Subscribe Menu

Eesti talendid kodus ja võõrsil

Viimasel ajal on paljud andekad inimesed siirdunud Eestist paremate töö- ja elutingimuste otsinguil välismaale, millest on ka Eesti Elus palju juttu olnud. See on ühelt poolt negatiivne, kuid teisalt ka positiivne ilming. Eesti teadlased, kirjanikud, kunstnikud, muusikainimesed, oskustöölised jt pole kuulsust kogunud ja oma riigi mainet tõstnud mitte ainult kodus, vaid ka võõrsil.

Eesti Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson käsitles seda teemat 20. mail seoses Chicagos toimunud NATO tippkohtumisega. Riigikogu väliskomisjoni hiljutine töövisiit USAsse kinnitas tema sõnul, et USA ja Eesti suhted on mitmekesistunud nii kaubavahetuse, küberkoostöö kui ka teistes valdkondades.
Artist - Photo by Maggie Smith - FreeDigitalPhotos.net

Viimasel ajal on paljud andekad inimesed siirdunud Eestist paremate töö- ja elutingimuste otsinguil välismaale, millest on ka Eesti Elus palju juttu olnud. See on ühelt poolt negatiivne, kuid teisalt ka positiivne ilming. Eesti teadlased, kirjanikud, kunstnikud, muusikainimesed, oskustöölised jt pole kuulsust kogunud ja oma riigi mainet tõstnud mitte ainult kodus, vaid ka võõrsil.

Eesti Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson käsitles seda teemat 20. mail seoses Chicagos toimunud NATO tippkohtumisega. Riigikogu väliskomisjoni hiljutine töövisiit USAsse kinnitas tema sõnul, et USA ja Eesti suhted on mitmekesistunud nii kaubavahetuse, küberkoostöö kui ka teistes valdkondades.

Kui väliskomisjoni delegatsioon viibis 2008. a aprillis USAs, oli kohtumiste peamiseks küsimuseks kahepoolse viisavabaduse saavutamine, mis on nüüdseks käivitunud. On tähelepanuväärne, et mullu tegi Eesti kaubavahetus USAga läbi ajaloo suurima kasvu – selle maht tõusis 110% võrra! Siin oli muidugi oluline osa Eesti Energia suurinvesteeringul, kuid samas nägid väliskomisjoni liikmed Silicon Valley's, kuivõrd innukalt on eestlased seal rajamas teed USA turule.

Mihkelsoni hinnangul vajaks nüüd suuremat tähelepanu teadus- ja arenduskoostöö. Ta arvab, et Eesti teeks targalt, kui lisaks talentide kojukutsumise programmile ka Eesti kodanike toetamise võõrsil ning lisab, et San Franciscosse aastaks 2013 kavandatud üleilmne eestlaste kokkutulek võiks olla Eesti diasporaa töövahend, mitte aga kui aegunud traditsioon. See seisukoht teeb tõesti rõõmu!

Silicon Valley ja Washingtoni kohtumistel koges väliskomisjoni delegatsioon, kui hea mainega on Eesti tegevus e-valdkonnas. Selles osas on Eesti ja USA rakendamas ühiseid jõupingutusi rahvusvahelisel tasandil. Mihkelson nendib oma arvamusloo lõpus, et Eesti ja USA suhted on aastatega pidevalt rikastunud, olles praegu ajaloo ühel parimal tasemel.

Viimastel aastatel ja aastakümnetel Kanadasse elama asunud eestlased on andnud hindamatu panuse siinsesse väliseesti ellu, olgu siis pangatöötajate, ajakirjanike, õpetajate, pastorite, eestipäraste toitude valmistajate või arhivaaridena. Kas me märkame ja hindame neid?

Küsigem eeltoodu taustal, kuidas suhtuda president Toomas Hendrik Ilvese üleskutsesse: „Talendid koju tagasi!”? Fakt on see, et eestlased on praegu mööda ilma laiali. Need, kes on riskantse ümberasumise sammu astunud, teavad, et võõrsil pole elu alustamine sugugi lihtne. Kohanemine ja kodunemine nõuab aega, eneseohverdust ja võib kaasa ka tuua pettumusi ja tagasilööke. On neid ettevõtlikke noori, kes on välismaal omandanud hariduse ja saanud hea töökoha. Tänapäeval on globaalses külas sugulastega suhtlemine muutunud lihtsaks ja ka selle ühest otsast teise sõitmine pole enam probleemiks.

Et kogu Eesti elanikkond kodumaalt nagunii ei lahku, siis lähevad võõrsile ainult julgemad, tragimad ja ettevõtlikumad. Nende toetamine ja tunnustamine võiks olla Eesti riigi üheks prioriteediks.

Elle Puusaag

Read more