Logi sisse läbi:

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Ilustratsioon: Eva Oja (2018)Ilustratsioon: Eva Oja (2018)
Jõulude värvid


Vancouveri EELK Peetri kogudude õpetaja Algur Kaerma

Armas Jõuluõhtu kogudus!
See on hetk, mille sarnast pole ilma pealt kusagilt leida. Jõulude imede ilm avaneb kord aastas, kui maised askeldused saavad kokku taevase kirka tähevööga. Pange silmad kinni või uskuge ilmsi, kuid olen päris kindel, et nüüd ja täna läheb täide taeva ja maa Looja suurim lubadus. Jäägem hiirvaikseks, sest eesriie tõuseb. Ja siin nad ongi!

Kollaste õlgede vahel sätib end avatud akna rinnatisele üks musta nina, kahe roosaka kõrva ja hallide käppadega krabistaja, et näha või vähemalt jõuda jälile tema ümbrusest kostvatele kummalistele helidele. Tillukese hiirekese vaatevälja ulatub veohärja mustja jumega selg ning hõbedases tähekumas end küljelt küljele õõtsutavad eesel ning kaamel. Laterna sära ja heledalt põleva lõkketule paistel näeb ta künkast ülespoole ronivaid lambaid, kes oma valgete karvamantlitega ainiti talli poole kiikavad ja õrnalt määgides tunnistust annavad, et toidukünad siinsamas laudas endiselt neile kuuluvad, kust imepärast valgust välja helgib.

Hiireke mõtiskleb: „Kummaline, miks küll peavad isa ja ema olema niisuguses uberikus ja pealegi sedavõrd hilisel tunnil?“ Ja seal vist ka nende beebikene, kes nohisedes sõimes magama on jäänud? Ning veel võõrastemaja omanik ning tema kaasa, kes mõlemad malbelt naeratavad? Hmm … on ikka seltskond!“

Hiir ei suutnud oma küsimustele vastata, aga tark öökull, kes jälgis sündmusi kõrgelt sarika penni pealt, liigutas tiibu ning maandus hääletult halli piiksuja kõrvale. „Vaata, armas väike sõber,“ üsnagi iseseltsi avaldus öökullilt, arvestades tema tavapärast toidulauda, „aga see oli tõesõna eripärane öö. Need inimesed on Maarja ja Joosep. Nad tulid siia Petlemma rahvaloenduse ajaks, mida korraldab suur Rooma keiser Augustus. Pika maa tõttu võttis reis rohkem aega, kui arvestatud ja sestap ei olnud nende jaoks vaba enam ühtegi väärilist öömaja paika. Kuid võõrastemaja pidaja taipas, et noored vajavad omaette aset, kuna peagi oli oodata lapse ilmale tulekut. Mõni hetk tagasi nägi beebi ilmavalgust, seepärast kuulsidki kummalist heli. Panin tähele, et lapsukest kutsuti Jeesuse nimega. Vaata, võõruspaiga pidaja ja ta abikaasa teevad kontrollkäiku, et kõik oleks väikesega ja nende vanematega kombes.“

Hiireke jõudis vaevu suu avada, kui sisse tormas pruune luitunud riideid kandev ja hingetuks jooksnud kamp karjuseid, põlevil silmadega ning silmnähtavalt erutatud. Hall hädavares sibas ohtu kartes õlgede vahele peitu, öökull seadis paari tiivalöögiga end ülemisele pennile vaatluseks valmis. Ööpimeduses ei suutnud hiirekene palju näha ega kuulda. Kannatamatult ootas ta silmapilku, et kusagiltki piiludes sündmustest ettekujutust saada, kuid pidas siiski parimaks varjuda kollase õlekõrre sisse ning sulgeda aken.

Aeg möödus. Kõik oli vaikne. Lambakarjuseid polnud näha, Maarja ja Joosep ja beebi-Jeesus magasid vaikselt. Hiireke kiikas sarikate poole, öökull nägi sõpra ning liugles hääletult ta kõrvale. Kannatamatusest võdisedes päris hiireke: „Mis juhtus? Miks karjusmehed siia tormasid?“

Tark öökull vastas: „Ma ei uskunud alul, mida nägin ja kuulsin. Pärast seda, kui karjused Maarjale ja Joosepile oma juttu korrutasid, hakkasin seda uskuma.“
„Mida siis?“ punnitas hiireke silmi.

„Alustan otsast peale,“ ütles öökull „Niisiis kinnitasid karjased saabudes, et nemad valvanud Petlemma mäekinkudel lambaid, kui korraga lõhestas öist taevast erkvalge sähvatus. Kõik jäid tardunuks — taevakummi taustal nähti inglit. Aga ingel ütles: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale: sest teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!“ Edasi rääkisid karjused, et ingli juurde ilmunud trobikond uusi ingleid ning siis hakanud kõik koos laulma „Au olgu Jumalale kõrges!“ Maarjale–Joosepile seletasid mehed, et ingli juhtnööride järgi nad Petlemma talli üles leidsidki. Kõik oli täpipealt sedaviisi, kuis ingel kirjeldas: Maarja ja Joosep ja lapsukene, kes oli mähkmetes ning magas sõimes.“

Hiirekene hämmeldus: „Kas pole see isesorti juhtumine?!“

Öökull vastas: „Kuulsin Maarjat ning Joosepit tasakesi vestlemas, kui tallis vaikseks oli jäänud. Olen kindel, et nad teavad beebi–Jeesuse kohta tõde, sest mitu kuud tagasi olevat Maarja ingliga kohtunud ja vestelnud. Kujuta ette, ingel öelnud isegi lapse nime ära! See ei saa olla juhuslik!“

Meie pisike sõber ei taibanud kõike, kuid aimas, et midagi väga imelist oli öösel juhtunud. Ta vaatas, kuidas beebi–Jeesus end sõimes liigutas, kuidas Maarja mähkis ta pehme rüü sisse, ümisedes vaikset laulukest ning hällitades pisikest oma kätel. Lihtsalt ei uskunud silmi ega kõrvu: eesel, künnihärg ja kaamel vusistasid midagi tasakesi omasoodu ning tundus, et nad hõiskasid.

Öökull sirutas tiibu ja haakis end taas sarika külge ning taevas särava tähe imetabane hõbedane valgus külvas sooja hiilgusega üle kõik tallis puhkavad lojused ja inimhinged. Meie hall sõbrake vajus kosutavasse unne, must ninaots õnnelikult püsti, uskudes, et midagi säherdust, kui nüüd temale, pole ühelegi hiirele veel osaks saanud.

Väike hiir nägi, koges ja õppis midagi jõulude kohta, kuid ta ei mõistnud seda algusest lõpuni. Ta uinus suure küsimuse saatel, aru pidades, mida see tähendas. Ma ei tea, kas oleme samavõrd hämmeldunud kui hiirekene, kui pühitseme omaste seas aasta imelist hetke?! Ma ei tea, kas Kristust ümbritseb saladuste loor, mida on raske lahti harutada.

Et aidata paremini mõista Jõuluöö imetabast sündmust, vaataksime jõuludele läbi ilmekate värvide, mida kirjeldas tillukene musta ninaotsa ja roosade kõrvadega hiireke.

Esiteks valge värv. Inglite ilmumist kirjeldati kui erkvalge sähvatuse saatel ilmumist; ka olid lambad valgete karvamantlitega; beebi–Jeesus mähitud heleda riietusega; inglid, kes kuulutasid Päästja tulekut, ilmusid taevasse ergavas ehk hiilgavas Jumala ausäras. Ja meie lapsepõlve mälestusis oli Eestis väljas valge, kui puhas lumi kattis maad; siis saab pestud senine mustus; kui lumi katab maakamarat, tahaks homme olla parem, kui olin eile. Valge on meie trikoloori üks värvidest: läbi ajaloo on seda mõistetud sisemise puhastumise ja lunastamise sümbolina, puhtuse ja uudsuse värvina. Valge sümboliseerib püüdeid hariduse ja vaimuvalguse poole, talvist valget lund, suviseid valgeid öid ja Eesti kaskede valget koort.

Püüdes jõulude sündmust mõista, tuletab valge meelde lunastust, lepitust, puhastamist ja uudsust, mille Jumal tõi maa peale sõimes ilmale tulnud Jeesuslapse kaudu. Jõulusündmus on Kristuse enda sündmus — protsessi algus, mis toob kokku inimese ja Looja. Jõulusündmus keskendub sel õhtul ilmale tulnud lapsele, kelle ülesandeks on leppimine ja liit — Looja ja maailma kokkusaamine. Jõulusündmus, Kristuse sündmus, on palju enamat kui Jeesus–Baby, kes sündinud ööbimiseks kohandatud laudas. See on enamat kingituste vahetamisest; see on protsessi algus, mis kutsub ühinema Jumalaga, kes loonud kõik, mis on ja kõik, mis tulemas. On aeg pühitseda lepitust, aeg olla rõõmus, sest taas on loodud liit, rajatud sild Jumala Isa ja tema seni võõraste laste vahel. Seda silda ehitati sel imede ööl vaikses laudas loomasõimes ilmale tulnud Jeesuslapse ihu ja verega.

Jõulud on ka luitunud või pruunikas värv, lambakarjuste lihtsa jämeda koega kanga, koormakandjate veoloomade eeslite, härgade või kaamelite üksluine värv. Pruuni värvi on söömakoht, kuhu asetati ilmale tulnud Jeesuslaps. Pruunjasmust on rist, mis hoiab Kristuse kuhtunud ja verest nõretavat ihu. Lambakarjuste riiete pruun ja mustjas toon on töö ja higiga kogunenud mustus ja kandamite ning elu üksluisus. See on südame rütmihäired, ränkraske töö haavad ja elu raskustunne. See on meeldetuletus Jeesuslapsest, kes on nõus meie kõrval käima elu murrangute hetkil ning tuletab jätkuvalt meelde, et elame katkises ja täiusest kaugel, langenud maailmas.

Tumedad toonid meenutavad, et jõulud, Kristuse sündmus, pole veel lõppenud. Elame ikka vahepealsel ajal, kus kogeme taeva rõõmu, kuid mitte veel täiuslikul mõõdul. Elame ajal, mil vajame usku ja lootust, päästmise tõotuse kinnitamist Issanda poolt pea igal sammul, sest elame katkises ja vaevadega koormatud maailmas, nagu seda laulusõnad meelde tuletavad: „Must on sinu mullapinda, mida higis haritud. Must on kuub, mis Eesti rinda vanast’ juba varjanud.“ (Martin Lipp/Enn Võrk „Eesti lipp“.)

Veel oli üks värv, mis ümbritses Jeesuslast ning püha perekonda — punane. See oli tulekuumuse punane, mis hoidis Jeesuslast soojana tuuletõmbelises laudas; see oli Jeesuslapse roosakas nahk, mis hingamise taktis liikus ihuga kaasa; see oli erutuse punane jume, mis tekib koos õnnelikkuse tundega, sest Kristus on meiega.

See on erakordne rõõm, põnevus leppimise, päästmise ja meie kokkusaamise pärast, mis on osaks saanud Jeesuslapse sünni tõttu. Punane on traditsiooniline jõuluvana värv; pühadeks koju toodava jõulutähe, kamina– või ahjutule soojendav punane, mis lisab õdusust külmale talveõhtule. Arvan, et punane on värv, mis ühendab eesti rahvas ajaloos kogu rõõmu, põnevust, lootust, lepitust ning eneseohverdust Eesti Vabadussõjas, aga kõige enam Jumala tõotust, et Jõuluõhtul algava päästega oleme seotud ühte pühalikus leppes.

Armas rahvas, olen viibinud teie keskel neli aastat ja pühitsenud viied jõulud. 15. oktoobril 2018 algas viies tööaasta. Igal jõuluõhtul põimuvad omavahel paljud mälestused ja mitmed värvid. Kui täna lisada jõulude valgele, luitunud pruunile ning mustjaspruunile eesti takune hall ja must kalevine kangas; Petlemma lõkke soojendav punane ja Eesti Vabadussõja ohvriks toodud võitlejate veri; sinine taevas, mis kõrgub üle meie kalli Eesti isamaa — siis on meil tõsist lootust ja õigust vaadata üles, kust õige abi tuleb. Kristuse armutöö ei lõpe, tema heldus kõrgub üle maa.

Tänan sind, armas kaasrändaja, põneva seikluse eest nende aastate jooksul; tänan sind, Vancouver, haarava kosmopoliitsuse eest; tänan sind, Peetri kogudus, värvikireva karakterite kollaaži ja kristliku usu kihilise maitse eest! Me oleme koos erilistel jõuludel, sest meie Eesti on püsinud 100 aastat. Vancouveri eestlaste pärand saab järgmisel aastal 75 aastaseks! Koguduse asutamisest täitub 2020. aastal 70 aastat.


Igaühel meist on oma jaam, kuhu oleme teel — oma Petlemm, kus sünnib sinu helde Õnnistegija! Aamen.
Langegu vihmapiisad õrnalt su laugudele,/
lahutagu leebed tuuled sinu meelt,/
rõõmustagu päikesekiired sinu südant,/
olgu päevakoorem sulle kerge kanda/
ja võtku Jumal sind oma armastuse hõlma./
Ta hoidku sind oma peopesa kumeruse sees — /
kuni me kohtume taas./


Püha öö

Mart Salumäe
EELK Põhja-Ameerika praostkonna praost

Jõulud on ristirahvale Jeesuslapse sündimise püha. On olnud aegu, mil igaüks oskas peast tsiteerida Luuka evangeeliumi teise peatüki algust: „Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas…“ Lk 2:1

Sekulariseerunud multikultuurses maailmas pole jõuluevangeeliumi tundmine enam nii enesestmõistetav. Jõulupühade päris loo kõrvale ja asemele on tekkinud lugematud muinasjutud päkapikkudest ja jõuluvanast ning pühade tõeline tähendus seega põlvest põlve üha kaugemaks jäänud.

Kas vanemad, kes pakuvad lastele Piibli jõululoo asemel igasugu jõuluainelisi väljamõeldisi, on ikka oma järeltulijate suhtes ausalt käitunud? Piibel on tõesti ajast aega olnud raskesti seletatav. Kuid ometi on need lood kaks tuhat aastat püsinud ning praegugi suuremale osale inimkonnast pühad tekstid, mis kannavad meieni ammu enne meid elanute usulist kogemust ja aegumatut sõnumit.

Jõuluaegne päkapikutamine on ju aga algusest lõpuni petumäng. Mudilased taipavad, et neid ninapidi veetakse, reeglina palju varem, kui vanemad ise sellest aru saavad. Ning mis religioossust me oma lastelt ootame, kui neile ainsana osaks saav usuline kogemus lõpeb kurva teadmisega, et jõuluvana polegi olemas. Seega on aus ja usaldusväärne pöörata pilk ikka tõeliste lugude poole, otsimaks toetuspinda nii meie tänasele elule kui tulevastele põlvedele.

Neid tõelisi jõululugusid on lisaks piibliloole palju! Näiteks tänavu möödub ülemaailmselt armastatud jõululaulu „Püha öö“ esmaesitusest 200 aastat. Laulu sõnad kirjutas 1818.a. Austrias asuva Oberndorfi Püha Nikolause kiriku noor preester Joseph Mohr (1792–1848) ning viisi lõi sama koguduse kantor Franz Gruber (1787–1863). Laulu saamisloost on mitmeid, üksikutes detailides ka erinevaid, versioone. Üht levinuimat vahendas titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe (toonane Viljandi Pauluse koguduse õpetaja ja EELK lauluraamatukomisjoni sekretär) 24.12.1988.a. ajalehes „Sakala“ ilmunud artiklis „Kuidas sündis „Püha öö“?“. Sama kirjutis ilmus ajalehes „Eesti Kirik“ 20.12.2017.

„Oli jõululaupäev aastal 1818. Austria Alpides asuvas Oberndorfi külas istus noor preester oma töötoas ja luges Piiblit, et valmistuda püha jõuluöö missaks. Ta luges üha uuesti karjaseist, kes väljal olles said kuulda ingli sõnumit: „Teile on täna Taaveti linnas sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus!“ Samal ajal koputati uksele ja sisse astus suurrätti mässitud vana maanaine, kes jutustas, et päeval oli ühte noorde peresse sündinud laps ja vanemad olid nüüd saatnud teda paluma, et preester tuleks lapsukest õnnistama, et ta elama jääks ja tal elus hästi läheks. Kui preester jõudis üleval mäerinnakul asuvasse kehvalt valgustatud viletsasse majja, kus noor ema õnnelikult naeratades oma lihtsal asemel lebas, magav lapsuke kõrval, sai ta sügavalt liigutatud. Kamber ei meenutanud küll millegagi Petlemma lauta ega voodi sõime, kuid õnnelik ema ja rahulikult uinuv laps tõid meelde äsja loetud jõuluevangeeliumi sõnad: „Ja Maarja tõi ilmale oma esimese poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil polnud muud aset majas.“ Läbi kauni talvise looduse külla tagasi minnes kuulis preester, kuidas ümberkaudsete külade kirikukellad helisema hakkasid, kuulutades jõuluõhtu saabumist. Justkui iseenesest hakkasid kõrvus helisema sõnad: „Vaikne öö, püha öö.“ Istudes pärast õhtust jumalateenistust taas oma kirjutuslaua taga, püüdis ta paberile panna kõik kogetu; mõtted võtsid kuju ja sõnad leidsid riimi ning varahommikul võis koguduse õpetaja ulatada oma organistile kuuesalmilise luuletuse palvega leida sellele sobiv meloodia. Seegi sündis imeliselt kiiresti ja jõulujumalateenistusel astusid nad koos koguduse ette, et laulda kitarri saatel: Stille Nacht, heilige Nacht!/ Alles schläft, einsam wacht/ nur das traute, hoch-heilige Paar./ Holder Knabe im lokkigen Haar,/ schlaf in himmlischer Ruh,/ schlaf in himmlischer Ruh!“/

Aeg, mil „Püha öö“ sündis, polnud kerge. Kogu Euroopa alles toibus hiljuti lõppenud Napoleoni sõdadest (1803–1815), millesse Austria oli kistud kõigi 12 sõja-aasta vältel. Lunastuse ja rahu sõnum, mis selles laulus kõlab, väljendab kaua igatsetud pääsemist – õndsa lootuse ja rahu kogemist keset inimlikku viletsust. Selle jõululaulu populaarsust iseloomustab ka asjaolu, et sai peagi autoritest kuulsamaks ning levis pikki aastaid rahvalauluna. Alles 1854.a., kui Berliini kuninglik orkester hakkas loo autorite vastu huvi tundma, saatis Franz Gruber sama aasta 30. detsembril Berliini kirja, milles tõi avalikkuse ette laulu sünniloo.

Millal aga sai „Püha öö“ eestikeelsed sõnad?

Kaua aega peeti vanimaks tõlget, mis sisaldus laulikus „Jõulu-Ingel ehk Armsad laulud Jeesuse sündimisest“, mis ilmus Tallinnas 1888. Sealt leiab kahesalmilise laulu „Waikne öö, õnnistud öö!“. Kuid hiljuti sain oma venna Ivar-Jaak Salumäe kaudu teada, et äsja on tulnud päevavalgele uusi ajaloolisi allikaid, mis nihutavad laulu eestikeelse esmatõlke ilmumise oluliselt varasemaks.

Reigi koguduse õpetaja Gustav Felix Rinne andis välja juba 1873.a. noodiraamatu “42 laulo Soprani, Alti, Tenori ja Bassi-healega laulda”, mille eessõna on dateeritud koguni augustikuusse 1871. Selles on 3. leheküljel kolmesalmiline „Jõulo-õhto laul“ . (5-e heälega.) Saksamaa-rahwa-laul. Noodi lõppu on märgitud ilmselt viide: (Paulsoni laulud Nr. 40).

Seega on nüüd teada, et augustiks 1871 oli esimene katse „Püha öö“ eestindamisel tehtud. Kui õnnestub üles leida kusagilt arhiivist või erakogust ka need „Paulsoni laulud“, võib loota, et esmatõlke dateerimisel võib veelgi huvitavaid fakte ilmsiks tulla. Aga 1873 lauldi seda niisuguste sõnadega:

1. Pühha ö, önnistud ö,/
keik hingab, walwawad/
wagga Maria Josepiga,/
ella lapsoke söime sees/
magga sa rahho sees,/
magga sa rahho sees!/

2. Pühha ö, önnistud ö,/
karjastel’ laulawad/
pühhad inglid: Halleluja,/
towad röömsaste sannumid:/
laps teile sündinud,/
laps teile sündinud!/

3. Pühha ö, önnistud ö,/
meile töid Peästajat,/
Jummalale nüüd olgo au,/
innimestest ka hea meel,/
rahho mailma peäl,/
rahho mailma peäl!


Neid sõnu lugeda ja laulda püüdes mõistame, kui palju meie keel ja kirjaviis on vahepeal muutunud.
Kiriku lauluraamatusse jõudis „Püha öö“ alles palju hiljem. 1899.a. valminud „Uus Lauluraamat“ seda ja veel mitut tänaseks armsaks saanud jõululaulu ei sisalda. Karl August Hermanni (1851 -1909) tõlkes lauldi seda ilmselt algul koorilauluna ja õpetati koolis lastele. Kirikus koraalina hakati seda laulma ilmselt jõulupühade laululehtede vahendusel. „Uus Lauluraamat“ sai hiljem ka kolm lisa (ilmusid 1930-ndatel). Esimesest lisast leiame meile nii igipõlistena tunduvad jõululaulud, nagu: „Neil karjastel väljal“, „Oh sa õnnistav“ ja „Püha öö“. Paraku jõuti sõjaeelses Eestis lauluraamatu lisasid välja anda ja levitada suhteliselt piiratud hulgal. Alustati ka ettevalmistustega kogu lauluraamatu uuendamiseks. Saabunud sõda ja okupatsioon tõmbas aga nende plaanide realiseerumisele pooleks sajandiks punase kriipsu peale.

„Uus Lauluraamat“ koos kõigi lisadega ilmus alles 1958.a. Selle väljaandjaks oli EELK Komitee Stockholmis ning toetajaks Soome kiriku Sisemisjoni Selts. Keerulisi kanaleid pidi jõudis seda väljaannet mõningal määral ka okupeeritud kodumaale. Kuid „Püha öö“ oli selleks ajaks Eesti rahvale juba ammu pähe kulunud ning seda lauldes polnud vaja sõnu laululehelt lugedagi.

Esimeseks Eesti kiriku lauluraamatuks, mille laulude põhivalikusse kuulub Joseph Mohri ja Franz Gruberi ainsana üleilmse kuulsuse saavutanud laul, on 1991.a. E.E.L.K. ja EELK ühistööna ilmunud „Kiriku Laulu- ja Palveraamat“. Seega jõuab eestikeelse „Püha öö“ lugu otsaga ka Torontosse. Praeguses lauluraamatus on kõrvuti nii Karl August Hermanni tõlge kui 1984.a. lauluraamatukomisjoni poolt redigeeritud tekst. Viimane on keeleliselt korrektsem ja ka saksakeelsele originaalile lähedasem. Jõululaupäeval EELK Toronto Peetri kirikusse tulijad saavad kasutada mõlemat – peast laulda vanade sõnadega „Püha öö, õnnistud öö!“ ja silmanurgast piiluda laululehelt redigeeritud teksti „Püha öö, vaikne öö!“. Ja loomulikult on veel kolmas võimalus – laulda inglise keeles „Silent night, holy night!“.


Õnnistatud Jõulupühi!

 

 

Ilustratsioon: Eva Oja (2018)Ilustratsioon: Eva Oja (2018)

FOTOD - Tapal toimus Vabadussõda 100 programmi suurim taaslavastuslahing

FOTOD - Tapal toimus Vabadussõda 100 programmi suurim taaslavastuslahing

Täna, 9. jaanuaril möödus 100 aastat Tapa vabastamisest Eesti Vabadussõjas. Võidukat vabastuslahingut meenutati näidislahinguga Mä...

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your Morning saatdetes

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your Morning saatdetes

Esmaspäeval, 14.jaanuaril on chef Paul Lillakas Cityline saates kell 9.00 ja kolmapäeval, 23. jaanuaril CTV Your Morning saat...

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

Georgian Peaks Ski ClubFebruary 15, 2019This year’s annual Esto Ski Day at Georgian Peaks is booked for Friday, February 15, 2019 ...

Estonian Centre Project Update - Purchase of 9 Madison Ave. property for the International Estonian Centre Project closed in December 2018!

Estonian Centre Project Update - Purchase of 9 Madison Ave. property for the I…

An important milestone has been reached in the International Estonian Centre project (“IEC”)! The purchase of 9 Madison Avenue is ...

Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your Morning saatdetes

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your …

Esmaspäeval, 14.jaanuaril on chef Paul Lillakas Cityline saates kell 9.00 ja kolmapäeval, 23. ...

TERR KUNGLA - 70

TERR KUNGLA - 70

2019. aastal saab Kungla rahvatantsu rühm 70! Oleme plaaninud 9. veebruaril Eesti Maja suures saali...

Kungla 70!

Kungla 70!

Juba 70 aastat on Torontos eesti rahvatantsijad polka- ja valssisamme keerutanud! TERR Kungla pühitseb sel aastal suurt juubelit. ...

Kanada päevik - Kanada päevik - Räbalates

Kanada päevik - Kanada päevik - Räbalates

Kõikide heade soovide kiuste ei saa me muuta iseloomu. Ei poliitiline korrektsus ega tolerantsus suuda luua inimkonda, kus poleks ...

Juhtkiri - Juhtkiri - Ohud selgest taevast

Juhtkiri - Juhtkiri - Ohud selgest taevast

Ei aidanud sellest, et terroristid lennukeid kaaperdasid, kõrghoonetesse neid kamikaze, jaapani lendurite vabasurma minekut ohvrei...

ÜEKN abiesimehed on Marju Rink-Abel ja Iivi Zajedova

ÜEKN abiesimehed on Marju Rink-Abel ja Iivi Zajedova

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatus valis ÜEKN abiesimeesteks Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) esimehe Marju Rink...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Eestis elavate lastega, õppida puu-, ehte-...

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Traditsiooniline Esto Ski Day toimub sel aastal reedel, 15. veebruaril (perekonnapäeva nädalalõpp) Georgian Peaks suusakuurordis.N...

EESTI HETKED - Piparkoogist Eesti

EESTI HETKED - Piparkoogist Eesti

Milliseid Eesti sümboleid ja maamärke annab teha piparkoogitainast? Ja siis veel, et see ime püsiks koos, annaks vormida, sättida,...

Estonian Culture Links by Vincent Teetsov: Tradition vs. Practicality— The Complications of Preserving Vernacular Architecture

Estonian Culture Links by Vincent Teetsov: Tradition vs. Practicality— The Com…

According to the 2011 Population and Housing Census that was conducted by Statistikaamet (Statistics Estonia), there were 544,967 ...

Raamat ,,Estonians in America“ müügil Amazon.com kaudu

Raamat ,,Estonians in America“ müügil Amazon.com kaudu

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on välja andnud raamatu ,,Estonians in America, 1945-1995: Exiles in Land of promise“, mida nüüd...

Sandra Kasturi võitis Sunburst Awardi

Sandra Kasturi võitis Sunburst Awardi

Sandra Kasturi on 2018.a. Sunburst Award for Short Story võitja jutu „The Beautiful Gears of Dying“ eest. Sunbursti zhürii kirjeld...

Two Estonians Collaborating on a New Broadway Production!

Two Estonians Collaborating on a New Broadway Production!

Estonians and Finns in New York City team up to bring the legendary Finnish national epic Kalevala to Broadway. A production, init...

Meelelahutust: Volli veste - Naiste valitseda

Meelelahutust: Volli veste - Naiste valitseda

Mis patriarhaalne süsteem? Jah, poliitikud on peamiselt küll mehed, kuid see vaid kinnitab, et naised on neist targemad. Ei kemple...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Üleskutse kaasmaalastele

Üleskutse kaasmaalastele

Head kaasmaalased – väärtustame meie ühiskonna- ja kultuuritegelaste mälestust!Lähiajal tähistataks...

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your Morning saatdetes

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your …

Esmaspäeval, 14.jaanuaril on chef Paul Lillakas Cityline saates kell 9.00 ja kolmapäeval, 23. ...

TERR KUNGLA - 70

TERR KUNGLA - 70

2019. aastal saab Kungla rahvatantsu rühm 70! Oleme plaaninud 9. veebruaril Eesti Maja suures saali...

KUNGLA - 70

KUNGLA - 70

In 2019 Kungla will be celebrating its 70th anniversary! We have planned a party in the Grand Hall ...

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

Georgian Peaks Ski ClubFebruary 15, 2019This year’s annual Esto Ski Day at Georgian Peaks is booked...

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Traditsiooniline Esto Ski Day toimub sel aastal reedel, 15. veebruaril (perekonnapäeva nädalalõpp) ...

Toronto Eesti Seltsi teade - Eesti Vabariigi 101. aastapäeva aktus Eesti Majas (2)

Toronto Eesti Seltsi teade - Eesti Vabar…

Toronto Eesti Selts teatab, et pühapäeval, 24. veebruaril 2019. a toimub Eesti Vabariigi 101. aasta...

The Toronto Estonian Society wishes to announce the Estonian Independence Day Ceremony for 2019

The Toronto Estonian Society wishes to a…

The Toronto Estonian Society wishes to announce the Estonian Independence Day Ceremony for 2019. Th...

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

KLENK-IEP 2019 / KLENK-IEP cruise 2019

Väljas on külm ja pime nagu ikka põhjamaa talvepäevadel. See tähendab aga seda, et päikselise ja so...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Eestis elav...

Meelelahutust: Volli veste - Naiste valitseda

Meelelahutust: Volli veste - Naiste vali…

Mis patriarhaalne süsteem? Jah, poliitikud on peamiselt küll mehed, kuid see vaid kinnitab, et nais...

Aupeakonsulaadi vastuvõtt juhatas sisse aasta 2019 Eesti Majas

Aupeakonsulaadi vastuvõtt juhatas sisse …

Nagu juba aastakümneid Torontos kauniks traditsiooniks, kogunesid kaasmaalased ka tänavu 1. jaanuar...

Baltic Centennial celebration in Boston

Baltic Centennial celebration in Boston

The successful three-day Baltic Centennial in Boston November 23-25 weekend was a feast for eyes an...

Laani Heinari lumised kaunistused CBC logol

Laani Heinari lumised kaunistused CBC lo…

CBC kirjutas 2. jaanuaril, et nende jaanuarikuu logo särab lumiselt tänu lasteraamatute illustraato...

Paadipõgenike lood jõudsid presidendi lugemislauale

Paadipõgenike lood jõudsid presidendi lu…

Eesti ajakirjanikud Tiit Lääne ja Enn Hallik võtsid endale 2012. aastal missiooni talletada 1944. a...

Lakewoodis meenutati Vabadussõja võitu 2018

Lakewoodis meenutati Vabadussõja võitu 2…

Oli aeg, kus Eesti Vabadussõja alguse aastapäeva tähistati suurejooneliselt Torontos, Melbourne’is,...

RAHVUST HÜLGAV RAHVUSRIIK

RAHVUST HÜLGAV RAHVUSRIIK

Veebilehe Uued uudised juhtkirjas kuupäevaga 28.12.18 on selgelt kirjeldatud, et „Eesti arenguteede...

Juhtkiri - Algas eesti keele aasta

Juhtkiri - Algas eesti keele aasta

Mida kauem elad, seda rohkem on neid häid tähtpäevi märkida. Mitte pelgalt sünnipäeva, juubeleid, v...

Kanada päevik - Ikka viin, viin, viin

Kanada päevik - Ikka viin, viin, viin

PS Troika on üks neist toredatest Eestimaa populaarset muusikat viljelevatest ansamblitest, kes osk...

Kahe läti naise lugu

Kahe läti naise lugu

Eestlased on lugev rahvas, hindavad raamatuid. Kodumaisele kirjandusele lisandub rikkalik tõlgitud ...

Crossing the Narva

Crossing the Narva

For as long as I remember not a day has passed without my friend the book. Reading is not only educ...

Meelelahutust: Volli veste - Õues on külm

Meelelahutust: Volli veste - Õues on kül…

Kuigi on uus kalendrileht ette keeratud, uude aastasse astutud, oleme ikke jõuludeajas. See, kuna j...

My godfathers III

My godfathers III

After having found his brother Artur and sharing a secret bunker with him and others near his famil...

Estonian Centre Project Update - New International Estonian Centre aligns with mandate of Estonian Ministry of Foreign Affairs

Estonian Centre Project Update - New Int…

"The International Estonian Centre's award-winning design and inspired vision reflects today's Esto...

FOTOD - Endine Maple Leafs'i mängija Leo Komarov Torontos võistlemas

FOTOD - Endine Maple Leafs'i mängija Leo…

Narvas sündinud Leo Komarov tuli esimest korda tagasi Torontosse 29 detsembril 2018.a, mängides tem...

2019. aasta künnisel

2019. aasta künnisel

Meie ei saa olematuks teha teatud erinevusi kodumaal ja võõrsil elavate eestlaste vahel. Viiekümnea...

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistus 2018

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõulu…

Fotosid esmaspäeval, 24. detsembril 2018. a EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistuselt. Teen...

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Jõulude värvidVancouveri EELK Peetri kogudude õpetaja Algur KaermaArmas Jõuluõhtu kogudus!See on he...

FOTOD - Jõulujumalateenistus Toronto Vana-Andrese koguduses

FOTOD - Jõulujumalateenistus Toronto Van…

Jõulujumalateenistus Toronto Vana-Andrese koguduses peeti 24. detsembril Agricola kirikus.Teenis ko...

Vabaõhujõulud

Vabaõhujõulud

Metsajõulupuu pidamine on kaunis skaut-gaidide komme, alguse saanud Eestis juba 1920ndatel aastatel...

Ühispank viis ehatarelastele jõulurõõmu

Ühispank viis ehatarelastele jõulurõõmu

Teisipäeval üllatasid Toronto Eesti Ühispanga päkapikud Ehatare elanikke, kellele jagati väikeseid ...

Vanaskautide pere kasvas

Vanaskautide pere kasvas

Raudhabemed on aastakümneid tegutsenud vanaskautide rühmitusena. Liikmeskonda on ka kuulunud, kuulu...

Edasiantav ja -kantav

Edasiantav ja -kantav

KÜÜNAL EI KAOTA MIDAGI, KUI SELLEGA SÜÜDATAKSE TEINE KÜÜNAL. Jagame oma soojust ja valgust. Aitame ...

 AKENi kingitus  T.E.S. Täienduskoolidele

AKENi kingitus T.E.S. Täienduskoolidel…

Jõulud on andmise aeg. Üks väga nähtav andja meie kogukonnas on juba aastaid olnud AKEN – Akadeemil...

Eesti päritolu dirigent tõi jõulurõõmu Toronto rahvale

Eesti päritolu dirigent tõi jõulurõõmu T…

Paremat moodust pole pühade eelset aega rõõmsaks teha, kui minna ja kuulata jõulumuusika-kontserte,...

Orav pähklitangide vahel

Orav pähklitangide vahel

FOTO 1: Müügimehest oravapoiss on sattunud plindrisse. Tema tuttkõrvu ja lahket silmavaadet kasutat...

Eesti esimene kogu pere jõulufilm

Eesti esimene kogu pere jõulufilm

Räägitakse, et ,,Eia jõulud Tondikakul“ on Eesti esimene laste jõulufilm. Aga... juba aastal 2001 o...

Jõudu preparing for jõulud

Jõudu preparing for jõulud

I tried it again this morning. Two little kids from the first floor of our building were out pushin...

TERR KUNGLA - 70

TERR KUNGLA - 70

2019. aastal saab Kungla rahvatantsu rühm 70! Oleme plaaninud 9. veebruaril Eesti Maja suures saali...

Tore artikkel Tiiu ja Alar Põldmast Kanada ajakirjanduses

Tore artikkel Tiiu ja Alar Põldmast Kana…

Sel nädalal ilmus ajalehes The Globe and Mail artikkel pealkirjaga „Match: A cultural connection le...

Kommentaar - Eesti keel topelt pihtide vahel

Kommentaar - Eesti keel topelt pihtide v…

(Ilmunud ajalehes „Postimees“, 14.12.2018; https://arvamus.postimees.ee/6476335/sirje-kiin-eesti-ke...

Rita Maris Ilisson - 24. veebruar 1954 New York – 28. november 2018 Tallinn

Rita Maris Ilisson - 24. veebruar 1954 N…

Eesti raamatupidamise seaduse üks peamisi autoreid, raamatupidamise, finantsaruandluse, panganduse ...

Jõulutervitus Kanada eestlastelt 2018

Jõulutervitus Kanada eestlastelt 2018

„Soovime sugulastele, sõpradele, tuttavatele ja kõikidele rahvuskaaslastele üle maailma rõõmsaid jõ...

KUNGLA - 70

KUNGLA - 70

In 2019 Kungla will be celebrating its 70th anniversary! We have planned a party in the Grand Hall ...

Nädala portree - Jüri Jaanson vol 2. Spordisangarist pühendunud poliitikuks

Nädala portree - Jüri Jaanson vol 2. Spo…

Sõudmise maailmameistrit (1990) ja kahekordset olümpiahõbedat (2004 ja 2008) Jüri Jaansonit teab pe...

New Yorgi Eesti Kooli lõpetajad harrastasid presidendiga genealoogiat

New Yorgi Eesti Kooli lõpetajad harrasta…

FOTO 1: New Yorgi Eesti Täienduskoolis anti sel aastal lõputunnistused varakult kätte, kuigi õ...

Estonian Centre Project Update - Purchase of 9 Madison Ave. property for the International Estonian Centre Project closed in December 2018!

Estonian Centre Project Update - Purchase of 9 Madison Ave. property for the I…

An important milestone has been reached in the International Estonian Centre project (“IEC”)! The purchase of 9 Madison Avenue is ...

Estonian Centre Project Update - New International Estonian Centre aligns with mandate of Estonian Ministry of Foreign Affairs

Estonian Centre Project Update - New International Estonian Centre aligns with…

"The International Estonian Centre's award-winning design and inspired vision reflects today's Estonia," said Estonia's Ministry o...

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Eesti Keskuse disain võitis väärika arhitektuuripreemia

EESTI KESKUSE PROJEKTI TEADE - Eesti Keskuse disain võitis väärika arhitektuur…

Alar Kongatsi põhjamaadest inspireeritud uue Rahvusvahelise Eesti Keskuse projekt võitis ühe auhindadest, “Award of Merit”, mida a...

Estonian Centre Project Update - Estonian Centre design wins prestigious architectural award

Estonian Centre Project Update - Estonian Centre design wins prestigious archi…

The Nordic-inspired design for the new International Estonian Centre by Alar Kongats has won an Award of Merit by Canadian Archite...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Tapal toimus Vabadussõda 100 programmi suurim taaslavastuslahing

FOTOD - Tapal toimus Vabadussõda 100 pro…

Täna, 9. jaanuaril möödus 100 aastat Tapa vabastamisest Eesti Vabadussõjas. Võidukat vabastuslahing...

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

EESTI SUUSAPÄEV 2019 - ESTO SKI DAY 2019

Georgian Peaks Ski ClubFebruary 15, 2019This year’s annual Esto Ski Day at Georgian Peaks is booked...

Estonian Centre Project Update - Purchase of 9 Madison Ave. property for the International Estonian Centre Project closed in December 2018!

Estonian Centre Project Update - Purchas…

An important milestone has been reached in the International Estonian Centre project (“IEC”)! The p...

ÜEKN abiesimehed on Marju Rink-Abel ja Iivi Zajedova

ÜEKN abiesimehed on Marju Rink-Abel ja I…

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatus valis ÜEKN abiesimeesteks Eesti Rahvuskomitee Ühendrii...

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Eestlaste suusapäev – Esto Ski Day 2019

Traditsiooniline Esto Ski Day toimub sel aastal reedel, 15. veebruaril (perekonnapäeva nädalalõpp) ...

Aupeakonsulaadi vastuvõtt juhatas sisse aasta 2019 Eesti Majas

Aupeakonsulaadi vastuvõtt juhatas sisse …

Nagu juba aastakümneid Torontos kauniks traditsiooniks, kogunesid kaasmaalased ka tänavu 1. jaanuar...

Baltic Centennial celebration in Boston

Baltic Centennial celebration in Boston

The successful three-day Baltic Centennial in Boston November 23-25 weekend was a feast for eyes an...

Lakewoodis meenutati Vabadussõja võitu 2018

Lakewoodis meenutati Vabadussõja võitu 2…

Oli aeg, kus Eesti Vabadussõja alguse aastapäeva tähistati suurejooneliselt Torontos, Melbourne’is,...

Estonian Centre Project Update - New International Estonian Centre aligns with mandate of Estonian Ministry of Foreign Affairs

Estonian Centre Project Update - New Int…

"The International Estonian Centre's award-winning design and inspired vision reflects today's Esto...

2019. aasta künnisel

2019. aasta künnisel

Meie ei saa olematuks teha teatud erinevusi kodumaal ja võõrsil elavate eestlaste vahel. Viiekümnea...

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistus 2018

FOTOD - EELK Toronto Peetri kiriku jõulu…

Fotosid esmaspäeval, 24. detsembril 2018. a EELK Toronto Peetri kiriku jõuluteenistuselt. Teen...

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Vaimulikud sõnumid JÕULUDEKS 2018

Jõulude värvidVancouveri EELK Peetri kogudude õpetaja Algur KaermaArmas Jõuluõhtu kogudus!See on he...

FOTOD - Jõulujumalateenistus Toronto Vana-Andrese koguduses

FOTOD - Jõulujumalateenistus Toronto Van…

Jõulujumalateenistus Toronto Vana-Andrese koguduses peeti 24. detsembril Agricola kirikus.Teenis ko...

Vabaõhujõulud

Vabaõhujõulud

Metsajõulupuu pidamine on kaunis skaut-gaidide komme, alguse saanud Eestis juba 1920ndatel aastatel...

Ühispank viis ehatarelastele jõulurõõmu

Ühispank viis ehatarelastele jõulurõõmu

Teisipäeval üllatasid Toronto Eesti Ühispanga päkapikud Ehatare elanikke, kellele jagati väikeseid ...

Vanaskautide pere kasvas

Vanaskautide pere kasvas

Raudhabemed on aastakümneid tegutsenud vanaskautide rühmitusena. Liikmeskonda on ka kuulunud, kuulu...

Edasiantav ja -kantav

Edasiantav ja -kantav

KÜÜNAL EI KAOTA MIDAGI, KUI SELLEGA SÜÜDATAKSE TEINE KÜÜNAL. Jagame oma soojust ja valgust. Aitame ...

 AKENi kingitus  T.E.S. Täienduskoolidele

AKENi kingitus T.E.S. Täienduskoolidel…

Jõulud on andmise aeg. Üks väga nähtav andja meie kogukonnas on juba aastaid olnud AKEN – Akadeemil...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Kanada päevik - Kanada päevik - Räbalates

Kanada päevik - Kanada päevik - Räbalate…

Kõikide heade soovide kiuste ei saa me muuta iseloomu. Ei poliitiline korrektsus ega toler...

Juhtkiri - Juhtkiri - Ohud selgest taevast

Juhtkiri - Juhtkiri - Ohud selgest taeva…

Ei aidanud sellest, et terroristid lennukeid kaaperdasid, kõrghoonetesse neid kamikaze, ja...

EESTI HETKED - Piparkoogist Eesti

EESTI HETKED - Piparkoogist Eesti

Milliseid Eesti sümboleid ja maamärke annab teha piparkoogitainast? Ja siis veel, et see i...

Meelelahutust: Volli veste - Naiste valitseda

Meelelahutust: Volli veste - Naiste vali…

Mis patriarhaalne süsteem? Jah, poliitikud on peamiselt küll mehed, kuid see vaid kinnitab...

RAHVUST HÜLGAV RAHVUSRIIK

RAHVUST HÜLGAV RAHVUSRIIK

Veebilehe Uued uudised juhtkirjas kuupäevaga 28.12.18 on selgelt kirjeldatud, et „Eesti ar...

Juhtkiri - Algas eesti keele aasta

Juhtkiri - Algas eesti keele aasta

Mida kauem elad, seda rohkem on neid häid tähtpäevi märkida. Mitte pelgalt sünnipäeva, juu...

Kanada päevik - Ikka viin, viin, viin

Kanada päevik - Ikka viin, viin, viin

PS Troika on üks neist toredatest Eestimaa populaarset muusikat viljelevatest ansamblitest...

Meelelahutust: Volli veste - Õues on külm

Meelelahutust: Volli veste - Õues on kül…

Kuigi on uus kalendrileht ette keeratud, uude aastasse astutud, oleme ikke jõuludeajas. Se...

My godfathers III

My godfathers III

After having found his brother Artur and sharing a secret bunker with him and others near ...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your Morning saatdetes

Chef Paul Lillakas Cityline ja CTV Your …

Esmaspäeval, 14.jaanuaril on chef Paul Lillakas Cityline saates kell 9.00 ja kolmapäe...

Kungla 70!

Kungla 70!

Juba 70 aastat on Torontos eesti rahvatantsijad polka- ja valssisamme keerutanud! TERR Kun...

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer laager väliseesti lastele 2019

Lõimeleer on suvelaager välismaal elavatele eesti noortele. Laagris on võimalik suhelda Ee...

Estonian Culture Links by Vincent Teetsov: Tradition vs. Practicality— The Complications of Preserving Vernacular Architecture

Estonian Culture Links by Vincent Teetso…

According to the 2011 Population and Housing Census that was conducted by Statistikaamet (...

Raamat ,,Estonians in America“ müügil Amazon.com kaudu

Raamat ,,Estonians in America“ müügil Am…

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides on välja andnud raamatu ,,Estonians in America, 1945-199...

Sandra Kasturi võitis Sunburst Awardi

Sandra Kasturi võitis Sunburst Awardi

Sandra Kasturi on 2018.a. Sunburst Award for Short Story võitja jutu „The Beautiful Gears ...

Two Estonians Collaborating on a New Broadway Production!

Two Estonians Collaborating on a New Bro…

Estonians and Finns in New York City team up to bring the legendary Finnish national epic ...

Laani Heinari lumised kaunistused CBC logol

Laani Heinari lumised kaunistused CBC lo…

CBC kirjutas 2. jaanuaril, et nende jaanuarikuu logo särab lumiselt tänu lasteraamatute il...

Paadipõgenike lood jõudsid presidendi lugemislauale

Paadipõgenike lood jõudsid presidendi lu…

Eesti ajakirjanikud Tiit Lääne ja Enn Hallik võtsid endale 2012. aastal missiooni talletad...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine KANADAS:

Aasta - $150.-
Poolaasta - $80.-
Veerandaasta - $43.-
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatshekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatsheki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • e-store'is Toronto Eesti Majas (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Toronto Eesti Keskus


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine KANADAS:

Aasta - $150.-
Poolaasta - $80.-
Veerandaasta - $43.-
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatshekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatsheki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2018 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo