Subscribe Menu

Eestikeelsele õppele üleminekust

Eesti keeleteadlane ja Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor Birute Klaas-Lang esines 30. märtsil Tartu College'is teemal ,,Eestikeelsele õppele üleminek: probleemid ja lahendused“. Eesti ühiskonda lõimumise võtmetegur on eesti keele oskus.

Eesti keeleteadlane ja Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor Birute Klaas-Lang esines 30. märtsil Tartu College'is teemal ,,Eestikeelsele õppele üleminek: probleemid ja lahendused“. Eesti ühiskonda lõimumise võtmetegur on eesti keele oskus.

Sellegipoolest kestab segregatsioon hariduses tänaseni. Mitukümmend aastat pärast nõukogude okupatsiooni lõppu on Eestis ikka veel eraldi eesti ja vene koolid. Riigikogu 12. dets. 2022. a. otsusega algas üleminek täielikult eestikeelsele haridusele – muudeti põhikooli- ja gümnaasiumiseadust ning kehtib uus eesti keele arengukava 2021-2035.

Ettekanne Torontos oli jaotatud neljaks: 1) Riigikeelne haridus – kas Eesti jonn?; 2) Naaberriik Läti teekond riigikeelse hariduseni; 3) Muukeelne kool Eestis – kujunemine ja hetkeseis; 4) Vene kodukeelega noorte eesti keele oskuse tase.

Riigikogu 2022. a lõpu otsusega algas üleminek täielikult eestikeelsele haridusele. See tähendab, et koolid, kus on valdav enamik õpilasi venekeelsetest kodudest ning kus õppekeel on jäänud vene keeleks (Ida-Virumaal ning kohati Tallinnas ja Harjumaal), peavad üle minema eestikeelsele õppeprogrammile. Selle puhul on suurimad vä...

Become a subscriber to continue reading!

Every week we bring you news from the community and exclusive columns. We're relying on your support to keep going and invite you to subscribe.

Try the first 8 weeks for $1.

Go to Subscription Plans

Read more