MINU TARTU - Kogumisaktsioon Tartu College’i 50. sünnipäeva tähistamiseks

Foto: Taavi Tamtik (2018)Foto: Taavi Tamtik (2018)
2020. aasta septembris saab Tartu College 50-aastaseks. Nende aastate jooksul on see maja ühiselamuna olnud elupaigaks paljudele Toronto üliõpilastele, nii eestlastele kui mitte-eestlastele, külalistele kaugelt ja lähedalt. Tartu on olnud vaimseks koduks Toronto akadeemilistele eestlastele, kus on peetud sadu koosolekuid, kommersse ja muid pidusid. Tartu ruumides on koos käinud kümned kultuuriorganisatsioonid sadade vabatahtlikega. Siin on lauldud ja tantsitud, korraldatud näitusi, vaadatud filme ja teatrit, nauditud muusikat. Tartu on koduks suurimale väliseesti arhiiv- ja raamatukogule väljaspool Eestit, kogule, millele pani aluse Tartu Instituut dr Endel Aruja eestvõttel. Nüüdseks arendatakse kogusid edasi VEMUna, tulevikumuuseumina. Tartu College on koduks ajalehe Eesti Elu toimetusele.

Tartu on paljudele väga isiklik paik: siin on peetud pulma- ja leeripidusid ning juubeleid, jäetud igaveseks hüvasti heade kogukonnakaaslastega. Tartus on koos eestlastega askeldanud Master´s Buffeteria kreeklased ja töökad portugali päritolu koristajad. Tartu on olnud töökohaks paljudele eestlastele, aga ka neile, kes Eesti ja eestlaste kohta alles siin töötades teadmisi koguma hakkasid. Tartus on käinud külalisi Eestist ja kõikjalt üle ilma. Paljudele neist on see pakkunud kodust äratundmist, teistele aga võimaluse midagi teada saada Kanada eestlaste kohta, Eesti ja eestlaste kohta üldse.


MY TARTU - Collection Campaign to Celebrate the 50th Anniversary of Tartu College


Igaühel meist on oma Tartu või vahest koguni mitu - erinevatel eluetappidel võib suhe Tartu College´iga olla muutunud. Milline on sinu Tartu? Jaga meiega oma mälestusi Tartu College´ist kirjalikult, audio- või videolindistusena. Saada meile fotosid, filme ja tähenduslikke esemeid, mis Su lugu illustreerida aitavad. Kui soovid, et teeme sinuga sinu Tartust intervjuu, anna endast teada.

Valikut kogumisaktsioonile laekuvast infost ja materjalidest kasutame Tartu College´i 50. sünnipäeva näitusel, mis avatakse Tartu College´is 2020. aasta septembris. Parimatele kaastöödele auhinnad!


KÜSIMUSTIK

Järgnevad küsimused on mõeldud meenutajatele abimaterjaliks. Ei ole kohustust vastata kõigile küsimustele - aidaku need teil meelde tuletada teie jaoks olulist.

1. Milline oli sinu esimene kokkupuude Tartu College’iga?

2. Kas mäletad, kuidas nägi välja Bloor St ja Madison Ave tänavanurk enne TC ehitamist? Kirjelda seda piirkonda ja/või jaga fotosid.

3. Kas mäletad TC ehitamist? Kas sinul või su pereliikmetel oli sellega isiklikke kokkupuuteid? Millised? Kirjelda ja/või jaga fotosid.

4. Kas osalesid TC avapeol? Kirjelda.

5. Kas oled kunagi TCis elanud? Kunas? Miks? Kes olid su naabrid, sõbrad? Kui paljud maja elanikest teadsid TC lugu ja seda, et tegemist on eestlaste ettevõttega ja et Eestis asub samanimeline linn? Kirjelda iseenda ja teiste elanike igapäevaelu. Kas TC elanikel oli mingeid omapäraseid kombeid või tavasid? Kus te TCs elamise ajal pidutsesite, sõpradega koos käisite? Kas osalesid TCs elades samas majas tegutsenud organisatsioonide töös ja siin toimunud üritustel? Kirjelda neid. Kus sa TCs elades söömas käisid? Meenuta lõbusaid juhtumeid elust TCs.

6. Kas oled kunagi töötanud TCs? Kellena? Millal? Millises maja osas? Kuidas sa siia tööle sattusid? Miks siit ära läksid? Kirjelda oma tööd. Kes olid su kaastöölised? Kui paljud neist olid eestlased, kui paljud muust rahvusest ja millisest? Kirjelda asjaajamist TCs. Meenuta värvikaid juhtumeid tööst TCs, kolleege, kliente jt.

7. Kas ja milline on olnud su kokkupuude Master´s Buffeteriaga? Kui oled seal söömas käinud, siis millistel eluperioodidel ja miks? Kes olid siis restorani töötajad? Kirjelda, meenuta värvikaid lugusid, inimesi. Mida arvad restorani menüüst? Kas see on aegade jooksul muutunud? Kas restorani ruumiplaneering ja kujundus on aegade jooksul muutunud? Kes on olnud teised restoranikülalised? Kas külastajaskond on aegade jooksul muutunud? Kas oled kasutanud Master´s Buffeteria teenuseid muul viisil (catering, pidude ettevalmistus)?

8. Kas oled kunagi tegutsenud TCs vabatahtlikuna? Millal? Millise organisatsiooni juures? Millega see organisatsioon tegeles/tegeleb? Millised olid/on sinu kohustused seal? Kas oled saanud kunagi tunnustust Tartu College´is tehtud vabatahtliku töö eest? Millist? Meenuta värvikaid juhtumeid oma vabatahtlikust tegevusest TCs.

9. Kas oled kunagi organiseerinud TCs üritusi? Millal? Milliseid? Kellega koos? Kirjelda.

10. Kas oled külastanud TCs toimuvaid akadeemilisi ja kultuuriüritusi? Millal? Millal eriti aktiivselt? Milliseid? Mis on sulle kõige enam meeldinud ja huvi pakkunud?

11. Kas oled elanud TCs lühiajaliselt külalisena? Millal? Miks? Kirjelda oma siinviibimist ja kontakate siinse eestlaste kogukonnaga.

12. Kas oled kunagi käinud lugeja või uurijana TCs tegutsevates arhiivides ja raamatukogudes? Kunas? Mis eesmärgil? Kellega siin olles kokku puutusid? Kirjelda oma TCs veedetud aega.

13. Kas oled kunagi külastanud TCd turistina? Millal? Seoses millega? Kellega siin kokku puutusid? Kirjelda oma käiku ja muljeid.

14. Kas ja kuidas oled olnud seotud eesti õppetooliga ja/või selle rajamisega Toronto Ülikooli juurde? Kas oled kunagi osalenud üliõpilasena kursustel eesti õppetooli juures? Millal? Millistel? Kes oli(d) õppejõud?

15. Tartu College ja Toronto Eesti Maja. Millist rolli on üks või teine sinu elus täitnud? Kuidas neid võrdleksid? Mis on ühe või teise eripärad?

16. Milline on TC tähtsus ja tähendus Kanada ja eriti Toronto eestlaste jaoks? Aga kodu-eestlaste jaoks? Kui tuntud on Tartu College Eestis?

17. Milline on TC tähtsus ja tähendus Toronto ja Kanada jaoks? Kui tuntud on TC mitte-eestlaste seas kui eestlaste ettevõte, kogukonna kultuurikeskus ja ajalooliste kogude hoiupaik?

Mälestused, fotod, arhiivimaterjalid, esemed jm Tartu College´i ajalugu jäädvustavad materjalid palume saata 31. märtsiks 2020 e-mailitsi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või postiga: Estonian Studies Centre/VEMU, 310 Bloor St. W., Toronto, ON M5S 1W4.
Info: Piret Noorhani, t. 416 925 9405, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.