Subscribe Menu

EKNi juhatus arutas topeltkodakondsuse küsimust

Eestis on Riigikogus ja avalikus arutelus taas muutunud aktuaalseks topeltkodakondsuse küsimus. EV kodanikuks vormistamine passi taotlemisega noorema põlvkonna poolt välismaal on järjekindlalt kasvanud Eesti Euroopa Liitu vastuvõtmisest saadik. Sellega on topeltkodakondsuse lubamine sünnijärgsetele eestlastele võõrsil oluline.


EKNi juhatuse koosolek 15. jaanuaril leidis, et kuna võimalik seaduse eelnõu kodakondsuse muudatustest on veel esitamata, siis ei oleks üksikasjalik seisukohavõtmine nüüd otstarbekohane. Samas on juhatuse liikmed veendunud, et sünnijärgsetele kodanikele võiks seaduse kaudu kaht kodakondsust lubada.

Teatavasti keelab kodakondsuse seadus Eestis EV kodanikel kahe kodakondsuse omandamist. Põhiseadus aga kinnitab selgelt, et EV sünnijärgsetelt kodanikelt ei saa kodakondsust ära võtta. Kuna põhiseadusel on ülemuslik iseloom, siis praktikas on topeltkodakondsus levinud, kuigi formaaselt välistatud. (Peab mainima, et sünnijärgne EV kodakondsus ei põhine etnilisele päritolule, vaid määratleb neid, kelle kodakondsuse päritolu tugineb oma eelkäijate EV kodakondsusele.)

Juhatuse koosolekul arutati mh ESTO 2018 korraldamist, ühiskonna vajadusi tulevikus, EV aastapäevaga seotud tegevust, andmebaasi korrashoidu, 2013. a teenetemärkide kavaleride valikut, EKN-i korraldatavat ÜEKN-i aastapeakoosolekut eeloleval kevadel Torontos jne.

EKN büroo

Read more