmis soolaleivapeoks!“
- Jaan Meri, Tartu College, president

Lisateabe saamiseks külastage www.estoniancentre.ca. Meie email on See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Full article in english here: ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - We Have a Project!
FOTOD - Laululaager 2019 Toronto Eesti Majas

FOTOD - Laululaager 2019 Toronto Eesti Majas

Jaanuari 2019.a kolmandal nädalalõpul toimus Torontos, Toronto Eesti Majas Laululaager 2019. Laagrist võtsid osa kõik Laulupeole p...

3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valimised

3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valimised

Eesti kodanikel, kes viibivad valimiste ajal Kanadas, on kolm võimalust oma hääle andmiseks ja oluline, et kõigil valijatel oleks ...

Kolga, elected president of CEEC

Kolga, elected president of CEEC

At its annual general,meeting on January 16, the Central and Eastern European council elected Marcus Kolga as its new president. K...

“Estonian Culture Links” by Vincent Teetsov - Keeletee: The Continuing Road of Intermediate Estonian Language Learning

“Estonian Culture Links” by Vincent Teetsov - Keeletee: The Continuing Road of…

A year or so ago, I compiled and self-published two mini language guides called “The Scared Foreigner's Guide to Estonian.” While ...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your Morning saatdetes

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your …

Esmaspäeval, 14.jaanuaril on chef Paul Lillakas Cityline saates kell 9.00 ja kolmapäeval, 23. ...

Täida EKN'i teenetemärgi vorm siin - Fill the EKN Medal of Honour Nomination Form here

Täida EKN'i teenetemärgi vorm siin - Fil…

EKN'i teenetemärkidega avaldab Kanada-eestlaskond tänu neile eestlastele ja Eesti kogukonna sõprade...

Juhtkiri - Valimisteaasta

Juhtkiri - Valimisteaasta

Aasta 2019 on kõigest kaks ja pool nädalat vana. Paljudel on kombeks uude aastasse astudes langetada otsuseid parema elu huvides, ...

Riho Esko Maimets: *Eestlus tähendab armastust*

Riho Esko Maimets: *Eestlus tähendab armastust*

Rõõm oli kohtuda sel nädalal Riho Esko Maimetsaga, kes oli saabunud Eestist Torontosse peret külastama juba enne jõule — ja leidis...

Estonians in America

Estonians in America

“Estonians in America, 1945-1995: Exiles in a Land of Promise,” published by the Estonian American National Council, is now availa...

The Upcoming Estonian National Election: What’s at Stake?

The Upcoming Estonian National Election: What’s at Stake?

Elections to Estonia’s National Assembly (Riigikogu) are scheduled for March 3, 2019, now less than two months away. A sizable num...

Estonian parliamentary elections. Be prepared and vote!

Estonian parliamentary elections. Be prepared and vote!

The Estonian government has declared that 87,721 of its citizens permanently living abroad have the right to vote and can do so at...

Keel ja rusikad

Keel ja rusikad

Mullu sügisel ilmus siin lehes lühiteade, et Silver Anniko 1979. a. ilmunud teos „Rusikad“ on taas letis kordustrükis, nüüd aga tä...

KÕRGEIMA RIIGIVÕIMU KOHUSTUS

KÕRGEIMA RIIGIVÕIMU KOHUSTUS

Õige pea on meil vaja otsustada, keda valida meie nimel Eesti Vabar-iiki valitsema. Rohkem kui 27 aasta vältel oleme valinud meie ...

Kanada päevik - Kui võim pähe lööb

Kanada päevik - Kui võim pähe lööb

Oli aeg siin provintsis laristavatest liberaalidest lahti saada. Nende pärand nii Ottawas kui Torontos on tohutud kulutused, mis p...

Eesti spordis on jutuks..... Kontaveit ja Kanepi Austraalias, Eesti võrkpallinaiskond tegi ajalugu

Eesti spordis on jutuks..... Kontaveit ja Kanepi Austraalias, Eesti võrkpallin…

Kontaveit ja Kanepi AustraaliasAustraalias Melbourne’is alanud aasta esimesel Grand Slam tenniseturniiril loositi põhitabelisse ka...

On rocky shores: Eesti 200 and globalism

On rocky shores: Eesti 200 and globalism

In North America we have two political, father-son dynasties. Papa Bush and Dubya. PET and his son Justin. Estonia, thankfully has...

Meelelahutust: Volli veste - Tõnis prassib

Meelelahutust: Volli veste - Tõnis prassib

Vanalell õpetas mulle palju. Meelen on eriti see, et ta rõhutas just rahvakalendrit, nimedega seotud päevi. Rääkis neist kui oluli...

Eesti Elu Nr. 3 - 18. jaanuar 2019

Eesti Elu Nr. 3 - 18. jaanuar 2019

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 18. jaanuarii 2019.a Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Ee...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your Morning saatdetes

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your …

Esmaspäeval, 14.jaanuaril on chef Paul Lillakas Cityline saates kell 9.00 ja kolmapäeval, 23. ...

Täida EKN'i teenetemärgi vorm siin - Fill the EKN Medal of Honour Nomination Form here

Täida EKN'i teenetemärgi vorm siin - Fil…

EKN'i teenetemärkidega avaldab Kanada-eestlaskond tänu neile eestlastele ja Eesti kogukonna sõprade...

TERR KUNGLA - 70

TERR KUNGLA - 70

2019. aastal saab Kungla rahvatantsu rühm 70! Oleme plaaninud 9. veebruaril Eesti Maja suures saali...

KUNGLA - 70

KUNGLA - 70

In 2019 Kungla will be celebrating its 70th anniversary! We have planned a party in the Grand Hall ...

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

Georgian Peaks Ski ClubFebruary 15, 2019This year’s annual Esto Ski Day at Georgian Peaks is booked...

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Traditsiooniline Esto Ski Day toimub sel aastal reedel, 15. veebruaril (perekonnapäeva nädalalõpp) ...

The Upcoming Estonian National Election: What’s at Stake?

The Upcoming Estonian National Election:…

Elections to Estonia’s National Assembly (Riigikogu) are scheduled for March 3, 2019, now less than...

3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valimised

3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valim…

Eesti kodanikel, kes viibivad valimiste ajal Kanadas, on kolm võimalust oma hääle andmiseks ja olul...

Toronto Eesti Seltsi teade - Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus Eesti Majas (2)

Toronto Eesti Seltsi teade - Eesti Vabar…

Toronto Eesti Selts teatab, et pühapäeval, 24. veebruaril 2019. a toimub Eesti Vabariigi 101. aasta...

The Toronto Estonian Society wishes to announce the Estonian Independence Day Ceremony for 2019

The Toronto Estonian Society wishes to a…

The Toronto Estonian Society wishes to announce the Estonian Independence Day Ceremony for 2019. Th...

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja so...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Eestis elav...

Toronto eesti skaudid-gaidid käisid uuel aastal uisutamas 2019

Toronto eesti skaudid-gaidid käisid uuel…

Vaata mis aasta vahet teeb! Eelmisel aastal pidasid 23 külmakraadiga Toronto eesti skaudid ja gaidi...

FOTOD - Tapal toimus Vabadussõda 100 programmi suurim taaslavastuslahing

FOTOD - Tapal toimus Vabadussõda 100 pro…

Täna, 9. jaanuaril möödus 100 aastat Tapa vabastamisest Eesti Vabadussõjas. Võidukat vabastuslahing...

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your Morning saatdetes

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your …

Esmaspäeval, 14.jaanuaril on chef Paul Lillakas Cityline saates kell 9.00 ja kolmapäeval, 23. ...

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

Georgian Peaks Ski ClubFebruary 15, 2019This year’s annual Esto Ski Day at Georgian Peaks is booked...

Estonian Centre Project Update - Purchase of 9 Madison Ave. property for the International Estonian Centre Project closed in December 2018!

Estonian Centre Project Update - Purchas…

An important milestone has been reached in the International Estonian Centre project (“IEC”)! The p...

Kungla 70!

Kungla 70!

Juba 70 aastat on Torontos eesti rahvatantsijad polka- ja valssisamme keerutanud! TERR Kungla pühit...

Juhtkiri - Juhtkiri - Ohud selgest taevast

Juhtkiri - Juhtkiri - Ohud selgest taeva…

Ei aidanud sellest, et terroristid lennukeid kaaperdasid, kõrghoonetesse neid kamikaze, jaapani len...

ÜEKN abiesimehed on Marju Rink-Abel ja Iivi Zajedova

ÜEKN abiesimehed on Marju Rink-Abel ja I…

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatus valis ÜEKN abiesimeesteks Eesti Rahvuskomitee Ühendrii...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Eestis elav...

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Traditsiooniline Esto Ski Day toimub sel aastal reedel, 15. veebruaril (perekonnapäeva nädalalõpp) ...

EESTI HETKED - Piparkoogist Eesti

EESTI HETKED - Piparkoogist Eesti

Milliseid Eesti sümboleid ja maamärke annab teha piparkoogitainast? Ja siis veel, et see ime püsiks...

Estonian Culture Links by Vincent Teetsov: Tradition vs. Practicality— The Complications of Preserving Vernacular Architecture

Estonian Culture Links by Vincent Teetso…

According to the 2011 Population and Housing Census that was conducted by Statistikaamet (Statistic...

Raamat ,,Estonians in America“ müügil Amazon.com kaudu

Raamat ,,Estonians in America“ müügil Am…

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on välja andnud raamatu ,,Estonians in America, 1945-1995: Exiles...

Sandra Kasturi võitis Sunburst Awardi

Sandra Kasturi võitis Sunburst Awardi

Sandra Kasturi on 2018.a. Sunburst Award for Short Story võitja jutu „The Beautiful Gears of Dying“...

Two Estonians Collaborating on a New Broadway Production!

Two Estonians Collaborating on a New Bro…

Estonians and Finns in New York City team up to bring the legendary Finnish national epic Kalevala ...

Meelelahutust: Volli veste - Naiste valitseda

Meelelahutust: Volli veste - Naiste vali…

Mis patriarhaalne süsteem? Jah, poliitikud on peamiselt küll mehed, kuid see vaid kinnitab, et nais...

Aupeakonsulaadi vastuvõtt juhatas sisse aasta 2019 Eesti Majas

Aupeakonsulaadi vastuvõtt juhatas sisse …

Nagu juba aastakümneid Torontos kauniks traditsiooniks, kogunesid kaasmaalased ka tänavu 1. jaanuar...

Baltic Centennial celebration in Boston

Baltic Centennial celebration in Boston

The successful three-day Baltic Centennial in Boston November 23-25 weekend was a feast for eyes an...

Laani Heinari lumised kaunistused CBC logol

Laani Heinari lumised kaunistused CBC lo…

CBC kirjutas 2. jaanuaril, et nende jaanuarikuu logo särab lumiselt tänu lasteraamatute illustraato...

Paadipõgenike lood jõudsid presidendi lugemislauale

Paadipõgenike lood jõudsid presidendi lu…

Eesti ajakirjanikud Tiit Lääne ja Enn Hallik võtsid endale 2012. aastal missiooni talletada 1944. a...

Lakewoodis meenutati Vabadussõja võitu 2018

Lakewoodis meenutati Vabadussõja võitu 2…

Oli aeg, kus Eesti Vabadussõja alguse aastapäeva tähistati suurejooneliselt Torontos, Melbourne’is,...

RAHVUST HÜLGAV RAHVUSRIIK

RAHVUST HÜLGAV RAHVUSRIIK

Veebilehe Uued uudised juhtkirjas kuupäevaga 28.12.18 on selgelt kirjeldatud, et „Eesti arenguteede...

Juhtkiri - Algas eesti keele aasta

Juhtkiri - Algas eesti keele aasta

Mida kauem elad, seda rohkem on neid häid tähtpäevi märkida. Mitte pelgalt sünnipäeva, juubeleid, v...

Kanada päevik - Ikka viin, viin, viin

Kanada päevik - Ikka viin, viin, viin

PS Troika on üks neist toredatest Eestimaa populaarset muusikat viljelevatest ansamblitest, kes osk...

Kahe läti naise lugu

Kahe läti naise lugu

Eestlased on lugev rahvas, hindavad raamatuid. Kodumaisele kirjandusele lisandub rikkalik tõlgitud ...

Crossing the Narva

Crossing the Narva

For as long as I remember not a day has passed without my friend the book. Reading is not only educ...

Meelelahutust: Volli veste - Õues on külm

Meelelahutust: Volli veste - Õues on kül…

Kuigi on uus kalendrileht ette keeratud, uude aastasse astutud, oleme ikke jõuludeajas. See, kuna j...

My godfathers III

My godfathers III

After having found his brother Artur and sharing a secret bunker with him and others near his famil...

Estonian Centre Project Update - New International Estonian Centre aligns with mandate of Estonian Ministry of Foreign Affairs

Estonian Centre Project Update - New Int…

"The International Estonian Centre's award-winning design and inspired vision reflects today's Esto...

FOTOD - Endine Maple Leafs'i mängija Leo Komarov Torontos võistlemas

FOTOD - Endine Maple Leafs'i mängija Leo…

Narvas sündinud Leo Komarov tuli esimest korda tagasi Torontosse 29 detsembril 2018.a, mängides tem...

2019. aasta künnisel

2019. aasta künnisel

Meie ei saa olematuks teha teatud erinevusi kodumaal ja võõrsil elavate eestlaste vahel. Viiekümnea...

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistus 2018

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõulu…

Fotosid esmaspäeval, 24. detsembril 2018. a EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistuselt. Teen...

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Jõulude värvidVancouveri EELK Peetri kogudude õpetaja Algur KaermaArmas Jõuluõhtu kogudus!See on he...

FOTOD - Jõulujumalateenistus Toronto Vana-Andrese koguduses

FOTOD - Jõulujumalateenistus Toronto Van…

Jõulujumalateenistus Toronto Vana-Andrese koguduses peeti 24. detsembril Agricola kirikus.Teenis ko...

Vabaõhujõulud

Vabaõhujõulud

Metsajõulupuu pidamine on kaunis skaut-gaidide komme, alguse saanud Eestis juba 1920ndatel aastatel...

Ühispank viis ehatarelastele jõulurõõmu

Ühispank viis ehatarelastele jõulurõõmu

Teisipäeval üllatasid Toronto Eesti Ühispanga päkapikud Ehatare elanikke, kellele jagati väikeseid ...

Estonian Centre Project Update - Purchase of 9 Madison Ave. property for the International Estonian Centre Project closed in December 2018!

Estonian Centre Project Update - Purchase of 9 Madison Ave. property for the I…

An important milestone has been reached in the International Estonian Centre project (“IEC”)! The purchase of 9 Madison Avenue is ...

Estonian Centre Project Update - New International Estonian Centre aligns with mandate of Estonian Ministry of Foreign Affairs

Estonian Centre Project Update - New International Estonian Centre aligns with…

"The International Estonian Centre's award-winning design and inspired vision reflects today's Estonia," said Estonia's Ministry o...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Eesti Keskuse disain võitis väärika arhitektuuripreemia

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Eesti Keskuse disain võitis väärika arhitektuur…

Alar Kongatsi põhjamaadest inspireeritud uue Rahvusvahelise Eesti Keskuse projekt võitis ühe auhindadest, “Award of Merit”, mida a...

Estonian Centre Project Update - Estonian Centre design wins prestigious architectural award

Estonian Centre Project Update - Estonian Centre design wins prestigious archi…

The Nordic-inspired design for the new International Estonian Centre by Alar Kongats has won an Award of Merit by Canadian Archite...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Laululaager 2019 Toronto Eesti Majas

FOTOD - Laululaager 2019 Toronto Eesti M…

Jaanuari 2019.a kolmandal nädalalõpul toimus Torontos, Toronto Eesti Majas Laululaager 2019. Laagri...

3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valimised

3. märtsil 2019 toimuvad Riigikogu valim…

Eesti kodanikel, kes viibivad valimiste ajal Kanadas, on kolm võimalust oma hääle andmiseks ja olul...

Kolga, elected president of CEEC

Kolga, elected president of CEEC

At its annual general,meeting on January 16, the Central and Eastern European council elected Marcu...

The Upcoming Estonian National Election: What’s at Stake?

The Upcoming Estonian National Election:…

Elections to Estonia’s National Assembly (Riigikogu) are scheduled for March 3, 2019, now less than...

Eesti spordis on jutuks..... Kontaveit ja Kanepi Austraalias, Eesti võrkpallinaiskond tegi ajalugu

Eesti spordis on jutuks..... Kontaveit j…

Kontaveit ja Kanepi AustraaliasAustraalias Melbourne’is alanud aasta esimesel Grand Slam tennisetur...

Toronto eesti skaudid-gaidid käisid uuel aastal uisutamas 2019

Toronto eesti skaudid-gaidid käisid uuel…

Vaata mis aasta vahet teeb! Eelmisel aastal pidasid 23 külmakraadiga Toronto eesti skaudid ja gaidi...

FOTOD - Tapal toimus Vabadussõda 100 programmi suurim taaslavastuslahing

FOTOD - Tapal toimus Vabadussõda 100 pro…

Täna, 9. jaanuaril möödus 100 aastat Tapa vabastamisest Eesti Vabadussõjas. Võidukat vabastuslahing...

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

Georgian Peaks Ski ClubFebruary 15, 2019This year’s annual Esto Ski Day at Georgian Peaks is booked...

Estonian Centre Project Update - Purchase of 9 Madison Ave. property for the International Estonian Centre Project closed in December 2018!

Estonian Centre Project Update - Purchas…

An important milestone has been reached in the International Estonian Centre project (“IEC”)! The p...

ÜEKN abiesimehed on Marju Rink-Abel ja Iivi Zajedova

ÜEKN abiesimehed on Marju Rink-Abel ja I…

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatus valis ÜEKN abiesimeesteks Eesti Rahvuskomitee Ühendrii...

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Traditsiooniline Esto Ski Day toimub sel aastal reedel, 15. veebruaril (perekonnapäeva nädalalõpp) ...

Aupeakonsulaadi vastuvõtt juhatas sisse aasta 2019 Eesti Majas

Aupeakonsulaadi vastuvõtt juhatas sisse …

Nagu juba aastakümneid Torontos kauniks traditsiooniks, kogunesid kaasmaalased ka tänavu 1. jaanuar...

Baltic Centennial celebration in Boston

Baltic Centennial celebration in Boston

The successful three-day Baltic Centennial in Boston November 23-25 weekend was a feast for eyes an...

Lakewoodis meenutati Vabadussõja võitu 2018

Lakewoodis meenutati Vabadussõja võitu 2…

Oli aeg, kus Eesti Vabadussõja alguse aastapäeva tähistati suurejooneliselt Torontos, Melbourne’is,...

Estonian Centre Project Update - New International Estonian Centre aligns with mandate of Estonian Ministry of Foreign Affairs

Estonian Centre Project Update - New Int…

"The International Estonian Centre's award-winning design and inspired vision reflects today's Esto...

2019. aasta künnisel

2019. aasta künnisel

Meie ei saa olematuks teha teatud erinevusi kodumaal ja võõrsil elavate eestlaste vahel. Viiekümnea...

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistus 2018

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõulu…

Fotosid esmaspäeval, 24. detsembril 2018. a EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistuselt. Teen...

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Jõulude värvidVancouveri EELK Peetri kogudude õpetaja Algur KaermaArmas Jõuluõhtu kogudus!See on he...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Juhtkiri - Valimisteaasta

Juhtkiri - Valimisteaasta

Aasta 2019 on kõigest kaks ja pool nädalat vana. Paljudel on kombeks uude aastasse astudes...

Riho Esko Maimets: *Eestlus tähendab armastust*

Riho Esko Maimets: *Eestlus tähendab arm…

Rõõm oli kohtuda sel nädalal Riho Esko Maimetsaga, kes oli saabunud Eestist Torontosse per...

Estonian parliamentary elections. Be prepared and vote!

Estonian parliamentary elections. Be pre…

The Estonian government has declared that 87,721 of its citizens permanently living abroad...

KÕRGEIMA RIIGIVÕIMU KOHUSTUS

KÕRGEIMA RIIGIVÕIMU KOHUSTUS

Õige pea on meil vaja otsustada, keda valida meie nimel Eesti Vabar-iiki valitsema. Rohkem...

Kanada päevik - Kui võim pähe lööb

Kanada päevik - Kui võim pähe lööb

Oli aeg siin provintsis laristavatest liberaalidest lahti saada. Nende pärand nii Ottawas ...

On rocky shores: Eesti 200 and globalism

On rocky shores: Eesti 200 and globalism

In North America we have two political, father-son dynasties. Papa Bush and Dubya. PET and...

Meelelahutust: Volli veste - Tõnis prassib

Meelelahutust: Volli veste - Tõnis prass…

Vanalell õpetas mulle palju. Meelen on eriti see, et ta rõhutas just rahvakalendrit, nimed...

Juhtkiri - Juhtkiri - Ohud selgest taevast

Juhtkiri - Juhtkiri - Ohud selgest taeva…

Ei aidanud sellest, et terroristid lennukeid kaaperdasid, kõrghoonetesse neid kamikaze, ja...

EESTI HETKED - Piparkoogist Eesti

EESTI HETKED - Piparkoogist Eesti

Milliseid Eesti sümboleid ja maamärke annab teha piparkoogitainast? Ja siis veel, et see i...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

“Estonian Culture Links” by Vincent Teetsov - Keeletee: The Continuing Road of Intermediate Estonian Language Learning

“Estonian Culture Links” by Vincent Teet…

A year or so ago, I compiled and self-published two mini language guides called “The Scare...

Estonians in America

Estonians in America

“Estonians in America, 1945-1995: Exiles in a Land of Promise,” published by the Estonian ...

Keel ja rusikad

Keel ja rusikad

Mullu sügisel ilmus siin lehes lühiteade, et Silver Anniko 1979. a. ilmunud teos „Rusikad“...

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your Morning saatdetes

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your …

Esmaspäeval, 14.jaanuaril on chef Paul Lillakas Cityline saates kell 9.00 ja kolmapäe...

Kungla 70!

Kungla 70!

Juba 70 aastat on Torontos eesti rahvatantsijad polka- ja valssisamme keerutanud! TERR Kun...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Ee...

Estonian Culture Links by Vincent Teetsov: Tradition vs. Practicality— The Complications of Preserving Vernacular Architecture

Estonian Culture Links by Vincent Teetso…

According to the 2011 Population and Housing Census that was conducted by Statistikaamet (...

Raamat ,,Estonians in America“ müügil Amazon.com kaudu

Raamat ,,Estonians in America“ müügil Am…

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on välja andnud raamatu ,,Estonians in America, 1945-199...

Sandra Kasturi võitis Sunburst Awardi

Sandra Kasturi võitis Sunburst Awardi

Sandra Kasturi on 2018.a. Sunburst Award for Short Story võitja jutu „The Beautiful Gears ...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine KANADAS:

Aasta - $150.-
Poolaasta - $80.-
Veerandaasta - $43.-
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatshekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatsheki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Keskus


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine KANADAS:

Aasta - $150.-
Poolaasta - $80.-
Veerandaasta - $43.-
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatshekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatsheki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2018 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo