Use social media:

VIDEO - Exegi monumentum… Elmar Tampõld 100


Teoks ausamba ma teind… Need Rooma poeedi Horatiuse sõnad sobivad mälestama Elmar Tampõldu tema 100. sünniaastapäeval. Vast on sõnadest monument jäävam kui need, mille vastu sõgedad kaasaegsed sõdivad. Muidugi võib mõtiskella Välis-Eesti kuulsuste galeriist, kus Tampõld sobiks õpetlaste, heliloojate ja ettevõtjate reas oma kohale, kuid see on vaid uidmõte. Sest mees, kes veel aastate eest jalutas krapsilt Madisoni tänavalt Tartu College’i suunas, on nüüd sammumas unustuse teel.

Elmar Tampõld, kes sajand tagasi, 3. augustil, Käinas, Hiiumaal sündis, oli Välis-Eesti kultuuriloos ainulaadne mees. Kanada avalikkus võiks ju teda meeles pidada nähtavate saavutuste kaudu, paljude projekteeritud hoonete näol, mis pälvinud ridamisi arhitektuuriauhindu. Teda vaid Kanada-Eesti arhitektiks defineerida pole õiglane. Tampõllu tähendus ja tähtsus on laiem kui ainult hooned, mida tema kavandite järgi ehitati.

Viimase suure sõja ajal pagulusse läinud eestlaste edulugusid on palju, neid on sarnaseid ja erinevaid. Mille poolest siis on Tampõllu elutee nende hulgas silmapaistvam? Kärdla Reaalkooli 1938 lõpetanud noormehe õpihimu jätkus Tallinna Õpetajate Seminaris, kus saatus viis ta kokku õpingukaaslase Leida Kallisega (1921–2011), kellest sai hiljem tema abikaasa. Maapoisil tuli kohaneda linnaeluga, peagi saabusid poliitiliselt rasked ajad. Noormehel, kes 7. juunil 1941 seminarist küpsustunnistuse sai ja oma päevaraamatusse kirjutas „Elagu vabadus!“, tuli õppida ellujäämise kunsti ning varjuda Punaarmee mobilisatsiooni eest. Saksa okupatsiooni ajal tahtis ta Tallinna Tehnikaülikooli astuda, kuid eeltingimuseks seati Saksa Reich’i tööteenistus Saksamaal. Pärast seda jäi õppimisaeg tehnikaülikoolis lühikeseks, eksamiteni ei jõutud.

1944. aasta algul kuulutati Eestis välja üldmobilisatsioon, mis viis ka Elmar Tampõllu 1. piirikaitserügemendi koosseisus sõjarindele. Vahetult enne sõttaminekut abiellus ta Leida Kallisega. 1944. aasta kaootilisel sõjasuvel oli Tampõld tagasi Tallinnas, ohvitseride kursustel. Kuid septembri keskpaiku õnnestus tal jõuda Käinasse, kust Leida oli juba lahkunud Kuressaarde ja sealt edasi Saksamaale. Kaaslastega asuti lõpuks 14. oktoobril Kaevatsi laiult kalapaadiga teele üle mere Rootsi.

Elu pagulasena Rootsis nõudis kohanemist – tuli hakata õppima rootsi keelt, esialgu elada ja töötada metsatöölaagris flykting’i staatuses. Imetabasel kombel õnnestus Elmaril üles leida Saksamaa sõjasegadusest abikaasa Leida ning saada viisa tema tulekuks Rootsi. Elu Kumla väikelinnas ja töö saapavabrikus polnud meeliülendav, peagi siirduti Stockholmi. Töö kõrvalt hakkas Elmar Tampõld õppima Stockholmi Tehnikainstituudis sildade ja sadamate ehitusinseneri eriala, kuid Elmar Tampõllust ei saanud ehitusinseneri. Aastaid hiljem mainis ta, et Rootsi hakkas kitsaks jääma. Ei rahuldanud „neetud välismaalase“ seisus ega ettevõtlust ahistav sotsiaalne süsteem ning lõpuks hirmutas ka Balti sõdurite väljaandmine Rootsist Nõukogude Liidule 1945–1946. Tampõllu otsus „Rootsist ära“ tõi nad Kanadasse. 1949.a aprillis tuldi maale Halifaxi sadamas, kus Pier 21 kail tervitas sisserändajaid suur silt „Welcome Home to Canada“.

Taas uus algus töö- ja korteriotsimisega, vähe sellest, tuli õppida ka inglise keelt. Sõber Herk Visnapuu viis ta kokku Toronto Ülikoolis töötava arhitektuuriõppejõu Mihkel Bachiga, kes soovitas edasi õppida. Toronto Ülikoolis õppis ta 1949–1953 arhitektuuri. Pärast ülikooli kutsuti ta tööle juhtivasse arhitektuurifirmasse John B. Parkin Associates. Ajast, mil ta oli USA suure arhitektuuri- ja insenerifirma teenistuses, pärineb tema suur projekt, 1957 valminud Toronto raekoja maa-alune parkla Nathan Phillips Square’i all. 1959. aastal asutas ta koos oma õpingukaaslase John Wellsiga arhitektuurifirma Tampold Wells Architects, kus 35 tegevusaasta jooksul valmis tema käe all Kanadas ja USA-s üle 1000 projekti nii avalikele, institutsionaalsetele kui eraklientidele. Thomas Tampõld on väitnud, et isa loomingus oli midagi eestipärast, loodusidealismi, mille juured ulatusid Hiiumaale.

Toronto südalinnas, Blooril jalutades tasub teada, et Tampõllu firma looming on 1964 valminud Colonnade (koostöös arhitekt Gerald Robinsoniga), mida peetakse pöördeliseks kogu Toronto all-linna uue arhitektuurilise pildi kujunemisel. Reisides Halifaxi tasub heita pilk Saint Mary University üliõpilasmajadele, Wolfville’is aga Acadia University hoonetele, kus samuti Tampõllu firma autoriõigus. Selliste suurehitiste loetelu on pikk, nende reas Pestalozzi College Ottawas, Laurentian University Sudburys, University of Fredericton New Brunswickis, Dag Hammarskjöld House ja Married Students Residence Waterloos, samuti üliõpilasmaja Ann Arboris, Michiganis.

Unustusse on vajunud teadmine, et Tampõllu firma tööna valmis Toronto Ülikooli campuse serval, Bloori ja Huroni tänava nurgal, tol mässulisel 1968. aastal 18-korruseline üliõpilasresidents Rochdale College. Selle ühe asutaja, filosoof Howard Adelmani järgi pidi see residents olema üliõpilaste endi halduses kui eksperimentaalne haridus- ja elukeskus (co-op living). Juba 1967. aastal esitas Tampõld oma eestlastest mõttekaaslastele Tartu College’i kontseptsiooni – rajada kõrghoone praktiliselt Rochdale College’i vastu, Bloori põhjaküljele. Aastatel 1967–1970 oli ta Tartu College’i ehitamise suurprojekti juht, arhitekt, peamine rahastaja ja sponsor ühes isikus. Tema ettevõtliku tegevuse tulemusena rajati Toronto südalinna 18-korruseline, 474 toaga üliõpilasmaja mittetulundusliku institutsioonina, millega kasvatati oluline hariduslik kapital eesti kultuuri arenguks Torontos. Maja avati 1970. aasta sügisel – parim kingitus äsja 50-seks saanud töömehele!

Lisaks üliõpilaste elamispinnale said Eesti akadeemilised organisatsioonid Tartu College’i alumisel korrusel 10 000 ruutjala suuruse vaba pinna oma tegevuseks. Tartu College’i direktorite nõukogu esimehena arendas Tampõld välja allkomiteede ja programmide struktuuri. Tartu College’i hariduslikust käepikendusest Tartu Instituudist ja selle raamatukogust on sai tähtis Eesti-aineline varamu ja keskus, kus asusid tegutsema Bibliograafia Klubi ja muud ettevõtmised.

Tartu College on Elmar Tampõllu arhitektuurilise ja ettevõtlusidee suurepärane sümbioos ja sellisena ainulaadne eestlaste institutsioon väljaspool Eestit, mis on sellisena hoidnud alal eestlust ning tutvustanud Eestit, Tartut ja Tartu Ülikooli akadeemilist kultuuri üle kogu Põhja-Ameerika. Tal oli lisaks ambitsioonikas idee ehitada Toronto all-linna südamesse teinegi „torn“ – Tallinn College, kuid maitsvale krundile oli palju konkurente ja idee toetuseks liiga vähe liitlasi. Niisamuti nurjus vanuigi tema fantastiline projekt rajada koostöös oma pojaga Tartu College’i kõrvale teine kõrghoone.

Arhitektuurisaavutuste tiraad jätab Elmar Tampõllust mulje kui masininimesest, kes aina töötas ja oli ametireisidel. Mõnikord kiputakse unustama, et sellistel meestel oli perekond ja kodu. Et peres kasvasid tütar Ana ja poeg Thomas. Ajapikku tekkis Elmaril siiski tüdimus pidevast ringilendamisest ja ta lasi ta enda kohta käibele lööklause – „Flying is for the birds!“. Tal jätkus tähelepanu perele, kui ta ehitas Antleri saarele geniaalselt lihtsa lahendusega, vajadusel edasist laiendamist võimaldava suvekodu. Koos poeg Thomasega kavandas ta oma viimase kodu 16 May Tree Road, mis valmis 1983. Elmar Tampõllu maja „May Tree House“ valiti välja Toronto arhitektuurinäitusele Toronto, le nouveau nouveau monde, mida näidati Pariisis, Barcelonas, Milaanos ja Torontos.

Tartu College’i majanduslik edu hoopis ärgitas Elmar Tampõldu jätkama oma sihtide elluviimist. Juba 1972. aastal oli Tartu College’i nõukogu kavatsenud akadeemilise õppeprogrammi loomist, millele taheti hiljem saada ülikooli tunnustus, kuid üritus soikus, järgmise katseni kulus terve aastakümme.

Kanada föderaalvalitsus oli 1978. aastal otsustanud multikultuursuse arenguks hakata riiklikult toetama etniliste õppetoolide avamist. Toronto Ülikoolis leidis see võimalus kohese vastukaja, kui asutati Ungari ja Ukraina õppetoolid. Professorid Endel Tulving ja Olev Träss hakkasid ülikoolis pidama läbirääkimisi ka Eesti õppetooli võimalikuks rajamiseks. Kuid akadeemiliste argumentide kõrval oli tarvis leida ka majanduslik alus. Idee majandusliku kalkulatsiooni tegi Tampõld, tollaste õppetoolide nõutud omakapital (föderaalvalitsuse toetuse kõrval) oli Tartu College’i tolleaegsete finantsiliste ülejääkide piires. Ta meenutas korduvalt, kuidas 1982.a mais tulnud talle rahaline lahendus välgusähvatusena pähe autosõidul Don Mills’i kiirteel. Õppetooli rahalise vundamendi valamine polnud võimalik ilma Tartu College’i, föderaalvalitsuse ja ülikooli toetuseta, lisaks tema enda ja eesti kogukonnast saadud investeeringuteta. Õppetooli akadeemiline pealisehitus sündis aga koostöös professorite Tulvingu, Trässi ja teistega. Aega kulus, kuid 1986. aastal avati Toronto Ülikoolis Eesti õppetool, mis on unikaalne kogu laias maailmas väljaspool Eestit. Tampõld uskus, et õppetooli avamine 1986. aastal, sellele alalise, in perpetuity staatuse saamine 1992. aastal toimusid õigel ajal, mis hiljem poleks enam õnnestunud. Toronto ja Tartu Ülikooli vahelise akadeemilise koostöö ja üliõpilasvahetuse programmi toetuseks asutas Tampõld Eesti Õppetöö Fondi ja 1999. aastal Ilmar Heinsoo nimelise stipendiumifondi. Aastast 2000 kannab õppetool tema nime – Elmar Tampold Chair of Estonian Studies.

Õppetool on ehe näide, kuidas Elmar Tampõllu isikus ühinesid silmapaistval moel ettevõtlusvaim ning ettenägelik haridus- ning kultuurimissioon. Mõeldes tulevikule, suutis ta 2002. aastaks ühendada kaks Toronto eestikeelset nädalalehte, „Meie Elu“ ja „Vaba Eestlase“ üheks ajaleheks, mis sai nimeks „Eesti Elu“. 2003. aastal toetas ta stardikapitaliga ja isikliku entusiasmiga Eesti laenuraamatukogu rajamist Tartu College’i ruumides. 2005. aastal esitas Tampõld oma (85. eluaastal!) visionäärse mõtlemise viljana uue projekti kava – rajada Tartu College’i juurde Välis-Eesti muuseum (VEMU) ühes raamatukogu, arhiivi ja kunstigaleriiga. Ta oli veendunud Välis-Eesti kultuuripärandi omaväärtuses ja säilitamise vajaduses asukohamaal. VEMU esimene ehitusjärk Tartu College’i garaažikorrusel on lõpule viidud, kui kunagi õnnestuks see projekt lõpule viia, siis tähendaks see ühtlasi monumendi püstitamist ühele osale eestlaskonnast Läänes. Tampõllu elutööd tunnustati nii Kanadas kui Eestis. Aumärkide ja aunimetustega dekoreerisid teda Eesti Vabariigi President, Tartu Ülikool ja Eesti Mittetulundusühingute Liit.

Tahaks korrata uskumist, et Lõvi tähemärgi all sündinule on elu ja saatus Päikesega sillutatud. See võib nii olla, kuid Elmari kõrval seisis alati Leida ja kogu tema perekond, kellele ta jagas oma kaitset ja tuge, ent sai ise vastu sõnul seletamatut energiat, mis laeb meest uuteks tegudeks. Midagi murdus Elmaris, kui abikaasa Leida 4. mail 2011 suri, pärast lühiajalist haigust lahkus ka Elmar Tampõld 7. märtsil 2013 igavikku. Ta jättis meile kõigile sõnumi – kuidas elada sellist elu, mille pärandiks jäävad nähtavad monumendid.


Jüri Kivimäe

Eesti Elu Nr. 3 - 22. jaanuar 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 3 - 22. jaanuar 2021 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 22. jaanuar 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&nb...

Peeter Linnap “A Man Through History”

Peeter Linnap “A Man Through History”

Exhibition and book at Pallas Gallery Riia 11,Tartu, Estonia December 21. 2020/ 7.-25. January 2021Curators Andrus Kannel and Peet...

Marcus Kolga: Canada is not immune to Capitol Hill riots

Marcus Kolga: Canada is not immune to Capitol Hill riots

Last week, Canadians watched in horror as a violent mob smashed their way into the U.S. Capitol — never believing that the same co...

Marcus Kolga: Canada must work with Biden to defend our democracies against Russia

Marcus Kolga: Canada must work with Biden to defend our democracies against Ru…

As the Western world happily counts down the days before Donald Trump’s U.S. presidency is finally over, Russian President Vladimi...

Peeter Linnap “A Man Through History”

Peeter Linnap “A Man Through History”

Exhibition and book at Pallas Gallery Riia 11,Tartu, Estonia December 21. 2020/ 7.-25. January 2021...

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Alates 7.01.2021 on avatud Integratsiooni Sihtasutusetaotlusvoor „Väliseesti kultuuriseltside toetu...

Festival Annetekoda kutsub osalema

Festival Annetekoda kutsub osalema

Konkurss-festival Annetekoda kutsub igas vanuses andeid kõikidelt erialadelt - rahvakunst, käsitöö,...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu avalik avaldus Eesti Vabariigi Riigikogu erakondadele

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu avalik avaldus Eesti Vabariigi Riigikogu erakond…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu – ÜEKN – ühendab koostööks väljaspool Eestit elavate eestlaste keskorganisatsioone kümnes riigis: ...

The Eastern Partnership Conundrum

The Eastern Partnership Conundrum

As a one of the world's most ethnically diverse and multicultural nations, it is in Canada's DNA to support those who want to foll...

Global Estonian Insights: Liisa Orav of Little Miss Squirrel

Global Estonian Insights: Liisa Orav of Little Miss Squirrel

In the pursuit of learning Estonian as an English-speaker, it's possible that you'll come across a series of videos on YouTube, fr...

*Hurm* for the holidays (and beyond)

*Hurm* for the holidays (and beyond)

Head uut aastat, lovers of kitties aka kiisud! If you've yet to visit the websites of animal shelters in Estonia, I suggest you do...

Kid's Corner: Estonian Toys and Puzzles for Cold or Rainy Days

Kid's Corner: Estonian Toys and Puzzles for Cold or Rainy Days

For young kids today, video games, tablets, computers, and TVs are more accessible than they have been for any generation before. ...

Pühaderõõmu Covid’i ajal

Pühaderõõmu Covid’i ajal

Eesti Maja Sõprade päkapikud küpsetasid jõulupiparkooke, suhkrukooke, banaanileiba ja mitmesuguseid plaadikooke, et viia neid kogu...

50-aastane Tartu College – VEMU kodu

50-aastane Tartu College – VEMU kodu

Tartu College on globaalse eestluse kontekstis unikaalne nähtus mitmes mõttes. See on arhitektuuri maamärk väliseestluse pealinnas...

Festival Annetekoda kutsub osalema

Festival Annetekoda kutsub osalema

Konkurss-festival Annetekoda kutsub igas vanuses andeid kõikidelt erialadelt - rahvakunst, käsitöö, sport, leiutamine, robootika, ...

Pille Lill – naine nagu orkester

Pille Lill – naine nagu orkester

Kohtusin Pille Lillega esimest korda oktoobris 2018, kui tütar Greta oli kutsutud esitama oma loodud laulu „Armas Eestimaa“ Kultuu...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - ARMURIKAS TÕDE

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - ARMURIKAS …

Keegi on ütelnud tabavalt: ,,Elu on ettearvamatu. Iial ei tea, millal midagi head võib juhtuda.“ Soovin teile, armsad, ettearvamat...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega kuulutavad välja tõlkekonkursi, leidma...

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86 - IEC ehitamine jäädvustatakse time-lapse videol

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86 - IEC ehitamine jäädvustatakse time-l…

Pildina saame ajalugu vaid ühe korra salvestada. Ja nõnda on kolm kohaliku Eesti kogukonna ettevõtlikku esindajat võtnud eesmärg...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

DIGITAL Estonian Life No. 3 - January 22, 2021 Take a look at other digital issues here:
Eesti Elu Nr. 2 - 15. jaanuar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 1 - 8. jaanuar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 50/51 - 18. detsember 2020 - DIGILEHT

 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlife

Any questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 

Peeter Linnap “A Man Through History”

Peeter Linnap “A Man Through History”

Exhibition and book at Pallas Gallery Riia 11,Tartu, Estonia December 21. 2020/ 7.-25. January 2021...

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Alates 7.01.2021 on avatud Integratsiooni Sihtasutusetaotlusvoor „Väliseesti kultuuriseltside toetu...

Festival Annetekoda kutsub osalema

Festival Annetekoda kutsub osalema

Konkurss-festival Annetekoda kutsub igas vanuses andeid kõikidelt erialadelt - rahvakunst, käsitöö,...

Join holistic health coach and award-winning cookbook author Marika Blossfeldt for her Reset & Maintain ZOOM workshop 2021!

Join holistic health coach and award-win…

In previous years Marika has conducted this workshop in person at her home in Beacon NY. Due to Cor...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega kuuluta...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86 - IEC ehitamine jäädvustatakse time-lapse videol

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86…

Pildina saame ajalugu vaid ühe korra salvestada. Ja nõnda on kolm kohaliku Eesti kogukonna ettevõ...

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aasta parimad pürivad edasi

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aa…

Eesti valis 2020. aasta säravamaid spordiinimesi paljude aastate tavasid muutes. Põhjuseks muidugi ...

Who violated whose rights?

Who violated whose rights?

Mr. Trump’s suspension or permanent ban from social media such as Twitter, Facebook, Instagram, You...

Meelelahutust: Volli veste - Minevikku hävitades

Meelelahutust: Volli veste - Minevikku h…

Eestlane on teadagi selline, kes ei viska kirbunahkagi ära. Iga asjaga on nii, et hoitakse alles, m...

Eesti Elu Nr. 2 - 15. jaanuar 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 2 - 15. jaanuar 2021 - DIG…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 15. jaanuar 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&nbs...

Rahvastikuminister Riina Solman: tänusõnad hea koostöö eest

Rahvastikuminister Riina Solman: tänusõn…

Head sõbrad üle ilma! Olete kõik juba kindlasti kursis, et Jüri Ratase valitsus astus tagasi, põ...

VIDEO - ERR: Peaminister Jüri Ratas viis presidendile tagasiastumispalve

VIDEO - ERR: Peaminister Jüri Ratas viis…

Möödunud ööl Keskerakonna kuriteokahtlustuse tõttu ametist lahkuda otsustanud peaminister Jüri Rata...

Andres Kasekamp (Postimees.ee): Trumpi kuulsusetu lõpp

Andres Kasekamp (Postimees.ee): Trumpi k…

Kolmapäevased sündmused Kapitooliumi künkal häbistasid vabariiklasi ja USA demokraatiat, kirjutab T...

FOTOD - Ontario järve pardid ja luiged 2021

FOTOD - Ontario järve pardid ja luiged 2…

Ontario järve jäävabades kohtades on talvel näha mitmeid linnuliike. Silveti vana sõnaraamatu järgi...

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas taastada Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ)…

EESTI RAHVUSKOMITEE ÜHENDRIIKIDES PRESSITEADE Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) ot...

“Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020”: Maarja Merivoo-Parro's - New Book of Essays

“Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020”: …

On the airwaves of Estonian Public Broadcasting's Raadio 2 each week, historian and radio journalis...

Sirje Kiin: Jõulukiri 2020

Sirje Kiin: Jõulukiri 2020

Head kodused!Üheksa kuud pandeemia-aja vabatahtlikku kodukarantiini hakkab läbi saama, sest oleme a...

On the Market: An Estonian Podcast Starter Kit

On the Market: An Estonian Podcast Start…

Chances are, through various conversations with friends, you have probably accumulated a growing li...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kristu…

Kolmekuningapäev oli 6. jaanuaril. Keskendun aasta esimeses mõtiskluses just sellele pühale.Kui nüü...

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Väliseesti kultuuriseltside toetus 2021

Alates 7.01.2021 on avatud Integratsiooni Sihtasutusetaotlusvoor „Väliseesti kultuuriseltside toetu...

IEC Project Update #86 -  Time-lapse video will record IEC’s historic construction

IEC Project Update #86 - Time-lapse vid…

We only have one chance to record history in the making, and three intrepid members of the local ...

HÄLL - Teele Marin Vahtla

HÄLL - Teele Marin Vahtla

Kes sündis? Teele Marin VahtlaKus ja millal sündis? 30. septembril 2020 Tartu Ülikooli Kl...

Join holistic health coach and award-winning cookbook author Marika Blossfeldt for her Reset & Maintain ZOOM workshop 2021!

Join holistic health coach and award-win…

In previous years Marika has conducted this workshop in person at her home in Beacon NY. Due to Cor...

MÄRKMIK - Hea võbe* kestab kaua

MÄRKMIK - Hea võbe* kestab kaua

Pühadeaja märke – märgatud, märgilised hetked ja õnnestumised, mis üllatasid, tõid rõõmu ning mälus...

Estonian Russian speaking community is diverse, not homogeneous

Estonian Russian speaking community is d…

For many years now no authoritative voice has suggested that Russian speakers in Estonian represent...

An infernal affliction

An infernal affliction

Some Christmases ago the slender one bemoaned the state of musical affairs. Seasonal music was the ...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Atskoo

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Atsko…

No vot nüid on nisuke lugu, et akkan seda uut aastat pääle natuke riivatu jutuga, vähemalt kiriksak...

Eesti Elu Nr. 1 - 8. jaanuar 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 1 - 8. jaanuar 2021 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 8. jaanuar 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

Riina Solman: Head soovid ja mõtted hooga alanud 2021. aastaks

Riina Solman: Head soovid ja mõtted hoog…

Head üleilmsed eestlased ja Eesti sõbrad! Täna on Kolmekuningapäev ning Eesti rahvakalendris t...

Rahvastikuminister Solman: Vikerraadio saated üleilmsest eestlusest toetavad ühise infovälja loomist Eesti kogukondadega välismaal

Rahvastikuminister Solman: Vikerraadio s…

Vikerraadio eetris hakkab nädalavahetuse hommikuprogrammi osana iganädalaselt kõlama „Hajala ringva...

VIDEO - Vabariigi Presidendi uusaastatervitus aastaks 2021

VIDEO - Vabariigi Presidendi uusaastater…

Vabariigi Presidendi uusaastatervitus aastaks 2021 - Head uut aastat, kallis Eesti!

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman - Soojad aastalõpu soovid vihmasest kodu-Eestist ja õnne-tervist kõigile algaval 2021 aastal!

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman …

Kallid eestlased ja Eesti sõbrad üle ilma! Aasta 2020, mis kohe-kohe otsa saab, oli ilmselt kõigile...

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Igavik inimsüdameis 2020

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Igavik in…

Vana Andrese koguduse hardushetk „Igavik meie südameis“ (Koguja 3.11) Vaimulik Kalle Kada...

VIDEO - G.F. Händel -  Võlukeeled Martin ja Susanna -  Tallinnas Metodisti kirikus 2020

VIDEO - G.F. Händel - Võlukeeled Martin…

G.F. Händel Sonaat g moll - I ja II osaMartin Onoper (kontrabass)Susanna Liisa Onoper (kontsertmeis...

FOTOD - Kelgutamine Port Creditis teisel jõulupühal 2020

FOTOD - Kelgutamine Port Creditis teisel…

Laupäeval, 26. detsembril 2020.a nautisid paljud Port Crediti elanikud teist jõulupüha kelgu...

VIDEO - Peaminister Jüri Ratase jõulutervitus 2020

VIDEO - Peaminister Jüri Ratase jõuluter…

Eesti Vabariigi Peaminister Jüri Ratas vahendas 22. detsembril 2020.a Vabariigi valitsuse YouTube'i...

VIDEO - Toronto Eesti Baptisti Koguduse jõulujumalateenistus 2020

VIDEO - Toronto Eesti Baptisti Koguduse …

Toronto Eesti Baptisti Koguduse jõulujumalateenistus 2020.a algusega 24. detsember kell 3pl.Prohvet...

VIDEO - Vana Andrese koguduse jõuluõhtu 2020

VIDEO - Vana Andrese koguduse jõuluõhtu …

Covid 19 põhjustatud suletuse ja eneseisolatsiooni reegleid püüda järgiv jõuluõhtu videosalvestis, ...

VIDEO - EELK Toronto Peetri koguduse jõuluõhtu jumalateenistus 2020

VIDEO - EELK Toronto Peetri koguduse jõu…

EELK Toronto Peetri koguduse jõuluõhtu jumalateenistus 2020Jumalateenistusel teenisid:Praost Mart S...

VIDEO - Statement by the Prime Minister Justin Trudeau on Christmas 2020

VIDEO - Statement by the Prime Minister …

December 24, 2020 Ottawa, Ontario Prime Minister’s OfficeThe Prime Minister, Justin Trudeau, today ...

VIDEO - EKKT pühadegalerii 2020

VIDEO - EKKT pühadegalerii 2020

EKKT pühadegalerii 2020 / EKKT Holiday Photo Gallery 2020 

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu avalik avaldus Eesti Vabariigi Riigikogu erakondadele

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu avalik ava…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu – ÜEKN – ühendab koostööks väljaspool Eestit elavate eestlaste kesk...

Pühaderõõmu Covid’i ajal

Pühaderõõmu Covid’i ajal

Eesti Maja Sõprade päkapikud küpsetasid jõulupiparkooke, suhkrukooke, banaanileiba ja mitmesuguseid...

50-aastane Tartu College – VEMU kodu

50-aastane Tartu College – VEMU kodu

Tartu College on globaalse eestluse kontekstis unikaalne nähtus mitmes mõttes. See on arhitektuuri ...

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86 - IEC ehitamine jäädvustatakse time-lapse videol

VIDEO - Eesti Keskuse Projekti Teade #86…

Pildina saame ajalugu vaid ühe korra salvestada. Ja nõnda on kolm kohaliku Eesti kogukonna ettevõ...

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aasta parimad pürivad edasi

Eesti spordis on jutuks..... Lõppenud aa…

Eesti valis 2020. aasta säravamaid spordiinimesi paljude aastate tavasid muutes. Põhjuseks muidugi ...

Rahvastikuminister Riina Solman: tänusõnad hea koostöö eest

Rahvastikuminister Riina Solman: tänusõn…

Head sõbrad üle ilma! Olete kõik juba kindlasti kursis, et Jüri Ratase valitsus astus tagasi, põ...

VIDEO - ERR: Peaminister Jüri Ratas viis presidendile tagasiastumispalve

VIDEO - ERR: Peaminister Jüri Ratas viis…

Möödunud ööl Keskerakonna kuriteokahtlustuse tõttu ametist lahkuda otsustanud peaminister Jüri Rata...

FOTOD - Ontario järve pardid ja luiged 2021

FOTOD - Ontario järve pardid ja luiged 2…

Ontario järve jäävabades kohtades on talvel näha mitmeid linnuliike. Silveti vana sõnaraamatu järgi...

Sirje Kiin: Jõulukiri 2020

Sirje Kiin: Jõulukiri 2020

Head kodused!Üheksa kuud pandeemia-aja vabatahtlikku kodukarantiini hakkab läbi saama, sest oleme a...

IEC Project Update #86 -  Time-lapse video will record IEC’s historic construction

IEC Project Update #86 - Time-lapse vid…

We only have one chance to record history in the making, and three intrepid members of the local ...

Riina Solman: Head soovid ja mõtted hooga alanud 2021. aastaks

Riina Solman: Head soovid ja mõtted hoog…

Head üleilmsed eestlased ja Eesti sõbrad! Täna on Kolmekuningapäev ning Eesti rahvakalendris t...

Rahvastikuminister Solman: Vikerraadio saated üleilmsest eestlusest toetavad ühise infovälja loomist Eesti kogukondadega välismaal

Rahvastikuminister Solman: Vikerraadio s…

Vikerraadio eetris hakkab nädalavahetuse hommikuprogrammi osana iganädalaselt kõlama „Hajala ringva...

VIDEO - Vabariigi Presidendi uusaastatervitus aastaks 2021

VIDEO - Vabariigi Presidendi uusaastater…

Vabariigi Presidendi uusaastatervitus aastaks 2021 - Head uut aastat, kallis Eesti!

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman - Soojad aastalõpu soovid vihmasest kodu-Eestist ja õnne-tervist kõigile algaval 2021 aastal!

VIDEO - Rahvastikuminister Riina Solman …

Kallid eestlased ja Eesti sõbrad üle ilma! Aasta 2020, mis kohe-kohe otsa saab, oli ilmselt kõigile...

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Igavik inimsüdameis 2020

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Igavik in…

Vana Andrese koguduse hardushetk „Igavik meie südameis“ (Koguja 3.11) Vaimulik Kalle Kada...

VIDEO - G.F. Händel -  Võlukeeled Martin ja Susanna -  Tallinnas Metodisti kirikus 2020

VIDEO - G.F. Händel - Võlukeeled Martin…

G.F. Händel Sonaat g moll - I ja II osaMartin Onoper (kontrabass)Susanna Liisa Onoper (kontsertmeis...

FOTOD - Kelgutamine Port Creditis teisel jõulupühal 2020

FOTOD - Kelgutamine Port Creditis teisel…

Laupäeval, 26. detsembril 2020.a nautisid paljud Port Crediti elanikud teist jõulupüha kelgu...

VIDEO - Peaminister Jüri Ratase jõulutervitus 2020

VIDEO - Peaminister Jüri Ratase jõuluter…

Eesti Vabariigi Peaminister Jüri Ratas vahendas 22. detsembril 2020.a Vabariigi valitsuse YouTube'i...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

Marcus Kolga: Canada is not immune to Capitol Hill riots

Marcus Kolga: Canada is not immune to Ca…

Last week, Canadians watched in horror as a violent mob smashed their way into the U.S. Ca...

Marcus Kolga: Canada must work with Biden to defend our democracies against Russia

Marcus Kolga: Canada must work with Bide…

As the Western world happily counts down the days before Donald Trump’s U.S. presidency is...

The Eastern Partnership Conundrum

The Eastern Partnership Conundrum

As a one of the world's most ethnically diverse and multicultural nations, it is in Canada...

*Hurm* for the holidays (and beyond)

*Hurm* for the holidays (and beyond)

Head uut aastat, lovers of kitties aka kiisud! If you've yet to visit the websites of anim...

Pille Lill – naine nagu orkester

Pille Lill – naine nagu orkester

Kohtusin Pille Lillega esimest korda oktoobris 2018, kui tütar Greta oli kutsutud esitama ...

Who violated whose rights?

Who violated whose rights?

Mr. Trump’s suspension or permanent ban from social media such as Twitter, Facebook, Insta...

Meelelahutust: Volli veste - Minevikku hävitades

Meelelahutust: Volli veste - Minevikku h…

Eestlane on teadagi selline, kes ei viska kirbunahkagi ära. Iga asjaga on nii, et hoitakse...

Andres Kasekamp (Postimees.ee): Trumpi kuulsusetu lõpp

Andres Kasekamp (Postimees.ee): Trumpi k…

Kolmapäevased sündmused Kapitooliumi künkal häbistasid vabariiklasi ja USA demokraatiat, k...

HÄLL - Teele Marin Vahtla

HÄLL - Teele Marin Vahtla

Kes sündis? Teele Marin VahtlaKus ja millal sündis? 30. septembril 2020 Tartu Ül...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Peeter Linnap “A Man Through History”

Peeter Linnap “A Man Through History”

Exhibition and book at Pallas Gallery Riia 11,Tartu, Estonia December 21. 2020/ 7.-25. Jan...

Global Estonian Insights: Liisa Orav of Little Miss Squirrel

Global Estonian Insights: Liisa Orav of …

In the pursuit of learning Estonian as an English-speaker, it's possible that you'll come ...

Kid's Corner: Estonian Toys and Puzzles for Cold or Rainy Days

Kid's Corner: Estonian Toys and Puzzles …

For young kids today, video games, tablets, computers, and TVs are more accessible than th...

Festival Annetekoda kutsub osalema

Festival Annetekoda kutsub osalema

Konkurss-festival Annetekoda kutsub igas vanuses andeid kõikidelt erialadelt - rahvakunst,...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - ARMURIKAS TÕDE

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

Keegi on ütelnud tabavalt: ,,Elu on ettearvamatu. Iial ei tea, millal midagi head võib juh...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskuseg...

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) otsustas taastada Henrik Visnapuu nimelise kirjandus- ja kultuuriauhinna.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ)…

EESTI RAHVUSKOMITEE ÜHENDRIIKIDES PRESSITEADE Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides ...

“Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020”: Maarja Merivoo-Parro's - New Book of Essays

“Maarja varia. Raadiopäevik 2019/2020”: …

On the airwaves of Estonian Public Broadcasting's Raadio 2 each week, historian and radio ...

On the Market: An Estonian Podcast Starter Kit

On the Market: An Estonian Podcast Start…

Chances are, through various conversations with friends, you have probably accumulated a g...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2020 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo