Use social media:
Foto: Allan Meiusi (2018)Foto: Allan Meiusi (2018)
Toronto gaidid hoiavad aus traditsioone! Juba aastaid on valmistatud jõuluvorste ja nende müügist saadud tulu on panustatud lipkonna tegevusse. Viimastel aastatel on gaidide jõuluvorstid olnud nii minev kaup, et nende saamine on suur õnnemäng. Tänavugi oli vorstivabrikus agaralt tegevust ja gaidid on oma toodangu müümiseks valmis. Tähelepanu! Põhjarada jõuluvorstid on müügil Rahvajõulupuul, 8. detsembril Eesti Majas (klassituba 10), müük algab kell 12 pl, kuni välja müüdud!

Põhjarada tänab kõiki, kes kaasa aitasid: Ilmar Kütt, Annely Kütt, Rosemarie Kütt, Karin Remerowski, Lianna Vahi, Randar Puust, Allan Meiusi, Susan Meiusi, Kaili Meiusi, Kaido Nipernado, Laura Nipernado, Emma Nipernado, Leiki Luud, Veronika Luud, Katrin Tamm, Melissa Sambla, Kairi Hemingway, Taimi Hooper, Kadri Munro, Dean Sebastian, Yvette Sebastian, Taimi Petersoo ja Reet Petersoo.


Kohtumiseni Rahvajõulupuul!

Foto: Maaja Uukkivi (2018)Foto: Maaja Uukkivi (2018)
Loodus ja looduses leiduv on skautlikele-gaidlikele noortele alati südamelähedane olnud. Looduse tundmist ja sellega sõbrustamist alustatakse juba noores eas. Nii peeti laupäeval, 3. novembril gaidlipkonna Põhjarada hellakeste koondus taas õues. Tüdrukud matkasid Baptisti kirikust mitte nii väga kaugel orus asuva Evergreen Brickworks'i radadel, kus sai imetleda loodust ja Toronto linnapilti ja tugevdada sõprussidemeid.

Pilt salga märkide üleandmisest Tallinnas Kaitseliidu peastaabis. Pildil vasakult: Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm, gdj. Kadi Sagor, skj. Henni-Marie Johanson, endine kodutütarde peavanem Angelika Naris, kotkajuht Georg-Henry Kolnes, kotkajuht Romet Pazuhanits ja ESÜ peaskaut skm. Kristjan Pomm (2018)Pilt salga märkide üleandmisest Tallinnas Kaitseliidu peastaabis. Pildil vasakult: Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm, gdj. Kadi Sagor, skj. Henni-Marie Johanson, endine kodutütarde peavanem Angelika Naris, kotkajuht Georg-Henry Kolnes, kotkajuht Romet Pazuhanits ja ESÜ peaskaut skm. Kristjan Pomm (2018)
(EABS - New York) 10. oktoober 2018
Eestis tegutsevad viis skautlikku noortejuhti, kes augustis veetsid kolm nädalat Ameerikas, osaledes Kajaka salga juhikoolitusel Lakewoodis ja New Yorgis jõudsid ilusti tagasi Tallinna ning palusid tänada kõiki USA eestlasi, kes aitasid nende õppereisi korraldada, toetada või nii põnevaks ja huvitavaks teha.

Kotkajuht Romet Pazuhanits on taas õpetamas Mõniste koolis ja jätkuvalt juhtimas Võrumaa üle neljasaja-liikmelist Noorte Kotkaste Malevat, gaidjuht Kadi Sagor on õppimas Tartu ülikoolis magistratuuris mikrobioloogia erialal ning kodutütar Grete-Kai Saar, skautjuht Henni-Marie Johanson ja kotkajuht Georg-Henry Kolnes on tagasi gümnaasiumi koolipinkides ning tegutsemas oma rühmade juures.

Noorte instruktoriteks olid skm. Rein Linask, skm. piiskop Thomas Vaga, skm. Mati Kobin, n.skm. Taso Piller, n.gdr. Kaie Letterner ja õppereisi peakorraldaja Priit Parming.
Peale kuuepäevast formaalset õpetust ja osavõttu Eesti Mängudest Lakewoodis viibisid kajakad nädalapäevad USA Eesti Skaut- ja Gaid Malevate all-laagrites alljuhtidena.

Huvipakkuvaks osaks olid noortele ,,silmaringi laiendamise“ mitmesugused külastuskäigud, mille raames kajakad tutvusid kohaliku eestlaskonnaga ja pagulusajastu tegevusega.

Esimene rida (vas.): maleva vanem skm Enn Kiilaspea, v-EGL peagaid gdr Ingrid Kütt, dr Maret Truuvert, maleva juht nskm Aleks Kivi, maleva abijuht ngdr Kadri Munro. Teine rida (vas.): maleva laekur ngdr Tiina Tamm, Põhjarada gaidlipkonna juht ngdr Katrin Tamm, gdj Maili Vessmann, gdj Liisbet Valter-Kalm, gdj Liina Sadul, ngdr Lydia van der Veen. Kolmas rida (vas.): skm Enno Agur, nskm Mati Pajo, skj Markus Jeeger, skj Eedu Otsa, ngdr Maaja Uukkivi, gdj Krista Poolsaar Foto: skm Enno Agur (2018)Esimene rida (vas.): maleva vanem skm Enn Kiilaspea, v-EGL peagaid gdr Ingrid Kütt, dr Maret Truuvert, maleva juht nskm Aleks Kivi, maleva abijuht ngdr Kadri Munro. Teine rida (vas.): maleva laekur ngdr Tiina Tamm, Põhjarada gaidlipkonna juht ngdr Katrin Tamm, gdj Maili Vessmann, gdj Liisbet Valter-Kalm, gdj Liina Sadul, ngdr Lydia van der Veen. Kolmas rida (vas.): skm Enno Agur, nskm Mati Pajo, skj Markus Jeeger, skj Eedu Otsa, ngdr Maaja Uukkivi, gdj Krista Poolsaar Foto: skm Enno Agur (2018) Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) pidas laupäeval, 27. oktoobril Toronto Eesti Maja noorteruumis aastakoosolekut.

Esimese päevakorra punktina kuulutati välja ngdr Piret Truuverti mälestuspreemia võitjad. Sel aastal vääristati tublid noortejuhid gdj Krista Poolsaar ja skj Tommy Tiisler. Preemiaid üle andmas oli kohal Pireti ema, dr Maret Truuvert. Krista, kes on Põhjarada lipkonna gaidrühma juht, sai preemia kohapeal kätte. Tommy, kes on olnud Põhjakotka lipkonna skautrühma abijuht, ei saanud kohal olla seoses linnast eemalviibimisega, kuna ta sügisel asus õppima Lakehead’i ülikooli Thunder Bay's. Tema aga sai oma saavutusest teada reaalajas tänu Skype’i otseülekandele.

Maleva juht nskm Aleks Kivi esitas 2017/2018 a. tegevusaruande. Seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisega oli lõppenud tegevusaastal eriline juubelihõng. Skaudid ja gaidid lõid suurearvuliselt kaasa EV 100. sünnipäeva üritustel Torontos ning aasta tipphetk, suvelaager Kotkajärvel sai endale nimeks „Vaba Sada“.


Õunapäev on Kanada skautidel ammust ajast tuntud oma organisatsiooni jaoks annetuskogumise päevana. Sellest on alati ka Eesti skaudid osa võtnud. Selgi aastal olid Põhjakotka hundud ja skaudid hakkamist täis. Kes olid lähinaabruses suuremate poodide juures, kes käisid ümbruskonnas ukselt uksele. See on hea võimalus noortel arendada enesekindlust ja õppida suhtlema ka võõraste inimestega. Iga annetuse eest kingitakse skautide toetajale tänutäheks ilus punapõskne õun. (MT)

Eelmisel nädalavahetusel peeti taas skautide-gaidide maa-alal Kotkajärvel talguid. Teha oli nii mõndagi, et laagriala talveks ette valmistada.

Tütarlaste Põhjarada lipkonnast oli kohal viis hellakest, viis vanemgaidi ja kuus gaidi koos oma vanematega. Tegevust ja jõukohast tööd jagus kõikidele. Gaidid ja vanemgaidid viisid küttepuid üle järve sauna ja täitsid puuriita. Hellakesed tegid natuke koristustöid, talve ettevalmistusi Rajatare ümber ja muidu matkasid, mängisid ja nautisid ilusat sügisilma. (M.U.)

1.-2. septembri nädalavahetusel toimusid Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas Nõupäevad Kotkajärvel. Sooja päikese käes sai 2018.-19. aasta tegevuskava paika pandud ja kinnitatud. Samas toimusid lipkondade nõupidamised. Kohal oli ligi 30 tegevjuhti.

22. septembril kell 10 hommikul on avakoondused - gaidid Baptistikirikus ja skaudid Eesti Maja noorteruumis.

2019.a. suvel toimuvad lipkonna laagrid - seekord eraldi. Gaidid 11.-18. august ja skaudid 17.-24. august.
Ootame ka neid noori, kes ei ole varem skautluse-gaidlusega tegutsenud!

Ujumissild vajas talve järel uuendamist. Foto: Maimu Mölder (2018)Ujumissild vajas talve järel uuendamist. Foto: Maimu Mölder (2018)
Ilusal maikuu nädalavahetusel toimusid Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi (TESS) korraldusel Torontost umbes 200 km kaugusel oleval Kotkajärve maa-alal korralised kevadtalgud. Talgulisi oli seekord kohal vähem kui viimastel aastatel, mitmed tavalised tulijad olid seotud Torontos Eesti peaministri külaskäiguga ja peapiiskop Andres Tauli matustega. Samuti on paljud kogemustest õppinud, et talgutöid palju meeldivam teha sügiseti, et mustad kärbsed ja sääsed kallale ei tuleks ja ilm liiga palav ei oleks.

Kuid teatud tööd tuleb siiski teha kevadel, eriti need, mis on vajalikud talvekahjustuste parandamiseks. Sellel talvel rikkus jää esimest korda viimase 17 aasta jooksul ujumissildasid, parandusi tuli teha nii sauna kui ka ujula juures. Koristati ka talve jooksul mahalangenud puid, hellakeste käimlale valati uued vundamendipostid, lipkonnad korrastasid oma taresid, värviti aknaraame, jne, jne. Töötegijaid juhendas Pearu Tamm (kes oli ka suure osa töid juba eelmistel nädalatel ära teinud), näljaseid talgulisi söötis köögipersonal Sylvia Birk’i juhendamisel. Loomulikult ei puudunud ka laupäevaõhtune saun. Järvevesi oli niivõrd soe, et vettehüppamine ei tekitanud probleeme ka kõige kartlikumatele hellakestele.

Tänavu kevadisel Eesti Skautide Ühingu tänuõhtul aasta skaudijuhi tiitli pälvinud skautmaster Maimu Liis Nõmmik oma turvameestega ehk värskelt eeskujuliku skaudi märgi saanud juhtidega (vasakult): New Jersey’st pärit ja enam kui 15 aastat Eestis elanud Ryan Jenkins (Keila Panterid), Meelis Zujev (Keila Panterid), aasta skaudijuht 2017 Maimu Nõmmik (Tormilind, Tallinn), Jaan Silvet (Tormilind) ja Tanel Lambing (Keila). Foto: Aivar Aasma (Tuulemetsa, Harku) (2018)Tänavu kevadisel Eesti Skautide Ühingu tänuõhtul aasta skaudijuhi tiitli pälvinud skautmaster Maimu Liis Nõmmik oma turvameestega ehk värskelt eeskujuliku skaudi märgi saanud juhtidega (vasakult): New Jersey’st pärit ja enam kui 15 aastat Eestis elanud Ryan Jenkins (Keila Panterid), Meelis Zujev (Keila Panterid), aasta skaudijuht 2017 Maimu Nõmmik (Tormilind, Tallinn), Jaan Silvet (Tormilind) ja Tanel Lambing (Keila). Foto: Aivar Aasma (Tuulemetsa, Harku) (2018)
24. märtsil toimus Eesti Skautide Ühingu (ESÜ) aasta tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu Skaudimajas Juurdeveo tänavas Tallinnas, millele järgnes samal õhtul hubases Roseni tornis Rotermanni kvartalis traditsiooniline tänuõhtu. Keda valiti juhatuse, revisjonikomisjoni ning EGL ja ESÜ nõukogu liikmeteks, kes pälvisid sel aastal edutuse, aunimetuse ja teenetemärgi – kõige selle kohta saab lugeda ESÜ kodulehelt (www.skaut.ee > uudised > ESÜ Üldkogu ja Tänuõhtu). Noored said edutused jüripäeva paraadil, mis toimus nagu ikka, jüripäeva laagri raames, sel aastal Narvas 27.-29. aprillil. Ka sellest saab lugeda ESÜ kodulehel internetis ja Eesti Skautide Ühingu Facebook’i lehel.

Aasta skaudijuhile üle antud diplomil on kirjas: „Maimu on sündinud Kitcheneris Kanadas ja skautluses-gaidluses olnud juba hundueast alates, alustades Välis-Eesti üksuses gaidina.” Täpsemini on Maimu skm Tõnis Nõmmiku ja kadunud ngdr Juta (Saaret) Nõmmiku vanim laps, kes juba väga väikesest peast viibis laagrite läheduses nii Kotkajärvel kui Järvemetsas, kuna tema ema pere siirdus pärast Saksamaale põgenemist New Yorki. (Pikemalt Eesti Elu 18. mai 2018 paberlehe)

Foto: Tauno Mölder (2018)Foto: Tauno Mölder (2018)
Jüripäev märgib skautlikus-gaidlikus tegevuses sisehooaja lõppu ja välishooaja algust. Toronto skaudid-gaidid kogunesid traditsiooniliseks jüripäeva paraadiks 21. aprillil 2018.a Tornto Eesti Baptisti Kiriku saali.

Tavakohaselt anti välja võistluste auhinnad ning aastase töö eest saavutatud tunnustused ja ülendused.

Paraadil osales skaut-gaidorkester Kõla.

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Raekoja poodiumil EV103 auks

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Raekoja poodiumil EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a heisati taas Toronto raekoja poodiumil sini-must-valge lipp et tähistada Eesti Vabariigi 1...

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Eesti Maja, Ehatare ja Tartu College'i ees

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Eesti Maja, Ehatare ja Tartu College'i ees

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a heisati Eesti Vabariigi 103. aastapäeva auks sini-must-valged lipud ka Torontos Eesti Maja, Eha...

FOTOD - Sini-must-valge Kanada EV103 auks

FOTOD - Sini-must-valge Kanada EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a värvusid Kanadas mitmed tuntud maamärgid EV103 sünnipäeva auks sini-must-valgeks. Trikoloori vä...

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Hamiltoni raekoja poodiumil EV103 auks

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Hamiltoni raekoja poodiumil EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a lehvis Hamiltoni raekoja poodiumil Hamiltoni Eesti Seltsi korraldusel sini-must-valge lipp tähi...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetuste taotlusvoor 2021

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetus…

On võimalik taotleda toetust väliseesti kultuuripärandi kogumisele ja kättesaadavaks tegemisele suu...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

 Igal aastal on Eestis aasta lind ja loom. Isegi aasta puu ja seen! 2021 Eesti aasta lind on K...

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

''Enjoy the first online concert in Estonian Music Week's series ''Memories of Home'' featuring Toronto's own Tiina Kiik and Tuuli...

Eesti sini-must-valge lipp lehvimas EV103 auks Ottawa linnavalitsuse ees

Eesti sini-must-valge lipp lehvimas EV103 auks Ottawa linnavalitsuse ees

Kauni traditsioonina lehvib igal aastal 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva auks Eesti sini-must-valge lipp Ottawa linnavali...

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kes meist mäletab Metro rahvusvahelist Karavani? See oli siis, kui eestlased hakkasid kohe kaasa lööma ühele nädalapikkusele festi...

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” in English Language Media

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” in English Language Media

Hearing things about Estonia in English language films, TV shows, music, and books is an infrequent thing. Have you ever noticed t...

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

Connor Olev O'Brien is CEO of O’Shares ETF Investments, as well as Stanton Asset Management. He has over 25 years of global invest...

Symbols of Heritage in New Canadian Architecture

Symbols of Heritage in New Canadian Architecture

At the Art Gallery of Nova Scotia, in Halifax, to visit the transplanted house and paintings of Canadian folk artist Maud Lewis, y...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Helmi Hess

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Helmi Hess

Helmi Hess on üks kahest Kanada Eesti teaduskraadi üliõpilasest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Vilma ja Heinr...

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo ja Anne-Mari Remmel: Suuremad toetused aitavad Eesti kogukonna tuleviku eredana edasi hoida

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo ja Anne-Mari Remmel: Suuremad toetuse…

Kui Raivo ja Anne-Mari Remmel mõtlevad järgmise põlvkonna eestlastele, siis näevad nad tulevikus eredalt põlevat leeki. Et ...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Teine paastuaja pühapäev *reminiscere*

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Teine p…

Pühapäev on saanud oma nimetuse ladinakeelsest antiphonist.Algselt missa liturgia algusosas vaimuliku ja koori gregooriuse lauluna...

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, ikka kaera-jaani!

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, ikka kaera-jaani!

Toronto eesti kooli tunnis on päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeva olulisteks sõnadeks rahvuslind, rahvuslill, rahvuspuu ja teised...

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holistiliseks toitumisnõustajaks saamisel mängisid suurt rolli lapsepõlves omandatud looduslähedased tarkused“

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holistiliseks toitumisnõustajaks saamisel m…

Briti Kolumbias, Vancouveri lähedal White Rock’is elav Annaliisa Kapp on holistiline toitumisnõustaja ja toitumisterapeut, kelle e...

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

24. veebruaril kutsus Tallinna Linna/muuseum tähistama Eesti Vaba/riigi 103. aasta/päeva veebi/keskkonnas ning jalutus/käiguga aja...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

DIGITAL Estonian Life No. 8 - February 26, 2021 Take a look at other digital issues here:
Eesti Elu Nr. 7 - 19. veebruar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 6 - 12. veebruar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 5 - 5. veebruar 2021 - DIGILEHT
 

All issues with table of contents available here: https://issuu.com/estonianlife

Any questions or comments - email us at digi@eestielu.ca


 

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetuste taotlusvoor 2021

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetus…

On võimalik taotleda toetust väliseesti kultuuripärandi kogumisele ja kättesaadavaks tegemisele suu...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

 Igal aastal on Eestis aasta lind ja loom. Isegi aasta puu ja seen! 2021 Eesti aasta lind on K...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited (2)

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

EKKT ja VEMU kutsuvad akvarelli-õpituppa

EKKT ja VEMU kutsuvad akvarelli-õpituppa

2020. aastal korraldas Eesti Kunstnike Koondis Torontos (EKKT) oma liikmetele akvarelli-õpitoa, mid...

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis 2021

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eest…

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud ka sel aastal Eestisse eesti keele ja kultuuri la...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega kuuluta...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

The Society of Estonian Artists in Toronto is proud to announce the KALEVIPOEG (Son of Kalev) ART CONTEST

The Society of Estonian Artists in Toron…

Kalevipoeg (Son of Kalev) is an Estonian epic poem written by Friedrich Reinhold Kreutzwald in 1853...

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „…

24. veebruaril kutsus Tallinna Linna/muuseum tähistama Eesti Vaba/riigi 103. aasta/päeva veebi/kesk...

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mida ütleks vanaema?

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mid…

Mida ütleks vanaema, kui näeks pirukate valikus sõna KIMCHI? Arvan, et ta ütles: „Aga see on ju hap...

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Armastus käib kõhu kaudu. Rahvatarkus. Luuletaja Hando Runnel lisas lausele vallatult, „leiaks ainu...

Eesti Elu Nr. 8 - 26. veebruar 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 8 - 26. veebruar 2021 - DI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 26. veebruari 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&n...

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel maamärkidel

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev…

Niagara Falls – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) on organiseerinud Niagara kose rahvusvärvidegak...

Niagara Falls to be lit blue, black and white for Estonian Independence Day

Niagara Falls to be lit blue, black and …

The Estonian Central Council in Canada has organized the lighting of Niagara Falls in blue, black a...

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastap…

Vabariigi aastapäev liidab meid rõõmus ja mures. Ta liidab meid ühise mineviku meenutustega ja tule...

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõbrad!

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõ…

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas nimel soovin kõigile eestlastele Kanadas ja mujal ning meie toetajate...

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: FOTOGALERIID/VIDEO - EV100 auks lipu heiskamine ja juubelipidustused Torontos Nathan Phillips Square’il

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: F…

Meenutame Laupäeval, 24. veebruaril 2018.a Torontos Nathan Phillips Square’il EV100 auks toimunud p...

Congratulations on Estonia's Birthday!

Congratulations on Estonia's Birthday!

To our dear friends in the Estonian Community,Palju õnne sünnipäevaks, Eesti!Best wishes on Estonia...

Quo vadis, eestlus?

Quo vadis, eestlus?

Eestlased läbi aja on olnud ohustatud liik. Neid on vähe ja neid on raske leida (samas on nad igas ...

Marcus Kolga: Canada must get serious about targeting Putin's circle with Magnitsky sanctions

Marcus Kolga: Canada must get serious ab…

Six years after Russian opposition leader Boris Nemtsov was assassinated, Ottawa has made scant use...

Listen: Understanding Russia’s anti-democracy crackdown with Marcus Kolga and Vladimir Ashurkov

Listen: Understanding Russia’s anti-demo…

The world has followed closely the attempted assassination via poisoning, recent arrest, and now co...

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid peavad Hiina 17+1 lähenemise otsustavalt tagasi lükkama

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid p…

Hiina valitsuse rahastatud suured taristuprojektid võivad tunduda ligitõmbavad, kuid nendega kaasne...

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’…

The allure of doing business with one of the world’s largest economies is massive. Chinese financin...

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

EV 103.a. virtuaalne tähistamine pühapäeval, 21. veebruaril Käesoleval aastal meie ei saa koos heis...

FOTOD - Linnud lumes

FOTOD - Linnud lumes

Talvel on linde lihtsam fotodele tabada kuna puud on raagus ja lehti ei ole millede varju linnud pe...

Juhtkiri - Vaimusilmas

Juhtkiri - Vaimusilmas

Nii mõnigi meist on viimasel aastal mitte arvutiekraani taha olnud liimitud, vaid neid leitud tunde...

Estonians in Space

Estonians in Space

In 1962, the Estonian town of Põltsamaa, in Jõgeva county, produced the first metal tubes of space ...

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas eas kui Eesti Vabariik 103!

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas …

Tehnikateaduste doktor, optilise elektroonika professor emeritus ENDEL UIGA. Teadlane, leiutaj...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Language Lounge: the Enthusiasm for Uralic Languages Persists Today

Language Lounge: the Enthusiasm for Ural…

It's a commonly referenced fact that the Estonian language belongs to a different language family; ...

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Elame tõepoolest kummalistel aegadel, mil paistab valitsevat kui mitte ohmudekari, siis tulevikule ...

Beethoven ja Kotzebue

Beethoven ja Kotzebue

Estonia kontserdisaalis oli 12. veebruaril kultuurilooliselt äärmiselt põnev kontsert, mida dirigee...

EFC Scholarship - Kaili Vesik

EFC Scholarship - Kaili Vesik

Kaili Vesik is one of 2 Estonian-Canadian graduate students who received a 2020 EFC Scholarship wit...

Meet the New MES President Grete Mugu

Meet the New MES President Grete Mugu

Grete Mugu was born in Tõrva in southern Eesti. At the age of 19 she moved to Germany in order...

Estonian-Canadian experience inspires writers in the EFC Short Story Competition - In case there was any doubt, Estonians really are creative.

Estonian-Canadian experience inspires wr…

When everyone found themselves at home without the usual activities, the Estonian Foundation of Can...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Jeesus - kiusatuste võitja

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8bMe oleme elamas kat...

Growing deep roots; growing Seedrioru’s future!

Growing deep roots; growing Seedrioru’s …

The Co-vid 19 virus has wreaked havoc and has reached all corners of our world, but with every cata...

MÄRKMIK - Looduse peegel

MÄRKMIK - Looduse peegel

Sini-must-valge värvikombinatsiooni idee sünd leidis aset 29. septembril 1881. aastal Tartus, ,,Vir...

Liulask balli asemel

Liulask balli asemel

Tänavu saab Eesti Vabariigi 103. aastapäeval tõmmata uisud jalga ja lasta koeral end tõmmata mööda ...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

What fresh hell is this?

What fresh hell is this?

Such an appropriate phrase for our troubled and confusing times. It was coined by the poet and soci...

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osaliselt Eestis

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osal…

BLINDSIDE James Patterson ja James O. Born. 2021, pehme köide Maailmakuulsate kirjanike James Patt...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

Meelelahutust: Volli veste - Priius, kallis anne

Meelelahutust: Volli veste - Priius, kal…

Jõmpsikana ei osanud hinnata seda, et olen eestlane, et meil om oma Wabariik, oma erakordne keel ja...

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

NEW ESTONIAN HONORARY CONSUL IN MONTREAL

Connor Olev O'Brien is CEO of O’Shares ETF Investments, as well as Stanton Asset Management. He has...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Helmi Hess

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendi…

Helmi Hess on üks kahest Kanada Eesti teaduskraadi üliõpilasest, kes sai 2020. aasta ESK stipendium...

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo ja Anne-Mari Remmel: Suuremad toetused aitavad Eesti kogukonna tuleviku eredana edasi hoida

Eesti Keskuse Projekti Teade #89 - Raivo…

Kui Raivo ja Anne-Mari Remmel mõtlevad järgmise põlvkonna eestlastele, siis näevad nad tulevikus ...

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel maamärkidel

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev…

Niagara Falls – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) on organiseerinud Niagara kose rahvusvärvidegak...

Niagara Falls to be lit blue, black and white for Estonian Independence Day

Niagara Falls to be lit blue, black and …

The Estonian Central Council in Canada has organized the lighting of Niagara Falls in blue, black a...

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastap…

Vabariigi aastapäev liidab meid rõõmus ja mures. Ta liidab meid ühise mineviku meenutustega ja tule...

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõbrad!

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõ…

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas nimel soovin kõigile eestlastele Kanadas ja mujal ning meie toetajate...

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: FOTOGALERIID/VIDEO - EV100 auks lipu heiskamine ja juubelipidustused Torontos Nathan Phillips Square’il

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: F…

Meenutame Laupäeval, 24. veebruaril 2018.a Torontos Nathan Phillips Square’il EV100 auks toimunud p...

Congratulations on Estonia's Birthday!

Congratulations on Estonia's Birthday!

To our dear friends in the Estonian Community,Palju õnne sünnipäevaks, Eesti!Best wishes on Estonia...

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

EV 103.a. virtuaalne tähistamine pühapäeval, 21. veebruaril Käesoleval aastal meie ei saa koos heis...

FOTOD - Linnud lumes

FOTOD - Linnud lumes

Talvel on linde lihtsam fotodele tabada kuna puud on raagus ja lehti ei ole millede varju linnud pe...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

EFC Scholarship - Kaili Vesik

EFC Scholarship - Kaili Vesik

Kaili Vesik is one of 2 Estonian-Canadian graduate students who received a 2020 EFC Scholarship wit...

Estonian-Canadian experience inspires writers in the EFC Short Story Competition - In case there was any doubt, Estonians really are creative.

Estonian-Canadian experience inspires wr…

When everyone found themselves at home without the usual activities, the Estonian Foundation of Can...

Growing deep roots; growing Seedrioru’s future!

Growing deep roots; growing Seedrioru’s …

The Co-vid 19 virus has wreaked havoc and has reached all corners of our world, but with every cata...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

IEC Project Update #89 - Donor profile: Raivo and Anne-Mari Remmel - Increased donation helps ignite a bright future for Estonian community

IEC Project Update #89 - Donor profile: …

When Raivo and Anne-Mari Remmel think of the next generation of Estonians, they envision a flame bu...


This website is supported by Estonian Life subscribers, contribute by subscribing today! :)

Read more (click on the following topic): Life - Opinion

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holistiliseks toitumisnõustajaks saamisel mängisid suurt rolli lapsepõlves omandatud looduslähedased tarkused“

NÄDALA PORTREE - Annaliisa Kapp: ,,Holis…

Briti Kolumbias, Vancouveri lähedal White Rock’is elav Annaliisa Kapp on holistiline toitu...

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mida ütleks vanaema?

MÄRKMIK - Hapendamist meeles pea ehk Mid…

Mida ütleks vanaema, kui näeks pirukate valikus sõna KIMCHI? Arvan, et ta ütles: „Aga see ...

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Meelelahutust: Volli veste - Köögist

Armastus käib kõhu kaudu. Rahvatarkus. Luuletaja Hando Runnel lisas lausele vallatult, „le...

Quo vadis, eestlus?

Quo vadis, eestlus?

Eestlased läbi aja on olnud ohustatud liik. Neid on vähe ja neid on raske leida (samas on ...

Marcus Kolga: Canada must get serious about targeting Putin's circle with Magnitsky sanctions

Marcus Kolga: Canada must get serious ab…

Six years after Russian opposition leader Boris Nemtsov was assassinated, Ottawa has made ...

Listen: Understanding Russia’s anti-democracy crackdown with Marcus Kolga and Vladimir Ashurkov

Listen: Understanding Russia’s anti-demo…

The world has followed closely the attempted assassination via poisoning, recent arrest, a...

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid peavad Hiina 17+1 lähenemise otsustavalt tagasi lükkama

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid p…

Hiina valitsuse rahastatud suured taristuprojektid võivad tunduda ligitõmbavad, kuid nende...

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’…

The allure of doing business with one of the world’s largest economies is massive. Chinese...

Juhtkiri - Vaimusilmas

Juhtkiri - Vaimusilmas

Nii mõnigi meist on viimasel aastal mitte arvutiekraani taha olnud liimitud, vaid neid lei...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

EMW Memories of Home Online Concert with…

''Enjoy the first online concert in Estonian Music Week's series ''Memories of Home'' feat...

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kohvik Kajakas ja Metro Caravan

Kes meist mäletab Metro rahvusvahelist Karavani? See oli siis, kui eestlased hakkasid kohe...

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” in English Language Media

3 Times When Estonia Has Made a “Cameo” …

Hearing things about Estonia in English language films, TV shows, music, and books is an i...

Symbols of Heritage in New Canadian Architecture

Symbols of Heritage in New Canadian Arch…

At the Art Gallery of Nova Scotia, in Halifax, to visit the transplanted house and paintin...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas - Teine paastuaja pühapäev *reminiscere*

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

Pühapäev on saanud oma nimetuse ladinakeelsest antiphonist.Algselt missa liturgia algusosa...

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, ikka kaera-jaani!

Noorte nurk - Kas tantsime jenkat? Ei, i…

Toronto eesti kooli tunnis on päev enne Eesti Vabariigi sünnipäeva olulisteks sõnadeks rah...

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „luuserid“

Noorte nurk - Lõvid luusivad, aga pole „…

24. veebruaril kutsus Tallinna Linna/muuseum tähistama Eesti Vaba/riigi 103. aasta/päeva v...

Language Lounge: the Enthusiasm for Uralic Languages Persists Today

Language Lounge: the Enthusiasm for Ural…

It's a commonly referenced fact that the Estonian language belongs to a different language...

Beethoven ja Kotzebue

Beethoven ja Kotzebue

Estonia kontserdisaalis oli 12. veebruaril kultuurilooliselt äärmiselt põnev kontsert, mid...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Estonian Life

Subscriptions

  
Subscribe to Estonian Life
and support the Estonian community
newspaper in Canada!


Subscriptions in Canada:

Annual - $160
Semi-annual - $87
Three months - $48
Digital - $95/year
Click here to Subscribe!

Payment options:
• By cash or cheque
at the Estonian Life office
Fund transfer
to Estonian Life account
at Estonian Credit Union or via 
their phone
(Phone# 416-465-4659)
• Cheque or money order
written out to 
Estonian Life
Interac e-Transfer® to
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
PayPal/Credit Card

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 Where to buy
Estonian Life
single copies
in Toronto:

 

  • Estonian Life office (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Estonian House office (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy (close to Suomi Koti, 795 Eglinton Ave. E.)

  

Subscribe now!

 

 
Report an event,
send your story or tip!

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo