EAF TEATAB MUUDATUSTEST JUHATUSES

www.eafund.orgwww.eafund.org
Estonian American Fund (EAF)
PRESSITEADE
18 november 2019

EAF TEATAB MUUDATUSTEST JUHATUSES

Juhatuses on kaks uut liiget:

ELIKO PEDASTSAAR
Eliko töötab vanemökonomistina Rahvusvahelises Valuutafondis (RVF).
Eestis elades töötas riigieelarve osakonna juhataja asetäitjana EV Rahandus-ministeeriumis ja juhatuse liikmena Eesti Haigekassas.

ANTI KÜÜNAL

Anti omab ehitus- ja renoveerimistööde firmat ja igapäevaselt kureerib erinavate projektide elluviimist oma firmas. 1991. aastal, peale põllumajandusülikoolis õppimist, saabus Ameerika Ühendriikidesse, Virginia osariiki, kus elab tänaseni.

Muudatused ametite jaotuses
President/Tegevdirektor: Christian Einberg
Laekur: Eliko Pedastsaar
Nõukogu esimees: Ago Ambre