Use social media:

ERR - Andres Kasekamp: Euroopa Liidu Valgevene poliitika on läbi kukkunud

Andres Kasekamp - Foto/allikas: Priit Mürk/ERRAndres Kasekamp - Foto/allikas: Priit Mürk/ERR
Välispoliitika instituuti pikalt juhtinud Andres Kasekamp nõustub president Ilvesega, et Euroopa Liidu Valgevene-poliitika on läbi kukkunud. "Euroopa ei saa tuua Valgevenele vabadust, valgevenelased ise peavad selle kätte võitlema ja siis saab EL abistada legitiimselt valitud Valgevene uut valitsust," ütles Kasekamp usutluses Toomas Sildamile.

Kes on Valgevene president?

Ikka Lukašenko.

18. augustil tegi Eesti valitsus avalduse, et "Aljaksandr Lukašenka on seoses ulatusliku valimistulemuste võltsimisega kaotanud mandaadi". Kuidas teie aru saate, kas see tähendab, et Eesti ei tunnista enam Lukašenkot Valgevene presidendina?

Ma arvan, et see avaldus oli natuke... ennatlik.

Kui vaatame näiteks, mis on juhtunud Süürias president Assadiga, siis, kui seal algas kodusõda, ütlesid kõik lääneriigid, et Assad on kaotanud oma legitiimsuse.

Ometi, ta on ikkagi president. Ta on lihunik oma enda rahva suhtes, aga teist presidenti seal ei ole. Loodan muidugi, et Valgevenes nii ei lähe.

Või Venetsueela?

Jah, või Venetsueela. See on võibolla parem võrdlus, sest seal on võimukriis läinud seni suhteliselt rahumeelselt.

Kui Eesti valitsus ütleb, et Lukašenko on kaotanud mandaadi, kellega me Valgevenes nüüd suhtleme?

See ongi keeruline küsimus. Mingit eksiilvalitsust neil ei ole, ka teine presidendikandidaat [Svetlana Tihhanovskaja], kes on nüüd Leedus, ei ole Valgevene presidendiks valitud.

Ta ei tahagi uuesti kandideerida.

Just.

Kas meie riigikogu oli leidlikum, kui ütles teisipäevases avalduses, et ei tunnusta 9. augusti presidendivalimisi Valgevenes, sest need ei olnud vabad, ausad ega demokraatlikud, kuid jättis andmata hinnangu Lukašenko staatusele?

See annab muidugi palju rohkem mänguruumi, mis on diplomaatias alati mõistlik.

Olite te üllatunud vägivallast, mida Valgevene julgeolekujõud kasutasid 9. augusti presidendivalimiste ametlikke tulemusi vaidlustanud meeleavaldajate vastu?

Ei olnud üllatunud, sest see kõik on varem juba juhtunud. Lukašenko on korduvalt tagasi valitud, iga kord võltsides tulemusi, olid olnud meeleavaldusi, need suruti vägivaldselt maha.

Seekord on vägivalla kasutamine ulatuslikum, meeleavaldused suuremad kui kunagi varem ja ka meie tähelepanu on keskendunud Valgevenele rohkem kui kunagi varem.

"Lukašenko jääb püsima ja see režiim muutub veel hullemaks." Nii ennustas Euroopa Parlamendi liige Yana Toom esmaspäeval ERR-ile. Võib tal õigus olla?

Tal võib õigus olla, aga võib ka mitte.

Kui Lukašenko jääb püsima, on ta kindlasti nõrgendatud ja võlgneb Venemaa presidendile oma ametikoha. Sest kui ta jääb püsima, siis Venemaa toel, mis tähendab, et peab kindlasti tegema venelastele järeleandmisi, mida siiani pole tahtnud teha. Näiteks Valgevene taristu, energia või sõjaväebaaside suhtes.

Ta jääb Venemaale võlgu, kui rakendab vägivalda oma kodanike vastu ja toetub Venemaale. Ta jääb võimule, aga on nõrk, tema legitiimsus on saanud kahjustada.

Kuidas üldse ohjeldada diktaatorit ja tegelikult aidata inimesi, kes rahumeelselt oma meelsust avaldavad?

See on üks kõige raskem küsimus, millega lääneriigid on tegelenud ja muutnud oma taktikat mitmel korral. On olnud juhtumid, kus nad püüdsid väga aktiivselt viia inimõigusi ja demokraatiat teistesse maadesse, ent tavaliselt ei ole see hästi õnnestunud, kui rahvas ise ei suuda piisavalt hästi seista oma õiguste ja vabaduste eest.

Valgevene puhul... Euroopa ei saa tuua Valgevenele vabadust, valgevenelased ise peavad selle kätte võitlema ja siis saab EL abistada legitiimselt valitud Valgevene uut valitsust.

Aga nüüd sekkuda, et opositsiooni toetada – pean seda väga ebatõenäoliseks. Nagu ka aru saan, siis Valgevene opositsiooni liidrid on öelnud, et nad ei taha Lääne või Euroopa sekkumist. Lukašenko kasutaks seda ka kohe nende vastu ära. Ta püüab praegu aktiivselt ehitada narratiivi, et Lääne mõjuagendid ja oht tuleb lääne suunast...

Ja NATO väed piiri taga...

See oli üks tema esimene asi, mis tundus täiesti absurdsena. Meeleavaldus oli Minskis, aga oma armee suunas ta läänepiiri äärde. Kuid see sobib narratiiviga, et tema peab kaitsma Valgevene suveräänsust ja on mingid välisjõud, mis seda ohustavad.

Ongi siis nii, nagu USA kõrged esindajad ütlevad, et "Valgevene rahvale peab andma võimaluse otsustada oma saatus välise mõjuta", mis tähendab, et mingi perioodi peab Lääs jääma kõrvaltvaatajaks?

Mulle tundub, et see on õige avaldus. Lääneriigid ei jää kõrvalseisjateks, sest EL on lubanud rakendada [Valgevene ametnike vastu] sanktsioone, aga pole veel kokku leppinud sanktsioonide alla langevate inimeste nimekirjas.

Ühelt poolt tundub, et EL reageeris nüüd Valgevene sündmustele kiiremini kui iialgi varem, aga tegelikult ei ole veel sanktsioonid paika pandud ja kokku lepitud. Esiteks on vaja teha sanktsioonide kohta õiguslik analüüs ja teiseks kokku leppida, kes sinna nimekirja kuuluvad. Nii võivad tegelikud sanktsioonid rakenduda võibolla alles kuu aja pärast, kui Valgevenes on praegusest teistsuguse olukord.

Millised on selles diktaatori ohjeldamises Eesti tööriistad?

Ega neid tööriistu palju ole, saame seda teha EL-i kaudu. Üksi või koos kahe teise Balti riigiga on ka võimalik midagi teha, aga sel oleks väike mõju. Koos EL-iga on ainus lahendus.

Aga eks neid sanktsioone ole ka varem kehtestatud, sest Lukašenko on korduvalt võltsinud valimistulemusi ja iga kord rakendas EL mingid sanktsioonid ja kunagi pole neil olnud mõju. EL on alati lõpuks neid lõdvendanud, kui Minskist tuleb signaal, et seal ollakse natuke rohkem valmis koostööks Euroopaga või kui on vabastatud poliitvange...

Nüüd oleme tagasi seal, kus olime nelja aasta eest.

President Ilves ütles selle kohta, et EL-i senine Valgevene-poliitika on läbi kukkunud.

Arvan, et tal on õigus.

Samas on Eesti nüüd ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige. Võiksime seal otsida toetust mitte ainult USA-lt, vaid ka Venemaalt näiteks resolutsioonile, et säilitada Valgevene territoriaalne terviklikkus ja suruda Lukašenkot olema rahumeelne rahumeelsete protestide suhtes.

ÜRO Julgeolekunõukogus on üliraske kokku leppida mingit sellist algatust. Venemaa ja Hiina, Julgeolekunõukogu [vetoõigusega] alalised liikmed, ei salli iialgi teiste riikide sekkumist kellegi siseasjadesse, põhimõtteliselt. Ja Venemaale on Valgevene ülioluline naaberriik.

Ma ei usu, et mingi ÜRO algatus kannaks vilja.

Kas see, kui öelda, et diktaator on kaotanud mandaadi valitseda, ka midagi päriselt tähendab?

See näitab lääneriikide suhtumist. Aga väga paljut see ei muuda.

Euroopa Liit ei tunnusta, Venemaa tunnustab – mida niisugune olukord meie naabruses tähendab?

Meie naabruses on pidevalt nii olnud, et venelastel on oma huvid ja oma nägemus, mis läheb risti vastupidi EL-iga. Aga Valgevene puhul on suurem osa kaartidest ikka venelaste käes. Kui läheb mingil moel konkureerimiseks, siis jõud on venelastel, nende huvid on palju suuremad ja nemad on määravam jõud kui EL.

Milline oleks EL-i tulemuslik poliitika Valgevene suunal?

Tulemuslik oleks, kui Lukašenko nõustuks uute valimiste korraldamisega, kus oleksid kaasatud ka välisvaatlejad. See oleks praegu väga positiivne tulemus.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni arvates on Valgevenel praegu kaks valikut – kas säilitada iseseisvus ja rajada eneseteadlikule kodanikuühiskonnale tuginev Euroopasse kuuluv demokraatlik õigusriik või kaotades suveräänsuse muutuda provintsiks Vene impeeriumi koosseisus. On see nii lihtne?

Need on kaks must-valget äärmuslikku varianti.

Lukašenko on siiani suutnud saavutada midagi kolmandat – et Valgevene on suveräänne riik, aga ebademokraatlik riik. Kõige tõenäolisem, et ta jätkabki sellisena.

Muidugi võib juhtuda, et Lukašenko vajab praegusest rohkem Venemaa toetust ja peab tegema Venemaale järeleandmisi, loovutama mõned strateegilised huvid, näiteks taristu venelaste kätesse, mis nõrgendab tema positsiooni ja Valgevene suveräänsust.

Aga esimene variant, et üleöö saaks Valgevenest selline...

... Euroopasse kuuluv demokraatlik õigusriik, mis toetub eneseteadlikule kodanikuühiskonnale...

See on ilus unistus. Nii ei ole teistes riikides läinud, kus olid meeleavaldused ja demokraatlikel valimistel tulid uued inimesed võimule. Näiteks Ukrainas.

Või Gruusias?

Või Gruusias. Nad on liikunud demokraatia ja õigusriigi suunas, aga on veel poolel teel ja näeme märke, et võibolla libisevad mõnevõrra ka tagasi teises suunas.

Kui te vaatasite telekaadreid Lukašenkost, kes astus helikopterist välja koos 15-aastase pojaga, mõlemad kuulivestis ja Kalašnikovi automaadiga, siis – milline emotsioon teid valdas?

Sõnum oli – tema võitleb lõpuni, ei lähe kompromissidele. See teeb murelikuks.

Positiivne tulemus oleks kompromiss opositsiooni ja Lukašenko vahel, et neil oleksid mingid läbirääkimised, et leida mõlemat poolt rahuldav lahendus. Paistab, et selline signaal Lukašenko poolt välistab selle. Tema kuvand ongi, et tema on kõva mees, järeleandmine näitaks nõrkust ja ta iialgi seda ei tee.

Yana Toom kardab, et Lukašenko ei suuda hoiduda soovist oma rahvale kätte maksta. Mis võib Valgevenes edasi saada? Seal jätkuvadki vahistamised, kriminaalmenetluste algatamised, opositsiooni pooldajate kinnipidamised jne.

See on loogiline asjade jätk. Kui nädal või kaks tagasi tundus, et opositsiooni meeleavaldused aina kasvavad ja Lukašenko on kaotamas toetust, siis praegu tundub, et Lukašenko tasapidi taastab enda võimu, teda ei ole suudetud minema ajada, ei ole mingit märki, et ta ise läheks.

Nii et talle on avatud kaks teed – kas alustada opositsiooniga läbirääkimisi, mille puhul ei paista, et ta seda iialgi tahaks ning vägivalla rakendamine oma jõustruktuuride kaudu.

Sellises olukorras on üks lahendus nii, nagu toimus Rumeenias 1989. Et diktaatori enda siseringist tulid inimesed, kes astusid tema vastu. [Rumeenia kommunistliku partei juhile 1965-1989] Nicolae Ceaușescule lõppes see kõik väga halvasti, aga režiim jäi püsima. Need olid ju tema lähikondlased, kes läksid näiliselt rahva poolele, kuid seeläbi säilitasid pikaks ajaks võimu ja hakkasid demokraatlikku mängu mängima.

Kas nii võib juhtuda ka praegu Valgevenes?

Usun, et see ei ole sugugi välistatud.


Rahvusvahelistele suhetele keskendunud Andres Kasekamp on praegu Toronto Ülikooli professor ja sealse Eesti õppetooli juhataja. 2004–2017 oli ta Tartu Ülikooli Balti poliitika professor ja 2000–2013 Eesti Välispoliitika Instituudi juhataja.


Toimetaja: Anvar Samost


Originaal allikas: ERR - Andres Kasekamp: Euroopa Liidu Valgevene poliitika on läbi kukkunudKanada eestlane keeldus siseministeeriumi teenetemärgist: minister Helme ja EKRE mitmed väljaütlemised ei luba mul seda auhinda vastu võtta

Kanada eestlane keeldus siseministeeriumi teenetemärgist: minister Helme ja EK…

Kanadas elavaid eestlasi esindava organisatsiooni Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) endine president Marcus Kolga keeldus sisemi...

FOTOD - Linnud oktoobris 2020

FOTOD - Linnud oktoobris 2020

Sügisel pakub lindude fotograafia palju huvitavaid võimalusi. Lehed langevad puudelt ning linnud on paremini näha. Sügiseste puule...

IEC Project Update (#80) - Planning has continued for the new International Estonian Centre

IEC Project Update (#80) - Planning has continued for the new International Es…

Despite the challenges that the COVID-19 pandemic presents to all aspects of our lives, the International Estonian Centre (IEC) ...

Kid's Corner: Navigate the Neighbourhood for Halloween, mardipäev, and kadripäev

Kid's Corner: Navigate the Neighbourhood for Halloween, mardipäev, and kadripä…

The first time I ever visited Estonia was in late November. It was already bitter cold and powdered with snow, which offset the us...

EFC Short Story Contest

EFC Short Story Contest

Estonian Foundation of Canada is hosting a short story contest for the whole community. As we all f...

Sihtkapitali lühijutu konkurss 2020

Sihtkapitali lühijutu konkurss 2020

Eesti Sihtkapital Kanadas korraldab lühijutu konkursi kogu meie kogukonnale. ESK kutsub kõiki kasut...

Iivi Zajedova: „Püsima jäämiseks peab püüdma ajalootaju terviklikkuse poole“

Iivi Zajedova: „Püsima jäämiseks peab püüdma ajalootaju terviklikkuse poole“

Sul on olnud siiani väga värvikas ja mitmekülgne elu - baleriini, ülikooli õppejõu ja rahvaesindajana. Viimasel ajal on sinust oln...

Valminud on video muusikalile ,,Laulev revolutsioon“

Valminud on video muusikalile ,,Laulev revolutsioon“

Augustikuus Tallinnas lauluväljakul filmitud muusikavideo ,,Never Forget Who You Are“ muusikalile ,,Laulev revolutsioon“ (,,Singin...

Publikumagnet Anna Karenina

Publikumagnet Anna Karenina

Anna Karenina dramaatiline lugu on taaskord jõudnud Estonia teatri lavalaudadele. Sedapuhku Marina Kesleri lavastuses. Meenutagem,...

EESTI HETKED - Kui lihunik lahkub letist

EESTI HETKED - Kui lihunik lahkub letist

Inimene, kes selle sildi jättis, ei ole aga tõenäoliselt päris lihunik ise, vaid lihamüüja. Nuga tarvitab ikka. Ja peab vahel ostj...

Ühispankade päev 2020

Ühispankade päev 2020

Neljapäeval, 15. oktoobril tähistas meie ühine pank Northern Birch Credit Union rahvusvahelist ühispankade päeva. Ülemaailmne täht...

Kanada-eesti organisatsioonide virtuaalkonverents koos Eesti ministriga

Kanada-eesti organisatsioonide virtuaalkonverents koos Eesti ministriga

Laupäeval, 17. oktoobril toimus Zoomi vahendusel Kanada eesti organisatsioonide virtuaalne konverents, mida korraldas Eestlaste Ke...

Avasta.... Unustatud raudtee ajalugu Georgian Bay ääres

Avasta.... Unustatud raudtee ajalugu Georgian Bay ääres

Collingwoodi ja Thornbury linnade vahel Highway 26 ääres näeb kaunis tee ääres ühte vanemat tumepunast tornikesega maja, sildi pea...

Toetame Pärnu Naiste Tugikeskuse projekti

Toetame Pärnu Naiste Tugikeskuse projekti

Vähemalt iga kolmas naine on kogenud kord elus mingisugust vägivalda. Et toetada psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägiva...

Mõte pühapäevaks - Viisakas ristirahvas

Mõte pühapäevaks - Viisakas ristirahvas

15 Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta sõnadest lõksu püüda. 16 Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos heroode...

Tänupüha rõõmu meie seenioridele

Tänupüha rõõmu meie seenioridele

Tänupüha esmaspäeval Eesti Maja Sõbrad külastasid ja viisid kodutehtud tänupüha lõuna- või õhtusöögi vanemate eestlastele. Külastu...

Virtual trade mission to Estonia October 27-30, 2020

Virtual trade mission to Estonia October 27-30, 2020

Estonian American Business AllianceExplore Estonia - the world’s most advanced digital society and gateway to the Nordic and Balti...

A jolt of cinnamon

A jolt of cinnamon

Living this miserable virtual life of isolation and inactivity can drag you down without friends, who keep you informed of what is...

DIGITAL Estonian Life No. 42 - October 23, 2020 Take a look at other digital issues here:
Eesti Elu Nr. 41 - 16. oktoober 2020 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 40 - 9. oktoober 2020 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 39 - 2. oktoober 2020 - DIGILEHT

 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlife

Any questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

EFC Short Story Contest

EFC Short Story Contest

Estonian Foundation of Canada is hosting a short story contest for the whole community. As we all f...

Sihtkapitali lühijutu konkurss 2020

Sihtkapitali lühijutu konkurss 2020

Eesti Sihtkapital Kanadas korraldab lühijutu konkursi kogu meie kogukonnale. ESK kutsub kõiki kasut...

A jolt of cinnamon

A jolt of cinnamon

Living this miserable virtual life of isolation and inactivity can drag you down without friends, w...

Hand-crafted wooden boats from Nõva

Hand-crafted wooden boats from Nõva

Building a sea-worthy vessel requires a good sense of humour, because you never know what might com...

Korp! Indla USA koondis 2020 koroona-ajastul

Korp! Indla USA koondis 2020 koroona-aja…

Alates märtsikuu ärajäänud kommersist, kuhu olime pikisilmi oodanud ka kahte külalis-indlaensist Ee...

Cheap words that inspire millions

Cheap words that inspire millions

In 2016, Donald Trump supporters found him “refreshing” to hear, admired his “political candidness”...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kas trikk vai triit

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kas t…

No kas ei ole ull lugu! Terve ilm on selle koroonaviirusega ädas nigu mustlane mädas. Surra ei taha...

FOTOD - Alberta eestlased tegutsevad koroona kiuste

FOTOD - Alberta eestlased tegutsevad kor…

Alberta eestlased on sitked ja vastupidavad. Kuigi vahemaad on tihti pikad ja teevad kokkusaamiste ...

VIDEO - Ehatares toimub aktiivne tegevus ka koroona-ajal

VIDEO - Ehatares toimub aktiivne tegevus…

Eestlaste puhke- ja põetuskodus pole elu koroona ajal seisma jäänud. Kuigi reeglid nii külastamiste...

Eesti Elu Nr. 42 - 23. oktoober 2020 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 42 - 23. oktoober 2020 - D…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 23. oktoober 2020.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&nb...

Järjekordne Lõimetoa jututuba Piret Pääri ja Kulno Malvaga

Järjekordne Lõimetoa jututuba Piret Päär…

MTÜ Lõimeleer kutsub järjekordsesse virtuaalsesse Lõimetuppa juba sel pühapäeval, 25. oktoobril. Ju...

Esitage väärilisi kandidaate Aino Järvesoo nimelisele auhinnale!

Esitage väärilisi kandidaate Aino Järves…

Esitage väärilisi kandidaate Aino Järvesoo nimelisele auhinnale!Kandidaatide esitamise tähtaeg Pere...

VIDEO - Riina Solman: Vaata järele teabeseminari „Minna ei taha, kuid jääda ei saa“

VIDEO - Riina Solman: Vaata järele teabe…

Head sõbrad! Jagan teiega ühe vaatamist väärt ürituse – teabeseminari „Minna ei taha, kuid jääda ei...

We're Listening with EMW: On October 24th, Spin to the Beat on the Turntable with DJ Erik Laar

We're Listening with EMW: On October 24t…

On October 24th at 8 o'clock in the evening, Estonian Music Week is keeping the groove of the Live-...

IEC Project Update (#78) - Postimees: Canadian Estonians are Building a New Nest

IEC Project Update (#78) - Postimees: Ca…

Postimees, Estonia's oldest daily newspaper, published a story about the International Estonian C...

Around the World on a Reel of Film: Hot Docs Ted Rogers Cinema Brings Audiences to New Places

Around the World on a Reel of Film: Hot …

You may know Hot Docs Ted Rogers Cinema from film screenings as part of EstDocs, or you may be a lo...

Bedrock of Baltimore/Washington DC Estonian Community Killed by COVID-19 - Jyri Erik Kork - Eulogy August 6, 1961-October 7, 2020

Bedrock of Baltimore/Washington DC Eston…

On October 8, tearful phone calls and heartbreaking messages conveyed unimaginable news -- Jyri Eri...

Keerulisel viirusajal balletisõbrana Estonia teatris

Keerulisel viirusajal balletisõbrana Est…

Inglismaal elades tunnetan ma hästi rahva hirmu koroonaviiruse ees, sest muid uudiseid praktiliselt...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Usk ja uskmatus

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. Jr 17:14Kaheaastane Da...

MÄRKMIK - Luuuuringul, luurates uudissõnu

MÄRKMIK - Luuuuringul, luurates uudissõn…

Haiglas käies kohtad väga palju pikki sõnu. Nagu magnetresonantstomograafia, inglise keeles kolm sõ...

Liitreaalsus, virtuaalreaalsus, e-giid – Eesti muuseumihariduse digiarengud

Liitreaalsus, virtuaalreaalsus, e-giid –…

Osalesin augustis Tartus Eesti Rahva Muuseumi poolt korraldatud Muuseumihariduse suvekoolis, kuhu k...

Esto Children’s Fund – Women’s Shelters in Estonia

Esto Children’s Fund – Women’s Shelters …

One in three women around the world have experienced violence at least once in their life. This tra...

Mitmetahuliste oskustega luuletaja Kaja Parming-Weeks

Mitmetahuliste oskustega luuletaja Kaja …

Mõned nädalad tagasi ilmus Eesti Elus (EE# 38, 25.9.2020) ülevaade omapärasest luuleraamatust, mill...

Kommentar - Kaheksas kurikael

Kommentar - Kaheksas kurikael

Surmapatte on piibli õpetuse järgi seitse: kõrkus, ahnus, iharus, kadedus, aplus, viha ja laiskus. ...

Marcus Kolga: Foreign actors are spreading COVID disinformation to destabilize our democracy and polarize our society

Marcus Kolga: Foreign actors are spreadi…

Foreign actors are spreading COVID disinformation to destabilize our democracy and polarize our soc...

“It ain’t over, till it’s over.” And then what?

“It ain’t over, till it’s over.” And the…

Hundreds of meetings, social gatherings, rehearsals, supplementary school classes, camps, all face-...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Näotud naised

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Näotu…

Oh seda kurja ja kadedat saatust küll! Ära jõudis võtta vanamehelt selle viimase perrajäänu. Silm...

Fännipasunatest viikingite naasmiseni: Millest räägib koroonafolkloor Eestis?

Fännipasunatest viikingite naasmiseni: M…

Selleteemaline veebiloeng leiab aset kolmapäeval, 28. oktoobril algusega kell 7 õ VEMU YouTube’i ka...

Toronto Eesti Evangeeliumi Luteriusu Vana-Andrese koguduse juhatuse teade

Toronto Eesti Evangeeliumi Luteriusu Van…

Hea koguduse liige!Teatame, et seoses Covid19 põhjustatud olukorrast tingitud provintsi valitsuse m...

EMW Livesteam Concert with Erik Laar

EMW Livesteam Concert with Erik Laar

The party is just getting started as Estonian Music Week’s Live-stream Series in celebration of Tar...

Eesti Elu Nr. 41 - 16. oktoober 2020 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 41 - 16. oktoober 2020 - D…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 16. oktoober 2020.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&nb...

KOLM AASTAKÜMMET RIIGIPEA ÜMBERMATMISEST

KOLM AASTAKÜMMET RIIGIPEA ÜMBERMATMISEST

Tallinna Metsakalmistul Pätsi perekonna rahulas mälestatakse 21. oktoobril 2020 algusega kell16 Ees...

FOTOD - Balti Kaitsekonverents 2020 Tallinnas

FOTOD - Balti Kaitsekonverents 2020 Tall…

Balti Kaitsekonverents 2020 Tallinnas ("ABCD 2020: ‘Strengthening Baltic Societal Resilience and Mi...

FOTOD - Oktoober Mississaugas

FOTOD - Oktoober Mississaugas

Kaunis oktoobrikuine galerii Mississaugast, Ontariost... Looduse kaunid värvid viitavad talveks val...

In Memoriam Edgar Marten 17.05.1920 - 5.10.2020

In Memoriam Edgar Marten 17.05.1920 - 5.…

5. oktoobril 2020 lahkus Ehatares vaikselt oma 101. eluaastal Toronto Eesti täienduskoolide kauaaeg...

FOTOD - Kalju ja Koeru kaunis koostööleping - Kalju Lepik 100

FOTOD - Kalju ja Koeru kaunis koostöölep…

3. oktoober oli Koerus imeilus lehekullasajune ja pihlakamarjapunane, kui peeti konverentsi- ja kul...

Kaili Kinnoni meeleolukas esinemine TC50 ja Estonian Music Week’i uues kontsertsarjas

Kaili Kinnoni meeleolukas esinemine TC50…

Kõrgel Tartu College’i katusel, Toronto piltilusa linnavaate taustal toimus paar nädalat tagasi eri...

Axtonia: Transporting Canadian Country Grit to Central Tallinn

Axtonia: Transporting Canadian Country G…

The first time I saw an axe throwing establishment for myself was on Agricola Street in Halifax, No...

Kanada eestlane keeldus siseministeeriumi teenetemärgist: minister Helme ja EKRE mitmed väljaütlemised ei luba mul seda auhinda vastu võtta

Kanada eestlane keeldus siseministeerium…

Kanadas elavaid eestlasi esindava organisatsiooni Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) endine presid...

FOTOD - Linnud oktoobris 2020

FOTOD - Linnud oktoobris 2020

Sügisel pakub lindude fotograafia palju huvitavaid võimalusi. Lehed langevad puudelt ning linnud on...

IEC Project Update (#80) - Planning has continued for the new International Estonian Centre

IEC Project Update (#80) - Planning has …

Despite the challenges that the COVID-19 pandemic presents to all aspects of our lives, the Inter...

Ühispankade päev 2020

Ühispankade päev 2020

Neljapäeval, 15. oktoobril tähistas meie ühine pank Northern Birch Credit Union rahvusvahelist ühis...

Kanada-eesti organisatsioonide virtuaalkonverents koos Eesti ministriga

Kanada-eesti organisatsioonide virtuaalk…

Laupäeval, 17. oktoobril toimus Zoomi vahendusel Kanada eesti organisatsioonide virtuaalne konveren...

Toetame Pärnu Naiste Tugikeskuse projekti

Toetame Pärnu Naiste Tugikeskuse projekt…

Vähemalt iga kolmas naine on kogenud kord elus mingisugust vägivalda. Et toetada psühholoogilist, f...

Tänupüha rõõmu meie seenioridele

Tänupüha rõõmu meie seenioridele

Tänupüha esmaspäeval Eesti Maja Sõbrad külastasid ja viisid kodutehtud tänupüha lõuna- või õhtusöög...

Virtual trade mission to Estonia October 27-30, 2020

Virtual trade mission to Estonia October…

Estonian American Business AllianceExplore Estonia - the world’s most advanced digital society and ...

Korp! Indla USA koondis 2020 koroona-ajastul

Korp! Indla USA koondis 2020 koroona-aja…

Alates märtsikuu ärajäänud kommersist, kuhu olime pikisilmi oodanud ka kahte külalis-indlaensist Ee...

FOTOD - Alberta eestlased tegutsevad koroona kiuste

FOTOD - Alberta eestlased tegutsevad kor…

Alberta eestlased on sitked ja vastupidavad. Kuigi vahemaad on tihti pikad ja teevad kokkusaamiste ...

VIDEO - Ehatares toimub aktiivne tegevus ka koroona-ajal

VIDEO - Ehatares toimub aktiivne tegevus…

Eestlaste puhke- ja põetuskodus pole elu koroona ajal seisma jäänud. Kuigi reeglid nii külastamiste...

VIDEO - Riina Solman: Vaata järele teabeseminari „Minna ei taha, kuid jääda ei saa“

VIDEO - Riina Solman: Vaata järele teabe…

Head sõbrad! Jagan teiega ühe vaatamist väärt ürituse – teabeseminari „Minna ei taha, kuid jääda ei...

IEC Project Update (#78) - Postimees: Canadian Estonians are Building a New Nest

IEC Project Update (#78) - Postimees: Ca…

Postimees, Estonia's oldest daily newspaper, published a story about the International Estonian C...

Esto Children’s Fund – Women’s Shelters in Estonia

Esto Children’s Fund – Women’s Shelters …

One in three women around the world have experienced violence at least once in their life. This tra...

Toronto Eesti Evangeeliumi Luteriusu Vana-Andrese koguduse juhatuse teade

Toronto Eesti Evangeeliumi Luteriusu Van…

Hea koguduse liige!Teatame, et seoses Covid19 põhjustatud olukorrast tingitud provintsi valitsuse m...

KOLM AASTAKÜMMET RIIGIPEA ÜMBERMATMISEST

KOLM AASTAKÜMMET RIIGIPEA ÜMBERMATMISEST

Tallinna Metsakalmistul Pätsi perekonna rahulas mälestatakse 21. oktoobril 2020 algusega kell16 Ees...

FOTOD - Balti Kaitsekonverents 2020 Tallinnas

FOTOD - Balti Kaitsekonverents 2020 Tall…

Balti Kaitsekonverents 2020 Tallinnas ("ABCD 2020: ‘Strengthening Baltic Societal Resilience and Mi...

FOTOD - Oktoober Mississaugas

FOTOD - Oktoober Mississaugas

Kaunis oktoobrikuine galerii Mississaugast, Ontariost... Looduse kaunid värvid viitavad talveks val...

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

Iivi Zajedova: „Püsima jäämiseks peab püüdma ajalootaju terviklikkuse poole“

Iivi Zajedova: „Püsima jäämiseks peab pü…

Sul on olnud siiani väga värvikas ja mitmekülgne elu - baleriini, ülikooli õppejõu ja rahv...

EESTI HETKED - Kui lihunik lahkub letist

EESTI HETKED - Kui lihunik lahkub letist

Inimene, kes selle sildi jättis, ei ole aga tõenäoliselt päris lihunik ise, vaid lihamüüja...

Avasta.... Unustatud raudtee ajalugu Georgian Bay ääres

Avasta.... Unustatud raudtee ajalugu Geo…

Collingwoodi ja Thornbury linnade vahel Highway 26 ääres näeb kaunis tee ääres ühte vanema...

Cheap words that inspire millions

Cheap words that inspire millions

In 2016, Donald Trump supporters found him “refreshing” to hear, admired his “political ca...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kas trikk vai triit

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Kas t…

No kas ei ole ull lugu! Terve ilm on selle koroonaviirusega ädas nigu mustlane mädas. Surr...

Bedrock of Baltimore/Washington DC Estonian Community Killed by COVID-19 - Jyri Erik Kork - Eulogy August 6, 1961-October 7, 2020

Bedrock of Baltimore/Washington DC Eston…

On October 8, tearful phone calls and heartbreaking messages conveyed unimaginable news --...

MÄRKMIK - Luuuuringul, luurates uudissõnu

MÄRKMIK - Luuuuringul, luurates uudissõn…

Haiglas käies kohtad väga palju pikki sõnu. Nagu magnetresonantstomograafia, inglise keele...

Kommentar - Kaheksas kurikael

Kommentar - Kaheksas kurikael

Surmapatte on piibli õpetuse järgi seitse: kõrkus, ahnus, iharus, kadedus, aplus, viha ja ...

Marcus Kolga: Foreign actors are spreading COVID disinformation to destabilize our democracy and polarize our society

Marcus Kolga: Foreign actors are spreadi…

Foreign actors are spreading COVID disinformation to destabilize our democracy and polariz...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Kid's Corner: Navigate the Neighbourhood for Halloween, mardipäev, and kadripäev

Kid's Corner: Navigate the Neighbourhood…

The first time I ever visited Estonia was in late November. It was already bitter cold and...

Valminud on video muusikalile ,,Laulev revolutsioon“

Valminud on video muusikalile ,,Laulev r…

Augustikuus Tallinnas lauluväljakul filmitud muusikavideo ,,Never Forget Who You Are“ muus...

Publikumagnet Anna Karenina

Publikumagnet Anna Karenina

Anna Karenina dramaatiline lugu on taaskord jõudnud Estonia teatri lavalaudadele. Sedapuhk...

Mõte pühapäevaks - Viisakas ristirahvas

Mõte pühapäevaks - Viisakas ristirahvas

15 Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta sõnadest lõksu püüda. 16 Ja nad läkitas...

A jolt of cinnamon

A jolt of cinnamon

Living this miserable virtual life of isolation and inactivity can drag you down without f...

Hand-crafted wooden boats from Nõva

Hand-crafted wooden boats from Nõva

Building a sea-worthy vessel requires a good sense of humour, because you never know what ...

Järjekordne Lõimetoa jututuba Piret Pääri ja Kulno Malvaga

Järjekordne Lõimetoa jututuba Piret Päär…

MTÜ Lõimeleer kutsub järjekordsesse virtuaalsesse Lõimetuppa juba sel pühapäeval, 25. okto...

Esitage väärilisi kandidaate Aino Järvesoo nimelisele auhinnale!

Esitage väärilisi kandidaate Aino Järves…

Esitage väärilisi kandidaate Aino Järvesoo nimelisele auhinnale!Kandidaatide esitamise täh...

We're Listening with EMW: On October 24th, Spin to the Beat on the Turntable with DJ Erik Laar

We're Listening with EMW: On October 24t…

On October 24th at 8 o'clock in the evening, Estonian Music Week is keeping the groove of ...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

TEADAANNE
"TÄHTRAAMAT"

 

Koostamisel on „Eesti Elu“ 2021
Tähtraamat/ kalender. 

Palume teie abi, et kalender/tähtraamatus
ilmuvad organisatsioonide/institutsioonide
nimed, esindajad, nendega seonduvad
aadressid jms. oleksid õiged.

Palun teatage
muudatustest/parandustest

„Eesti Elu“ kontorisse
hiljemalt 25. novembriks k.a.

Palun saatke ka oma
organisatsiooni tegevuskava või
olulisemate sündmuste toimumise aeg.
Organisatsioonide tegevuskalender
trükitakse tähtraamatus ja see aitab
koor- dineerida, et suuremate
kogukonna ürituste toimumine ei
langeks samadele aegadele.

Informatsioon saatke aadressil
3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2;
epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 416-733-4550; fax 416-733-0944.
Kuulutused: Eesti Elu kontorisse või
Ilme Lillevars, tel. 416-994-5748,
epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

TEADAANNE
"TÄHTRAAMAT"

 

Koostamisel on „Eesti Elu“ 2021
Tähtraamat/ kalender. 

Palume teie abi, et kalender/tähtraamatus
ilmuvad organisatsioonide/institutsioonide
nimed, esindajad, nendega seonduvad
aadressid jms. oleksid õiged.

Palun teatage
muudatustest/parandustest

„Eesti Elu“ kontorisse
hiljemalt 25. novembriks k.a.

Palun saatke ka oma
organisatsiooni tegevuskava või
olulisemate sündmuste toimumise aeg.
Organisatsioonide tegevuskalender
trükitakse tähtraamatus ja see aitab
koor- dineerida, et suuremate
kogukonna ürituste toimumine ei
langeks samadele aegadele.

Informatsioon saatke aadressil
3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2;
epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 416-733-4550; fax 416-733-0944.
Kuulutused: Eesti Elu kontorisse või
Ilme Lillevars, tel. 416-994-5748,
epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2020 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo