Use social media:

Virtuaalne konverents - Ilmar Külveti loomingust ja loomusest tema 100. sünniaastapäeval

Vasakult Hannes Oja, Kalju Lepik, Arved Viirlaid ja Ilmar Külvet Viirlaiu kodus 1966 Lepiku visiidi puhul. Foto IK isikuarhiivist. Fotograaf: Vaike KülvetVasakult Hannes Oja, Kalju Lepik, Arved Viirlaid ja Ilmar Külvet Viirlaiu kodus 1966 Lepiku visiidi puhul. Foto IK isikuarhiivist. Fotograaf: Vaike Külvet
On kummaline, kuidas elu muudab sind teinekord lähedaseks inimestega, keda sa pole päriselus mite kunagi kohanud. Siis, kui ma 2003 sügisel Ilmar Külveti abikaasa Vaikega Torontos tutvusin, oli Ilmari surmast möödunud juba üle aasta. Kui Vaike veidi hiljem mu poole pöördus palvega aidata koostada raamat Ilmari mälestuseks, oli mul raske ei öelda, sest Vaikest oli saanud mu hea sõber ja nõnda tundsin vastutust ka Ilmari ees. Nii ka nüüd, mil Ilmar Külveti sünnist möödub 100 aastat.

Ilmar Külveti nimi ei olnud mulle, Nõukogude Eestis sirgunule, muidugi võõras. Teadsime teda kui häält Ameerikast. Mul on selgelt meeles, kuidas vanaisa õhtuti raadiost Ameerika Häält välja timmis, et seda siis pingsalt kuulata. See justkui tünni põhjast kostuv ja veidi võõrapärase aktsendiga eestikeelne jutt ei pakkunud lapsele erilist huvi, küll aga kinnistas arusaama, et kusagil mujal on üks teine Eesti, Välis-Eesti, kus elas oma perega mu vanatädi, keda ma ei olnud kunagi kohanud. Nõnda sai tuttavaks ka Ilmar Külveti nimi. Aastaid hiljem järgnes tutvus tema loominguga.

Ilmar Külvet ongi paljudele kodueestlastele tuttav eeskätt Ameerika Hääle kaudu. Põhja-Ameerikas olevat selle jaama kuulamine olnud keeruline, kui mitte päris võimatu. Siin tunti hästi tema tegevust ajalehe „Vaba Eestlane“ juures. Nii polegi vahest vale Külveti elutööd kaaludes teha algust ajakirjandusest, mida ta isegi oma esimeseks armastuseks on nimetanud.

21. novembril 1920 Keilas sündinud poiss alustas oma ajakirjanduslikku tegevust juba Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasena, saates „Rahvalehele“ oma esimesed – sporditeemalised - kaastööd. Õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis katkestas sõda, kuid ajakirjanikuametit õpetas tegutsemine „Eesti Sõna“ ja „Rindelehe“ toimetuses. Kui Külvet 23-aastasena Eestist lahkus, oli tal juba omajagu kirjutava ajakirjaniku kogemust.

Põgenikutee viis noormehe Saksamaale. Eestisse jäi maha ema Maria, kellega kohtuti uuesti 1967. aasta suvel, mil ema tuli Ilmarile Kanadasse peaaegu aastaks külla. Veel korra nähti teineteist 1973. aastal Eestis, aga Ilmari järgmise kodumaavisiidi ajal 1988 ei olnud ema enam elavate seas.

Saksamaal peatus Külvet Briti tsooni DP-laagrites Bosenis, Schwarzenbeckis ja Lübeckis. Schwarzenbeckis sai temast „Elava Sõna“ ja Lübeckis „Sõnumite“ üks väljaandjaid. Edasine teekond viis teda lühidalt Berliini, Tirooli, Pariisi ja 1947.a Inglismaale, kust tal õnnestus 1952.a välja rännata Kanadasse.

Torontos alustas Külvet töömeheteed T. Eaton Company laotöölisena, aga juba 1953.a oli ta ametis ajakirja „Kodukolle“ ja aastast 1956 ajalehe „Vaba Eestlane“ toimetuses, olles lehe toimetaja kuni 1971. aasta lõpuni. 1972 alguses kolis Külvet Washingtoni, et hakata tööle Ameerika Hääle juures, kuhu jäi kuni 1992. aastani: alguses eesti toimetuse liikmena, aastast 1988 selle peatoimetajana ja juhataja asetäitjana. 1999 veeburaris kolis ta tagasi Torontosse, kus jätkas Ameerika Hääle ja „Vaba Eestlase“ kaastöölisena kuni tervise halvenemiseni 2000. aastal. Ilmar Külvet suri Torontos 27. aprillil 2002.

