Use social media:

Metsaülikool 2016 - Anne-Ly Reimaa: Minu soov on olla taas kauni Kotkajärve kaldal

Anne-Ly ReimaaAnne-Ly Reimaa
Anne-Ly Reimaa on Metsaülikooli rahvale tuttav juba 2012. aastast. Tore oli teda kohata ka mullu Whistleris Lääneranniku Eesti Päevadel. Anne-Ly, kes õppis Tartu ülikoolis ajalugu ja räägib mitmeid võõrkeeli, töötab alates 2007. aastast Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumis kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina.

Mida kultuurilise mitmekesisuse asekantsler täpselt teeb? Kuidas näeb välja Sinu tavaline tööpäev?

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler vastutab kolme valdkonna eest: esiteks lõimumine, mis puudutab paljuski valdkondliku arengukava elluviimist ja see tähendab tegelemist inimestega, kellel pole eesti keel veel hästi selge, kes ei orienteeru nii hästi meie meediaruumis, kellel on vaja luua koostöösidemeid ja kontakte – kõik see, mis puudutab integratsioonipoliitikat. Teine suur valdkond on väliseestlaskond, keda toetada ja kellega pidevalt kontakti hoida ja luua. Kolmas valdkond on hõimurahvastega seotud poliitika ellu viimine ja nende toetamine, kuid hõimurahvastega seotud igapäeva tegevusi koordineerib ja viib suures osas ellu „Fenno-Ugria" asutus. Need on kolm valdkonda, millega me tegeleme. Nimetus „kultuurilise mitmekesisuse asekantsler" tulenebki sellest, et me väga palju tegeleme erinevate rahvustega ja erinevate valdkondadega, mis on väga tihedalt seotud kultuuriga. Kultuur on sidusaine, mis toob kokku nii majanduse, hariduse ja innovatsiooni – sotsiaalsele sidususele või ühiskondlikule kokkuhoidmisele või identiteedile tuginevad väga paljud asjad riigi elus, ilma selleta ei saa. Kultuur on neutraalne valdkond, kus saab valutult ka väga keerulisi teemasid läbi rääkida. Kultuur on ka eesti keele ja Eesti riigi kõige parem tutvustaja.

Tavaline tööpäev koosneb mitmetest koosolekutest nii juhtkonnas, osakonnas kui ka erinevates ministeeriumides, sest me oleme seotud väga erinevate poliitikavaldkondadega. Sageli toimuvad valdkonnaga seotud üritused ka õhtuti ning seega võib päev väga tihti kujuneda pikemaks kui 12 tundi. Samas pakub see amet väga palju põnevat ja võimalust kohtuda huvitavate inimestega, kellega koos valdkonnas midagi korda saata ja paremaks muuta. Me suhtleme ka väga palju diplomaatilise korpusega, et viia neid kurssi meie integratsioonipoliitika valdkonnas toimuvaga. Integratsioon on ka välispoliitiliselt väga oluline.

Milline on Eestis keskmise sisserändaja profiil? Mis on kõige suurem erinevus „vanade" Nõukogude Liidu aegsete ja uute tulijate vahel?

Praegu on seoses kriisikolletega väga suured muudatused terves Euroopas ja maailmas ning muutumas on ka sisserändaja profiil. Rändepoliitikaga tegeleb Siseministeerium ning kõik need inimesed, kes otsustavad Eestisse jääda vajavad kindlasti tugimeetmeid, tugiisikuid ja nõustamist. Pärast Eesti taasiseseisvumist oli sisserändaja valdavalt venekeelne. Praegu tullakse erinevatest maadest ja seoses rändekriisiga Euroopa Liidus on palju islamiusulisi. See loob meile uued väljakutsed, sest me peame mõistma islamikultuuri ning arvestama teiste liikmesriikide kogemustega. Samas ei ole integratsioon mitte kunagi kopeeritav. Hea nõu ja head ideed tuleb kohandada riigi kultuurikeskkonnale ja haldustavadele. See kõik on uus ja alles kujunemas ja selles mõttes peame me tegema tihedalt koostööd erinevate ministeeriumidega. Siseministeerium kontrollib elamislubasid ja käib kohal pagulaslaagrites ning pakub kohanemisprogrammi, Haridus- ja Teadusministeerium toetab haridust puudutavates küsimustes, Sotsiaalministeerium pakub tugimeetmeid ja toetusi ning karjäärinõustamist. Kultuuriministeeriumi osaks on kultuurisilla ehitamine, dialoogi pidamine, et siia tulnud inimesed ei jääks omaette, vaid sulanduksid meie ühiskonda, et nad leiaksid siin kontakte ega muutuks ühiskonnale koormaks. Kõige suurem erinevus vanade ja uute tulijate vahel on suhtumise erinevus. Uued tulijad, näiteks Ukrainast ja Venemaalt tulnud arstid, on motiveeritud ning õpivad imekiiresti ära keele. Nad tahavad Eesti kohta rohkem teada, neid huvitab kõik, mis siin toimub. Positiivset sisserännet on olnud väga palju. Ma väga loodan, et uutel tulijatel on motivatsiooni ühiskonda sulanduda ning meie ühiskond suudab need inimesed omaks võtta. Rahvad liiguvad üle piiride, see on loomulik. Tähtis on see, et meie riigi keel ja identiteet säiliksid ning sisserännanud seda austaksid ja sellega arvestaksid.

Oled töötanud ka Brüsselis ja viibinud töö tõttu palju välismaal. Kuidas on lood sisserändajate kohanemisega mujal ning kas probleemid on Eesti omadega sarnased või hoopis erinevad?

Ma olen varem töötanud ka välissuhtlejana kohalikus omavalitsuses ning hiljem Eesti omavalitsusliitude esindajana Brüsselis. Mis puutub sisserändajate kohanemisse, siis siin on väga palju sarnast, aga ka erinevat. Brüsselis kohutas mind alguses see, et seal oli palju erineva nahavärvi ja usutunnistusega inimesi. Belgia on endine koloniaalmaa, kuhu on õigusega tuldud õppima ja töötama, kuid oli palju ka majandusmigrante ning probleemiks oli getostumine. Ma julgen väita, et meie riigis getostumise probleemi ei ole. Me üritame hajutada barjääre erinevate kultuuride vahel, kuid see ei tähenda seda, et tuleks loobuda oma keelest ja rahvusest, aga sisserändaja peab suutma kohaneda uue kultuurikeskkonna ja keelega ja jagada põlisrahvaga ühiseid väärtusi. Enam peame pöörama tähelepanu ka lõimumisele kui kahesuunalisele protsessile. Kõige suurem erinevus ongi see, et rikkamad riigid on andnud sotsiaaltoetusi, aga nad pole tegelenud sotsiaalselt sidusa ühiskonna loomisega. Sisserändajad on jäetud omaette ning tähelepanu pole pööratud sellele, kas nad osalevad ühiskondlikus elus või mis nad üldse teevad. Seda viga praegu ka tunnistatakse. Need riigid on elanud üle väga ebameeldivaid rahutusi, sealhulgas terrorirünnakuid. Integratsioon on väga tundlik teema, nii sise- kui välispoliitiliselt.

Kui mõni Kanada eestlaskonna järeltulija otsustab praegu Eestisse kolida, millist abi ta Eesti riigilt ühiskonda sisse elamiseks võib oodata?

Selline tulek oleks väga rõõmustav, sest siin on ajaloolised sidemed ning Eesti päritoluriik. Me kindlasti anname nõu, kuidas orienteeruda ühiskonnas, kust leida töökohta, kuidas lapsi kooli panna. Samuti on võimalik saada tagasipöördumistoetust. Vajadusel pakutakse ka keelekoolitusi. Oluline on see, et inimene ei jääks üksi oma muredega. Meie nõustajad otsivad ja aitavad leida paindlikke lahendusi. Selles osas on meil eri ametkondade vahel ka väga hea koostöö. Infot annab nii Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus kui ka Politsei- ja Piirivalveamet. Need kaks keskust suhtlevad tihedalt omavahel ning aitavad võimalikult valutult administratiivsed küsimused ära lahendada.

Mis sidemed on Eesti Kultuuriministeeriumil Kanadas elavate eestlastega?

Kanada eestlaskond on üks aktiivsemaid ja tublimaid ning väga arvukas. Me toetame heameelega sealseid ettevõtmisi, kaasa arvatud Eesti Vabariik 100 tähistamist. Kanada eestlaste arhiivides on väga palju põnevat, millest me tahaks rohkem teada. Sidemete hoidmiseks väliseestlaskonnaga on loodud Rahvuskaaslaste programm, mis ühtlasi võimaldab Kanada eestlastel tulla Eestisse õppima, noortelaagritesse, hoida üleval vastastikust koostööd. Paljud Kanada eestlased on olnud Eesti majanduses olulistel kohtadel, aidanud kaasa Eesti majanduse arengule ja ülesehitamisele. Julgen öelda, et Kanada eestlaskonnaga on väga soojad ja head koostöösidemed – lahked ja vastutulelikud. Ka meie tahame, et ükski hea idee ei jääks tähelepanuta. Ma imetlen Kanadas elavate eestlaste soovi tegelda eesti kultuuriga, koorilauluga ja rahvatantsuga – need traditsioonid on osa meie ühisest kultuurist.

Millest räägid sel aastal oma MÜ ettekandes?

Selle aasta Metsaülikooli ettekanne räägib ühest põnevast rahvakillust, liivlastest, ning sellest, mida meile tähendab liivi keel ja kultuur. Eesti on toetanud liivi keele ja kultuuri uurimist ja elushoidmist juba enne Teist maailmasõda. See keel on kõige lähem keel eesti keelele. On kahju, et sõdades ja ajalookatsumustes on see rahvas praktiliselt kadunud. On tore, et ilmunud on liivikeelsed sõnastikud ja ajalooraamatud, et liivlastest teatakse. Liivi rahvas oli kunagi üks rikkamaid soome-ugri hõime, kes asusid kaubateedel, mis muutusid sõdade tallermaaks. Sõna „liivi" on säilinud: me teame Liivimaad, aga liivlasi on alles ainult kümmekond. Need, kes tunnevad selle kultuuri vastu huvi, saavad sellega tegeleda, näiteks Viljandi Kultuuriakadeemia on koolitanud ka liivi muusikuid. Ka mitmed läti rahvuseepose Lacplesise (Karutapja) legendid on vanadelt liivi aladelt. Paljudel lätlastel on liivi juured. Võime öelda, et eestlased on selles mõttes õnnelik rahvas, et oleme suutnud säilitada oma keele ja kultuuri ja loonud oma riigi.

Millised on Sinu muljed Kotkajärve Metsaülikoolist 2012 ja mida ootad sellesuviselt nädalalt Kanada metsade vahel?

Muljed Metsaülikoolist 2012 on minu jaoks väga päikselised – see oli imeline aeg väga meeldivas seltskonnas, vaimses õhkkonnas, toredate inimestega keset metsa. Kuigi tegevuskava oli tihe, oli see minu jaoks parim puhkus. Imeline loodus Muskoka piirkonnas oli minu jaoks täiesti vapustav. Soovin olla taas kauni Kotkajärve kaldal ja suhelda nende imeliste inimestega, keda ma seal kohtasin.

 

 

 

Lea Kreinin

Tasuta veebifestival Eesti /Balti Muusika Päevad algab juba täna

Tasuta veebifestival Eesti /Balti Muusika Päevad algab juba täna

Sel aastal toimub nüüdismuusika festival Eesti Muusika Päevad 22. aprillist 2. maini. Esimest korda on kogu festival kättesaadav v...

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Laupäeval, 24. aprillil kell 19.00 (Eesti aeg) kutsuvad Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, MTÜ Globaalsed Eestlased ja Ülemaailmne Ees...

Parliamentary Petition To Place Canadian Magnitsky Sanctions on Kremlin Human Rights Abusers and Agents of Interference

Parliamentary Petition To Place Canadian Magnitsky Sanctions on Kremlin Human …

April 11, 2021TORONTO - The Baltic Federation in Canada, representing the interests of Canadians of Estonian, Latvian and Lithuani...

 Chasing Estonia's “Fifth Season” in Ontario's Minesing Wetlands

Chasing Estonia's “Fifth Season” in Ontario's Minesing Wetlands

Estonians in Pärnu County and Viljandi County are well aware of the viies aastaaeg, or “fifth season” that happens in their region...

Q&A with the President of the Riigikogu Jüri Ratas

Q&A with the President of the Riigikogu Jüri Ratas

Estonian American Business AllianceDear Fellow Estonians and Friends of Estonia,It is with great pleasure that on Sunday, April 18...

How to Convince a Non-Estonian that Pickled Herring is Actually Delicious

How to Convince a Non-Estonian that Pickled Herring is Actually Delicious

If one hasn't grown up with Estonian culture, the first pivotal point of any friendship or romantic relationship with an Estonian ...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eest…

Laupäeval, 24. aprillil kell 19.00 (Eesti aeg) kutsuvad Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, MTÜ Globaals...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

Riigikantselei kuulutas välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurijatele 2021

Riigikantselei kuulutas välja stipendium…

Riigikantselei koostöös Rahvusarhiiviga kuulutas vabariigi aastapäeva puhul välja stipendiumikonkur...

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKUS construction manager Bill Waters

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKUS construction manager Bill Waters

In late 2020, KESKUS, the International Estonian Centre being developed in the heart of Toronto, put out the construction manage...

KUULA - Neeme Raud rääkis raadio KUKU saates "Siin 2021-03-27" KESKUSest

KUULA - Neeme Raud rääkis raadio KUKU saates "Siin 2021-03-27" KESKU…

Neeme Raud usutleb üht projekti eestvedajat Ellen Valterit ning vestlus teema algab 1:19:25.

Eesti Keskuse Projekti Teade #91 - Tutvustame International Estonian Centre’i uut Digiturustajat

Eesti Keskuse Projekti Teade #91 - Tutvustame International Estonian Centre’i …

Nii nagu International Estonian Centre projekt areneb, nii oli ka vaja strateegilist digiturustajat! Emily Baillie on elukutseli...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Erik Sadul

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Erik Sadul

Erik Sadul on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendium...

Fanny de Siversi särav esseistika sai kaante vahele

Fanny de Siversi särav esseistika sai kaante vahele

Eesti pariislanna Fanny de Siversi 100. a juubeliks kogus teoloogiadoktor Arne Hiob kokku Fanny kirjaliku pärandi ja andis selle v...

Kanada päevik - Tõde ja ideoloogia

Kanada päevik - Tõde ja ideoloogia

Esimene kirjeldab tegelikku olukorda. Põhineb faktidele. Inimkonna arengus jõudsime faasi, mida on vist parim kirjeldada kui empii...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Hea Karjane

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Hea Karjane

Kaasaja enesekeskse elustiili ebajumalaks on ülendatud inimese individuaalsus. Nii on mõnelegi häiriv, kui Piiblis nimetatakse rah...

Tasakaal

Tasakaal

Vaimse tervise vitamiinid kuluvad kõigile ära! Eriti pärast pikka talve. Eestlased kipuvad rääkima kevad/väsimusest. Me ju ei maga...

*Omakase* sap

*Omakase* sap

You might have heard of omakase sushi. Omakase is a Japanese phrase, used when ordering sushi in restaurants, which means "I'll le...

Cold war era rhetoric slams Estonians in Canada - Old, Soviet-style disinformation aims at EKN and ÜEKN

Cold war era rhetoric slams Estonians in Canada - Old, Soviet-style disinforma…

Consider this quote: “In the 1960’s, the USSR revealed that some Estonian collaborators, including several Estonian Central Counci...

Meelelahutust: Volli veste - Essust

Meelelahutust: Volli veste - Essust

Vaat, enne kui keegi arvab, et vanakõbõke on kasimatu suuga, sulega, no selle nimeline küla olemas Virumaal, Haljala kihelkonnas, ...

Eesti Elu Nr. 15 - 16. aprill 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 15 - 16. aprill 2021 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 16. aprill 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu&nbs...

KUULA - Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee ei hooli“

KUULA - Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee…

Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee ei hooli“. Laul sobib hästi näiteks autoraadiost kuulamisek...

99 aasta vanusena suri Prints Philip

99 aasta vanusena suri Prints Philip

Buckinghami palee teatas, et täna, 9 aprilli 2021.a hommikul suri Edinburghi hertsog prints Philip 99 aasta vanusena. Philip oli a...

Estonian Foreign Policy - Virtual Forum for Global Estonians - Saturday, April 24, 7 – 8:30 p.m. (Estonian time)

Estonian Foreign Policy - Virtual Forum for Global Estonians - Saturday, April…

The Estonian World Council, the Global Estonian NGO and the Estonian World Youth Network will host a virtual global Estonian forei...

DIGITAL Estonian Life No. 15 - April 16, 2021 Take a look at other digital issues here:
- Eesti Elu Nr. 14 - 9. aprill 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 13 - 1. aprill 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 12 - 26. märts 2021 - DIGILEHT

 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlife

Any questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eest…

Laupäeval, 24. aprillil kell 19.00 (Eesti aeg) kutsuvad Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, MTÜ Globaals...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

Riigikantselei kuulutas välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurijatele 2021

Riigikantselei kuulutas välja stipendium…

Riigikantselei koostöös Rahvusarhiiviga kuulutas vabariigi aastapäeva puhul välja stipendiumikonkur...

The Society of Estonian Artists in Toronto is proud to announce the KALEVIPOEG (Son of Kalev) ART CONTEST

The Society of Estonian Artists in Toron…

Kalevipoeg (Son of Kalev) is an Estonian epic poem written by Friedrich Reinhold Kreutzwald in 1853...

The Evolution of Freedom and Human Rights, as Described by VEMU Fundraiser Guest Speaker Professor Marju Lauristin

The Evolution of Freedom and Human Right…

In last week's edition of Estonian Life, it was announced that VEMU ÖÖTV and Estonian Music Week wi...

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKUS construction manager Bill Waters

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKU…

In late 2020, KESKUS, the International Estonian Centre being developed in the heart of Toronto, ...

EFC Scholarship - Liina Sadul

EFC Scholarship - Liina Sadul

Liina Sadul is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with fun...

Välisminister ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister kutsuvad vabatahtlikke noori appi üleilmseid eestlasi ühendama

Välisminister ning ettevõtlus- ja infote…

Välisminister Eva-Maria Liimets ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kutsuvad ee...

Low-Impact Housing: Solutions Leading the Way to Accessible Sustainability

Low-Impact Housing: Solutions Leading th…

The image of sustainable living makes it harder for it to be adopted on a wider scale. Pragmaticall...

Pleased to meet you:  Real Estate Agent Triinu Lumi

Pleased to meet you: Real Estate Agent …

Triinu is a 44-year old Canadian Estonian who lives in Stoney Creek, Ontario. Triinu was born and r...

Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja videomaterjali laulva revolutsiooni tippsündmustest

Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja vide…

Suvel tähistab Eesti Vabariik taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Tallinna Lauluväljak, kus toimusid ...

Gatineau Loppet 2021 peeti virtuaalselt

Gatineau Loppet 2021 peeti virtuaalselt

Gatineau Loppet, järjekorras juba 43., üks maailma kuulsamatest pikamasuusatamise sarja Worldloppet...

MÄRKMIK - Kui igatsed eesti keelt

MÄRKMIK - Kui igatsed eesti keelt

Maailm on järjest muutumas justkui väiksemaks tänu tehnoloogia hüpetele. Eestis metsa vahel olles o...

SAAREMAA VABADUSVÕITLEJATE ÜHING - Pöördume Teie poole abipalvega

SAAREMAA VABADUSVÕITLEJATE ÜHING - Pöörd…

Saaremaa Vabadusvõitlejate Ühing tegeleb Saaremaa metsavendade tegevuse uurimise ja mälestuste jääd...

VEMU 9. tuluõhtu esineja Marju Lauristin: „Eestlaskond on väga heaks näiteks piirideülesest kogukonnast“.

VEMU 9. tuluõhtu esineja Marju Lauristin…

Sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin on Eesti üks mõjukamaid arvamusliidreid. Ta on olnud E...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Elav lootus

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

,,Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuest...

Commentary - Hydro One’s audacity

Commentary - Hydro One’s audacity

The problem with monopolies is simple. There is no other place to go. No option is available. And, ...

Opinion - Follow the money, that is dark money

Opinion - Follow the money, that is dark…

Most reliable estimates internationally put the amount at $! trillion in the US alone. Experts say ...

Meelelahutust: Volli veste - Röötsakil

Meelelahutust: Volli veste - Röötsakil

Ei, mitte füüsiliselt, seda mu vanakõbõkõse au ja uhkus ei lubaks kunagi. Ootame puusärgini. Vaid v...

Eesti Elu Nr. 14 - 9. aprill 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 14 - 9. aprill 2021 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 9. aprill 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Kevadehõnguline aprilli algus Ontarios

FOTOD - Kevadehõnguline aprilli algus On…

Aprilli alguse päevad tõestavad et kevad on tõesti jõudnud lõuna Ontariosse. Kalad ujuvad Sherida...

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistus - EELK Toronto Peetri kogudus 2021

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistu…

Vaadake EELK Toronto Peetri koguduse Ülestõusmispühade jumalateenistus eelsalvestatud video vahendu...

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistus - Toronto Eesti Baptisti Kogudus 2021

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistu…

Vaadake pühapäeval, 4. aprillil 2021.a Toronto Eesti Baptisti Koguduse Ülestõusmispühade jumalateen...

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Vana Andrese kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Va…

Vaadake Toronto Vana-Andrese koguduse Suure Reede jumalateenistus eelsalvestatud video vahendusel.

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Toronto Eesti Baptisti Kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - To…

Vaadake Toronto Eesti Baptisti Koguduse Suure Reede jumalateenistust otsevideo vahendusel. Vid...

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - EELK Toronto Peetri kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - EE…

Vaadake EELK Toronto Peetri koguduse Suure Reede jumalateenistust eelsalvestatud video va...

Recollections in Rasgueado: Classical Guitarist Roman Smirnov Plays for EMW's Next Online Concert

Recollections in Rasgueado: Classical Gu…

In the previous two “Memories of Home” concerts, the theme of home has been primarily addressed in ...

Dine and Reminisce with the Heroes of the Singing Revolution for VEMU's Online Fundraiser

Dine and Reminisce with the Heroes of th…

On Friday the 23rd of April from 7:00 to 9:30 in the evening, join in for the annual VEMU fundraise...

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eestlastele üle maailma

Eesti välispoliitika virtuaalfoorum eest…

Laupäeval, 24. aprillil kell 19.00 (Eesti aeg) kutsuvad Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, MTÜ Globaals...

Parliamentary Petition To Place Canadian Magnitsky Sanctions on Kremlin Human Rights Abusers and Agents of Interference

Parliamentary Petition To Place Canadian…

April 11, 2021TORONTO - The Baltic Federation in Canada, representing the interests of Canadians of...

Q&A with the President of the Riigikogu Jüri Ratas

Q&A with the President of the Riigik…

Estonian American Business AllianceDear Fellow Estonians and Friends of Estonia,It is with great pl...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Erik Sadul

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendi…

Erik Sadul on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Ma...

99 aasta vanusena suri Prints Philip

99 aasta vanusena suri Prints Philip

Buckinghami palee teatas, et täna, 9 aprilli 2021.a hommikul suri Edinburghi hertsog prints Philip ...

Estonian Foreign Policy - Virtual Forum for Global Estonians - Saturday, April 24, 7 – 8:30 p.m. (Estonian time)

Estonian Foreign Policy - Virtual Forum …

The Estonian World Council, the Global Estonian NGO and the Estonian World Youth Network will host ...

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKUS construction manager Bill Waters

KESKUS Project Update (#95) - Meet KESKU…

In late 2020, KESKUS, the International Estonian Centre being developed in the heart of Toronto, ...

EFC Scholarship - Liina Sadul

EFC Scholarship - Liina Sadul

Liina Sadul is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with fun...

Välisminister ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister kutsuvad vabatahtlikke noori appi üleilmseid eestlasi ühendama

Välisminister ning ettevõtlus- ja infote…

Välisminister Eva-Maria Liimets ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kutsuvad ee...

Pleased to meet you:  Real Estate Agent Triinu Lumi

Pleased to meet you: Real Estate Agent …

Triinu is a 44-year old Canadian Estonian who lives in Stoney Creek, Ontario. Triinu was born and r...

Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja videomaterjali laulva revolutsiooni tippsündmustest

Tallinna Lauluväljak kogub foto- ja vide…

Suvel tähistab Eesti Vabariik taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Tallinna Lauluväljak, kus toimusid ...

Gatineau Loppet 2021 peeti virtuaalselt

Gatineau Loppet 2021 peeti virtuaalselt

Gatineau Loppet, järjekorras juba 43., üks maailma kuulsamatest pikamasuusatamise sarja Worldloppet...

VEMU 9. tuluõhtu esineja Marju Lauristin: „Eestlaskond on väga heaks näiteks piirideülesest kogukonnast“.

VEMU 9. tuluõhtu esineja Marju Lauristin…

Sotsiaalteadlane ja poliitik Marju Lauristin on Eesti üks mõjukamaid arvamusliidreid. Ta on olnud E...

FOTOD - Kevadehõnguline aprilli algus Ontarios

FOTOD - Kevadehõnguline aprilli algus On…

Aprilli alguse päevad tõestavad et kevad on tõesti jõudnud lõuna Ontariosse. Kalad ujuvad Sherida...

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistus - EELK Toronto Peetri kogudus 2021

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistu…

Vaadake EELK Toronto Peetri koguduse Ülestõusmispühade jumalateenistus eelsalvestatud video vahendu...

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistus - Toronto Eesti Baptisti Kogudus 2021

VIDEO - Ülestõusmispühade jumalateenistu…

Vaadake pühapäeval, 4. aprillil 2021.a Toronto Eesti Baptisti Koguduse Ülestõusmispühade jumalateen...

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Vana Andrese kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Va…

Vaadake Toronto Vana-Andrese koguduse Suure Reede jumalateenistus eelsalvestatud video vahendusel.

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - Toronto Eesti Baptisti Kogudus 2021

VIDEO - Suure Reede jumalateenistus - To…

Vaadake Toronto Eesti Baptisti Koguduse Suure Reede jumalateenistust otsevideo vahendusel. Vid...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

 Chasing Estonia's “Fifth Season” in Ontario's Minesing Wetlands

Chasing Estonia's “Fifth Season” in Ont…

Estonians in Pärnu County and Viljandi County are well aware of the viies aastaaeg, or “fi...

Kanada päevik - Tõde ja ideoloogia

Kanada päevik - Tõde ja ideoloogia

Esimene kirjeldab tegelikku olukorda. Põhineb faktidele. Inimkonna arengus jõudsime faasi,...

Tasakaal

Tasakaal

Vaimse tervise vitamiinid kuluvad kõigile ära! Eriti pärast pikka talve. Eestlased kipuvad...

*Omakase* sap

*Omakase* sap

You might have heard of omakase sushi. Omakase is a Japanese phrase, used when ordering su...

Cold war era rhetoric slams Estonians in Canada - Old, Soviet-style disinformation aims at EKN and ÜEKN

Cold war era rhetoric slams Estonians in…

Consider this quote: “In the 1960’s, the USSR revealed that some Estonian collaborators, i...

Meelelahutust: Volli veste - Essust

Meelelahutust: Volli veste - Essust

Vaat, enne kui keegi arvab, et vanakõbõke on kasimatu suuga, sulega, no selle nimeline kül...

The Evolution of Freedom and Human Rights, as Described by VEMU Fundraiser Guest Speaker Professor Marju Lauristin

The Evolution of Freedom and Human Right…

In last week's edition of Estonian Life, it was announced that VEMU ÖÖTV and Estonian Musi...

Low-Impact Housing: Solutions Leading the Way to Accessible Sustainability

Low-Impact Housing: Solutions Leading th…

The image of sustainable living makes it harder for it to be adopted on a wider scale. Pra...

MÄRKMIK - Kui igatsed eesti keelt

MÄRKMIK - Kui igatsed eesti keelt

Maailm on järjest muutumas justkui väiksemaks tänu tehnoloogia hüpetele. Eestis metsa vahe...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Tasuta veebifestival Eesti /Balti Muusika Päevad algab juba täna

Tasuta veebifestival Eesti /Balti Muusik…

Sel aastal toimub nüüdismuusika festival Eesti Muusika Päevad 22. aprillist 2. maini. Esim...

How to Convince a Non-Estonian that Pickled Herring is Actually Delicious

How to Convince a Non-Estonian that Pick…

If one hasn't grown up with Estonian culture, the first pivotal point of any friendship or...

Fanny de Siversi särav esseistika sai kaante vahele

Fanny de Siversi särav esseistika sai ka…

Eesti pariislanna Fanny de Siversi 100. a juubeliks kogus teoloogiadoktor Arne Hiob kokku ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Hea Karjane

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Hea Ka…

Kaasaja enesekeskse elustiili ebajumalaks on ülendatud inimese individuaalsus. Nii on mõne...

KUULA - Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee ei hooli“

KUULA - Märten Männiste ja Marite Suurmä…

Märten Männiste ja Marite Suurmäe avaldasid duetina kantriloo „Maantee ei hooli“. Laul sob...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Elav lootus

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

,,Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on m...

Recollections in Rasgueado: Classical Guitarist Roman Smirnov Plays for EMW's Next Online Concert

Recollections in Rasgueado: Classical Gu…

In the previous two “Memories of Home” concerts, the theme of home has been primarily addr...

Dine and Reminisce with the Heroes of the Singing Revolution for VEMU's Online Fundraiser

Dine and Reminisce with the Heroes of th…

On Friday the 23rd of April from 7:00 to 9:30 in the evening, join in for the annual VEMU ...

VEMU 9. tuluõhtu esineja Ivo Linna: „Meie keeles on kõik ilusad sõnad olemas!“

VEMU 9. tuluõhtu esineja Ivo Linna: „Mei…

IVO LINNA ei vaja tutvustamist vist küll mitte ühelegi eestlasele. Oleme üles kasvanud tem...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo