Logi sisse läbi:

Foto: Katrina Tuliao/www.wikipedia.orgFoto: Katrina Tuliao/www.wikipedia.org

Kui sel nädalal teatas president Donald Trump, et Ameerika Ühendriigid seavad Hiina kaupade vastu tariife, vastusammuna Beijingi samasugusele otsusele, oli kohe maailma börssidel märgata kõikumisi, aktsiate väärtuste langust. Mis kinnitab, et majanduslikult vähemalt ei ela ükski riik tühimikus. Globalisatsioonivastased, kel tõesti põhjust võidelda selle nüri-idee vastu pidid paraku tunnistama, et kui liblikas Tierra del Fuegos tiibu lehvitab, siis on seda Berliinis märgata.

 

Kanadas omakorda opositsioonijuht Andrew Scheer astus sel nädalal analoogse sammu. Valmistades ette tänavuseks valimiskampaaniaks, lootes pukki saada pidas Scheer oma lühikese parteijuhiks oleku ajal esimese tähtsa välispoliitilise kõne. Mõiste, et tuleb välissuhteid taas paika panna (reset) on olnud sõnakõlksuks hiljuti, eriti kui on tegemist totalitaarriikidega suhtlemisega. Venemaa ja Hiina. Pidagem meeles, et esimene pole kellegi demokraatia, kuigi ametlikult kommunism enam ei valitse. Ja teine, majanduslik kolossus peab end ikka kommunistlikuks, kuid viljeleb hübriid kapitalismi samas kui inimõiguseid, vabadusi piirab, nagu kommunism on kaua teinud.

Eesti ühinemisest Euroopa liiduga möödus 15 aastat 1. mail. Siis, EL-i 15. aastapäeval, oli EL-i lipp eemaldatud riigikogu esimehe poolt parlamendihoone Valgest saalist. Esimees Henn Põlluaas andis teada, et esindussaalist lipu eemaldamine oli seotud parlamendi sajanda aastapäeva tähistamisega eelmisel nädalal ning lubas lipu taas tagasi tuua 9. mail, kui on EL-i päev.


EL-i lipu eemaldamise või paigutamise protseduur ei ole veel küllalt pikki aastaid kindlaks traditsiooniks juurdunud ega vaevalt ka veel sätestatud Eesti diplomaatilise protokolli eeskirjades. Siis riigikogu esimehe otsus ajendus mõnest teisest motiivist.


EKRE, kelle ridadesse riigkogu esimees ise kuulub, on selgesõnaliselt deklareerinud, et EL-i liikmelisus ohustab m.h. eestluse säilimist vaba immigratsiooni tõttu, ohustab riigi ja rahva arengut ning põlisrahva heaolu tagamist. EKRE näeb tõsiseid väljakutseid riiklikule julgeolekule, kui EL võtab üle riigikaitse ülesandeid liikmesriikide käest. Mõned erakonna liikmed on väitnud, et Eesti on EL-i ikkes, et uus EL-i okupatsioon asendas Nõukogude Liidu okupatsiooni.


EL-i liikmelisuse toetajad on muidugi täiesti teisel arvamusel. Nad on veendunud, et EL edendab rahvusvahelist stabiilsust ja rahu, liikmete heaolu, demokraatia ning majanduse positiivset arengut. Ta on tugevdanud riikide julgeolekut ja suurendanud ettevõtete kui ka üksikisiku võimalusi. Euroopa ühtsuse nõrgenemine toetab otseselt Kremli EL-i vastast strateegiat.


EL-i pooldajad on täheldanud, et väljaspool EL-i koosseisu Ida-Euroopa riigid kannatavad sõjalistest konfliktidest, Vene vägedest, vohavast korruptsioonist ja mitte toimivast õigusriigist. Neid riike võib võrrelda Eestiga, kellele liikmesriigina on kasu toonud tugev julgeolek, ühtne majandusruum (500 miljoni elanikuga) ning inimeste vaba liikumine. Eestis on keskmine palk 15 aasta jooksul kasvanud kolm korda, hinnad palju vähem.


Mis hoiak on Eesti rahval Euroopa Liidu liikmelisuse suhtes? Eurobaromeetri küsitluse tulemuste alusel 2013. aastal peavad Eesti elanikud (65% küsitletutest) EL-i kõige positiivsemaks tulemuseks inimeste, kaupade ja teenuste liikumist.


Turu-Uuringute AS-i poolt 2017. aastal läbi viidud küsitluse põhjal toetab Euroopa Liitu kuulumist 79%. Eesti tegevust EL-is hindab edukaks või pigem väga edukaks 56%. Euro kasutamist pooldas 81% Eesti elanikest.


Peale Brexitit, Ühendkuningriikide 2016. aasta referendumit, kasvas toetus EL-i kuulumisele märkimisväärselt. Eurobaromeetri uuring 2018. aastal näitas, et toetus liikmelisuse kohta on kõrgem kui kunagi varem — 75% Eestis, Euroopa Lidus keskmiselt 66%. See on viimase 25 aasta rekord.
Seda, et Eesti on Euroopa Liidu liikmena kasu saanud, arvab 88% eestlastest.


Nüüd, kui oleme Euroopa parlamendi valimiste künnisel, on vaja meeles pidada, et rahvuslike huvide kaitseks on oluline Eesti esindajatel leida õigeid liitlasi — just neid, kes seisavad väikeriikide rahvuskultuuri omapära eest, samas ei ründa EL-i ühtsust, vaid seisavad Moskva ambitsioonidele vastu. Rahvusriigi igakülgne suveräänsuse püsimine ei ole EL-i liikmelisusega vastuolus. Mõlemaid saame arendada.

 

 

Laas Leivat, Toronto

 

 

Presidendid Kersti Kaljulaid ja Vladimir Putin - foto: Stanislav Moškov (2019)Presidendid Kersti Kaljulaid ja Vladimir Putin - foto: Stanislav Moškov (2019)  

Presidendid Kersti Kaljulaid ja Vladimir Putin kohtusid 18. aprillil Moskvas, kui Eesti president oli Venemaal avamas renoveeritud Eesti suursaatkonda.

 

Tegemist oli töövisiidiga, mitte riigivisiidiga. Andes peale kohtumist aru pressile ütles president Kaljulaid, et seda kohtumist oli meile vaja. Kõige olulisem sõnum ongi see, et see kohtumine toimus. 

Kremli esindaja mainis, et kahe riigi vahel säilivad erimeelsused, kahepoolsetes suhetes jäävad alles mitmed probleemid. Eesti osapoole käitumine on meie jaoks vastuvõetamatu.

 

Kohtumisel räägiti m.h. majandus- ja kaubandussuhetest, Venemaa ja EL-i vastastikustest sanktsioonidest, Venemaa agressioonist Gruusias ja Ukrainas, Krimmi annekteerimisest, piirileppe ummikseisundist, Nord Stream 2-st, Eesti püüdlusest saada koht ÜRO julgeolekunõukogus, Peipsi järvest, setodest, topeltmaksustamise vältimisest ning teistest ühiseid otsuseid nõudvatest asjadest.

 

On tähele pandud, et Eesti suhted Venemaaga hetkel ei toimi. TV intervjuus küsiti presidendilt, kas Eesti-Vene suhetes on lõpuks toimunud läbimurre. Ta väitis, et dialoogi taastamine on läbimurre iseenesest. Kas nüüd hakkab vastastikune suhtumine tasapisi muutuma?


The Estonian Central Council in Canada and The Central and Eastern European Council are helping to lead an initiative to name a Toronto street in honour of assassinated Russian opposition leader Boris Nemtsov. On Wednesday, April 10, EKN and CEEC Pesident, Marcus Kolga joined Russian opposition leader, Vladimir Kara-Murza, Former Canadian Justice Minister, Peter MacKay, Raoul Wallenberg Centre Executive Director, Brandon Silver, and Russian community leader, Alla Kadys for meetings with Toronto City councilors James Pasternak and Luke Robertson and Matt Buckman in Mayor John Tory's office. From the left: Brandon Silver, Marcus Kolga, Vladimir Kara-Mrza, Luke Robertson, Peter Mackay, Matt Buckman.

Tallinna Sünagoog - foto: www.wikipedia.orgTallinna Sünagoog - foto: www.wikipedia.org
Peale pikka uurimisretke naastes Londonisse, rahvusvahelise väljaande „The Jewish Chronicle“ ajakirjanik avaldas 1936.a. järgmise tähelepaneku:

„Eesti on ainukene riik Ida-Euroopas, kus kumbki, valitsus kui rahvas ei edenda ega praktiseeri mingit juutide vastast diskrimineerimist ning juudid on jäetud rahule. Kultuurautonoomia, mida anti Eesti juutidele, on veel hästi paigal. Juudid saavad elada kiusamata vabalt ning ise määrata elu oma rahvuse ja kultuuri traditsioonidest lähtudes.“

Ülaltoodud mõtteavaldus käsitleb juudivastaste hoiakute puudumist Eestis. Aga see näitab tabavalt ka, mil määral laiemas kontekstis tajuti, kui tolerantne on Eesti ja kui salliv ta rahvas. Eestlaste hingesuurust tunnustati.

Oleks kohatu võrrelda N. Liidus juutidevastast diskrimineerimist sellega, mis Eestis on hiljuti esinenud piiratud ulatuses üksikute avaliku elu tegelaste poolt. Kommunistlikul Venemaal toimus erinevatel perioodidel antisemitism otse riiklikul tasandil.

Danske BankDanske Bank
Maailma majandussüsteemis on üheks suuremaks mureks ebaseaduslik tegevus. Olgu see nii-öelda rahapesemine või suurte ettevõtete ja ka ülirikaste indiviidide seaduslikult kohustatud maksude maksmine, asetamisega rahad võõrsil olevatesse pankadesse, võimalusi on paraku kuidas hoiduda kohustustest. Et vabas maailmas sõltuvad valitsused just maksudest, on rahvusvaheliselt oluline, et oleks kindlad reeglid.

Mullu sai teatavaks, et Eestil on olnud roll rahapesus. Ajalehe Äripäev 4. septembri numbri järgi tuvastas sõltumatu juurdlus, et Danske panga Eesti filiaali kaudu liikus ainuüksi 2013. aasta jooksul läbi ligi 30 miljardi dollari ulatuses raha. Omakorda leidis rahvusvaheline ajakirjanike rühm aasta varem, et rahvusvahelised pangad osalesid 20,8 miljardi USA dollari väärtuses Venemaa päritolu raha pesemises. Eestis toodi esile Danske pank.

Samme astutakse kahjuks pärast edukat sulitegevust. Kuid tuleb tervitada selliseid, mida rahapesu pärssimiseks võetakse. Teadagi on võimatu täielikult sellist tegevust peatada.

Theresa MayTheresa May
Jaanuaris jõudis Inglismaa teleekraanidele satiiriline komöödia Brexit. The Uncivil War, keskendudes loominguliselt murrangulistele sündmustele, mis on lõhestanud rahvast. Teadagi napi häälteenamusega otsustasid britid majanduslikel kaalutlustel, ka poliitilise enesemääramise huvides Euroopa Liidust lahkuda. Kuid poliitikud (pea kõikjal) enam ei kuula rahvast ja Ühendatud Kuningriikide rahvaesindajad on peaminister Elizabeth May lahkumisstrateegiat parlamendis juba kolmel korral tagasi lükanud.

Filmis, pidagem meeles, et see on satiir, komöödia, ei peegeldata truult nii vastu- kui pooltkampaaniates leidunud üllatusi. Juhitakse hoopis tähelepanu võtmesündmustele, samuti tänapäevasele infotehnoloogia sekkumisele poliitikas. Mida USAs Obama ja Trumpi valimistel presidendiks oli paljuski määravaks teguriks. Seda filmi on huvitunuil hetkel võimalik, kuu lõpuni, vaadata Eesti Rahvusringhäälingu, err.ee portaalis.

Tänavu märgib sõjaline liit Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (ingl North Atlantic Treaty Organisation; NATO) 70. aastapäeva. Loodud lepingule allakirjutamise (4. aprillil 1949.a.) järgselt on liidul hetkel 29 liikmesriiki. Lisaks liikmesriikidele osaleb NATO rahupartnerlusprogrammis veel 22 riiki. Liikmesriikidest märgivad tänavu mitmed aastapäevi – kas 20 (nende hulgas Poola ja Ungari), 15 (Eesti – täpselt täna, 29. märtsil 2004. a., Läti ja Leedu on kolm seitsmest 2004. aastal vastu võetud riikidest) või 10 (Albaania ja Horvaatia).

Arvestades ajalooga on Eestile oluline olla osa NATOst. Seda, kuna NATO lepingu artikkel 5, mille kohaselt käsitletakse ühe liikme ründamist rünnakuna kogu alliansi vastu, tagab vähemalt psühholoogiliselt turvatunnet. Kuna idanaaber Putini ajastul, mis on pea 20 aastat kestnud, on piikide täristamine aina kasvanud. Tuleks märkida, et sellest pole mitte ainult teadlikud sõjamehed ja poliitikud. Viimasel paaril aastal on ilmunud mitu meelelahutuslikku raamatut, eriti spionaaži teemadel, kus on peateemaks võimalik Eesti või Baltikumi vallutamine Vene impeeriumi hiilguse taastamiseks. Isegi loomingulised inimesed saavad ohust aru.

Foto: Tiina Jenkins (2019)Foto: Tiina Jenkins (2019)
Märts ei ole meeldiv kuu. Pole talv, pole kevad. Eestlastele on ta nüüd juba 70 aastat olnud kurvaks kuuks. Nii mitu aastat on möödunud sellest, kui 1949. aastal 25. märtsist kuni 29. märtsi õhtuni toimus märtsiküüditamine. Teadaolev arv on 20 702 inimest, imikutest vanuriteni, kes viidi ebainimlikes tingimustes külmale maale, Siberisse.

Kui juuniküüditamine toimus poliitilistel kaalutlustel, eemaldati võimalikke poliitilisi oponente, kultuurseid inimesi, kes oleks vääralt haaratud võimu oponendid, oli nende hulgas ka neid, kes ei oleks olnud kuidagi N. Liidule ohuks.

Sama olukord kestis 70 aastat tagasi. Süütud inimesed kannatasid, kuna sovjeedid soovisid kolhoose luua, talurahva vastupanu, iseseisvat selgroogu murda. Miks just märtsis, on mõistatuseks. Miks üldsegi nii, on üle mõistuse. Ning külma sõja tõttu, isegi kui informatsioon jõudis vabadusse, ei julgenud Lääs midagi ette võtta.

www.valisluureamet.eewww.valisluureamet.ee
2017.a. 1. juulil jõustus seaduse muudatus, millega on Eesti välisluurega seotud Teabeametile pandud uus nimi Välisluureamet. Selle asutuse peadirektor Mikk Marran seletas, et „uus nimi väljendab selgemalt organisatsiooni põhiülesanet, mis on õigeaegse luureinfo kogumine, et Eestit väliste julgeolekuohtude eest kaitsta.“

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvana on ameti tegevuse eesmärk tagada riigi julgeolek põhiseadusliku korra püsimisega mittesõjaliste ennetavate vahendite kasutamise abil.

Hiljuti ilmus Välisluureameti 2018.a. tegevuse kohta neljas aastaraamat, mis annab teatud pildi ameti tähelepanekutest. Üks huvitavam osa käsitleb Venemaa eriteenistuste läbikukkumisi lääneriikides. Eelneva nelja aasta jooksul on Venemaa FSB, SVR ja GRU ohvitseride või nende värvatud agentide tegevuse paljastamisi olnud Ukrainas, Poolas, Leedus, Lätis, Eestis, USA-s, Portugalis, Austrias, Kanadas, Belgias jm.

Suurt tähelepanu on haaranud GRU vahelejäämised nagu riigipöördekatse Montenegros, Skripalite mürgitamiskatse Inglismaal ja küberluureoperatsiooni katse Hollandis. Aastatel 2014-2018 on Leedu teatanud kuue, Läti kolme ja Eesti kolmeteistkümne Vene ohvitseri või agendi tabamisest.

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedakorda juubelihõnguline, kümnes. K...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Estonians and Estonians around th...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. Kus neid kõiki koos võiks kohata...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoonial Big Four Building’us Calga...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülemaailmsete Eesti Noortevõrgustik...

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) newsletter, the amount of information per...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estoni…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted to helping build the Estonian c...

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, in memory of parents Naani and Raoul Merits, and Endel and Aliise Ruberg

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, i…

Calling all Estonians from every corner of the world to get on boardThe Ruberg and Patterson families have a heartfelt message t...

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

A strong sense of adventure and pride drive this couple’s commitmentHelju Viilup had to think fast about how to make ends meet w...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Historical Memory invites all tho...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega sel aastal 4. juunil Toronto Ees...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discuss their experiences creating Noored Eest...

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses eesti peres, võttes alati osa eesti ühis...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja Magdaleenast.Maarja seisis aga haua kõrva...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõda Ukrainas. Kui mõtleme Ukraina tulevik...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Pakist leiad nelja erineva eesti kodude popu...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competition in person at the Markham Pan Am Cent...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-season concert. The Voix du Coeur (Voices fr...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparation workday, in that the camp was...

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 20. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu e...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to Ukrainians and their fight aga...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 18 - 6. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 17 - 29. April 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jooksul esita...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi piirkonnas ...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to poi...

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi suutis oma austajaid tõeliselt üllatada. Oodati teda ju juunikuistele juubelikontsertid...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

EstoCast: a new podcast for all things Estonian

EstoCast: a new podcast for all things E…

Are you a regular reader of Eesti Elu / Estonian Life but find that your busy schedule limits ...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, mis ei küü...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseum…

Laupäeval, 7. mail korraldati Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis, kus osales sadakond vabat...

Teeme ära talgupäeval korrastati riigitegelaste hauaplatse

Teeme ära talgupäeval korrastati riigite…

Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti Lipu Selts koos Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste ning isamaalis...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lükatud või k...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland out of NATO...

Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILE…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 13. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Kä...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Kellele laulab meie süda?

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Kellele l…

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1Elas kord üks vanem naine, kes oli ...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel kummarda...

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusväljakul, Eesti kaitselahingutest osavõtjate mälestusmärgi juures pühapäeval 8. mail, 2022.

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusvä…

8. mail 1945. aastal vaikisid Euroopas relvad ja kuigi Eesti jaoks lõppes sõda alles pool sajandit ...

VIDEO - Toronto Vana-Andrese koguduselt EMADEPÄEVAKS

VIDEO - Toronto Vana-Andrese koguduselt …

Vaadake Toronto Vana-Andrese koguduse EMADEPÄEVA jumalateenistust lisatud video vahendusel.

Koop Cup 2022

Koop Cup 2022

29. aprillist – 1. maini toimus Markhami Pan Am Centre’is Kalev Estienne’i rütmilise võimlemise kes...

Emadepäeva nädala portree - Tiiu Bradley: „Vahva on olla eestlane“

Emadepäeva nädala portree - Tiiu Bradley…

Meie tänavuseks emadepäeva persooniks on Tiiu Bradley (sünd. Sillavere), kes kasvas üles väike...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedako...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver -…

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Es...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. K...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruul…

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoo...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KA…

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülem...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a…

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparatio...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusväljakul, Eesti kaitselahingutest osavõtjate mälestusmärgi juures pühapäeval 8. mail, 2022.

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusvä…

8. mail 1945. aastal vaikisid Euroopas relvad ja kuigi Eesti jaoks lõppes sõda alles pool sajandit ...

VIDEO - Toronto Vana-Andrese koguduselt EMADEPÄEVAKS

VIDEO - Toronto Vana-Andrese koguduselt …

Vaadake Toronto Vana-Andrese koguduse EMADEPÄEVA jumalateenistust lisatud video vahendusel.

Koop Cup 2022

Koop Cup 2022

29. aprillist – 1. maini toimus Markhami Pan Am Centre’is Kalev Estienne’i rütmilise võimlemise kes...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiam…

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses ...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja e…

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõ...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Paki...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, m...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lüka...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland ou...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel...

Emadepäeva nädala portree - Tiiu Bradley: „Vahva on olla eestlane“

Emadepäeva nädala portree - Tiiu Bradley…

Meie tänavuseks emadepäeva persooniks on Tiiu Bradley (sünd. Sillavere), kes kasvas ü...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Mida toidu pakendimärgistused meile ütlevad

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Suhtu pakendi esiküljel olevasse teksti kui reklaami. Nagu teame, võib reklaam olla eksita...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Est…

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) n...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontserteten...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discus...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame…

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja M...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competit...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended…

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-seas...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jook...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi pi...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from poi...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo