Subscribe Menu

74 aastat märtsiküüditamisest

Varakevad 74 aastat tagasi tõi pisaraid ja traagikat sadadesse Eesti peredesse. Märtsi lõpp 1949 jättis tühjaks sadu kodusid ja viis lahku perekonnad, sest siis saadeti külmale maale enam kui 22 000 eestlast. Ametlikult need, kes olid kollektiviseerimise vastu. Aga kuidas oskab vastu olla kolmekuine imik või kuidas suudab vastu olla 97-aastane vanur? Niisugused aga olid teadaolevalt noorima ja vanima Eestist Siberisse küüditatu vanused.

Foto: Kai Kiilaspea

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli kooliõhtul 21. märtsil meenutati meie rahva suhtes toime pandud genotsiidi ja süüdati ebaõiglaselt kodust ära viidute meenutuseks ja mälestuseks küünlad. Läti Majas toimunud kooliõhtu oligi suures osas ajalootund, mille keskmes 74 aastat tagasi toimunud kuritegu meie ja teiste kannatanud rahvaste vastu.

Kooliõhtu algas Eesti hümni laulmisega ja avasõnad ütles koolijuhataja Monika Roose Kolga. Seejärel süütasid koolilapsed ja õpetajad varem valmis seatud küünlad, mille järel sai sõna Maaja Uukkivi. Maaja jagas lapsed gruppidesse ja viis näitlikult läbi, kui suur hulk inimesi pidid küüditamise käigus kodud või koguni oma elu jätma. 

Teises osas tunnist rääkis aupeakonsul Laas Leivat küüditamisest laiemalt, tuues sisse lisaks ajaloole ka olukorra maailmas tänapäeval. Õpilased oli varmad küsima ja kaasa rääkima ning oma arvamust ja mõtteid avaldama. 

Meie rahvast, teisi balti rahvaid või ka muid rahvusgruppe on küüditatud Vene riigi poolt rohkem kui üks kord. Eelmisel nädalal esitas Haagi rahvusvaheline kriminaalkohus määruse Vene presidendi Vladimir Putini ja Vene laste õiguste voliniku Maria Aleksejevna Lvova-Belova vahistamiseks. Neid süüdistatakse tuhandete Ukraina laste ebaseaduslikus küüditamises okupeeritud Ukraina aladelt Vene Föderatsiooni.Eestis on küüditamise mälestuspäev 25. märtsil. Sel puhul on teema- ja päevakohaseid üritusi üle Eesti. Üks neist toimub Tallinnas Jaani kirikus, kus tuleb esitamisele Robert Jürjendali 12-osaline teos ,,Seitse valgusluike“ Tõnu Õnnepalu tekstidele. Teose kannab ette kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel. 

Foto: Kai Kiilaspea
Foto: Kai Kiilaspea
Foto: Kai Kiilaspea
Foto: Kai Kiilaspea

Maaja Uukkivi. Foto: Kai Kiilaspea
Maaja Uukkivi. Foto: Kai Kiilaspea

Read more