Ilmar Külveti ajakirjanduslik looming on mahukas ja mitmekesine. Vaike poolt ellu kutsutud raamatuprojekti „Ilmar Külvet. Vana arm ei roosetata“ (Eesti Kirjandusmuuseum, 2005) üheks eesmärgiks oligi koondada ja taas lugejateni tuua Ilmari aastakümnete pikkust ajakirjanduslikku loomingut, mis dokumenteerib mitte ainult maailmas ja Eesti pagulaskonnas toimuvat, vaid ka kirjutaja enda elukäiku, sh koos Vaikega tehtud arvukaid reise. Terase vaatleja ja vaheda ütlejana on Külvet ajalukku kirjutanud erinevaid inimtüüpe ja olukordi, ka Vox Populi ja Vihase Viikingi varjunime all. Tema kultuuriteemalisi artikleid ja arvustusi avaldasid teisedki väliseesti väljaanded, hiljem ka Eesti ajakirjandus.

Ilmar Külvet kahetses, et ta jõudis ilukirjanduse juurde liiga hilja. Vähem tuntud on fakt, et juba gümnaasiumipõlves, 1938. aastal, avaldas ta luuletusi õpilasväljaandes „Tuleviku Rajad“ (muide, koos Jaan Krossiga). Seejärel kulus aastakümneid, kuni ta taas kirjanduse juurde pöördus. Algust tegi ta tõlgetega, mis ilmusid kirjastuse Orto väljaannetena, liikudes edasi näitekirjanduse juurde. Külvet on tunnistanud, et juba lapsena oli tal suur teatrihuvi. Seega pole imestada, et hilisemas elus tema sulest palju teatriarvustusi tuli.

Näitekirjanikuks hakanud ta aga ühe väljakutse peale. Mõned Kanada eesti näitlejad olevat kord pärast tema järjekordset kriitilist kirjatööd soovitanud, et eks katsugu ise paremini kirjutada, vaadaku, kui kerge see on. Külvet katsus ja pidi tunnistama, et kerge ei olnud. Aga kirjutama ta jäi. Näidend „Paradiisi pärisperemehed“ valmis 1963, järgnesid „Trooja hobune“ (1965), „Lamp ei tohi kustuda“ (1966, täiendatud 1967), „Sild üle mere“ (1968), „Suletud aken“ (1970, täiendatud 1975), „Menning“ (1977), „Jõud ja õigus“ (1988) ning dateerimata ning käsikirja jäänud „Tuulispea“ ja „Maskide eemaldamise tund“. Osa näidendeid ilmus ajakirjas „Mana“ ja autori omakirjastuslikult väljaantud „Näitemänguraamatus“ (1982). Hilja Kuke tõlgitud „Sild üle mere“ nägi trükivalgust kogumikus „Bridges Across the Sea: Seven Baltic Plays“ (1983).

Külveti näidendeid lavastati paguluses (Toronto, Vancouver, New York, Minneapolis, Chicago, Los Angeles, Stockholm, Göteborg, Norrköping, Eskilstuna jm) ja Eestis („Menning“ teatris „Vanemuine“ 1990). Autor on tunnistanud, et peaaegu kõik tema näidendid on esile kutsunud poleemikat ja see talle meeldis, sest „sel viisil pannakse mõtted liikuma, äratatakse inimesed ükskõiksuse tardumusest“.

Külveti „Silda üle mere“ on peetud üheks paremaks paguluses kirjutatud eesti näidendiks üldse. 1960. aastate lõpul valminud näidend kajastab tollaseid valusaid ja vastuolulisi momente Kanada eestlaskonna elus. Nn kaikameeste ultrakonservatiivse maailmavaate põrkumine liberaalsema maailmanägemisega, eriti Nõkogude Eestiga suhtlemises, aga ka muudes ideoloogilistes küsimustes, on näidendi selgrooks. Kõnekas on fakt, et seda Külveti näidendit pole mitte kunagi mängitud Torontos, kuhu Stockholmis tegutsenud Pinna Stuudio selle 1972.a ülemaailmsete eesti päevade puhul tuua tahtis. Päevade peakorraldajad laitsid mõtte maha. Signe Pinnal soovitati Torontosse tuua mõne teine näitemäng, millega Pinna ei nõustunud. Mardi Valgemäe võttis selle probleemidepuntra oma kirjas Ilmar Külvetile kokku nõnda: „Arvasin siiani, et me kõik /---/ põgenesime riigikorra eest, mis röövib inimeselt kõige muu kõrval ka sõna- ja mõttevabaduse. Ja nüüd dikteerib eesti päevade juhtkond, mida võib lavastada ja mida mitte! Pinnast oli see tore, et ta keeldus vastu tulemast sotsiaalsele tellimusele esineda mõne muu näidendiga, „mida stuudiole küll soovitati“ (!!). /---/ Kas nad siis tõesti ei taipa, et sellise tsensuuri tegemisega minetame mitte ainult oma pretensioonid demokraatlikuks ühiskonnaks, vaid kaotame ka iga iseseisvalt mõtleva inimese - eriti noorte - respekti eesti asja vastu.“

Kriitiline vaade kannab ka Külveti proosaloomingut. Teatriteadlane Piret Kruuspere on tema loomingust rääkides kasutanud märksõnu rõhutatult isepäine, avameelne ja kompromissitu. Vaatamata autori tundlikule sotsiaalsele närvile tegelevad tema teosed siiski ka universaalse inimloomusega – selle nõrkuste ja voorustega. Külvetilt on ilmunud kolm kogumikku lühijutte („Kuhu kuulud, Kristjan?“ 1982, „Jääkaru hingus“ 1986, „Gulliveri käekõrval“ 1996) ja kaks romaani („Suupill ja 500 tuubat“ 1987, „Kes oskab lugeda hieroglüüfe“ 1989). Rida novelle ilmus 1989-1995 ka Eestis, ajakirjas „Looming“.

Ilmar Külveti töid tema suurjuubeli puhul üle lugedes pani mind hämmastama, kuivõrd aktuaalsed on teemad, mis kirjanikku aastakümnete eest käivitasid: ideoloogiliste äärmuste põrkumine ja omavaheline lepitamatu sõda, kus lähevad relvadena käiku oma vaadete pealesurumine hirmutamise ja manipuleerimisega, vaba mõtte tsenseerimine, valepropaganda levitamine. Külvetit vaevas eestluse tulevik, eriti eestikeelse kultuuri edasikestmine väljaspool kodumaad. Ta ei ole oma hoiakutes liialt optimistlik, aga ka mitte halavalt pessimistlik. Ajakirjanikuna säilitab ta elu vaadeldes reaalsustaju, selge pilgu ja terve skepsise - selle hoiaku võtab ta kaasa ka oma ilukirjanduslikku loomingusse. L. Trett on ühes oma kirjatöös tunnustanud Külvetit sõltumatu mõtteviisi ja loominguvabaduse kaitsmise eest, aga ka selle eest, et ta on püüdnud probleeme mõista nende rahvuslikus ja poliitilises komplitseerituses ning inimlikus sügavuses.

Külvetit tasub üle lugeda nii Eestis kui siin, Eestist eemal. Kodumaal aitaks see ehk paremini mõista pagulaseestluse kui nähtuse mitmekesisust ja komplitseeritust. Siin, Kanadas, pakub tema looming võimaluse vaadata ühtaegu nii ajalukku kui peeglisse – mõlemad tegevused võiksid tulla kasuks kogukonna tervisele. Kusagile pole kadunud ka vajadus jätkata selle silla ehitamist, mis seob eestlasi võõrsil ja kodumaal. Ning muidugi väärib igal ajal lugupidamist julgus väljendada oma seisukohti, hoolimata võimalusest sattuda seejärel lahmiva kriitika laviini alla. Ilmar Külveti looming väärib lugemist ja tema kui intellektuaali julgus ja suveräänsus järgimist.


Piret NoorhaniKonverentsi info: Laupäeval, 21. novembril kell 12 (Kanada aja järgi) toimub Zoomis väliseesti kirjanduse tähtsündmustele pühandatud konverents, millega tähistatakse Eesti Kirjanike Kooperatiivi 70., Bernard Kangro 120., Kalju Lepiku 100. ja Ilmar Külveti 100. juubelit. Konverentsi korraldavad: Eesti Vabariigi suursaatkond Stockholmis, Eesti Teadusliku Seltsi Lõuna-Rootsi osakond, Lõuna-Rootsi Eesti Maja Ühing, Väliseesti Muuseum. Üritus toimub Zoomi keskkonnas virtuaalselt. Registreerunutele saadetakse link ürituse toimumise aadressiga. Registreerumine: https://rb.gy/def5q5 
Ilmar Külvet. Foto IK isikuarhiivist.Ilmar Külvet. Foto IK isikuarhiivist.


Peeter Linnap “A Man Through History”

Peeter Linnap “A Man Through History”

Exhibition and book at Pallas Gallery Riia 11,Tartu, Estonia December 21. 2020/ 7.-25. January 2021Curators Andrus Kannel and Peet...

Marcus Kolga: Canada is not immune to Capitol Hill riots

Marcus Kolga: Canada is not immune to Capitol Hill riots

Last week, Canadians watched in horror as a violent mob smashed their way into the U.S. Capitol — never believing that the same co...

Marcus Kolga: Canada must work with Biden to defend our democracies against Russia

Marcus Kolga: Canada must work with Biden to defend our democracies against Ru…

As the Western world happily counts down the days before Donald Trump’s U.S. presidency is finally over, Russian President Vladimi...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu avalik avaldus Eesti Vabariigi Riigikogu erakondadele

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu avalik avaldus Eesti Vabariigi Riigikogu erakond…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu – ÜEKN – ühendab koostööks väljaspool Eestit elavate eestlaste keskorganisatsioone kümnes riigis: ...

Peeter Linnap “A Man Through History”

Peeter Linnap “A Man Through History”

Exhibition and book at Pallas Gallery Riia 11,Tartu, Estonia December 21. 2020/ 7.-25. January 2021...

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Alates 7.01.2021 on avatud Integratsiooni Sihtasutusetaotlusvoor „Väliseesti kultuuriseltside toetu...

Festival Annetekoda kutsub osalema

Festival Annetekoda kutsub osalema

Konkurss-festival Annetekoda kutsub igas vanuses andeid kõikidelt erialadelt - rahvakunst, käsitöö,...

The Eastern Partnership Conundrum

The Eastern Partnership Conundrum

As a one of the world's most ethnically diverse and multicultural nations, it is in Canada's DNA to support those who want to foll...

Global Estonian Insights: Liisa Orav of Little Miss Squirrel

Global Estonian Insights: Liisa Orav of Little Miss Squirrel

In the pursuit of learning Estonian as an English-speaker, it's possible that you'll come across a series of videos on YouTube, fr...

*Hurm* for the holidays (and beyond)

*Hurm* for the holidays (and beyond)

Head uut aastat, lovers of kitties aka kiisud! If you've yet to visit the websites of animal shelters in Estonia, I suggest you do...

Kid's Corner: Estonian Toys and Puzzles for Cold or Rainy Days

Kid's Corner: Estonian Toys and Puzzles for Cold or Rainy Days

For young kids today, video games, tablets, computers, and TVs are more accessible than they have been for any generation before. ...

Pühaderõõmu Covid’i ajal

Pühaderõõmu Covid’i ajal

Eesti Maja Sõprade päkapikud küpsetasid jõulupiparkooke, suhkrukooke, banaanileiba ja mitmesuguseid plaadikooke, et viia neid kogu...

50-aastane Tartu College – VEMU kodu

50-aastane Tartu College – VEMU kodu

Tartu College on globaalse eestluse kontekstis unikaalne nähtus mitmes mõttes. See on arhitektuuri maamärk väliseestluse pealinnas...

Festival Annetekoda kutsub osalema

Festival Annetekoda kutsub osalema

Konkurss-festival Annetekoda kutsub igas vanuses andeid kõikidelt erialadelt - rahvakunst, käsitöö, sport, leiutamine, robootika, ...

Pille Lill – naine nagu orkester

Pille Lill – naine nagu orkester

Kohtusin Pille Lillega esimest korda oktoobris 2018, kui tütar Greta oli kutsutud esitama oma loodud laulu „Armas Eestimaa“ Kultuu...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - ARMURIKAS TÕDE

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - ARMURIKAS …

Keegi on ütelnud tabavalt: ,,Elu on ettearvamatu. Iial ei tea, millal midagi head võib juhtuda.“ Soovin teile, armsad, ettearvamat...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega kuulutavad välja tõlkekonkursi, leidma...

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86 - IEC ehitamine jäädvustatakse time-lapse videol

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86 - IEC ehitamine jäädvustatakse time-l…

Pildina saame ajalugu vaid ühe korra salvestada. Ja nõnda on kolm kohaliku Eesti kogukonna ettevõtlikku esindajat võtnud eesmärg...

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aasta parimad pürivad edasi

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aasta parimad pürivad edasi

Eesti valis 2020. aasta säravamaid spordiinimesi paljude aastate tavasid muutes. Põhjuseks muidugi koroonaviiruse pandeemia, mille...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

DIGITAL Estonian Life No. 2 - January 15, 2021 Take a look at other digital issues here:
Eesti Elu Nr. 1 - 8. jaanuar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 50/51 - 18. detsember 2020 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 49 - 11. detsember 2020 - DIGILEHT

 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlife

Any questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 

Peeter Linnap “A Man Through History”

Peeter Linnap “A Man Through History”

Exhibition and book at Pallas Gallery Riia 11,Tartu, Estonia December 21. 2020/ 7.-25. January 2021...

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Alates 7.01.2021 on avatud Integratsiooni Sihtasutusetaotlusvoor „Väliseesti kultuuriseltside toetu...

Festival Annetekoda kutsub osalema

Festival Annetekoda kutsub osalema

Konkurss-festival Annetekoda kutsub igas vanuses andeid kõikidelt erialadelt - rahvakunst, käsitöö,...

Join holistic health coach and award-winning cookbook author Marika Blossfeldt for her Reset & Maintain ZOOM workshop 2021!

Join holistic health coach and award-win…

In previous years Marika has conducted this workshop in person at her home in Beacon NY. Due to Cor...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega kuuluta...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aasta parimad pürivad edasi

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aa…

Eesti valis 2020. aasta säravamaid spordiinimesi paljude aastate tavasid muutes. Põhjuseks muidugi ...

Who violated whose rights?

Who violated whose rights?

Mr. Trump’s suspension or permanent ban from social media such as Twitter, Facebook, Instagram, You...

Meelelahutust: Volli veste - Minevikku hävitades

Meelelahutust: Volli veste - Minevikku h…

Eestlane on teadagi selline, kes ei viska kirbunahkagi ära. Iga asjaga on nii, et hoitakse alles, m...

Eesti Elu Nr. 2 - 15. jaanuar 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 2 - 15. jaanuar 2021 - DIG…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 15. jaanuar 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&nbs...

Rahvastikuminister Riina Solman: tänusõnad hea koostöö eest

Rahvastikuminister Riina Solman: tänusõn…

Head sõbrad üle ilma! Olete kõik juba kindlasti kursis, et Jüri Ratase valitsus astus tagasi, põ...

VIDEO - ERR: Peaminister Jüri Ratas viis presidendile tagasiastumispalve

VIDEO - ERR: Peaminister Jüri Ratas viis…

Möödunud ööl Keskerakonna kuriteokahtlustuse tõttu ametist lahkuda otsustanud peaminister Jüri Rata...

Andres Kasekamp (Postimees.ee): Trumpi kuulsusetu lõpp

Andres Kasekamp (Postimees.ee): Trumpi k…

Kolmapäevased sündmused Kapitooliumi künkal häbistasid vabariiklasi ja USA demokraatiat, kirjutab T...

FOTOD - Ontario järve pardid ja luiged 2021

FOTOD - Ontario järve pardid ja luiged 2…

Ontario järve jäävabades kohtades on talvel näha mitmeid linnuliike. Silveti vana sõnaraamatu järgi...

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas taastada Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ)…

EESTI RAHVUSKOMITEE ÜHENDRIIKIDES PRESSITEADE Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) ot...

“Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020”: Maarja Merivoo-Parro's - New Book of Essays

“Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020”: …

On the airwaves of Estonian Public Broadcasting's Raadio 2 each week, historian and radio journalis...

Sirje Kiin: Jõulukiri 2020

Sirje Kiin: Jõulukiri 2020

Head kodused!Üheksa kuud pandeemia-aja vabatahtlikku kodukarantiini hakkab läbi saama, sest oleme a...

On the Market: An Estonian Podcast Starter Kit

On the Market: An Estonian Podcast Start…

Chances are, through various conversations with friends, you have probably accumulated a growing li...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kristu…

Kolmekuningapäev oli 6. jaanuaril. Keskendun aasta esimeses mõtiskluses just sellele pühale.Kui nüü...

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Alates 7.01.2021 on avatud Integratsiooni Sihtasutusetaotlusvoor „Väliseesti kultuuriseltside toetu...

IEC Project Update #86 -  Time-lapse video will record IEC’s historic construction

IEC Project Update #86 - Time-lapse vid…

We only have one chance to record history in the making, and three intrepid members of the local ...

HÄLL - Teele Marin Vahtla

HÄLL - Teele Marin Vahtla

Kes sündis? Teele Marin VahtlaKus ja millal sündis? 30. septembril 2020 Tartu Ülikooli Kl...

Join holistic health coach and award-winning cookbook author Marika Blossfeldt for her Reset & Maintain ZOOM workshop 2021!

Join holistic health coach and award-win…

In previous years Marika has conducted this workshop in person at her home in Beacon NY. Due to Cor...

MÄRKMIK - Hea võbe* kestab kaua

MÄRKMIK - Hea võbe* kestab kaua

Pühadeaja märke – märgatud, märgilised hetked ja õnnestumised, mis üllatasid, tõid rõõmu ning mälus...

Estonian Russian speaking community is diverse, not homogeneous

Estonian Russian speaking community is d…

For many years now no authoritative voice has suggested that Russian speakers in Estonian represent...

An infernal affliction

An infernal affliction

Some Christmases ago the slender one bemoaned the state of musical affairs. Seasonal music was the ...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Atskoo

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Atsko…

No vot nüid on nisuke lugu, et akkan seda uut aastat pääle natuke riivatu jutuga, vähemalt kiriksak...

Eesti Elu Nr. 1 - 8. jaanuar 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 1 - 8. jaanuar 2021 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 8. jaanuar 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

Riina Solman: Head soovid ja mõtted hooga alanud 2021. aastaks

Riina Solman: Head soovid ja mõtted hoog…

Head üleilmsed eestlased ja Eesti sõbrad! Täna on Kolmekuningapäev ning Eesti rahvakalendris t...

Rahvastikuminister Solman: Vikerraadio saated üleilmsest eestlusest toetavad ühise infovälja loomist Eesti kogukondadega välismaal

Rahvastikuminister Solman: Vikerraadio s…

Vikerraadio eetris hakkab nädalavahetuse hommikuprogrammi osana iganädalaselt kõlama „Hajala ringva...

VIDEO - Vabariigi Presidendi uusaastatervitus aastaks 2021

VIDEO - Vabariigi Presidendi uusaastater…

Vabariigi Presidendi uusaastatervitus aastaks 2021 - Head uut aastat, kallis Eesti!

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman - Soojad aastalõpu soovid vihmasest kodu-Eestist ja õnne-tervist kõigile algaval 2021 aastal!

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman …

Kallid eestlased ja Eesti sõbrad üle ilma! Aasta 2020, mis kohe-kohe otsa saab, oli ilmselt kõigile...

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Igavik inimsüdameis 2020

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Igavik in…

Vana Andrese koguduse hardushetk „Igavik meie südameis“ (Koguja 3.11) Vaimulik Kalle Kada...

VIDEO - G.F. Händel -  Võlukeeled Martin ja Susanna -  Tallinnas Metodisti kirikus 2020

VIDEO - G.F. Händel - Võlukeeled Martin…

G.F. Händel Sonaat g moll - I ja II osaMartin Onoper (kontrabass)Susanna Liisa Onoper (kontsertmeis...

FOTOD - Kelgutamine Port Creditis teisel jõulupühal 2020

FOTOD - Kelgutamine Port Creditis teisel…

Laupäeval, 26. detsembril 2020.a nautisid paljud Port Crediti elanikud teist jõulupüha kelgu...

VIDEO - Peaminister Jüri Ratase jõulutervitus 2020

VIDEO - Peaminister Jüri Ratase jõuluter…

Eesti Vabariigi Peaminister Jüri Ratas vahendas 22. detsembril 2020.a Vabariigi valitsuse YouTube'i...

VIDEO - Toronto Eesti Baptisti Koguduse jõulujumalateenistus 2020

VIDEO - Toronto Eesti Baptisti Koguduse …

Toronto Eesti Baptisti Koguduse jõulujumalateenistus 2020.a algusega 24. detsember kell 3pl.Prohvet...

VIDEO - Vana Andrese koguduse jõuluõhtu 2020

VIDEO - Vana Andrese koguduse jõuluõhtu …

Covid 19 põhjustatud suletuse ja eneseisolatsiooni reegleid püüda järgiv jõuluõhtu videosalvestis, ...

VIDEO - EELK Toronto Peetri koguduse jõuluõhtu jumalateenistus 2020

VIDEO - EELK Toronto Peetri koguduse jõu…

EELK Toronto Peetri koguduse jõuluõhtu jumalateenistus 2020Jumalateenistusel teenisid:Praost Mart S...

VIDEO - Statement by the Prime Minister Justin Trudeau on Christmas 2020

VIDEO - Statement by the Prime Minister …

December 24, 2020 Ottawa, Ontario Prime Minister’s OfficeThe Prime Minister, Justin Trudeau, today ...

VIDEO - EKKT pühadegalerii 2020

VIDEO - EKKT pühadegalerii 2020

EKKT pühadegalerii 2020 / EKKT Holiday Photo Gallery 2020 

Tänavune Vabariigi Presidendi jõulukaart näitab maailma mitmekesisust  2020

Tänavune Vabariigi Presidendi jõulukaart…

Selle aastase (2020) Vabariigi Presidendi pooli välja saadetava jõulukaardi kandvaks ideeks on maai...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu avalik avaldus Eesti Vabariigi Riigikogu erakondadele

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu avalik ava…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu – ÜEKN – ühendab koostööks väljaspool Eestit elavate eestlaste kesk...

Pühaderõõmu Covid’i ajal

Pühaderõõmu Covid’i ajal

Eesti Maja Sõprade päkapikud küpsetasid jõulupiparkooke, suhkrukooke, banaanileiba ja mitmesuguseid...

50-aastane Tartu College – VEMU kodu

50-aastane Tartu College – VEMU kodu

Tartu College on globaalse eestluse kontekstis unikaalne nähtus mitmes mõttes. See on arhitektuuri ...

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86 - IEC ehitamine jäädvustatakse time-lapse videol

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86…

Pildina saame ajalugu vaid ühe korra salvestada. Ja nõnda on kolm kohaliku Eesti kogukonna ettevõ...

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aasta parimad pürivad edasi

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aa…

Eesti valis 2020. aasta säravamaid spordiinimesi paljude aastate tavasid muutes. Põhjuseks muidugi ...

Rahvastikuminister Riina Solman: tänusõnad hea koostöö eest

Rahvastikuminister Riina Solman: tänusõn…

Head sõbrad üle ilma! Olete kõik juba kindlasti kursis, et Jüri Ratase valitsus astus tagasi, põ...

VIDEO - ERR: Peaminister Jüri Ratas viis presidendile tagasiastumispalve

VIDEO - ERR: Peaminister Jüri Ratas viis…

Möödunud ööl Keskerakonna kuriteokahtlustuse tõttu ametist lahkuda otsustanud peaminister Jüri Rata...

FOTOD - Ontario järve pardid ja luiged 2021

FOTOD - Ontario järve pardid ja luiged 2…

Ontario järve jäävabades kohtades on talvel näha mitmeid linnuliike. Silveti vana sõnaraamatu järgi...

Sirje Kiin: Jõulukiri 2020

Sirje Kiin: Jõulukiri 2020

Head kodused!Üheksa kuud pandeemia-aja vabatahtlikku kodukarantiini hakkab läbi saama, sest oleme a...

IEC Project Update #86 -  Time-lapse video will record IEC’s historic construction

IEC Project Update #86 - Time-lapse vid…

We only have one chance to record history in the making, and three intrepid members of the local ...

Riina Solman: Head soovid ja mõtted hooga alanud 2021. aastaks

Riina Solman: Head soovid ja mõtted hoog…

Head üleilmsed eestlased ja Eesti sõbrad! Täna on Kolmekuningapäev ning Eesti rahvakalendris t...

Rahvastikuminister Solman: Vikerraadio saated üleilmsest eestlusest toetavad ühise infovälja loomist Eesti kogukondadega välismaal

Rahvastikuminister Solman: Vikerraadio s…

Vikerraadio eetris hakkab nädalavahetuse hommikuprogrammi osana iganädalaselt kõlama „Hajala ringva...

VIDEO - Vabariigi Presidendi uusaastatervitus aastaks 2021

VIDEO - Vabariigi Presidendi uusaastater…

Vabariigi Presidendi uusaastatervitus aastaks 2021 - Head uut aastat, kallis Eesti!

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman - Soojad aastalõpu soovid vihmasest kodu-Eestist ja õnne-tervist kõigile algaval 2021 aastal!

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman …

Kallid eestlased ja Eesti sõbrad üle ilma! Aasta 2020, mis kohe-kohe otsa saab, oli ilmselt kõigile...

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Igavik inimsüdameis 2020

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Igavik in…

Vana Andrese koguduse hardushetk „Igavik meie südameis“ (Koguja 3.11) Vaimulik Kalle Kada...

VIDEO - G.F. Händel -  Võlukeeled Martin ja Susanna -  Tallinnas Metodisti kirikus 2020

VIDEO - G.F. Händel - Võlukeeled Martin…

G.F. Händel Sonaat g moll - I ja II osaMartin Onoper (kontrabass)Susanna Liisa Onoper (kontsertmeis...

FOTOD - Kelgutamine Port Creditis teisel jõulupühal 2020

FOTOD - Kelgutamine Port Creditis teisel…

Laupäeval, 26. detsembril 2020.a nautisid paljud Port Crediti elanikud teist jõulupüha kelgu...

VIDEO - Peaminister Jüri Ratase jõulutervitus 2020

VIDEO - Peaminister Jüri Ratase jõuluter…

Eesti Vabariigi Peaminister Jüri Ratas vahendas 22. detsembril 2020.a Vabariigi valitsuse YouTube'i...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

Marcus Kolga: Canada is not immune to Capitol Hill riots

Marcus Kolga: Canada is not immune to Ca…

Last week, Canadians watched in horror as a violent mob smashed their way into the U.S. Ca...

Marcus Kolga: Canada must work with Biden to defend our democracies against Russia

Marcus Kolga: Canada must work with Bide…

As the Western world happily counts down the days before Donald Trump’s U.S. presidency is...

The Eastern Partnership Conundrum

The Eastern Partnership Conundrum

As a one of the world's most ethnically diverse and multicultural nations, it is in Canada...

*Hurm* for the holidays (and beyond)

*Hurm* for the holidays (and beyond)

Head uut aastat, lovers of kitties aka kiisud! If you've yet to visit the websites of anim...

Pille Lill – naine nagu orkester

Pille Lill – naine nagu orkester

Kohtusin Pille Lillega esimest korda oktoobris 2018, kui tütar Greta oli kutsutud esitama ...

Who violated whose rights?

Who violated whose rights?

Mr. Trump’s suspension or permanent ban from social media such as Twitter, Facebook, Insta...

Meelelahutust: Volli veste - Minevikku hävitades

Meelelahutust: Volli veste - Minevikku h…

Eestlane on teadagi selline, kes ei viska kirbunahkagi ära. Iga asjaga on nii, et hoitakse...

Andres Kasekamp (Postimees.ee): Trumpi kuulsusetu lõpp

Andres Kasekamp (Postimees.ee): Trumpi k…

Kolmapäevased sündmused Kapitooliumi künkal häbistasid vabariiklasi ja USA demokraatiat, k...

HÄLL - Teele Marin Vahtla

HÄLL - Teele Marin Vahtla

Kes sündis? Teele Marin VahtlaKus ja millal sündis? 30. septembril 2020 Tartu Ül...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Peeter Linnap “A Man Through History”

Peeter Linnap “A Man Through History”

Exhibition and book at Pallas Gallery Riia 11,Tartu, Estonia December 21. 2020/ 7.-25. Jan...

Global Estonian Insights: Liisa Orav of Little Miss Squirrel

Global Estonian Insights: Liisa Orav of …

In the pursuit of learning Estonian as an English-speaker, it's possible that you'll come ...

Kid's Corner: Estonian Toys and Puzzles for Cold or Rainy Days

Kid's Corner: Estonian Toys and Puzzles …

For young kids today, video games, tablets, computers, and TVs are more accessible than th...

Festival Annetekoda kutsub osalema

Festival Annetekoda kutsub osalema

Konkurss-festival Annetekoda kutsub igas vanuses andeid kõikidelt erialadelt - rahvakunst,...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - ARMURIKAS TÕDE

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

Keegi on ütelnud tabavalt: ,,Elu on ettearvamatu. Iial ei tea, millal midagi head võib juh...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskuseg...

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas taastada Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ)…

EESTI RAHVUSKOMITEE ÜHENDRIIKIDES PRESSITEADE Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides ...

“Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020”: Maarja Merivoo-Parro's - New Book of Essays

“Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020”: …

On the airwaves of Estonian Public Broadcasting's Raadio 2 each week, historian and radio ...

On the Market: An Estonian Podcast Starter Kit

On the Market: An Estonian Podcast Start…

Chances are, through various conversations with friends, you have probably accumulated a g...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2020 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo