Use social media:

Kristiina Mark: Me peame õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust.


Oled samblike asjatundja. Kust tekkis Sul huvi just samblike vastu?

Samblike vastu tekkis mul huvi ülikooli esimestel aastatel, kui osalesin Tartu Ülikooli mükoloogia kursuse välipraktikumis ja sain täpsemalt tutvust teha Eesti samblike mitmekesisusega. Samblike juures võlus mind just nende olemuslik erilisus - samblik pole ei seen ega taim, vaid eksisteerib ainult sümbioosina kahe väga erineva organismi, vetika ja seene vahel. Eks paljuski tänu samblike kompleksse olemuse lahtimõtestamise soovist on kujunenud ka minu üldisem filosoofia eluslooduse toimimisse - kõik sõltuvad kõigist; ökosüsteem on interaktsioonide võrgustik ning me peame väärtustama igat suhet ja igat olendit selles süsteemis, et tagada selle püsimajäämine. Mida paremini me neid suhteid mõistame, seda loodetavasti täpsemalt suudame ennustada (ehk isegi ära hoida) keskkonda kahjustavaid tagajärgi. Loodan, et minu teadustöö aitab ka mingil määral kaasa nii samblike kui üldise elurikkuse säilimisele.

Kas olid juba lapsena loodusest huvitatud? Missugune oli Sinu lapsepõlv ja kooliaeg?

Ma arvan, et on õige öelda, et bioloogiks saamine tuli minu juurde alateadvuslike valikute kaudu. Ma ei mäleta, et ma lapsena oleks taimeherbaariume voltinud ning unistanud teadlaseks saamisest, nii nagu stereotüüpse teadlase lapsepõlvelugu võiks kõlada. Ka polnud meie suguvõsas doktorikraadidega teadlasi ega arste, keda eeskujudeks haarata (kuigi ilmselt emal, kes on bioloogiaõpetaja kohalikus koolis, võis olla teatud mõju minu valikutes). Kasvasin üles Lõuna-Eesti metsade vahel, Setomaa piiril, väikeses isemajandavas talus, nagu 90ndate alguses Eesti maaelu ikka oli. Seega möödus kogu minu lapsepõlv looduse keskel ning sellega koos elamine on olnud minu jaoks nii loomulik, et varasemalt seda endale otseselt ei teadvustanudki. Loodus minu ümber oli ja siiani on lihtsalt loomulik minu elu osa ja olen ütlemata tänulik, et selle uurimine on saanud minu igapäevaseks tööks ja hobiks üheaegselt.

Võib-olla ütleksid paar sõna Eesti samblike kohta? Kui palju neid Eestis kasvab ja mida samblikud endast täpsemalt kujutavad. Inimesed ajavad ju üsna sageli omavahel segamini samblad ja samblikud...

Eesti keeles on sõnad „sammal“ ja „samblik“ väga sarnased ning osaliselt ka seetõttu aetakse tihti neid omavahel segi. Tegelikkuses on tegu hoopis erinevate organismidega: sammal on taim ja samblik on sümbiootiline organism, mis moodustub erilise seene (need samblikku moodustavad seened on enamasti kottseente hõimkonnast) ja mikroskoopilise rohevetika vahel. Nende seente ja vetikate omavaheline suhe on evolutsioonilises mõttes väga vana, arvatavasti olid esimesed samblikud olemas juba Permi ajastul (st ca 250 miljonit aastat tagasi). Selle pika aja jooksul on nad omavahelise suhtega niivõrd ära kohastunud, et ilma üksteiseta (st mitte sümbiootilises eluvormis) neid liike looduses praktiliselt ei kohtagi. See näitab, kui tugevad sõltuvussuhted võivad eluslooduses kujuneda ning milliseid riske ja raskusi võib see kaasa tuua nende liikide kohanemisel keskkonnamuutustega.

Kuna Eesti on pindalalt mitmete sarnase kliimaga lähinaabritega võrreldes pigem väike, siis me ei saa hiilata liikide arvu absoluutnumbritega - Eestis on natuke üle 1000 liigi samblikke (või täpsemalt - samblikke moodustavaid seeni, sest samblike nimetamine käib neid moodustava seene järgi). Samas, võrreldes Balti riikidega, võib öelda, et Eesti samblikud on hästi uuritud. Läbi ajaloo on samblike uurimine olnud Eestis tugev uurimissuund mitmete väljapaistvate teadlastega (nt pikaaegne Tartu Ülikooli professor ja akadeemik Hans Trass) ning kuigi viimastel aastatel on spetsiifiline teadustöö samblike suunal vähenenud, on veel mõned töörühmad Eesti ülikoolides, kes jätkuvalt ka samblikke uurivad.

Oled õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat ja hiljem täiendanud end ka välismaal - Šveitsis. Mida andis Sulle Šveitsis õppimine?

Teadlaste natuuris on olla uudishimulik ja ilmselt kehtib see ka minu kohta, sest olen alati olnud avatud uute kogemuste ja teadmiste hankimisele. Doktoriõpingute perioodil käisin ennast täiendamas Chicagos ja hiljem doktorandina ja järeldoktorina Šveitsis. Kogemused välismaal kindlasti on kasvatanud mind nii inimese kui teadlasena. Näiteks seda, kuidas on organiseeritud erinevate laborite töökorraldus, olen just enim õppinud välislaborites. Samaväärselt on bioloogile oluline õppida tundma erinevaid kooslusi, et oleks võimalik teha laiemaid ja kaugeleulatuvamaid järeldusi teadustulemustest. Lisaks kõigele kogetule ja õpitule olen äärmiselt tänulik oma Šveitsi juhendajale, kes alati nagu elav leksikon rääkis huvitavaid lugusid samblikest ning mitmetel ühistel ekskursioonidel ja väljasõitudel eri Šveitsi piirkondadesse väsimatult tutvustas erinevaid samblikke ja nende eripärasid. Ta oli ja on mulle jätkuvalt suureks eeskujuks nii mentorina kui lihtsalt inimesena.

Üha rohkem räägitakse sellest, et taimed on omavahel keerulises suhtes ning tuleb hoida erinevaid bioloogilisi kooslusi. Räägitakse ka sellest, et palju liike on väljasuremisohus. Kuidas hindad Sina eluslooduse seisundit hetkel Eestis ja mujal?

Võrreldes näiteks mitmete Lääne-Euroopa maadega on Eestis inimasustuse tihedus palju väiksem ning on jätkuvalt alles täitsa looduslikke alasid, mis suudavad ülal hoida rikkalikke ökosüsteeme ja toetada ka tundlikumate ja haruldaste liikide püsimist. Samas paneb mind kindlasti muretsema Eesti metsade seisukord, liigraie ja vanade metsade kadumine. See on viimastel aastatel ka üks aktuaalsemaid keskkonnateemasid Eestis. Ma leian, et see on ühtlasi ka laiem küsimus - me peame ühiskonnana meie keskkonnale mõjuvaid ohte paremini teadvustama ning õppima (taas)väärtustama ümbritsevat loodust. Tundub, et näiteks paljude eestlaste jaoks on männimetsas kukeseenel või marjul käimine iseenesestmõistetav. Olles ise pärit Eestimaa kagunurgast, kus metsas marjul-seenel käimine on oluline kultuuri osa, mõistan ma seda väga hästi. Šveitsis elades olin täitsa üllatunud, kui kuulsin, et teatud maakondades on lubatud puravikke korjata ainult kuu teisel pühapäeval ning kui muul ajal käisid, said kopsaka trahvi. Seega, kuigi Eestis pole veel looduslikud kooslused viimseni kadunud, on majanduslik surve ja häiringute mõju tugev ning me ei peaks võtma seda, mis meil hetkel veel on, iseenesestmõistetavana.

Vanade metsade kadumine pole ainult maastiku muutus, see puudutab otseselt konkreetseid liike ja indiviide, kes kõik nendest metsadest sõltuvad. Need mõjud ei pruugi alati olla silmaga nähtavad - siin hakkavad mängima liigi ning üksikisendi tasandi kohastumisvõime, aga ka sõltuvussuhted teiste organismidega. Näiteks samblikule, kus seen võib lausa täielikult sõltuda vetika poolt fotosünteesi abil toodetavatest suhkrutest, on mõju mitmetasandiline - nii kooselulisele vormile, st samblikule, aga ka selle üksikutele partneritele. Iga liik on eriline ning ka mõjud võivad olla hoopis erinevad.


Kuidas mõjutab kõike hetkel toimuv kliimasoojenemine?

Koosluste hävimine ja liikide kadu pole pelgalt metsakorralduslik küsimus. Rääkima peab ka kliimakriisist, sest arktiliste alade erakordselt kiire soojenemine ning ekstreemsed ilmaolud (nt kuumalained) muudes piirkondades testivad liikide kohastumuspiire samamoodi. See valdkond on üks minu praeguseid teadussuundi, kus koos Maaülikooli kolleegide ja välispartneritega uurime sammalde ja samblike stressireaktsioone ja kohastumusvõimet keskkonnamuutuste suhtes. Me võime eeldada, et eri liikidel on mõnevõrra erinev nö pagas ja arsenal muutustega toimetulekuks, kuid kui kiiresti näeme liikide väljasuremist või millisteks võiksid kujuneda tulevikukooslused, neile küsimustele loodame edasistes uuringutes vastuseid leida.

Kas oled varem Kanadas käinud? Mida ootad Kotkajärve Metsaülikoolis osalemiselt?

Minu varasemad kokkupuuted Kanadaga on olnud põgusad - 2015. a osalesin Guelphi Ülikoolis toimunud Rahvusvahelise eluslooduse triipkoodistamise konverentsil (International Barcode of Life, iBOL). See oli üks paremini korraldatud konverentse, kus olen käinud ning seal tutvusin mitmete kolleegidega, kellega tänaseni olen kontaktis. Kotkajärve Metsaülikool on kindlasti väga huvitav kogemus, mis võimaldab suhelda ja tutvuda kohalike eestlastega, aga ka lähemalt näha piirkonna loodust.


Küsis Lea Kreinin

 


 

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava andis üle volikirja

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava andis üle volikirja

Neljapäeval, 22. septembril andis Eesti suursaadik Margus Rava üle volikirja Kanada kindralkubernerile Mary J. May Simonile.Voliki...

Tartu College 52

Tartu College 52

Tartu College tähistas oma 52. aastapäeva laupäeval, 24. septembril dr. Vello Sootsi mälestusloenguga, mille esitas tekstiilikunst...

TC 50+2: Oi, milline pidu…

TC 50+2: Oi, milline pidu…

Kõige paremad ja suuremad peod kestavad ikka mitu päeva ning on mitmekesised - on head toitu, muusikat, meelelahutust ning suurepä...

Geocaching: the Contemporary Treasure Hunt

Geocaching: the Contemporary Treasure Hunt

A hunt for treasure is, in many ways, more about the hunt itself than what exactly you find. Think about all of the kids who've go...

University of Tartu Requests Financial Help for Refugee Ukrainian Students

University of Tartu Requests Financial Help for Refugee Ukrainian Students

Shortly after the Russian invasion of Ukraine, the University of Tartu (UT) established a scholarship fund to support refugee...

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - October 2022

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - October 2022

Ukrainian refugees in Estonia will face difficult challenges as winter approaches. Daily necessities such as food, heating and ele...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Error: No articles to display

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toro…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As such a few updates are in orde...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult k…

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost umbes tunniajase autosõidu kaug...

Projekti KESKUS Teade #154 - LÄÄST BLÄÄST – piletid Toronto Eesti Maja lõpupeole - Tähistame ja täname Toronto Eesti Maja!

Projekti KESKUS Teade #154 - LÄÄST BLÄÄST – piletid Toronto Eesti Maja lõpupeo…

Mis oleks parem viis meie kogukonna kodu mälestamiseks, kui väärikas pidu, millel jookseb heliriba mitme lemmikbändi ja -esineja...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Laulge Jumalale

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Laulge …

Laulge Jumalale, mängige kiites Tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema nimi on Issand. Hõisake rõõmu pärast tema ...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pärand ulatab kaugele tulevikku...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pärand ulatab kaugele tulevikku...

Lõpetades tegevuse, avaldavad Akadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN) tänu kõigile, kes mingil määral toetasid heategevusorganisa...

Eesti Elu Nr. 39 - 30. september 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 39 - 30. september 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. septembri 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&...

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

Kolmapäeval 21. septembril 2022.a esines Torontos TC50+2 ürituste raame, koostöös EMW muusikaprogrammiga, ansambel ...

FOTOD - TC50+2 DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tartu College’is. NÄITUSE ,,Meie Tartu“ AVAMINE.

FOTOD - TC50+2 DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tar…

Laupäeval, 24. septembril 2022.a - DR VELLO SOOTSI MÄLESTUSLOENG – tekstiilikunstnik Anu Raud, Tartu College’is. NÄITUSE ,,Meie Ta...

FOTOD - TC50+2 – PIDU Axis Club'is koos Lexsoul Dance Machine, The Shuffle Demons ja Vaiko Eplikikuga

FOTOD - TC50+2 – PIDU Axis Club'is koos Lexsoul Dance Machine, The Shuffle Dem…

Reedel, 23. septembril 2022.a toimus  Axis Club'is (722 College St) TC50+2 – PIDU , esinesid Lexsoul Dance Machine & The ...

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

"Meie Tartu/Our Tartu" is a feature length (65 min) documentary about the history and future of Toronto's Tartu College. The film ...

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täienduskoolide kauaaegse koduga. Toron...

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemine 1944 ja meie“

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,…

Esmaspäeval, 19. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents «Suurpõgenemine 1944 ja meie», kuhu esime...

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Pühapäeval, 18. septembril võitsid U19 maailma meistrivõistlustel (MM-il) Türgis Kanada esipaar, eesti juurtega Ruby Sõrra (17 a) ...

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Anne Rungi, Kanada seenior tipp-tennisemängija võistles Tennis Super-Senior World Championships’il, mis toimusid Mallorcas, Hispaa...

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Back in March 2020, the life of Georg Ots was discussed in relation to opera history in Estonia and Canada. But among Estonian-Can...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

DIGITAL Estonian Life No. 39 - September 30, 2022Take a look at other digital issues here:
Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 37 - 16. september 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 36 - 9. september 2022 - DIGILEHT


 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlifeAny questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 

Error: No articles to display

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tantsupeost

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tan…

Sel aastal möödub 60 aastat esimesest noorte laulu- ja tantsupeost. Sel puhul kutsuvad Eesti Rahva ...

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Alates 12. oktoobrist on Todmorden Millsi (67 Pottery Rd) Papermill galerii uksed avatud Eesti Kuns...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Vastupanuvõitluse päevaks

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

,,Kuna maal on sageli olnud sõdu, siis Siimon Mattatiase poeg, Joojaribi poegade järglaste hulgast,...

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowitsch (1935 -2022)

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowi…

Some ten years ago, in early spring, I decided to visit the island of Aegna. It was a Sunday, but n...

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling c…

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year, a documen...

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline näitus

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline…

Ukraina ja Ukrainas toimuv on maailmas eriliselt olulisele kohale tõusnud alates 24. veebruarist, m...

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates o…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As...

Putin must be held accountable for war c…

By July, Ukrainian authorities stated that it had identified more that 21,000 war crimes. They had ...

Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 38 - 23. september 2022 - …

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 23. septembri 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&n...

FOTOD - TC50+2. Lexsoul Dance Machine KONTSERT Cotton Factory’s Hamiltonis

FOTOD - TC50+2. Lexsoul Dance Machine KO…

Neljapäeva, 22. septembri 2022.a ühtul toimus Hamiltoni Cotton Factory’s TC50+2 pidustuste raa...

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septembris Kanadas

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septem…

Alates 2013. aastast tegutsev Eesti funk-soul-disko bänd Lexsoul Dancemachine esineb septembris mit...

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

On Wednesday, October 12,2022 the doors at the Papermill Gallery at Todmorden Mills will open for a...

Arne Roosman 90

Arne Roosman 90

Augusti lõpus pühitses kunstnik Arne Roosman oma 90. sünnipäeva Coe Hillis, Põhja-Ontarios.Arne sün...

How this Estonian county is revolutionizing local transportation

How this Estonian county is revolutioniz…

(For more information on Ampler e-bikes, read Vincent Teetsov’s article “Can e-bikes solve our tran...

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe eluvõidusõidud filmiks

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe e…

Väikerahval on oma vägevad kangelased, keda avar maailmgi tunnustanud. Erika Salumäe, kahekordne ol...

The New Face of VEMU: A Conversation with Artist Jessie Anneli Viirlaid McNeil

The New Face of VEMU: A Conversation wit…

In the second interview in “The New Face of Estonian Museum Canada/VEMU” series, we focus on Estoni...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Tänulikkus

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Tänulikku…

Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2Tuntud lugu räägib ateistist...

Eestis ilmus olümpiaraamat Los Angeles 1932

Eestis ilmus olümpiaraamat Los Angeles 1…

30. juulil 1932 avati Los Angeleses X suveolümpiamängud. Nüüd, üheksakümmend aastat hiljem, jõudis ...

Eessõna Eerik Purje raamatule „Üksi ja omaette“

Eessõna Eerik Purje raamatule „Üksi ja o…

Anu Realo, Warwicki Ülikooli professor, Euroopa Isiksusepsühholoogide Ühingu president, Eesti Teadu...

Erich Roodus pärandas Raekülale stipendiumi

Erich Roodus pärandas Raekülale stipendi…

15. septembril sõlmiti Raeküla Vanakooli keskuses (Lembitu 1, Pärnu) kolmepoolne koostöökokkulepe, ...

Keelerulett alustas oma uut hooaega

Keelerulett alustas oma uut hooaega

Keelerulett alustas 13. septembril uut hooaega. Intergratsiooni Sihtasutuse poolt koroonapande...

Tõnu Kaljuste dirigeerib Torontos

Tõnu Kaljuste dirigeerib Torontos

Hinnatud dirigent Tõnu Kaljuste dirigeerib septembris taas Torontos.Soundstreams on kutsunud Kaljus...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois …

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost ...

The long and poisonous tentacles of Kremlin intimidation

The long and poisonous tentacles of Krem…

The world has yet again been shocked by a brazen attempt to poison and kill another opponent of Rus...

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava andis üle volikirja

Eesti suursaadik Kanadas Margus Rava and…

Neljapäeval, 22. septembril andis Eesti suursaadik Margus Rava üle volikirja Kanada kindralkuberner...

Tartu College 52

Tartu College 52

Tartu College tähistas oma 52. aastapäeva laupäeval, 24. septembril dr. Vello Sootsi mälestusloengu...

TC 50+2: Oi, milline pidu…

TC 50+2: Oi, milline pidu…

Kõige paremad ja suuremad peod kestavad ikka mitu päeva ning on mitmekesised - on head toitu, muusi...

University of Tartu Requests Financial Help for Refugee Ukrainian Students

University of Tartu Requests Financial H…

Shortly after the Russian invasion of Ukraine, the University of Tartu (UT) established a scho...

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - October 2022

🇺🇦 EERO Ukrainian Refugee Fund Update - …

Ukrainian refugees in Estonia will face difficult challenges as winter approaches. Daily necessitie...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pärand ulatab kaugele tulevikku...

AKEN sulgeb tegevuse, kuid 32 aasta pära…

Lõpetades tegevuse, avaldavad Akadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN) tänu kõigile, kes mingil mää...

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

FOTOD - Lexsoul Dancemachine Torontos

Kolmapäeval 21. septembril 2022.a esines Torontos TC50+2 ürituste raame, koostöös EMW muu...

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tartu: 50 Years of Tartu College

TRAILER - Documentary Premiere - Our Tar…

"Meie Tartu/Our Tartu" is a feature length (65 min) documentary about the history and future of Tor...

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse 73 aastat tagasi

T.E.S. Täienduskooli avaõhtu sai alguse …

Elame muutuste tuules. Oleme mõttes hüvasti jätnud armastatud Eesti Majaga – Toronto Eesti täiendus...

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mälestuspäeva Rahvusvaheline konverents ,,Suurpõgenemine 1944 ja meie“

Viiendat korda peeti suurpõgenemise mäle…

Esmaspäeval, 19. septembril toimus Riigikogu konverentsisaalis rahvusvaheline konverents «Suurpõgen...

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpallis kolmandad maailmas!

Ruby Sõrra ja Emma Glagau rannavõrkpalli…

Pühapäeval, 18. septembril võitsid U19 maailma meistrivõistlustel (MM-il) Türgis Kanada esipaar, ee...

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Edukas seenior-tennisemängija Anne Rungi

Anne Rungi, Kanada seenior tipp-tennisemängija võistles Tennis Super-Senior World Championships’il,...

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline näitus

Tartu College’is avati Ukraina-teemaline…

Ukraina ja Ukrainas toimuv on maailmas eriliselt olulisele kohale tõusnud alates 24. veebruarist, m...

KESKUS Project Update (#156) - Updates on wrapping up and moving out from Toronto Estonian House on Broadview

KESKUS Project Update (#156) - Updates o…

As 2022/23 activities start up, those in Toronto’s Estonian House (“EH”) are ending very soon. As...

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois Äläud“ osalejate hinnang: õnnelikult kurnatud!

Projekti KESKUS Teade #155 - ,,Nou Pois …

9.-11. septembrini toimus Jõekäärul, Eesti laste suvelaagri ja ürituste toimumispaigas Torontost ...

Elusõnad kalmistul - Vana-Andrese koguduse surnuaiapüha York kalmistu N osas.

Elusõnad kalmistul - Vana-Andrese kogudu…

Taevas oli küll hall ja pilvine, aga ilm oli selgi korral lootusrikkam, kui ilmatargad olid rahvale...

It’s Time to Let Loose and Celebrate: Tartu College 50+2 is Here!

It’s Time to Let Loose and Celebrate: Ta…

Tartu College has become a favourite meeting spot for the Toronto Estonian community and other cult...

Soomepoiste mälestuspäev Muuksil

Soomepoiste mälestuspäev Muuksil

3. septembril toimus Muuksi linnamäel Põhjatähe mälestusmärgi juures soomepoiste mälestuspäev, mis ...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowitsch (1935 -2022)

Aeg – Aegna - Remembering Aimi Zechanowi…

Some ten years ago, in early spring, I decided to visit the island of Aegna. It was a Sund...

Putin must be held accountable for war c…

By July, Ukrainian authorities stated that it had identified more that 21,000 war crimes. ...

Arne Roosman 90

Arne Roosman 90

Augusti lõpus pühitses kunstnik Arne Roosman oma 90. sünnipäeva Coe Hillis, Põhja-Ontarios...

How this Estonian county is revolutionizing local transportation

How this Estonian county is revolutioniz…

(For more information on Ampler e-bikes, read Vincent Teetsov’s article “Can e-bikes solve...

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe eluvõidusõidud filmiks

Kahekordse olümpiavõitja Erika Salumäe e…

Väikerahval on oma vägevad kangelased, keda avar maailmgi tunnustanud. Erika Salumäe, kahe...

The long and poisonous tentacles of Kremlin intimidation

The long and poisonous tentacles of Krem…

The world has yet again been shocked by a brazen attempt to poison and kill another oppone...

Can Putin still claim victory in defeat?

It’s perhaps one of the questions most often posed recently. At the time of this writing, ...

Meelelahutust: Volli veste - Kohtumine mungaga

Meelelahutust: Volli veste - Kohtumine m…

Ei tähenda, ku kaua oled siinsinatsel maamunal viibinud, ikke avab elu silmi. Olin ommukus...

Kolga's remarks to recent session of Parliament's Foreign Affairs Committee

Kolga's remarks to recent session of Par…

Thank you Mr. Chairman and members of the committee for the opportunity to appear before y...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Geocaching: the Contemporary Treasure Hunt

Geocaching: the Contemporary Treasure Hu…

A hunt for treasure is, in many ways, more about the hunt itself than what exactly you fin...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Laulge Jumalale

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

Laulge Jumalale, mängige kiites Tema nime, tehke teed temale, kes sõidab kõrbetes! Tema ni...

Time Machine: Preserving the Sonic History of Estonians in Canada

Time Machine: Preserving the Sonic Histo…

Back in March 2020, the life of Georg Ots was discussed in relation to opera history in Es...

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tantsupeost

ERM kogub mälestusi noorte laulu- ja tan…

Sel aastal möödub 60 aastat esimesest noorte laulu- ja tantsupeost. Sel puhul kutsuvad Ees...

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Tulemas EKKT 67. aastanäitus

Alates 12. oktoobrist on Todmorden Millsi (67 Pottery Rd) Papermill galerii uksed avatud E...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Vastupanuvõitluse päevaks

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

,,Kuna maal on sageli olnud sõdu, siis Siimon Mattatiase poeg, Joojaribi poegade järglaste...

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling c…

Erika Salumäe, twice Olympic bicycling champion, will be honoured by two films next year, ...

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septembris Kanadas

Lexsoul Dancemachine’i esinemised septem…

Alates 2013. aastast tegutsev Eesti funk-soul-disko bänd Lexsoul Dancemachine esineb septe...

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

The 67th Annual EKKT Art Exhibition

On Wednesday, October 12,2022 the doors at the Papermill Gallery at Todmorden Mills will o...


Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo