Logi sisse läbi:

www.census.gc.cawww.census.gc.ca
Põhimõtteliselt pole vist kellelgi rahvaloenduste vastu midagi. Seda vaid siis, kui keskendutakse olulisele, mitte suvalisele. Teoreetiliselt annavad rahvaloendused valitsustele informatsiooni, andmeid, mille põhjal langetada olulisi tulevikuotsuseid.

Olen varem kirjutanud sellest, kuidas Kanadas on neid andmeid kuritarvitatud – müüdud informatsiooni erafirmadele, kes majanduslikku kasu otsides suunavad oma turunduskampaaniaid jõukamatesse kodudesse. Tervitasin konservatiivide otsust lõpetada rahvaloenduse nö pika vormi või ankeedi sunduslikku täitmist. Ent valimiste eel lubasid liberaalid selle otsuse ümber lükata, taastada sundtäitmise. Nii tegidki.

Teisel mail teatas CBC, et 10. maiks on iga leibkond kohustatud täitma kas 10- leheküljelist küsimustikku või 36(!) leheküljelist (jube lühike ettehoiatusaeg!). See pole sugugi tahtevabaduse pooldaja, filosoofiliselt libertariaanlase lähenemine, kui esitada küsimus – miks on nii pikka ankeeti vaja täita? Mida nad ometi küsivad? Ning riik soovib, et seda elektrooniliselt täidetakse – paljud aga ei kas oma arvutit või ei usalda interneti turvalisust. Mõelgem, mitu skandaali on riigitasandil olnud privaatinformatsiooni kaotamisega ja mis on häkkimiste kaudu laiali levinud. Samuti jagab riik heldelt USAle reisijate kohta informatsiooni, mis on moraalselt vale. Õnneks on võimalik paluda paberile trükitud küsimustikku, kuid selleks peab ise nõudmise esitama, riik ei saada seda laiali. Mis on ka vale.

www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org Selle kuu lõpuks on maksumaksjale kohustuslik, et oleks tulumaksuvorm täidetud, Ottawasse saadetud, võlad kinni makstud. Ontarios elavale on eriti nöök McGuinty valitsuse juba aastaid tagasi kehtestatud salajane lõiv provintsi tulumaksus, mis teoreetiliselt läheb tervishoiule. See polevat aga nö maks, vaid „Health Premium". Sunduslik. Ja see on progresiivne maks – mida suurem sissetulek, seda rohkem peab maksma. Kas käid arsti juures või mitte, seda tuleb maksta, aga on hea teada, et vajadusel võetakse kvaliteetses haiglas vastu.

Paras iroonia on, et Ontario tervishoiuminister Eric Hoskins on ise arst – aga mitte kolleegide vastu sõbralik. Kärbib süsteemilt rahasid, mitte ainult sissetulekuid. Pidage meeles, et arst on iseseisev ettevõtja. OHIPilt saadud rahad ei arvesta detalidega nagu arsti enese sissetuleku tulumaks, kuludega nagu personal, üür, tarbed ja kindlustus. Pensioni ega hüviseid ei ole, vastupidiselt poliitikutele. Miks siis arste vihastada? Vananeva rahvastikuga peaks just raha tervishoiu poole suunama, mitte sealt võtma – eriti kui selleks on eri lõiv loodud.


Ärgem, valijad, ennast petkem, et Kanadas on elujõuline demokraatia. Või isegi tõhus ja tegutsev mitmeparteisüsteem. Paraku nagu USAs, on siin vaid kaks parteid mängus – nii föderaalselt kui pea iga provintsi tasandil. Ja kui nad pukki saavad, siis lubadused enam ei loe. Siiski parem kui totalitaarriigis, aga vahel palju ei puudu, kuna nördimust ei saa lihtsurelik esitada.

Mõnikord juhtub üllatusi – nagu Albertas, kui kümne aasta eest loodud Wildrose'i partei suutis opositsiooni jõuda. Nüüd aga on seal NDP valitsus. Seda kõike pärast 40 järjestikust aastat konservatiivide pukis olemist. Ja ka Saskatchewanis, kus loodi provintsi nimega partei ja peaminister Brad Wall on ülipopulaarne, võites ülekaalukalt hiljuti valija usalduse, pole seda traditsiooni hiljuti nähtud, et tuttav, isegi kui eriti ei istu, on parem kui võõras ja teadmatu.


Kanadas on teadagi kaks riigikeelt: prantsuse ja inglise keel. Vähemalt ühes peab tasemel toime tulema, et saavutada kodakondsust. Tolerantses riigis aga on üha enam näitajaid, et keelt ei tule selgeks õppida. Eeldada võib, et peamiselt majanduslikel, mitte humanitaarsetel kaalutlustel.

Võin julgusega ütelda: Je suis complètement bilingues. Nii nagu saavad paljud teisedki siin riigis. Québecis saaks isegi mõnda aega asja ajada, poes käia, pakendeid lugeda ja sisust aru saada, teejuhiseid küsida jpm. Aga kui inimene, kellele andsin mõista, et olen kakskeelne, piisavalt minuga aega viidab, saab ta aru, et vähemalt prantsuse keeles "bilingue" ma ei ole. Palju on koolipäevadel õpitust ununenud, noore mehena sain selles provintsis inglise keeleta päris viisakalt tegutseda.

Ning kui selline väljakutse oleks esitatud, siis kehitaksin õlgu ja täpsustaksin, et "anglais" ja eesti keel on need kaks keelt, milles suudan nii ennast suuliselt väljendada, kirjutada kui ka lugeda. Mis olevat kakskeelsuse definitsioon. Prantsuse keel on oskuskeeleks; saksa keeles tönkan veel kuidagi arusaadavalt ja siis on see peale mõnesaja sõna, lause erinevates maailma keeltes, mu lingvistiline piir. Polüglott ei ole, aga teades, et igale hingele meeldib, kui teda kas või ainult teretatakse-tänatakse emakeeles, on see inimlik respekti näitamine.

www.bombardier.comwww.bombardier.com
Põhja-Ameerika majanduskultuuris on mõiste, et kui firma on jõudnud domineerivaks ettevõtteks, siis vaevalt, et ta pankrotistub. Kohalikus keeles, too big to fail. Meie keeles: ettevõte on piisavalt oluline osa riigi majandusest, et riik astub ise enne toetavalt vahele, kui kõik muud võimalikud lahendusvariandid on kas kaalutud või katsetatud. Sest firma kas otseselt või kaudselt määrab ka riigi käekäiku. Otseselt oma toodangu müügi kaudu, kaudselt tööliste palkade, sealt järgneva ostuvõime, maksude maksmisevõime, ning muude rahaliste süstidega arvestades.

Nägime seda, kui viimane masu hirmutas rikkureid. Nende ahnus viis neid upakile, pangad ei suutnud nende võlakoormusi kanda. USA suured autofirmad, välja arvatud Ford, pidid valitsustele lootma, et neid pinnal hoida. Keegi ei küsinud, kas ametiühingute kõrged palgad, hüvised olid selle taga ega miks asepresidente Chrysleris ja General Motorsis oli üle mõistuse palju. Maksumaksja nö plekkis ahnuse kinni, kuna hiidfirmad olid nii suured, et neid ei tohtinud lasta hävingule. Mis ometi on vabaturu põhimõte. Kui konkureerida enam ei suuda, siis astugem või täpsemalt, langegem eest.


Monopolid eksisteerivad. Ja ikka kasutavad ära fakti, et turu domineerimine ainuvarustajana (elekter) või tänu vähestele konkurentidele, olemasolevale infrastruktuurile (telefoniteenused, televisioon kas kaabli või muu viisiga, näiteks satelliidi kaudu varustamine) võivad nad nõuda mistahes suurt sissetulekut kundedelt, kel pole mujale pöördumise võimalust.

Teoreetiliselt eksisteerivad riigis kontrollid, asutused, kes valvavad, et sellise lähenemisega tarbijat ei kuritarvita. Kanadas on ehedaks näiteks CRTC (iseseisev ühiskondlik/riiklik komisjon, mis reguleerib ja valvab raadio- ja telelevi ning telekommunikatsiooni, telefonisüsteeme, nii mobiilseid kui lauatelefoni varustavaid liine). Minevikus on CRTC-l olnud määrav mõjuvõim. Kes ei mäletaks, kui odav oli kodune telefon, kui vähe pidi maksma kaabeltele ühenduse eest. Kuid küberrevolutsioon on muutnud maailma plahvatuslikult – valik on suurem kui see, mida inimene saaks otsustada. Ja hinnad košmaarsed.


Eelmises päevikus sai kiidetud CRTC esimeest Jean-Pierre Blaisi, kes katsub kärpida ahnete firmade tiibu. Ei saa aru, kuidas Lõuna-Ontarios, kus vaid 5% elanikest on riigiloenduse järgi prantsuse keelt emakeele rääkijaina, on vaja kümmet riigi teises ametlikus keeles telejaama Belli odavaimas teenustepakendis. Tuleb küll Kanada kultuuri ja loovinimesi kaitsta, mida päris edukalt tehakse erinevate seadustega, aga arusaamatus oli selles, et riigi vahelesekkumine ei vähenda miljardäride ülbust.

Nöögiks ja näiteks. Märtsikuine telefoniarve saabus. Jälle hinnatõus. Belli käest lauatelefon maksab nüüd $57, ilma ühegi erividinata peale selle, mis lubab traadita ja nuppudele vajutada, selmet ratast keerata. Selline telefon on meil ka ikka olemas. Tavaline ühendus, võetud aastate eest, kui hinnad olid normaalsed, mobiiltelefone polnud teadagi olemas. Bell saab nii CRTC otsusele näkku naerda, monopol oskab ikka kundet koorida.

Foto: www.wikipedia.orgFoto: www.wikipedia.org
Jurisprudents on piisavalt keeruline osa tsiviliseeritud ühiskonnast. Selline, et paljusid asju, näiteks majaostu, ei saa läbi viia advokaadita. Kohtusse minnes, kas kaebajana või süüalusena samuti, lootuses, et kohtunik on erapooletu ja tunneb seaduse nüansse, minevikus langetatud otsuseid, põhikirja. Ning ei lisa otsusele enese värvingut.

Hiljuti on päris mitu kohtunikku luubi alla sattunud. Esimene küll surma tõttu, pärast USA Ülemkohtu staažikama liikme Antonin Scalia lahkumist asuti tema karjääri meedias lahkama. Konservatiivse ja nö originalismi kooli (põhikirjale põhinedes otsuseid langetades) silmapaistvaim jurist USAs sai, ennast mitte kaitsta võides, hurjutada vaskapoolsete kommentaatorite poolt. Scalia olevat olnud rassist ning paljugi muud, kui ta vaid terava tähelepanuga täitis väga nõudlikke kohustusi. Ju aitasid ta poliitilised vaated tippu tõusta, kuid andke andeks, talenti ja mõistust pidi tal vähemalt juura alal kõrgtasemel olema.

Barack Obama oli esimene nimekas poliitik, kes suutis sotsiaalmeedia kaudu rakendada laialdast rahulolematust USA status quo'ga. Kas ta vääris Nobeli rahuauhinda selle tõttu? Kuna tuleb tunnistada, et ta saavutused pole just sellised olnud, mis ta asetaks presidentide panteoni, rahvuskangelaste hulka. Ka nobelistide nimistusse asetaks teda vaid vähesed.

Obama ametiaeg on täis saamas ja enam kui seitse aastat pärast ta nooremate valijate tähelepanu tabamist infoilma kaudu, on palju muutunud. E-post on tavaliselt vaid dokumentide saatmiseks või sõpradele kirjutamiseks, kui oled teatud vanuses. Noored aga ainult tekstivad, elavad Palgeraamatus, twitterdavad, instagrammivad, snapchativad, linkedinnivad ja harva võtavad vaevaks vanematega telefoni teel ühendust pidada. Tulemuseks on see, et vanemad peavad noorte maailmaga kohanema. Kui tihti on kuulda allmaaraudteel, kuidas noored naeravad kellegi isa tobeda ja kohmaka teksti üle, isegi raamat on sellistest apsudest kirjutatud.

"Canada 150 Give Back""Canada 150 Give Back"
Võõrsil elavale eestlasele, vaatamata sünnimaale, on isamaalisus suhteliselt lihtne mõiste. Eesti on südames, sügaval. Asukoha- või sünnimaa tavaliselt ei ole niivõrd tugeva emotsionaalsusega seotud, küll aga intellektuaalselt, seda peamiselt tänus, et elatakse turvalises riigis. Vahel löövad isegi tugevamad tundepuhangud valla, näiteks kui Vahtralehemaa jäähokikoondis Vene meeskonda nende oma territooriumil taliolümpial otsustavalt võidab, neli aastat pärast seda, kui Kanadas samuti kullaga kroonitud. Kuid Kanada aastapäeval on vaevalt rinnus sama tunne kui 24. veebruaril.

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

''Enjoy the first online concert in Estonian Music Week's series ''Memories of Home'' featuring Toronto's own Tiina Kiik and Tuuli...

FOTOD - Sini-must-valge Kanada EV103 auks

FOTOD - Sini-must-valge Kanada EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a värvusid Kanadas mitmed tuntud maamärgid EV103 sünnipäeva auks sini-must-valgeks. Trikoloori vä...

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel maamärkidel

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel ma…

Niagara Falls – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) on organiseerinud Niagara kose rahvusvärvidegakaunistamise Eesti Vabariigi 103...

Niagara Falls to be lit blue, black and white for Estonian Independence Day

Niagara Falls to be lit blue, black and white for Estonian Independence Day

The Estonian Central Council in Canada has organized the lighting of Niagara Falls in blue, black and white to commemorate the 103...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Avatud on väliseesti arhiivinduse toetuste taotlusvoor 2021

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetus…

On võimalik taotleda toetust väliseesti kultuuripärandi kogumisele ja kättesaadavaks tegemisele suu...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

 Igal aastal on Eestis aasta lind ja loom. Isegi aasta puu ja seen! 2021 Eesti aasta lind on K...

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Raekoja poodiumil EV103 auks

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Raekoja poodiumil EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a heisati taas Toronto raekoja poodiumil sini-must-valge lipp et tähistada Eesti Vabariigi 1...

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Eesti Maja, Ehatare ja Tartu College'i ees

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Toronto Eesti Maja, Ehatare ja Tartu College'i ees

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a heisati Eesti Vabariigi 103. aastapäeva auks sini-must-valged lipud ka Torontos Eesti Maja, Eha...

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Hamiltoni raekoja poodiumil EV103 auks

FOTOD - Eesti lipp lehvimas Hamiltoni raekoja poodiumil EV103 auks

Kolmapäeval, 24. veebruaril 2021.a lehvis Hamiltoni raekoja poodiumil Hamiltoni Eesti Seltsi korraldusel sini-must-valge lipp tähi...

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks

Vabariigi aastapäev liidab meid rõõmus ja mures. Ta liidab meid ühise mineviku meenutustega ja tuleviku soovidega. Ta liidab meid ...

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõbrad!

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõbrad!

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas nimel soovin kõigile eestlastele Kanadas ja mujal ning meie toetajatele ja sõpradele head vabariigi ...

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: FOTOGALERIID/VIDEO - EV100 auks lipu heiskamine ja juubelipidustused Torontos Nathan Phillips Square’il

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: FOTOGALERIID/VIDEO - EV100 auks lipu he…

Meenutame Laupäeval, 24. veebruaril 2018.a Torontos Nathan Phillips Square’il EV100 auks toimunud pidulikku lipu heiskamist ja juu...

Congratulations on Estonia's Birthday!

Congratulations on Estonia's Birthday!

To our dear friends in the Estonian Community,Palju õnne sünnipäevaks, Eesti!Best wishes on Estonia’s 103rd Birthday!Daudz Laimes!...

Quo vadis, eestlus?

Quo vadis, eestlus?

Eestlased läbi aja on olnud ohustatud liik. Neid on vähe ja neid on raske leida (samas on nad igas sadamas), aga nad pakuvad maail...

Marcus Kolga: Canada must get serious about targeting Putin's circle with Magnitsky sanctions

Marcus Kolga: Canada must get serious about targeting Putin's circle with Magn…

Six years after Russian opposition leader Boris Nemtsov was assassinated, Ottawa has made scant use of the laws he desperately wan...

Listen: Understanding Russia’s anti-democracy crackdown with Marcus Kolga and Vladimir Ashurkov

Listen: Understanding Russia’s anti-democracy crackdown with Marcus Kolga and …

The world has followed closely the attempted assassination via poisoning, recent arrest, and now conviction of Russian anti-corrup...

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid peavad Hiina 17+1 lähenemise otsustavalt tagasi lükkama

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid peavad Hiina 17+1 lähenemise otsustaval…

Hiina valitsuse rahastatud suured taristuprojektid võivad tunduda ligitõmbavad, kuid nendega kaasnevad pikaajalised kulud riigi ju...

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

The allure of doing business with one of the world’s largest economies is massive. Chinese financing, development and infrastructu...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 7 - 19. veebruar 2021 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 6 - 12. veebruar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 5 - 5. veebruar 2021 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 4 - 29. jaanuar 2021 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.
Avatud on väliseesti arhiivinduse toetuste taotlusvoor 2021

Avatud on väliseesti arhiivinduse toetus…

On võimalik taotleda toetust väliseesti kultuuripärandi kogumisele ja kättesaadavaks tegemisele suu...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

Aasta/linnu joonistus/võistlus!

 Igal aastal on Eestis aasta lind ja loom. Isegi aasta puu ja seen! 2021 Eesti aasta lind on K...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited (2)

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

EKKT ja VEMU kutsuvad akvarelli-õpituppa

EKKT ja VEMU kutsuvad akvarelli-õpituppa

2020. aastal korraldas Eesti Kunstnike Koondis Torontos (EKKT) oma liikmetele akvarelli-õpitoa, mid...

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eestis 2021

Noorte rahvuskaaslaste keelelaagrid Eest…

Välismaal elavad eesti päritolu noored on oodatud ka sel aastal Eestisse eesti keele ja kultuuri la...

VEMU tõlkevõistlus

VEMU tõlkevõistlus

Väliseesti Muuseum (VEMU) koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanduse Teabekeskusega kuuluta...

Alates detsembrist ootame Kanada eestlasi vastama väliseesti koolipärimuse küsitlusele

Alates detsembrist ootame Kanada eestlas…

Väliseesti Muuseum Torontos ja Eesti Kirjandusmuuseum Tartus kuulutavad alates 1. detsembrist ...

The Society of Estonian Artists in Toronto is proud to announce the KALEVIPOEG (Son of Kalev) ART CONTEST

The Society of Estonian Artists in Toron…

Kalevipoeg (Son of Kalev) is an Estonian epic poem written by Friedrich Reinhold Kreutzwald in 1853...

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’…

The allure of doing business with one of the world’s largest economies is massive. Chinese financin...

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

EV 103.a. virtuaalne tähistamine pühapäeval, 21. veebruaril Käesoleval aastal meie ei saa koos heis...

FOTOD - Linnud lumes

FOTOD - Linnud lumes

Talvel on linde lihtsam fotodele tabada kuna puud on raagus ja lehti ei ole millede varju linnud pe...

Juhtkiri - Vaimusilmas

Juhtkiri - Vaimusilmas

Nii mõnigi meist on viimasel aastal mitte arvutiekraani taha olnud liimitud, vaid neid leitud tunde...

Estonians in Space

Estonians in Space

In 1962, the Estonian town of Põltsamaa, in Jõgeva county, produced the first metal tubes of space ...

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas eas kui Eesti Vabariik 103!

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas …

Tehnikateaduste doktor, optilise elektroonika professor emeritus ENDEL UIGA. Teadlane, leiutaj...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

Language Lounge: the Enthusiasm for Uralic Languages Persists Today

Language Lounge: the Enthusiasm for Ural…

It's a commonly referenced fact that the Estonian language belongs to a different language family; ...

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Elame tõepoolest kummalistel aegadel, mil paistab valitsevat kui mitte ohmudekari, siis tulevikule ...

Beethoven ja Kotzebue

Beethoven ja Kotzebue

Estonia kontserdisaalis oli 12. veebruaril kultuurilooliselt äärmiselt põnev kontsert, mida dirigee...

EFC Scholarship - Kaili Vesik

EFC Scholarship - Kaili Vesik

Kaili Vesik is one of 2 Estonian-Canadian graduate students who received a 2020 EFC Scholarship wit...

Meet the New MES President Grete Mugu

Meet the New MES President Grete Mugu

Grete Mugu was born in Tõrva in southern Eesti. At the age of 19 she moved to Germany in order...

Estonian-Canadian experience inspires writers in the EFC Short Story Competition - In case there was any doubt, Estonians really are creative.

Estonian-Canadian experience inspires wr…

When everyone found themselves at home without the usual activities, the Estonian Foundation of Can...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Jeesus - kiusatuste võitja

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8bMe oleme elamas kat...

Growing deep roots; growing Seedrioru’s future!

Growing deep roots; growing Seedrioru’s …

The Co-vid 19 virus has wreaked havoc and has reached all corners of our world, but with every cata...

MÄRKMIK - Looduse peegel

MÄRKMIK - Looduse peegel

Sini-must-valge värvikombinatsiooni idee sünd leidis aset 29. septembril 1881. aastal Tartus, ,,Vir...

Liulask balli asemel

Liulask balli asemel

Tänavu saab Eesti Vabariigi 103. aastapäeval tõmmata uisud jalga ja lasta koeral end tõmmata mööda ...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

What fresh hell is this?

What fresh hell is this?

Such an appropriate phrase for our troubled and confusing times. It was coined by the poet and soci...

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osaliselt Eestis

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osal…

BLINDSIDE James Patterson ja James O. Born. 2021, pehme köide Maailmakuulsate kirjanike James Patt...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

Meelelahutust: Volli veste - Priius, kallis anne

Meelelahutust: Volli veste - Priius, kal…

Jõmpsikana ei osanud hinnata seda, et olen eestlane, et meil om oma Wabariik, oma erakordne keel ja...

Language Lounge: What Fuels Estonian Multilingual Abilities?

Language Lounge: What Fuels Estonian Mul…

On a map created by Czech data scientist Jakub Marian, the average number of languages spoken by ci...

IEC Project Update #89 - Donor profile: Raivo and Anne-Mari Remmel - Increased donation helps ignite a bright future for Estonian community

IEC Project Update #89 - Donor profile: …

When Raivo and Anne-Mari Remmel think of the next generation of Estonians, they envision a flame bu...

Eesti Elu Nr. 7 - 19. veebruar 2021 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 7 - 19. veebruar 2021 - DI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 19. veebruari 2021.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest.&n...

OMNI Introducing the 2021 OMNI Scholarships

OMNI Introducing the 2021 OMNI Scholarsh…

About the Scholarship:The OMNI Scholarship Program invests in third-language journalism talent and ...

In memoriam: Lehti Merilo - 02.07.1929–17.02.2021

In memoriam: Lehti Merilo - 02.07.1929–1…

Meie seast on lahkunud eestluse hoidja ja rahvakultuuri arendaja USA läänerannikul Portlandis, Leht...

FOTOD - Hoki mängu tiikidel ja soodel

FOTOD - Hoki mängu tiikidel ja soodel

Ajalooliselt, kanadalased on mänginud hokit tiikide ja soode peal talvel kui ilm on küllalt külm. S...

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Perepäev

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Perepäev

Vaadake Toronto Vana-Andrese koguduse perekonnapäeva jumalateenistust ja muusikalist osa eelsalvest...

In memoriam: Taavo Virkhaus 1934-2021

In memoriam: Taavo Virkhaus 1934-2021

Kolmapöeval, 10. veebruaril 2021.a lahkus dirigent ja helilooja Taavo Virkhaus. Taavo Virkhaus sünd...

Virtuaalne Küünlapäev 2021 Zoomis

Virtuaalne Küünlapäev 2021 Zoomis

Pühapäeval, 7. veebruaril 2021.a kell 14.00 istus 65 eesti naist Toronto akadeemilistest organisats...

OTTAWA TALVEFESTIVAL WINTERLUDE 2021

OTTAWA TALVEFESTIVAL WINTERLUDE 2021

Selleaastane talvefestival Winterlude Kanada pealinnas Ottawas kutsub huvilisi kogu maailmast osa v...

Direct from Producer to Consumer Food Networks in Estonia

Direct from Producer to Consumer Food Ne…

If in your travels you ever make your way across the Suur väin (“Suur Strait”) on the ferry fr...

From the Archives: Estonia's Armoured Train Division

From the Archives: Estonia's Armoured Tr…

It's understandable how, for some, history can be a daunting subject to delve into if you don't kno...

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendiaadid - Kaili Vesik

Eesti Sihtkapital Kanadas 2020. stipendi…

Kaili Vesik on üks kahest Kanada Eesti teaduskraadi üliõpilasest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiu...

Table set for *lume/palli/supp*

Table set for *lume/palli/supp*

"Laud on kaetud!" writes jewellery artist Ülle Mesikäpp from her home in the Tallinn suburb of Nõmm...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev – sini-must-valge Kanada olulistel maamärkidel

24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev…

Niagara Falls – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) on organiseerinud Niagara kose rahvusvärvidegak...

Niagara Falls to be lit blue, black and white for Estonian Independence Day

Niagara Falls to be lit blue, black and …

The Estonian Central Council in Canada has organized the lighting of Niagara Falls in blue, black a...

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastapäevaks

Laas Leivat: Eesti Vabariigi 103. aastap…

Vabariigi aastapäev liidab meid rõõmus ja mures. Ta liidab meid ühise mineviku meenutustega ja tule...

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõbrad!

Kairi Hemingway: Kallid kaasmaalased, sõ…

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas nimel soovin kõigile eestlastele Kanadas ja mujal ning meie toetajate...

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: FOTOGALERIID/VIDEO - EV100 auks lipu heiskamine ja juubelipidustused Torontos Nathan Phillips Square’il

ISESEISVUSPÄEVA MEENUTUS AASTAST 2018: F…

Meenutame Laupäeval, 24. veebruaril 2018.a Torontos Nathan Phillips Square’il EV100 auks toimunud p...

Congratulations on Estonia's Birthday!

Congratulations on Estonia's Birthday!

To our dear friends in the Estonian Community,Palju õnne sünnipäevaks, Eesti!Best wishes on Estonia...

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

VIDEO - EV 103.a. virtuaalne tähistamine

EV 103.a. virtuaalne tähistamine pühapäeval, 21. veebruaril Käesoleval aastal meie ei saa koos heis...

FOTOD - Linnud lumes

FOTOD - Linnud lumes

Talvel on linde lihtsam fotodele tabada kuna puud on raagus ja lehti ei ole millede varju linnud pe...

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Ühine janu kustutamine Kristiina Ehiniga

Praegusel pandeemia ajal tasub meeles pidada rahvatarkust ,,elu on võitlus, mida võitlema peab“, et...

EFC Scholarship - Kaili Vesik

EFC Scholarship - Kaili Vesik

Kaili Vesik is one of 2 Estonian-Canadian graduate students who received a 2020 EFC Scholarship wit...

Estonian-Canadian experience inspires writers in the EFC Short Story Competition - In case there was any doubt, Estonians really are creative.

Estonian-Canadian experience inspires wr…

When everyone found themselves at home without the usual activities, the Estonian Foundation of Can...

Growing deep roots; growing Seedrioru’s future!

Growing deep roots; growing Seedrioru’s …

The Co-vid 19 virus has wreaked havoc and has reached all corners of our world, but with every cata...

Notice of Annual Meeting Northern Birch Credit Union Limited

Notice of Annual Meeting Northern Birch …

Wednesday, March 10th, 2021 at 7:00 PMAdmission begins at 6:00 PMTo be held electronically via Zoom...

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern Birch Credit Union Limited

Teade aasta peakoosoleku kohta Northern …

Kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 19.00Osalejad võivad liituda alates kell 18.00Toimub elektroonil...

IEC Project Update #89 - Donor profile: Raivo and Anne-Mari Remmel - Increased donation helps ignite a bright future for Estonian community

IEC Project Update #89 - Donor profile: …

When Raivo and Anne-Mari Remmel think of the next generation of Estonians, they envision a flame bu...

OMNI Introducing the 2021 OMNI Scholarships

OMNI Introducing the 2021 OMNI Scholarsh…

About the Scholarship:The OMNI Scholarship Program invests in third-language journalism talent and ...

FOTOD - Hoki mängu tiikidel ja soodel

FOTOD - Hoki mängu tiikidel ja soodel

Ajalooliselt, kanadalased on mänginud hokit tiikide ja soode peal talvel kui ilm on küllalt külm. S...

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Perepäev

VIDEO - Vana Andrese kogudus - Perepäev

Vaadake Toronto Vana-Andrese koguduse perekonnapäeva jumalateenistust ja muusikalist osa eelsalvest...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Quo vadis, eestlus?

Quo vadis, eestlus?

Eestlased läbi aja on olnud ohustatud liik. Neid on vähe ja neid on raske leida (samas on ...

Marcus Kolga: Canada must get serious about targeting Putin's circle with Magnitsky sanctions

Marcus Kolga: Canada must get serious ab…

Six years after Russian opposition leader Boris Nemtsov was assassinated, Ottawa has made ...

Listen: Understanding Russia’s anti-democracy crackdown with Marcus Kolga and Vladimir Ashurkov

Listen: Understanding Russia’s anti-demo…

The world has followed closely the attempted assassination via poisoning, recent arrest, a...

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid peavad Hiina 17+1 lähenemise otsustavalt tagasi lükkama

Nathan Law, Marcus Kolga: Balti riigid p…

Hiina valitsuse rahastatud suured taristuprojektid võivad tunduda ligitõmbavad, kuid nende...

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’s 17+1 Approach

Marcus Kolga: Baltics Must Reject China’…

The allure of doing business with one of the world’s largest economies is massive. Chinese...

Juhtkiri - Vaimusilmas

Juhtkiri - Vaimusilmas

Nii mõnigi meist on viimasel aastal mitte arvutiekraani taha olnud liimitud, vaid neid lei...

Estonians in Space

Estonians in Space

In 1962, the Estonian town of Põltsamaa, in Jõgeva county, produced the first metal tubes ...

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas eas kui Eesti Vabariik 103!

Usutlus mehega, kes on niisama väärikas …

Tehnikateaduste doktor, optilise elektroonika professor emeritus ENDEL UIGA. Teadlane...

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Kanada päevik - Tobeduse tipp

Elame tõepoolest kummalistel aegadel, mil paistab valitsevat kui mitte ohmudekari, siis tu...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

EMW Memories of Home Online Concert with Tiina Kiik & Tuulikki Bartosik

EMW Memories of Home Online Concert with…

''Enjoy the first online concert in Estonian Music Week's series ''Memories of Home'' feat...

Language Lounge: the Enthusiasm for Uralic Languages Persists Today

Language Lounge: the Enthusiasm for Ural…

It's a commonly referenced fact that the Estonian language belongs to a different language...

Beethoven ja Kotzebue

Beethoven ja Kotzebue

Estonia kontserdisaalis oli 12. veebruaril kultuurilooliselt äärmiselt põnev kontsert, mid...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Timo Lige - Jeesus - kiusatuste võitja

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8bMe oleme e...

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osaliselt Eestis

Põnevusraamat, mille tegevus toimub osal…

BLINDSIDE James Patterson ja James O. Born. 2021, pehme köide Maailmakuulsate kirjanike J...

Language Lounge: What Fuels Estonian Multilingual Abilities?

Language Lounge: What Fuels Estonian Mul…

On a map created by Czech data scientist Jakub Marian, the average number of languages spo...

NGO HomeComing invites you to an Estonian language and culture immersion camp!

NGO HomeComing invites you to an Estonia…

HomeComing (Lõimeleer) is a summer camp that connects young Estonians living abroad and th...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Algamas on paastuaeg

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Algama…

Jeesus ütles oma jüngritele: „Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõ...

MTÜ Lõimeleer kutsub eesti keele- ja kultuurikümbluslaagrisse!

MTÜ Lõimeleer kutsub eesti keele- ja kul…

Lõimeleer on suvelaager, mis ühendab väliseesti noori ja peresid ning Eestiga seotud mitme...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo