Logi sisse läbi:

Stolbeni lahinguvaliStolbeni lahinguvali
23. juunil tähistatakse Võidupüha, millega märgitakse Eesti võitu Võnnu lahingus Landeswehri üle 97 aastat tagasi. Eesti ohvitser, kaptenleitnant Paavo Loosberg (1919-2015) kirjutas 2012. a suurepärase artikli Eesti Vabadussõjast ja Võnnu lahingust, millega saate tutvuda EWR võrgulehel siit. Et Eesti Elus on Vabadussõja ja Võnnu lahingu sündmusi aastate vältel põhjalikult käsitletud, ei hakkaks neid siinkohal üle kordama.

Kuna Eesti riikluse alusmüür on rahvuslik julgeolek, on kõik meie riigipead Võidupüha kõnedes puudutanud Eesti kaitse ja julgeoleku teemat. Allpool mõned näited selle kohta.

Võidupühal 1939 pidas president Konstantin Päts emotsionaalse kõne, öeldes: "Armee ja selle juhtkond teevad kõik, et Eestil oleks hästikorraldatud kaitsevägi, kui peaks tulema vajadus riigipiire kaitsta."

"Julgeolek, mu sõbrad, on kallis kaup. Julgeoleku puudumine on veel kallim kaup. Oleme selle eest maksnud ränka hinda, oleme kaotanud Eesti mehi, Eesti naisi ja Eesti lapsi suhtarvult enam kui ükski riik Euroopas," ütles president Lennart Meri 2001. a Pärnus peetud Võidupüha kõnes.


Oleme taas lähenemas 14. juunile, leinapäevale, mil mälestatakse 1941. ja 1949. a küüditamiste ohvreid; II maailmasõja ajal ja järel, Nõukogude lennuväe rünnakutes, orjalaagrites ja Läände põgenemisel hukkunuid; arreteeritutena maha lastuid ning võitluses Eesti eest langenuid. See loetelu puudutab nii või teisiti igat eesti perekonda.

Käesolev kirjutis on ajendatud ja inspireeritud 2014. a linastunud Eesti mängufilmist "Risttuules", mis käsitleb 1941. a juuniküüditamist, kui lahkuti Eesti suveidüllist Siberisse, vastu tundmatule tulevikule. Tegemist on audiovisuaalse, dokumentaalsel ainesel põhineva linateosega, nn tableau vivant (elav pilt) stiilis. Filmi režissööri Martti Helde sõnul jäi 14. juunil 1941 aeg seisma. Seda on antud edasi liikumatusega. Teisisõnu – filmis pole liikumist, on vaid paljuütlev tardumus. Poeetilises filmikeeles jutustatud loo seob ühtseks tervikuks helilooja Pärt Uusbergi väga eriline muusika.

 More details The statue of Cristo Redentor atop Corcovado - Rio de Janeiro, Brazil - photo by Nico Kaiser More details The statue of Cristo Redentor atop Corcovado - Rio de Janeiro, Brazil - photo by Nico Kaiser
5.-21. augustini toimuvate olümpiamängude avamiseni Rio de Janeiros on jäänud vaid kaks kuud.

Brasiilia, Ladina-Ameerika suurim riik, pakub turistidele üllatusi oma eksootilise looduse, erilise kultuuri ja kaunite randadega. Rio de Janeiro on tuntud eeskätt kirevate karnevalide, Suhkrupeamäe ja 39,6 m kõrguse Lunastaja Kristuse kuju poolest, mis asub Corcovado mäe tipus. Nii peaks siis Rio olema ideaalne ja atraktiivne paik olümpia korraldamiseks. Paraku seisavad aga olümpiakorraldajad silmitsi mitmete probleemidega.

Kõigepealt – Brasiilia maadleb viimase 100 aasta suurima majandusliku ja poliitilise kriisiga. Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas hiljuti, et need kriisid ei mõjuta olümpia ettevalmistusi. ROK-i koordineerimiskomisjoni juht Nawal El Moutawakel ütles, et kuigi Brasiilias on keeruline aeg, on olümpia korraldajad teinud head tööd ning ehitiste valmimine püsib graafikus. Vaatlejad suhtuvad nendesse positiivsetesse tõdemustesse üsnagi skeptiliselt.


13.-15. maini toimus Tallinnas Lennart Meri 10. Konverents (LMK), mis kandis pealkirja "Luues uut normaalsust". Kohtumisel keskenduti peamiselt Euroopa ja NATO tulevikule. Arutati rändekriisiga seonduvat, Venemaa sõjalist tegevust, Ukraina olukorda, populismi ja protektsionismi ilminguid, Euroopa Liidu tulevikku ja finantsprobleeme ning muid Euroopat destabiliseerivaid faktoreid. Kõne all oli ka võitlus terrorismiga, samuti Hiina ja USA tulevik ning selle mõju maailma poliitikale.

Eesti Televisiooni ajakirjanik Maris Hellrand nendib oma Huffington Post'is ilmunud artiklis (17.05), et LMK-le kogunes esinduslik ja väärikas seltskond – lisaks Eesti presidendile ja peaministrile osalesid sellel Euroopa Komisjoni asepresident, mitmete riikide välisministrid, suursaadikud ja välispoliitika eksperdid, keda võib tinglikult nimetada välispoliitilisteks "gigantideks". Tuliseid teemasid arutati nii paneeldiskussioonides kui ka omavahelistes vestlustes.


Soome ja Rootsi ei kuulu NATO-sse, kuid mõlemad on viimasel ajal ilmutanud huvi alliansiga ühinemise vastu. Eelmise kuu lõpul avalikustas Soome välisministeerium sellekohase raporti. Sama küsimust arutatakse ka Rootsis.

Nende riikide liitumine alliansiga oleks soodne nii neile endile, NATO-le kui ka Balti riikidele. Kuigi paljud rootslased, eriti aga soomlased, suhtuvad skeptiliselt sellesse ideesse, oleksid mõlemad maad NATO vihmavarju all paremini kaitstud välisohu vastu kui praegu. Võib arvata, et nende liitumine NATO-ga tooks kaasa Venemaa ägeda reaktsiooni, mille kohta on juba pahaendelisi märke.

Moskva Punasel väljakul toimus 9. mail nn võidupüha paraad, kus demonstreeriti moodsat tehnikat, nagu see oli kombeks Külma sõja päevil. Vene kaitseminister Sergei Šoigu saatis äsja NATO-le hoiatuse, et Moskva võtab tarvitusele abinõusid, vastamaks NATO jõudude kasvule Venemaa piiride lähedal. Vene riiklik meedia teatas, et kui Rootsi peaks liituma NATO-ga, paigutab Venemaa oma Iskandar tüüpi raketid põhjapiirkonda. Rootsi päevaleht Dagens Nyheter viitas hiljuti Rootsi Julgeolekuteenistuse SAPO infole, et Vene agendid tegutsevad juba aktiivselt Rootsis, halvamaks Stockholmi koostööd NATO-ga.

www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org
8. mail tähistatakse II maailmasõja lõpu 71. aastapäeva. Enamus II maailmasõja rängemaid lahinguid toimus just Euroopa pinnal. 9. mail peetakse Euroopa päeva, millega pühitsetakse rahu ja ühtsust Euroopas. 9. maid on nimetatud ka sallivuse, inimõiguste ja Euroopa integratsiooni päevaks.

Ajaleht Maa Hääl avaldas II maailmasõja eel, 30. juunil 1939 artikli pealkirjaga „Euroopa sõja ja rahu tähtpäevad", milles mainiti, et rahvaste elus on saatuslikke päevi − musti ja heledaid. Lehe prohvetlikul hinnangul oli Euroopa toona astumas mustadesse päevadesse: „[I] maailmasõja algus ei unune meelest elulõpuni, eriti neil, kes pidid selle kaasa tegema. Ja nüüd näikse mõnedel riigijuhtidel juba ununenud olewat maailmasõja karmid õpetused: Euroopat ähwardab uus waenutüli, verine ja õudne." See sünge ennustus täituski. Mustadel sõjapäevadel olid paljud Euroopa linnad varemeis; inimesed masenduses ja leinas; valitses kaos. Sõjad on alati traagilised. Kreeka ajaloolane Herodotos ütles tabavalt 2500 a tagasi: „Rahu ajal matavad pojad oma isasid, mis on loomulik, aga sõja ajal matavad isad oma poegi."

Aerial view of the damaged core on 3 May 1986. Roof of the turbine hall is damaged (image center). Roof of the adjacent reactor 3 (image lower left) shows minor fire damage - photo: www.wikipedia.orgAerial view of the damaged core on 3 May 1986. Roof of the turbine hall is damaged (image center). Roof of the adjacent reactor 3 (image lower left) shows minor fire damage - photo: www.wikipedia.org
26. aprillil 1986 Tšornobõli (rohkem tuntud venekeelse Tšernobõlina) tuumaelektrijaamas toimunud katastroof oli ajaloo rängim omalaadsete seas. Tuumajaama 4. energiaplokis toimunud plahvatused rebisid reaktorilt kaane ja purustasid osaliselt hoone. Seda põhjustas asjaolu, et energiaplokk ei olnud ümbritsetud betoonkattega nagu lääne tuumajaamades. Reaktori purunemisega kaasnes radioaktiivse aine paiskumine õhku, mille hulk ületas 400 korda Hiroshima pommitamisel tekkinu.

Üks noor eestlane iseloomustas oma hiljutist Tšornobõli külastust päevana, mis kunagi meelest ei lähe. Surma sünge hingus, õudus ja meeleheide hõljuvad tema sõnul seal õhus ka nüüd, 30 aastat pärast katastroofi. Eriti masendavalt mõjus talle 3 km kaugusel Tšornobõli tuumaelektrijaamast asuv Prõpjati linn – inimtühi, rüüstatud ja lagunev.

"Veidi vähem kui 30 aastaga on loodus teinud uhkest nõukogude eliitlinnast apokalüptilise džungli, kus saab selgeks pajuvõsa võim betooni üle. Ilmselt veel pool sajandit ja Prõpjatist on alles vaid kivihunnikud. Elamiskõlbmatuks jääb piirkond veel ligi 800 aastaks, sest see on periood, mil viimased ohtlikud aatomituumad on lõhustunud ja maapind taas puhas," kirjutab Erki Loigom oma Tšornobõli muljetest Postimehes (25.04.).

Kuninganna Elizabeth II - foto: Paul Kiilaspea (2010)Kuninganna Elizabeth II - foto: Paul Kiilaspea (2010)
21. aprillil tähistas kuninganna Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary Windsor) oma 90. a juubelit. Kuninganna juubeli ametlik tähistamine algas sel nädalal ja jõuab kulminatsiooni juunikuus, mil toimuvad mitmed suurejoonelised üritused.

Elizabeth II on 16 riigi (sh Kanada) ja Commonwealth of Nations riigipea. Elizabeth II sai kuningannaks 6. veebruaril 1952 pärast oma isa, kuningas George VI surma, kuid ametlik kroonimine toimus 2. juunil 1953. Mullu 9. septembril sai temast kõige kauem troonil püsinud monarh Suurbritannia ajaloos.

Kuigi praegune Briti monarhia näib olevat sügavalt juurdunud ajalukku ja traditsioonidesse, suudab kuninganna kõrgest east hoolimata oma paljude kohustustega suurepäraselt toime tulla. Ta täidab oma ülesandeid nurisemata edasi, olles alati väärikas ja elegantne.

Viimane ajakiri Hello! toob esile 90 põhjust, miks tuleks kuninganna Elizabeth II 90. a juubelit tähistada, põimides sinna ka vähetuntud fakte ja killukesi tema hobidest ja elust. Mh mainitakse, et kuninganna saatis oma esimese e-maili juba 1976. a, mil enamus meist polnud e-kirjadest veel kuulnudki. Ta on kursis ka pea kõigi sotsiaalmeedia harudega ning ilmutab elavat huvi igasuguste uuenduste vastu.

kapo.eekapo.ee
12. aprillil, Kaitsepolitseiameti (Kapo) aastapäeval ilmus Eestis järjekordne, 2015. aastat käsitlev aastaraamat, milles tuuakse esile meie riigi julgeolekuohtusid.

Kapo aastaraamat ilmus esimest korda 1998. a, olles üks esimesi sellelaadseid väljaandeid maailmas. Tänavuses aastaraamatus rõhutatakse, et pagulas- ja sõjakriiside kõrval on peamine julgeolekuküsimus Eestis endiselt Venemaa tegevus.

Selle ohu reaalsust peegeldab ilmekalt uudis, et Vene sõjalennukid sooritasid sel nädalal Läänemerel rahvusvahelistes vetes liikunud USA sõjalaeva USS Donald Cook kohal provokatiivseid ja agressiivseid ülelende. Ühel juhul lendas Vene sõjalennuk Su-24 kõigest 9 meetri kõrguselt üle USA laeva! Laeva komandör nimetas Vene lennuki ülelendusid ohtlikeks, simuleeritud rünnakuiks, mis võinuks põhjustada õnnetuse.


Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO) sai 4. aprillil 67-aastaseks. Võõrustades sel puhul Valges Majas alliansi peasekretäri Jens Stoltenbergi, ütles president Barack Obama, et tänu NATO tugevusele on osutunud võimalikuks tagada selliseid Atlandi-üleste suhete tunnusjooni nagu rahu ja julgeolek.

USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump jahmatas aga läinud nädalal maailma välispoliitilisi institutsioone, öeldes, et NATO on aegunud ja et Ühendriikidel pole seda tulevikus enam võimalik rahastada. Trumpi rivaal Ted Cruz ütles, et kui USA eemalduks NATO-st ja Euroopast, oleks see suur võit nii Vene presidendile Vladimir Putinile kui ISIS-ele.

Ajakirjanik Jed Babbin kirjutab, et alates 1993. aastast, kui Maastrichti lepingu alusel moodustati Euroopa Liit (EL), kuhu kuuluvad ka paljud NATO riigid, hakkasid viimaste kaitsekulutused langema (WT, 04.04.). Kui USA kaitsekulutused jäid endiselt 3,6% piiresse sisemajanduse kogutoodangust (SKT), siis alliansi EL-i kuuluvad riigid ei suutnud enam samas suurusjärgus jätkata, ja nii on see jäänud siiani. 2015. a moodustasid näiteks Belgia kaitsekulutused kõigest 0.9%, Saksamaal 1,2% ja Itaalial 1% SKT-st. Babbin on veendunud, et NATO Euroopa liikmesriigid peaksid end kokku võtma ja tõstma oma kaitsekulutusi vähemalt 2%-ni SKT-st. Endine NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja admiral James Stavridis nendib samuti, et NATO Euroopa riigid ei panusta küllalt kaitsele (Time, 04.04.).

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant Rd. Toronto, Eesti Raadio tütarl...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvitseride Kogu 25a. teeneteristide...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi Preside…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kur...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate tea cups? Printed mugs with the n...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon …

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radio, consists of 30 girls between...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its largest city, also the headquarte...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonian refugees went through after f...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna vägev hoone, nimelt Thomas Fos...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Saturday night dinnerBuy your ticke...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag …

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist. Ideaalne oleks head meenutada ...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsu…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Description:Youth exchange brings togeth...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet o…

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light at the end of the tunnel. Trium...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane meie korporatsioonist. Saabuj...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga vara magama! Selge see, et pärast...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheajale, teisalt on see kuu, mil pal...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohaliku meresõidu ajaloole pühendat...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetuse õpetaja ja projektijuhina.Ta ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 22 - 3. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirjandusfest...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga, kes oli ...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme seda vaba...

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pello sünnist

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pel…

Õpetaja Pello mälestuste elavdajana valdavad mind kahetised aimed. Aja pöördumatuse paratamatusest ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lük...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Millest tekivad erinevad isud?

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Aeg-ajalt tekib meil kõigil vastupandamatu isu millegi järele, olgu see siis lemmikmagustoit, lihap...

Garage talk: Erik Hess' custom cars in Hamilton

Garage talk: Erik Hess' custom cars in H…

They're sculpted. They're loud. They're fast. And they have all left a searing hot mark of a time a...

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja omaette“

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja…

Äsja jõudis Eestis raamatupoodidesse kirjastuse Argo väljaandena Eesti Elu lugejaile hästi tuntud E...

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuuri - Allan Seim

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuur…

Kui eristame Kanada põliskultuuri kahest hilisemast põhikultuurist, leiame, et nii frankofoonid kui...

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE OF CANADIAN-ESTONIAN ORGANIZATIONS

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE O…

IntroductionOn Sunday, May 1st, 2022, the Estonian Central Council in Canada (ECC) hosted the 4th...

Why technical expertise isn’t always required to work in cybersecurity

Why technical expertise isn’t always req…

The e-Estonia Briefing Centre hosts the series Digital Discussions, in which experts on digitalizat...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE OF CANADIAN-ESTONIAN ORGANIZATIONS

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE O…

IntroductionOn Sunday, May 1st, 2022, the Estonian Central Council in Canada (ECC) hosted the 4th...

Northern Birch Credit Union teade kontorite paiknemise kohta

Northern Birch Credit Union teade kontor…

15. juuni 2022 Lugupeetud panga liikmed! Hiljutisel Northern Birch Credit Union peakoosol...

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Eesti Maja 2022

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Ees…

29. juuni 2022, kell 18.30 Veebis aadressil www.estohouse.com/agm TEADE AKTSIONÄRIDELEKõi...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge c...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga,...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme ...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirj...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõ...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo