Logi sisse läbi:

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Ilustratsioon: Eva Oja (2018)Ilustratsioon: Eva Oja (2018)
Jõulude värvid


Vancouveri EELK Peetri kogudude õpetaja Algur Kaerma

Armas Jõuluõhtu kogudus!
See on hetk, mille sarnast pole ilma pealt kusagilt leida. Jõulude imede ilm avaneb kord aastas, kui maised askeldused saavad kokku taevase kirka tähevööga. Pange silmad kinni või uskuge ilmsi, kuid olen päris kindel, et nüüd ja täna läheb täide taeva ja maa Looja suurim lubadus. Jäägem hiirvaikseks, sest eesriie tõuseb. Ja siin nad ongi!

Kollaste õlgede vahel sätib end avatud akna rinnatisele üks musta nina, kahe roosaka kõrva ja hallide käppadega krabistaja, et näha või vähemalt jõuda jälile tema ümbrusest kostvatele kummalistele helidele. Tillukese hiirekese vaatevälja ulatub veohärja mustja jumega selg ning hõbedases tähekumas end küljelt küljele õõtsutavad eesel ning kaamel. Laterna sära ja heledalt põleva lõkketule paistel näeb ta künkast ülespoole ronivaid lambaid, kes oma valgete karvamantlitega ainiti talli poole kiikavad ja õrnalt määgides tunnistust annavad, et toidukünad siinsamas laudas endiselt neile kuuluvad, kust imepärast valgust välja helgib.

Hiireke mõtiskleb: „Kummaline, miks küll peavad isa ja ema olema niisuguses uberikus ja pealegi sedavõrd hilisel tunnil?“ Ja seal vist ka nende beebikene, kes nohisedes sõimes magama on jäänud? Ning veel võõrastemaja omanik ning tema kaasa, kes mõlemad malbelt naeratavad? Hmm … on ikka seltskond!“

Hiir ei suutnud oma küsimustele vastata, aga tark öökull, kes jälgis sündmusi kõrgelt sarika penni pealt, liigutas tiibu ning maandus hääletult halli piiksuja kõrvale. „Vaata, armas väike sõber,“ üsnagi iseseltsi avaldus öökullilt, arvestades tema tavapärast toidulauda, „aga see oli tõesõna eripärane öö. Need inimesed on Maarja ja Joosep. Nad tulid siia Petlemma rahvaloenduse ajaks, mida korraldab suur Rooma keiser Augustus. Pika maa tõttu võttis reis rohkem aega, kui arvestatud ja sestap ei olnud nende jaoks vaba enam ühtegi väärilist öömaja paika. Kuid võõrastemaja pidaja taipas, et noored vajavad omaette aset, kuna peagi oli oodata lapse ilmale tulekut. Mõni hetk tagasi nägi beebi ilmavalgust, seepärast kuulsidki kummalist heli. Panin tähele, et lapsukest kutsuti Jeesuse nimega. Vaata, võõruspaiga pidaja ja ta abikaasa teevad kontrollkäiku, et kõik oleks väikesega ja nende vanematega kombes.“

Hiireke jõudis vaevu suu avada, kui sisse tormas pruune luitunud riideid kandev ja hingetuks jooksnud kamp karjuseid, põlevil silmadega ning silmnähtavalt erutatud. Hall hädavares sibas ohtu kartes õlgede vahele peitu, öökull seadis paari tiivalöögiga end ülemisele pennile vaatluseks valmis. Ööpimeduses ei suutnud hiirekene palju näha ega kuulda. Kannatamatult ootas ta silmapilku, et kusagiltki piiludes sündmustest ettekujutust saada, kuid pidas siiski parimaks varjuda kollase õlekõrre sisse ning sulgeda aken.

Aeg möödus. Kõik oli vaikne. Lambakarjuseid polnud näha, Maarja ja Joosep ja beebi-Jeesus magasid vaikselt. Hiireke kiikas sarikate poole, öökull nägi sõpra ning liugles hääletult ta kõrvale. Kannatamatusest võdisedes päris hiireke: „Mis juhtus? Miks karjusmehed siia tormasid?“

Tark öökull vastas: „Ma ei uskunud alul, mida nägin ja kuulsin. Pärast seda, kui karjused Maarjale ja Joosepile oma juttu korrutasid, hakkasin seda uskuma.“
„Mida siis?“ punnitas hiireke silmi.

„Alustan otsast peale,“ ütles öökull „Niisiis kinnitasid karjased saabudes, et nemad valvanud Petlemma mäekinkudel lambaid, kui korraga lõhestas öist taevast erkvalge sähvatus. Kõik jäid tardunuks — taevakummi taustal nähti inglit. Aga ingel ütles: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale: sest teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!“ Edasi rääkisid karjused, et ingli juurde ilmunud trobikond uusi ingleid ning siis hakanud kõik koos laulma „Au olgu Jumalale kõrges!“ Maarjale–Joosepile seletasid mehed, et ingli juhtnööride järgi nad Petlemma talli üles leidsidki. Kõik oli täpipealt sedaviisi, kuis ingel kirjeldas: Maarja ja Joosep ja lapsukene, kes oli mähkmetes ning magas sõimes.“

Hiirekene hämmeldus: „Kas pole see isesorti juhtumine?!“

Öökull vastas: „Kuulsin Maarjat ning Joosepit tasakesi vestlemas, kui tallis vaikseks oli jäänud. Olen kindel, et nad teavad beebi–Jeesuse kohta tõde, sest mitu kuud tagasi olevat Maarja ingliga kohtunud ja vestelnud. Kujuta ette, ingel öelnud isegi lapse nime ära! See ei saa olla juhuslik!“

Meie pisike sõber ei taibanud kõike, kuid aimas, et midagi väga imelist oli öösel juhtunud. Ta vaatas, kuidas beebi–Jeesus end sõimes liigutas, kuidas Maarja mähkis ta pehme rüü sisse, ümisedes vaikset laulukest ning hällitades pisikest oma kätel. Lihtsalt ei uskunud silmi ega kõrvu: eesel, künnihärg ja kaamel vusistasid midagi tasakesi omasoodu ning tundus, et nad hõiskasid.

Öökull sirutas tiibu ja haakis end taas sarika külge ning taevas särava tähe imetabane hõbedane valgus külvas sooja hiilgusega üle kõik tallis puhkavad lojused ja inimhinged. Meie hall sõbrake vajus kosutavasse unne, must ninaots õnnelikult püsti, uskudes, et midagi säherdust, kui nüüd temale, pole ühelegi hiirele veel osaks saanud.

Väike hiir nägi, koges ja õppis midagi jõulude kohta, kuid ta ei mõistnud seda algusest lõpuni. Ta uinus suure küsimuse saatel, aru pidades, mida see tähendas. Ma ei tea, kas oleme samavõrd hämmeldunud kui hiirekene, kui pühitseme omaste seas aasta imelist hetke?! Ma ei tea, kas Kristust ümbritseb saladuste loor, mida on raske lahti harutada.

Et aidata paremini mõista Jõuluöö imetabast sündmust, vaataksime jõuludele läbi ilmekate värvide, mida kirjeldas tillukene musta ninaotsa ja roosade kõrvadega hiireke.

Esiteks valge värv. Inglite ilmumist kirjeldati kui erkvalge sähvatuse saatel ilmumist; ka olid lambad valgete karvamantlitega; beebi–Jeesus mähitud heleda riietusega; inglid, kes kuulutasid Päästja tulekut, ilmusid taevasse ergavas ehk hiilgavas Jumala ausäras. Ja meie lapsepõlve mälestusis oli Eestis väljas valge, kui puhas lumi kattis maad; siis saab pestud senine mustus; kui lumi katab maakamarat, tahaks homme olla parem, kui olin eile. Valge on meie trikoloori üks värvidest: läbi ajaloo on seda mõistetud sisemise puhastumise ja lunastamise sümbolina, puhtuse ja uudsuse värvina. Valge sümboliseerib püüdeid hariduse ja vaimuvalguse poole, talvist valget lund, suviseid valgeid öid ja Eesti kaskede valget koort.

Püüdes jõulude sündmust mõista, tuletab valge meelde lunastust, lepitust, puhastamist ja uudsust, mille Jumal tõi maa peale sõimes ilmale tulnud Jeesuslapse kaudu. Jõulusündmus on Kristuse enda sündmus — protsessi algus, mis toob kokku inimese ja Looja. Jõulusündmus keskendub sel õhtul ilmale tulnud lapsele, kelle ülesandeks on leppimine ja liit — Looja ja maailma kokkusaamine. Jõulusündmus, Kristuse sündmus, on palju enamat kui Jeesus–Baby, kes sündinud ööbimiseks kohandatud laudas. See on enamat kingituste vahetamisest; see on protsessi algus, mis kutsub ühinema Jumalaga, kes loonud kõik, mis on ja kõik, mis tulemas. On aeg pühitseda lepitust, aeg olla rõõmus, sest taas on loodud liit, rajatud sild Jumala Isa ja tema seni võõraste laste vahel. Seda silda ehitati sel imede ööl vaikses laudas loomasõimes ilmale tulnud Jeesuslapse ihu ja verega.

Jõulud on ka luitunud või pruunikas värv, lambakarjuste lihtsa jämeda koega kanga, koormakandjate veoloomade eeslite, härgade või kaamelite üksluine värv. Pruuni värvi on söömakoht, kuhu asetati ilmale tulnud Jeesuslaps. Pruunjasmust on rist, mis hoiab Kristuse kuhtunud ja verest nõretavat ihu. Lambakarjuste riiete pruun ja mustjas toon on töö ja higiga kogunenud mustus ja kandamite ning elu üksluisus. See on südame rütmihäired, ränkraske töö haavad ja elu raskustunne. See on meeldetuletus Jeesuslapsest, kes on nõus meie kõrval käima elu murrangute hetkil ning tuletab jätkuvalt meelde, et elame katkises ja täiusest kaugel, langenud maailmas.

Tumedad toonid meenutavad, et jõulud, Kristuse sündmus, pole veel lõppenud. Elame ikka vahepealsel ajal, kus kogeme taeva rõõmu, kuid mitte veel täiuslikul mõõdul. Elame ajal, mil vajame usku ja lootust, päästmise tõotuse kinnitamist Issanda poolt pea igal sammul, sest elame katkises ja vaevadega koormatud maailmas, nagu seda laulusõnad meelde tuletavad: „Must on sinu mullapinda, mida higis haritud. Must on kuub, mis Eesti rinda vanast’ juba varjanud.“ (Martin Lipp/Enn Võrk „Eesti lipp“.)

Veel oli üks värv, mis ümbritses Jeesuslast ning püha perekonda — punane. See oli tulekuumuse punane, mis hoidis Jeesuslast soojana tuuletõmbelises laudas; see oli Jeesuslapse roosakas nahk, mis hingamise taktis liikus ihuga kaasa; see oli erutuse punane jume, mis tekib koos õnnelikkuse tundega, sest Kristus on meiega.

See on erakordne rõõm, põnevus leppimise, päästmise ja meie kokkusaamise pärast, mis on osaks saanud Jeesuslapse sünni tõttu. Punane on traditsiooniline jõuluvana värv; pühadeks koju toodava jõulutähe, kamina– või ahjutule soojendav punane, mis lisab õdusust külmale talveõhtule. Arvan, et punane on värv, mis ühendab eesti rahvas ajaloos kogu rõõmu, põnevust, lootust, lepitust ning eneseohverdust Eesti Vabadussõjas, aga kõige enam Jumala tõotust, et Jõuluõhtul algava päästega oleme seotud ühte pühalikus leppes.

Armas rahvas, olen viibinud teie keskel neli aastat ja pühitsenud viied jõulud. 15. oktoobril 2018 algas viies tööaasta. Igal jõuluõhtul põimuvad omavahel paljud mälestused ja mitmed värvid. Kui täna lisada jõulude valgele, luitunud pruunile ning mustjaspruunile eesti takune hall ja must kalevine kangas; Petlemma lõkke soojendav punane ja Eesti Vabadussõja ohvriks toodud võitlejate veri; sinine taevas, mis kõrgub üle meie kalli Eesti isamaa — siis on meil tõsist lootust ja õigust vaadata üles, kust õige abi tuleb. Kristuse armutöö ei lõpe, tema heldus kõrgub üle maa.

Tänan sind, armas kaasrändaja, põneva seikluse eest nende aastate jooksul; tänan sind, Vancouver, haarava kosmopoliitsuse eest; tänan sind, Peetri kogudus, värvikireva karakterite kollaaži ja kristliku usu kihilise maitse eest! Me oleme koos erilistel jõuludel, sest meie Eesti on püsinud 100 aastat. Vancouveri eestlaste pärand saab järgmisel aastal 75 aastaseks! Koguduse asutamisest täitub 2020. aastal 70 aastat.


Igaühel meist on oma jaam, kuhu oleme teel — oma Petlemm, kus sünnib sinu helde Õnnistegija! Aamen.
Langegu vihmapiisad õrnalt su laugudele,/
lahutagu leebed tuuled sinu meelt,/
rõõmustagu päikesekiired sinu südant,/
olgu päevakoorem sulle kerge kanda/
ja võtku Jumal sind oma armastuse hõlma./
Ta hoidku sind oma peopesa kumeruse sees — /
kuni me kohtume taas./


Püha öö

Mart Salumäe
EELK Põhja-Ameerika praostkonna praost

Jõulud on ristirahvale Jeesuslapse sündimise püha. On olnud aegu, mil igaüks oskas peast tsiteerida Luuka evangeeliumi teise peatüki algust: „Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas…“ Lk 2:1

Sekulariseerunud multikultuurses maailmas pole jõuluevangeeliumi tundmine enam nii enesestmõistetav. Jõulupühade päris loo kõrvale ja asemele on tekkinud lugematud muinasjutud päkapikkudest ja jõuluvanast ning pühade tõeline tähendus seega põlvest põlve üha kaugemaks jäänud.

Kas vanemad, kes pakuvad lastele Piibli jõululoo asemel igasugu jõuluainelisi väljamõeldisi, on ikka oma järeltulijate suhtes ausalt käitunud? Piibel on tõesti ajast aega olnud raskesti seletatav. Kuid ometi on need lood kaks tuhat aastat püsinud ning praegugi suuremale osale inimkonnast pühad tekstid, mis kannavad meieni ammu enne meid elanute usulist kogemust ja aegumatut sõnumit.

Jõuluaegne päkapikutamine on ju aga algusest lõpuni petumäng. Mudilased taipavad, et neid ninapidi veetakse, reeglina palju varem, kui vanemad ise sellest aru saavad. Ning mis religioossust me oma lastelt ootame, kui neile ainsana osaks saav usuline kogemus lõpeb kurva teadmisega, et jõuluvana polegi olemas. Seega on aus ja usaldusväärne pöörata pilk ikka tõeliste lugude poole, otsimaks toetuspinda nii meie tänasele elule kui tulevastele põlvedele.

Neid tõelisi jõululugusid on lisaks piibliloole palju! Näiteks tänavu möödub ülemaailmselt armastatud jõululaulu „Püha öö“ esmaesitusest 200 aastat. Laulu sõnad kirjutas 1818.a. Austrias asuva Oberndorfi Püha Nikolause kiriku noor preester Joseph Mohr (1792–1848) ning viisi lõi sama koguduse kantor Franz Gruber (1787–1863). Laulu saamisloost on mitmeid, üksikutes detailides ka erinevaid, versioone. Üht levinuimat vahendas titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe (toonane Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja EELK lauluraamatukomisjoni sekretär) 24.12.1988.a. ajalehes „Sakala“ ilmunud artiklis „Kuidas sündis „Püha öö“?“. Sama kirjutis ilmus ajalehes „Eesti Kirik“ 20.12.2017.

„Oli jõululaupäev aastal 1818. Austria Alpides asuvas Oberndorfi külas istus noor preester oma töötoas ja luges Piiblit, et valmistuda püha jõuluöö missaks. Ta luges üha uuesti karjaseist, kes väljal olles said kuulda ingli sõnumit: „Teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!“ Samal ajal koputati uksele ja sisse astus suurrätti mässitud vana maanaine, kes jutustas, et päeval oli ühte noorde peresse sündinud laps ja vanemad olid nüüd saatnud teda paluma, et preester tuleks lapsukest õnnistama, et ta elama jääks ja tal elus hästi läheks. Kui preester jõudis üleval mäerinnakul asuvasse kehvalt valgustatud viletsasse majja, kus noor ema õnnelikult naeratades oma lihtsal asemel lebas, magav lapsuke kõrval, sai ta sügavalt liigutatud. Kamber ei meenutanud küll millegagi Petlemma lauta ega voodi sõime, kuid õnnelik ema ja rahulikult uinuv laps tõid meelde äsja loetud jõuluevangeeliumi sõnad: „Ja Maarja tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil polnud muud aset majas.“ Läbi kauni talvise looduse külla tagasi minnes kuulis preester, kuidas ümberkaudsete külade kirikukellad helisema hakkasid, kuulutades jõuluõhtu saabumist. Justkui iseenesest hakkasid kõrvus helisema sõnad: „Vaikne öö, püha öö.“ Istudes pärast õhtust jumalateenistust taas oma kirjutuslaua taga, püüdis ta paberile panna kõik kogetu; mõtted võtsid kuju ja sõnad leidsid riimi ning varahommikul võis koguduse õpetaja ulatada oma organistile kuuesalmilise luuletuse palvega leida sellele sobiv meloodia. Seegi sündis imeliselt kiiresti ja jõulujumalateenistusel astusid nad koos koguduse ette, et laulda kitarri saatel: Stille Nacht, heilige Nacht!/ Alles schläft, einsam wacht/ nur das traute, hoch-heilige Paar./ Holder Knabe im lokkigen Haar,/ schlaf in himmlischer Ruh,/ schlaf in himmlischer Ruh!“/

Aeg, mil „Püha öö“ sündis, polnud kerge. Kogu Euroopa alles toibus hiljuti lõppenud Napoleoni sõdadest (1803–1815), millesse Austria oli kistud kõigi 12 sõja-aasta vältel. Lunastuse ja rahu sõnum, mis selles laulus kõlab, väljendab kaua igatsetud pääsemist – õndsa lootuse ja rahu kogemist keset inimlikku viletsust. Selle jõululaulu populaarsust iseloomustab ka asjaolu, et sai peagi autoritest kuulsamaks ning levis pikki aastaid rahvalauluna. Alles 1854.a., kui Berliini kuninglik orkester hakkas loo autorite vastu huvi tundma, saatis Franz Gruber sama aasta 30. detsembril Berliini kirja, milles tõi avalikkuse ette laulu sünniloo.

Millal aga sai „Püha öö“ eestikeelsed sõnad?

Kaua aega peeti vanimaks tõlget, mis sisaldus laulikus „Jõulu-Ingel ehk Armsad laulud Jeesuse sündimisest“, mis ilmus Tallinnas 1888. Sealt leiab kahesalmilise laulu „Waikne öö, õnnistud öö!“. Kuid hiljuti sain oma venna Ivar-Jaak Salumäe kaudu teada, et äsja on tulnud päevavalgele uusi ajaloolisi allikaid, mis nihutavad laulu eestikeelse esmatõlke ilmumise oluliselt varasemaks.

Reigi koguduse õpetaja Gustav Felix Rinne andis välja juba 1873.a. noodiraamatu “42 laulo Soprani, Alti, Tenori ja Bassi-healega laulda”, mille eessõna on dateeritud koguni augustikuusse 1871. Selles on 3. leheküljel kolmesalmiline „Jõulo-õhto laul“ . (5-e heälega.) Saksamaa-rahwa-laul. Noodi lõppu on märgitud ilmselt viide: (Paulsoni laulud Nr. 40).

Seega on nüüd teada, et augustiks 1871 oli esimene katse „Püha öö“ eestindamisel tehtud. Kui õnnestub üles leida kusagilt arhiivist või erakogust ka need „Paulsoni laulud“, võib loota, et esmatõlke dateerimisel võib veelgi huvitavaid fakte ilmsiks tulla. Aga 1873 lauldi seda niisuguste sõnadega:

1. Pühha ö, önnistud ö,/
keik hingab, walwawad/
wagga Maria Josepiga,/
ella lapsoke söime sees/
magga sa rahho sees,/
magga sa rahho sees!/

2. Pühha ö, önnistud ö,/
karjastel’ laulawad/
pühhad inglid: Halleluja,/
towad röömsaste sannumid:/
laps teile sündinud,/
laps teile sündinud!/

3. Pühha ö, önnistud ö,/
meile töid Peästajat,/
Jummalale nüüd olgo au,/
innimestest ka hea meel,/
rahho mailma peäl,/
rahho mailma peäl!


Neid sõnu lugeda ja laulda püüdes mõistame, kui palju meie keel ja kirjaviis on vahepeal muutunud.
Kiriku lauluraamatusse jõudis „Püha öö“ alles palju hiljem. 1899.a. valminud „Uus Lauluraamat“ seda ja veel mitut tänaseks armsaks saanud jõululaulu ei sisalda. Karl August Hermanni (1851 -1909) tõlkes lauldi seda ilmselt algul koorilauluna ja õpetati koolis lastele. Kirikus koraalina hakati seda laulma ilmselt jõulupühade laululehtede vahendusel. „Uus Lauluraamat“ sai hiljem ka kolm lisa (ilmusid 1930-ndatel). Esimesest lisast leiame meile nii igipõlistena tunduvad jõululaulud, nagu: „Neil karjastel väljal“, „Oh sa õnnistav“ ja „Püha öö“. Paraku jõuti sõjaeelses Eestis lauluraamatu lisasid välja anda ja levitada suhteliselt piiratud hulgal. Alustati ka ettevalmistustega kogu lauluraamatu uuendamiseks. Saabunud sõda ja okupatsioon tõmbas aga nende plaanide realiseerumisele pooleks sajandiks punase kriipsu peale.

„Uus Lauluraamat“ koos kõigi lisadega ilmus alles 1958.a. Selle väljaandjaks oli EELK Komitee Stockholmis ning toetajaks Soome kiriku Sisemisjoni Selts. Keerulisi kanaleid pidi jõudis seda väljaannet mõningal määral ka okupeeritud kodumaale. Kuid „Püha öö“ oli selleks ajaks Eesti rahvale juba ammu pähe kulunud ning seda lauldes polnud vaja sõnu laululehelt lugedagi.

Esimeseks Eesti kiriku lauluraamatuks, mille laulude põhivalikusse kuulub Joseph Mohri ja Franz Gruberi ainsana üleilmse kuulsuse saavutanud laul, on 1991.a. E.E.L.K. ja EELK ühistööna ilmunud „Kiriku Laulu- ja Palveraamat“. Seega jõuab eestikeelse „Püha öö“ lugu otsaga ka Torontosse. Praeguses lauluraamatus on kõrvuti nii Karl August Hermanni tõlge kui 1984.a. lauluraamatukomisjoni poolt redigeeritud tekst. Viimane on keeleliselt korrektsem ja ka saksakeelsele originaalile lähedasem. Jõululaupäeval EELK Toronto Peetri kirikusse tulijad saavad kasutada mõlemat – peast laulda vanade sõnadega „Püha öö, õnnistud öö!“ ja silmanurgast piiluda laululehelt redigeeritud teksti „Püha öö, vaikne öö!“. Ja loomulikult on veel kolmas võimalus – laulda inglise keeles „Silent night, holy night!“.


Õnnistatud Jõulupühi!

 

 

Ilustratsioon: Eva Oja (2018)Ilustratsioon: Eva Oja (2018)

FOTOD - 1941.a. JUUNIKÜÜDITATUTE MÄLESTAMINE Toronto Peetri kirikus

FOTOD - 1941.a. JUUNIKÜÜDITATUTE MÄLESTAMINE Toronto Peetri kirikus

Reede, 14. juuni 2019.a õhtul toimus EELK Toronto Peetri kirikus JUUNIKÜÜDITATUTE MÄLESTAMISE jumalateenistus millest ...

Juhtkiri - Juuniküüditamine

Juhtkiri - Juuniküüditamine

14. juunil 1941.a. korraldati massrepressioon N. Liidu poolt vallutatud alade elanike vastu eesmärgiga kõrvaldada „vaenulikke“ i...

FOTOD - Sõnajalg puhkes õide

FOTOD - Sõnajalg puhkes õide

Romantikaga seostuv õis, mis müüdi kohaselt end vaid kord aastas näitab, ilmutas end Tartu College’i saalis ootamatult juba 6. j...

FOTOD - Eesti lipu päeva tähistamine Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Ottawas

FOTOD - Eesti lipu päeva tähistamine Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Ottawas

Kanada pealinnas Sandy Hill’is toimus 2. juunil tähelepanuväärne sündmus. Nimelt olid Eesti suursaadik Toomas Lukk ja tema abika...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Toronto Eesti Maja AASTAPEAKOOSOLEKU teade

Toronto Eesti Maja AASTAPEAKOOSOLEKU tea…

A/S Eesti Maja Torontosneljapäeval, 20. juunil kell 18.30 Aktsionärid on oodatud osa võtma Toronto...

NOTICE OF MEETING OF SHAREHOLDERS Estonian House in Toronto Limited

NOTICE OF MEETING OF SHAREHOLDERS Estoni…

6:30 P.M June 20, 2019   NOTICE TO SHAREHOLDERS Shareholders are invited to attend the An...

FOTOD - ERMis avati fotonäitus Kanada eestlastest

FOTOD - ERMis avati fotonäitus Kanada eestlastest

  Teisipäeval avati Eesti Rahva Muuseumi silla-alal (Muuseumi tee 2, Tartu; A-sissepääs) Kanadas elavaid väliseestlasi tutvu...

Lõbusa pärastlõuna kütkes — oled nagu laulupeol

Lõbusa pärastlõuna kütkes — oled nagu laulupeol

„Kõigil on tuju meil kõrgemas kraadis, naerul on silmad ja laulud meil suul. Ai rulladi, rulladi, rulladi hei…“ Lõbusalt ja hoog...

FOTOD - Seedriorul tervitab külastajaid uus ehitus

FOTOD - Seedriorul tervitab külastajaid uus ehitus

   ,,It’s from a small country you've probably never heard of...“   Ülalolev käib Tene Kaubandus OÜ kohta Haapsa...

Estonian Centre Project Update - Transportation choices for International Estonian Centre

Estonian Centre Project Update - Transportation choices for International Esto…

  The new International Estonian Centre (IEC), to be built in the heart of Toronto’s downtown core and a vibrant cultural ...

AKEN jätkab tänamise traditsiooni!

AKEN jätkab tänamise traditsiooni!

AKEN SINI-MUST-VALGE müük #2 avas Eesti Maja suure saali uksed publikule pühapäeval, 28. aprillil 2019 kell 11 hommikul. Aga poe...

 Kotkajärve Metsaülikool 2019 - Eero Epner: Mina usun Eesti kultuuri elujõudu

Kotkajärve Metsaülikool 2019 - Eero Epner: Mina usun Eesti kultuuri elujõudu

Anu Grabbi intervjuu Eero Epneriga, 2019.a Kotkajärve MÜ lektoriga.   Selle aasta Metsaülikoolis on meil rõõm kohata tunt...

EERO Eelnurme stipendium 2019

EERO Eelnurme stipendium 2019

EERO nõukogu liikmed Toomas Merilo, Mart Pikkov, Laas Leivat, Mari Ann Tammark, Kaupo Kallemaa ja Arne Luik otsustasid, et tänav...

EESTI IT- ja VÄLISKAUBANDUSMINISTER KERT KINGO OTTAWAS

EESTI IT- ja VÄLISKAUBANDUSMINISTER KERT KINGO OTTAWAS

Kaunis tulpidemeri tervitas maikuu lõpupäevadel Ottawasse saabunud 2,000 delegaati ligi sajast erinevast riigist. Kanada pealinn...

Ribbon Cutting and Fireworks Open Seedrioru Shooting Range

Ribbon Cutting and Fireworks Open Seedrioru Shooting Range

On Saturday, June 8th, Seedrioru President Eric Tiisler and Toronto Estonian Rifle and Pistol Club (TEPP) President Markus Allik...

ESTO 2019 - ANTS JOHANSON

ESTO 2019 - ANTS JOHANSON

Tutvustame ESTO 2019 korraldajaid   Palun rääkige oma tagapõhjast – kust olete pärit, õppinud, elate/elanud jne Olen pil...

EESTI HETKED - Tegime teadust – loendasime nurmenukke!'

EESTI HETKED - Tegime teadust – loendasime nurmenukke!'

Olete kuulnud saatest (või jälgite) pealkirjaga „Canadian Idol“? See on meelelahutussari, mis põhineb populaarsel Briti telesaat...

Korp! Vironia at Seedrioru for Talgud and Kommerss.

Korp! Vironia at Seedrioru for Talgud and Kommerss.

Tartu College, in Toronto, serves as home base for the Toronto Chapter of Korporatsioon Vironia, as it does for most other local...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Toronto Eesti Maja AASTAPEAKOOSOLEKU teade

Toronto Eesti Maja AASTAPEAKOOSOLEKU tea…

A/S Eesti Maja Torontosneljapäeval, 20. juunil kell 18.30 Aktsionärid on oodatud osa võtma Toronto...

NOTICE OF MEETING OF SHAREHOLDERS Estonian House in Toronto Limited

NOTICE OF MEETING OF SHAREHOLDERS Estoni…

6:30 P.M June 20, 2019   NOTICE TO SHAREHOLDERS Shareholders are invited to attend the An...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Eestis elav...

PRESSITEADE - Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) ja ESTO 2019

PRESSITEADE - Ülemaailmne Eesti Kesknõuk…

Rahvuskongress ,,Globaalsed Eestlased“ toimub teisipäeval, 2. juulil 2019 Tallinnas, Telliskivi l...

KUTSE OSALEDA VÄLIS-EESTI KONGRESSIL

KUTSE OSALEDA VÄLIS-EESTI KONGRESSIL

Palume osaleda Välis-Eesti Kongressil 3. juulil algusega kell 11.30 Maarjamäe lossi kaminasaalis,...

ERMis avatakse ESTO-t sissejuhatav fotonäitus Kanada ulgueestlastest

ERMis avatakse ESTO-t sissejuhatav foton…

Eesti Rahva MuuseumPressiteade07.06.2019Järgmisel teisipäeval, 11. juunil kl 17.30 avatakse Eesti...

KLENK-IEP (2015, 2017, 2019) OSALEJATE KOHTUMINE TALLINNAS

KLENK-IEP (2015, 2017, 2019) OSALEJATE K…

Millal: esmaspäeval, 8. juulil 2019 kl 18.00-21.00Kus: Kloostri Ait, Vene 14Kes: Igaüks, kes käin...

Üleilmne eesti keele nädal ehk eesti keele “Teeme ära!”

Üleilmne eesti keele nädal ehk eesti kee…

PRESSITEADE08.03.19Eesti Instituut Eesti Instituut kutsub ühe nädala jooksul, 23.-29. septembril 20...

Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõistlus

Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõist…

Hiite Maja pressiteade 6.06.2019   Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodataks...

Korp! Vironia at Seedrioru for Talgud and Kommerss.

Korp! Vironia at Seedrioru for Talgud an…

Tartu College, in Toronto, serves as home base for the Toronto Chapter of Korporatsioon Vironia, ...

Victory Day 100

Victory Day 100

One hundred years ago, on June 23, 1919, the newly formed Estonian forces won the most crucial vi...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Üksmeel

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Üksme…

Üksmeel on äraütlemata tähtis asi. Ilma selleta ei saa üheski kogukonnas miskit asjalikku ära tehtu...

Juuniküüditamine 1941

Juuniküüditamine 1941

NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu ja ÜK(b)P Keskkomitee võttis 14. mail 1941 vastu ühismääruse n...

Eesti Elu Nr. 24 - 14. juuni 2019

Eesti Elu Nr. 24 - 14. juuni 2019

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 14. juuni 2019.a Eesti Elu /Estonian Life paber...

Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõistlus

Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõist…

Hiite Maja pressiteade 6.06.2019   Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu oodataks...

ERMis avatakse ESTO-t sissejuhatav fotonäitus Kanada ulgueestlastest

ERMis avatakse ESTO-t sissejuhatav foton…

Eesti Rahva MuuseumPressiteade07.06.2019Järgmisel teisipäeval, 11. juunil kl 17.30 avatakse Eesti...

Juhtkiri - Sini-must-valge 135

Juhtkiri - Sini-must-valge 135

Kaunistagem Eesti kojad/ Kolme koduvärviga,/ Mille alla Eesti pojad/ Ühiselt võiks koonduda. Mart...

A Welcoming of Spring by TEM

A Welcoming of Spring by TEM

The Toronto Estonian Male Choir celebrated warmer weather and sunshine with their annual spring c...

KUTSE OSALEDA VÄLIS-EESTI KONGRESSIL

KUTSE OSALEDA VÄLIS-EESTI KONGRESSIL

Palume osaleda Välis-Eesti Kongressil 3. juulil algusega kell 11.30 Maarjamäe lossi kaminasaalis,...

PRESSITEADE - Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) ja ESTO 2019

PRESSITEADE - Ülemaailmne Eesti Kesknõuk…

Rahvuskongress ,,Globaalsed Eestlased“ toimub teisipäeval, 2. juulil 2019 Tallinnas, Telliskivi l...

ESTO 2019 - PIRET NOORHANI

ESTO 2019 - PIRET NOORHANI

Olen pärit Tartust ja elanud seal suurema osa elust. Käisin kodulinnas ülikoolis, kus õppisin ees...

Toronto Eesti Maja AASTAPEAKOOSOLEKU teade

Toronto Eesti Maja AASTAPEAKOOSOLEKU tea…

A/S Eesti Maja Torontosneljapäeval, 20. juunil kell 18.30 Aktsionärid on oodatud osa võtma Toronto...

Eesti spordis on jutuks..... Maailma kiireim rallimees Ott Tänak

Eesti spordis on jutuks..... Maailma kii…

Ajal, mil Toronto eestlaskond (me ju ei unusta, kui domineerivad olid Kanadas pool sajandit tagas...

Estonian Centre Project Update - IEC gains enthusiastic support from Ottawa and Montreal

Estonian Centre Project Update - IEC gai…

Members of the Ottawa and Montreal Estonian Societies met at the future Estonian Embassy buildi...

NOTICE OF MEETING OF SHAREHOLDERS Estonian House in Toronto Limited

NOTICE OF MEETING OF SHAREHOLDERS Estoni…

6:30 P.M June 20, 2019   NOTICE TO SHAREHOLDERS Shareholders are invited to attend the An...

EKN’s recent achievements

EKN’s recent achievements

The Estonian Central Council in Canada has had an extremely busy 2018-19 advocacy year, with seve...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Täienduse kooli täienduseks

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Täien…

Meil on jah Eesti Majas nisuke kool, kus oolitsetasse eestlaste laste eest. Ei oskaks teda tähelegi...

Elamusrohke Korp! Vironia kommerss Seedriorus

Elamusrohke Korp! Vironia kommerss Seedr…

Kevade saabumisega ilmad muutuvad soojemaks ja päevad pikemaks. Kooliaasta hakkab lõpule jõudma n...

Euroopa päev Ottawas 2019

Euroopa päev Ottawas 2019

Pühapäeval, 26. mail 2019.a toimus Kanada pealinnas Ottawas taaskordne Euroopa päeva tähistamine....

Eesti Elu Nr. 23 - 7. juuni 2019

Eesti Elu Nr. 23 - 7. juuni 2019

Vaadake galeriid, mida huvitavat saab lugeda 7. juuni 2019.a Eesti Elu /Estonian Life paberl...

Canadian Government Decision To Expand Diplomatic Presence To Estonia Welcomed By Canadian-Estonian Community

Canadian Government Decision To Expand D…

  MAY 31, 2019   TORONTO - The Estonian Central Council in Canada warmly welcomes th...

ERR.ee video: Kirjanike majas esitleti pagulasluuletaja Urve Karuksi luuletusi

ERR.ee video: Kirjanike majas esitleti p…

Seni Eestis üsna vähetuntud, ent olulise pagulasluuletaja Urve Karuksi vaimne pärand sai lõpuks k...

FOTOD - Keit Pentus-Rosimannus kohtus Toronto eestlastega

FOTOD - Keit Pentus-Rosimannus kohtus To…

Kolmapäeva, 29. mai 2019.a õhtul kohtus Reformierakondlane, endine välisminister ja praegune riigik...

KEIT PENTUS-ROSIMANNUS OTTAWAS

KEIT PENTUS-ROSIMANNUS OTTAWAS

Selle nädala alguses oli Ottawas tähelepanu koondunud Parlamendimäele, kus toimus International G...

Eesti-Kanada kogukond tänab Eesti Vabariigi valitsust Globaalse Eesti koostöö komitee loomise eest

Eesti-Kanada kogukond tänab Eesti Vabari…

  25. mai 2019   TORONTO - Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN), kes esindab Eesti pä...

A welcome step

A welcome step

At the April AGM of the Estonian (Toronto Credit Union) shareholders and members first heard abou...

Toronto Eesti Ühispank ja Läti Ühispank Torontos on alustanud läbirääkimisi ühinemise osas

Toronto Eesti Ühispank ja Läti Ühispank …

24. mai 2019   Toronto Eesti Ühispank ja Läti Ühispank teatasid, et alustatud on ametlike ...

Tulekul on esimene väliseesti näituste festival

Tulekul on esimene väliseesti näituste f…

Seoses 2019 suvel Eestis aset leidvate ESTO festivali ja üldlaulupeoga ja sügisese suurpõgenemise...

ESTO 2019 - Noortejuhid

ESTO 2019 - Noortejuhid

Katrine Eistrat, noortetegevuste juht Kanadas   Palun rääkige oma tagapõhjast – kust olete...

Nädala portree - Inger Lilles-Nestor hoiab Kihnu traditsioone au sees

Nädala portree - Inger Lilles-Nestor hoi…

Kihnu saar on paljude eestlaste jaoks üks väga eksootiline paik. On neid, kes seal käinud ja neid...

Commentary by Josh Gold - How Estonia uses Cybersecurity to Strengthen its Position in NATO

Commentary by Josh Gold - How Estonia us…

European states, especially those in close proximity to potentially threatening regional powers, ...

Mulgid ehitavad Helme kihelkonda külastuskeskust

Mulgid ehitavad Helme kihelkonda külastu…

Mulgid Eestimaal on koondunud ja käed on kokku löönud Eestimaa mulgi organisatsioonid (Mulgi Kult...

Estonian Canadian community applauds creation of Estonian Government Global Estonian Cooperation Committee

Estonian Canadian community applauds cre…

MAY 25, 2019   TORONTO - The Estonian Central Council in Canada (ECC), representing Canadi...

Juhtkiri - 9. mai — kas võidupäev või okupatsioonide jätkamine? Uus nimi vaja!

Juhtkiri - 9. mai — kas võidupäev või ok…

Radikaalselt erinevaid tähendusi Teise maailmasõja lõpu tulemustest omavad vabadusele pürgijad üh...

KLENK-IEP (2015, 2017, 2019) OSALEJATE KOHTUMINE TALLINNAS

KLENK-IEP (2015, 2017, 2019) OSALEJATE K…

Millal: esmaspäeval, 8. juulil 2019 kl 18.00-21.00Kus: Kloostri Ait, Vene 14Kes: Igaüks, kes käin...

Estonian Centre Project Update - Transportation choices for International Estonian Centre

Estonian Centre Project Update - Transportation choices for International Esto…

  The new International Estonian Centre (IEC), to be built in the heart of Toronto’s downtown core and a vibrant cultural ...

Estonian Centre Project Update - IEC gains enthusiastic support from Ottawa and Montreal

Estonian Centre Project Update - IEC gains enthusiastic support from Ottawa an…

Members of the Ottawa and Montreal Estonian Societies met at the future Estonian Embassy building in Ottawa on June 2 to celeb...

Eesti Keskuse Projekti Teated -  Linnapoolne heakskiit väikeste muudatuste osas on positiivne samm edasi

Eesti Keskuse Projekti Teated - Linnapoolne heakskiit väikeste muudatuste osa…

15. mail 2019 võttis Toronto Paranduste komitee (,,Committee of Adjustments“) vastu muudatused, mis esitati Rahvusvahelise Eesti...

Estonian Centre Project Update - Donor Profile: Jüri Otsason, Bernadine Morris and Rein Otsason

Estonian Centre Project Update - Donor Profile: Jüri Otsason, Bernadine Morris…

  Spirit of giving is all in the family   When Jüri Otsason’s parents, August and Saale, settled on a farm in Swede...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - 1941.a. JUUNIKÜÜDITATUTE MÄLESTAMINE Toronto Peetri kirikus

FOTOD - 1941.a. JUUNIKÜÜDITATUTE MÄLESTA…

Reede, 14. juuni 2019.a õhtul toimus EELK Toronto Peetri kirikus JUUNIKÜÜDITATUTE MÄLES...

FOTOD - Eesti lipu päeva tähistamine Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Ottawas

FOTOD - Eesti lipu päeva tähistamine Ees…

Kanada pealinnas Sandy Hill’is toimus 2. juunil tähelepanuväärne sündmus. Nimelt olid Eesti suurs...

Lõbusa pärastlõuna kütkes — oled nagu laulupeol

Lõbusa pärastlõuna kütkes — oled nagu la…

„Kõigil on tuju meil kõrgemas kraadis, naerul on silmad ja laulud meil suul. Ai rulladi, rulladi,...

FOTOD - Seedriorul tervitab külastajaid uus ehitus

FOTOD - Seedriorul tervitab külastajaid …

   ,,It’s from a small country you've probably never heard of...“   Ülalolev käib...

Estonian Centre Project Update - Transportation choices for International Estonian Centre

Estonian Centre Project Update - Transpo…

  The new International Estonian Centre (IEC), to be built in the heart of Toronto’s downto...

AKEN jätkab tänamise traditsiooni!

AKEN jätkab tänamise traditsiooni!

AKEN SINI-MUST-VALGE müük #2 avas Eesti Maja suure saali uksed publikule pühapäeval, 28. aprillil...

 Kotkajärve Metsaülikool 2019 - Eero Epner: Mina usun Eesti kultuuri elujõudu

Kotkajärve Metsaülikool 2019 - Eero Epn…

Anu Grabbi intervjuu Eero Epneriga, 2019.a Kotkajärve MÜ lektoriga.   Selle aasta Metsaüli...

Ribbon Cutting and Fireworks Open Seedrioru Shooting Range

Ribbon Cutting and Fireworks Open Seedri…

On Saturday, June 8th, Seedrioru President Eric Tiisler and Toronto Estonian Rifle and Pistol Clu...

ESTO 2019 - ANTS JOHANSON

ESTO 2019 - ANTS JOHANSON

Tutvustame ESTO 2019 korraldajaid   Palun rääkige oma tagapõhjast – kust olete pärit, õppi...

Korp! Vironia at Seedrioru for Talgud and Kommerss.

Korp! Vironia at Seedrioru for Talgud an…

Tartu College, in Toronto, serves as home base for the Toronto Chapter of Korporatsioon Vironia, ...

ERMis avatakse ESTO-t sissejuhatav fotonäitus Kanada ulgueestlastest

ERMis avatakse ESTO-t sissejuhatav foton…

Eesti Rahva MuuseumPressiteade07.06.2019Järgmisel teisipäeval, 11. juunil kl 17.30 avatakse Eesti...

PRESSITEADE - Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) ja ESTO 2019

PRESSITEADE - Ülemaailmne Eesti Kesknõuk…

Rahvuskongress ,,Globaalsed Eestlased“ toimub teisipäeval, 2. juulil 2019 Tallinnas, Telliskivi l...

ESTO 2019 - PIRET NOORHANI

ESTO 2019 - PIRET NOORHANI

Olen pärit Tartust ja elanud seal suurema osa elust. Käisin kodulinnas ülikoolis, kus õppisin ees...

Toronto Eesti Maja AASTAPEAKOOSOLEKU teade

Toronto Eesti Maja AASTAPEAKOOSOLEKU tea…

A/S Eesti Maja Torontosneljapäeval, 20. juunil kell 18.30 Aktsionärid on oodatud osa võtma Toronto...

Eesti spordis on jutuks..... Maailma kiireim rallimees Ott Tänak

Eesti spordis on jutuks..... Maailma kii…

Ajal, mil Toronto eestlaskond (me ju ei unusta, kui domineerivad olid Kanadas pool sajandit tagas...

Estonian Centre Project Update - IEC gains enthusiastic support from Ottawa and Montreal

Estonian Centre Project Update - IEC gai…

Members of the Ottawa and Montreal Estonian Societies met at the future Estonian Embassy buildi...

NOTICE OF MEETING OF SHAREHOLDERS Estonian House in Toronto Limited

NOTICE OF MEETING OF SHAREHOLDERS Estoni…

6:30 P.M June 20, 2019   NOTICE TO SHAREHOLDERS Shareholders are invited to attend the An...

EKN’s recent achievements

EKN’s recent achievements

The Estonian Central Council in Canada has had an extremely busy 2018-19 advocacy year, with seve...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Juhtkiri - Juuniküüditamine

Juhtkiri - Juuniküüditamine

14. juunil 1941.a. korraldati massrepressioon N. Liidu poolt vallutatud alade elanike va...

EESTI IT- ja VÄLISKAUBANDUSMINISTER KERT KINGO OTTAWAS

EESTI IT- ja VÄLISKAUBANDUSMINISTER KERT…

Kaunis tulpidemeri tervitas maikuu lõpupäevadel Ottawasse saabunud 2,000 delegaati ligi ...

EESTI HETKED - Tegime teadust – loendasime nurmenukke!'

EESTI HETKED - Tegime teadust – loendasi…

Olete kuulnud saatest (või jälgite) pealkirjaga „Canadian Idol“? See on meelelahutussari...

Victory Day 100

Victory Day 100

One hundred years ago, on June 23, 1919, the newly formed Estonian forces won the most c...

Juuniküüditamine 1941

Juuniküüditamine 1941

NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu ja ÜK(b)P Keskkomitee võttis 14. mail 1941 vastu ühis...

Juhtkiri - Sini-must-valge 135

Juhtkiri - Sini-must-valge 135

Kaunistagem Eesti kojad/ Kolme koduvärviga,/ Mille alla Eesti pojad/ Ühiselt võiks koond...

A welcome step

A welcome step

At the April AGM of the Estonian (Toronto Credit Union) shareholders and members first h...

Nädala portree - Inger Lilles-Nestor hoiab Kihnu traditsioone au sees

Nädala portree - Inger Lilles-Nestor hoi…

Kihnu saar on paljude eestlaste jaoks üks väga eksootiline paik. On neid, kes seal käinu...

Commentary by Josh Gold - How Estonia uses Cybersecurity to Strengthen its Position in NATO

Commentary by Josh Gold - How Estonia us…

European states, especially those in close proximity to potentially threatening regional...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

FOTOD - Sõnajalg puhkes õide

FOTOD - Sõnajalg puhkes õide

Romantikaga seostuv õis, mis müüdi kohaselt end vaid kord aastas näitab, ilmutas end Tar...

FOTOD - ERMis avati fotonäitus Kanada eestlastest

FOTOD - ERMis avati fotonäitus Kanada ee…

  Teisipäeval avati Eesti Rahva Muuseumi silla-alal (Muuseumi tee 2, Tartu; A-sissep...

EERO Eelnurme stipendium 2019

EERO Eelnurme stipendium 2019

EERO nõukogu liikmed Toomas Merilo, Mart Pikkov, Laas Leivat, Mari Ann Tammark, Kaupo Ka...

Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõistlus

Algab 12. rahvusvaheline Hiite fotovõist…

Hiite Maja pressiteade 6.06.2019   Algab rahvusvaheline Hiite kuvavõistlus, kuhu...

A Welcoming of Spring by TEM

A Welcoming of Spring by TEM

The Toronto Estonian Male Choir celebrated warmer weather and sunshine with their annual...

KUTSE OSALEDA VÄLIS-EESTI KONGRESSIL

KUTSE OSALEDA VÄLIS-EESTI KONGRESSIL

Palume osaleda Välis-Eesti Kongressil 3. juulil algusega kell 11.30 Maarjamäe lossi kami...

ERR.ee video: Kirjanike majas esitleti pagulasluuletaja Urve Karuksi luuletusi

ERR.ee video: Kirjanike majas esitleti p…

Seni Eestis üsna vähetuntud, ent olulise pagulasluuletaja Urve Karuksi vaimne pärand sai...

Tulekul on esimene väliseesti näituste festival

Tulekul on esimene väliseesti näituste f…

Seoses 2019 suvel Eestis aset leidvate ESTO festivali ja üldlaulupeoga ja sügisese suurp...

Mulgid ehitavad Helme kihelkonda külastuskeskust

Mulgid ehitavad Helme kihelkonda külastu…

Mulgid Eestimaal on koondunud ja käed on kokku löönud Eestimaa mulgi organisatsioonid (M...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $150
Poolaasta - $80
Veerandaasta - $43
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $150
Poolaasta - $80
Veerandaasta - $43
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2018 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo