Subscribe Menu

Arvamus: 9. märts pealinna Pikal tänaval

Suure järjekindluse ja väsimatusega toimuvad Tallinnas Pikal tänaval Venemaa föderatsiooni suursaatkonna ees neljapäeviti kell 16 tunniajased isamaalaste juhitud meeleavaldused Ukraina toetuseks. See kõik on tervitatav, sest nii saab näidata oma suhtumist hea ja kurja suunal. 

Foto: Aleksander Feld

Sel aastal langes aga üks neljapäev kokku kuupäevaga Eesti ajaloos traagilise sündmusega 79 aastat tagasi, mil punane lennuvägi sooritas terrorirünnaku, nende endi tõlgenduses, vennaliku Eesti NSV pealinnale ja sealsele töörahvale. Küll viitab see ajaloosündmus vajadusele tegelda Ukraina-Venemaa kümneaastase territoriaalse vastasseisu taustal täpselt samasuguse olukorraga, mis on aga väldanud Venemaa poolt ajutiselt okupeeritud Eesti ida-aladel juba kolm inimpõlve!

Et teemat päevakorrale nihutada, käis Tartu Rahu Põlistamise Seltsi lendsalk ja nende sõbrad pealinnast olukorraga Pikal tänaval tutvumas. Ühe targa rahva kõnekäänd ütleb, et pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Seda järgides sai kurikuulsa maja ette tekitatud „postkaardi kavand“, mis koosnes Petserimaa lipust ja maakaardist, samuti Ingeri lipustj...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more