Use social media:
Kady AlurandKady Alurand
Kady Alurand töötab Kodumaa Kapitali Hoiulaenu-ühistu turundusjuhina. See on vaid üks osa tema tegevuspõllust sõna otseses mõttes – ta tegeleb ettevõtjana mahepõllumajanduses ning kuulub kodanikuliikumise Terviklik Eesti tuumikgruppi.

Mis on kodanikuliikumine Terviklik Eesti ja millega see tegeleb?

Terviklik Eesti koondab sarnaselt mõtlevaid inimesi, kelle ühine soov on hoida ja säilitada tervet, puhast ja ilusat Eestit järgnevatele põlvkondadele, nii oleme sõnastanud meie tegevuse printsiibi kõige lühemalt.

Arvame, et inimtegevuse kooskõlastatus loodusega on meie edasikestmise alus. Selle taastamiseks ja säilitamiseks peame tegema kõik endast oleneva.

Uued võimalused elu korraldamiseks saavad täies ulatuses avalduda siis, kui innovatsioon ei tule enam looduse ega teiste inimeste arvelt, vaid kooskõlas ja koostöös kõige elavaga. Ent juba praeguseks on loodud piisavalt uue ühiskonna aluskontseptsioone, mida saab Eestis rakendada ning mis võimaldavad luua jätkusuutlikku elukorraldust.

Rait KondorRait Kondor
Rait Kondor on Kodumaa Kapitali Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees. Ühistu visioon on olla Eesti esimene erainitsiatiivil loodud ühistupank ja tegelda eetilise pangandusega. Rait Kondori Eesti majanduse teemalised artiklid ilmusid USAs Vaba Eesti Sõna veergudel veebruaris-märtsis ja on leitavad VES kodulehelt.

Räägi pisut oma taustast.

Olen sündinud Võrus, lapsepõlve veetnud Keilas ning täiskasvanud elu elanud Tallinnas. Lõpetasin 2001. aastal Pärnus Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ärijuhtimises, peale seda lõpetasin Tallinnas Estonian Business Schooli ärijuhtimises, kus sain bakalaureusekraadi ning kaks aastat olen käinud ka Tallinna Tehnikaülikooli ma-gistrantuuris rahanduse alal.

Tööalast karjääri alustasin peale Pärnu kolledži lõpetamist riigisektoris, seejärel läksin 2005. aastal tööle LHV-sse, mis oli sel ajal kasvav investeerimisühing. LHV-s tegin otsuseid portfellihalduse klientide investeerimisportfellide investeeringute kohta ning tegelesin LHV pensionifondide investeeringute haldamisega. 2014. aasta lõpust tegelen Kodumaa Kapitali Hoiu-laenuühistu ülesehitamisega juhatuse esimehe positsioonil.

Puhkehetkedel loen raamatuid ajaloost, majandusest ja filosoofiast. Tegelen kuuekuuse pojaga ja käin jalutamas meie 4-aastase Jack Russell terjeriga.

Sirje KiinSirje Kiin
Sirje Kiini selle aasta teema MÜ-s on Eesti kirjanduse elavad klassikud, eelkõige 1960ndate põlvkond. Mis võiks väliseestlaste jaoks olla kõige põnevam selle teema sissevaates?


Ma ei eristaks kirjandushuvi selle järgi, kes kus parasjagu elab, sest eestlaste identiteet on ikka olnud peamiselt kultuuri- ja keelekeskne. Me tunneme, loeme ja armastame oma kirjandusklassikuid sõltumata sellest, kus oleme koolis käinud. Minu Kotkajärve Metsaülikooli luule huviringis on olnud õpilasi nagu Tarvo Toomes Torontost, kes oskab peast etelda uskumatult palju eesti luuleklassikat, paremini kui mõni väiksema kirjandushuviga või täiesti luulehuvita kodueestlane. Lahkunud Urve Karuks, kes sai hariduse Kanadas, oli oma keelevalikus niivõrd eesti rahvaluuletundlik ja orienteerus kogu eesti kirjanduses imehästi, nagu oleks ta väljaõppinud filoloog, ometi oli tal magistrikraad hoopis sotsioloogias.

Rootsis elanud Arvo Mägi või praegu kordamööda Rootsis ja Eestis elavad Enn Nõu ning Helga Nõu tunnevad eesti kultuuri, keelt ja ajalugu süvaloodimisi. Arvo Mägi on kirjutanud neljaköitelise ajaloolise romaanisarja "Karvikute kroonika", mis algab Sigtuna vallutamisest ja kujutab 31 inimpõlve saatust kuni kaasajani. Enn Nõu on kirjutanud triloogia "Vabariigi pojad ja tütred", kus kujutatakse ühe suguvõsa elu läbi mitmete põlvkondade, sõdade ja saatuse keerdkäikude. Eestis elavaist kirjanikest on samasugust läbi ajalooliste põlvkondade ulatuvat süvaloodimist suutnud varem teha Jaan Kross ning praegu Mats Traat oma suurte romaanisarjadega: kaheosaline "Üksi rändan" ja "Kodu on ilus" ning neljaosaline "Minge üles mägedele".

Haritus, lugemus ja andeviljakus sõltuvad eeskätt inimesest endast, mitte tema päritolust ega asukohamaast. Eestlane olla saab igal pool, ehkki ära ei ela sellest kuskil, kui parafraseerida luuletaja Paul-Eerik Rummot.

Varasematel aastatel olen pühendunud Kotkajärve kirjandusloenguis peamiselt lahkunud luuleklassikuile (Marie Under, Ivar Ivask, Juhan Viiding jt) ning loodus- ja armastusluulele. Tänavu annan ülevaate elavaist kirjandusklassikuist, kes tegutsevad eesti vaimumaastikel alates 1960. aastaist ja arutlen, kas ja kuidas end juba eluajal kirjanduslukku kirjutanud autorid tänast kirjanduspilti mõjutavad: Paul- Eerik Rummo, Arvo Valton, Mats Traat, Hando Runnel, Ene Mihkelson, Elin Toona, Enn ja Helga Nõu jt.

Kirjanduse huviringis plaanin üheskoos lugeda ja arutleda kahe uue eestluse-teemalise näidendi üle: Paul-Eerik Rummo "Taevast sajab kõikseaeg kive", mis etendus Rakvere teatris ja Pärnus etendunud Andra Teede sotsioloogilisel küsitlusel põhinev dokumentaallavastus pärast taasiseseisvumist välismaale kolinud eestlastest „45 339 km² raba" (number tähistab Eesti pindala). Esimene näidend puurib sügavuti meie aja – ja kultuurilukku, teises lainetavad eestlaste isamaa-igatsuse ja kodutunde lained üle kogu kaasaegse maailma.

Mis oli ühist ja mis erinevat tol perioodil Eestis ilmunud kirjandusel ning samal ajal loodud väliseesti kirjandusel? Kas tegemist oli pigem paralleelse kujunemisega või vastandusid need kohati? Kas pigem sisu või vorm või mõlemad? Väljaspool Eestit sai trükkida eesti keeles, mida taheti, aga mõju nö päris Eestile oli olematu. Samas jõudsid kodu-Eestis teksti peidetud sõnumid otse sihtrühmale, kuid mõjus see vaid tule tuha all hõõguvana hoidmisena.

Küsimus sisaldab endas terve monograafia või vähemasti loengusarja teema, aga kui lühidalt vastata, siis liikus just 1960. aastail eesti kirjanduse raskuspunkt nii sisuliselt kui teoste arvukuselt tagasi kodu-Eestisse. 1940. ja 1950. aastail ilmus väljaspool Eestit (peamiselt Rootsis, Kanadas, Saksamaal, USAs, Austraalias jm) rohkem olulist algupärast eesti kirjandust kui okupeeritud kodumaal. Väljaspool saadi vabamalt kajastada uusi maailmasõja ning pagulusteemasid ja jätkata 1930. aastate traditsioone, mis kodumaal olid vägivaldselt katkestatud ja osaliselt ka keelatud. Nii et 1960ndate keskpaik oli oluliseks muute- ja murdepunktiks eesti kirjanduse geograafias ja vaimsel maastikul.

Samas ei olnud sel ajal enam tegu niisama terava vastandumisega nagu vahetult pärast sõda, vaid mitmed esteetilised protsessid kulgesid paralleelselt. Näiteks kirjanduse vormiline moderniseerumine toimus nii kodus kui väljas kirjutavate autorite loomingus, Eestis ehk tillukese viivega.

Ilmar Laabani sürrealistlik luulelooming kulges ajas üsna paralleelselt Artur Alliksaare omaga. Riimiline luule asendus vabavärsiga nii kodumaal kui pagulasluules, eksistentsialistlikud teemad tõusid esile nii pagulasproosas kui Arvo Valtoni ja Mati Undi loomingus, ehkki nõukogude ideoloogilised valvurid kippusid selles nägema ohtu valitsevale režiimile ja inimkonnale.

Ei saa olla nõus väitega, nagu olnuks väljaspool Eestit loodud kirjanduse mõju okupeeritud Eestis elanud lugejaile olematu. Rootsis ja mujal trükitud pagulaskirjanike teoseid toodi illegaalselt Eestisse üsna arvukalt nii välisturistide, eelkõige Soome sõprade abiga, neid õnnestus vahel postitada ka nö sõbralike vennasvabariikide või Moskva aadresside kaudu. Need teosed levisid käest-kätte sõprade ringis, väliseesti raamatute keelatus pigem võimendas nende tähendust ja kergitas osatähtsust. Tagantjärele hinnates soodustas selline salalevik ja -lugemine pigem teatud pagulasautorite tähtsuse ülevõimendamist kui alahindamist. Paljud pagulasteosed suleti raamatukogude erihoiu osakondadesse, neile löödi peale kolm- ja kuusnurksed salastatuse templid, aga sinnagi oli võimalik hea tahtmise korral saada lugemisluba, kui sobiva uurimisteema välja mõtlesid. Näiteks tänavune MÜ lektor, kirjanik Karl Martin Sinijärv on tunnistanud, kui oluline oli tema luuletajaks kujunemisel Urve Karuksi luule lugemine.

Ise hakkasin juba 1960. aastate keskel Viljandi keskkoolineiuna esimesi pagulasromaane lugema, olin toona nn paljulubav noor autor, keda vanem kirjandusloolasest kolleeg Oskar Kruus võttis vaevaks usaldada. Me ei pidanud paljuks ise pagulasluulekogusid masinkirjas ümber lüüa, pähe õppida ja levitada. Ilmar Laabani „Rroosi Selaviste" viletsal krussitõmbuval fotopaberil koopia on mul tänini alles, sain selle õnnelikuks omanikuks 1970. a Tartu Ülikooli tudengina ühelt kaasüliõpilaselt. 1970. ja 1980. aastail tegelesin aktiivselt pagulaskirjanduse levitamisega, mida mu hääd Soome sõbrad regulaarselt üle piiri tõid. Kord sain Rootsis ja hiljem USAs ilmunud ajakirja „Mana" levitamise eest julgeolekumeestelt karistusähvardusi kuulda. Muidugi ei saanud pagulaskirjanduse laiem vastuvõtt kujuneda välja enne, kui Eesti hakkas taas vabanema, aga siis tulvas seniseid salaromaane isegi külaraamatukogudesse lausa autokoormate viisi. Mäletan nii Kalju Lepiku kui Ilmar Talve vapustusi, kui nad pärast taasvabanemist kodumaale saabusid ning olid üllatatud kodumaiste lugejate elavast huvist nende isiku ja loomingu vastu, nad polnud ette kujutanud, kuidas läbi raudse eesriide kulgenud salateed olid muutnud nende loodu pühamast püha, lausa legendaarse oreooliga ümbritsetuks.

Samamoodi ei tahaks päriselt nõustuda hinnanguga, nagu olnuks kodumaiste kirjanike okupatsiooniaegse loomingu tähendusrolliks olla vaid tuha all hõõguv tuli. Vähemasti eesti luules lendas vabaduslinnu kujund alates 1970. aastaist üsna vabalt üpris kõrgele ning kui jätkata tulekujundit, lahvatas lausa lahtist tuld ka näiteks 1980. aastate kodumaises proosas, seda pidi lihtsalt oskama lugeda ja sajad tuhanded lugejad tõesti oskasid seda teha. Toona kaitses meid tõhusalt eesti keel.

Nüüd peame meie kaitsma eesti keelt. Mitte ainult Eestis, vaid üle ilma, igal pool, kus elab eestimeelseid ja -keelseid inimesi. Nii et tere tulemast Kotkajärve Metsaülikooli, kus me teeme just seda missioonitööd!

Küsis Helina Tamm
Mari Timmusk - foto: erakoguMari Timmusk - foto: erakogu
Mida õpid Toronto ülikoolis?

Õpin Toronto ülikoolis mehaanikainseneriks. Lõpetasin kolmanda kursuse. Praegu töötan aasta aega AMDs, mis valmistab kompuutritele protsessoreid ja videokaarte. Siis on veel aasta ülikoolis käimist, et lõpudiplom saada.

Oled kõva käsi idamaistes võitluskunstides. Kuidas selle juurde sattusid ja millised on Sinu parimad tulemused?

Karate juurde jõudmine oli üsna lihtne. Olin lapsena näinud ühte saadet telerist ja asi tundus väga põnev. Me pole õega kunagi väga suured nukkudega mängijad olnud, nii et võitlussport paistis sobivat. Käisin emale-isale peale, et tahaks asjaga tegelema hakata, kuni ema viiski meid õega kodulähedasse klubisse, kus tegeletakse shito-ryu karatega (üks neljast põhisuunast karates). Ilmselt peaks rohkem küsima, kuidas me nii kaua seal vastu oleme pidanud, sest sügisel saab juba 12 aastat täis. Kindlasti on aidanud kaasa see, et mu õde ja isa käivad ka seal. Nii saab üksteist tagant kihutada, kui keegi juhtumisi ei taha õhtul trenni minna. Karate on õpetanud mulle enesekindlust ja järjepidevust. Klubi, kuhu sattusime, on minu meelest üks parimaid, sellest on kujunenud peaaegu et teine pere minu jaoks. Mitmed on juba mitu aastakümmet samas klubis treenimas käinud ja tean, et kui mul kunagi nende abi vaja läheks, oleks nad kohe platsis.
Läbi aastate olen päris edukalt osalenud paljudel Kanada shito-ryu karate meistrivõistlustel. Üks neist on eriti eredalt meeles - pidin vabavõitluse esikoha nimel olema vastamisi oma noorema õega. Mina küll võitsin, kuid see ei tähendanud, et ma kuidagi üleolekut oleks tundnud. Väga põnev oli mõne aasta tagune reis Jaapanisse shito-ryu karate maailmameistrivõistlustele. Kuigi me kumbki õega medalitele ei jõudnud, siis kogemus teiste maailma parimatega kohtuda kaalus kõik üles. Kindlasti tahan veel Jaapanis käia ja võimalusel sinna treenima minna.

Julgi StalteJulgi Stalte
Liivi keel on eesti keele lähim sugulaskeel, mida räägiti praeguse Lätimaa aladel. Kahjuks pole enam elus pea mitte ühtegi emakeelena liivi keele rääkijat. Noorema põlvkonna liivlanna Julgi Stalte on pärimusmuusik, liivi keelt õpetas teda omal ajal rääkima vanaisa. Julgil on ka Eestiga tugevad sidemed. Ta õppis Viljandi Kultuuriakadeemias ning on esinenud mitme ansambli koosseisus (Tuļļi Lum, Tai-Tai, Kalā Jeng jm.), sealjuures juba lapsena Liivi rahvamuusika-ansamblites Stalti ja Skandinieki. Ansambel Skandinieki saab tänavu 40-aastaseks ning viimased 15 aastat on Julgi seda ansamblit juhatanud.

Urve Sinijärv. Foto: erakoguUrve Sinijärv. Foto: erakogu
Eelmises Eesti Elu numbris (EE# 19, 13.05.2016) ilmus esimene osa Anu Grabbi usutlusest tänavuste MÜ külalislektorite Karl-Martin Sinijärve ja Urve Sinijärvega. Alljärgnevalt intervjuu teine osa.

Anu Grabbi: Mis ootustega teie lähete sinna? Mida olete kuulnud varajasematelt käijatelt? Mis sai otsustavaks, et olete valmis minema?

Urve Sinijärv: Lihtsalt oli tore mõte niimoodi koos teha ja usun, et mul on tutvustada seal väliseestlastele midagi uut, millest nad ilma on jäänud.

AG: Mis teemal te plaanite esineda? Mis sõnumiga lähete Metsaülikooli rahva ette?

US: Mina räägin päris maastikest, Karl-Martin kirjandusmaastikest. Maastikud kõnelevad, eesti kirjandus on ju tihedalt seotud maastikega ja maastikud omakorda inimestega. Olen taustalt maastikuarhitekt ja töötanud 16 aastat keskkonnaministeeriumis erinevate maastike kujundamise teemadega.

Karl Martin Sinijarv - foto: erakoguKarl Martin Sinijarv - foto: erakogu
Selle aasta Kotkajärve Metsaülikooli on oodata väga põnevat duetti - abielupaari ajakirjanik - luuletaja Karl-Martin ja keskkonnaministeeriumi peaspetsialist Urve Sinijärve. Nendega vestles suur Metsaülikooli austaja Anu Grabbi.

Anu Grabbi: Mulle on olnud väga meeldivaks üllatuseks see kokkuhoiuvaim, pühendumus täie hingega elule Metsaülikoolis sealkäivate eestlaste poolt. See ei ole ainult nädal intellektuaalseid vestlusi, vaid ka kirjeldamatu austus ja armastus selle koha ja eestluse vastu. See on püha üritus, mille tipuks on käik hiiele Marguse juhtimisel.

Mis ootustega teie lähete sinna? Mida olete kuulnud varajasematelt käijatelt? Mis sai otsustavaks, et olete valmis minema?

Karl-Martin Sinijärv: Kuulnud olen Metsaülikoolist ammustest aegadest, 80ndatest, ulgueestlaste ajalehtedest. Tutvusringkonnast kuulsin tükikesi, vaikselt kogunes infot. Kui Kääriku metsaülikoolis paar aastat tagasi rääkimas käisin, siis sai taas ka teisest (Kotkajärve) ülikoolist kuulda. Ja vaadates eelmise aasta MÜ kava, see tundus igavesti põnev ja särasilmne. Sirje Kiin rääkis veel tausta juurde ja nii saigi otsus tehtud. Ja kuna meil Urvega teemad haakuvad, oleks vahva teha ettekandeid üheskoos.

Veronika ValkVeronika Valk
Sellesuvine MÜ pöörab peatähelepanu ehitamisele laiemas tähenduses. Lähemalt kuuleme arhitektuurist, disainist, aga lisaks ehitamisele pöördume ka hõimlaste poole ning kutsume külla liivlaste nimeka esindaja Julgi Stalte.

MÜ Vägevad 2016. Tutvustame: Veronika Valk

Peaesineja Veronika Valk on Eesti praeguse aja üks silmapaistvamaid arhitekte, tegutsedes samal ajal ka oma eriala õpetamise ning sellest kirjutamisega.

Sinu ampluaa on väga lai, haarates sisuliselt kõik disaini ja arhitektuuri valdkonnad. Mis on seni olnud Sulle endale kõige südamelähedasem - kas loomine ise, sellest kirjutamine või õpetamine?

Need kolm väljatoodud tegevust – projekteerimine ehk disain, kirjutamine, õpetamine – on ühe ja sama loometöö kolm loomuomast tahku. Kogu lugu keerleb ju loomise enda ümber, sellest kirjutamine aitab sellest selgemini mõelda, õpetada on seda aga üsna keeruline, samas hädavalik, et tekiks põlvkondadevaheline järjepidevus, järelkasv. „Õpetamise" asemel on minu puhul kindlasti täna õigem rääkida uurimistöö juhendamisest (kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna teadustöö juhina ja doktorikooli juhatajana). Kõik need kolm tahku on kokkuvõttes loomepõhise uurimistöö osad. Minule on kogu arhitektuuriloome tervikuna üks suur uurimistöö, kuigi teadusmaailmas kohtame vahel inimesi, kel seda praegu võib-olla veel raske mõista. Aga eks me proovime seda selgitada, nt kasvõi ADAPT-r projekti kaudu, kus arhitektid, disainerid jpt ruumiloojad oma igapäevast uurimistööd sõnastavad, mõtestavad ja meie arusaama erialavälja võimalustest seeläbi avardavad.

Metsaülikool 2015 pere - foto: Pearu Tamm (2015)Metsaülikool 2015 pere - foto: Pearu Tamm (2015)
Kolmapäeva hommikuks oli Metsaülikool täpselt poole peale saanud. Ilmad küll eriti ei paranenud, kuid sellest hoolimata tuli inimesi järjest juurde. Kokku käis selle aasta MÜ-st läbi üle 120 metsatudengi.
Pärast keele ja kõne gruppe pidas ettekande „Vaba Eesti Sõna" toimetaja Kärt Ulman, kes arutles küsimuse üle, milleks on vaja väliseesti ajakirjandust. Varsti möödub 120 aastat eestikeelse ajakirjanduse sünnist Põhja-Ameerikas ning 1940. aastal oli kuukiri „Meie Tee" ainus eestikeelne vaba kirjasõna kogu maailmas. Tänapäeval võitlevad raskustega kõik välisriikides ilmuvad eestikeelsed ajalehed. Kuid paberlehe ilmumine on ka tänapäeval väga oluline, nii võõrsil elavaile kui kodueestlastele.

Hetk Veiko Parmingu loengult... - foto: Tauno Mölder (2015)Hetk Veiko Parmingu loengult... - foto: Tauno Mölder (2015)
Tänavune Kotkajärve Metsaülikool Kanadas, Muskoka maakonnas, kolmetunnise autosõidu kaugusel Torontost põhja poole, kulges Valdur Mikita loomingust inspireeritud pealkirja all. Osalesin viiendat korda lektorina ning kinnitan, et Kotkajärvel oli taas küllaga nii metsa kui keelt, nii vaimu kui väge. Seekord püstitasime mitmeid rekordeid: kunagi varem pole korraga olnud nii palju lektoreid Eestist (semiootik ja isemõtleja Valdur Mikita, näitleja ja teatrikooli õppejõud Anu Lamp, Tartu Ülikooli ajakirjanduse osakonna juhataja, õppejõud Maarja Pärl-Lõhmus, kirjandusloolane Janika Kronberg) ja mujalt ilmast (Vaba Eesti Sõna toimetaja Kärt Ulman, psühhiaatriadoktor Jaak Rakfeldt ja kirjandusteadlane Sirje Kiin USAst, vanemteadur Iivi Zajedova Tšehhist, Stockholmi Eesti Kooli direktor Jaan Seim Rootsist) ja Kanadast (loogistikakonsultant, Eesti Kaitseväe kapral Veiko Parming, Queensi ülikooli üliõpilane Heli Vanaselja, ESTO 2018 peakorraldaja Peeter Nieländer, helilooja Armas Maiste). Enam kui saja osaleja hulgas oli tänavu märksa rohkem noori ja lapsi, nii et Kotkajärve Metsaülikooli ligi poole sajandi pikkuse järjepidevuse katkemist pole põhjust karta. Kunagi varem pole Kotkajärvest püütud ka nii palju värsket kala, kui seekord Sören Ruutsool ja Erik Martin Ojamaal õnnestus püüda ja kõigile sajale maitsmiseks lõkkel ära küpsetada.

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Raekoja poodiumil EV103 auks

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Raekoja poodiumil EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a heisati taas Toronto raekoja poodiumil sini-must-valge lipp et tähistada Eesti Vabariigi 1...

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Eesti Maja, Ehatare ja Tartu College'i ees

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Eesti Maja, Ehatare ja Tartu College'i ees

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a heisati Eesti Vabariigi 103. aastapäeva auks sini-must-valged lipud ka Torontos Eesti Maja, Eha...

FOTOD - Sini-must-valge Kanada EV103 auks

FOTOD - Sini-must-valge Kanada EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a värvusid Kanadas mitmed tuntud maamärgid EV103 sünnipäeva auks sini-must-valgeks. Trikoloori vä...

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Hamiltoni raekoja poodiumil EV103 auks

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Hamiltoni raekoja poodiumil EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a lehvis Hamiltoni raekoja poodiumil Hamiltoni Eesti Seltsi korraldusel sini-must-valge lipp tähi...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetuste taotlusvoor 2021

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetus…

On võimalik taotleda toetust väliseesti kultuuripärandi kogumisele ja kättesaadavaks tegemisele suu...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

 Igal aastal on Eestis aasta lind ja loom. Isegi aasta puu ja seen! 2021 Eesti aasta lind on K...

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

''Enjoy the first online concert in Estonian Music Week's series ''Memories of Home'' featuring Toronto's own Tiina Kiik and Tuuli...

Eesti sini-must-valge lipp lehvimas EV103 auks Ottawa linnavalitsuse ees

Eesti sini-must-valge lipp lehvimas EV103 auks Ottawa linnavalitsuse ees

Kauni traditsioonina lehvib igal aastal 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva auks Eesti sini-must-valge lipp Ottawa linnavali...

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kes meist mäletab Metro rahvusvahelist Karavani? See oli siis, kui eestlased hakkasid kohe kaasa lööma ühele nädalapikkusele festi...

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” in English Language Media

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” in English Language Media

Hearing things about Estonia in English language films, TV shows, music, and books is an infrequent thing. Have you ever noticed t...

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

Connor Olev O'Brien is CEO of O’Shares ETF Investments, as well as Stanton Asset Management. He has over 25 years of global invest...

Symbols of Heritage in New Canadian Architecture

Symbols of Heritage in New Canadian Architecture

At the Art Gallery of Nova Scotia, in Halifax, to visit the transplanted house and paintings of Canadian folk artist Maud Lewis, y...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Helmi Hess

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Helmi Hess

Helmi Hess on üks kahest Kanada Eesti teaduskraadi üliõpilasest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Vilma ja Heinr...

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo ja Anne-Mari Remmel: Suuremad toetused aitavad Eesti kogukonna tuleviku eredana edasi hoida

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo ja Anne-Mari Remmel: Suuremad toetuse…

Kui Raivo ja Anne-Mari Remmel mõtlevad järgmise põlvkonna eestlastele, siis näevad nad tulevikus eredalt põlevat leeki. Et ...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Teine paastuaja pühapäev *reminiscere*

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Teine p…

Pühapäev on saanud oma nimetuse ladinakeelsest antiphonist.Algselt missa liturgia algusosas vaimuliku ja koori gregooriuse lauluna...

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, ikka kaera-jaani!

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, ikka kaera-jaani!

Toronto eesti kooli tunnis on päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeva olulisteks sõnadeks rahvuslind, rahvuslill, rahvuspuu ja teised...

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holistiliseks toitumisnõustajaks saamisel mängisid suurt rolli lapsepõlves omandatud looduslähedased tarkused“

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holistiliseks toitumisnõustajaks saamisel m…

Briti Kolumbias, Vancouveri lähedal White Rock’is elav Annaliisa Kapp on holistiline toitumisnõustaja ja toitumisterapeut, kelle e...

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

24. veebruaril kutsus Tallinna Linna/muuseum tähistama Eesti Vaba/riigi 103. aasta/päeva veebi/keskkonnas ning jalutus/käiguga aja...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

DIGITAL Estonian Life No. 8 - February 26, 2021 Take a look at other digital issues here:
Eesti Elu Nr. 7 - 19. veebruar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 6 - 12. veebruar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 5 - 5. veebruar 2021 - DIGILEHT
 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlife

Any questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetuste taotlusvoor 2021

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetus…

On võimalik taotleda toetust väliseesti kultuuripärandi kogumisele ja kättesaadavaks tegemisele suu...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

 Igal aastal on Eestis aasta lind ja loom. Isegi aasta puu ja seen! 2021 Eesti aasta lind on K...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited (2)

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

EKKT ja VEMU kutsuvad akvarelli-õpituppa

EKKT ja VEMU kutsuvad akvarelli-õpituppa

2020. aastal korraldas Eesti Kunstnike Koondis Torontos (EKKT) oma liikmetele akvarelli-õpitoa, mid...

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis 2021

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eest…

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud ka sel aastal Eestisse eesti keele ja kultuuri la...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega kuuluta...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

The Society of Estonian Artists in Toronto is proud to announce the KALEVIPOEG (Son of Kalev) ART CONTEST

The Society of Estonian Artists in Toron…

Kalevipoeg (Son of Kalev) is an Estonian epic poem written by Friedrich Reinhold Kreutzwald in 1853...

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „…

24. veebruaril kutsus Tallinna Linna/muuseum tähistama Eesti Vaba/riigi 103. aasta/päeva veebi/kesk...

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mida ütleks vanaema?

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mid…

Mida ütleks vanaema, kui näeks pirukate valikus sõna KIMCHI? Arvan, et ta ütles: „Aga see on ju hap...

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Armastus käib kõhu kaudu. Rahvatarkus. Luuletaja Hando Runnel lisas lausele vallatult, „leiaks ainu...

Eesti Elu Nr. 8 - 26. veebruar 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 8 - 26. veebruar 2021 - DI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 26. veebruari 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&n...

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel maamärkidel

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev…

Niagara Falls – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) on organiseerinud Niagara kose rahvusvärvidegak...

Niagara Falls to be lit blue, black and white for Estonian Independence Day

Niagara Falls to be lit blue, black and …

The Estonian Central Council in Canada has organized the lighting of Niagara Falls in blue, black a...

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastap…

Vabariigi aastapäev liidab meid rõõmus ja mures. Ta liidab meid ühise mineviku meenutustega ja tule...

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõbrad!

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõ…

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas nimel soovin kõigile eestlastele Kanadas ja mujal ning meie toetajate...

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: FOTOGALERIID/VIDEO - EV100 auks lipu heiskamine ja juubelipidustused Torontos Nathan Phillips Square’il

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: F…

Meenutame Laupäeval, 24. veebruaril 2018.a Torontos Nathan Phillips Square’il EV100 auks toimunud p...

Congratulations on Estonia's Birthday!

Congratulations on Estonia's Birthday!

To our dear friends in the Estonian Community,Palju õnne sünnipäevaks, Eesti!Best wishes on Estonia...

Quo vadis, eestlus?

Quo vadis, eestlus?

Eestlased läbi aja on olnud ohustatud liik. Neid on vähe ja neid on raske leida (samas on nad igas ...

Marcus Kolga: Canada must get serious about targeting Putin's circle with Magnitsky sanctions

Marcus Kolga: Canada must get serious ab…

Six years after Russian opposition leader Boris Nemtsov was assassinated, Ottawa has made scant use...

Listen: Understanding Russia’s anti-democracy crackdown with Marcus Kolga and Vladimir Ashurkov

Listen: Understanding Russia’s anti-demo…

The world has followed closely the attempted assassination via poisoning, recent arrest, and now co...

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid peavad Hiina 17+1 lähenemise otsustavalt tagasi lükkama

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid p…

Hiina valitsuse rahastatud suured taristuprojektid võivad tunduda ligitõmbavad, kuid nendega kaasne...

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’…

The allure of doing business with one of the world’s largest economies is massive. Chinese financin...

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

EV 103.a. virtuaalne tähistamine pühapäeval, 21. veebruaril Käesoleval aastal meie ei saa koos heis...

FOTOD - Linnud lumes

FOTOD - Linnud lumes

Talvel on linde lihtsam fotodele tabada kuna puud on raagus ja lehti ei ole millede varju linnud pe...

Juhtkiri - Vaimusilmas

Juhtkiri - Vaimusilmas

Nii mõnigi meist on viimasel aastal mitte arvutiekraani taha olnud liimitud, vaid neid leitud tunde...

Estonians in Space

Estonians in Space

In 1962, the Estonian town of Põltsamaa, in Jõgeva county, produced the first metal tubes of space ...

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas eas kui Eesti Vabariik 103!

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas …

Tehnikateaduste doktor, optilise elektroonika professor emeritus ENDEL UIGA. Teadlane, leiutaj...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Language Lounge: the Enthusiasm for Uralic Languages Persists Today

Language Lounge: the Enthusiasm for Ural…

It's a commonly referenced fact that the Estonian language belongs to a different language family; ...

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Elame tõepoolest kummalistel aegadel, mil paistab valitsevat kui mitte ohmudekari, siis tulevikule ...

Beethoven ja Kotzebue

Beethoven ja Kotzebue

Estonia kontserdisaalis oli 12. veebruaril kultuurilooliselt äärmiselt põnev kontsert, mida dirigee...

EFC Scholarship - Kaili Vesik

EFC Scholarship - Kaili Vesik

Kaili Vesik is one of 2 Estonian-Canadian graduate students who received a 2020 EFC Scholarship wit...

Meet the New MES President Grete Mugu

Meet the New MES President Grete Mugu

Grete Mugu was born in Tõrva in southern Eesti. At the age of 19 she moved to Germany in order...

Estonian-Canadian experience inspires writers in the EFC Short Story Competition - In case there was any doubt, Estonians really are creative.

Estonian-Canadian experience inspires wr…

When everyone found themselves at home without the usual activities, the Estonian Foundation of Can...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Jeesus - kiusatuste võitja

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8bMe oleme elamas kat...

Growing deep roots; growing Seedrioru’s future!

Growing deep roots; growing Seedrioru’s …

The Co-vid 19 virus has wreaked havoc and has reached all corners of our world, but with every cata...

MÄRKMIK - Looduse peegel

MÄRKMIK - Looduse peegel

Sini-must-valge värvikombinatsiooni idee sünd leidis aset 29. septembril 1881. aastal Tartus, ,,Vir...

Liulask balli asemel

Liulask balli asemel

Tänavu saab Eesti Vabariigi 103. aastapäeval tõmmata uisud jalga ja lasta koeral end tõmmata mööda ...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

What fresh hell is this?

What fresh hell is this?

Such an appropriate phrase for our troubled and confusing times. It was coined by the poet and soci...

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osaliselt Eestis

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osal…

BLINDSIDE James Patterson ja James O. Born. 2021, pehme köide Maailmakuulsate kirjanike James Patt...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

Meelelahutust: Volli veste - Priius, kallis anne

Meelelahutust: Volli veste - Priius, kal…

Jõmpsikana ei osanud hinnata seda, et olen eestlane, et meil om oma Wabariik, oma erakordne keel ja...

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

Connor Olev O'Brien is CEO of O’Shares ETF Investments, as well as Stanton Asset Management. He has...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Helmi Hess

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendi…

Helmi Hess on üks kahest Kanada Eesti teaduskraadi üliõpilasest, kes sai 2020. aasta ESK stipendium...

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo ja Anne-Mari Remmel: Suuremad toetused aitavad Eesti kogukonna tuleviku eredana edasi hoida

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo…

Kui Raivo ja Anne-Mari Remmel mõtlevad järgmise põlvkonna eestlastele, siis näevad nad tulevikus ...

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel maamärkidel

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev…

Niagara Falls – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) on organiseerinud Niagara kose rahvusvärvidegak...

Niagara Falls to be lit blue, black and white for Estonian Independence Day

Niagara Falls to be lit blue, black and …

The Estonian Central Council in Canada has organized the lighting of Niagara Falls in blue, black a...

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastap…

Vabariigi aastapäev liidab meid rõõmus ja mures. Ta liidab meid ühise mineviku meenutustega ja tule...

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõbrad!

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõ…

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas nimel soovin kõigile eestlastele Kanadas ja mujal ning meie toetajate...

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: FOTOGALERIID/VIDEO - EV100 auks lipu heiskamine ja juubelipidustused Torontos Nathan Phillips Square’il

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: F…

Meenutame Laupäeval, 24. veebruaril 2018.a Torontos Nathan Phillips Square’il EV100 auks toimunud p...

Congratulations on Estonia's Birthday!

Congratulations on Estonia's Birthday!

To our dear friends in the Estonian Community,Palju õnne sünnipäevaks, Eesti!Best wishes on Estonia...

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

EV 103.a. virtuaalne tähistamine pühapäeval, 21. veebruaril Käesoleval aastal meie ei saa koos heis...

FOTOD - Linnud lumes

FOTOD - Linnud lumes

Talvel on linde lihtsam fotodele tabada kuna puud on raagus ja lehti ei ole millede varju linnud pe...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

EFC Scholarship - Kaili Vesik

EFC Scholarship - Kaili Vesik

Kaili Vesik is one of 2 Estonian-Canadian graduate students who received a 2020 EFC Scholarship wit...

Estonian-Canadian experience inspires writers in the EFC Short Story Competition - In case there was any doubt, Estonians really are creative.

Estonian-Canadian experience inspires wr…

When everyone found themselves at home without the usual activities, the Estonian Foundation of Can...

Growing deep roots; growing Seedrioru’s future!

Growing deep roots; growing Seedrioru’s …

The Co-vid 19 virus has wreaked havoc and has reached all corners of our world, but with every cata...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

IEC Project Update #89 - Donor profile: Raivo and Anne-Mari Remmel - Increased donation helps ignite a bright future for Estonian community

IEC Project Update #89 - Donor profile: …

When Raivo and Anne-Mari Remmel think of the next generation of Estonians, they envision a flame bu...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holistiliseks toitumisnõustajaks saamisel mängisid suurt rolli lapsepõlves omandatud looduslähedased tarkused“

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holis…

Briti Kolumbias, Vancouveri lähedal White Rock’is elav Annaliisa Kapp on holistiline toitu...

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mida ütleks vanaema?

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mid…

Mida ütleks vanaema, kui näeks pirukate valikus sõna KIMCHI? Arvan, et ta ütles: „Aga see ...

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Armastus käib kõhu kaudu. Rahvatarkus. Luuletaja Hando Runnel lisas lausele vallatult, „le...

Quo vadis, eestlus?

Quo vadis, eestlus?

Eestlased läbi aja on olnud ohustatud liik. Neid on vähe ja neid on raske leida (samas on ...

Marcus Kolga: Canada must get serious about targeting Putin's circle with Magnitsky sanctions

Marcus Kolga: Canada must get serious ab…

Six years after Russian opposition leader Boris Nemtsov was assassinated, Ottawa has made ...

Listen: Understanding Russia’s anti-democracy crackdown with Marcus Kolga and Vladimir Ashurkov

Listen: Understanding Russia’s anti-demo…

The world has followed closely the attempted assassination via poisoning, recent arrest, a...

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid peavad Hiina 17+1 lähenemise otsustavalt tagasi lükkama

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid p…

Hiina valitsuse rahastatud suured taristuprojektid võivad tunduda ligitõmbavad, kuid nende...

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’…

The allure of doing business with one of the world’s largest economies is massive. Chinese...

Juhtkiri - Vaimusilmas

Juhtkiri - Vaimusilmas

Nii mõnigi meist on viimasel aastal mitte arvutiekraani taha olnud liimitud, vaid neid lei...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

EMW Memories of Home Online Concert with…

''Enjoy the first online concert in Estonian Music Week's series ''Memories of Home'' feat...

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kes meist mäletab Metro rahvusvahelist Karavani? See oli siis, kui eestlased hakkasid kohe...

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” in English Language Media

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” …

Hearing things about Estonia in English language films, TV shows, music, and books is an i...

Symbols of Heritage in New Canadian Architecture

Symbols of Heritage in New Canadian Arch…

At the Art Gallery of Nova Scotia, in Halifax, to visit the transplanted house and paintin...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Teine paastuaja pühapäev *reminiscere*

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

Pühapäev on saanud oma nimetuse ladinakeelsest antiphonist.Algselt missa liturgia algusosa...

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, ikka kaera-jaani!

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, i…

Toronto eesti kooli tunnis on päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeva olulisteks sõnadeks rah...

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „…

24. veebruaril kutsus Tallinna Linna/muuseum tähistama Eesti Vaba/riigi 103. aasta/päeva v...

Language Lounge: the Enthusiasm for Uralic Languages Persists Today

Language Lounge: the Enthusiasm for Ural…

It's a commonly referenced fact that the Estonian language belongs to a different language...

Beethoven ja Kotzebue

Beethoven ja Kotzebue

Estonia kontserdisaalis oli 12. veebruaril kultuurilooliselt äärmiselt põnev kontsert, mid...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo