Subscribe Menu

Bibliograafia Klubi suve lävel

Torontos Tartu College'i juures töötav Bibliograafia Klubi korraldas ametliku tööhooaja lõpetamise eine 12. juunil, mil rõõmsameelne pere kogunes koos külalistega Tartu College'i saali. Nende hulgas oli rõõm kohata kahte liiget, kes füüsiliselt enam meie keskel ei osale, kuid on vaimselt ikka seotud meiega: Aksella Lokk ja Erika Soots. Viimane töötab oma kodus, kogudes ajakirjandusest kõik Tartu College'i ja Bibliograafia Klubi kohta käiva materjali meie kroonika jaoks.

Oma südamlikus avatervituses kõneles Bibliograafia Klubi juhataja dr. Jüri Daniel kõigist külalisist, tõstes esile Heino Kannelit, meie liikme Endla abikaasat, kes on pidulikel sündmustel alati oma abikaasa kõrval.
Jaan Meri (vas.) Guri Raag'ule aukirja üle andmas.

Torontos Tartu College'i juures töötav Bibliograafia Klubi korraldas ametliku tööhooaja lõpetamise eine 12. juunil, mil rõõmsameelne pere kogunes koos külalistega Tartu College'i saali. Nende hulgas oli rõõm kohata kahte liiget, kes füüsiliselt enam meie keskel ei osale, kuid on vaimselt ikka seotud meiega: Aksella Lokk ja Erika Soots. Viimane töötab oma kodus, kogudes ajakirjandusest kõik Tartu College'i ja Bibliograafia Klubi kohta käiva materjali meie kroonika jaoks.

Oma südamlikus avatervituses kõneles Bibliograafia Klubi juhataja dr. Jüri Daniel kõigist külalisist, tõstes esile Heino Kannelit, meie liikme Endla abikaasat, kes on pidulikel sündmustel alati oma abikaasa kõrval.

Nüüd järgnes eriline sündmus, kus Tartu College'i president Jaan Meri ja Jüri Daniel andsid üle Tartu College'i tänu- ja tunnustuskirja klubi liikmele Guri Raagile kauaaegse ustava töö eest klubi asutamisest saadik a.1985.

Meie pidulikud eined on peale kõige muu alati olnud ka informatsiooniallikaiks. Seekord viis Jaan Meri meid vaimusilmas lühifilmi kaudu temaga jagama ta puhkusretke Põhja-Ontarios. Kalastamine on talle lõõgastavaks naudinguks ja nii nägime me igasuguseid kalu. Mõned olid küll hirmuäratavad: päratusuur suu ja veel hambad ka! Siis pööras ta teise lehekülje ja vestles VEMU ehitamise 2. faasist. See hõlmaks ka sissekäiku Madison Ave., nii et ajaleht Eesti Elu saaks taas väärika sissekäigu. Muidugi oleks tore terve muuseum kohe valmis ehitada, aga… Eks siis korjame usinasti rahasid!

Dr. Jüri Daniel (vas.) ja Jaan Meri.Võimalusi on rohkesti: annetused mälestamiseks, sünnipäevade tähistamiseks jne. Siis andis Jüri Daniel Tartu College'i presidendile üle ümbriku Bibliograafia Klubi liikmete annetustega toetamaks meie Välis-Eesti Muuseumi.

Tänu palju, Jaan Meri, suure töö eest Tartu College'is! Need hulgalised huvitavad loengud, mis möödunud hooajal me elu rikastasid! Tänu Eesti Õppetöö Keskuse peaarhivaarile Piret Noorhanile toredate ja informatiivsete näituste korraldamise eest! Piret siirdub puhkusele Eestisse ja tuleb sealt tagasi augustis oma huvitavate ideedega. Suur aitäh temale suurepärase juhendamise eest!

Dr. Olev Träss, sagedane külaline koos abikaasa Elviga, oli äsja saabunud järjekordselt reisilt Eestisse. Ta tõi sealt kaasa muljeid, et väike Eesti ajab oma asju hästi. Seal on toimumas isegi väike majanduslik stabiliseerumine. Ta rõhutas, et Eesti alustas a. 1991 mitte nullvariandist, vaid miinusest. Tema sõnul tekitab meelehärmi fakt, et Eesti, nagu mitmed teisedki riigid, peavad toetama Kreeka jt. riikide aastaid kestnud „laheda” elamise puudujääke.

Piret Noorhani mainis oma sõnavõtus, et suur kastide virn on raamatutest tühjendatud ja sorteeritud, tänades ka Eestist saabunud abilisi.

Meie keskel viibis klubi pere sünnipäevalaps, Lore Tamm, kellel täitus 90. eluaasta. Teda õnnitlesime lillede ja heade soovidega. Aino Müllerbeck luges ette armsa ja lugupeetud kirjaniku Arved Viirlaidi tänukirja tema 90.a. juubeli puhul läkitatud õnnitluste eest. Lõpetuseks kuulsime oma noorelt arhiivitöös abistajalt Heli Vanaseljalt väga soojalt ja tundeliselt esitatud luuletust suvisel teemal. Seejärel informeeris teadustaja Aino Müllerbeck, et kuigi eine oli ametliku tööhooaja lõpetamise tähistamiseks, töötab klubi siiski ka suvel peaarhivaar Piret Noorhani poolt ette nähtud ülesannetega. Pireti puhkuselt naasmist tähistame väikese suvepäevaga Tartu College'is augusti teisel teisipäeval. Kosutavat ja meeldivat suve kõigile, nii klubi liikmeile kui ka lehe lugejaile!

Aino Müllerbeck

Read more