Use social media:

Foto: Riina KindlamFoto: Riina Kindlam
Islandi suuruselt teises linnas, põhjaranniku pealinnaks tituleeritud Akureyris, elab veidi enam kui 18 000 inimest pika Eyjafjörðuri fjordi lõunapoolses otsas, mägede rüpes. Põgusal läbisõidul läinud novembris jõudsime külastada linna muuseumit, näha mitmeid väikelennukeid tõusmas stardirajalt, mis pikki kitsa fjordi kallast kulgeb ning rõõmustada seda SÜDAMEKUJULIST punast valgusfoori nähes. Palju hiljem, juba kaugel olles selgus, et linnas tuksub sarnaseid veelgi ja mitte ajutiselt või sõbrapäeva puhul, nagu 14. veebruari Eestis nimetatakse. See on nõnda olnud aastast 2008, vastukaaluks majanduskriisile, mis saareriigis siis algas ja saare elanikke mitmeid aastaid muserdas. Finantskrahh on nüüd islandlaste jaoks ajalugu, kuid pikkadel pimedatel talvedel julgustavad südamed Akureyri ristmikel jätkuvalt naeratama nii ligimeste kui iseenda heaks.


Riina Kindlam


Rose hips. Photo: backyardforager.comRose hips. Photo: backyardforager.com
In a taxi ride one afternoon in Toronto, it came up in conversation that the driver was originally from Ghana. While musing on the differences between Ghana and the frozen urban tundra that we were driving through, the taxi driver began to recall a childhood story in which a classmate was bitten by a black-necked spitting cobra. When asked if there was any way to treat such a bite, he remarked that onions were a common remedy: cut in half, they are said to absorb the venom from a bite.

Traditional treatments for snakebites vary. A 2012 article in the African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines commented on the treatment of snakebites on other continents, including in Madhya Pradesh, India where one solution is to apply black pepper and root paste from the Sahasmuria (Elytraria acaulis) plant to the wound.

Timo LigeTimo Lige
Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18

Olulisemad ja kaalukamad asjad meie elus ei lähtu meie tegudest ja saavutustest, vaid Jumala armust. Eestlasel ei ole kerge selliseid ridu lugeda. sest me oleme ju alati laulnud, et ,,iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja“. Eestlasele on loomuomane kõige välja teenimine. Meil on veres vargamäelik võitlus tõe ja õiguse pärast ning tööga armastuse välja teenimine. Kõigil meil kumisevad kusagil Andrese sõnad ,,Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus!“ Ei tulnud. Kui vaja, oleme valmis uskuma parun von Münchauseni kombel, et suudame end ise juustest tõstes sügavaimastki mülkast välja sikutada. Ei suuda.

Meile on kõigile tuttavad Vana Testamendi kümme käsku. Olen kuulnud neidki, kes endale vastu rindu lüües ütlevad, et nad ei vaja mingit evangeeliumi ega armu, sest nad peavad kümmet käsku. Tõenäoliselt ei ole sellised inimesed süüvinud väga ei kümnesse käsku ega ka iseendasse. Paulus tõdeb päris trööstitult, et kõik me oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma. (Rm 3:23) Aga evangeelium ei keskendu sellele, et meil on probleem (me oleme igavesti Jumalast lahutatud), vaid sellele, et meil on kingitud lahendus.

Jeesuse evangeelium on revolutsiooniline. Nii tolleaegsetele juutidele, kes ajasid näpuga toora seadusepügalates järge, kui eestlastele, kes tahaks ise ennast õndsaks töötada. Arm annab meile kõigile võimaluse. Arm andis võimaluse isegi Jeesuse kõrval ristil karistust kandvale röövlile. Arm on olnud Jumala otsus, mitte meie suurepärase soorituse auhind. Jumala riigis algab kõik sellest, et Jumal on midagi teinud ja järgmine samm on see, et meie oleme midagi uskunud ja tulemuseks on Jumala riigi ja tahte ilmemine meis ja meie läbi.

Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me, öeldes lahti jumalakartmatusest ja ilmalikest himudest, elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja jumalakartlikult. (Tt 2:11-12)

John Newtonit tuntakse peamiselt tema laulu ,,Amazing Grace“ järgi. Ta kirjutas selle laulu, olles elanud küllaltki närust ja julma elu orjalaeva kaptenina… kuni Jumal kõnetas teda läbi tormi, mille kätte nende laev jäi ja ime läbi pääses. Jumal sai selle näruse minevikuga mehe kätte ja muutis ta elu. Olles kohtunud Jeesusega, muutusid tema igatsused ja perpektiivid. John Newton laulab: ,,Oo, arm, võrratu, sind kiidan ma, mind, õnnetut, päästsid Sa. Kord olin kadunud, nüüd leitud jällegi ja valgust uut ma näen.“

Kirikuisa Augustinus tõdes, et ainus viis pääseda patust on Jumala armu kaudu. Ta ütles: ,,Kogu mu lootus on vaid Sinu armul ja ei millelgi muul.“ Augustinuse jaoks on arm Jumala armastus ja soosing inimese suhtes, mida ei saa välja teenida ja see on meie jaoks kättesaamatu. Arm muudab ja kujundab inimese tahet nii, et ta on tahteline ja võimeline tegema head ning see kaotab igasuguse aluse vaimulikuks uhkuseks, sest me kõik oleme sõltuvad armust.

Üks mõjuvamaid armu kirjeldusi kirjandusklassikast pärineb Victor Hugo romaanist ,,Hüljatud“, kus äsja vanglast vabanenud Jean Valjean varastab preester Bienvenu lauahõbeda. Hiljem, kui Valjean uuesti korrakaitsjate poolt kuriteopaika tuuakse ja preestrile öeldakse, et mehe seljakotist on leitud talle kuuluv lauahõbe, ütleb preester korrakaitsjatele, et ta andis ise selle Valjeanile. Hiljem ütleb Bienvenu Valjeanile: ,,Ärge kunagi unustage, et olete lubanud kasutada seda hõbedat, et saada ausaks meheks. Jean Valjean, mu vend, sa ei kuulu enam kurja, vaid hea hulka.“ Just seda on teinud Jumal ka meie ,,lauahõbedaga“.

Ärme unustame, et Jumala arm on meile kingitud, et saada võimalus uuteks algusteks ning selleks, et me ei peaks kuuluma kurja ja pimeda, vaid hea ja valguse hulka.

Õnnistatud saabuvat sõbrapäeva!Timo LigeFoto: EMWFoto: EMW
Martin Kuuskmanni kontserdid on Eestis väga oodatud ja on täiesti loogiline, et peadirigent Olari Elts kutsus ta esinema ka ERSO juubelihooajal. Üllatav on hoopis see, et tema esituses ei kõlanud mõne eesti helilooja uudisteos, vaid ettekandele tuli hoopis Islandi helilooja Pall Ragnar Palssoni Kuuskmannile pühendatud fagotikontsert „Play“.

*
Kontserdisarja pealkiri „Kadunud metsade kaja“ ütleb juba iseenesest palju. Olari Eltsi ja ta mõttekaaslaste jõuline muusikaline appihüüe (mitte ainult) Eesti metsade kaitseks on sügavat lugupidamist väärt. Kõik ettekandele tulnud teosed olid sellest valukarjest kantud. Hingehaavadele raputas soola ka helilooja Märt-Matis Lille vestlus bioloog Toomas Trapidoga. Tahes tahtmata esitasid endale küsimuse: mis küll toimub meie metsadega?!


Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: ,,Taevariik on inimese sarnane, kes külvas oma põldudele head seemet. Aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas raiheina nisu sekka ning läks minema. Kui nüüd oras tärkas ja looma hakkas, tuli raihein nähtavale. Peremehe sulased astusid ta juurde ja ütlesid talle: ,,Isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust nüüd tuleb sinna raihein?“ Tema lausus neile: ,,See on viha mehe töö.“ Siis küsisid sulased temalt: ,,Kas sa tahad, et me läheme ning selle kokku korjame?“ Ei, vastas tema, sest muidu te kisuksite raiheina korjates üles ka nisu. Laske mõlemad ühtmoodi kasvada lõikuseni ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajale: ,,Koguge esmalt raihein ja siduge kimpu põletamiseks, nisu aga pange kokku mu aita.“ Matteuse 13.24-30


I’ve recently started a new youth entrepreneurial program for a Startup idea I have in the gaming sector. Don’t laugh - were it not for having a March birthday, I would “easily” be within the cut-off age. The program is wonderful, it’s called “Business in the Streets” and is run by a not-for-profit organisation in Toronto. I highly recommend checking it out, it’s one of the best I’ve participated in.

I’ve participated in a surprising number of these types of programs by now. I suppose that makes me (depending on your opinion) a dreamer, a serial entrepreneur, really dumb since it doesn’t seem to stick ;), or obsessive. The actual truth is just that this is an absolute passion of mine. As much as I love being entrepreneurial, I almost enjoy learning about it even more. I want to learn, so I can help others along their way too.

Augustis 1990 Torontos toimunud lauluraamatukomisjonide ühisnõupidamine.Istuvad (vasakult): E.E.L.K. lauluraamatukomitee esimees Andres Taul, EELK peapiisko Kuno Pajula, E.E.L.K. piiskop Karl Raudsepp ja EELK lauluraamatukomisjoni sekretär Ivar-Jaak Salumäe. Seisavad (vasakult): Oskar Gnadenteich, Tõnis Nõmmik, praost Udo Petersoo, Roman Toi, Gustav Piir, Thomas Vaga ja Joel Luhamets.Augustis 1990 Torontos toimunud lauluraamatukomisjonide ühisnõupidamine.Istuvad (vasakult): E.E.L.K. lauluraamatukomitee esimees Andres Taul, EELK peapiisko Kuno Pajula, E.E.L.K. piiskop Karl Raudsepp ja EELK lauluraamatukomisjoni sekretär Ivar-Jaak Salumäe. Seisavad (vasakult): Oskar Gnadenteich, Tõnis Nõmmik, praost Udo Petersoo, Roman Toi, Gustav Piir, Thomas Vaga ja Joel Luhamets.
Laupäeval, 12. veebruaril algusega kell 10 h toimub VEMU ja EELK Toronto Peetri koguduse koostöös virtuaalne minikonverents, mille ajendiks on mitu Eesti kultuuriloo olulist tähist.

Esimese ja kaugeima tähisena tasub meenutada, et eelmisel aastal möödus 475 aastat sellest, kui Tallinna Püha Vaimu kiriku tollane pastor Reinhold Beseler võttis endale kirikulaulude ja piiblitekstide maakeelde tõlkimisel abiliseks maarahva hulgast pärit koolipoisi Hansken Sussi (Hans Susi). Kuigi nende ühistöö tulemusest pole tänaseni enam midagi kirjalikul kujul säilinud, on taoline fakt siiski ajalooallikatega tõendatav. Seega võime tõdeda, et juba tollases reformatsioonijärgses Tallinnas tegeldi kirikulaulude eestindamisega. Ühtlasi asetab see oluliselt avaramasse kultuurilisse raami ka ettekujutuse meie kaugete esivanemate kokkupuudetest Euroopa tolleaegse kultuuriga. Polnud me noil ammustelgi aegadel nii kodukootud enam ühti. Meie vaimulike rahvalaulude pärand kinnitab seda samuti.

The cover of Jaak Viirland's poetry collection *Poems With Imperfections*.The cover of Jaak Viirland's poetry collection *Poems With Imperfections*.
Poetry is a gateway to making other art in one's life, up there with sketching or singing in a choir. Poetry is practiced by sensitive souls and hard-boiled generals alike (for instance, George S. Patton Jr. wrote over 80 poems in his lifetime). What makes poetry so universal is its ability to distill a person's essence and ideas. Proof of this is in the work of Estonian-Canadian poet and artist Jaak Viirland.

Viirland's personality is passionate and spirited. He has a wry sense of humour. And he is a curator of memories.

These qualities can be perceived at a country property of his, on which he owns a few sheds. One of these is painted blue, black, and white, and the others are decorated with artwork made from found objects, such as machine parts.

Estonia 1918's Aviaator watch. Photo: estonia1918.comEstonia 1918's Aviaator watch. Photo: estonia1918.com
“What time is it?” someone asks, triggering a swarm of smartphones to come out. In that instant, the charm of this simple act, checking the time, is eroded. A phone can take on timekeeping, plus a million other tasks. It can do it without any errors either. But it locks time up behind silicon chips, plastic, aluminosilicate glass, and lithium ion batteries. And it's paired with many other distractions.

Comparatively, a wristwatch brings us closer to time, so that we can feel and hear it. Its physical components represent the control each one of us is able to exert on our future, if on nothing else. Without getting any more abstruse, this is what the company Estonia1918 is vying for with their numerous models of watches.

Katariina Päts ja Joosep Heinsalu saabusid Tartu Ülikooli magistrantidena Torontosse, et uurida oma lõputööde jaoks Kanada eestlaste arhiivimaterjali. Nende baasiks on hetkel Tartu College’is asuv VEMU. Foto: Erik Rannala (2022)Katariina Päts ja Joosep Heinsalu saabusid Tartu Ülikooli magistrantidena Torontosse, et uurida oma lõputööde jaoks Kanada eestlaste arhiivimaterjali. Nende baasiks on hetkel Tartu College’is asuv VEMU. Foto: Erik Rannala (2022)
TÜ magistrandid Katariina Päts ja Joosep Heinsalu on oma lõputööde jaoks uurimas VEMUs Kanada eestlaste arhiivimaterjali. Intervjuus Eesti Elule rääkisid nad oma tagapõhjast ja uurimisvaldkondadest ning tänapäevasest üliõpilaste elust Eestis.

Viibite Tartu Ülikooli magistrantidena praegu Torontos, olles VEMU esimesed ametlikud külalised pärast koroonapandeemia puhkemist. Mis on teie reisi eesmärgiks?

K&J: Oleme mõlemad hetkel Tartu Ülikooli magistrandid ning meie kummagi lõputööd haakuvad Kanada eestlastega. Kohalikku eestlaskonda tunnetamata ja arhiivimaterjali uurimata oleksid need tööd väärtusetud. Kandideerisime mõlemad 2021. aasta alguses ka vahetusüliõpilasteks Toronto ülikooli, kuid paraku see võimalus ei realiseerunud. Et lõputööde näol on tegu suhteliselt ajakriitiliste ettevõtmistega, tuli vaatamata pandeemiale otsida alternatiivseid lahendusi. Õnneks õnnestus Eesti tegemistesse väike paus korraldada ja asjaolud langesid soodsalt omavahel kokku, mistõttu õnnestuski Torontosse jõuda.

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedakorda juubelihõnguline, kümnes. K...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Estonians and Estonians around th...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. Kus neid kõiki koos võiks kohata...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoonial Big Four Building’us Calga...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülemaailmsete Eesti Noortevõrgustik...

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) newsletter, the amount of information per...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estoni…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted to helping build the Estonian c...

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, in memory of parents Naani and Raoul Merits, and Endel and Aliise Ruberg

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, i…

Calling all Estonians from every corner of the world to get on boardThe Ruberg and Patterson families have a heartfelt message t...

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

A strong sense of adventure and pride drive this couple’s commitmentHelju Viilup had to think fast about how to make ends meet w...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Historical Memory invites all tho...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega sel aastal 4. juunil Toronto Ees...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discuss their experiences creating Noored Eest...

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses eesti peres, võttes alati osa eesti ühis...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja Magdaleenast.Maarja seisis aga haua kõrva...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõda Ukrainas. Kui mõtleme Ukraina tulevik...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Pakist leiad nelja erineva eesti kodude popu...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competition in person at the Markham Pan Am Cent...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-season concert. The Voix du Coeur (Voices fr...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparation workday, in that the camp was...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hing otsib lootust. Sel aastal on ...

Opinion: Russian repeating Estonian history in Ukraine

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle cars. Men were shipped to one remote Russ...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

DIGITAL Estonian Life No. 20 - May 20, 2022Take a look at other digital issues here:
- Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 18 - 6. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 17 - 29. April 2022 - DIGILEHT
 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlifeAny questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mitte, aga ...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILE…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 20. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Kä...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jooksul esita...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi piirkonnas ...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to poi...

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi suutis oma austajaid tõeliselt üllatada. Oodati teda ju juunikuistele juubelikontsertid...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

EstoCast: a new podcast for all things Estonian

EstoCast: a new podcast for all things E…

Are you a regular reader of Eesti Elu / Estonian Life but find that your busy schedule limits ...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, mis ei küü...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseum…

Laupäeval, 7. mail korraldati Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis, kus osales sadakond vabat...

Teeme ära talgupäeval korrastati riigitegelaste hauaplatse

Teeme ära talgupäeval korrastati riigite…

Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti Lipu Selts koos Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste ning isamaalis...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lükatud või k...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland out of NATO...

Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILE…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 13. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Kä...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Kellele laulab meie süda?

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Kellele l…

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1Elas kord üks vanem naine, kes oli ...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel kummarda...

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedako...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver -…

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Es...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. K...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruul…

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoo...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KA…

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülem...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a…

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparatio...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hin...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusväljakul, Eesti kaitselahingutest osavõtjate mälestusmärgi juures pühapäeval 8. mail, 2022.

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusvä…

8. mail 1945. aastal vaikisid Euroopas relvad ja kuigi Eesti jaoks lõppes sõda alles pool sajandit ...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiam…

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses ...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja e…

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõ...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Paki...

Opinion: Russian repeating Estonian hist…

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle c...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mi...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, m...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lüka...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland ou...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Est…

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) n...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontserteten...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discus...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame…

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja M...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competit...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended…

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-seas...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jook...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi pi...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from poi...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo