Logi sisse läbi:

Mõtteid Eesti Majast ja uuest projektist

Toronto Eesti MajaToronto Eesti Maja
Meile on räägitud, et Toronto Eesti Maja on rahalistes raskustes rohkem kui $200,000 pangalaenuga ja vähemalt kahe läbikukkunud suurprojektiga. Nüüd on nelja väga erinevava organisatsiooni juhatused välja tulnud mõttega ühendada uus projekt, kus osalevad Tartu College (TC), Toronto Eesti Ühispank (Pank), Eesti Sihtkapital (SK) ja Eesti Maja (EM). See on huvitav ettepanek. Siiski loodame, et esitatud projektist jälle ei tule EM-le läbikukkumine.

Plaanis, mida on nüüd esitatud eesti üldsusele juhatuste poolt, on nelja organisatsiooni mõtteline ühinemine ja ehitamine uus hoone Tartu College'i kõrval olevale parkimisplatsile, seda ühendades majaga 11 Madison Avenuel, mille Pank juba omandas 2014. aastal. Projekt vajab muidugi raha. Juhatuste ettepanekus on kirjutatud, et esitatud projekt on võimalik EM müügiga ja ehk ka SK mõne kinnisvaraga. Eesti ühiskonnale on pakutud välja arhitekt Alar Kongatsi esialgne kavand. Olen alati hinnanud Kongatsit kui arhitekti ja kiidan heaks tema valikut, kuid hindan ka Toomas Tampõldu, kes kujundas Tartu College'ile muuseumi kavandi, mis paistab olevat alles valge ehitusena uue ehituse ja TC vahel.

Mõte on ilmselt olnud kaua eos. Juba 2009. aastal kirjutati Eestis "Postimehes", et Toronto Eesti Maja saatus on ebaselge ja Kanada eestlased kaaluvad, kas "müüa maja maha ja rajada Torontosse väliseestlaste muuseum VEMU Tartu College juurde". Põhjuseks pidi olema, et maja näitab "eakuse märke" ning remont ja majandamine on kulukad. Toronto eesti üldsusele pole selge, kes seda sel ajal juba kavatses, Eesti Maja müüki oletatavasti mitte Elmar Tampõld.Kuna olen kunstiajaloolasena varem ülikoolis arhitektuuriga tegelenud ja õpilastelt nõudnud analüüsivaid projekte ning uurimusi Toronto suurimate ehituste kohta, esitan ka siin mõningaid küsimusi, mis võiksid huvitada meie eestlaskonda.

Projekt on tõenäoliselt parim, mida antud olukorras sellele asukohale on võimalik teha ja ilmselt täidab ka tellijate soove, kes seda esitasid. On ju nii, et arhitekt peab alati arvestama tellijate vajaduste ja nõuetega, kuid samas ka linna seadustega ja nende kahe vahel tegema parima võimaliku.

Ettepanek on tehtud linnalt osta parkimisplats, mis asub TC ja 11 Madison Ave maja vahel ja mille alt sõidab läbi metroo. Krundi hinda, kuidas ostu majandada ja millised organisatsioonid ning kui palju raha parkimisplatsi ostuks välja paneksid, pole veel avalikustatud. Projekti kirjelduses on vaid mainitud, et see on võimalik ainult Toronto Eesti Maja müügiga. Arvestades, et krundi ostmiseks EM-l praegu midagi välja panna pole, oleks EM-poolne panus ainult võimalik uue laenu tegemisega või pädeva IOU lepinguga. Seega tuleks arvestada olemasolevale pangavõlale, mida EM juhatus on oma ebaõnnestunud projektideks teinud ja juba ära kasutanud, veel lisa. Kas see paneks EM, mis praegu kuulub aktsionäridele, sundolukorda?

Parkla alt sõidab läbi maa-alune raudtee, Metroo, mis teeb projekteeritud ehitusele keldrikorruse võimatuks. Võib oletada, et see määrab ka ehituse kõrgusele piirangud, selleks on hoone kujundatud ainult kahekorruselisena. Lisaks on linnas seadused, mis ei soosi terve krundi äärest ääreni hoonestamist, selleks siis suur avar väljak Madison Avenue pool ehituse ees. Esialgne projekt tuleb esitada Toronto linna planeerimise osakonda, et üldse edasiminekuks luba saada. Selleks on vaja täita sealsed ettekirjutused. Need on keerulised probleemid, nagu ka parkimisplatsi täielik puudumine, millest on juba meie veebi-lehtede kommentaarides palju juttu olnud. Probleemiks on ka väikesel krundil autode juurdepääs TC idaküljes asuvale restoranile, TC keldrikorrusele ja prügikastide asukoht, mida tühjendavad linna suured veoautod. Siin on lahenduseks leitud uue kavandatava projekti lõunatiib, mis võtaks autoteede alla hoone lõunatiiva terve esimese korruse. Prügikastidele juurdepääs veokitele ja kus need asuma hakkavad, pole mulle selge. Ehitusloa saamine ilma prügikastide asukohata on küsitav.

Projekt on meile esitatud ülevalt alla vaadatuna (aereal perspective), mis on tavaline. Ülevalt vaadatuna on kavandatud hoone F kujuline, kus lõunatiib võtab oma alla autodele sissepääsu TC keldrisse ja restorani tagakülge. Peame aga meeles pidama, et läheneme hoonestusse alt jalakäijatena, mitte lennukilt. Siseneme hoonesse tänavalt selle ees oleva kandilisse U-kujulisse väljakusse, mille kolmes vertikaalses seinas on palju klaasi. Analoogilisi vertikaalseid, osaliselt klaasist, seinu võib näha guugeldades Alar Kongatsi kujundatud teisi ehitusi.

Sõitsin kõnealusest parkimisplatsist mööda, et kontrollida üldmuljet ja võrrelda seda kavandiga. Minule tundub küll, et tegelik krunt on palju väiksem kui kavandil esitatud. Soovitan isiklikku kohalkäimist ka teistele, et võrrelda projektidega, mida meile esitatakse. Vanasti öeldi Eestis, et siga ei tohi kotis osta. Selleks peame ise mõtlema ja endale täpselt selgeks tegema, mida meile pakutakse. Väljaku, mida ümbritseb hoone, suuremat muljet ja avarust esitatud joonisel aitab luua inimeste suuruse erinevus, kus eemal seina ääres lauad ja figuurid on väga pisikesed ja näiliselt kaugel. Tegelik praegune parkimisplats nii suurt ehituse esist väljakut ei võimalda.

EM praeguse juhatuse eelmised läbikukkunud projektid, milleks on laenu võetud, tegelesid EM lammutamisega ja asendamisega kõrge moodsa kondomiiniuehitusega. See tuletab mulle meelde poleemikat Torontos 1965. aastal, kus vana 1891.a valminud arhitekt Edward James Lennoxi kujundatud raekoda (Old City Hall) taheti lammutada ja asendada Eaton Centre'i uue moodsa osaga. Toronto murelikud kodanikud moodustasid organisatsiooni "Friends of Old City Hall" ja suutsid ajalooliselt väga tähtsa vana raekoja päästa. Kas pole see analoogiline praeguse "Eesti Maja Sõprade" loomisega, kes vabatahtlikult on teinud EM-s parandusi ja leidnud võimaluse linnalt suure summa ulatuses toetust saada lekkiva katuse asendamiseks? Siingi on poleemika, kus juhatuse ingliskeelset vastuseisu võib lugeda EM koduleheküljelt, mis on olnud üleval mitu nädalat, isegi pärast "Eesti Maja Sõprade" selgitust. Kas EM juhatus loodab negatiivselt mõjutada linnalt rahasaamist? Meie rahvuslikus teeklaasis tormab!

Eesti Maja on olnud 1960. aastast eestlaste ühiskonna kodu. Tartu College on samuti tähtis, on olnud meie akadeemiline kodu eestikeelse ajalehe ja arhiiviga, kuid Eesti Majas on meie koolid, gaidid-skaudid, noorte tegevus ja palju muud, rääkimata sündmustest lavaga suures saalis. EMs on eestipäraste kinkeesemete kauplus, kunstinäitused ja hiljutiseni veel kohvik-restoran, kus on pakutud eesti rahvapäraseid toite. On ka eesti pank, kindlustusfirma ja konsulaat.

Selleks kõigeks on endine koolimaja, 1891. aastal ehitatud ja palju ümberehitatud Chester Public School olnud väga sobiv. Oleme tänulikud neile, kes selle maja meile võimaldasid. Tartu College'i olemasolule võlgneme tänu Elmar Tampõllule, kes selle struktuuri välja mõtles ja Eesti Õppetooli lõi ning kelle ettenägelikkus võimaldas seal ka väliseesti arhiivi ja ajalehe Eesti Elu olemasolu. Need kaks ei asenda teineteist ja neid ei saa võrrelda. Mõlemad on eesti ühiskonnale vajalikud ja usun, et meie ühiskond pole veel niipea välja suremas. Eesti Maja ruumid on pidevalt kasutusel ja autoparkla sündmuste puhul autodega täidetud.

Mulle paistab, et meile esitatud uue projekti autorid kuuluvad suuremalt osalt samasse Toronto eesti pagulaskonna nn keskmisesse ja noorepoolsesse generatsiooni ning ka samasse sõpruskonda, on läbinud eesti täienduskoolid, skautluse-gaidluse ning võib-olla ka rahvatantsurühmad ja laulukoorid. Praegustel kultuurisündmustel EM-s ja TC-s, kus mina tihti olen käinud, pole ma kahjuks neid palju näinud. Selles ühiskonna tuumikus, kuhu kuulub Eesti Maja ja paljud eesti kultuurisündmused, pole nad ilmselt kuigi aktiivsed. Kas nad on teadlikud siinse eestlaskonna vajadustest, mida EM praegu täielikult täidab? Lisaks küll kuuluvad ka keskmisesse generatsiooni aktivistid Metsaülikooli juhatuses, täienduskoolide õpetajad, skautide-gaidide juhatuste liikmed ja need, kes on aktiivsed pensionäride eest hoolitsema ning praegused Eesti Maja Sõbrad.

Eesti ühiskonnas, diasporaas, on veel pealekasvav noorem generatsioon, kelle rahvuslikule meelsusele tuleb mõtelda. Nemad käivad praegu eesti koolides ja võtavad osa skautide-gaidide tegevusest, laulukooridest ja rahvatantsudest. Nende vanematele on juurdepääs praeguses EM-s oluline.

Meil on ka suurearvuline vanem generatsioon, kes veel ei kao kusagile ja kes praegu moodustab peamise publiku eesti üritustel Eesti Majas ja Tartu College'is, on EM väike-aktsionärid, Panga liikmed ja peamised annetajad Sihtkapitalile.

Tuleb küsida, mil määral uus kavandatav, kuid mahult väiksem projekt, mis hakkaks asendama praegust Eesti Maja, vastab Toronto eesti kogukonna pragustele ja lähituleviku vajadustele. Puuduvad ju parkimisplats ja 400 istmekohaga ning lavaga suur saal, mõlemad on praegu ja lähitulevikus aktiivselt kasutamisel. Eesti kool ja lasteaed kasutavad praegu umbes kümmet klassiruumi ning galeriisaali (EM väike saal). Suuremate sündmuste puhul, kus osalevad ka lastevanemad, kasutatakse suurt saali. Galeriisaalis, mille loomisele annetas raha Osvald Timmase Mälestusfond, toimuvad EKKT ja Eesti Maja Kunstikomitee näitused. EM-s oli kuni lähiajani restoran, kus pakuti meile ja meie sõpradele rahvapäraseid toite. Eesti Majas on kauplus, kus saab osta raamatuid, muusikaplaate, filme ning teisi eestipäraseid objekte. Gaididel-skautidel on suured ruumid panipaikade ja arhiividega. EM kunstikogul on oma hoidla. Kappe ning panipaiku on praeguses EM-s palju, need kõik on kasutusel. Seal asub ainuke lasketiir Toronto linnas, mida kasutavad ka teised peale eestlaste.

Lisaks peab uus projekt mahutama eesti panga, konsulaadi, Sihtkapitali ja EM juhatuse ruumid. Kui palju ja kuhu? Mis hakkab toimuma väljakul hoone eest? Ega see ometi tühjaks jää? Plaanil näeme toole ja laudu, kuid kas on kavandatud sinna ka kohvik või baar istujatele? Toidukoht vajab kööki ja tualetiruume, muidu ei saa luba seda ehitada. Küsime, mida uus kavand mahutab ja millest tuleb loobuda? Mis on hoone dimensioonid? Kasutada saab 11 Madison Avenue maja, kuid ka see on vana. Millal uuendati viimati selle katus, torustik ja küte? Maja oli 1991. aastast Tenye Ling budistlik tempel, enne seda kuulus kirikule ja kasutati kontoriteks. Milliseid suuri parandusi tehti? Praegu on maja tühi, ei olda vist suudetud sellele sobivat otstarvet leida ega ole ka selge, kuidas hoone on seotud uue projektiga.

Eesti ühiskond peab nüüd otsustama, mida ta vajab, kui palju ruume ja millised sündmused on olulised ning kas uus väiksem kavand kesklinnas vastab ühiskonna minimaalsetele vajadustele. On ka küsitav, kas Eesti Maja müügihind üldse kataks uue kavandatud hoone ehitamist. Siin võib-olla ei kattu eesti kogukonna vajadused EM juhatuse omadega.

Võib-olla pole Eesti Maja kiire müük ja juhatuse otsus, et seda mitte parandada ning laguneda laskmine, sugugi otstarbekas. Muidugi on Eesti Majal vaja parandusi, kaasaarvatud lekkiv katus, edaspidi ka torud ja küte. Kuid seda kõiki ei pea tegema korraga ja kohe. Peaasi, et hoitakse ruumid korras väljaüürimiseks. Kui Toronto eesti üldsus on praegu valmis appi tulema, kui linna projektidest on võimalik abi saada, kas on siis mõistlik hakata maja müüma. Tartu College'i juures uut projekti võib ju ka ilma Eest Maja müügita edasi kavandada ja otsida uueks projektiks teisi sponsoreid. Selleks peaks Torontost ja ehk ka Kanadast väljapoole minema tervele kontinendile ja võimalikult ka Sihtkapitali mõnda maja müüma. Küsimus on, kas tahame Toronto eesti kogukonnale Eesti Maja päästa ja hoida või on meil ükskõik ning lepime paljude funktsioonide kaotusega. On kindel, ei Eesti Maja kadumisega kaob ka suur osa meie ühiskonnast.


Eda Sepp, Toronto

 

 

Loe lisaks:


 
Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film “Sangarid” (Dissidents) linastub Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel toimuval filmifestivalil T...

Dokumentalist Helga Merits sai Balti Ühtsuse medali

Dokumentalist Helga Merits sai Balti Ühtsuse medali

Tallinnas kogunesid 10. novembril Balti Assamblee 36. ja Balti Nõukogu 23. Istungjärgule Balti riikide parlamentide esindajad, spi...

Baltikanadalaste sümpoosion

Baltikanadalaste sümpoosion

See ulatuslik ja huvipakkuv üritus leidis aset Tartu College’i saalis laupäeval, 11. novembril. Korraldavad organisatsioonid, mill...

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing the diverse, challenging and i...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Oktoobris toimunud Eesti kohalike omavalitsuste valimiste tulemused on nüüdseks settinud ja paika loksunud nii külades kui linnade...

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Kanada on keset opioididekriisi. Valuvaigistajatena on oopiumi sisaldavad ning sünteetiliste ühenditega rohud meditsiiniliselt lei...

Caption Ottawa EU Film fest

Caption Ottawa EU Film fest

The 32nd European Union Film Festival in Ottawa will run from November 17 to December 5 at the National Art Musuem. “Sangarid” (Di...

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House.

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 …

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House. The play, written and directe...

SÄRAV VALIK EESTI MUUSIKUID TULEB ESINEMA TORONTOSSE ESTONIAN MUSIC WEEK’ILE 24.-29. MAIL 2018

SÄRAV VALIK EESTI MUUSIKUID TULEB ESINEMA TORONTOSSE ESTONIAN MUSIC WEEK’ILE 2…

30. novembril 2017 kell 6 pl toimub Estonian Music Week’i esitlusüritus Tartu College’is (310 Bloor St. W.). EMW on üks suuremaid ...

Kanada päevik - Mälestades

Kanada päevik - Mälestades

Kirjutasin aprillis päeviku, mis rõhutas Vimy mäeseljaku lahingute saja-aastast tähtpäeva. Seda taas üle lugedes märkasin, et plus...

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsi esimees Mati Rosenstein koos oma kaastöötajatega Halinga turvakodust Urve ja Rain Lehispuuga an...

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATION REASSURANCE IN LATVIA & KREMLIN DISINFORMATION IN CANADA - NOVEMBER 26, 4PM, TARTU   COLLEGE

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATI…

TORONTO - The Estonian Central Council in Canada, in partnership with the Baltic Federation of Canada, invites all communit member...

Awaiting a visit

Awaiting a visit

Estonians visit and light candles on the graves of loved ones on 2. november, hingede/päev (All Souls Day), as do many Europeans o...

“Don’t put your eggs in one basket”

“Don’t put your eggs in one basket”

One should not concentrate all efforts and resources in one area as one could lose everything.A community can only thrive when its...

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Property owners in favour of the Broadview Development Plan and those, like Estonian House, looking for relief from its restrictio...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence process is progressing well.There are...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

European Union  Film Festival Estonian film – The Dissidents

European Union Film Festival Estonian f…

The Estonian feature film ‘The Dissidents’ (‘Sangarid’) will be screened on Thursday, November 23, ...

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil T…

Eesti film “Sangarid” (Dissidents) linastub Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korrald...

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. novembril Eesti Majas

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. no…

Pärast novembri alguses toimuvat kaht filmifestivali – estdocs ja sellele vahetult järgnevat EU fil...

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House.

The play ‘Klarissa kirjad’ will be prese…

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House...

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄETAMM -  The Hamilton Artists Inc. Residency Program at the Cotton Factory 2-25 November, 2017

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄET…

Hamilton, ON. October 18, 2017 – The internationally renowned artist, Marko Mäetamm will be hosted ...

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühingutele EV juubeliaastaks

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühi…

27. oktoobril kuulutati välja Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursid, mi...

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Majas

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Ma…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

Estonia’s Centennial Celebration  on Saturday, February 24, 2018 at Nathan Phillips Square and Sheraton Centre

Estonia’s Centennial Celebration on Sat…

What a lucky break that Estonia’s 100th birthday, February 24th 2018, falls on a Saturday!What that...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good pr…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence proces...

Update from the Toronto Estonian Society’s EV100 “juubelikomitee”!

Update from the Toronto Estonian Society…

Osgoode Ballroom (seating 600) has now been secured at the Sheraton Centre for Estonia’s Centennial...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - J…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti K...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies” at EstDocs!

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies”…

Estonian Foundation of Canada (EFC) held a donor draw during the spring fundraising appeal for a pa...

Etendused Albertas

Etendused Albertas

Eesti kultuur hakkab läbi lööma Alberta populaarsetes üritustes. Nii peeti Edmontonis kevadel eesti...

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Ottawas

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tä…

Läti erksate rahvusvärvidega kaunistatud Ottawa City Hall’i Jean Pigott Place suur saal oli teisipä...

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawa 32. Euroopa Liidu Filmifestivali medialaunch toimus neljapäeval, 9. novembril Euroopa Liidu ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit…

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisa...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu ja ühisk...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti a...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki muid tored...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Ega mina linna peal ringi liikuvaid kuulujuttusi ei kuula. Kus ma saangi kuulda, ma ei käi ju kuski...

KLARISSA KIRJAD

KLARISSA KIRJAD

Teatrietendus 24. novembril kell 2 pl ja kell 7.30 õ Toronto Eesti Maja saalis Mängivad näitle...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasini...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti k…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Pillerkaar performed at Octoberfest Festival in Virginia

Pillerkaar performed at Octoberfest Fest…

Despite rain and cooler weather, Pillerkaar, Estonian Folk Dancers of the Washington DC Metro Area,...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele del...

Heritage Matters: Toronto Estonian House and Heritage in Toronto

Heritage Matters: Toronto Estonian House…

It is a cautiously exciting time for heritage in Toronto. A role for cultural communities such as E...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus pole pal...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most of Estonia...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence process is progressing well.There are...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mi…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti Keskuse projekti meeskonnal on h...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti autokraatlik ja propagandalik. K...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalikele elanikele projekti kavandeid

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalike…

30.oktoobri õhtul kogunesid ümbruskonna maksumaksjad Tartu College’isse, kus toimus uue Eesti Keskuse projekti esitamine.Osalejad ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Baltikanadalaste sümpoosion

Baltikanadalaste sümpoosion

See ulatuslik ja huvipakkuv üritus leidis aset Tartu College’i saalis laupäeval, 11. novembril. Kor...

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the liv…

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing...

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATION REASSURANCE IN LATVIA & KREMLIN DISINFORMATION IN CANADA - NOVEMBER 26, 4PM, TARTU   COLLEGE

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON C…

TORONTO - The Estonian Central Council in Canada, in partnership with the Baltic Federation of Cana...

“Don’t put your eggs in one basket”

“Don’t put your eggs in one basket”

One should not concentrate all efforts and resources in one area as one could lose everything.A com...

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Due Diligence continued Part 9 - Estonia…

Property owners in favour of the Broadview Development Plan and those, like Estonian House, looking...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good pr…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence proces...

Update from the Toronto Estonian Society’s EV100 “juubelikomitee”!

Update from the Toronto Estonian Society…

Osgoode Ballroom (seating 600) has now been secured at the Sheraton Centre for Estonia’s Centennial...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - J…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti K...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies” at EstDocs!

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies”…

Estonian Foundation of Canada (EFC) held a donor draw during the spring fundraising appeal for a pa...

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Ottawas

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tä…

Läti erksate rahvusvärvidega kaunistatud Ottawa City Hall’i Jean Pigott Place suur saal oli teisipä...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit…

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisa...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti a...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasini...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti k…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele del...

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ai…

Oktoobris toimunud Eesti kohalike omavalitsuste valimiste tulemused on nüüdseks settinud j...

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Kanada on keset opioididekriisi. Valuvaigistajatena on oopiumi sisaldavad ning sünteetilis...

Kanada päevik - Mälestades

Kanada päevik - Mälestades

Kirjutasin aprillis päeviku, mis rõhutas Vimy mäeseljaku lahingute saja-aastast tähtpäeva....

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsi esimees Mati Rosenstein koos oma kaastöötajatega Haling...

Awaiting a visit

Awaiting a visit

Estonians visit and light candles on the graves of loved ones on 2. november, hingede/päev...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki m...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most o...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

Sündmuste kalender

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Maja /Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo