Use social media:

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Hundipojad, hellakesed, skaudid ja gaidid Bloherfelde sõjapõgenike laagris Oldenburgis Loode-Saksamaal aastal 1947. Näha on ka vanemskaute ja vanemgaide ning ,,lipkonna“ vanemat. Artikli autor - siis 10-aastane - istub esimese rea paremas otsas. Suurem osa pildil olijatest siirdusid peatselt Kanadasse või USAsse. Kui mõni Eesti Elu lugeja tunneb mõnda, kes leidub pildil, palume temal lahkelt ühendust võtta kas ,,Eesti Elu“ toimetajaga või artikli autoriga (ajraudsepp@aol.com), kes hetkel oskab nimetada vaid kümmekonda neljakümnest seisjast. ArhiivfotoHundipojad, hellakesed, skaudid ja gaidid Bloherfelde sõjapõgenike laagris Oldenburgis Loode-Saksamaal aastal 1947. Näha on ka vanemskaute ja vanemgaide ning ,,lipkonna“ vanemat. Artikli autor - siis 10-aastane - istub esimese rea paremas otsas. Suurem osa pildil olijatest siirdusid peatselt Kanadasse või USAsse. Kui mõni Eesti Elu lugeja tunneb mõnda, kes leidub pildil, palume temal lahkelt ühendust võtta kas ,,Eesti Elu“ toimetajaga või artikli autoriga (ajraudsepp@aol.com), kes hetkel oskab nimetada vaid kümmekonda neljakümnest seisjast. Arhiivfoto
Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõda Ukrainas. Kui mõtleme Ukraina tuleviku üle, langeb mõtteraas praegustele sõjapõgenikele.

Sõjapõgenik. See väljend pole eestlastele kuigi võõras, kuna olime nii viimase maailmasõja ajal kui ka sõjajärgselt ise põgenikud. See siis enne, kui meist kujunesid pagulased ehk eksiilid. Võiksime öelda, et teatud ajavahemikul olime mõlemad, nii ühed kui teised.

Veidi suurem arv 1944. aasta suurpõgenemise pagejatest - nagu minu pere - siirdus Saksamaale. Rootsi saabujatest - ja neid oli umbes 30 000 - said kiiremas korras iseseisvad eksiilid. Saksamaale jõudjad pidid pikemat aega kandma oma identiteedina nimetust ,,displaced person“ ehk DP, olgugi et prantsuse keeles võis seda mõista anda veidi elegantsemalt kui ,,déporté politique“.

Diipiina tundsin end ise. Tundsin seda sügavalt isegi lapsena, teades juba kaheksa-aastasena, olles perekonnaga jõudnud sõjapõgenike laagrisse, et meile pakutakse ulualust ja toitu ühe suure organisatsiooni poolt, nimega UNRRA. Kui ma küll hiljem hakkasin mõtlema UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) peale, hakkasin hindama maailma kaastunnet ja lahkust. Mis siis, kui meid püüdis iseloomustada veidi alaväärtust tekitav väljend ,,diipii“. Maailma riigid tundsid meie olukorda ja tegid oma parima, et meid pärast suurt hävitamist elus hoida.

Mõeldes praegustele sõjapõgenikele Ukrainast leiame olulise vahe. Siin püüab iga riik omaette teha oma parima, et hoida elus neid, kes samuti surma eest on põgenenud. Hetkel puudub veel UNRRA või hiljem tekkinud IRO (International Refugee Organization), kes kogu selle raske olukorra üle võtaks.

Teine vahe praeguste ja mineviku sõjapõgenike juures on põgenike endi tahe ja oskus luua oma kogukonnad. Ühest küljest võiks öelda, et on liiga vara sellele mõelda. Sõda Ukrainas veel möllab. Aga praegu on õige hetk seda üles märkida, sest kogukondlik organiseerimine on olnud meie eestlaste iseloomustus.

Kas põgenikud hetkel liiguvad selles suunas? Ehk liiga vara sellele mõelda. Kui eestlased hakkasid Saksamaal põgenikelaagreis end organiseerima - koolid, koorid, teatrid, sport ja skautlus - oli sõda juba vähemalt pool aastat möödas. Ja pealegi, kas Ukraina põgenikud sellisele organiseerimisele üldse mõtlevad, kuna nende siht on kiiresti tagasi koju jõuda.

Just siin tekib kolmas oluline vahe Teise maailmasõja järgsete ja praeguste põgenike vahel. Meie ei soovinud kodumaale tagasi minna, kuna seal valitses meie mõrvarlik vaenlane, olgugi et seda alguses soovitasid lahkelt valitsevad ameeriklased ja inglased, enne kui nad olukorrast aru said.

Kasutaksin käesoleva targutamise juures aga võimalust teha väikse mäluhüppe ja meenutada oma nooruspõlvest kolme ja poole aasta pikkust ajavahemikku, kui viibisin sõjapõgenikuna okupeeritud Saksamaal. Tahaksin lugeja silme ette luua mõned pildid noore poisikese elust diipiina.

Olin, jah, kodumaata noor sõjapõgenik. Siin pakun teile näiteid, mida tähendas kord olla selline. Olin põgenik, aga kellele pakkus huvitavat elu kiiresti loodud ja hästi organiseeritud kogukond. On märkimisväärne mõelda, kuivõrd see kandus sõjapõgenike laagrist Põhja-Ameerika eestlaskonda.

Kui kaheksa-aastasena jõudsin perega Oldenburgis asuvasse põgenikelaagrisse, mis kandis nime Bloherfelde, sain aru, et laagris olid käimas vastuolud. Ja toimusid valimised. Jah, ka põgeniku elu võis mõnikord olla poliitiline. Valiti siis laagrile uus komandant. Selleks sai lugupeetud kirikuõpetaja Friedrich Stockholm, kelle vanim poeg, samuti ordineeritud, oli peatselt minu kooliõpetaja.

Tekkis aga olukord, kus vanem härra Stockholm väga vajas abilist. Selleks osutus minu perekonna isa Karl Haakon Raudsepp, kes saksa okupatsiooni ajal oli okupeeritud Eesti Riigikontrolli abidirektor. Tuligi välja, et isast kui laagri abikomandandist kujunes Bloherfelde laagri tegelik vajaduste täitja ja organiseerija. Samas mäletan jumalateenistusi, milles jutlust pidas õp. Friedrich Stockholm, seejuures ka ühte matust, kus lahkunud oli minuvanune poisike. Mäletan, kui sügavalt see minule mõjus.

Väga tähelepanuväärt oli aga laagri kool. Minule imponeeris naisõpetaja Adele Unt, kelle abikaasa oli kolonel Jaan Unt, kes viibis ka laagris. Minule selgitati, et kolonel Unt võttis üle Julius Kuperjanovi sõjaväeüksuse Vabadussõja ajal. Mäletan veel, kuis vanaema minule nimetas, et ta võttis osa Kuperjanovi matusest Tartus. Nii mina äkki tutvusin sügava arusaamisega Eesti ajalooga.

Seoses kooliga mäletan, kui oli vaja minna tegema ettelaulmist kooli laulukoori juhi ees. Olin saksa okupatsiooni ajal Nõmmel elades raadios kuulnud Eesti Leegion marssi. See minule nii meeldis, et hõiskasin marssides laulule kaasa. Aga lauluproovil ei suutnud ma õiget piuksugi välja ajada. Nii et kukkusin haledalt läbi. Mind koolikoori ei võetud. See juhtum on minule teravalt meelde jäänud.

Kui laagrisse saabusime, pidi minu perekond - ema, isa, pisiõde ja mina - ajutiselt jagama ühte tuba vanema abielupaariga. Siinjuures lahke härra Eduard Krusten (kirjanik Pedro Krusteni vanem vend) aga kinkis minule suupilli. Minul polnud sugugi keeruline suupillil tuntud viise välja puhuda. Sellisest muusikast sain kohe aru. Siis võttis Eduard Krusten mind käsile ja õpetas minule umba-umba piibulaulu. Sellega jõudsin nii kaugele, et suutsin seda esitada skautlikul lõkkel. Nii et koorilaulu proovil läbikukkunust sai hiljem asja.

Mäletan, kui populaarne oli sport, just kergejõustik. Laagrielanike hulgas leidus noormees, kes võttis poisid käsile ja õpetas meile kõrgushüpet ja kuulitõuget ning korraldas sagedast võidujooksmist laagri teedel. Sellest ajast peale on minust tänapäevani saanud selle spordi pidev jälgija maailma tasandil. Nii kulges minu haridus, kui olin vaid üheksa-aastane - veidi Eesti ajalugu, suutäis muusikat ja arusaamine spordist.

Aga kõige mõjuvam oli lugemine. Vanem rahvas hoolitses selle eest, et noortel oli alati midagi lugeda. Haruldane nähe sõjapõgenike elus oli ühendus Saksamaal ja Rootsis elunevate pagulaste vahel. Minu raamaturiiulil on isegi praegu veel Rootsis 1945.a. kirjastatud Henno Jänese ,,Meie emakeel“, küll veidi kulunud olukorras. Hakkas aga meie sõrmede vahele tekkima ka Oskar Lutsu ,,Kevade“ ja August Gailiti ,,Toomas Nipernaadi“. Rootsist olid hakanud meile Saksamaale saatma kaasmaalased seal trükitud kirjandust.

Alguses luges isa meile ette Toomas Nipernaadit. Minule meeldis. Siis võtsin raamatu käsile ja hakkasin ise paksu raamatut lugema. Nii õppisingi lugemise ilma vaevata. Kuna raamatuid oli vähe, pidin leppima Tammsaare ,,Tõde ja õigusega“. Esimesed köited istusid minule, eriti teine köide, aga siis läksid raamatud igavaks. Huvitav, et 11-aastasena võtsin hiljem siiski kätte eesti keelde tõlgitud vene autorite lood. Ja olen sellest saadik kange ilukirjanduse fänn, mis iganes kultuurist ja tihti võõrkeeles.

Kõige markantsem osa meie laagri elus oli eesti teater. Sellele kaasnesid kontserdid kunstmuusika kõrgel tasemel. Juhtus nii, et just meie laagrisse saabusid elukutselised näitlejad ja lauljad, kes olid samuti põgenenud kodumaalt. Kohalik inglaste korraldus määras meie laagri koosseisu suure seltsimaja, milles paiknes kontsertsaal koos lavaga. Selles saalis nautis laagrirahvas haruldasi ettekandeid.

Kui ma 20 aastat hiljem Torontosse elama saabusin, leidsin uues asukohas - minule üllatuseks - nagu pika ühendava niidina minevikust, samuti ja jälle nimetuse ,,Eesti Teater“! Ja samade nimedega kui diipii laagris: Söödor, Vohu, Vabamäe. Ajavahemiku jooksul oli minust kujunenud uuel vabal maal küll Kanada kaitseväe ohvitser ja ühe Toronto keskkooli õpetaja. Aga alati tundsin end uhkelt kui Eesti pagulane.

Kuigi nii kanadalaste poolt kui ka mõne kaaseestlase huulilt hakkas kostma meie iseloomustamiseks väljend ,,uus-kanadalane“, jäi minu südamesse nimetus ,,pagulane“, sest olen alati kuulunud kodumaale. Sõnad ,,kodumaa“ ja ,,põgenik“ on käesoleval ajavahemikul eriti tähendusrikkad.


Andres Raudsepp


Artikli autor kümneaastasena esinemas skautlikul lõkkel põgenike laagriäärsel väljakul. Küllap vist sai ette kantud perekonnasõbra poolt õpetatud umba-umba piibulaul, mida ta kümme aastat hiljem üliõpilasena esitas uuesti skautikel üritustel Kanadas. ArhiivfotoArtikli autor kümneaastasena esinemas skautlikul lõkkel põgenike laagriäärsel väljakul. Küllap vist sai ette kantud perekonnasõbra poolt õpetatud umba-umba piibulaul, mida ta kümme aastat hiljem üliõpilasena esitas uuesti skautikel üritustel Kanadas. Arhiivfoto


Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by proxy, convened on-site for the...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas, 4 Credit Union Dr.Enne, kui ko...

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneously unreachable — clusters of sprawling...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide, osaletakse tänu Zoomile ülema...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad metsast, järvest, loengutest ja s...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DEPORTATIONS

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appears to be the result of two different sup...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Vana Testamendi lugemine:Jesaja 57: ...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin asub 1949. aastal loodud eestlast...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema viiulikunstnikust ema, ülikriitiline In...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be done. Bluntly put:The assault on Ukrain...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua elab, saab ükskord vanaks. Ja et kes vanaks...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. Kevin Rex on Wednesday, Jun...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

DIGITAL Estonian Life No. 26 - June 30, 2022Take a look at other digital issues here:
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlifeAny questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toron…

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant R...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate te...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its la...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonia...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist....

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Ann…

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by ...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva …

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas,...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad me...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin as...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DE…

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appea...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions wer…

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnu…

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua ela...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneo...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast ne…

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 1...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...


Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo