Subscribe Menu

Ärgas sinod

Pildil: istub Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku piiskop electus Thomas Vaga, ees (vas) Maarit Vaga (Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Rein Uibopuu (New Yorgi Pauluse ja Bergen County kogudus), õp. Kalle Kadakas (Toronto Vana-Andrese kogudus), Riina Klaas (Toronto Vana-Andrese kogudus), diakon õp. Gilda Karu, (Chicago Esimene kogudus), taga: Ingrid Kangur (Lakewoodi Pühavaimu kogudus), Ilmar Lepik (Toronto Vana-Andrese kogudus), Harri Virunurm (Seabrooki eesti kogudus), õp. Markus Vaga (Seabrooki eesti ja saksa kogudus), Airi Vaga (Lakewoodi kogudus), õp. Enn Auksmann (Los Angelese kogudus).

27.-29. maini k.a. toimus peale ligi kaheaastast sunnitud suletusaega taas E.E.L.K. Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Sinod. Seekord E.E.L.K. Lakewoodi Pühavaimu kirikus. Memorial Day pikal nädalavahetusel, mil Ühendriikide lipud langetatud poolde vardasse, lehvis sinodi kiriku ees ka Ukraina lipp. Pärast avapalvust ja piiskop electus Thomas Vaga tervitust, külastati samas kirikus asuvat Eesti Arhiivi Ühendriikides. Arhiivi tänuväärset tegevust pagulaseestlaskonna ajaloo talletamisel tutvustas arhivaar Ave Blithe. Vaimurikka algustunni järel kuulati koguduste suletuseaja aruandeid. Kinnitati majanduse aruanne ja eelarve. Tunnistati, et vaatamata liikmete vahetu kontakti piiratusele ja koguduste kahanemisele on Eesti Kirik Põhja-Ameerikas Jumala armu kogedes jäänud püsima. Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann pidas misjonaarse referaadi „Kontakt uus-eestlastega“. Sinod lõppes Thomas Vaga kokkuvõtliku sõnaga ja ühise tänupalvega. Saabuva nelipüha ja Ristikiriku sünnipäeva ootuste pühapäeval toimus Lakewoodi Pühavaimu kirikus jumalateenistus armulauaga, kus teenisid E.E.L.K. koguduste õpetajad. Järgmine sinod toimub taas Lakewoodis.

Vana-Andrese koguduse kirjasaatja


Read more