Subscribe Menu

Eesti arhivaarid Peeter Väljas ja Tõnis Türna: „On ülitähtis, et dokumendid arhiividesse jõuavad“

Novembri algusest kuni kuu lõpuni viibivad Torontos Rahvusarhiivi töötajad Peeter Väljas ja Tõnis Türna Eestist, abiks Välis-Eesti Muuseumi (VEMU) kogude korrastamisel. Sel kiirel ja huvitaval tööperioodil leidsid nad aega külastada Eesti Elu toimetust, rääkides nii oma siinsest tegevusest kui arhiivitööst laiemalt.

Foto: K. Tensuda

Rahvusarhiiv on Eesti arhiivinduse keskus, asudes mitmes linnas – Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Valgas. Rahvusarhiivis on hoiul umbes 10 miljonit säilikut. Kogutakse ühiskonnale olulist dokumenteeritud teavet ja pakutakse kogude laia kasutusvõimalust. Kogusid hoitakse heades säilitustingimustes ning pidevalt võetakse vastu uut materjali.

Ülevaadet rahvusarhiivi kogudest pakub arhiivi infosüsteem AIS (https://ais.ra.ee/). Igaüks saab teha otsinguid teda huvitavate materjalide kohta. Palju dokumente on digiteeritud (4%, mis on arhivaaride sõnul suur hulk ja mille poolest ollakse maailmas üsna esirinnas); selle vaatamiseks tuleb teha omale tasuta konto.

Kõige populaarsemad on kirikuraamatud, kus on aastasadade jooksul registreeritud sünnid-surmad jm. olulised perekonnasündmused, olles asendamatuks allikaks perekonnakroonikate koo...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Go to Subscription Plans

Read more