Subscribe Menu

Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal

Eesti Instituut korraldas 13. detsembril 2022 Zoomi keskkonnas kolmeteistkümnenda koolituse sarjast ,,Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal“. Koolitust pakuti üleilma eestlastele koostöös EV Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Eesti Instituut korraldas 13. detsembril 2022 Zoomi keskkonnas kolmeteistkümnenda koolituse sarjast ,,Eesti lapse ja noore õpetamine välismaal“. Koolitust pakuti üleilma eestlastele koostöös EV Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Kahetunnises loeng-töötoas andis kirjandusterapeut ja luuletaja Berit Kaschan ülevaate sellest, mis on kirjandus- ehk biblioteraapia ja kuidas sellealaseid teadmisi koolitundides kasutada võiks. 

Biblioteraapia on lugemine ja kirjutamine parema enesetunde saavutamiseks. Selle keskmes on inimese oma elulooline kogemus, mis tundeid ja mõtteid mingi tekst kelleski tekitab. Oluline on, et tekiks side loetava tekstiga. 

Biblioteraapia juured on suulises pärimuses, lugude jutustamises. Maailm on lugude võrgustik ja me sünnime lugude keskele. Juba ammustel aegadel on aru saadud, et sõna korrastab inimese psüühikat. Juba Ramses II kirjakambri uksel oli silt: Hingeravi paik. Suurem muudatus biblioteraapias toimus pärast I ja II aailmasõda, kui haavatud haiglapatsientidele hakati jagama lugemiseks kirjandusklassikat ja tavahaiglate juurde rajati raamatukogud.1970-ndatel aastatel arene...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more