Logi sisse läbi:
www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org
Midagist on viltu jah sellessinatses ilmas ja mitte natuke viltu, vaid peris kõvaste küllakile. Terruristid muutkui tapavad ilmasüita inimesi ja ähvardavad veel rohkem tappa, sest nende usk käsib kõiki teisi uskmatuteks pidada ja neid ära äävitada nii palju kui võimalik. Nemad peavad niiviisi tegema, sest muidu nad õntsaks ei saa. Kui ei tapa, taeva ei saa ja põrgutuld põlgab isegi allahiusuline.

Maailma seitungid on lärmi täis, kõik ristiinimesed on irmul ja muist on kurjad. Kõik leiavad, et midagist peab nende vasta ette võtma, aga keski pole peris kindel, kuda seda teha ja kes peaks selle ettevõtmisega algust tegema.

EV esimese aastapäeva tähistamine aastal 1919 - www.wikipedia.orgEV esimese aastapäeva tähistamine aastal 1919 - www.wikipedia.org
Ei ma ole segi ajand midagist, see järjekord on täitsa õige, vähemalt kahessateistkümnendal aastal oli. Siis lõppes novembri kuus kõigepealt üks sõda ära ja paari nädali pärast algas teine. See, mis ära lõppes, oli maailmasõda. See, mis algas, oli kah maailmasõda, kuigi keski seda nisukese nimega ei kutsu. Vabaduse sõda oli meie jaoks maailmasõda. Meie olime just oma pisikese maailma loonud ja läksime seda kaitsma. Pidime minema, sest suurte ja vägevate meelest ei tohtind nii pisikest maailma olla. Ega sa suurele midagi sõnaga selgeks ei tee, tuleb ikke rusikuga äsada.

No me siis ikke virutasime kah, äigasime ühe käega iivanile ja teisega fritsule. Siis pärast Võnnu lahingut pesime mõlemad käed puhtaks, tõmbasime kolmevärvilise lipu masti ja läksime rukist lõikama. Oma põld, oma vili, meite pereemad tegid sellest oma leiba. Üle oma leiva meki pole ükski asi. Nosigu teised nitselt ja tritselt, mina oma matsi maitset ei äbene.

Vanamehe Multikas / YouTube.comVanamehe Multikas / YouTube.com
Panin nisukese kavala pääliskirja, et las targad ja koolitatud inimesed imestavad, et misasjast see vana köbi kirjutab, kes ise east east juba ammu väljas. Aga tegelikult pole alba iga olemaski, iga iga on ea, ainult siga on paha, kui kärss kärnas ja maa külmand. Mina olen veel täitsa eas eas, ainult seda ead tuleb natuke kauem otsida. Seda kogesin alles ükspäe, kui kuulsin ühte kõnemeest õiskamas, et veel pole kadund kõik. Alguses oli ea meel, aga siis tuli tahtmine sellelt kõnemehelt küsida, et kui kõik pole kadund, kus pagan ta siis on.

Foto: Taavi Tamtik (2012)Foto: Taavi Tamtik (2012) Näe, ongi jälle käes see aastaaeg, kus selle mandri rahvas santi jookseb. Meil oli ikke novembri kuu sehes mardipäev ja pärast tulid kadrid kah tagastjärgi, aga siin teevad juba varem ära. Pole Marti ega Kadrit, üks alluviin puha.

Et nad varem teevad, sellest ma saan aru. Nüid ju see kompluuteri ajastu, kõik käib kiiremini. Vata ega need massinad inimesest targemad ei ole, aga rutemini teevad küll ja ära kah ei väsi. Ja et isased ja emased inimesed korraga teevad, see on kah arusaadav. See on ju see võrtsuse küsimus. Need ajad on ammu möödas, kus mees astus ees ja naine tilberdas tagapool. Tänapäeva naisterahva uhkus ei luba temal sammugi mehest maha jääda. Eameelega läheks ette, aga no siis ei saaks jälle võrtsusest kõnelda, sellepärast käiasse käsikäes.


Asi algas sellest, et üksõhta Ärman elistas. Meil ta pole tüki aega käind. Mõtlesin omaette, et ei tea, kas temaga on miskit alvaste, et ei tule. Vai on nii ästi, et minutaolised ei tule enam meeldegi. No ei vist old üht ega teist, äkki elistas ja kõik oli jälle nigu ennevanaste. Küsis äkiste, et Karla, kas sul selle nädali lugu juba valmis.

Kuda ta kurinahk omete teadis? Ei old valmis ühti ja tärmin tiksus eelviimast minutit. Ei taht poisile ütelda, et pole mõistlikku teemat ega õiget vunki sehes. Küsisin, et miks sa küsid. Tema, et ah niisama, naabrimees juhtus mainima, et ei tea, millega Karla sel nädalil üllatab.

Foto: Taavi Tamtik (2015)Foto: Taavi Tamtik (2015)
Kükitasin ükspäe oma palkuni peal ja tuntsin rõemu soojast ilmast. Neid pole enam kuigi palju järele jäänd ja minuvanusel mehel pole ültse palju päevi järele jäänd, nii et tegelikult tunned rõemu igast päevast, mis sulle alles jäetud, aga kenast soojast ikke rohkem. Kaesin üle rõduveere, kuda loodus tasakeste vananemise märkisi näitab. Tema vananemine käib kiiremini kui minu oma, aga tal pole sest miskit, varsti nooreneb jälle. Vat seda lõbu minusugusel küll enam ei ole.

Ei ole. Kohe peris kindlaste ei ole. Aga kui mõtlema akata, siis just neid kahte sõna kipuvad inimesed valeste pruukima. Igaüks kurdab, et ei ole aega. Arilikult on see puhta vale jutt. Kui sind üks asi tõeste uvitab, siis leiad sa selle jaoks aega. Nii et see, kes ütleb, et tal ei ole aega, tunnistab, et tal ei ole uvi.
Teine jutt, mida iga päev kuuleme, on, et ei ole raha. Ma tahaks teada, mille jaoks ei ole raha. Selle asja jaoks, mida sa kangeste tahad saada, leiad sa raha. Või selle jaoks, mida on väga vaja. Nii et kui ei ole raha, siis tegelikult sa ei taha vai sul ei ole vaja.

Rukkirääk - www.wikipedia.orgRukkirääk - www.wikipedia.org
Jälle on kätte jõud see aastaaeg ja kuupäev, kus eesti rahvas kunagi Taevaisale ea lõikuse eest tänusõnu lausus. See oli siis, kui eestlane veel talurahvas oli ja oma põldusi aris. Eesti taluinime teadis, et ta peris üksipäini oma töödega toime ei tule. Tema kõrgemaid võimusi eriti ei tülitand, tal pold selleks aegagi ega õiget vajadust kah, sai oma perega akkama. Aga kord aastas tuli ikke meelde küll, et kui ülevalt poolt õnnistuse asemel rahesadu alla saadeti, siis pold ta tegemistest suurt kasu ühti. Salved ja sahvrid jäid tühjaks.

Nojah, see oli vanasti, üsna vanasti. Siis pold eesti inime veel targaks saand, suurem jagu olid minusugused turakad, kes äripäeval adraga mulda sonkisid ja pühapäeval vedruvankriga kiriku sõitsid. Nüid on kõik õpetatud väljamaal kasvatatud toitu sööma ja kirikust kaarega mööda kõndima. Eestlane on igat kanti ära siviliseeritud, kuid ise peab seda sivilisatsijooni kultuuriks. Pole minu asi seda eksitust parandada, las udivad end oma vitstega ja tunnevad sellest eameelt.

Rukkilill Hanja looduspargis - foto: Toomas Mastik - www.wikipedia.orgRukkilill Hanja looduspargis - foto: Toomas Mastik - www.wikipedia.org
Näe, alles mineva nädali ma kirjutasin sellest, kuda seitse sinist õiekest palkuni nukas vanainimese südant rõemustavad. Täna ommuku läksin ja kaesin jälle, pold rohkem kui üksainus, just nigu selles Tammeveski Pauli laulus.

Silitasin silmaga seda ainumast ja siis äkiste sain aru, et see on see kahessas ja kõige tähtsam. Otsisin välja selle tillukese märkmiku, mis minuga ulga aastaid on kaasas käind, ja panin tähele, et täpselt seitsekümmend üks aastat on möödas sellest ajast, kui ma olin juba mõned päevakesed Saksamaa pinnal old ja kellegilt selle sõnumi sain, et minu Katat ja lapsi on kah Saksamaal nähtud.

Peris rõemu sai muidugist tunda alles tükk maad iljem. See oli siis, kui sõda oli Euroopamaal läbi saand ja minul vangilaagrid ja muud valud seljataga. Siis ma jõutsin tiipii laagrisse nende manu ja Punnpabula talu pere oli jälle koos, kõhud munapulbriputru täis ja tassike tammetõrukohvi kah peale rüübatud. See oli just ülesse tõusmise pühade aegu, käisime Kataga veel kirikus kah. Nisuke tunne oli keres, et jusku oleks ise kah uueste surnust ülesse tõust, uuele elule oli jälle lootust.

Video ekraanitõmmis - www.nytimes.com (2015)Video ekraanitõmmis - www.nytimes.com (2015)
Minuga on sedasi, et alati, kui tunnen, et pea ei jaga mitte kui tuhkagi, siis lähen istun palkuni pääle ja kaen Kata isutatud lillesi. Muidugi ainult siis, kui taevast pisikesi poisse ja pussnuge alla ei saja. Seda istumist on viimasel ajal akand järjest rohkem ja rohkem ette tulema.

Ärge ten'd kohe rutake ütlema, et no mis seal imestada, elatand inime, ongi juba liiga kaua seitungisabast kinni oid. Ei, sel pole minu vanadusega miskit pistmist. Vanaduse kohta ütlen ainult nii palju, et minu elatud aastad annavad mulle õiguse nooremate suures tarkuses vahel terakese kahelda. Mida rohkem ma hinterneti kaudu neid kaugemaid uudiseid uurin, seda enam tekib nisuke tunne, et seitungite selles osas, mis sabast eespool, ei aetagi enam muud kui tühja lora.

Kõik on ädas nende tõmmu nahaga põgenikega, kes järjest suurema vungiga Euroopat ründavad. Ungarlased pidada juba nii ädas olema, et on iinlastelt muist müiri ära ost ja oma riigi ümbre tõmmand, et moslemid üle ronida ei saaks. Umanistid kisavad, et ädalisi peab aitama, aga kust see aitamiseks vajalik raha võetasse, seda pole keski osand välja nuputada. Mina tean küll, kuda saaks, aga kesse minu juttu kuulab.

Vata, kui seitungid ikke õigust on kõneld, siis on lahendus lihtne. Antku igale murjanile labidas pihku ja viigu Poolamaale seda Aadu kullarongi välja kaevama. Seal on varandust nii palju, et sellega saab sada aastat suurt tiipii laagert üleval pidada. Laager tuleks teha sinna, kus palju ruumi, no Siberisse näituseks. Ma tean küll, et seal on külm, aga paistab, et Allahi kummardajatele oma kuum Ahvrika ei meeldigi.

Istun siin palkunil ja kaen seda lille, mis iga päev uued sinised õied välja toob. Täna oli seitse tükki, omse kohta ei tea ütelda. Ilus lill, armastab päikest ega valeta mulle iial nigu hinternett. Teatsa, ma ei usu, et seda kullarongi ültse olemas on. Keski tast enam ei kõnele, no kuhu ta siis omete kadus. Äkki vaibub varsti see põgenike jutt kah ja siis tuleb välja, et neidki ei old.

Aga seitse sinist õit on olemas ja teevad mu ingele ead. Omme ma lehte ei loe, lähen palkunile ja loen õisi. Mis minu Kata käsi on istutand, seda Issand õnnistab ja mina õnnistan kah.


Kargu Karla
Foto: Tomh903 - www.wikipedia.org (2015)Foto: Tomh903 - www.wikipedia.org (2015)
Meil oli Ärmaniga jälle konverents. Terve maailm on ju nüid jälle põgenikke täis nigu neljakümne neljandal ja keski ei tea, mida nendega peale akata. Mina pole nende pärast oma vana pead vaevand, mulle nad ette ei putu, aga nooremad inimesed tahvad kangeste ilma parandada, neil muidugist muret palju.

Aga näe, ei lasta minusugustelgi rahulikult pealt kaeda seda janti, muutkui kistasse köntjalga pidi keset seda möllu. Vata Eestimaa tahab kah muist Allahi usulisi sisse lasta. Tegelikult ei taha, aga peavad, sest lasid kunagi eas usus oma pealinna Talinast Prüsseli vedada ja nüid maitsevad oma magusa otsuse mõrusi viljasi. No mul poleks sest kah kedagi, aga meie rahvas kodumaal on omavahel selle küsimuse juures tülli pöörand ja kasutavad mind purelemisel püssirohuks. Ärman muidugi kohe minu poole õigust otsima.
Ma oleks käega löönd, aga kui Ärman nimetas, et mina olevat mõnede Eestimaiste sulejüngrite jutu järgi kunagi samasugune pagulane old kui praegased ja minule olevat uuel maal ligemesearmastust ülesse näidatud, siis mul kergelt kihvatas. Vata peris samasugused me ei ole. Veike vahe ikke on. Ja meie kohtlemisel on kah vahe.

Eesti Elu Nr. 26 - 3. juuli 2020 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
Eesti Elu Nr. 25 - 26. juuni 2020 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 19. juuni 2020 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 12. juuni 2020 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.
Eesti Elu Nr. 26 - 3. juuli 2020 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 3. juuli 2020 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 3. juuli 2020.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu nädal...

VIDEO - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

VIDEO - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

Saturday, June 27, 2020 - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

Marcus Kolga: Dark days ahead for Canada-Russia relations as Putin certain to win referendum

Marcus Kolga: Dark days ahead for Canada-Russia relations as Putin certain to …

Next week, Russian voters have been told that they will “choose” whether to accept a constitutional amendment that will allow Russ...

Jaaniöö and Singing

Jaaniöö and Singing

Midsummer is inspirational! I first experienced midsummer eve bonfires held in the Estonian tradition when I was a little girl. Th...

Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingut

Rapla Kirikumuusika festivalil esitataks…

2. juulil algab XXVIII Rapla Kirikumuusika festival Rapla Maarja-Magdaleena kirikus unikaalse hübri...

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CANCELLED!!!

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CA…

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CANCELLED!!!

Evelyn Koop: „Üks imeline päev, mis on kõige haruldasem tunnustus elus“

Evelyn Koop: „Üks imeline päev, mis on kõige haruldasem tunnustus elus“

Hiljuti pühitses juubelisünnipäeva Evelyn Koop – võimlemisklubi Kalev Estienne asutaja ja president, kauaaegne võimlemistreener ja...

Days of work and joy

Days of work and joy

NATO troops pitched in on June 15 and 16 to move the Tartu Christian Adolescents’ Home to its new home. Twenty-two soldiers from G...

We're Listening with EMW: Duo Ruut's Face-to-Face Musical Synthesis

We're Listening with EMW: Duo Ruut's Face-to-Face Musical Synthesis

With Estonian Music Week, one of our hopes is to bring newer artists and artists we don't have the chance to see as much on stage,...

Juhtkiri - Heitlik homne

Juhtkiri - Heitlik homne

Teame, et eilset muuta ei saa ja homset ei ennusta keegi. Kas või seda, et ta tulebki, kuna nagu kuulus statistiline ütlus rõhutab...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas

Patuste koja õnnistus 1. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi.2. Ja vaata seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli töln...

NÄDALA PORTREE - Kristina Agur: ,,Naudin Austria ilusat loodust.“

NÄDALA PORTREE - Kristina Agur: ,,Naudin Austria ilusat loodust.“

Kristina Maria Agur on Kanada-Eesti juurtega metsosopran. Ta õppis McMasteri ülikoolis keskkonnateadust, seejärel Toronto Ülikooli...

Peeter Tinitsa kirjanduslik debüüt

Peeter Tinitsa kirjanduslik debüüt

Meieni on jõudnud sõnum, et Peeter Tinits on astunud oma kadunud isa jälgedesse ja tuleb lähitulevikus välja ingliskeelse debüütro...

Kanada päevik - Sõnajalaõit otsides

Kanada päevik - Sõnajalaõit otsides

Et meie ei saa tänavu koos kas Seedriorul, Jõekäärul, Kotkajärvel – ka Lättemäel, Lakewoodis jaanitule valguses olla, on paguluses...

Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingut

Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingu…

2. juulil algab XXVIII Rapla Kirikumuusika festival Rapla Maarja-Magdaleena kirikus unikaalse hübriidlahendusega, kus muusikahuvil...

TESS - Kotkajärve

TESS - Kotkajärve

Aastakoosolek. Kehtiva eriolukorra tõttu on Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi (TESS) aastapeakoosoleku toimumise aeg edasi lükatu...

Experience Center Tuuletorn opened in Hiiu County

Experience Center Tuuletorn opened in Hiiu County

ERR, June 2020An experience center known as Tuuletorn was opened in Hiiu County on June 1, with the exhibition going comprising fi...

Ruth (Küng) McFarlane lauded for successfully coping with COVID-19 crisis

Ruth (Küng) McFarlane lauded for successfully coping with COVID-19 crisis

The Durham Region News recently published an article entitled “How Glen Hill Strathaven beat COVID-19. Families credit exceptional...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingut

Rapla Kirikumuusika festivalil esitataks…

2. juulil algab XXVIII Rapla Kirikumuusika festival Rapla Maarja-Magdaleena kirikus unikaalse hübri...

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CANCELLED!!!

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CA…

Jõekääru KALEV - VOLLEYBALL CAMP 2020 CANCELLED!!!

Ruth (Küng) McFarlane lauded for successfully coping with COVID-19 crisis

Ruth (Küng) McFarlane lauded for success…

The Durham Region News recently published an article entitled “How Glen Hill Strathaven beat COVID-...

MÄRKMIK - Suvine päikeseseisak Kotkajärvel

MÄRKMIK - Suvine päikeseseisak Kotkajärv…

Pööripäevalõke süüdati Kotkajärve Anton Õunapuu väljakul laupäeval 20. jaanikuul veidi enam kui tun...

Meelelahutust: Volli veste - Jaanimull

Meelelahutust: Volli veste - Jaanimull

Iseenda kolu vaevata, no mis mõtet. Harjund juba, et teised mõtlevad mo eest. Meil mulisejail nüü...

Russia revokes MRP and rejects history

Russia revokes MRP and rejects history

In December of 1989 the Congress of People’s Deputies of the USSR adopted a resolution condemning t...

Eesti Elu Nr. 25 - 26. juuni 2020 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 26. juuni 2020 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 26. juuni 2020.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

Võidutuli - Jaanituli 2020

Võidutuli - Jaanituli 2020

Teisipäeval, 23. juunil 2020.a süüdati Toompeal, Kuberneri aias taaskord Võidutuli, mille teekond j...

VIDEO - Veel üks vaatenurk Kodumaale....või kus üldse asub meie Kodumaa...

VIDEO - Veel üks vaatenurk Kodumaale....…

Veel üks vaatenurk Kodumaale....või kus üldse asub meie Kodumaa...

Rahvastikuminister: toetame väliseesti ajalehti, mis aitavad hoida eestlust ka välismaal

Rahvastikuminister: toetame väliseesti a…

Rahvastikuminister Riina Solman ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhataja Anneli Roosalu ku...

Riina Solman: Head kolleegid, eesti kogukonnad üle ilma, kallid sõbrad!

Riina Solman: Head kolleegid, eesti kogu…

Õnnitlen teid Võidupühal, meie riigipühal! Sellega tähistame Eesti võitu baltisaksa Landesveeri väg...

MLI Podcast: DISSECTING RUSSIA'S DISINFORMATION WITH MICHAEL WEISS AND MARCUS KOLGA

MLI Podcast: DISSECTING RUSSIA'S DISINFO…

Like other authoritarian regimes, the Russian government has taken full advantage of the COVID-19 p...

FOTOD - Lasteaia lõpuklassi lastele toimus aastalõpupidu 2020

FOTOD - Lasteaia lõpuklassi lastele toim…

Lasteaia lõpuklassi lastele toimus 13. juunil 2020.a  Toronto Eesti Maja parklas aastalõpupidu...

Avasta kodupaika.... Muirhead’id ja O’Sullivan’id

Avasta kodupaika.... Muirhead’id ja O’Su…

Julgen arvata, et suurem osa Torontos elavatest Eesti Elu lugejatest on külastanud suurt Fairview o...

Eesti Õppetöö keskuse aastakoosolek (2020)

Eesti Õppetöö keskuse aastakoosolek (202…

Eesti Õppetöö Keskus/Estonian Studies Centre (ESC) pidas 11. juunil 2020 oma aastakoosoleku pandeem...

Eha Naylor Awarded 2020 CSLA President’s Award and Chris Phillips Awarded 2020 CSLA Lifetime Achievement Award

Eha Naylor Awarded 2020 CSLA President’s…

Ottawa – June 17, 2020 - The Canadian Society of Landscape Architects (CSLA) is pleased to announce...

Excelling in the Midst of Adversity (Part Two): Interview with Kia Puhm

Excelling in the Midst of Adversity (Par…

A collaboration between Chaordic Design and Estonian LifeFollowing on from last week’s article abou...

Tartu College 50 - The Governance Structure at Tartu College 2020

Tartu College 50 - The Governance Struct…

Starting in 2013, Tartu College and its two sister organizations - the Estonian Studies Centre(ESC)...

Õestun sinuga kaugelt

Õestun sinuga kaugelt

Tartus oli hiljaaegu ja küllap on veel praegugi tänavatel plakatid meenutamaks inimestevahelist kah...

NÄDALA PORTREE - Martin Kiik: isadepäev kulgeb toredas pereringis

NÄDALA PORTREE - Martin Kiik: isadepäev …

Eeloleval pühapäeval on isadepäev. Sel puhul on Eesti Elul suur rõõm intervjueerida üht tublit Kana...

EESTI HETKED - Põdrasuplus Peipsis

EESTI HETKED - Põdrasuplus Peipsis

15. jaanikuu hommikul sai Kasepääl elava Ege Metsandi „puhkus vägeva avapaugu“, kuna pere maja taga...

Võidupühaks 2020

Võidupühaks 2020

23. juuni 1919. a. Põhja-Lätis Võnnu lähedal võit sakslaste Landeswehri üle ongi meie Võidupüha. Se...

Kanada päevik - Kes siis valvab

Kanada päevik - Kes siis valvab

Satiirik Juvenalis pani papüürusele peaaegu kahe tuhande aasta eest paljutki, kantseldades kaasaegs...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Ükskord me võitsime

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Üksko…

Kalender näitab jälle nisukest kuupäeva, mis minusuguste jaoks muudab ära ühe kuulsa kuntsleri ku...

The generals’ last battles

The generals’ last battles

Is there a close parallel between the removal of monuments to Confederate President Jefferson Davis...

Mõte pühapäevaks - Kutse Jumala riiki

Mõte pühapäevaks - Kutse Jumala riiki

Vanad keskaegsed kirikud on suur varandus ja õnnelikud on rahvad, kes saavad koguneda sajanditevanu...

Eesti Elu Nr. 24 - 19. juuni 2020 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 24 - 19. juuni 2020 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 19. juuni 2020.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - 14. juunil avati Põlva raudteejaama juures küüditatutele pühendatud mälestusmärk

FOTOD - 14. juunil avati Põlva raudteeja…

14.juunil 2020.a avati Põlva rauteejaama juures skulptor Jaak Soansi valmistatud mälestusmärk Põlva...

VIDEO - Vana-Andrese & Peetri koguduste ühine surnuaiapüha

VIDEO - Vana-Andrese & Peetri kogudu…

Surnuaiapüha videojumalateenistus - Mt. Pleasant & York Surnuaial - 14. Juunil 2020 Torontos

OTTAWAS TOIMUS BLACK LIVES MATTER RAHUMEELNE MEELEAVALDUS RASSISMI VASTU.

OTTAWAS TOIMUS BLACK LIVES MATTER RAHUME…

Reedel, 5. juunil algusega kell 3 p.l. toimus Kanada pealinnas Ottawas rahumeelene meeleavaldus, av...

Juuni teekonnad vangilaagritesse

Juuni teekonnad vangilaagritesse

9. juuni 2020.a Mitte ainult Eestis, vaid kommunistlik okupatsioonivõim suutis massrepressioon...

Juhtkiri - Sisu

Juhtkiri - Sisu

Eesti Vabariigil on sel sajandil olnud mitmeid olulisi tähtpäevi. Võlunumber on sada. Vabariikluse,...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Jüri Puusaagilt

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

VäärtushinnanagutestLuuka 12;13-21Tavaliselt hakkame väärtushinnanaguid tegema ekstreemolukordades....

AEG TASUDA AUVÕLG Petserimaal Vabadussõjas langenute ees

AEG TASUDA AUVÕLG Petserimaal Vabadussõj…

Head sõbrad,Meil on võimalik täna, plaanitust 80 aastat hiljem, likvideerida ajalooline ebaõiglus n...

EESTI HETKED - Kooli lõpp – täitsa lõpp!

EESTI HETKED - Kooli lõpp – täitsa lõpp!

Klassikaaslased polnud füüsiliselt koos olnud märtsi keskpaigast saadik, kui koroonaviiruse tõttu k...

Tartu College 50. a juubelile pühendatud viktoriin: Endel Aruja ,,Ära putu!“ pani mängijad mõnusalt muigama!

Tartu College 50. a juubelile pühendatud…

 Nädal tagasi lõppes VEMU korraldatud veebiviktoriin, mis kestis kuus nädalat. Alates 23. apri...

An optimistic future for Seedrioru

An optimistic future for Seedrioru

As most people undoubtedly know, traditional summer camp at Seedrioru is cancelled this year due to...

Excelling in the Midst of Adversity (Part One): Coping as a Strategy

Excelling in the Midst of Adversity (Par…

A collaboration between Chaordic Design and Estonian LifeAt Chaordic Design, we are interested in m...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

TESS - Kotkajärve

TESS - Kotkajärve

Aastakoosolek. Kehtiva eriolukorra tõttu on Toronto Eesti Skaudisõprade Seltsi (TESS) aastapeakooso...

Ruth (Küng) McFarlane lauded for successfully coping with COVID-19 crisis

Ruth (Küng) McFarlane lauded for success…

The Durham Region News recently published an article entitled “How Glen Hill Strathaven beat COVID-...

Võidutuli - Jaanituli 2020

Võidutuli - Jaanituli 2020

Teisipäeval, 23. juunil 2020.a süüdati Toompeal, Kuberneri aias taaskord Võidutuli, mille teekond j...

Riina Solman: Head kolleegid, eesti kogukonnad üle ilma, kallid sõbrad!

Riina Solman: Head kolleegid, eesti kogu…

Õnnitlen teid Võidupühal, meie riigipühal! Sellega tähistame Eesti võitu baltisaksa Landesveeri väg...

FOTOD - Lasteaia lõpuklassi lastele toimus aastalõpupidu 2020

FOTOD - Lasteaia lõpuklassi lastele toim…

Lasteaia lõpuklassi lastele toimus 13. juunil 2020.a  Toronto Eesti Maja parklas aastalõpupidu...

Eesti Õppetöö keskuse aastakoosolek (2020)

Eesti Õppetöö keskuse aastakoosolek (202…

Eesti Õppetöö Keskus/Estonian Studies Centre (ESC) pidas 11. juunil 2020 oma aastakoosoleku pandeem...

Tartu College 50 - The Governance Structure at Tartu College 2020

Tartu College 50 - The Governance Struct…

Starting in 2013, Tartu College and its two sister organizations - the Estonian Studies Centre(ESC)...

Õestun sinuga kaugelt

Õestun sinuga kaugelt

Tartus oli hiljaaegu ja küllap on veel praegugi tänavatel plakatid meenutamaks inimestevahelist kah...

FOTOD - 14. juunil avati Põlva raudteejaama juures küüditatutele pühendatud mälestusmärk

FOTOD - 14. juunil avati Põlva raudteeja…

14.juunil 2020.a avati Põlva rauteejaama juures skulptor Jaak Soansi valmistatud mälestusmärk Põlva...

VIDEO - Vana-Andrese & Peetri koguduste ühine surnuaiapüha

VIDEO - Vana-Andrese & Peetri kogudu…

Surnuaiapüha videojumalateenistus - Mt. Pleasant & York Surnuaial - 14. Juunil 2020 Torontos

OTTAWAS TOIMUS BLACK LIVES MATTER RAHUMEELNE MEELEAVALDUS RASSISMI VASTU.

OTTAWAS TOIMUS BLACK LIVES MATTER RAHUME…

Reedel, 5. juunil algusega kell 3 p.l. toimus Kanada pealinnas Ottawas rahumeelene meeleavaldus, av...

Juuni teekonnad vangilaagritesse

Juuni teekonnad vangilaagritesse

9. juuni 2020.a Mitte ainult Eestis, vaid kommunistlik okupatsioonivõim suutis massrepressioon...

Tartu College 50. a juubelile pühendatud viktoriin: Endel Aruja ,,Ära putu!“ pani mängijad mõnusalt muigama!

Tartu College 50. a juubelile pühendatud…

 Nädal tagasi lõppes VEMU korraldatud veebiviktoriin, mis kestis kuus nädalat. Alates 23. apri...

An optimistic future for Seedrioru

An optimistic future for Seedrioru

As most people undoubtedly know, traditional summer camp at Seedrioru is cancelled this year due to...

Tartu College Adapts to Social and Operational Challenges Posed by the Pandemic

Tartu College Adapts to Social and Opera…

Tartu College is 50 years old this year. Normally, our community would be allowed to celebrate the ...

Eesti Sihtkapital Kanadas tänab kõiki annetajaid ja toetajaid!

Eesti Sihtkapital Kanadas tänab kõiki an…

Eesti Sihtkapital Kanadas tänab kõiki annetajaid ja toetajaid!

Webinar Panel Moderated by Marcus Kolga: FIGHTING THE SPREAD OF FOREIGN DISINFORMATION IN THE COVID ERA

Webinar Panel Moderated by Marcus Kolga:…

11June, 2020 1:00-2:00 EDTAbout this EventThe COVID-19 outbreak that began in China has since ...

FOTOD - Moonid või võililled

FOTOD - Moonid või võililled

Kas moonid või võililled... või võililled või moonid...? Looduse ilust ja kevade mitmekesisusest Po...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

VIDEO - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

VIDEO - Marcus Kolga CBC News - On China…

Saturday, June 27, 2020 - Marcus Kolga CBC News - On China, Meng, Kovrig and Spavor

Marcus Kolga: Dark days ahead for Canada-Russia relations as Putin certain to win referendum

Marcus Kolga: Dark days ahead for Canada…

Next week, Russian voters have been told that they will “choose” whether to accept a const...

Evelyn Koop: „Üks imeline päev, mis on kõige haruldasem tunnustus elus“

Evelyn Koop: „Üks imeline päev, mis on k…

Hiljuti pühitses juubelisünnipäeva Evelyn Koop – võimlemisklubi Kalev Estienne asutaja ja ...

Days of work and joy

Days of work and joy

NATO troops pitched in on June 15 and 16 to move the Tartu Christian Adolescents’ Home to ...

Juhtkiri - Heitlik homne

Juhtkiri - Heitlik homne

Teame, et eilset muuta ei saa ja homset ei ennusta keegi. Kas või seda, et ta tulebki, kun...

NÄDALA PORTREE - Kristina Agur: ,,Naudin Austria ilusat loodust.“

NÄDALA PORTREE - Kristina Agur: ,,Naudin…

Kristina Maria Agur on Kanada-Eesti juurtega metsosopran. Ta õppis McMasteri ülikoolis kes...

Peeter Tinitsa kirjanduslik debüüt

Peeter Tinitsa kirjanduslik debüüt

Meieni on jõudnud sõnum, et Peeter Tinits on astunud oma kadunud isa jälgedesse ja tuleb l...

Kanada päevik - Sõnajalaõit otsides

Kanada päevik - Sõnajalaõit otsides

Et meie ei saa tänavu koos kas Seedriorul, Jõekäärul, Kotkajärvel – ka Lättemäel, Lakewood...

MÄRKMIK - Suvine päikeseseisak Kotkajärvel

MÄRKMIK - Suvine päikeseseisak Kotkajärv…

Pööripäevalõke süüdati Kotkajärve Anton Õunapuu väljakul laupäeval 20. jaanikuul veidi ena...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Jaaniöö and Singing

Jaaniöö and Singing

Midsummer is inspirational! I first experienced midsummer eve bonfires held in the Estonia...

We're Listening with EMW: Duo Ruut's Face-to-Face Musical Synthesis

We're Listening with EMW: Duo Ruut's Fac…

With Estonian Music Week, one of our hopes is to bring newer artists and artists we don't ...

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja Kalle Kadakas

Mõte pühapäevaks Toronto Vana-Andrese ko…

Patuste koja õnnistus 1. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi.2. Ja vaata s...

Rapla Kirikumuusika festivalil esitatakse Arvo Pärdi ja Pärt Uusbergi loomingut

Rapla Kirikumuusika festivalil esitataks…

2. juulil algab XXVIII Rapla Kirikumuusika festival Rapla Maarja-Magdaleena kirikus unikaa...

Experience Center Tuuletorn opened in Hiiu County

Experience Center Tuuletorn opened in Hi…

ERR, June 2020An experience center known as Tuuletorn was opened in Hiiu County on June 1,...

VIDEO - Veel üks vaatenurk Kodumaale....või kus üldse asub meie Kodumaa...

VIDEO - Veel üks vaatenurk Kodumaale....…

Veel üks vaatenurk Kodumaale....või kus üldse asub meie Kodumaa...

Rahvastikuminister: toetame väliseesti ajalehti, mis aitavad hoida eestlust ka välismaal

Rahvastikuminister: toetame väliseesti a…

Rahvastikuminister Riina Solman ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhataja Anneli R...

Mõte pühapäevaks - Kutse Jumala riiki

Mõte pühapäevaks - Kutse Jumala riiki

Vanad keskaegsed kirikud on suur varandus ja õnnelikud on rahvad, kes saavad koguneda saja...

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti Koguduse pastor Jüri Puusaagilt

Mõte pühapäevaks Toronto Eesti Baptisti …

VäärtushinnanagutestLuuka 12;13-21Tavaliselt hakkame väärtushinnanaguid tegema ekstreemolu...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - Fax: 416-733-0944 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2020 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by CyberQA & Confirmo