Eesti laulupidudest sündinud kongressid

Grupp Välis-Eesti Kongressist osavõtjaid 3. juulil 2019 Eesti Ajaloomuuseumi,Maarjamäe lossi saalis (2019)Grupp Välis-Eesti Kongressist osavõtjaid 3. juulil 2019 Eesti Ajaloomuuseumi,Maarjamäe lossi saalis (2019)

IX Eesti laulupeo eel 1928. a otsustasid Eesti kirjandustegelased ja noorsoo-organisatsioonide juhid asutada Välis-Eesti Ühingu ning korraldada ülemaailmne Välis-Eesti Päev Tallinnas, kuhu oli oodata ka väliseestlasi. Mõlemad üritused õnnestusid üle ootuste hästi.


18. aprillil 1928 asutati Välis-Eesti Ühing. Tallinnas asutatud Välis-Eesti Ühingu loojateks olid Eesti eestlased, kel oli eesmärk „ühendada ja rakendada Välis-Eesti ja Kodu-Eesti ühisele rahvuskultuurilisele ja majanduslikule ülesehitavale tööle kodumaa kasuks“.


Õnnestus ka 3. juulil 1928 peetud ülemaailmne Välis-Eesti Päev Tallinnas. Kohale tuli 80 väliseesti esindajat, peamiselt USA-st ja Lätist (kummastki üle 30 inimese), ka Saksamaalt, Belgiast, Venemaalt, Soomest ja isegi Kongost ning sadu osavõtjaid Eestist. Osavõtjate arvust ja laiast geograafilisest haardest lähtuvalt hakati seda Välis-Eesti Päeva pidama I Välis-Eesti Kongressiks.

 


1933. a toimunud II Välis-Eesti Kongress otsustas, et Välis-Eesti Ühing on kõikide väliseesti organisatsioonide keskorganisatsioon ja „Välis-Eesti Ühingu Kongresside korraldamine iga viie aasta järel Tallinnas laulupidude eelõhtul on Välis-Eesti Ühingu põhikirjaline ülesanne.“


1938. a. toimus Tallinnas III Välis-Eesti Kongress paljude väliseesti organisatsioonide poolt delegeeritud liikmete osavõtul.


Teise Maailmasõja eelõhtuks oli Välis-Eesti Ühing saavutanud väliseestlaste tunnustuse, sh alates 1928. a. Välis-Eesti Päeva laiaulatusliku tähistamise tava väliseesti seltsides üleilmselt on aidanud asutada väliseesti koole ja haridusseltse, mis toimisid välisriikides ka pärast seda, kui nõukogude võim katkestas 1940. a. Välis-Eesti Ühingu tegevuse kodumaal.


Eesti taasiseseisvumine andis võimaluse 1995. a. taastada Välis-Eesti Ühingu (VEÜ) tegevus valitsusvälise organisatsioonina. Ühing on korraldanud Tallinnas Välis-Eesti Kongresse aastail 1999, 2004, 2009, 2014 ja avaldanud kongresside ettekannete kokkuvõtteid kirjastuse „Välis-Eesti“ väljaannetena. (Pikemalt Eesti Elu 30.08. 2019 paberlehes)

 

 

Leili Utno