Subscribe Menu

Arhivaari võimalus: Emakeele arenemine

Alates 1999. aastast tähistatakse riikliku tähtpäevana emakeelepäeva – eesti kirjaniku Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval 14. märtsil. Emakeelepäev pühitseb eesti keelt ja kultuuri üle maailma, kus iganes on eestlasi.

Keila Kopvillem, VEMU (Väliseesti Muuseum/Estonian Museum Canada) arhivaar ja uurimisassistent

VEMU on tähistanud emakeelepäeva ürituste ja tegevustega. Sel aastal on emakeelepäevaks (täpsemalt päev pärast) kavas filmiõhtu, näidates filmi “Keelemässaja” eesti keeleteadlasest Mati Hindist. 2022. aastal oli filmiõhtu tuntud Eesti luuletajast – „Betti Alver. Ilmauks on irvakil“. 2013. aastal toimus Tartu College’is üritus „Abielus Eestiga?“, uurimaks suhteid eestlusega, kui ei ole ise eestlane, aga oled abielus uhke eestlasega. Hakkasin mõtlema, kuidas mina ise pühitsen enda emakeelt ja eestlust – ja emakeele arenemist.

Lugesin huviga arhiivis vanadest ajalehtedest esimesest emakeelepäevast, mis toimus kaheksa aastat pärast taasiseseisvumist – mitte üldse nii kaua okupatsiooni ajast, mis sisaldas lausvenestamise programmi. Ajalehes Vaba Eestlane ilmusid 18. märtsil 1999 kaks artiklit, mis arutlesid emakeelepäeva üle. Mõlemas oli mainitud, et paljudel polnud veel aimugi, mis sel päeval toimus, ja miks lipud olid heisatud. O...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more