Logi sisse läbi:

Timo Lige - www.soundclick.comTimo Lige - www.soundclick.com
Ühiskonnateadlane Ülo Vooglaid nimetab haridussüsteemi Eesti kirstunaelaks ning võrdleb selle ülesehitust nõukogudeaegse plaanimajandusega. Ajalehele Pealinn antud intervjuus (29.08.) ütles Vooglaid, et Eesti haridussüsteemis puudub loov suhtumine õpitavatesse ainetesse, mis röövib õpilastelt koolirõõmu. Uuringute põhjal on Eesti koolirõõmu edetabelis tagantpoolt neljandal kohal.

Siiski võiks sellele pessimistlikule, kuigi põhjendatud arvamusele vastu vaielda, sest väga palju oleneb ju õpetaja pühendumusest ja loovusest, eriti tema soovist vältida rutiini ja trafaretsust. Vastasel korral tüdinevadki lapsed koolist ja kaotavad õppimishuvi.

1. septembril avati Kärdlas uus gümnaasiumihoone. YouTube'is ringlev video annab ettekujutuse sealsest karismaatilisest muusikaõpetajast Timo Ligest, kellel on eriline võime lapsi muusikasse ja muusikaga haarata. Kuid mitte ainult õpilasi. Kooli avaaktusel esitatud Michael Jacksoni laulu They Don't Care About Us eestikeelse versiooni "Seda tahan küsida, kas keegi paneb tähele ka last" esitamisel liitis Lige kooli segakoori saatva orkestriga koolijuhid Ivo Eesmaa ja Valeri Gramakovski ning isegi koolihoone avamisel viibinud haridusminister Jürgen Ligi, kelle ülesandeks oli prügikonteineritel loo saateks rütmi lüüa. Kui palju elevust, rõõmu ja emotsioone oli selles!

N. Liidu Rahvakomissaride Nõukogu esimees Vjatšeslav Molotov ja Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop pärast mittekallaletungipakti ja selle salajases lisaprotokolli sõlmimist - www.wikipedia.orgN. Liidu Rahvakomissaride Nõukogu esimees Vjatšeslav Molotov ja Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop pärast mittekallaletungipakti ja selle salajases lisaprotokolli sõlmimist - www.wikipedia.org 23. augustil 1939 allkirjastasid Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop ja N. Liidu Rahvakomissaride Nõukogu esimees Vjatšeslav Molotov Moskvas mittekallaletungipakti (MRP), mille salajases lisaprotokollis jaotati omavahel Ida-Euroopa. Järgnes paljude iseseisvate riikide okupeerimine ja annekteerimine ning massilised repressioonid.

Nende süngete ajalooliste sündmuste meenutamiseks tähistatakse Euroopas alates 2009. aastast 23. augustil kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva, mis on Kanadas tuntud musta lindi päevana. Sel puhul toimub 27. augustil Toronto City Hall'is vastavasisuline üritus. Kanada peaminister Justin Trudeau tegi 23. augustil avalduse, milles rõhutas, et paljud, kes põgenesid Kanadasse totalitaarrežiimide eest, kannavad endas siiani haavu kirjeldamatust vägivallast. Trudeau kutsus mitte unustama põgenike lugusid.

MRP pole Eestis unustuse hõlma vajunud. 23. augustil mälestati Tallinnas Vabadussõja võidusamba juures 77 aasta möödumist MRP sõlmimisest, kus Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna ütles oma kõnes, et kui Eestil ei olnud 1939. a liitlasi ja oldi suurriikide sobingute meelevallas, siis nüüd on meie riigil Euroopa Liidu (EL) ja NATO liikmena võimalik suures poliitikas kaasa rääkida.


Käesoleva kirjutise pealkiri on laenatud samanimeliselt filmilt, mis vaatleb demokraatliku protsessi kulgemist Nõukogude Eestis murrangulistel 1980ndatel aastatel. Selle tulemusena taastati iseseisvus 25 aastat tagasi, 20. augustil 1991.

Viimase veerandsaja aastaga on üles kasvanud uus põlvkond, kes ei tea kuigi palju okupatsiooni õudustest ega pole elanud selle haardes. Nad on endastmõistetavusega nautinud vabadust ja globaalset avatust. Võimalik, et nad ei oska olla isegi tänulikud selle eest.

Vabaduse saavutamine pole kunagi lihtne – selle nimel tuleb vaeva näha, milleks vajatakse pühendunud patrioote. Nii oli Eesti iseseisvumise teel tähtis roll Eesti Rahvuslikul Sõltumatuse Parteil (ERSP), Muinsuskaitse Seltsil jt organisatsioonidel, aga ka paljudel lihtsatel eestlastel, kes olid valmis julgelt väljendama oma vabadusiha.


5.-21. augustini toimuvad Rio de Janeiros 31. suveolümpiamängud. See on esimene olümpia Lõuna-Ameerika mandril. Suhteliselt tagasihoidlik, loodussõbralikkuse motiivist kantud, kuid emotsionaalselt paljuütlev avatseremoonia äratas meedias suurt tähelepanu. Et anda oma panus kliimamuutuste vähendamisse, on olümpiatule leek tavapäratult väike. Terrorismi hirm avaldab mõju ka olümpiamängudele, põhjustades publikule ebamugavusi. Järjekorrad spordirajatistesse pääsemiseks on ülipikad.

Enamus meist, kes oleme n-ö tugitoolisportlased, tunneme end muidugi märksa paremini ja veedame pikki tunde teleri ees. Paljud on olümpia ajal loobunud tervisespordist. Kuid nagu selgub ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences ilmunud Kanada McMasteri ülikooli uuringust, võib liikumisvaegust põhjustada ka teatud geenide puudumine, mis on vajalikud lihasharjutuste tegemiseks. Siin on kaks head abilist – tahtejõud ja püsivus. Mida kauem olla passiivne, seda raskem on uuesti spordiga alustada.

Sinimagede MemoriaalSinimagede Memoriaal
Ida-Virumaal Grenaderimäel toimus 30. juulil 20. Eesti relvagrenaderide diviisi veteranide iga-aastane kokkutulek, kus mälestati Sinimägede lahingutes langenud Eesti võitlejaid.

26. juulist kuni 10. augustini 1944 kestnud Sinimägede lahingut on võrreldud muistsete pärslaste ja kreeklaste Termopüülide lahinguga 5. saj. eKr ning 1916. a Saksamaa ja Prantsusmaa vahel peetud Verduni lahinguga I maailmasõjas. Sinimägedes võitlesid erinevatest rahvustest väekoondised, mistõttu seda lahingut on nimetatud ka Euroopa rahvaste lahinguks bolševismi vastu. See on Eesti pinnal toimunuist kõige verisem lahing.

Eesti meedias pole Sinimägede veteranide kokkutulek kunagi eriti suurt tähelepanu leidnud. Vahel tundub, et sellesse suhtutakse kuidagi ebalevalt. Poliitikud ja valitsuse esindajad Sinimägede tseremoonial harilikult ei osale. Tänavu saatis Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna Sinimägedes võidelnud veteranidele tervituse, milles öeldakse: "Meie tänase vabaduse võlgneme neile, kes võitlesid Sinimägedes, aga ka teistes lahingutes." Tsahkna rõhutas, et Sinimägedes võidelnud eestlaste häbimärgistamisele tuleb teha lõpp. Nende meeste kangelaslikkust pole kahjuks mitte alati mõistetud.


19. juulil edastas Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) pressiteate, millest selgub, et viimane ESTO toimub 2019. a. Helsingis ja Tallinnas. Pressiteates, mille tekst on teisal tänases lehes, on öeldud: "ÜEKN on heaks kiitnud ettepaneku lõpetada ESTO traditsioon viimase ESTO pidamisega Helsingis ja Tallinnas 2019. a. suvel, vahetult enne üldlaulu- ja tantsupidu."

Eestlased on Soomes suurim vähemusrahvuse grupp, neid elab seal ca 50.000. Nemadki on väliseestlased. Ehkki kodumaalt lahkunud hoopis erinevatel põhjustel, on nende eesmärgid samad. Sealse eestlaste keskorganisatsiooni, Soome Eestlaste Liidu peamiseks sihiks on toetada eestlaste lõimumist Soome ühiskonnas selliselt, et säiliks eesti keel ja eesti identiteet. Nii on siis ESTO korraldamine Helsingis põhjendatud. Tallinn on aga ka väliseestlaste kants, kuhu alati meeleldi minnakse.

Mäletame, et viimane ESTO pidi toimuma juba 2013. a koos Lääneranniku Eesti päevadega. Et aga kauaaegset traditsiooni oli kahju lõpetada, otsustati korraldada veel üks ESTO – 2018. a. Torontos. See olnuks ka igati sobiv ja sümboolne, kuna siin peeti ju esimene ESTO. Nii oleks ring täis saanud. Aga ilmselt pole see enam võimalik. Esimese põlvkonna väliseestlaste read on tunduvalt hõrenenud ja nende järeltulijatel pole vist entusiasmi ESTO traditsiooni jätkata. Vägagi võimalik, et selleks ajaks on ka Toronto Eesti Maja kui ESTO "peakorteri" ümberehitus käimas.

Yana Toom - www.wikipedia.orgYana Toom - www.wikipedia.org Eesti Keskerakonda kuuluv Euroopa Parlamendi liige Yana Toom on tuntud oma vastuoluliste arvamuste ja käitumise poolest. Lugejail on ehk veel meeles, kuidas ta 2012. a käis kohut Eesti Kaitsepolitseiga, süüdistades viimast valeinfo levitamises enda kohta. Toom võitles toona aktiivselt eesti keelele ülemineku vastu vene gümnaasiumides, öeldes, et see on halb ja paneb ohtu venekeelsed lapsed. Toona nõudis Toom oma kaebuses kapo aastaraamatus teda puudutava teabe avaldamise õigusvastasuse tuvastamist ning soovis kohustada kapot kustutama aastaraamatus sisalduv väide tema kohta. Vähe sellest – Toom soovis ka kohustada kapot kõrvaldama 2011. a. aastaraamatu eksemplarid raamatukogudest, nõudes nende asendamist uue, temale vastuvõetava versiooniga.

www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org
Sedamööda, kuidas terrorirühmitus ISIS, kes ise ennast tituleerib Islamiriigiks, kaotab jalgealust Süürias ja Iraagis, on pühasõdalased viimasel ajal oma võikaid veresaunu toime pannud maailma kõige erinevamates paikades, kus nende rakukesed on unest ärganud ja tegutsema asunud. Paraku on ka riike, mis mängivad kahepalgelist mängu terroristidega. Nii Pakistan kui Bangladesh on toetanud salaja terroriste. Ehmatus on siis suur, kui ISIS-e aladelt naasnud pühasõdalased jätkavad veretöid oma päritolumaal.

Viimased, eriti intensiivsed rünnakud, on toime pandud äsja lõppenud moslemite püha kuu ramadaani jooksul, mil on tapetud ligi 300 inimest. Suurem osa, 222 inimest hukkus Bagdadi rünnakute käigus, kui inimesed valmistusid tähistama ramadaani lõppu. On hämmastav, et ISIS ründas isegi moslemite püha linna Medinat, kus asub prohvet Muhamedi haud!

Foto: Taavi Tamtik (2015)Foto: Taavi Tamtik (2015) 1. juulil tähistame Kanada 149. sünnipäeva, eeloleval laupäeval astume aga Vahtralehemaa 150. juubeli aastasse. Juubelipidustusi on juba pikka aega kavandatud, kindlasti kujunevad need eriti suurejoonelisteks.

Kanada (Canada) nimi pärineb irokeesi sõnast kanata, mis tähendab "küla" või "asula". Omaaegsed Quebeci piirkonna põlisasukad kasutasid 1535. a seda sõna Prantsuse maadeavastaja Jacques Cartier' suunamiseks Stadacona külasse. Alates 1545. aastast on raamatutes ja kaartidel viidatud sellele piirkonnale kui Canadale.

Vastavalt 1. juulil 1867 vastu võetud Briti Põhja-Ameerika aktile ühinesid kolm kolooniat ja moodustasid föderatiivse Kanada Dominiooni. 1931. a Westminsteri Statuudi alusel tunnistas Suurbritannia Kanada riiklikku iseseisvust, aga täiesti iseseisvaks sai Kanada alles 1982. a, kui võeti vastu seadus, et Kanada parlament omab õigust põhiseadust muuta.

Kanada 35-miljonilise elanikkonna rahvuslik koosseis on üks mitmekesisemaid maailmas; riigi majandus aga maailma suuremaid. Siinse tervishoiu (peamiselt tasuta) kättesaadavus on paljude riikide poliitikute imetlusobjektiks.

Roman Toi - foto: Peeter Põldre (2016)Roman Toi - foto: Peeter Põldre (2016)
Korüfee on oma ala (kultuuri, teaduse, spordi jne) väljapaistev esindaja. Selle sõna algne tähendus oli aga suurte, kuni 600-liikmeliste kooride juht Vanas Kreekas. Seda on ehk sobiv seostada eelmisel nädalavahetusel toimunud siinsete eesti ürituste sarjaga Torontos, millega austati Eesti muusika korüfeed, maestro Roman Toid tema 100. a juubeli puhul.

Roman Toi – Eesti muusik suure algustähega – on olnud väliseesti koorielu ja laulupidude hing. Ta on ühtlasi olnud aateline eestlane, kes hoidis välismaal aastakümnete vältel põlemas lootust Eesti taasiseseisvumiseks, innustades väliseesti noori siirduma meie kultuuripärandi allikate juurde. Lisaks sellele on dr Toi Eesti ja oma kodukandi, Viljandimaa patrioot, aga ka kirjanik. Tema raamatut "Kaunimad laulud pühendan sull" on nimetatud teoseks, milles "ühe inimese meenutuste ja mõttelendude kaudu avanevad paljud olulised XX sajandi panoraampildid eesti rahva loost nii siin- kui sealpool ookeani". Tuleb tõdeda, et isegi suletud riigipiirid ega ookeanid ei suuda kustutada isamaa-armastust, mida on eestlastesse istutanud koorilaul kui meie identiteedi üks märk. Selletõttu on dr Roman Toi panus Eesti kultuuripärandisse hindamatu väärtusega ja ainulaadne.

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvitseride Kogu 25a. teeneteristide...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate tea cups? Printed mugs with the n...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon …

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radio, consists of 30 girls between...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its largest city, also the headquarte...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Raadio tütarlastekoor esineb Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esineb Peetr…

Eesti Raadio Laste Laulustuudio asutati 1955. aastal. Stuudios on tütarlastekoor, lastekoor, m...

The Estonian Radio Girls’ Choir performs at St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church

The Estonian Radio Girls’ Choir performs…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted (2)

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Surnuaiapüha Vancouveris 2022

Surnuaiapüha Vancouveris 2022

Tänavune surnuaiapüha jumalateenistus Vancouveris toimub pühapäeval, 26. juunil k.a. kell 18.00&nbs...

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonian refugees went through after f...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna vägev hoone, nimelt Thomas Fos...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Saturday night dinnerBuy your ticke...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse teadvusesse tugeva märgi. Lisak...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Ham…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, Eesti, Läti, Leedu ja Poola ühi...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Rus…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe and Mail article, Canadian rep...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Ülemaailmse Eesti Noortevõrgustiku...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse 11 riigis väljaspool Eestit, pi...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirjandusfestival ,,Word on the Street“. Sel...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga, kes oli nõus vastama mõnele küsimusele ...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme seda vabadust ikka valmis kaitsma?Meie e...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 22 - 3. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Raadio tütarlastekoor esineb Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esineb Peetr…

Eesti Raadio Laste Laulustuudio asutati 1955. aastal. Stuudios on tütarlastekoor, lastekoor, m...

The Estonian Radio Girls’ Choir performs at St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church

The Estonian Radio Girls’ Choir performs…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted (2)

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Surnuaiapüha Vancouveris 2022

Surnuaiapüha Vancouveris 2022

Tänavune surnuaiapüha jumalateenistus Vancouveris toimub pühapäeval, 26. juunil k.a. kell 18.00&nbs...

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pello sünnist

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pel…

Õpetaja Pello mälestuste elavdajana valdavad mind kahetised aimed. Aja pöördumatuse paratamatusest ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lük...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Millest tekivad erinevad isud?

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Aeg-ajalt tekib meil kõigil vastupandamatu isu millegi järele, olgu see siis lemmikmagustoit, lihap...

Garage talk: Erik Hess' custom cars in Hamilton

Garage talk: Erik Hess' custom cars in H…

They're sculpted. They're loud. They're fast. And they have all left a searing hot mark of a time a...

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja omaette“

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja…

Äsja jõudis Eestis raamatupoodidesse kirjastuse Argo väljaandena Eesti Elu lugejaile hästi tuntud E...

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuuri - Allan Seim

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuur…

Kui eristame Kanada põliskultuuri kahest hilisemast põhikultuurist, leiame, et nii frankofoonid kui...

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE OF CANADIAN-ESTONIAN ORGANIZATIONS

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE O…

IntroductionOn Sunday, May 1st, 2022, the Estonian Central Council in Canada (ECC) hosted the 4th...

Why technical expertise isn’t always required to work in cybersecurity

Why technical expertise isn’t always req…

The e-Estonia Briefing Centre hosts the series Digital Discussions, in which experts on digitalizat...

Oreli sisse sai minna, kuigi seal oli tolmune ja kitsas...

Oreli sisse sai minna, kuigi seal oli to…

„Jõelähtme kirik on maagiline koht,“ ütleb Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala profess...

Noorte nurk - Lähme tõuksiga!

Noorte nurk - Lähme tõuksiga!

Hakkan hommikul hiljaks jääma. Tahan jõuda kiiremini trammi peale, kui mu jalad kanda suudavad. ,,E...

Northern Birch Credit Union teade kontorite paiknemise kohta

Northern Birch Credit Union teade kontor…

15. juuni 2022 Lugupeetud panga liikmed! Hiljutisel Northern Birch Credit Union peakoosol...

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Eesti Maja 2022

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Ees…

29. juuni 2022, kell 18.30 Veebis aadressil www.estohouse.com/agm TEADE AKTSIONÄRIDELEKõi...

Madis Järvi „Morbiidne sümfoonia“ Neeme Järvi jõulises tõlgenduses

Madis Järvi „Morbiidne sümfoonia“ Neeme …

Maestro Neeme Järvi juubelikontsertidel Estonia kontserdisaalis Järvide muusikadünastia peale mõeld...

FOTOD - Victoria Estonians finally party!

FOTOD - Victoria Estonians finally party…

After a long two years of relative isolation due to Covid, Victoria Estonians were ready to get tog...

PHOTOS - Vancouver Estonians support Ukrainian cause

PHOTOS - Vancouver Estonians support Ukr…

On May 28, 2022 members of the Estonian, Latvian and Lithuanian communities of the lower mainland g...

We know who’s to blame but who’s liable for the damages done to Ukraine

We know who’s to blame but who’s liable …

Making one party pay a war indemnity is a common practice with a long history. Referred to as war r...

Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 17. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Juuniküüditamise ohvrite mälestamine Maarjamäel ja Vabaduse väljaku

FOTOD - Juuniküüditamise ohvrite mälesta…

Teisipeäval, 14 juunil 2022.a toimus Tallinnas, Maarjamäel ja Vabaduse väljakul juuniküüditamise oh...

FOTOD - Ma ei unusta Sind!

FOTOD - Ma ei unusta Sind!

"Ma ei unusta Sind!" on vaikiv mälestusüritus, mille raames seovad Naiskodukaitse esindajad Eesti r...

FOTOD - JK Alumni Laager 2022

FOTOD - JK Alumni Laager 2022

JK (Jõekääru) Alumni Laager toimus 10 kuni 12 juuni 2022.a. Võtsin osa laupäeval. Peale hommikuvõim...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE OF CANADIAN-ESTONIAN ORGANIZATIONS

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE O…

IntroductionOn Sunday, May 1st, 2022, the Estonian Central Council in Canada (ECC) hosted the 4th...

Northern Birch Credit Union teade kontorite paiknemise kohta

Northern Birch Credit Union teade kontor…

15. juuni 2022 Lugupeetud panga liikmed! Hiljutisel Northern Birch Credit Union peakoosol...

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Eesti Maja 2022

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Ees…

29. juuni 2022, kell 18.30 Veebis aadressil www.estohouse.com/agm TEADE AKTSIONÄRIDELEKõi...

FOTOD - Victoria Estonians finally party!

FOTOD - Victoria Estonians finally party…

After a long two years of relative isolation due to Covid, Victoria Estonians were ready to get tog...

PHOTOS - Vancouver Estonians support Ukrainian cause

PHOTOS - Vancouver Estonians support Ukr…

On May 28, 2022 members of the Estonian, Latvian and Lithuanian communities of the lower mainland g...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga,...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme ...

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pello sünnist

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pel…

Õpetaja Pello mälestuste elavdajana valdavad mind kahetised aimed. Aja pöördumatuse parata...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Millest tekivad erinevad isud?

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Aeg-ajalt tekib meil kõigil vastupandamatu isu millegi järele, olgu see siis lemmikmagusto...

Garage talk: Erik Hess' custom cars in Hamilton

Garage talk: Erik Hess' custom cars in H…

They're sculpted. They're loud. They're fast. And they have all left a searing hot mark of...

Why technical expertise isn’t always required to work in cybersecurity

Why technical expertise isn’t always req…

The e-Estonia Briefing Centre hosts the series Digital Discussions, in which experts on di...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirj...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõ...

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja omaette“

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja…

Äsja jõudis Eestis raamatupoodidesse kirjastuse Argo väljaandena Eesti Elu lugejaile hästi...

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuuri - Allan Seim

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuur…

Kui eristame Kanada põliskultuuri kahest hilisemast põhikultuurist, leiame, et nii frankof...

Oreli sisse sai minna, kuigi seal oli tolmune ja kitsas...

Oreli sisse sai minna, kuigi seal oli to…

„Jõelähtme kirik on maagiline koht,“ ütleb Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti erial...

Noorte nurk - Lähme tõuksiga!

Noorte nurk - Lähme tõuksiga!

Hakkan hommikul hiljaks jääma. Tahan jõuda kiiremini trammi peale, kui mu jalad kanda suud...

Madis Järvi „Morbiidne sümfoonia“ Neeme Järvi jõulises tõlgenduses

Madis Järvi „Morbiidne sümfoonia“ Neeme …

Maestro Neeme Järvi juubelikontsertidel Estonia kontserdisaalis Järvide muusikadünastia pe...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo