Juhtkiri - Kremli desinformatsiooni rünnak, keskendub valitud jutupunktidele

Foto: www.wikipedia.orgFoto: www.wikipedia.org Rahvaküsitlused on avaldanud, et kuskil 48% vene keele rääkijaid Eestis ei poolda Eestit liikmesriigina NATO-s. Vene meedia väga tihti võtab sihikule propagandateesi, et NATO on ohtlik Venemaale, eriti sellest ajast, kui NATO tippkohtumine peeti Poolas 2016.a. ja liikmesriigid otsustasid rotatsiooni korras paigutada NATO lisa-väeosasid Balti riikidesse ja Poolasse, et demonstratiivselt esitada kaitsevalmidust Vene suurenevale agressiivsusele.

Vene meedia on jätkuvalt levitanud lisa-desinformatsiooni, kus Venemaa on kannataja ja NATO-t iseloomustab pahatahtlik ja manipuleeriv oponent. Kas tõepoolest vene kanalid ise usuvad väiteid, et NATO militaarjuhtkond katsetab Läti venekeelse elanikkonna peal uut tehnikat, et muuta nende käitumist, või et USA lennuk B-52 heitis aatompommi Leedu elamule? Kui tõenäoline on propaganda levitajatele endale hale lugu Vene sõjaväeluure polkovnikust, kes koos oma sõbraga sõitsid paariks päevaks Inglismaale, et Salisbury katedraali torni vaadata?

Propastop, Eesti Kaitseliidu juures asuv vabatahtlikest koosnev grupp tegeleb Eesti-vastaste manipulatsioonide, valede ja propaganda paljastamisega. Nad on koostanud järgneva loetelu jutupunktidest ehk narratiividest, mida Kreml Eesti kohta levitab:
Eesti majandus on tilluke, tähtsusetu, halvas seisus. Ta elab eurotoetustest, mille kahanemisele järgneb majanduskatastroof. Eesti majandus kannatab Lääne sanktsioonide ja Venemaa vastusanktsoonide tõttu. Eesti majandus oli üles ehitatud N. Liidu poolt ja toona läks Eestil väga hästi. Koostöö Venemaaga ja sanktsioonide kaotamine päästaks Eesti majanduse.

Eestist väljaränne on tekitanud Eestis rahvastiku olukorra kriisi. Eesti kannatab vaesusest ja majanduslikust ebavõrdsusest. Tulijate sisserändega kaasnevad tohutud sotsiaalsed probleemid.

Vihates Venemaad ja venelasi on eestlased russofoobid. Venelasi kiusatakse, peetakse teisejärgulisteks. Valitseb apartheid, kodakondsuse saamist takistatakse. Vene keele kasutamist piiratakse. Venelaste õiguste eest seisab Kreml.

Rahva tahte vastaselt Eestis valitseb klikk. Suurriikide huvisid viiakse ellu, kuna Eestis puudub iseseisev poliitika. Eesti elanikud pooldavad paremaid suhteid Venemaaga. Väiksel Eestil puudub jõud ja õigus maailma asjades kaasa rääkida.

Eesti alad kuuluvad ajalooliselt Venemaale ning Eestit ei okupeeritud, vaid astus vabatahtlikult N. Liitu. Eesti levitab vigast ajalookäsitlust. Eestlased on fašistid, kes võitlesid II maailmasõjas vabastajate vastu.

Eesti on osa moraalselt mandunud Läänest. Eestlased on Venemaa vastu tänamatud. Eestis rikutakse inimõigusi.

Sellega võib siis jagada Venemaa propaganda narratiive riigikaitse, majanduse, demograafia, rahvussuhete, poliitika/valitsemise, ajaloo ja moraali valdkondadesse, mis juhendumisel Moskva süsteemaatilise järjekindlusega valmistab desinfot. Igal juhul on propaganda levitamise taustal soov kehtestada Kremli mõju Eesti üle. Iga vale edukus oleneb mitte valest endast, kui usutav või absurd see ka ei ole, vaid sellest, kui suur toetusgrupp selle taga on.

Tihti küsitakse, mida teha. Vastuseks tavaliselt pakutakse välja kaks teed. Valede levitamist võib takistada, segada ja isegi keelata nagu omal ajal N. Liidus. Teame kõik, kui ebaefektiivne see oli. Kuid see tähendab oma allajäämise, kaotuse tunnistamist.

Kas ei oleks parem teine lahendus – luua informatiivseid ja usutavaid alternatiive. Kindlasti peab see alternatiiv olema sisuliselt tipptasemel, aus ning toetuv faktidele. Aga öeldakse, et see alternatiiv on juba kasutamisel. Jah, kuid võtab aega, kannatust ja veelgi lisapingutust.


Laas Leivat, Toronto