Logi sisse läbi:

EESTI MAJA JA MADISONI PROJEKT PÄRAST KOOSOLEKUT (2)

Foto: Taavi Tamtik (2017)Foto: Taavi Tamtik (2017)
Nüüd siis hakkab Toronto Eesti Maja (EM) ennast seadma ümber Madisoni tänavale kolimiseks uude, moodsasse unenäolisse majja. Mitte maja ise ei koli, vaid majaga seoses varandus. Maja jäetakse lihtsalt maha. Vanast majast lahti saamine teeb igatahes üht väikest sõpruskonda, kes on EM aktsionäride võimu endale haaranud, väga uhkeks. Praegu on see vaid mõte ja unistus, sest ega too sõpruskond pole suuremalt tajunudki, ehk ei hooligi, millega õieti on tegemist. EM praegune esimees, pidas erakorralisel koosolekul uhkeks tegemist esmaseks väärtuseks. Uhkus hakkab muidugi toimuma tulevikus, kui praegune Eesti Maja on maha müüdud ja uus, moodne "trophy" selle asemele ehitatud. Praegu on see vaid unistus. Uhkuse vajadust korrutati lugematul arvul. Nii et tekkis kahtlus, et peab olema selle järgi meeletu vajadus. Korratakse ju seda, mis meil kõige rohkem puudub.

Küsime, kas niisugust muudatust, kus 1960. aastast saadik eestlastele kuulunud maja müüakse maha ja selle asemele hakatakse ehitama uut, palju väiksemat, kuid nn moodsat, soovib enamus eesti kogukonnast? Et muudatust läbi viia, oli erakorralisel hääletusel 25. aprillil vaja EM aktsionäridelt 2/3 häält. Hääletajaid, kellel oli aktsiaid, oli seekord tohutult palju. Järjekord venis isegi ümber EM parkimisplatsile välja. Ilmselt läks see paljudele korda. Kokku oli hääletajaid 3207, nendest 2148, seega 66.9% olid Madisoni projekti poolt, 1059, 33.1% olid vastu. Häälte vahe on 10 ehk 0.8% , et saada 2/3. Võit oli VÄGA napp ja väga suur hulk inimesi olid Eesti Maja müümise vastu selleks projektiks. Arvestades, et Ühispangal (ECU) oli suur blokk hääli, kõik projekti poolt. Arvestades ka, et mitu teist blokki olid koos hääletanud ja kõik, kes sinna kuulusid ei olnud poolt, võiks järeldada, et isegi üle poole ei olnud EM müümise poolt, kuid need 10 häält ilmselt moodustasid enamuse.

Tervet paarinädalast protseduuri oli huvitav jälgida. Madisoni projekti poolt oli propaganda tohutult intensiivne. Käidi rääkimas täienduskoolides lastevanematele, Ehatares vanuritele ja isegi Rootsis ÜEKN koosolekutel. Ikka oli sama ühekülgne jutt, kus soovitakse uut ja moodsat, mis teeb meid uhkeks ning praegune Eesti Maja on nii vana, ei ole jätkusuutlik, on "arhailise sisekujundusega" ja nii kehvas olukorras, et võib meile iga moment pähe kukkuda. Samas, kui paluti EM maintenance manager'il rääkida, mida tema on kogenud töötades Eesti Majas, keelati see väitega, et kui on juhatusele vastuväide, on see vaid opinion – arvamus. Imelik küll, kui ei lubata juhatusele vastupidiseid arvamusi esitada nende poolt, kes on EM palgal, on oma ala spetsialistid ja näevad lähedalt sealset olukorda. Miks?

Arvestades ka, et informatsioon laekus viimasel minutil, oli välja jagatud just enne hääletamist laual ja ei vastanudki kõikidele varem esitatud küsimustele, võib eeldada, et Madisoni projekti hakkaks pooldama veelgi vähem hääletajaid. Paljud ei suutnud ka ekraanil vilkuvaid ja kiiresti ette näidatud jooniseid ja tekste nii ruttu jälgida, kuid küllap see oli nii juba ette nähtud.

Vaatame siis seda uut moodsat ja uhket projekti, mille üle projekteerijad hakkavad uhked olema ja võrdleme pisut mõttes ja ettekujutuses praeguse Eesti Majaga. Käisin tutvumas 11 Madison majaga, mida mõni aeg tagasi pank oli ostnud ja mille kõik kulud (umbes 3 miljonit) Eesti Maja müügirahast tahetakse kinni maksta. (agreement will be struck to enambe ECU to sell its property at 11 Madison Avenue to the Project and recover its costs. Project plan c.) . Uurisin uue kavandatud ehituse maketti ja rääkisin arhitekt Alar Kongatsiga.

Kunstiajaloolasena paigutan projekteeritud hoone 20. sajandi teisele poolele, Torontos eriti pärast 1950 ehitatud ülikoolihoonete traditsiooni. Meelde tuleb näiteks Sidney Smith Hall Toronto Ülikoolis, kus asub Eesti Õppetool ja on ka minu alma mater kunstiajalugu. Madisoni hoone kuulub siis tüüp-projektina 20 sajandi teise poole ja selle sajandi esimesse veerandisse ja eesti ühiskond, niipalju kui seda veel Torontos hoone valmimise ajal järel on, saab endale uue ehituse, mis kujunduse traditsioonilt kuulub ajastusse peale 1950. aastat. Stiil on veel praegu pädev, ikka kasutatakse, kuigi nüüd on juba post-modernism möödumas. Kuna projekti välispilti on meile palju näidatud, heidame pilgu hoome mahtu ja sisemusse.

Alar Kongats kui vilunud ja hea, mitu korda auhinnatud arhitekt, on tõesti saavutanud head tulemused ja suutnud kujundada maksimumi, mida on võimalik Madisoni tänava parkimisplatsi krundile ehitada. Arvestada tuleb restriktsiooniga maa-aluse metroo tõttu ja Toronto linna planeeringuga. Selleks on hoone planeeritud kandilise U kujuna, kus eenduvad majatiivad ulatavad kummalegi poole keskset väljakut metroo piirangu peal, kuhu ei tohi ehitada. Lisaks nägi linna plaan ette, et parkimisplatsile kujundatakse väike park, mille keskelt läheks kõnnitee jalakäijatele järgmisele, Huroni tänavale. Ehitus on ilus ja moodne ning selle üle võib uhke olla nagu ka kõikide Alar Kongatsi projektide üle. Küsimus on siiski, kas eesti ühiskond tahab EM ära müüa, et uut, kaasaegset ja palju väiksemat ehitada ja kas uus projekt vastab eesti ühiskonna vajadustele.

Kui linnaplaneerijad lubavad teha nii, nagu hoone praegu on projekteeritud, algab tagumine sein peale 11 Madisoni maja taga aiast ja jookseb paralleelselt selle taga oleva krundiga sirgelt lõunasse kuni Madison 9 krundi lõppu. Hoone tagumise ääre pikkus, mis ulatub läbi kahe krundi, oleks siis vähem kui 40 + 110 jalga (50 m). Põhja-ida nurka, kus praegu asub Madison 11 tagaaed, on projekteeritud kahekorruseline ehitusosa, kus asuvad riietehoid ja tualetiruumid, tõenäoliselt ka trepid ja lift. Nendest lõuna pool on kavandatud 4 klassiruumi. Ruumid on umbes ülikooli klasside suurused. Nendest lõunasse, Tartu College'i poole jääb teisel korrusel umbes 50 jalga lai saal, pikkuselt kuni krundi piirini, arhitekti järgi on see umbes Eesti Maja keskmise "kristallsaali" kõrgune ja suurune, ehk pisut väiksemgi. Madisoni tänava poole on saalis pikk klaasaken, teisel pool sein. Saali saab arhitekti ütluse järgi põhjapoolsest otsast eraldada vaheseinaga, mis siis võimaldab teha viienda klassiruumi. Suuremas saalis on ka lükatav vahesein, mis kontsertide puhul eraldadab akendeäärse pika ala. See teeb ruumi veelgi kitsamaks kui esialgne 50 jalga (Jg) (15 m). Kuhu vaheseinad lükatakse, pole veel otsustatud. Kuna see ruum on "multipurpose" (flex space, Project plan e), mis tähendab, et on sobiv kontsertideks, spordiks, loenguteks ja pidudeks, oleks vaja kusagile paigutada ka toolid, lauad, spordiriistad, elektroonika, tiibklaver, jm. Tundub, et siin hakkab vaevama veel suurem ruumipuudus kui Eesti Majas. Need on asjad, mida lihtsalt välja jätta pole võimalik. Meile on kurdetud, et Eesti Majas on ainult 3 kööki ja need on halvasti paigutatud. Uue hoone teisel korrusel, mis oleks eestlastele kasutada, pole ühtegi kööki. 11 Madisoni maja köök on kaugel keldris. Eesti Maja tualetid pole ka raskemini kättesaadavad ja kaugemal kui paljudes Toronto kontserthoonetes ning ülikoolihoonetes.

Kahe eenduva tiiva vahel on avar plats, mis läheb teisel korrusel asuva suure saali alt läbi järgmise tänava parkimisplatsile. Sealt maa alt sõidab Toronto metroo ja ehitada sinna peale (arhitekti järgi) ei lubata. Projekti ainuke suur saal on kavandatud hoone tagumises ääres kui sild, mille alt saavad jalakäijad läbi järgmisele tänavale. Kuna linnaplaanis on ette nähtud, et sealt läheb linnaelanikele läbikäik järgmisele tänavale, siis pole see ilmselt tehtud ainult eestlastele kohvijoomiseks. Kusagil on öeldud, et me anname sellega linnale tagasi, mida linn on meile andnud (we contribute to the city). Pole kahtlust, et säärased detailid võtavad ehituselt mahtu vähemaks ja teevad krundi ülalpidamise keerulisemaks.

Lisaks kirjeldatud ruumidele, on hoones projekteeritud kaks eenduvat tiiba Madisoni tänava suunas, mis on liiga kitsad, et nendes midagi suuremat ette võtta, sest nende sisepiiri määrab metroo nõue. Vasak põhjapoolne tiib on eest 10 jalga lai (3 m, väga väikese magamistoa pikkune), Klassiruumide juures tagant on 20 jalga lai (minu elutuba) ja pikkust on rohkem, kuid tuletõrjemäärused nõuavad, et läänepoolses otsas oleks trepikoda väljapääsuga Madisoni tänavale. Arhitekti järgi on teisel korrusel ruum, mida võimalikult saaks ka eestlased kasutada, sobiv baari ja mugavate istmete jaoks. Ega seal palju muid võimalusi ole, ma ei kujuta ette, mida muud seal ette võtta saaks. Alumine sama suur korrus on püsiklientidele välja üüritav. Kui palju saab üüri võtta 3 meetri sügavusest ruumist?

Paremal, lõunapoolses tiivas on teisel korrusel piklik ristkülikuline ruum 20 jg (6 m) lai ja pikkus samuti ehk 45 jg, millest tuleb maha võtta trepikoda. Tartu College'i pool on sein, kuid uks koridoriga viib sealt Tartu College'isse. Põhja poole, väljaku peale, jääb läbipaistev klaassein. Arhitekti joonisel on näidatud seinal maalid, nende vaatamiseks jääb siis 6 m ehk 20 jg. Alumine korrus on siiski vaid ainult 10 jg lai, kuna metroo poolt lubatud ehitusjoon ei võimalda seal rohkemat. See on püsiklientidele väljaüüritav.

See ongi terve projekteeritud hoone, rohkem sinna ei mahu. Püsiüürnikele on kaks tiiba alumisel korrused. Mitte väga palju. Kui suured üürid sealt saada üldse on võimalik? Kui terve hoone, 18 miljonit + rohkem, on valmis, jääb eestlastele osaliselt üürida hoone ülemine, teine korrus, kus on 4 klassiruumi, üks suurem saal, 2 eenduvat ristkülikulist pikemat kitsast ruumi ja 11 Madison Avenue maja, mis on originaalselt olnud elumaja, kuid peale ECU omandamist tehtud üliõpilastele elamiseks. Maja eelmiselt omanikult on päritud keldrikorrusel söögiruum-köök. See on liiga kaugel suure saali pidude jaoks.

Projekti kirjelduses on ette nähtud, et 11 Madison Ave maja tuleb Eesti Majast saadud raha eest ECU-lt ära osta. See kuulub nn esimesse ehituse faasi, mida rahastatakse EM-lt saadud summast. Sellega siis asendatakse praegust Eesti Maja, kus suure koolimaja asemel on tavaline elumaja, neli klassiruumi küllaltki väike saal ja teine veel väiksem piklik ruum hoonetiivas. Sissepääs hoonetiiva ja Madisoni maja vahel klassiruumidesse on Bloori tänavalt källaltki kaugel. Ruumi võtavad veel trepikojad, mida nõuavad tuletõrje seadused.

Millal rippuv saal ja parempoolne hoonetiib ehitatakse, ei tea, kuid raha on puudus rohkem kui $10 miljonit. Kust puuduv summa tuleb, pole meile kusagil veel näidatud. Samas saaks Eesti Maja kindlasti hakkama $2 miljoniga. Uuendusi ja parandusi ei pea sugugi korraga tegema ja maja on võimalik seni kasutada. Tuleb vaieldamatult järeldada, et Madisoni projekt läheb palju kallimaks maksma kui praeguse EM korrastamine, ei saa ka varem valmis ja kui hästi läheb, saavad eestlased umbes 1/5 praegusest majast. Mõlemad vajavad raha, mida praegu pole kummalgi, kuid Madisoni projeki puudujääk on palju suurem ning hoonet pole veel olemas. Püsiüürimiseks on pindala Madisonil palju väiksem.

Kui veel võrrelda Eesti Maja 1962. a juurdeehitust ja Madisoni projekti, tuleks esile tõsta, et mõlema ehituse arhitektid on olulised ja on jätnud märgid Toronto arhitektuuri. Mihkel Bach (1916-1972) oli Toronto Ülikooli arhitektuuri osakonnas väga mõjukas professor, kelle suur roll oli Kanadasse moodsa arhitektuuri sissetoomisel 50ndatel ja 60ndatel aastatel, siis kui siin veel ehitati vanades iganenud stiilides ega tuntudki euroopa uuemaid trende. Bach tuli siia Rootsi kaudu, propageeris eriti skandinaavia arhitektuuri ja mõjutas paljusid eesti arhitekte otseselt ja hiljem kaudselt, kaasa arvatud Ants Elken, Elmar Tampõld, Taivo Kapsi, Rein Raimet, Henno Sillaste, Tõnu Altosaar jt. Ka tema on osalenud võistlustel, võitnud auhindu ja kujundanud Torontos ja mujal maailmas mitmesuguseid projekte. Praegu on Mihkel Bachi loomingust tuntumad Peetri kirik ja ümarik võistluskavand Toronto raekojale, kus lõpuks võitjaks tuli soomlane Viljo Revell. Tema kujundatud on Eesti Majas 1962. a juurdeehitus, mis pole sugugi iganenud, vaid on hea tüüpnäide just sel ajal skandinaavia stiilis tehtud väga praktilistest ja maitsekatest ehitustest. EM 400-600 istega suur saal, avar ja maitsekas fuajee, kohvik, kaks kööki ja alumisel korrusel klassiruumid on tema kujundatud ja head näited 60. aastate modernistlikust arhitektuuristiilist, mille üle võime uhked olla. Juurdeehituse praktiline kujundus, ilus ja avar fuajee tellise ja puidu detailidega, sissekäik nii alla klassiruumidesse köögi ja restoraniga, üleval sisenemine saali ja teise kööki, kus ruumi on jäetud ka rahvakogunemiseks ja piletimüügilaudadeks, on tänapäevani ületamatud. Muidugi on hiljem lisatud mitmesuguseid detaile, nagu suures saalis vaibad akendele mida tuleks restaureerimisel eemaldada. Mihkel Bach on kujundanud ka Peetri kiriku, mis on Kanadas esimene modernistlik sakraalehitus. Juurdeehitus EM-le on esmaklassine tüüpnäide aegumatust modernistlikust skandinaaviamõjuga hoonest, kus on sensitiivselt suudetud sulatada uus ja vana.

Alar Kongatsi senine modernistlikus stiilis looming on olnud sobiv just mitmesuguste Toronto Ülikooli hoonete jaoks. Nagu Bach, on ta võitnud mitmeid auhindu. Selleks oleks ka Madisoni tänava ehitus eriti sobiv just Tartu College'i kõrvale. Ühiskonna (community) hooneks aga pole projekt ega asukoht metroo peal eriti õnnestunud.

On oluline, et Toronto eesti diasporaal jääb alles Broadview tänaval Eesti Maja. Uue professionaalse ja ausa juhatusega oleks EM tulevik optimistlik. Praegune juhatus pole teinud midagi maja parandusteks ega tõhusaks väljaüürimisteks. Seda on asjatundjadki märganud. Hoonet on lihtsalt lastud laguneda. Kes olid juhatusse valitud maja eest hoolitsema, on pannud energia hoopis sellest lahti saamisele, lammutamisele ja müümisele.

Nagu ülal näidatud, ei oleks Madisoni hoone üldse sobiv ühiskonna hooneks, vaid on kujundatud nagu akadeemilised ja kommertsiaalsed ehitused, hoopis erinevatele vajadustele. Samas võrreldes mõlemaid hooneid, majandulikult läheks Madisoni projekt palju kallimaks kui Eesti Maja parandamine. Raha pole kummalgi, kuid EM kinnisvara katab ainult väikese osa uue projekti kuludest. Tuleb võrrelda Madisoni projektil puuduva enam kui $10 miljoni ja EM vajava remondi umbkaudselt $2 miljoni peale. Väljaüüritavat pinda kulude katteks on Madisonil väga vähe. Kuigi Madisoni rajoonis võivad üürid olla suuremad, on kättesaadav summa väiksemalt pindalalt vähem. Praegu loodetakse, et ehk saab üürida ülikoolile. Akadeemiliseks otstarbeks ongi hoone sobivam. Eesti traditsioonis on alati olnud vähemalt kaks suunda. On olnud Tallinn ja Tartu, Torontos vähemalt kaks kirikut ja ka Eesti Maja ning Tartu College. Viimaseid ühte toppides teeksime karuteene eesti ühiskonnale ja kaotaksime palju raha, ehk pankrotistumegi, kaotaksime ka suure osa eesti kogukonnast. Kuid paistab, et kõik see Madisoni projekti autoritele ei loe, nendel on peaasi konsolideerimine iga hinna eest. Ja unistus tuleviku uhkest tundest.


Eda Sepp, Toronto

Kommentaarid   

-2 #1 Anne 2017-05-02 18:07
Eda Sepal on palju häid punkte!
Tsiteeri | Teavita administraatorit
-1 #2 Arhiivist 2017-05-08 23:48
Grain of salt: look up the name Murnikov. Then look up VEKSA.
Tsiteeri | Teavita administraatorit
Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film “Sangarid” (Dissidents) linastub Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel toimuval filmifestivalil T...

Dokumentalist Helga Merits sai Balti Ühtsuse medali

Dokumentalist Helga Merits sai Balti Ühtsuse medali

Tallinnas kogunesid 10. novembril Balti Assamblee 36. ja Balti Nõukogu 23. Istungjärgule Balti riikide parlamentide esindajad, spi...

Baltikanadalaste sümpoosion

Baltikanadalaste sümpoosion

See ulatuslik ja huvipakkuv üritus leidis aset Tartu College’i saalis laupäeval, 11. novembril. Korraldavad organisatsioonid, mill...

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing the diverse, challenging and i...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Oktoobris toimunud Eesti kohalike omavalitsuste valimiste tulemused on nüüdseks settinud ja paika loksunud nii külades kui linnade...

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Kanada on keset opioididekriisi. Valuvaigistajatena on oopiumi sisaldavad ning sünteetiliste ühenditega rohud meditsiiniliselt lei...

Caption Ottawa EU Film fest

Caption Ottawa EU Film fest

The 32nd European Union Film Festival in Ottawa will run from November 17 to December 5 at the National Art Musuem. “Sangarid” (Di...

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House.

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 …

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House. The play, written and directe...

SÄRAV VALIK EESTI MUUSIKUID TULEB ESINEMA TORONTOSSE ESTONIAN MUSIC WEEK’ILE 24.-29. MAIL 2018

SÄRAV VALIK EESTI MUUSIKUID TULEB ESINEMA TORONTOSSE ESTONIAN MUSIC WEEK’ILE 2…

30. novembril 2017 kell 6 pl toimub Estonian Music Week’i esitlusüritus Tartu College’is (310 Bloor St. W.). EMW on üks suuremaid ...

Kanada päevik - Mälestades

Kanada päevik - Mälestades

Kirjutasin aprillis päeviku, mis rõhutas Vimy mäeseljaku lahingute saja-aastast tähtpäeva. Seda taas üle lugedes märkasin, et plus...

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsi esimees Mati Rosenstein koos oma kaastöötajatega Halinga turvakodust Urve ja Rain Lehispuuga an...

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATION REASSURANCE IN LATVIA & KREMLIN DISINFORMATION IN CANADA - NOVEMBER 26, 4PM, TARTU   COLLEGE

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATI…

TORONTO - The Estonian Central Council in Canada, in partnership with the Baltic Federation of Canada, invites all communit member...

Awaiting a visit

Awaiting a visit

Estonians visit and light candles on the graves of loved ones on 2. november, hingede/päev (All Souls Day), as do many Europeans o...

“Don’t put your eggs in one basket”

“Don’t put your eggs in one basket”

One should not concentrate all efforts and resources in one area as one could lose everything.A community can only thrive when its...

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Property owners in favour of the Broadview Development Plan and those, like Estonian House, looking for relief from its restrictio...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence process is progressing well.There are...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembrini

EL filmifestival Torontos 9.-23. novembr…

Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korraldusel 9.-23. novembrini toimuv filmifestival ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

European Union  Film Festival Estonian film – The Dissidents

European Union Film Festival Estonian f…

The Estonian feature film ‘The Dissidents’ (‘Sangarid’) will be screened on Thursday, November 23, ...

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil Torontos 23. novembril

Eesti film SANGARID EL filmifestivalil T…

Eesti film “Sangarid” (Dissidents) linastub Euroopa Liidu riikide diplomaatiliste esinduste korrald...

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. novembril Eesti Majas

Teatrietendus “Klarissa kirjad” – 24. no…

Pärast novembri alguses toimuvat kaht filmifestivali – estdocs ja sellele vahetult järgnevat EU fil...

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House.

The play ‘Klarissa kirjad’ will be prese…

The play ‘Klarissa kirjad’ will be presented on November 24, at 2.00 and 7.30 pm, at Estonian House...

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄETAMM -  The Hamilton Artists Inc. Residency Program at the Cotton Factory 2-25 November, 2017

AWARD WINNING ESTONIAN ARTIST MARKO MÄET…

Hamilton, ON. October 18, 2017 – The internationally renowned artist, Marko Mäetamm will be hosted ...

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühingutele EV juubeliaastaks

Projektikonkursid väliseesti kultuuriühi…

27. oktoobril kuulutati välja Eesti Vabariik 100 ja rahvuskaaslaste programmi projektikonkursid, mi...

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Majas

LÕBUS JÕULUDE OOTEL PÄRASTLÕUNA Eesti Ma…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

Estonia’s Centennial Celebration  on Saturday, February 24, 2018 at Nathan Phillips Square and Sheraton Centre

Estonia’s Centennial Celebration on Sat…

What a lucky break that Estonia’s 100th birthday, February 24th 2018, falls on a Saturday!What that...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good pr…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence proces...

Update from the Toronto Estonian Society’s EV100 “juubelikomitee”!

Update from the Toronto Estonian Society…

Osgoode Ballroom (seating 600) has now been secured at the Sheraton Centre for Estonia’s Centennial...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - J…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti K...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies” at EstDocs!

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies”…

Estonian Foundation of Canada (EFC) held a donor draw during the spring fundraising appeal for a pa...

Etendused Albertas

Etendused Albertas

Eesti kultuur hakkab läbi lööma Alberta populaarsetes üritustes. Nii peeti Edmontonis kevadel eesti...

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Ottawas

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tä…

Läti erksate rahvusvärvidega kaunistatud Ottawa City Hall’i Jean Pigott Place suur saal oli teisipä...

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawas tuleb 32. EL filmifestival

Ottawa 32. Euroopa Liidu Filmifestivali medialaunch toimus neljapäeval, 9. novembril Euroopa Liidu ...

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis ja Torontos

Marko Mäetamm “Artist Talk” Hamiltonis j…

Mitmete auhindadega tunnustatud külaliskunstnik Marko Mäetamm Eestist esineb Artist Talk raames Ham...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit…

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisa...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu ja ühisk...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti a...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki muid tored...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Vale

Ega mina linna peal ringi liikuvaid kuulujuttusi ei kuula. Kus ma saangi kuulda, ma ei käi ju kuski...

KLARISSA KIRJAD

KLARISSA KIRJAD

Teatrietendus 24. novembril kell 2 pl ja kell 7.30 õ Toronto Eesti Maja saalis Mängivad näitle...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasini...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti k…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Pillerkaar performed at Octoberfest Festival in Virginia

Pillerkaar performed at Octoberfest Fest…

Despite rain and cooler weather, Pillerkaar, Estonian Folk Dancers of the Washington DC Metro Area,...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele del...

Heritage Matters: Toronto Estonian House and Heritage in Toronto

Heritage Matters: Toronto Estonian House…

It is a cautiously exciting time for heritage in Toronto. A role for cultural communities such as E...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus pole pal...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most of Estonia...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence process is progressing well.There are...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mi…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti Keskuse projekti meeskonnal on h...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti autokraatlik ja propagandalik. K...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalikele elanikele projekti kavandeid

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Linnaosa koosolekul tutvustati kohalike…

30.oktoobri õhtul kogunesid ümbruskonna maksumaksjad Tartu College’isse, kus toimus uue Eesti Keskuse projekti esitamine.Osalejad ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Baltikanadalaste sümpoosion

Baltikanadalaste sümpoosion

See ulatuslik ja huvipakkuv üritus leidis aset Tartu College’i saalis laupäeval, 11. novembril. Kor...

EstDocs wrap-up: A reflection of the lives that have shaped our culture

EstDocs wrap-up: A reflection of the liv…

It’s the weekend after EstDocs – Toronto’s Estonian Documentary Film Festival – and I am processing...

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON CANADA’S CONTRIBUTION TO NATO’S OPERATION REASSURANCE IN LATVIA & KREMLIN DISINFORMATION IN CANADA - NOVEMBER 26, 4PM, TARTU   COLLEGE

A CONVERSATION WITH HON. JOHN MCKAY ON C…

TORONTO - The Estonian Central Council in Canada, in partnership with the Baltic Federation of Cana...

“Don’t put your eggs in one basket”

“Don’t put your eggs in one basket”

One should not concentrate all efforts and resources in one area as one could lose everything.A com...

Due Diligence continued Part 9 - Estonian House

Due Diligence continued Part 9 - Estonia…

Property owners in favour of the Broadview Development Plan and those, like Estonian House, looking...

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good progress has been made on many stages of due diligence work

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE - Good pr…

The Estonian Centre Project team is pleased to report that work related to the due diligence proces...

Update from the Toronto Estonian Society’s EV100 “juubelikomitee”!

Update from the Toronto Estonian Society…

Osgoode Ballroom (seating 600) has now been secured at the Sheraton Centre for Estonia’s Centennial...

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusamme

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - J…

Toronto Eesti Keskuse Projekti teade - Jätkusuutlikkuse uurimises on tehtud mitmeid edusammeEesti K...

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majja

Sõna on jõuluvanal: olen teel Eesti Majj…

Kes koputab? Mina – jõuluvana. Kus? Toronto Eesti Maja ukse ees. Millal? Laupäeval, 9. detsembril 2...

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies” at EstDocs!

EFC Draw winners attend “Soviet Hippies”…

Estonian Foundation of Canada (EFC) held a donor draw during the spring fundraising appeal for a pa...

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Ottawas

FOTOD - Läti Vabariigi 99. aastapäeva tä…

Läti erksate rahvusvärvidega kaunistatud Ottawa City Hall’i Jean Pigott Place suur saal oli teisipä...

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit'is

FOTOD - Remembrance Day 2017 Port Credit…

Laupäeval, 11. novembril 2017.a toimus Canadas Remembrance Day (veteranide päeva) tähistamine. Lisa...

Eesti Maja mured ja tulevik

Eesti Maja mured ja tulevik

Toronto Eesti kogukonnas teeb mulle muret 4Org (madisonlaste) „parteilik“ suhtumine, mis on eriti a...

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Teadmiseks Eesti ID-kaartide teemal

Vabariigi Valitsus otsustas eelmisel nädalal peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid.Sellest...

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

KAJAKATE TÄHELEND LÕPPES EDUKALT

Augustis USA idarannikul viibinud neli Eesti skautlikku noortejuhti jõusid ilusti Eestisse tagasini...

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas pidas aastakoosolekut

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas …

Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 28. oktoobril Toronto Eesti Maja n...

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti käes

Jõulude-eelne Lõbus pärastlõuna varsti k…

Neljapäeval, 30. novembril on Eesti Maja suures saalis jõulueelne Lõbus pärastlõuna, kuhu ootame me...

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja Urve Tamberg osalesid PEN International konverentsil Ukrainas

Kanada eestlased Anneli Andre-Barrett ja…

18.-21. septembrini toimus Ukrainas Lvivis PEN International 83. Kongress, kus lisaks rohketele del...

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ainult kohaliku tähendusega

Kommentaar - Kohalikud valimised pole ai…

Oktoobris toimunud Eesti kohalike omavalitsuste valimiste tulemused on nüüdseks settinud j...

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Juhtkiri - Surmav sõltuvus

Kanada on keset opioididekriisi. Valuvaigistajatena on oopiumi sisaldavad ning sünteetilis...

Kanada päevik - Mälestades

Kanada päevik - Mälestades

Kirjutasin aprillis päeviku, mis rõhutas Vimy mäeseljaku lahingute saja-aastast tähtpäeva....

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi Vabadussamba lugu

Pärnu-Jaagupi muinsuskaitse seltsi esimees Mati Rosenstein koos oma kaastöötajatega Haling...

Awaiting a visit

Awaiting a visit

Estonians visit and light candles on the graves of loved ones on 2. november, hingede/päev...

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

Juhtkiri - Ohjeldamatud püssimehed

USA põhikirjas seisab selgelt, et kodanikul on õigus relva kanda. Selleks, et kaitsta kodu...

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

EESTI HETKED - Kadugu kõdu! Kilekotis?

Igal sügisel on suur rõõm kogeda lehtede värve ja kelmikat kullasadu, kõdulõhna ja kõiki m...

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast aastal 2017

Kommentaar - Mõtteid kaasaja poliitikast…

Ameerika 2016 aasta valimiskampaania on seljataga, kuid sellega seotud poliitiline võitlus...

Any parallels between Catalonia and Ida-…

The debate about situational equivalency hasn’t been overheated and hasn’t consumed most o...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

Sündmuste kalender

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Maja /Eesti Keskus

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo