Use social media:

Eessõna Eerik Purje raamatule „Üksi ja omaette“

Anu Realo, Warwicki Ülikooli professor, Euroopa Isiksusepsühholoogide Ühingu president, Eesti Teaduste Akadeemia liige

(Lühendatud autori loal ja nõusolekul)

Juhuse jõud

Tutvus Eerikuga sai alguse juhuslikust repliigist, mille tegin oma kirjas Agole 2020. a jõulude paiku. Olin Agoga kohtunud 2017. a kevadel Torontos Ago parima sõbra Endli juubelipidustuste ajal, kuhu mu abikaasa Jüri oli Endli kauaaegse kolleegi ja sõbrana kutsutud. Kohtusime veel mitme teise sealse eestlasega, kuid Agoga tekkis erilisem side ja jäime kirju vahetama. Ühes kirjas tuli juttu Tõnu Õnnepalu raamatust „Aaker“, mida olin mõni aeg varem lugenud. Ago saatis mu pealtnäha süütu märkuse Eerikule edasi ja pea sain Eerikult endalt lahke kirja, millest kujunes välja äärmiselt nauditav mõttevahetus eestluse ja väliseestluse tähenduse ja olemuse teemadel. Eeriku terav sulg ja vahe sõna sundisid mind oma esialgseid positsioone kõvasti täpsustama ja eri perspektiividest analüüsima. Teisel koroonakevadel, mil kogu elu Inglismaal oli piirangute tõttu sulgunud, oli see intellektuaalne mõtteharjutus väga teretulnud vaheldus. Kuigi me arutelu lõpuks vist kõiges sajaprotsendiliselt samal arvamusel ei olnud, olime ühel nõul selles, et eestlane saab olla erineval viisil ja eri kohtades ja et eestlaseks olemist ei saa keegi inimeselt ära võtta. Ja kui nüüd loo alguse juurde tagasi tulla, siis oli see kokkuvõttes üks pikk inimeste ja juhuste rida, mille tõttu minust sai üks Eeriku kaugetest kirjasõpradest. Olen nii juhusele kui kõigile inimestele selles pikas reas väga tänulik.

Üksi oma muusadega

Aktiivne kirjavahetus Eerikuga kestis väikeste vaheaegadega mitu kuud, kuni ühel hetkel Eerik ootamatult vabandust palus ja teatas, et peab mõnda aega üksi ja omaette olema ning oma elupuntrad lahti harutama. Kui mõni aeg hiljem selgus, et Eerik oli taas kord ühe oma kahest kaunist muusast, kirjanduse kütkeisse langenud, oli rõõm ja kergendus suur!

Veelgi suurem rõõm on sellest, et Eeriku raamat on nüüdseks kaante vahele jõudnud. Kui Eerikut uskuda, siis on see kirju nagu sügisene seenekorv, kuhu valimatult kokku kuhjatud erinevad annid, mida mets pakkus. Raamatut lugedes saab aga selgeks, et tegelikult pole selles midagi juhuslikku. Kui mitte varem, siis raamatu lõpuks asetub iga tükk oma kohale Eeriku elu värvikas kaleidoskoobis, mida keerates moodustuvad ikka ja jälle uued kirkad mustrid. See ei ole klassikaline elulooraamat, vaid pigem esseede kogu, kus mõlgutused aja kulgemise, vananemise, koroonahirmu ja vandenõuteooriate üle vahelduvad pildikestega Eeriku minevikust, loomingust ja inimestest, kellega ta oma pikal teekonnal on kohtunud.

Kui Eeriku sõnul on teda läbi elu juhtinud kaks muusat, kirjandus ja muusika, siis minu meelest on samavõrra teda kannustanud loomupärane uudishimu ümbritsevate inimeste ja keskkonna vastu. Pildikesi Austraaliast on värvikas antropoloogiline sissevaade ilmasõjajärgsesse elu-olusse maakera kuklapoolel. Oleme harjunud mõtlema 1944. a pagulastest kui nendest originaalsetest, õigetest väliseestlastest. Tegelikult ootasid neidki võõrsile jõudes ees veelgi varem välja rännanud rahvuskaaslased. Eeriku kirjeldused sellest, kuidas Austraalia „vana-eestlased“ sõjajärgsetesse pagulas-eestlastesse suhtusid ja kuidas omavahelised suhted seal hiljem välja kujunesid, avab teemat uuest vaatenurgast.

„Eestlane olen ja eestlaseks jään“

Eeriku ja paljude tema saatusekaaslaste jaoks, kes 1944. a sõjakeerises olid sunnitud Eestist lahkuma, on olnud eestlus sama vajalik kui õhk või kui „igapäevane leib“, nagu Eerik ise oma raamatus kirjutab. Eeriku vanne, et „eestlane olen ja eestlaseks jään“ ei ole isamaalistest lauludest kantud võltspaatos. Eerik on eestlane, sest teistmoodi ta ei saa, ei taha ega oska, sest ta on eestlaseks sündinud ja „kellekski teiseks ei kõlba“. Samas kumab nii käesolevast kui Eeriku varasematest raamatutest läbi kurbus selle üle, nagu ei peetaks Eestis väliseestlasi nendeks päris õigeteks eestlasteks.

Pidasin 2016. a kevadel Tartu Ülikooli aulas loengu teemal „Kes on õige eestlane?“, mis järgmisel päeval ilmus ka ajalehes Postimees. Minu kõne põhisõnum oli lihtne ja võib-olla isegi triviaalne: õige eestlane on see, kes tahab eestlane olla ja ennast eestlaseks peab. Hiljem on seda mõtet oma sõnavõttudes korranud mitu Eesti poliitikut ja avaliku elu tegelast, nii et sellest on kahjuks või õnneks saanud omamoodi käibefraas. Kuigi artikkel sai ka Eestis pisut tähelepanu, näis mulle, et see puudutas kõige enam just väljaspool Eestit elavaid eestlasi. Mitu neist, võhivõõrad inimesed, võtsid minuga loo ilmumise järel ühendust ja kirjutasid oma valusa artikli sellest, kuidas võõrsil elatud aastad on nende eestlust kodueestlaste silmis oluliselt kahandanud. Lausa nii, et eestlaseks neid sünnimaal enam ei peeta. „Väliseestlane“, nagu ka Eerik oma raamatus kirjutab, „pole rahvus, vaid karistus“. Karistus mille eest, tahaks küsida, kas tõesti sõjapagulasena Eestist lahkumise eest?

Üheskannatamine

Nagu olen varasemates lugudes kirjutanud, ei ole eestlus defineeritav ainult eesti keele oskuse või päritolu läbi. Samavõrra on eestlaseks olemise identiteedi keskmes teised eestlased, ühine elulugu ja tegevused Eestis, ühine kannatamine küll võõrvõimu, viletsa ilma või kollektiivse rumaluse käes. Just üheskannatamine on eestluse kvintessents ja selle järgi kaotavad olulise osa eestlusest need, kes on vabatahtlikult välismaale kolinud vaba maailma tingimustes, kuid ennekõike need, kes lahkusid Eestist 1944. a sügisel. See, nagu Eerik ühes oma kirjas väga täpselt sõnastas, tekitas sügava rahvusliku lõhe, mille „üle suudavad ehitada silla vaid need, kes taipavad, et neid üheskannatamisi oli kaks ja et nende kannatuste suuruses ei olnud märkimisväärset vahet. 1944. a sügisel, kui rahvas seisis minna-jääda valiku ees, tuli kõigil loobuda emmast-kummast: kodumaast või vabadusest. Mõlemad olid armsad, mõlemat säilitada polnud võimalik. Selle loovutuse valuga tuli poolsada aastat elada, ükskõik kummale poole kuristikku keegi jäi.“

Tahaks loota, et see kibedus ja üheskannatamise narratiiv on põlvkondade vahetumisega kadumas, just nii nagu on tasahilju lahkumas see põlvkond, kes Teise maailmasõja päevil pidi tegema raske ja valuliku otsuse, kas minna või jääda. Ehk annavad meile mõistmist need miljonid Ukraina sõjapagulased, kelle Venemaa kuritegelik ja halastamatu sõjamasin on mööda Euroopat laiali pillutanud. Lapsed ühe käe otsas, teises käes tilluke kohver, kuhu kogu senine elu kokku pakitud – nii mindi ka 1944. a, teadmata kuhu täpselt või mida tulevik toob. Roheline kohver näpus, lahkus kodust ka 17-aastane Eerik. Kohvrist jäi põgenemise käigus alles vaid isa tehtud võti, kuniks seegi kadus.

„Inimene on vana alles siis, kui ta enam midagi ei tunne.“

Nii ütleb oma raamatus „Triumfikaar“ Erich Maria Remarque, mõeldes hinge, mitte ihu. Eerikul on vananemise ja vanaks olemise kohta samuti öelda üht-teist, mis nimekaim Erichile sugugi alla ei jää. Eeriku mõtisklusi lugedes meenusid mulle esimese hooga ühe Bulgaariast pärit kolleegi sõnad, kellega aastaid tagasi ühe üle-euroopalise projekti koosolekul kohtusime. Täpseid sõnu enam ei mäleta, kuid mõte kõlas umbes nii: „Ma kadestan noori, sest neil on kõik alles ees, ja kadestan vanu, sest nad on nii kaugele välja jõudnud.“ Mulle tundus ikka, et see oli erakordselt tabavalt öeldud, kuid Eerik võtab sama mõtte veelgi elegantsemalt kokku: „Noorus on kingitus, vanadus on saavutus. Mitte kõik noored ei suuda endale tulevikku rajada, kuid igal vanal on minevik.“ Kui saaks, siis raiuks need sõnad kivisse ja sunniks kõiki koolilapsi neid hümnile lisaks pähe õppima.

Vanaks saamine iseenesest ei ole mingi kuri haigus või nõidus, mis inimeselt tema olemuse röövib ja mingiks teistsuguseks veidraks olendiks (n-ö vanainimeseks) muudab. Kurja juureks on ühiskondlikud eelarvamused ja stereotüübid selles osas, mida vanemad inimesed võiksid ja peaksid tegema ja kuidas välja nägema. Kahjuks on inimloomus nii üles ehitatud, et saame sellest kõigest aru alles siis, kui juba ise seenior-vanuseklassi kuulume ning keegi meid enam kuulda ei võta.

Kes kustutab tule

Raamatu kõige hingekriipivamalt ilusad hetked on seotud inimestega, kellega Eeriku teed mingil ajahetkel on ristunud. Mõtisklused kadunud sõpradest ja kirjasõpradest ja raamatus esitatud luuleread on kaunid ning siirad ja panevad mõtlema elu hapruse ja ajalikkuse üle. Suurem osa Eeriku kallitest kaasteelistest on paraku tänaseks päevaks juba igavikulistele radadele lahkunud. Kuid iga lahkumine on valus, mitte ainult see lõplik üle Toonela jõe. Silvia Luige-Kuriste Eerikule pühendatud luuleread, kui too 1957. a Austraaliast Kanadasse sõitis, kõnetavad kõiki, kes on siin elus jumalagajätu magusvalusat maitset tundnud.

Raamatus on teisigi igavikuhõngulisi hetki, mis jäävad meeli kummitama veel pikka aega pärast raamatu lugemist. Kes peab kõne viimasele kõnelejale, kes kustutab tule?

(Lugege ka eelmises lehes, EE # 36, 9. sept. 2022 lk 12 ilmunud Kaire Tensuda intervjuud Eerik Purjega, milles autor räägib lähemalt oma hiljuti ilmunud raamatust „Üksi ja omaette“.)


Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava andis üle volikirja

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava andis üle volikirja

Neljapäeval, 22. septembril andis Eesti suursaadik Margus Rava üle volikirja Kanada kindralkubernerile Mary J. May Simonile.Voliki...

Tartu College 52

Tartu College 52

Tartu College tähistas oma 52. aastapäeva laupäeval, 24. septembril dr. Vello Sootsi mälestusloenguga, mille esitas tekstiilikunst...

TC 50+2: Oi, milline pidu…

TC 50+2: Oi, milline pidu…

Kõige paremad ja suuremad peod kestavad ikka mitu päeva ning on mitmekesised - on head toitu, muusikat, meelelahutust ning suurepä...

Geocaching: the Contemporary Treasure Hunt

Geocaching: the Contemporary Treasure Hunt

A hunt for treasure is, in many ways, more about the hunt itself than what exactly you find. Think about all of the kids who've go...

University of Tartu Requests Financial Help for Refugee Ukrainian Students

University of Tartu Requests Financial Help for Refugee Ukrainian Students

Shortly after the Russian invasion of Ukraine, the University of Tartu (UT) established a scholarship fund to support refugee...

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - October 2022

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - October 2022

Ukrainian refugees in Estonia will face difficult challenges as winter approaches. Daily necessities such as food, heating and ele...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Error: No articles to display

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toro…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As such a few updates are in orde...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult k…

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost umbes tunniajase autosõidu kaug...

Projekti KESKUS Teade #154 - LÄÄST BLÄÄST – piletid Toronto Eesti Maja lõpupeole - Tähistame ja täname Toronto Eesti Maja!

Projekti KESKUS Teade #154 - LÄÄST BLÄÄST – piletid Toronto Eesti Maja lõpupeo…

Mis oleks parem viis meie kogukonna kodu mälestamiseks, kui väärikas pidu, millel jookseb heliriba mitme lemmikbändi ja -esineja...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Laulge Jumalale

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Laulge …

Laulge Jumalale, mängige kiites Tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema nimi on Issand. Hõisake rõõmu pärast tema ...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pärand ulatab kaugele tulevikku...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pärand ulatab kaugele tulevikku...

Lõpetades tegevuse, avaldavad Akadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN) tänu kõigile, kes mingil määral toetasid heategevusorganisa...

Eesti Elu Nr. 39 - 30. september 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 39 - 30. september 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. septembri 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&...

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

Kolmapäeval 21. septembril 2022.a esines Torontos TC50+2 ürituste raame, koostöös EMW muusikaprogrammiga, ansambel ...

FOTOD - TC50+2 DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tartu College’is. NÄITUSE ,,Meie Tartu“ AVAMINE.

FOTOD - TC50+2 DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tar…

Laupäeval, 24. septembril 2022.a - DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tartu College’is. NÄITUSE ,,Meie Ta...

FOTOD - TC50+2 – PIDU Axis Club'is koos Lexsoul Dance Machine, The Shuffle Demons ja Vaiko Eplikikuga

FOTOD - TC50+2 – PIDU Axis Club'is koos Lexsoul Dance Machine, The Shuffle Dem…

Reedel, 23. septembril 2022.a toimus  Axis Club'is (722 College St) TC50+2 – PIDU , esinesid Lexsoul Dance Machine & The ...

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

"Meie Tartu/Our Tartu" is a feature length (65 min) documentary about the history and future of Toronto's Tartu College. The film ...

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täienduskoolide kauaaegse koduga. Toron...

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemine 1944 ja meie“

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,…

Esmaspäeval, 19. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents «Suurpõgenemine 1944 ja meie», kuhu esime...

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Pühapäeval, 18. septembril võitsid U19 maailma meistrivõistlustel (MM-il) Türgis Kanada esipaar, eesti juurtega Ruby Sõrra (17 a) ...

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Anne Rungi, Kanada seenior tipp-tennisemängija võistles Tennis Super-Senior World Championships’il, mis toimusid Mallorcas, Hispaa...

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Back in March 2020, the life of Georg Ots was discussed in relation to opera history in Estonia and Canada. But among Estonian-Can...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

DIGITAL Estonian Life No. 39 - September 30, 2022Take a look at other digital issues here:
Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 37 - 16. september 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 36 - 9. september 2022 - DIGILEHT


 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlifeAny questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 

Error: No articles to display

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tantsupeost

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tan…

Sel aastal möödub 60 aastat esimesest noorte laulu- ja tantsupeost. Sel puhul kutsuvad Eesti Rahva ...

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Alates 12. oktoobrist on Todmorden Millsi (67 Pottery Rd) Papermill galerii uksed avatud Eesti Kuns...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Vastupanuvõitluse päevaks

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

,,Kuna maal on sageli olnud sõdu, siis Siimon Mattatiase poeg, Joojaribi poegade järglaste hulgast,...

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowitsch (1935 -2022)

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowi…

Some ten years ago, in early spring, I decided to visit the island of Aegna. It was a Sunday, but n...

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling c…

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year, a documen...

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline näitus

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline…

Ukraina ja Ukrainas toimuv on maailmas eriliselt olulisele kohale tõusnud alates 24. veebruarist, m...

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates o…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As...

Putin must be held accountable for war c…

By July, Ukrainian authorities stated that it had identified more that 21,000 war crimes. They had ...

Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - …

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 23. septembri 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&n...

FOTOD - TC50+2. Lexsoul Dance Machine KONTSERT Cotton Factory’s Hamiltonis

FOTOD - TC50+2. Lexsoul Dance Machine KO…

Neljapäeva, 22. septembri 2022.a ühtul toimus Hamiltoni Cotton Factory’s TC50+2 pidustuste raa...

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septembris Kanadas

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septem…

Alates 2013. aastast tegutsev Eesti funk-soul-disko bänd Lexsoul Dancemachine esineb septembris mit...

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

On Wednesday, October 12,2022 the doors at the Papermill Gallery at Todmorden Mills will open for a...

Arne Roosman 90

Arne Roosman 90

Augusti lõpus pühitses kunstnik Arne Roosman oma 90. sünnipäeva Coe Hillis, Põhja-Ontarios.Arne sün...

How this Estonian county is revolutionizing local transportation

How this Estonian county is revolutioniz…

(For more information on Ampler e-bikes, read Vincent Teetsov’s article “Can e-bikes solve our tran...

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe eluvõidusõidud filmiks

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe e…

Väikerahval on oma vägevad kangelased, keda avar maailmgi tunnustanud. Erika Salumäe, kahekordne ol...

The New Face of VEMU: A Conversation with Artist Jessie Anneli Viirlaid McNeil

The New Face of VEMU: A Conversation wit…

In the second interview in “The New Face of Estonian Museum Canada/VEMU” series, we focus on Estoni...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Tänulikkus

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Tänulikku…

Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2Tuntud lugu räägib ateistist...

Eestis ilmus olümpiaraamat Los Angeles 1932

Eestis ilmus olümpiaraamat Los Angeles 1…

30. juulil 1932 avati Los Angeleses X suveolümpiamängud. Nüüd, üheksakümmend aastat hiljem, jõudis ...

Eessõna Eerik Purje raamatule „Üksi ja omaette“

Eessõna Eerik Purje raamatule „Üksi ja o…

Anu Realo, Warwicki Ülikooli professor, Euroopa Isiksusepsühholoogide Ühingu president, Eesti Teadu...

Erich Roodus pärandas Raekülale stipendiumi

Erich Roodus pärandas Raekülale stipendi…

15. septembril sõlmiti Raeküla Vanakooli keskuses (Lembitu 1, Pärnu) kolmepoolne koostöökokkulepe, ...

Keelerulett alustas oma uut hooaega

Keelerulett alustas oma uut hooaega

Keelerulett alustas 13. septembril uut hooaega. Intergratsiooni Sihtasutuse poolt koroonapande...

Tõnu Kaljuste dirigeerib Torontos

Tõnu Kaljuste dirigeerib Torontos

Hinnatud dirigent Tõnu Kaljuste dirigeerib septembris taas Torontos.Soundstreams on kutsunud Kaljus...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois …

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost ...

The long and poisonous tentacles of Kremlin intimidation

The long and poisonous tentacles of Krem…

The world has yet again been shocked by a brazen attempt to poison and kill another opponent of Rus...

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava andis üle volikirja

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava and…

Neljapäeval, 22. septembril andis Eesti suursaadik Margus Rava üle volikirja Kanada kindralkuberner...

Tartu College 52

Tartu College 52

Tartu College tähistas oma 52. aastapäeva laupäeval, 24. septembril dr. Vello Sootsi mälestusloengu...

TC 50+2: Oi, milline pidu…

TC 50+2: Oi, milline pidu…

Kõige paremad ja suuremad peod kestavad ikka mitu päeva ning on mitmekesised - on head toitu, muusi...

University of Tartu Requests Financial Help for Refugee Ukrainian Students

University of Tartu Requests Financial H…

Shortly after the Russian invasion of Ukraine, the University of Tartu (UT) established a scho...

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - October 2022

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - …

Ukrainian refugees in Estonia will face difficult challenges as winter approaches. Daily necessitie...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pärand ulatab kaugele tulevikku...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pära…

Lõpetades tegevuse, avaldavad Akadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN) tänu kõigile, kes mingil mää...

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

Kolmapäeval 21. septembril 2022.a esines Torontos TC50+2 ürituste raame, koostöös EMW muu...

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tar…

"Meie Tartu/Our Tartu" is a feature length (65 min) documentary about the history and future of Tor...

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse …

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täiendus...

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemine 1944 ja meie“

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mäle…

Esmaspäeval, 19. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents «Suurpõgen...

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpalli…

Pühapäeval, 18. septembril võitsid U19 maailma meistrivõistlustel (MM-il) Türgis Kanada esipaar, ee...

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Anne Rungi, Kanada seenior tipp-tennisemängija võistles Tennis Super-Senior World Championships’il,...

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline näitus

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline…

Ukraina ja Ukrainas toimuv on maailmas eriliselt olulisele kohale tõusnud alates 24. veebruarist, m...

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates o…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois …

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost ...

Elusõnad kalmistul - Vana-Andrese koguduse surnuaiapüha York kalmistu N osas.

Elusõnad kalmistul - Vana-Andrese kogudu…

Taevas oli küll hall ja pilvine, aga ilm oli selgi korral lootusrikkam, kui ilmatargad olid rahvale...

It’s Time to Let Loose and Celebrate: Tartu College 50+2 is Here!

It’s Time to Let Loose and Celebrate: Ta…

Tartu College has become a favourite meeting spot for the Toronto Estonian community and other cult...

Soomepoiste mälestuspäev Muuksil

Soomepoiste mälestuspäev Muuksil

3. septembril toimus Muuksi linnamäel Põhjatähe mälestusmärgi juures soomepoiste mälestuspäev, mis ...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowitsch (1935 -2022)

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowi…

Some ten years ago, in early spring, I decided to visit the island of Aegna. It was a Sund...

Putin must be held accountable for war c…

By July, Ukrainian authorities stated that it had identified more that 21,000 war crimes. ...

Arne Roosman 90

Arne Roosman 90

Augusti lõpus pühitses kunstnik Arne Roosman oma 90. sünnipäeva Coe Hillis, Põhja-Ontarios...

How this Estonian county is revolutionizing local transportation

How this Estonian county is revolutioniz…

(For more information on Ampler e-bikes, read Vincent Teetsov’s article “Can e-bikes solve...

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe eluvõidusõidud filmiks

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe e…

Väikerahval on oma vägevad kangelased, keda avar maailmgi tunnustanud. Erika Salumäe, kahe...

The long and poisonous tentacles of Kremlin intimidation

The long and poisonous tentacles of Krem…

The world has yet again been shocked by a brazen attempt to poison and kill another oppone...

Can Putin still claim victory in defeat?

It’s perhaps one of the questions most often posed recently. At the time of this writing, ...

Meelelahutust: Volli veste - Kohtumine mungaga

Meelelahutust: Volli veste - Kohtumine m…

Ei tähenda, ku kaua oled siinsinatsel maamunal viibinud, ikke avab elu silmi. Olin ommukus...

Kolga's remarks to recent session of Parliament's Foreign Affairs Committee

Kolga's remarks to recent session of Par…

Thank you Mr. Chairman and members of the committee for the opportunity to appear before y...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Geocaching: the Contemporary Treasure Hunt

Geocaching: the Contemporary Treasure Hu…

A hunt for treasure is, in many ways, more about the hunt itself than what exactly you fin...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Laulge Jumalale

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

Laulge Jumalale, mängige kiites Tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema ni...

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Time Machine: Preserving the Sonic Histo…

Back in March 2020, the life of Georg Ots was discussed in relation to opera history in Es...

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tantsupeost

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tan…

Sel aastal möödub 60 aastat esimesest noorte laulu- ja tantsupeost. Sel puhul kutsuvad Ees...

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Alates 12. oktoobrist on Todmorden Millsi (67 Pottery Rd) Papermill galerii uksed avatud E...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Vastupanuvõitluse päevaks

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

,,Kuna maal on sageli olnud sõdu, siis Siimon Mattatiase poeg, Joojaribi poegade järglaste...

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling c…

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year, ...

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septembris Kanadas

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septem…

Alates 2013. aastast tegutsev Eesti funk-soul-disko bänd Lexsoul Dancemachine esineb septe...

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

On Wednesday, October 12,2022 the doors at the Papermill Gallery at Todmorden Mills will o...


Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo