Subscribe Menu

Erich Roodus pärandas Raekülale stipendiumi

15. septembril sõlmiti Raeküla Vanakooli keskuses (Lembitu 1, Pärnu) kolmepoolne koostöökokkulepe, mille tulemusel hakatakse käimasolevast õppeaastast välja andma ,,Erich Rooduse nimelist kutsehariduse stipendiumi“. Stipendiumi sihtpiirkonnaks on Pärnu Raeküla linnaosa, millega peab kandideerijal olema konkreetne side. Stipendiumi välja andmiseks on alustanud koostööd MTÜ Selts Raeküla ja MTÜ Zonta Pärnu klubi esindajad.

Stipiendiumile kandideerimise kord valmib hiljemalt 15. oktoobriks. Esialgsed kokkulepitud kriteeriumid on järgmised:

* Kandideerija või tema vanemate elukoht peab olema Pärnu linna Raeküla linnaosa;

* Kandideerida saab Eestis tegutseva kutseharidusasutuse II kursuse õpilane;

* Stipendiumi makstakse II kursuse õppeperioodi vältel kuni 60 eurot kuus;

* Esimene stipendium antakse välja tagasiulatuvalt ehk 1. septembrist 2022.

Stipendiumi hakkavad üheskoos välja andma Erich Rooduse, selts Raeküla ja Zonta Pärnu klubi esindajad. Erich Roodus oli alates 7. jaanuarist 2008. a selts Raeküla liige ja panustas maise tee lõpuni nii seltsi kui ka linnaosa arendamisse. Kolmandaks koostöö osapooleks on Zonta Pärnu klubi, mis omab pikaajalist stipendiumide välja andmise ja sihtfondide arendmaise kogemust. Konkreetselt stipendiumite välja andmiseks moodustub komisjon, mille koosseisus on:

* Erich Rooduse lähikondne Peep Vits,

* selts Raeküla liige ja Raekülas tegutsev ettevõtja Germo Karro, kes tegutseb valdkonnas, milleks baasi omandas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses,

* Zonta Pärnu klubi liige, õpetaja, kultuuritöötaja ja ettevõtja Sülvi Mölder.

Erich Roodus (31.05.1925 – 30.04.2021) ja tema abikaasa on Eestis ja Kanadas tuntud filantroobid, kes on viimastel aastakümnetel toetanud paljusid abivajajaid. Erich Roodus sündis ja kasvas Pärnumaal. Pärast Pärnu kaubanduskooli lõpetamist mobiliseeriti Saksa sõjaväkke, mistõttu pages sõja käigus Sõrvest Saksamaale. Erich sai hea kogemuse Saksamaal noorte meeste kristlikus ühenduses, kus ta organiseeris kõike alates laulukooridest ja tantsurühmadest. 1954. aastal õnnetus tal sõita Kanadesse, kus elas üle 50 aasta ja kohtus seal ka oma tulevase abikaasa Tiiuga. Torontos tegi koos teiste eestlastega ühiskondlikult väga palju, olles aktiivne Pärnumaalaste Seltsis. Taas vabaks saanud Eestist hakkas Erich vahendama kultuurikollektiive, lähendamaks omavahel välis- ja kodueestlasi. Eestisse naasedes elas Erich Roodus koos abikaasaga Pärnu Raeküla linnaosas.

Lisainfo: Piia Karro-Selg

Raeküla Vanakooli Keskus/MTÜ Selts Raeküla

epost; piia@raekylavanakool.ee; tel 58453331

Read more