Logi sisse läbi:
Maarja Pärl-LõhmusMaarja Pärl-Lõhmus

Paguluses elava eestluse missioon ei ole lõppenud -- võimu asemel on kultuur!
Eesti kultuurikiht Kanadas ja Torontos on müüdiväärne!

Novembris külastas Torontot ajakirjandusõppejõud Tartu Ülikoolis Maarja Pärl-Lõhmus. Eesti Elu poolt intervjueeris teda Lea Kreinin.

Margus Tsahkna, Jüri Ratas ja Jevgeni OssinovskiMargus Tsahkna, Jüri Ratas ja Jevgeni Ossinovski Eestit tabas 7. novembril poliitiline pommuudis, kui reformierakondlasest peaministri Taavi Rõivase valitsuse koalitsioonipartnerid – sotsiaaldemokraadid (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) – andsid teada, et nad soovivad peaministri lahkumist. Valitsusvahetuse idee sai alguse pärast seda, kui Keskerakonna kongress valis 5. novembril uueks esimeheks Jüri Ratase.

Rõivase valitsus oli kolmapäeval sunnitud ametist lahkuma, sest riigikogu avaldas peaministrile umbusaldust. Selle poolt hääletas 63 ja vastu oli 28 riigikogulast. Valitsus astus kõnealuse otsuse tõttu tagasi, kuid jätkab oma tegevust ajani, mil uus valitsus on ametisse astunud. Viimati avaldas riigikogu umbusaldust peaminister Mart Laarile 22 aastat tagasi.

President Kersti Kaljulaid kutsus kolmapäeval kõikide parlamendierakondade juhid Kadriorgu, et arutada kujunenud poliitilist olukorda. Presidendi sõnul on rahvas valimistel andnud parlamendile mandaadi ning parlamendi kohus on seda mandaati kasutada.


Ungaris tähistatakse neil päevil 60 aasta möödumist Nõukogude okupatsiooni ja kommunismirežiimi vastasest rahvaülestõusust. 23. oktoobril 1956 kogunes Ungari pealinnas Budapestis ca 20.000 meeleavaldajat kindral József Bemi mälestussamba juurde, kus Kirjanike Liidu president Péter Veres luges ette manifesti; üliõpilased esitasid oma sõnumi ja rahvamass laulis tol ajal keelustatud "Rahvuslaulu". Õhtuks oli meeleavaldajate hulk kümnekordistunud. Kukutati Stalini kuju, sellest jäid alles vaid saapad, mida juubeldav rahvahulk ehtis Ungari lippudega. Kartmatud Ungari töölised, tudengid, farmerid, noored ja vanad, mehed ja naised nõudsid inimõigusi, vabadust ja suveräänsust. Valitses eufooriline meeleolu, kuid mitte kauaks.

Peatselt pihustasid julgeolekutöötajad Budapesti raadiomaja juurde kogunenud meeleavaldajatele pisargaasi ning avasid tule, tappes hulgaliselt protestijaid. Seejärel puhkes üleriigiline mäss, valitsus kukkus ja osa armeed läks rahva poolele üle. Kompartei kukutati võimult, mitmed selle juhid põgenesid Moskvasse. Moodustati uued kohalikud omavalitsused, võeti kurss mitmeparteisüsteemile ja turumajandusele, mis kõik hirmutas kommuniste.

www.canada.cawww.canada.ca
19. oktoobril möödus aasta Kanada föderaalvalimistest, mis tõi võimule liberaalid partei esimehe Justin Trudeau juhtimisel. Uus valitsus ja peaminister vannutati ametisse 5. novembril 2015. Nii on põhjust heita pilk valitsuse aastasele teekonnale.

Ajakirjanikke huvitab eeskätt, mis on saanud valimiste eel antud lubadustest. Uudistekanali Global News tellitud arvamusuuringust selgub, et valitsus on suutnud aastaga täita 34 lubadust 219-st. Ülejäänud pole veel jõudnud täitmise faasi või on lootusetutena heidetud juba üle parda.

Ekspertide arvates on täidetud lubadustest kõige kõnekam tulumaksuvaba lastetoetus Canada Child Benefit, millele valitsus kulutab $1,2 miljardit aastas. On ka täidetud mitmeid põlisrahvast puudutavaid lubadusi. Nii käivitati riiklik uurimiskampaania kadunud ja mõrvatud naiste suhtes; eraldati $969,4 miljonit järgmiseks 5 aastaks haridusasutuste infrastruktuuri parandamiseks jm.

www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org
Rail Baltic (RB) on Poolat, Leedut, Lätit, Eestit ja potentsiaalselt ka Soomet ühendav uus, Euroopa standarditele vastav (1435 mm laiuse rööpmevahega), ca 950 km pikkune rahvusvahelise raudtee projekt. Praeguste Eesti raudteetrasside rööpmevahe on Vene standardile vastav 1524 mm. Üks RB eesmärke ongi tuua Euroopa laiusega raudtee Eestini.

RB rajamises lepiti kokku koostööprogrammi "VASAB 2010" (Vision and Stategies Around the Baltic Sea 2010) raames 1994. aastal. Juba siis määrati trass Eestis kulgema Pärnu, mitte aga Tartu kaudu.

RB-ga seonduv on mitmel korral Eesti meedias esile kerkinud. Tänavu on asi aga teravam kui iial varem, sest ehitustööd trassi rajamiseks peaksid algama veel sel sügisel. Euroopa Komisjon kiitis juba heaks toetuse eraldamise projektile. Projekti kogumaksumuseks on pakutud €6 miljardit ja RB peaks lõplikult valmima 15 aasta pärast.

Ajakirjanduses käib sel teemal äge poolt- ja vastudebatt, sest RB jääb mõjutama meie riiki ja rahvast ju mitmete põlvkondade vältel.

www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org
Läinud nädalal jäi USA presidendivalimistekampaania, orkaani Matthew katastroofi jt uudiste varju teade, et Venemaa on paigutanud oma Iskander-tüüpi raketisüsteemi Kaliningradi. Miks just sinna?

Kaliningrad (end. Königsberg) ja samanimeline oblast on Venemaa muust territooriumist Leedu ja Valgevenega ära lõigatud, seega on tegemist enklaaviga. Oblastil, st ka Venemaal, on läänes pääs avamerele ja Visla lahele, põhjas Kura lahele. Nii et geograafiliselt suurepärane asukoht! Kaliningradi elanikkond koosneb peamiselt venelastest ja ukrainlastest. Stalinlike repressioonide tulemusena tapeti või küüditati pärast II maailmasõda sealne sakslastest elanikkond ning hävitati enamus kultuurimälestisi. Königsbergist sai seejärel vene linn.

Iskanderi rakettide laskeulatus ulatub 500 kilomeetrini. Ekspertide arvates ei peaks need raketid Kaliningradist Eestini jõudma, kuid sel pole tähtsust, sest sama tüüpi rakette on Venemaa paigutanud ka Leningradi oblastisse, kust nad võivad vabalt Eestisse jõuda.

Heads of delegations at the 2015 United Nations Climate Change Conference in Paris - photo by www.wikipedia.orgHeads of delegations at the 2015 United Nations Climate Change Conference in Paris - photo by www.wikipedia.org
12. detsembril 2015 kirjutati Pariisis alla kliimalepe, mis kaasab esmakordselt nii arenenud kui ka arenguriike, nii rikkaid kui vaeseid maid. Tegemist on esimese universaalse, 185 riiki hõlmava kokkuleppega kliimakõneluste ajaloos.

Pariisi leppe peavad ratifitseerima vähemalt 55 osapoolt, kelle arvele langeb ca 55% kliima soojenemist põhjustavatest heitmetest maailmas. See klausel puudutab ka Kanadat. Peaminister Justin Trudeau teatas esmaspäeval, et valitsus plaanib heitegaasidele kehtestada hinnad n-ö tõusujoones – esmalt 2018. a $10 tonnilt, millele iga aastaga lisandub $10. See tähendab, et 2022. aastaks tõuseb nn süsiniku maks (carbon tax) 50 dollarini.

Trudeau ettepanek tekitas pahameelt provintsivalitsustes, opositsioonipoliitikutes ja pani meedia kihama. Saskatchewani, Nova Scotia ja Newfoundlandi provintside keskkonnaministrid kõndisid Trudeau plaanist kuuldes Montrealis toimunud keskkonna-alase nõupidamise ruumist välja. Sel konverentsil osalenud keskvalitsuse keskkonnaminister Catherine Mary McKenna sattus täbarasse olukorda, kui Saskatchewani peaminister Brad Wall nimetas valitsuse plaani reetlikuks, mis haavab tema provintsi majandust ja suunab äritegevuse USA-sse. Wall'i hinnangul läheb kõnealuse maksu kehtestamine igale Saskatchewani perekonnale maksma $1250 aastas.

www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org
Sellist pealkirja kannab Vene filmiklassiku Vjatšeslav Tihhonovi üks film. Muidugi pole sel linateosel mingit tegemist Eesti presidendivalimistega, millest tuleb allpool juttu. Välja arvatud see, et presidendivalimiste järgmine voor toimub just eeloleval esmaspäeval, 3. oktoobril.

Pärast seda, kui Riigikogu ei suutnud 29. ja 30. augustil Eestile valida riigipead ning sellega ei tulnud toime ka 24. septembril Tallinna kogunenud valimiskogu, läheb presidendivalimine seaduse kohaselt tagasi parlamenti.

President Toomas Hendrik Ilves väljendas lootust, et riigikogu valib seekord Eestile järgmise presidendi ja parlament otsustab kiiresti vajalike seadusemuudatuste üle.

Riigikogu avaistungil septembris 2001 (seega juba 15 aastat tagasi!) ütles end. president Lennart Meri, et põhiseadust tuleb muuta ja president tuleb valida otsevalimiste teel, mis annaks rahvale võimaluse rääkida kaasa riigi juhtimises. See on ju loomulik, sest Eesti on ju põhiseaduse kohaselt iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

www.walnutship1948.cawww.walnutship1948.ca
Igal aastal kangastub paljudele eestlastele 1944. a suurpõgenemisega seotud traagika – ka nendele, kes ise üle Läänemere ei põgenenud. Oleme ju sellest kuulnud ja lugenud nii palju emotsionaalseid kirjeldusi.

Milline valu oli eestlaste jaoks Tallinna ja kogu Eesti vallutamine punavägede poolt ning sinimustvalge asendamine punaplaguga! Viimased Eesti Vabariigi taastamise katsed nurjusid, millele mõtleme 22. septembril, Vastupanuvõitluse päeval. Paljudel eestlastel ei jäänudki muud üle, kui põgeneda. Kuidagimoodi toibuti ja seati ennast uutel asukohamaadel sisse.

Et enamus põgenikke olid lihtsad inimesed ega osanud oma läbielamusi poeetiliselt edasi anda, on põhjust pöörduda Eesti kirjandusklassiku Karl Ristikivi (1912–1977) loomingu juurde, kes edastas oma 1936. a ilmunud teoses "Viikingite jälgedes" prohvetliku nägemuse: „Meie igatsustemaa seisis meie silmade ees. Küll oli ta veel kaugel, kaetud sinaka uduga, ja näis otse õhus hõljuvat. Kuid me kõik tundsime – see oli kauge rand, mida nägime tõusva päikese valguses." Kas ta vihjas sellega 1918. a loodud Eesti Vabariigile või põgenemisele senitundmatule asukohamaale? Vaevalt oskas siiski tema või ta kümned tuhanded saatusekaaslased ette näha mõne aasta pärast puhkevat sõda, Nõukogude okupatsiooni, veel vähem aga põgenemist kodumaalt. Tiit Pruuli kirjutas ajalehes Sirp (16.09.09), et Ristikivi otsis üht igatsuste maad, kindlat randa ja pidepunkti, kuhu toetada jalg. Kas ta otsiv hing leidis selle? Pigem vist mitte.


Septembrikuus on meie riigi elus mitmeid süngeid tähtpäevi, kuid tänavu on nende seas ka rõõmustavaid – 25 aastat tagasi, 17. septembril 1991 võeti Eesti Vabariik Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) liikmeks ning 27. oktoobril möödub 10 aastat viisavabaduse kehtestamisest Kanadaga.

1795. a ilmus filosoof Immanuel Kanti essee pealkirjaga "Igavene rahu", milles ta pakkus välja riikide liidu loomise idee. See arenes edasi 19. saj, kui Euroopa suurriigid püüdsid säilitada oma status quo'd, vältimaks sõdade puhkemist. See lootus luhtus küll I maailmasõja puhkemisega, kuid sai uut hoogu sõja järel, Rahvasteliidu loomisega 1919. a.

Aastatel 1919–1946 eksisteerinud Rahvasteliit oli esimene ülemaailmne organisatsioon, mille ülesanne oli tagada rahu ja ennetada sõdu. Eesti ühines Rahvasteliiduga 95 aastat tagasi, 22. septembril 1921, kuigi tee sinna oli pikk ja konarlik, sest takistuseks oli suurriikide de iure tunnustuse puudumine Eesti iseseisvusele.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. Kevin Rex on Wednesday, Jun...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant Rd. Toronto, Eesti Raadio tütarl...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvitseride Kogu 25a. teeneteristide...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi Preside…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kur...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate tea cups? Printed mugs with the n...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon …

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radio, consists of 30 girls between...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its largest city, also the headquarte...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonian refugees went through after f...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna vägev hoone, nimelt Thomas Fos...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Saturday night dinnerBuy your ticke...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag …

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist. Ideaalne oleks head meenutada ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirjandusfest...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga, kes oli ...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme seda vaba...

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pello sünnist

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pel…

Õpetaja Pello mälestuste elavdajana valdavad mind kahetised aimed. Aja pöördumatuse paratamatusest ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lük...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge c...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga,...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirj...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõ...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo