Logi sisse läbi:

EESTI MAJA TULEVIKUST? (5)

Toronto Eesti MajaToronto Eesti Maja

Mind hakkas huvitama mõiste "konsolideerima", mida Eesti Maja müüki soosivad isikud nii tihti kasutavad. Seda kuulsin 29. märtsil koosolekul, kus meile esitati propagandajuttu eelistest jätta EM maha, kuna ta on vana ja ei ole enam jätkusuutlik ning ehitada selle asemel uut hoonet Madisoni tänaval parkimisplatsile 18-20 miljoni dollari eest. Räägiti, et see teeb meid uhkeks, on atraktiivne noortele ja ruume saab kõva raha eest välja üürida. Seda juttu väljendas ka EM juhatusliige Veiko Parming oma pikas artiklis, kus "pisarsilmis" kordas konsolideerimise vajadust 9 korda ja kinnitas, et tema nüüd teab ainuõiget tõtt, mis on, et EM pole enam jätkusuutlik, läheb pankrotti ja ainuke võimalus on seda maha müüa ja kasutada raha uueks Madisoni projektiks. Ingliskeelses artiklis nõuab konsolideerimist juhatusliige Linda Veltmann umbes samasuguse jutuga ja seda teeb nelja organisatsiooni juhatuste/nõukogude artikkel "Lets Focus on Common Community Interests 1" (i.e consolidate our resources), mis presenteerib ennast kui "a true and accurate picture".

Websteri sõnaraamatu järgi on konsolidatsioon "a process of firming the market price following a substantial change of prices. (it is) considered customary preceding another price movement" ja "to make solid or firm, to combine, merge the companies consolidated for greater efficiency". Tänapäeval on see populaarne mõiste peamiselt äriringkonnas. Seda ei kasutata kunagi humanitaarteadustes. Sotsiaalteadustes on proovitud rahvaid konsolideerida kurbade tagajärgedega, sest selline inimkonna forsseeritud ühendamine ei too positiivseid tulemusi ja tavaliselt ei ole ka võimalik.Meie ühiskonnas on Eesti Maja Madison tänava projektiga konsolideerimiseks kasutatud äärmist survet peamiselt Eesti Maja ja Eesti Ühispanga juhatuste poolt rahvakoosolekul, koosviibimistel lastevanematele Eesti Maja kohvikus, Ehatares vanuritele ja mitmes artiklis nii eesti kui inglise keeles. Miks?

Ilmselt on seda vaja olnud ühiskonna vastuseisu tõttu, kuid minule tundub küll, et siiani pole selgitused toonud soovitud tulemusi. Võib oletada, et üheks takistuseks on, et Eesti Maja konsolideerimises on ka sotsiaalne kontekst, on terve eesti diasporaa, ühiskond, millele juhatuste artiklid pole pööranud erilist sügavat tähelepanu. On vaid kirjutatud "ressursside ja kogukonna konsolideerimisese" vajadusest, mida peaks toetama, kuid kuidas sa konsolideerid diasporaad lihtsalt majanduslikult?

Propagandajuttudes räägitakse pigem, et uus projekt on, millele saab olla uhke, on uus ja moodne, meeldib noortele (kuhu ühiskonda need noored kuuluvad pole selge), asub dünaamilises ümbruskonnas, mis tõmbab teiste rahvuste huvi ja toob suuremaid võimalusi kõrgema üüri saamiseks mitmesugustelt erinevatelt gruppidelt. Nagu kirjutab Veiko Parming, et see "ei saa olla mõeldud ainult eestlastele, pigem teenib mitteeestlasi".

Huvitav, alguses süüdistati Eesti Maja, et seal üüritakse palju ruume mitte-eestlastele, kuid Madisoni projektis tuuakse just mitteeestlastele üürimine esile kui väärtus. Parming kirjutab ka, et "mööda kõndides kuulutame uhkusega, et see on eesti keskus". Pole siis ime, et ühiskonnas tekib kahtlus, kus endist eestlaste maja olemasolu saab vaid meenutada uuest mööda sõites ja silti lugedes. Korraldajatele pole ilmselt tähtis sotsiaalne kontekst, milleks see maja on ja mis seal sees toimub ning kellele.

Kuna meile esitatakse äriprojektis mõtet konsolideerimisest, esitame siin ka kainelt küsimusi, kellel on suuremad huvid, et projekt õnnestuks. Miks niisugune energiline surve Eesti Ühispanga ja EM juhatustelt? Kes võidab ja kes kaotab? Kõigepealt vaatame, mida meile esitatakse ja mis on tegelikkus. Seda saame, kui tähelepanelikult jälgime projekti esitajate sõnavõtte.

Meile näidatakse ainult ehituse ilusat lõpp-projekti ja mitmes eri variatsioonis, kuid ridade vahelt tuleb välja kummalist informatsiooni. Saame teada, et projekt ehitatakse mitmes etapis. Millises järjekorras ja millised osad tulevad enne, ei ole meile selge. Ka ei tea me, kes hakkab seal alguses ruume kasutama ja milleks, et seda majandada.

Meile on räägitud, et uue ehituse arvestatav koguhinnang täismahus on vähemalt 18 miljonit. EM eest loodetakse saada umbes 8 miljonit. Vahe 10 miljonit võib olla veel suurem, vaevalt väiksem. Mida tähendab see eesti ühiskonnale? Mida tähendab järkjärguline ehitus ja kuidas seda majandatakse?

Juhatus on öelnud, et EM tuleb müüa lepinguga, kus eestlased saaksid seda üürida ja kasutada seni, kui Madisoni projekt on valmis. Sellest võime järeldada, et raha saadud müügist on vaja ehituse esimeseks etapiks, nn first stage. Seni üürib siis eesti ühiskond Eesti Maja, oleme oma majas üürnikud ja müügist saadud raha on kasutusel parkimisplatsi ostuks ja esimeseks etapiks.

Miks peame uskuma, et seda kasutatakse targemalt kui seniste ebaõnnestunud projektide eest laenatud $250000? Ilmselt on see esimene etapp palju väiksem tervest kavandist, kuid kui raha enam edasiminekuks pole, kui juhatus väsib või läheb minema, kui keegi enam ei hooli või linn ja ümbruskond ei luba, jääbki väiksem esialgne hoone ja Eesti Maja on meil läinud.

Selles mõtlemises pole mingeid emotsioone, on vaid kaine arvestus ja teadmine, et niisugune stsenaarium pole sugugi erakordne. Sääraseid osaliselt valminud projekte on varemgi juhtunud ja arvestades EM juhatuse eelnevaid ebaõnnestunud projekte pole ime, et ajab meile hirmu nahka. Miks on projekti teostumine järk-järgulistes etappides? See toimub siis, kui raha pole terveks projekti läbiviimiseks, siis on vähemalt midagi näidata. Esialgu planeeritud ja täielikult teostamata projekte olen näinud palju. See on reaalsus.

Mõni aasta tagasi juhtus just analoogilene ja veel kurvem seik Kreeka ühiskonnas, kus planeeritud kultuurikeskus jäi rahapuudusel pooleli ja pooleliolev ehitus müüdi lõpuks odavalt ära.

Teine probleem on omandi küsimus. Kes hakkaks omama uut projekti. Kui kõik neli organisatsiooni on koos, siis on EM kui aktsiaselts problemaatiline. Kuidas seda lahendada?

Paneme tähele, et juhatuse liikmed on hakanud kordama pankroti peatset võimalust. Kui küllalt palju korrata, hakatakse ka uskuma, kuigi mujalt on tulnud palju vastupidist informatsiooni.

Antakse juhatusele mandaat, võib ta välja kuulutada pankroti ja aktsionäridele makstakse välja aktsiate väärtus pankroti ajal, siis $50-100 aktsia eest ning ka pank saab oma osa. Müügilepingusse tehakse klausel, et ostjad üürivad maja eestlastele teatud ajaks (seni, kui terve uus ehitus on valmis), kuid kindlasti mitte alaliseks. Kui oleme tähelepanelikud, leiame selle informatsiooni EM juhatuse artiklist ja sõnavõttudest.

Projekti kirjelduses pole kusagil öeldud, mis hakkab eri etappidel majas toimuma. Kui suur on esimene etapp? Korratakse, et see on meeldiv noortele (ükskõik, mis rahvusest ja ühiskonnast), ülikoolile väljaüürimiseks ja kõikidele, kes on võimelised kõva üüri maksma. Sihtkapitalile läheks ehk niisugune üür eesti koolide jaoks uues hoones liiga kalliks, igatahes kallimaks kui praeguses Eesti Majas.

Kui raha EM müügist on kasutatud ja kohe-kohe ei saa projektiga edasi minna järgmisele etapile, on siiski saadud lahti tülikatest aktsionäridest ning hoone pole enam aktsionäride oma.

Paneme tähele, et EM müügist kasutakse raha projekti esimese etapi ehitamiseks ja parkimisplatsi ostuks. Esimene hoone (phase 1) on palju väiksem kui nn lõpp-projekt ja sinna ei mahu kindlasti EM üritused sisse, kuid raha edasi ehitamiseks on puudu umbes 10 miljonit. Kui kaua hakkab siis praegune EM oma maja üürima ja kui kaua on uus omanik valmis sellega nõustuma?

Kui uue Madison tänaval ehituse lõplik valmimine mingil põhjusel venib või jääb pooleli, on EM tagajärjed väga kurvad.

Kolmandaks, kellel on huvid kiirustades peale hakata.

Kui ECU (Eesti pank) kolib Tartu College'isse, saab ta majaelanikkudelt palju uusi kliente, kes hakkavad kõik samas majas panka kasutama. Ka Madison Ave. elanikkonnal on hea ühispangaga äriasju ajada. Tartu College saab hea pikaajalise üürniku. Mõlemad on rahul. Uus, pisem monument (nn. first stage), mille üle võib uhke olla, on tagahoovis. Asjaosalised on saanud "monumendi", ükskõik, et väiksema. Sihtkapitali huvide kohta ei oska ma veel midagi arvata, kuid Eesti Maja on kindlasti kaotaja. olles läbi teinud praeguse juhatuse neljanda ebaõnnestunud projekti.

Minu meelest on just see, miks me peame tervele Eesti Maja müügi projektile veto peale panema ning tegema seda nüüd, järgmisel EM koosolekul. On vaja, et juhatusse valitakse mõistlikud inimesed, kes pooldavad meie ühiskonna jäämist Eesti Majja, enne kui algab EM praeguse juhatuse neljas ebaõnnestunud projekt.

Nüüd ehk saab seda veel peatada. Esimese kolme projektiga sai EM ainult $250 000 mööda pükse, nüüd on võimalik, et kaotame maja. Kas eesti ühiskond on ikka veel nõus vaikselt pealt vaatama ja usaldama? Meile räägitakse, et on tehtud palju vabatahtlikku tööd ja seda ei tohi kritiseerida, vaid tuleb nõustuda.
Eesti Maja juhatus ei teinud kaua vabatahtlikku tööd, seda peaksid Veiko Parming ja Linda Veltmann väga hästi teadma. Kuni 2016. aastani said kõik juhatuse liikmed igal juhatuse koosolekul $60, korrutage see 12 kuu peale. Seda, kui räägiti, et EM on pankroti veerel. Kunagi aastal 2016 vähendati see $40 peale. Alles hiljuti tühistati, vaatamata mitme liikme protestile. (EM põhikirjas seisab: No Director shall be entitled to any remuneration for the ordinary work or functions of a Director, lk. 16) Ma võin siin pisut eksida kuupäevadega, kuid kui arvestada $60 juhatuse liikmele koosolekult, siis $540 iga kuu, teeb see aastas $6480 ja kümne aasta peale $64 800. Niisugune summa oleks võimaldanud mitmesuguseid parandusi, kuid selle asemel arutati ebaõnnestunud projekte. Alterra projekti ajal sai EM-poolne projektijuht David Kalm vähemalt $5000 kuus. Kas see kõik on vabatahtlik töö?

Kummaline on ka, et avaldatakse väga tugevat survet, et me kõik EM müügiga nõustuks ja terve ühiskond oleks ühte meelt.

Kes ei ole nendega nn "ühte meelt" nimetatakse "tugitoolikriitikuteks, isiklike arvete klaarijateks, lühinägelikeks, umbusaldajateks, äraütlejateks" ning mis veel. Räägitakse, et kes nendega ei nõustu "lõhestavad eesti kogukonda hoolimatute ja alusetute väidetega", soovitatakse "ajada ühte ja sama eesti asja" ja nõustuda EM maha müümisega.

Tsiteerin siin endist Eesti Vabariigi diplomaati, kirjanikku Jaak Jõerüüti, kes kirjutas Postimehe arvamuses: "Eesti munad tuleb panna mitmesse korvi. Aga ikka igatsetakse üht, meid kõiki esindavat sümbolit, edulugu, üht retsepti, mis lahendaks kõik mured ja liidaks kõik inimesed. Illusioon!" (12.4.2017). See käib ka EM juhatuse eelmiste projektide kohta, kus suruti üht ebaõnnestunud projekti ja nüüd surutakse teist ning keeldutakse arvestama teisi võimalusi.

Tartu Ülikooli professor Marju Lepajõe on kõnes Postimehe arvamusliidrite lõunal ütelnud: "See, millega meedia, poliitiline avalikkus ja inimkond laiemalt on praegu hädas, on just ühene mõtlemine, üheselt mõtlev inimene, kes soovib, et kõik asjad oleksid ühtemoodi, ja on valmis selleks kasvõi surma minema, et asjad sedamoodi ka saaksid." (eesti.ca)

Lõpetuseks tahan siin lisada, et ma pole sugugi projekti vastu, mis tahab linnalt osta Madisoni tänaval parkimisplatsi ja sinna ehitada. Olen ainult Eesti Maja müümise vastu, et seda rahastada, sest see projekt pole kainelt mõeldes loogiline. Meil on ka teisi võimalusi, näiteks miks mitte müüa korporatsioon Rotalia maja, mille väärtus on kindlasti mitu miljonit ja sobiks akadeemiliste organisatsioonidega suurepäraselt ühtuma. Samuti on Sihtkapitalil mitu maja, võiks ka need müügile panna. Kindlasti on veel teisi võimalusi, kui vaadata kastist pisut välja.


Eda Sepp, Toronto

 

 

Kommentaarid   

+13 #1 Tarmo Remmel 2017-04-18 22:35
Eda,

Enne kui sa hakkad teiste kinnisvara müügi otsusi soovitama, võib-olla oleks pidanud sa Korp! Rotaliaga rääkima. See hoone Torontos kuulub Rho Tau Lambda Holdings Ltd. aktsiaseltsile ja mitte Eesti Ühiskonnale nii kuidas sa sellest kirjeldad. Korp! Rotalia omab suurema osa aktsiaid ja kontrollib selle maja tegevusi. Kui kunagi tuleks selle maja maha müük, tulemused oleksid jagatud aktsionäride vahel ja Korp! Rotaliaga nii kuidas legaalselt see on ettenähtud. Sest et Rotalia on ülemaailmne organisatsioon, isegi kui Toronto koondis likvideeriks, rahad kuuluksid ülemaailmse Korp! Rotaliale.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
+6 #2 Uudishimulik 2017-04-19 18:38
Huvitav.
Küsimus tekkib esile. Kuidas olid teised üliõpilas seltsid võimelised oma hooneid müüma ja toetama originaalset Tartu Collegei püstitamist?
Just askin'.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
-7 #3 poliit -liiderdaja 2017-04-19 22:56
Nagu näha oskab Rotalia oma maja hoida. Aga Eesti Maja head rotaalused millegipärast ei hoia ?
Tsiteeri | Teavita administraatorit
+6 #4 Peeter Lepik 2017-04-21 10:10
Olen lugenud hämminguga Eesti Maja ümber toimuvast.Eesti Maja kontseptsioon eestluse hoidmisel saab sellise stsenaariumi puhul kindlasti kannatada ja hägustub.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
+2 #5 Eerik Semlek 2017-04-21 19:39
Toronto Eesti Maja mis on ikka Põhja-Ameerikas ainuke suurem eestlaste kogunemise koht New Yorgile lisaks: kui see maja kaoks, oleks ikka suht lõpp kogu kanada-eestluse le. Niikuinii sureb kahjuks see kogu eestlus seal välja ja kõik on varsti ingliskeelne. Soomlased on Kanadas oma identiteeti paremini hoidnud.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
FOTOD - Metsaülikooli näitus avati Eesti kultuurihällis Tartus

FOTOD - Metsaülikooli näitus avati Eesti kultuurihällis Tartus

Teoks sai see 11. jaanuari õhtul. Lõpuks ometi olid õues kraadid miinuses, kui nostalgiakraadid tõotasid kütta. Kotkajärve Metsaül...

Meelelahutust - Sinine esmaspäev

Meelelahutust - Sinine esmaspäev

Huvitav eksju, kudas mõiste võib ühes kultuuris olla ühtemoodu aru saadud, teises aga, noh, teisiti. Siin mandril on juttu olnud s...

Kommentaar - Mis maksab see eesti naine?

Kommentaar - Mis maksab see eesti naine?

Soovin õnne, mehed, olete välja arvutanud eesti naise majandusliku väärtuse riigile, arvestades sünnitatud laste arvu. „Tühja neis...

Juhtkiri - Tiigrit taltsutades

Juhtkiri - Tiigrit taltsutades

Vaesed havailased. Pidid Pearl Harbouri üle elama, jaapanlaste alatu pommitamisretke, mis väidetavalt oli USA luurele teada, kuid ...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EESTI KESKUSE PROJEKT - Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele

EESTI KESKUSE PROJEKT - Kutse Eesti Kesk…

Kõik siinse Eesti ühiskonna liikmed on palutud osalema infosessioonidel, kus antakse ülevaade Madis...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Invitation to attend Estonian Centre Information Sessions

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Invitat…

Members of the Estonian community are invited to attend a series of information sessions on updates...

Kanada päevik - Täringuvise

Kanada päevik - Täringuvise

Mitmeti on Ontario valitsuse – loe liberaalide häälte lantimine – miinimumpalga tõstmise otsus riskantne. Pannakse majanduslikult ...

Laulan oma eesti laulu

Laulan oma eesti laulu

Sündmus, mis pühapäeva, 14. jaanuari õhtupoolikul Tartu College’i saalis aset leidis, oli oma ilmelt mitmepalgeline: rahvuslik, mu...

HÄLL - Nõnud Taya ja Brie

HÄLL - Nõnud Taya ja Brie

Kes sündis? Taya Leighton Rehm.Millal ja kus sündis? 15. oktoobril 2017 Griffin haiglas Derby Connecticutis. Sündides kaalus 7 nae...

Heritage, hipster et al

Heritage, hipster et al

There's Carl Robert Jakobson, who played a leading role during ärkamis/aeg (the period of Estonian national awakening) starting in...

ESTOs and Estonianness - The Estonian National Museum and the Museum of Estonians Abroad are Collecting ESTO-Related Material

ESTOs and Estonianness - The Estonian National Museum and the Museum of Estoni…

The XII ESTO Days will be taking place in Helsinki, Tartu, and Tallinn in 2019. For this occasion, at the Estonian National Museum...

ÜHESKOOS OLEME TUGEVAD

ÜHESKOOS OLEME TUGEVAD

“ÜHESKOOS OLEME TUGEVAD” - sellest juhtlausest lähtutakse Bulgaaria Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetide seadmisel. “Üh...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja eetikast (2018)

Kommentaar - Mõtteid kaasaja eetikast (2018)

Olen püüdnud oma elu seada kümne skaudiseaduse järele, mis tuginevad Jumala kümnel käsul. Loomulikult olen eksinud, kuid nad on ol...

Teade koorilauljatele

Teade koorilauljatele

Toronto koorilauljad, kes teevad kaasa New Yorgi eestlaste EV 100 juubeli pidustuste raames galakontserdil “Esto-Atlantis” pühapäe...

Commentary - A new feature of Wheel-Trans, prayer stops in the dark

Commentary - A new feature of Wheel-Trans, prayer stops in the dark

Wheel-Trans, a fantastic service for handicapped people that operate with mini vans, small buses and taxis, is however becoming vi...

Eesti Elu Nr. 3 - 19. jaanuar 2018

Eesti Elu Nr. 3 - 19. jaanuar 2018

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 19. jaanuari Eesti Elu /Estonian Life paberlehest. Käesoleva nädala Eesti Elu pa...

ESTO 2019 LOGO VALITUD

ESTO 2019 LOGO VALITUD

ESTO 2019 LOGO VALITUD (in english: ESTO 2019 LOGO REVEALED) 10. jaanuar 2018 Tallinn – ESTO 2019 korraldajad ...

ESTO 2019 LOGO REVEALED

ESTO 2019 LOGO REVEALED

ESTO 2019 LOGO REVEALED (Eesti keeles: ESTO 2019 LOGO VALITUD) January 10, 2018 TALLINN - Organizers of the upcoming EST...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EESTI KESKUSE PROJEKT - Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele

EESTI KESKUSE PROJEKT - Kutse Eesti Kesk…

Kõik siinse Eesti ühiskonna liikmed on palutud osalema infosessioonidel, kus antakse ülevaade Madis...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Invitation to attend Estonian Centre Information Sessions

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Invitat…

Members of the Estonian community are invited to attend a series of information sessions on updates...

Teade koorilauljatele

Teade koorilauljatele

Toronto koorilauljad, kes teevad kaasa New Yorgi eestlaste EV 100 juubeli pidustuste raames galakon...

NOMINATIONS FOR EKN AWARD OF MERIT OPEN UNTIL JANUARY 31 / KANDIDAATIDE ESITAMINE EKN’i TEENETEMÄRGILE ON AVATUD KUNI 31. JAANUARINI 2018

NOMINATIONS FOR EKN AWARD OF MERIT OPEN …

TORONTO- The Estonian Central Council in Canada has opened nominations for the Canadian-Estonian Aw...

ESTO Ski-Day - Eesti Suusapäev toimub 16. veebruaril 2018

ESTO Ski-Day - Eesti Suusapäev toimub 16…

Tänavune Eesti Suusapäev / Esto Ski Day 2018 toimub reedel, 16. veebruaril (Family Day nädalalõpp) ...

Eesti Suusapäev 2018 - ESTO Ski Day 2018 Georgian Peaks Ski Club, February 16, 2018

Eesti Suusapäev 2018 - ESTO Ski Day 2018…

This year’s annual Esto Ski Day at Georgian Peaks is booked for Friday, February 16, 2018 (Family D...

Estonia’s Centennial Celebration  on Saturday, February 24, 2018 at Nathan Phillips Square and Sheraton Centre

Estonia’s Centennial Celebration on Sat…

What a lucky break that Estonia’s 100th birthday, February 24th 2018, falls on a Saturday!What that...

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA GALA TORONTO EESTI MAJAS.

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA GALA TORONTO …

Estonian Independence Anniversary Gala!Toronto Estonian House, 24th Feb, 7 pmMuusikud Eestist Olive...

The Vancouver Estonian Society & The Consulate of Estonia in Vancouver cordially invite you to:  Estonia 100 Independence Day Ceremony & Ball

The Vancouver Estonian Society & The…

The Vancouver Estonian Society & The Consulate of Estonia in Vancouver cordially invi...

Kutse väliseesti noortele suvelaagritesse Eestis 2018

Kutse väliseesti noortele suvelaagritess…

2018. aastal, mil on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev, ootame välisriikides elavaid eestlasi Eestit k...

Estonia looks forward to hosting young foreign Estonians at language and culture camps next summer

Estonia looks forward to hosting young f…

2018 marks the centenary of the Republic of Estonia, and every Estonian living abroad is being invi...

Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali

Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseu…

XII ESTO päevad toimuvad 2019. a Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Eesti Rahva Muuseumis avatakse sel...

Meelelahutust - Tilk tilgaks

Meelelahutust - Tilk tilgaks

Kujutage ette. Mina pole põdenud tea-mis-aigust kaua. Ei mäletagi viimast korda. Sel aastal aga vis...

Juhtkiri - Nemtsovi ei ole unustatud

Juhtkiri - Nemtsovi ei ole unustatud

Sel nädalal tuli Washingtonist uudis, mis kindlasti on esiteks Venemaale, eriti president Putinile ...

Täienduskoolide kalender 2018

Täienduskoolide kalender 2018

T.E.S. Täienduskoolidel on valminud seinakalender käesolevaks aastaks, millest leiab lisaks kooliel...

HÄLL - Kalev Gunnar Trei

HÄLL - Kalev Gunnar Trei

Kes sündis? Kalev Gunnar TreiMillal ja kus sündis? 8. juunil 2017 TorontosKellele sündis? Leila Tre...

Toronto eesti skaudid-gaidid käisid uisutamas

Toronto eesti skaudid-gaidid käisid uisu…

23 külmakraadi, kuid päiksepaistelise ilmaga pidasid Toronto eesti skaudid ja gaidid uisutamiskoond...

Life is so beautiful

Life is so beautiful

Toward the end of 2017 a package, suspiciously CD sized, arrived from Montréal. The sender was Valm...

Comment - Limited medicare keeps getting smaller and smaller

Comment - Limited medicare keeps getting…

For someone who was a frequent patient with a rehab hospital over a twenty year period, changes occ...

Kutse väliseesti noortele suvelaagritesse Eestis 2018

Kutse väliseesti noortele suvelaagritess…

2018. aastal, mil on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev, ootame välisriikides elavaid eestlasi Eestit k...

Eesti Suusapäev 2018 - ESTO Ski Day 2018 Georgian Peaks Ski Club, February 16, 2018

Eesti Suusapäev 2018 - ESTO Ski Day 2018…

This year’s annual Esto Ski Day at Georgian Peaks is booked for Friday, February 16, 2018 (Family D...

FOTOD - Eesti Vabariigi aupeakonsulaadi vastuvõtt 1. jaanuaril 2018!

FOTOD - Eesti Vabariigi aupeakonsulaadi …

Esmaspäeval, 1. jaanuaril 2018.a toimus Toronto Eesti Majas Eesti Vabariigi aupeakonulaadi Torontos...

FOTOD - Eesti hetk - Miks nii palju mürgiseeni soovid mulle Sa?

FOTOD - Eesti hetk - Miks nii palju mürg…

Suur oli minu uue aasta õnn, kui astusin 2. jaanuaril Sõle tänava raamatukokku Põhja-Tallinnas, ots...

Eesti hetked - Lõputu

Eesti hetked - Lõputu

MIKS ei saa need pühademaiustused ometi otsa?! Kuidas alustada kergemat ja tervislikumat toitumist ...

PHOTOS - The Adventure is the Journey!

PHOTOS - The Adventure is the Journey!

ALASKA HIGHWAY’S 75th ANNIVERSARY CELEBRATED IN 2017Early in 1942, after the Japanese had attacked...

Kommentaar - Läänemeresoome elutundest koos Valdur Mikitaga

Kommentaar - Läänemeresoome elutundest k…

„Paradiis luuakse ikka käepärasest materjalist, importkaupu on seal vähe. Sellest eeldusest võiksim...

Meelelahutust - Kolikamber

Meelelahutust - Kolikamber

Mina pole selline, kes uue aasta eel teeb revoluutsijat ehk koostab resolutsioonide nimestikku - mi...

Urmas Kärneri vahepealsed seiklused

Urmas Kärneri vahepealsed seiklused

Usutleb Andres RaudseppEesti ühiskonna edendaja, muusik, lavastaja ning laulja Urmas Kärner on peat...

HÄLL - Brooks Hans

HÄLL - Brooks Hans

Kes sündis? Brooks Hans ColfordMillal ja kus sündis? 10. septembril 2017 TorontosKellele sündis? Ka...

Juhtkiri - Hümn liidab rahvast

Juhtkiri - Hümn liidab rahvast

Oleme astunud uude aastasse, loodetavasti tervena ja heade lootustega, mida 2018 võiks tuua. On ju ...

Kommentaar - President Trumpi edusamm Ameerika valitsemisel

Kommentaar - President Trumpi edusamm Am…

Peale 35 aastast vaheaega on Ameerikal nüüd uus tulumaksuseadus, mis on ajakohasem kui eelmine ja p...

Uus raamat “Raskete valikute sügis”

Uus raamat “Raskete valikute sügis”

Jõulude eel nägi Eestis trükivalgust kuues raamat sarjast “Meritsi maailma läinud eestlaste lood”. ...

Children of the 1944 Estonian diaspora

Children of the 1944 Estonian diaspora

By photographer Maria SpannIn 1944, when the Germans had seized Estonia, but the Russians were clos...

FOTOD - Hellakesed ja hundud esinesid Ehatare elanikele

FOTOD - Hellakesed ja hundud esinesid Eh…

Laupäeval, 2. detsembril 2017.a  esinesid  Ehatare elanikele hellakesed ja hundud. See ka...

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistus 2017

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõulu…

Fotosid pühapäeval, 24. detsembril 2017.a EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistuselt. Teenis...

Katrin Kütti-Otsa: Toronto eestlaskonnal on valida kahe võimaluse vahel

Katrin Kütti-Otsa: Toronto eestlaskonnal on valida kahe võimaluse vahel

Võime haliseda, et üks ajastu Broadview Eesti Majas (meie väärikas „vanadaamis“) on otsa saamas või selle asemel hoopis tänulikud ...

Paul Lillakas: In support of the Madison project.

Paul Lillakas: In support of the Madison project.

I I believe that, if executed successfully, the Madison project would breath new life into the Toronto Estonian community. By mode...

Katrin Kütti-Otsa: The Toronto Estonian community has two options.

Katrin Kütti-Otsa: The Toronto Estonian community has two options.

We can lament, and be negative about the passing of an era in the ‘Grand Dame’ of Broadview or, we can celebrate how much we accom...

Paul Lillakas: Toetan Madisoni projekti!

Paul Lillakas: Toetan Madisoni projekti!

I Usun kindlalt, et Madisoni projekti õnnestumine annaks uut hoogu kogu Toronto eestlaskonnale. Kaasajastatud kogunemiskoht e...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Metsaülikooli näitus avati Eesti kultuurihällis Tartus

FOTOD - Metsaülikooli näitus avati Eesti…

Teoks sai see 11. jaanuari õhtul. Lõpuks ometi olid õues kraadid miinuses, kui nostalgiakraadid tõo...

ESTOs and Estonianness - The Estonian National Museum and the Museum of Estonians Abroad are Collecting ESTO-Related Material

ESTOs and Estonianness - The Estonian Na…

The XII ESTO Days will be taking place in Helsinki, Tartu, and Tallinn in 2019. For this occasion, ...

ÜHESKOOS OLEME TUGEVAD

ÜHESKOOS OLEME TUGEVAD

“ÜHESKOOS OLEME TUGEVAD” - sellest juhtlausest lähtutakse Bulgaaria Euroopa Liidu Nõukogu eesistumi...

ESTO 2019 LOGO VALITUD

ESTO 2019 LOGO VALITUD

ESTO 2019 LOGO VALITUD (in english: ESTO 2019 LOGO REVEALED) 10. jaanuar 2018 T...

ESTO 2019 LOGO REVEALED

ESTO 2019 LOGO REVEALED

ESTO 2019 LOGO REVEALED (Eesti keeles: ESTO 2019 LOGO VALITUD) January 10, 2018 TALLINN -...

Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali

Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseu…

XII ESTO päevad toimuvad 2019. a Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Eesti Rahva Muuseumis avatakse sel...

Täienduskoolide kalender 2018

Täienduskoolide kalender 2018

T.E.S. Täienduskoolidel on valminud seinakalender käesolevaks aastaks, millest leiab lisaks kooliel...

Toronto eesti skaudid-gaidid käisid uisutamas

Toronto eesti skaudid-gaidid käisid uisu…

23 külmakraadi, kuid päiksepaistelise ilmaga pidasid Toronto eesti skaudid ja gaidid uisutamiskoond...

Kutse väliseesti noortele suvelaagritesse Eestis 2018

Kutse väliseesti noortele suvelaagritess…

2018. aastal, mil on Eesti Vabariigi 100. sünnipäev, ootame välisriikides elavaid eestlasi Eestit k...

Eesti Suusapäev 2018 - ESTO Ski Day 2018 Georgian Peaks Ski Club, February 16, 2018

Eesti Suusapäev 2018 - ESTO Ski Day 2018…

This year’s annual Esto Ski Day at Georgian Peaks is booked for Friday, February 16, 2018 (Family D...

FOTOD - Eesti Vabariigi aupeakonsulaadi vastuvõtt 1. jaanuaril 2018!

FOTOD - Eesti Vabariigi aupeakonsulaadi …

Esmaspäeval, 1. jaanuaril 2018.a toimus Toronto Eesti Majas Eesti Vabariigi aupeakonulaadi Torontos...

FOTOD - Hellakesed ja hundud esinesid Ehatare elanikele

FOTOD - Hellakesed ja hundud esinesid Eh…

Laupäeval, 2. detsembril 2017.a  esinesid  Ehatare elanikele hellakesed ja hundud. See ka...

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistus 2017

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõulu…

Fotosid pühapäeval, 24. detsembril 2017.a EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistuselt. Teenis...

FOTOD - Baptistikoguduse jõuluteenistus 2017

FOTOD - Baptistikoguduse jõuluteenistus …

Fotosid pühapäeval, 24. detsembril 2017.a Baptistikoguduse jõuluteenistuselt. Teenis õpetaja J...

FOTOD - Vana Andrese koguduse jõuluteenistus Agricola kirikus 2017

FOTOD - Vana Andrese koguduse jõuluteeni…

Fotosid pühapäeval, 24. detsembril 2017. a Torontos Agricola kirikus toimunud Vana-Andrese kog...

Jüri Puusaag: Rõõmsaid (lõbusaid) jõule!

Jüri Puusaag: Rõõmsaid (lõbusaid) jõule!

Oleme taas jõudnud kõige massilisemasse heade soovide soovimise ja heade tegude tegemise aega. Kuig...

Laas Leivat: Juubeliaasta eel

Laas Leivat: Juubeliaasta eel

Forbes Magazine, üks maailma mõjukamaid ajakirju, kirjastas hiljuti artikli “These seven countries ...

Laupäeval suri ootamatult, vaid 64-aastasena Tartu ülikooli rektor Volli Kalm

Laupäeval suri ootamatult, vaid 64-aasta…

Laupäeval suri ootamatult, vaid 64-aastasena Tartu ülikooli rektor Volli Kalm.Seda kinnitas ERR-ile...

Meelelahutust - Sinine esmaspäev

Meelelahutust - Sinine esmaspäev

Huvitav eksju, kudas mõiste võib ühes kultuuris olla ühtemoodu aru saadud, teises aga, noh...

Kommentaar - Mis maksab see eesti naine?

Kommentaar - Mis maksab see eesti naine?

Soovin õnne, mehed, olete välja arvutanud eesti naise majandusliku väärtuse riigile, arves...

Juhtkiri - Tiigrit taltsutades

Juhtkiri - Tiigrit taltsutades

Vaesed havailased. Pidid Pearl Harbouri üle elama, jaapanlaste alatu pommitamisretke, mis ...

Kanada päevik - Täringuvise

Kanada päevik - Täringuvise

Mitmeti on Ontario valitsuse – loe liberaalide häälte lantimine – miinimumpalga tõstmise o...

HÄLL - Nõnud Taya ja Brie

HÄLL - Nõnud Taya ja Brie

Kes sündis? Taya Leighton Rehm.Millal ja kus sündis? 15. oktoobril 2017 Griffin haiglas De...

Heritage, hipster et al

Heritage, hipster et al

There's Carl Robert Jakobson, who played a leading role during ärkamis/aeg (the period of ...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja eetikast (2018)

Kommentaar - Mõtteid kaasaja eetikast (2…

Olen püüdnud oma elu seada kümne skaudiseaduse järele, mis tuginevad Jumala kümnel käsul. ...

Commentary - A new feature of Wheel-Trans, prayer stops in the dark

Commentary - A new feature of Wheel-Tran…

Wheel-Trans, a fantastic service for handicapped people that operate with mini vans, small...

Meelelahutust - Tilk tilgaks

Meelelahutust - Tilk tilgaks

Kujutage ette. Mina pole põdenud tea-mis-aigust kaua. Ei mäletagi viimast korda. Sel aasta...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo