Subscribe Menu

Eesti Kodu raamatukogu

Eesti Kodu raamatukogu on nüüd avatud! Maiki Andre Lupp ja Eesti Kodu elanik Paulette Power töötasid kolm aastat, et teha korraliku kogu. Suurem osa raamatutest on eesti keeles, aga on ka palju uuemaid ingliskeelseid raamatuid. Iga raamat on annetus kellegi lahke pere käest, mille üle oleme väga tänulikud.

Foto: Mart Lupp

Fotol on koos Maiki Andre Lupp’iga praost Mart Salumäe, kes tuli üle vaatama raamatuid usu osakonnas. 

Read more