Logi sisse läbi:
Kargu KarlaKargu Karla
Ega ma’nd endast ei kõnele ega oma ütelusi ülista. Vana ma olen muidugi, see on kõigile teada, aga rahvas ma vist ikke enam ei ole. Minusuguste kohta käib see muistne laulusalm, et ’ei tal olnud amba pulka, ei ta sündind rahva ulka.’ Sellepärast on minu ütelused kah kõik ammu üteldud. Aga kunagi oli aeg, kus neid kuulati ja vahel isegi mäletati.

Oh seda elatand inimese edevust küll! Just kuulutasin, et endast ei kõnele, aga kellest muust siin praega jahvatan? Nojah, ütelda mul miskit ei ole, aga mõtelda ikke on, egas mõte kuskile mõlki jäta ega kellegi kuklakarvu krussi keera. No ma mõtlen nende vanarahva üteluste peale, mis kõik pidada tarkust täis olema. Aga kas ikke on?

Üks ütlemine käib nii, et uudisimu teeb vanaks. Kui see peaks tõsi olema, siis ainult poolenisti. Imu ei tee küll kedagi vanaks. Niikaua kui inime imustab, on ta noor. Uudis võib küll vanaks teha, selle vasta ma ei vaidle. Kui ma kuskilt kuulen vai lehest loen, kuda Eesti rahvajuhid pingutavad, et oma maad muhameetlastega üle ujutada, siis saan aru küll, et aeg on minust kaarega mööda läind. Mina mäletan neid aegu, kui meil ristirüitlitele kaigaste ja kurikatega vasta mindi.

Kargu KarlaKargu Karla
Nisukest asja pole küll enam kaua aega juhtund, aga ükspäe, näe, juhtus. Juhtus sedasi, et lasin end tiivanile lösakile – mis minusugusel muud teha on – ja silm vajus kinni. No vajus kinni, vajus kinni, mis sellestki, aga vat kinnise silmaga näeb inime nisukesi asju, mida lahtise silmaga kunagi ei näe. Ei usu, et olemaski on, aga magades näed ja usud kah. Unine inime usub kõike: et maakera on kandiline, et elevant elab puu otsas, et poliidik kõneleb õigust ja et kaks korda kaks on kakskümmend viis.

No mina trehvasin kinniste silmadega nägema, et mu kadund isa tuli mulle sealt pimeda piiri tagast külla. Võiks ju arvata, et see peris kena, ometi keski, kellega saab kõnelda. Kaua pole näind, uudiseid mõlemal kuhjaga. Aga vanamees, risu, oli kiusu täis ja akkas oopis minu kallal norima. Ühtepidi arusaadav – sealpool pole peale magusa rahu ja ingli tiibade kahina midagi. Tuleb tuju tülitseda, mine aga maa peale tagasi.
No siin ta oli oma riiuimuga, kohe minu kallal oma ainukest järgijäänd ammast teritama ja tühjast tüli tekitama. Akkas pärima, et no millega sa poiss siis nüid tegeled peale põõnutamise ja pudrusöömise. Et kas ühis konnale kudagi kasulik kah oled? No muidugi olen, ega ma kurg ole, et konnale kahjulik vai nii. Mina poetan tarku sõnu valge papri peale, saadan seitungitegijatele ja nemad panevad lehte.

Kargu KarlaKargu Karla
Ükspäe juhtus meie telehvon tirisema ja Kata juhtus toru krabama. Kuulas, küsis, et keda ja kuulas uueste ja siis andis toru õlgu kehitades mulle. Ütles, üks ull küsib ärra Karlat. Mul kohe kihvatas, et kas inime peab siis kohe ull olema, kui mind ärraks kutsub. Kata ise proovib kah vahel proua olla, no kuda ta ilma ärrata ikke prouaks sai. Toru sisse ütlesin küll lihtsalt, et Karla kuuleb. Noore mehe ääl küsis arglikult, et kas ärra Karla. Vastasin, et ärra võite ära kah jätta, kui seltsimeest asemele ei pane, aga Karla on kõrvapidi kõnetraadis küll.

Poiss kogeles ja vabandas, ütles, et tema nimi on Peeter Põmmpea ja otsib tarka inimest. Keski oli talle üteld, et targemat kui ärra Karla ei ole siinpool Emajõge olemas. No mina ei tea siit kaugelt ütelda, kummal pool Emajõge ma täpselt elan, aga jutt oli mu suulaele magus, ütlesin, et olete õige numbri valind, noor inime. Antke ainult teada, kuidas ma võin teile kasulik olla.

Poiss akkas seletama, et temal oli juhtund õnnetus. Oli autu kraavi ajand ja nüid politsei muutkui süidistab, et tema on ooletu sohver. Aga tema ei ole sugusummagi ooletu, süidi oli libe tee. No kuda seadusemehed ometi sellest aru ei saa. Kas ärra Karla ei oskaks aidata, kudamoodu seda nendele selgeks teha.

Kargu KarlaKargu Karla
Küll on äda, kui inimesed vanaks jäävad. Võtame näituseks sellesama Ärmani, kes mul ikke külas käis ja uudiseid tõi, aga vot enam ei näita nägu. Ega me pahuksis ei ole ega kedagi, aga mees ei viitsi enam oma kontisi liigutada ega meile tulla. No jumal tänatud, iimeili ikke veel saab saadetud. Just andis selle hinterneeduse kaudu mulle teada, at Mari-Juhanna on nüid seadusega lubatud ja isegi kui postimehed peaksid treikima akkama, pott tuuasse ikke kohale.

No nisukesest uudisest on mul sama palju kasu kui pimedal pildialbumist. Nii kaua kui minul oma Kata on, pole mul Mari ega Juhannat kumbagi vaja, tehku nad seadusi misukesi tahvad. Ja kui on Kata, siis on ka pott ja potis podisevad paksud kapsad vennaihuga kenaste segamini. Postiljonid võivad minu poolest igavesti treikima jääda. Peale arvete ja reklaami nad midagi ei too. Eesti lehe toovad ainult siis, kui püssiga ähvardamas käid. Vahel on nisuke tunne, et oleks suurestükki vaja.

Aga siis akkas aju sügelema, et äkiste Ärman kõneleb tähendamise sõnade kaudu nigu vana aja prohvet. Mõtelsin, et kõlistan talle, aga ei taht jälle poisile nisukest muljet jätta, et vanameheköbi ei taipa. Kõlistasin oopis Vollile – teate küll seda Vabarna vahmiili võsu – ja vat see oli täitsa poiss, tuli. Näitasin talle seda iimeili ja küsisin, kas tema mõistab sealt miskit tarka välja lugeda.

Kargu KarlaKargu Karla
Mina pagesin noorest peast oma kodumaalt ära võersile, sest organid ei last rahulikult elada. Nõukogude organid olid nisukesed, et muutkui käsutasid ja kamandasid, mina ei mõist oma asju kudagi nende kamandu järgi seada. Aga nüid vanast peast olen akand aru saama, et mujal tuleb kah ikke organite perra elada. Mõnega on asi lihtne, mõni vajab organiseerimist.

No üks sisemine organ, mis ennast alati meelde tuletab, on see, mis lastelaulus tegi põnnadi-põnnadi. Kui see täis läheb, siis ei aita muud kui tuleb tühjaks lasta. Siis on tükk aega rahulik olla, kuni jälle täis läheb ja tühjendamist vajab. Sel tühjendamisel on talvisel ajal veel see lisapoonus, et kui tühjendamise koha peal lumi ära sulab, siis tead, et oled veel noor inime.

Teine organ tegi lastelaulus tuks-tuks-tuks ja see läheb kah vahel täis, aga vat seda pole kuskile tühjaks lasta. Ei tasugi, sest tühja südamega ei saa miskit korda saata ja täis südamega võid asja ära rikkuda. Tuleb organiseerida, elada nii, et tuksumine käib parajas rütmis, siis läheb kõik ästi.

Kargu KarlaKargu Karla
Mina olen juba selles eas, kus kõik kuud on ühesugused. Vanasti olid mõned pikad ja igavad, nüid on lühikesed kah igavad. Aga kõik puud ei ole ühesugused. Mõned on küll kogu aeg mehised ja okkalised, aga teistel on eblakate naiste vigurid külles – enne talve ajavad oma pealmised ilbud maha ja lõdisevad mitu kuud aluspesu väel, kuni viimaks tüdivad ja tõmbavad uue eleda undruku selga. No naisterahva loogika, noh – mees talitaks vastapidi.

Kuudega on mul nõnna palju ühist, et minu jutt on kah igav. Kolad küll riiulid läbi, kus need vingemad vürtsid reas, aga keel ei tee enam pipra ja piparmündi vahet, vaatad ja paned kõik tagasi. Ei julge ka üle soolata ja jutt jääbki magedaks. Aga sel kuul paistab, et mul on puudegagi ühist: puud läksid lehte ja minu lora läheb kah lehte. Nii et siis kõigele lisaks on mu jutt veel natuke puine.

No tühja kah – Karla jutt on puine, Peipsi kiisk on luine, aeg on jaanikuine, lind on laulusuine! Oi sa jeerum, kus tuli äkiline riimirünnak! Kui laseks õige sama rada pidi edesi, vast jõuab kuskile välja. Olümpuse arjale vist mitte, aga minu eas on mõisa kardulakuhi kah küllalt kõrge, ole ainult mees ja roni.

Kargu KarlaKargu Karla
Oi, ead inimesed, ärge nüid kohe pääliskirja perra arvake, et mul endal see viimane veerand käes ja kohe kongilöögil akkab matuserong kabeli poole liikuma, Karla kummuli kirstus. Pole ühti! Kuivatage aga krokutilli pisarad ära ja võtke sibul taskuräti sehest välja, et neid juurde ei tuleks ja põske kriimuliseks ei teeks.

Mina ei kõnele täna ültse surmast ega suremisest, vaid elust ja elamisest. Ja peategelane ei olegi mina ise, see kirjatükk ei ole autupiukrahviline (Ärman käskis sedasi kulduurselt ütelda). Minu jutu kangelane on see veike vabariik Läänemere serva peal, kes talvel sada aastat vanaks sai ja nüid järelsünnipäeva pidama akkab. Et see sünnipäev on langend nisukesele nirule ajale, kus kõik antvärgid ja muidu atsakamad inimesed on Simku ääres kottitsas pässi püidmas, siis tuleb minul aktuse kõne pidada. See on tegelikult ästi plaanitsetud. Aktust ei peetagi, minu kodukootud kõne kleebitasse seitungisse ja sellele järgnev kõrvulukustav aplaus kellegi kõrvu ei ulatu. Kodaniku kohus on täidetud ja elu lonkab edesi.

Kargu KarlaKargu Karla
On aga jälle aeg Võidupüha pühitseda ja asunikul kork maha kruvida, mis mekki sa sest võidust kuiva suuga ikke tunned. Aga kellega sa pühitsed? Omaealised puha kadund. Kes pole veel läind, see pakib kohvreid ja kratsib kukalt, et ei tea, mida sinna pimeda piiri taha kaasa võtta. Võtad vale asja, tolliamet konhviskeerib ära ja kellele sa kaebad.

Mina ise ei lähe küll kuskile. Kutset pole tuld ja vabatahtlikult ei lähe. Viimasesse sõtta läksin ja olen selle eest enam kui seitsekümmend aastat urjutada saand, aitab mulle. Ja et mind on siia ripakile jäetud, ega ma sellest miskit äbi ei tunne. Pole minu süi, et neil seal peakortelis raamatupidamine segi on. Ühel päeval tuleb revident sisse ja siis praavitatasse see viga kähku ära. Siis on nii kiire minek, et pole aega karkusigi kaasa võtta.

Aga nii kaua kui ma veel siin maakamaral ringi ukerdan ja oma Kata keedetud putru söön, on Võidupüha minule püha. See oli püha võit, mis seal Võnnu all saavutati, kui landesveer lombakaks löödi. Minul on sellega ühenduses veel veike isiklik side kah. Vata siis oli kindel, et see meie oma riik jääb ikke püsima. Jäi püsima, mõisamaad jaotati eesti rahva vahel ilusti ära ja siis tekkis Eestimaale uus seisus, asuniku seisus. Neid maatükkisi andis valitsus nendele meestele, kes seda püha sõda pidasid, mis püha võiduga lõppes ja kirikukellad üle maa elisema pani. Minu vanamees oli üks nendest ja kui tema kustus, sai minust sellesama asunikutalu peremees ja perekonnaisa. Ega minu Kata ei oleks popsipoisile läind, tal oli kah oma uhkus sehes.

Need asunikud olid tublid mehed, ega nemad suure talu peremeeste ees silmi maha löönd ega küiru selga ei tõmmand. Nemad olid oma sõda pidand ja võidu saavutand, nüid näitasid, et oskavad oma talu kah pidada. Viina võtsid nad mõõdukalt ja sellepärast akkas rahvas veikest viinapudelit asunikuks kutsuma, suur oli riigivanem.

Nojah, aga nüid pole enam Eestimaal asunikutalusi ega asuniku seisust. Koloosid äävitati ära nigu mõisadki, aga koloosnikud läksid linna, maal pole miskit peale akata. Naljakas – see Võnnu, kus see kuulus lahing löödi, oli oopis Lätimaal. Ja kui nüid mõni Eestimaa mees tahab selle mälestuseks asunikku lahti lüia, siis ta läheb ja ostab selle kah Lätimaalt, Eestis on liiga kallis.


Kargu Karla
Kargu KarlaKargu Karla
No kujutad sa ette, Ärman võttis kätte ja tuli ükspäe jälle minu poole. Kassa tead, poiss akkab vanaks jääma. Vanasti ei läind nädalit mööda, kui muutkui kõndis sisse ja siis arutasime neid maailma asju Iidamast ja Aadamast peale. Nüid ei näita nägugi. Einoh, vana mis vana. Vai peab äkki mind vanaks? Mine sa tea. Ükskõik, aga meile ta tuli ja kohe akkas küsima.

Põrutas kohe nigu kaherautsest, et Karla, kas sul mõni vana ajaloo raamat kah alles on. Ma tahaks midagist kontrollida. Mina vasta, et mis ajaloo raamatut sulle vaja on. Mina olengi see ajalugu ja sinu ees olen ma alati old lahtine raamat, pole vaja kaant kergitada ega lehe keeramiseks näppu niisutada. Muutkui küsi ja mina annan õige vastuse, kui ainult pole tegemist lähiajalooga. Mis Kata ommikuks süia tegi, seda ma ei mäleta, aga palju mehi esimese ilmasõja aegu Augustoovi metsa all surma sai, seda tean täpselt.

Poiss ütles, et tema nii kaugele tagasi ei kipugi, et kardab Augustoovi metsa ära eksida, teda uuvitab oopis Eesti riigi piir ja just see Venemaa poolne. Et seal paistab midagi sassis olevat. Et keski ei tea täpselt, kuhu see piir kunagi tõmmati ja miks seda uuesti tõmmata tahetasse. Et mis asi see Tartu rahu on ja miks sellega rahule ei jääda. Et rahvas räägib üht, president teist, kas Karla ei võiks kõnelda kolmandat ja nii, et kõik aru saaksid.

Einoh, miks ma seda ei mäleta. Sarajeevust akkas sõda ja Tartus tehti rahu, vähemalt meie jaoks. Aga poisile seda seletada oli raske ja ausalt öelda, mu oma pea kah enam ästi ei võta. Ärmanile ütlesin sedasi, et see on täitsa ükstapuha, kuhu see piir tõmmata ja mitu lepingut teha, Puutini Venemaa ei oska piiri pidada ega lepi ühegi lepinguga. Tema on oma piiri juba ammu tõmmand, see jookseb teiselt poolt Vilsandi saart. Kõik, mis sealt ida poole, käib tema impeerijummi alla. Tema saabas on seda juba talland ja see määrabki piiri.

Poiss jäi mõttesse ja kontrollis siis mu keokraahvijat. Küsis, kas on tõsi, et Eesti kõige läänepoolsem saar on Loonalaid. Vastasin, et minu kooliajal oli küll. Tema jälle, et kas kõige idapoolsem on Kalju laid. Selle kohta mina vastust anda ei julgend. Minu kooliajal ei old ültse nisukest laidu. Mulle on lähikeokraahvija kah võeras.


Kargu Karla
Kargu KarlaKargu Karla
Teate, sõbrad, vanadus on ikke peris tore asi, kui mõistad õige vinkli alt kaeda. No näituseks minu seisukohast. Vata sest pole kedagi, et inime enam suurt ei seisagi, muutkui istub ja pikutab, seisukoht on tal ikke olemas ja seda talt keski ära võtta ei tohi. Äkki võtab veel kätte ja avaldab kah selle seisukoha. Eakene küll, noor inime loeb ja kirtsutab nina, kortsutab seitungi, paneb sinu seisukoha enda istekoha alla ja laulab, et „uhti-uhti, uperkuuti, Karla, kasi koerakuuti.“

Ega mina seda koerakuuti ei põlga. Seal sa pole kellelgi jalus, kaed välja ja mõtled, kuda elu siis oli, kui veel ise mõlemat karku pidi selle sehes ukerdasid. Siis pold aega tähelegi panna, kudas mõne vana laulu sõnad nii kenaste täppi lähvad. Seesamane uhti-uhti lugu näitab täpselt, kui raske on eesti tõugu inimesi panna koostööd tegema. Kolm asjalikku tegelast, kõigil üks ja sama eesmärk, aga ikke läheb käes untsu. No mis selles Tartust Viljandi minekus nii keerulist on! Venelane läheb Volgast vupsti üle ja lõuna-ameeriklane Amatsoonasest, aga eestlane Emajõest ei saa. Üksi saaks igaüks, aga nigu kolmekesi koos proovivad, tuleb tisaaster. Viljandi jääb tartlasele sama kaugeks ja kättesaamataks kui Timm Pakk Tuu.

Eesti Elu Nr. 26 - 3. juuli 2020 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
Eesti Elu Nr. 25 - 26. juuni 2020 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 19. juuni 2020 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 12. juuni 2020 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.
Eesti Elu Nr. 26 - 3. juuli 2020 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 3. juuli 2020 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 3. juuli 2020.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu nädal...

VIDEO - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

VIDEO - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

Saturday, June 27, 2020 - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

Marcus Kolga: Dark days ahead for Canada-Russia relations as Putin certain to win referendum

Marcus Kolga: Dark days ahead for Canada-Russia relations as Putin certain to …

Next week, Russian voters have been told that they will “choose” whether to accept a constitutional amendment that will allow Russ...

Jaaniöö and Singing

Jaaniöö and Singing

Midsummer is inspirational! I first experienced midsummer eve bonfires held in the Estonian tradition when I was a little girl. Th...

Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingut

Rapla Kirikumuusika festivalil esitataks…

2. juulil algab XXVIII Rapla Kirikumuusika festival Rapla Maarja-Magdaleena kirikus unikaalse hübri...

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CANCELLED!!!

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CA…

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CANCELLED!!!

Evelyn Koop: „Üks imeline päev, mis on kõige haruldasem tunnustus elus“

Evelyn Koop: „Üks imeline päev, mis on kõige haruldasem tunnustus elus“

Hiljuti pühitses juubelisünnipäeva Evelyn Koop – võimlemisklubi Kalev Estienne asutaja ja president, kauaaegne võimlemistreener ja...

Days of work and joy

Days of work and joy

NATO troops pitched in on June 15 and 16 to move the Tartu Christian Adolescents’ Home to its new home. Twenty-two soldiers from G...

We're Listening with EMW: Duo Ruut's Face-to-Face Musical Synthesis

We're Listening with EMW: Duo Ruut's Face-to-Face Musical Synthesis

With Estonian Music Week, one of our hopes is to bring newer artists and artists we don't have the chance to see as much on stage,...

Juhtkiri - Heitlik homne

Juhtkiri - Heitlik homne

Teame, et eilset muuta ei saa ja homset ei ennusta keegi. Kas või seda, et ta tulebki, kuna nagu kuulus statistiline ütlus rõhutab...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas

Patuste koja õnnistus 1. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi.2. Ja vaata seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli töln...

NÄDALA PORTREE - Kristina Agur: ,,Naudin Austria ilusat loodust.“

NÄDALA PORTREE - Kristina Agur: ,,Naudin Austria ilusat loodust.“

Kristina Maria Agur on Kanada-Eesti juurtega metsosopran. Ta õppis McMasteri ülikoolis keskkonnateadust, seejärel Toronto Ülikooli...

Peeter Tinitsa kirjanduslik debüüt

Peeter Tinitsa kirjanduslik debüüt

Meieni on jõudnud sõnum, et Peeter Tinits on astunud oma kadunud isa jälgedesse ja tuleb lähitulevikus välja ingliskeelse debüütro...

Kanada päevik - Sõnajalaõit otsides

Kanada päevik - Sõnajalaõit otsides

Et meie ei saa tänavu koos kas Seedriorul, Jõekäärul, Kotkajärvel – ka Lättemäel, Lakewoodis jaanitule valguses olla, on paguluses...

Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingut

Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingu…

2. juulil algab XXVIII Rapla Kirikumuusika festival Rapla Maarja-Magdaleena kirikus unikaalse hübriidlahendusega, kus muusikahuvil...

TESS - Kotkajärve

TESS - Kotkajärve

Aastakoosolek. Kehtiva eriolukorra tõttu on Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi (TESS) aastapeakoosoleku toimumise aeg edasi lükatu...

Experience Center Tuuletorn opened in Hiiu County

Experience Center Tuuletorn opened in Hiiu County

ERR, June 2020An experience center known as Tuuletorn was opened in Hiiu County on June 1, with the exhibition going comprising fi...

Ruth (Küng) McFarlane lauded for successfully coping with COVID-19 crisis

Ruth (Küng) McFarlane lauded for successfully coping with COVID-19 crisis

The Durham Region News recently published an article entitled “How Glen Hill Strathaven beat COVID-19. Families credit exceptional...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingut

Rapla Kirikumuusika festivalil esitataks…

2. juulil algab XXVIII Rapla Kirikumuusika festival Rapla Maarja-Magdaleena kirikus unikaalse hübri...

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CANCELLED!!!

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CA…

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CANCELLED!!!

Ruth (Küng) McFarlane lauded for successfully coping with COVID-19 crisis

Ruth (Küng) McFarlane lauded for success…

The Durham Region News recently published an article entitled “How Glen Hill Strathaven beat COVID-...

MÄRKMIK - Suvine päikeseseisak Kotkajärvel

MÄRKMIK - Suvine päikeseseisak Kotkajärv…

Pööripäevalõke süüdati Kotkajärve Anton Õunapuu väljakul laupäeval 20. jaanikuul veidi enam kui tun...

Meelelahutust: Volli veste - Jaanimull

Meelelahutust: Volli veste - Jaanimull

Iseenda kolu vaevata, no mis mõtet. Harjund juba, et teised mõtlevad mo eest. Meil mulisejail nüü...

Russia revokes MRP and rejects history

Russia revokes MRP and rejects history

In December of 1989 the Congress of People’s Deputies of the USSR adopted a resolution condemning t...

Eesti Elu Nr. 25 - 26. juuni 2020 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 26. juuni 2020 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 26. juuni 2020.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

Võidutuli - Jaanituli 2020

Võidutuli - Jaanituli 2020

Teisipäeval, 23. juunil 2020.a süüdati Toompeal, Kuberneri aias taaskord Võidutuli, mille teekond j...

VIDEO - Veel üks vaatenurk Kodumaale....või kus üldse asub meie Kodumaa...

VIDEO - Veel üks vaatenurk Kodumaale....…

Veel üks vaatenurk Kodumaale....või kus üldse asub meie Kodumaa...

Rahvastikuminister: toetame väliseesti ajalehti, mis aitavad hoida eestlust ka välismaal

Rahvastikuminister: toetame väliseesti a…

Rahvastikuminister Riina Solman ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhataja Anneli Roosalu ku...

Riina Solman: Head kolleegid, eesti kogukonnad üle ilma, kallid sõbrad!

Riina Solman: Head kolleegid, eesti kogu…

Õnnitlen teid Võidupühal, meie riigipühal! Sellega tähistame Eesti võitu baltisaksa Landesveeri väg...

MLI Podcast: DISSECTING RUSSIA'S DISINFORMATION WITH MICHAEL WEISS AND MARCUS KOLGA

MLI Podcast: DISSECTING RUSSIA'S DISINFO…

Like other authoritarian regimes, the Russian government has taken full advantage of the COVID-19 p...

FOTOD - Lasteaia lõpuklassi lastele toimus aastalõpupidu 2020

FOTOD - Lasteaia lõpuklassi lastele toim…

Lasteaia lõpuklassi lastele toimus 13. juunil 2020.a  Toronto Eesti Maja parklas aastalõpupidu...

Avasta kodupaika.... Muirhead’id ja O’Sullivan’id

Avasta kodupaika.... Muirhead’id ja O’Su…

Julgen arvata, et suurem osa Torontos elavatest Eesti Elu lugejatest on külastanud suurt Fairview o...

Eesti Õppetöö keskuse aastakoosolek (2020)

Eesti Õppetöö keskuse aastakoosolek (202…

Eesti Õppetöö Keskus/Estonian Studies Centre (ESC) pidas 11. juunil 2020 oma aastakoosoleku pandeem...

Eha Naylor Awarded 2020 CSLA President’s Award and Chris Phillips Awarded 2020 CSLA Lifetime Achievement Award

Eha Naylor Awarded 2020 CSLA President’s…

Ottawa – June 17, 2020 - The Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) is pleased to announce...

Excelling in the Midst of Adversity (Part Two): Interview with Kia Puhm

Excelling in the Midst of Adversity (Par…

A collaboration between Chaordic Design and Estonian LifeFollowing on from last week’s article abou...

Tartu College 50 - The Governance Structure at Tartu College 2020

Tartu College 50 - The Governance Struct…

Starting in 2013, Tartu College and its two sister organizations - the Estonian Studies Centre(ESC)...

Õestun sinuga kaugelt

Õestun sinuga kaugelt

Tartus oli hiljaaegu ja küllap on veel praegugi tänavatel plakatid meenutamaks inimestevahelist kah...

NÄDALA PORTREE - Martin Kiik: isadepäev kulgeb toredas pereringis

NÄDALA PORTREE - Martin Kiik: isadepäev …

Eeloleval pühapäeval on isadepäev. Sel puhul on Eesti Elul suur rõõm intervjueerida üht tublit Kana...

EESTI HETKED - Põdrasuplus Peipsis

EESTI HETKED - Põdrasuplus Peipsis

15. jaanikuu hommikul sai Kasepääl elava Ege Metsandi „puhkus vägeva avapaugu“, kuna pere maja taga...

Võidupühaks 2020

Võidupühaks 2020

23. juuni 1919. a. Põhja-Lätis Võnnu lähedal võit sakslaste Landeswehri üle ongi meie Võidupüha. Se...

Kanada päevik - Kes siis valvab

Kanada päevik - Kes siis valvab

Satiirik Juvenalis pani papüürusele peaaegu kahe tuhande aasta eest paljutki, kantseldades kaasaegs...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Ükskord me võitsime

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Üksko…

Kalender näitab jälle nisukest kuupäeva, mis minusuguste jaoks muudab ära ühe kuulsa kuntsleri ku...

The generals’ last battles

The generals’ last battles

Is there a close parallel between the removal of monuments to Confederate President Jefferson Davis...

Mõte pühapäevaks - Kutse Jumala riiki

Mõte pühapäevaks - Kutse Jumala riiki

Vanad keskaegsed kirikud on suur varandus ja õnnelikud on rahvad, kes saavad koguneda sajanditevanu...

Eesti Elu Nr. 24 - 19. juuni 2020 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 24 - 19. juuni 2020 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 19. juuni 2020.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - 14. juunil avati Põlva raudteejaama juures küüditatutele pühendatud mälestusmärk

FOTOD - 14. juunil avati Põlva raudteeja…

14.juunil 2020.a avati Põlva rauteejaama juures skulptor Jaak Soansi valmistatud mälestusmärk Põlva...

VIDEO - Vana-Andrese & Peetri koguduste ühine surnuaiapüha

VIDEO - Vana-Andrese & Peetri kogudu…

Surnuaiapüha videojumalateenistus - Mt. Pleasant & York Surnuaial - 14. Juunil 2020 Torontos

OTTAWAS TOIMUS BLACK LIVES MATTER RAHUMEELNE MEELEAVALDUS RASSISMI VASTU.

OTTAWAS TOIMUS BLACK LIVES MATTER RAHUME…

Reedel, 5. juunil algusega kell 3 p.l. toimus Kanada pealinnas Ottawas rahumeelene meeleavaldus, av...

Juuni teekonnad vangilaagritesse

Juuni teekonnad vangilaagritesse

9. juuni 2020.a Mitte ainult Eestis, vaid kommunistlik okupatsioonivõim suutis massrepressioon...

Juhtkiri - Sisu

Juhtkiri - Sisu

Eesti Vabariigil on sel sajandil olnud mitmeid olulisi tähtpäevi. Võlunumber on sada. Vabariikluse,...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Jüri Puusaagilt

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

VäärtushinnanagutestLuuka 12;13-21Tavaliselt hakkame väärtushinnanaguid tegema ekstreemolukordades....

AEG TASUDA AUVÕLG Petserimaal Vabadussõjas langenute ees

AEG TASUDA AUVÕLG Petserimaal Vabadussõj…

Head sõbrad,Meil on võimalik täna, plaanitust 80 aastat hiljem, likvideerida ajalooline ebaõiglus n...

EESTI HETKED - Kooli lõpp – täitsa lõpp!

EESTI HETKED - Kooli lõpp – täitsa lõpp!

Klassikaaslased polnud füüsiliselt koos olnud märtsi keskpaigast saadik, kui koroonaviiruse tõttu k...

Tartu College 50. a juubelile pühendatud viktoriin: Endel Aruja ,,Ära putu!“ pani mängijad mõnusalt muigama!

Tartu College 50. a juubelile pühendatud…

 Nädal tagasi lõppes VEMU korraldatud veebiviktoriin, mis kestis kuus nädalat. Alates 23. apri...

An optimistic future for Seedrioru

An optimistic future for Seedrioru

As most people undoubtedly know, traditional summer camp at Seedrioru is cancelled this year due to...

Excelling in the Midst of Adversity (Part One): Coping as a Strategy

Excelling in the Midst of Adversity (Par…

A collaboration between Chaordic Design and Estonian LifeAt Chaordic Design, we are interested in m...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

TESS - Kotkajärve

TESS - Kotkajärve

Aastakoosolek. Kehtiva eriolukorra tõttu on Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi (TESS) aastapeakooso...

Ruth (Küng) McFarlane lauded for successfully coping with COVID-19 crisis

Ruth (Küng) McFarlane lauded for success…

The Durham Region News recently published an article entitled “How Glen Hill Strathaven beat COVID-...

Võidutuli - Jaanituli 2020

Võidutuli - Jaanituli 2020

Teisipäeval, 23. juunil 2020.a süüdati Toompeal, Kuberneri aias taaskord Võidutuli, mille teekond j...

Riina Solman: Head kolleegid, eesti kogukonnad üle ilma, kallid sõbrad!

Riina Solman: Head kolleegid, eesti kogu…

Õnnitlen teid Võidupühal, meie riigipühal! Sellega tähistame Eesti võitu baltisaksa Landesveeri väg...

FOTOD - Lasteaia lõpuklassi lastele toimus aastalõpupidu 2020

FOTOD - Lasteaia lõpuklassi lastele toim…

Lasteaia lõpuklassi lastele toimus 13. juunil 2020.a  Toronto Eesti Maja parklas aastalõpupidu...

Eesti Õppetöö keskuse aastakoosolek (2020)

Eesti Õppetöö keskuse aastakoosolek (202…

Eesti Õppetöö Keskus/Estonian Studies Centre (ESC) pidas 11. juunil 2020 oma aastakoosoleku pandeem...

Tartu College 50 - The Governance Structure at Tartu College 2020

Tartu College 50 - The Governance Struct…

Starting in 2013, Tartu College and its two sister organizations - the Estonian Studies Centre(ESC)...

Õestun sinuga kaugelt

Õestun sinuga kaugelt

Tartus oli hiljaaegu ja küllap on veel praegugi tänavatel plakatid meenutamaks inimestevahelist kah...

FOTOD - 14. juunil avati Põlva raudteejaama juures küüditatutele pühendatud mälestusmärk

FOTOD - 14. juunil avati Põlva raudteeja…

14.juunil 2020.a avati Põlva rauteejaama juures skulptor Jaak Soansi valmistatud mälestusmärk Põlva...

VIDEO - Vana-Andrese & Peetri koguduste ühine surnuaiapüha

VIDEO - Vana-Andrese & Peetri kogudu…

Surnuaiapüha videojumalateenistus - Mt. Pleasant & York Surnuaial - 14. Juunil 2020 Torontos

OTTAWAS TOIMUS BLACK LIVES MATTER RAHUMEELNE MEELEAVALDUS RASSISMI VASTU.

OTTAWAS TOIMUS BLACK LIVES MATTER RAHUME…

Reedel, 5. juunil algusega kell 3 p.l. toimus Kanada pealinnas Ottawas rahumeelene meeleavaldus, av...

Juuni teekonnad vangilaagritesse

Juuni teekonnad vangilaagritesse

9. juuni 2020.a Mitte ainult Eestis, vaid kommunistlik okupatsioonivõim suutis massrepressioon...

Tartu College 50. a juubelile pühendatud viktoriin: Endel Aruja ,,Ära putu!“ pani mängijad mõnusalt muigama!

Tartu College 50. a juubelile pühendatud…

 Nädal tagasi lõppes VEMU korraldatud veebiviktoriin, mis kestis kuus nädalat. Alates 23. apri...

An optimistic future for Seedrioru

An optimistic future for Seedrioru

As most people undoubtedly know, traditional summer camp at Seedrioru is cancelled this year due to...

Tartu College Adapts to Social and Operational Challenges Posed by the Pandemic

Tartu College Adapts to Social and Opera…

Tartu College is 50 years old this year. Normally, our community would be allowed to celebrate the ...

Eesti Sihtkapital Kanadas tänab kõiki annetajaid ja toetajaid!

Eesti Sihtkapital Kanadas tänab kõiki an…

Eesti Sihtkapital Kanadas tänab kõiki annetajaid ja toetajaid!

Webinar Panel Moderated by Marcus Kolga: FIGHTING THE SPREAD OF FOREIGN DISINFORMATION IN THE COVID ERA

Webinar Panel Moderated by Marcus Kolga:…

11June, 2020 1:00-2:00 EDTAbout this EventThe COVID-19 outbreak that began in China has since ...

FOTOD - Moonid või võililled

FOTOD - Moonid või võililled

Kas moonid või võililled... või võililled või moonid...? Looduse ilust ja kevade mitmekesisusest Po...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

VIDEO - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

VIDEO - Marcus Kolga CBC News - On China…

Saturday, June 27, 2020 - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

Marcus Kolga: Dark days ahead for Canada-Russia relations as Putin certain to win referendum

Marcus Kolga: Dark days ahead for Canada…

Next week, Russian voters have been told that they will “choose” whether to accept a const...

Evelyn Koop: „Üks imeline päev, mis on kõige haruldasem tunnustus elus“

Evelyn Koop: „Üks imeline päev, mis on k…

Hiljuti pühitses juubelisünnipäeva Evelyn Koop – võimlemisklubi Kalev Estienne asutaja ja ...

Days of work and joy

Days of work and joy

NATO troops pitched in on June 15 and 16 to move the Tartu Christian Adolescents’ Home to ...

Juhtkiri - Heitlik homne

Juhtkiri - Heitlik homne

Teame, et eilset muuta ei saa ja homset ei ennusta keegi. Kas või seda, et ta tulebki, kun...

NÄDALA PORTREE - Kristina Agur: ,,Naudin Austria ilusat loodust.“

NÄDALA PORTREE - Kristina Agur: ,,Naudin…

Kristina Maria Agur on Kanada-Eesti juurtega metsosopran. Ta õppis McMasteri ülikoolis kes...

Peeter Tinitsa kirjanduslik debüüt

Peeter Tinitsa kirjanduslik debüüt

Meieni on jõudnud sõnum, et Peeter Tinits on astunud oma kadunud isa jälgedesse ja tuleb l...

Kanada päevik - Sõnajalaõit otsides

Kanada päevik - Sõnajalaõit otsides

Et meie ei saa tänavu koos kas Seedriorul, Jõekäärul, Kotkajärvel – ka Lättemäel, Lakewood...

MÄRKMIK - Suvine päikeseseisak Kotkajärvel

MÄRKMIK - Suvine päikeseseisak Kotkajärv…

Pööripäevalõke süüdati Kotkajärve Anton Õunapuu väljakul laupäeval 20. jaanikuul veidi ena...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Jaaniöö and Singing

Jaaniöö and Singing

Midsummer is inspirational! I first experienced midsummer eve bonfires held in the Estonia...

We're Listening with EMW: Duo Ruut's Face-to-Face Musical Synthesis

We're Listening with EMW: Duo Ruut's Fac…

With Estonian Music Week, one of our hopes is to bring newer artists and artists we don't ...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

Patuste koja õnnistus 1. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi.2. Ja vaata s...

Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingut

Rapla Kirikumuusika festivalil esitataks…

2. juulil algab XXVIII Rapla Kirikumuusika festival Rapla Maarja-Magdaleena kirikus unikaa...

Experience Center Tuuletorn opened in Hiiu County

Experience Center Tuuletorn opened in Hi…

ERR, June 2020An experience center known as Tuuletorn was opened in Hiiu County on June 1,...

VIDEO - Veel üks vaatenurk Kodumaale....või kus üldse asub meie Kodumaa...

VIDEO - Veel üks vaatenurk Kodumaale....…

Veel üks vaatenurk Kodumaale....või kus üldse asub meie Kodumaa...

Rahvastikuminister: toetame väliseesti ajalehti, mis aitavad hoida eestlust ka välismaal

Rahvastikuminister: toetame väliseesti a…

Rahvastikuminister Riina Solman ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhataja Anneli R...

Mõte pühapäevaks - Kutse Jumala riiki

Mõte pühapäevaks - Kutse Jumala riiki

Vanad keskaegsed kirikud on suur varandus ja õnnelikud on rahvad, kes saavad koguneda saja...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Jüri Puusaagilt

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

VäärtushinnanagutestLuuka 12;13-21Tavaliselt hakkame väärtushinnanaguid tegema ekstreemolu...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2020 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo