Logi sisse läbi:
Kargu KarlaKargu Karla
Ega ma’nd endast ei kõnele ega oma ütelusi ülista. Vana ma olen muidugi, see on kõigile teada, aga rahvas ma vist ikke enam ei ole. Minusuguste kohta käib see muistne laulusalm, et ’ei tal olnud amba pulka, ei ta sündind rahva ulka.’ Sellepärast on minu ütelused kah kõik ammu üteldud. Aga kunagi oli aeg, kus neid kuulati ja vahel isegi mäletati.

Oh seda elatand inimese edevust küll! Just kuulutasin, et endast ei kõnele, aga kellest muust siin praega jahvatan? Nojah, ütelda mul miskit ei ole, aga mõtelda ikke on, egas mõte kuskile mõlki jäta ega kellegi kuklakarvu krussi keera. No ma mõtlen nende vanarahva üteluste peale, mis kõik pidada tarkust täis olema. Aga kas ikke on?

Üks ütlemine käib nii, et uudisimu teeb vanaks. Kui see peaks tõsi olema, siis ainult poolenisti. Imu ei tee küll kedagi vanaks. Niikaua kui inime imustab, on ta noor. Uudis võib küll vanaks teha, selle vasta ma ei vaidle. Kui ma kuskilt kuulen vai lehest loen, kuda Eesti rahvajuhid pingutavad, et oma maad muhameetlastega üle ujutada, siis saan aru küll, et aeg on minust kaarega mööda läind. Mina mäletan neid aegu, kui meil ristirüitlitele kaigaste ja kurikatega vasta mindi.

Kargu KarlaKargu Karla
Nisukest asja pole küll enam kaua aega juhtund, aga ükspäe, näe, juhtus. Juhtus sedasi, et lasin end tiivanile lösakile – mis minusugusel muud teha on – ja silm vajus kinni. No vajus kinni, vajus kinni, mis sellestki, aga vat kinnise silmaga näeb inime nisukesi asju, mida lahtise silmaga kunagi ei näe. Ei usu, et olemaski on, aga magades näed ja usud kah. Unine inime usub kõike: et maakera on kandiline, et elevant elab puu otsas, et poliidik kõneleb õigust ja et kaks korda kaks on kakskümmend viis.

No mina trehvasin kinniste silmadega nägema, et mu kadund isa tuli mulle sealt pimeda piiri tagast külla. Võiks ju arvata, et see peris kena, ometi keski, kellega saab kõnelda. Kaua pole näind, uudiseid mõlemal kuhjaga. Aga vanamees, risu, oli kiusu täis ja akkas oopis minu kallal norima. Ühtepidi arusaadav – sealpool pole peale magusa rahu ja ingli tiibade kahina midagi. Tuleb tuju tülitseda, mine aga maa peale tagasi.
No siin ta oli oma riiuimuga, kohe minu kallal oma ainukest järgijäänd ammast teritama ja tühjast tüli tekitama. Akkas pärima, et no millega sa poiss siis nüid tegeled peale põõnutamise ja pudrusöömise. Et kas ühis konnale kudagi kasulik kah oled? No muidugi olen, ega ma kurg ole, et konnale kahjulik vai nii. Mina poetan tarku sõnu valge papri peale, saadan seitungitegijatele ja nemad panevad lehte.

Kargu KarlaKargu Karla
Ükspäe juhtus meie telehvon tirisema ja Kata juhtus toru krabama. Kuulas, küsis, et keda ja kuulas uueste ja siis andis toru õlgu kehitades mulle. Ütles, üks ull küsib ärra Karlat. Mul kohe kihvatas, et kas inime peab siis kohe ull olema, kui mind ärraks kutsub. Kata ise proovib kah vahel proua olla, no kuda ta ilma ärrata ikke prouaks sai. Toru sisse ütlesin küll lihtsalt, et Karla kuuleb. Noore mehe ääl küsis arglikult, et kas ärra Karla. Vastasin, et ärra võite ära kah jätta, kui seltsimeest asemele ei pane, aga Karla on kõrvapidi kõnetraadis küll.

Poiss kogeles ja vabandas, ütles, et tema nimi on Peeter Põmmpea ja otsib tarka inimest. Keski oli talle üteld, et targemat kui ärra Karla ei ole siinpool Emajõge olemas. No mina ei tea siit kaugelt ütelda, kummal pool Emajõge ma täpselt elan, aga jutt oli mu suulaele magus, ütlesin, et olete õige numbri valind, noor inime. Antke ainult teada, kuidas ma võin teile kasulik olla.

Poiss akkas seletama, et temal oli juhtund õnnetus. Oli autu kraavi ajand ja nüid politsei muutkui süidistab, et tema on ooletu sohver. Aga tema ei ole sugusummagi ooletu, süidi oli libe tee. No kuda seadusemehed ometi sellest aru ei saa. Kas ärra Karla ei oskaks aidata, kudamoodu seda nendele selgeks teha.

Kargu KarlaKargu Karla
Küll on äda, kui inimesed vanaks jäävad. Võtame näituseks sellesama Ärmani, kes mul ikke külas käis ja uudiseid tõi, aga vot enam ei näita nägu. Ega me pahuksis ei ole ega kedagi, aga mees ei viitsi enam oma kontisi liigutada ega meile tulla. No jumal tänatud, iimeili ikke veel saab saadetud. Just andis selle hinterneeduse kaudu mulle teada, at Mari-Juhanna on nüid seadusega lubatud ja isegi kui postimehed peaksid treikima akkama, pott tuuasse ikke kohale.

No nisukesest uudisest on mul sama palju kasu kui pimedal pildialbumist. Nii kaua kui minul oma Kata on, pole mul Mari ega Juhannat kumbagi vaja, tehku nad seadusi misukesi tahvad. Ja kui on Kata, siis on ka pott ja potis podisevad paksud kapsad vennaihuga kenaste segamini. Postiljonid võivad minu poolest igavesti treikima jääda. Peale arvete ja reklaami nad midagi ei too. Eesti lehe toovad ainult siis, kui püssiga ähvardamas käid. Vahel on nisuke tunne, et oleks suurestükki vaja.

Aga siis akkas aju sügelema, et äkiste Ärman kõneleb tähendamise sõnade kaudu nigu vana aja prohvet. Mõtelsin, et kõlistan talle, aga ei taht jälle poisile nisukest muljet jätta, et vanameheköbi ei taipa. Kõlistasin oopis Vollile – teate küll seda Vabarna vahmiili võsu – ja vat see oli täitsa poiss, tuli. Näitasin talle seda iimeili ja küsisin, kas tema mõistab sealt miskit tarka välja lugeda.

Kargu KarlaKargu Karla
Mina pagesin noorest peast oma kodumaalt ära võersile, sest organid ei last rahulikult elada. Nõukogude organid olid nisukesed, et muutkui käsutasid ja kamandasid, mina ei mõist oma asju kudagi nende kamandu järgi seada. Aga nüid vanast peast olen akand aru saama, et mujal tuleb kah ikke organite perra elada. Mõnega on asi lihtne, mõni vajab organiseerimist.

No üks sisemine organ, mis ennast alati meelde tuletab, on see, mis lastelaulus tegi põnnadi-põnnadi. Kui see täis läheb, siis ei aita muud kui tuleb tühjaks lasta. Siis on tükk aega rahulik olla, kuni jälle täis läheb ja tühjendamist vajab. Sel tühjendamisel on talvisel ajal veel see lisapoonus, et kui tühjendamise koha peal lumi ära sulab, siis tead, et oled veel noor inime.

Teine organ tegi lastelaulus tuks-tuks-tuks ja see läheb kah vahel täis, aga vat seda pole kuskile tühjaks lasta. Ei tasugi, sest tühja südamega ei saa miskit korda saata ja täis südamega võid asja ära rikkuda. Tuleb organiseerida, elada nii, et tuksumine käib parajas rütmis, siis läheb kõik ästi.

Kargu KarlaKargu Karla
Mina olen juba selles eas, kus kõik kuud on ühesugused. Vanasti olid mõned pikad ja igavad, nüid on lühikesed kah igavad. Aga kõik puud ei ole ühesugused. Mõned on küll kogu aeg mehised ja okkalised, aga teistel on eblakate naiste vigurid külles – enne talve ajavad oma pealmised ilbud maha ja lõdisevad mitu kuud aluspesu väel, kuni viimaks tüdivad ja tõmbavad uue eleda undruku selga. No naisterahva loogika, noh – mees talitaks vastapidi.

Kuudega on mul nõnna palju ühist, et minu jutt on kah igav. Kolad küll riiulid läbi, kus need vingemad vürtsid reas, aga keel ei tee enam pipra ja piparmündi vahet, vaatad ja paned kõik tagasi. Ei julge ka üle soolata ja jutt jääbki magedaks. Aga sel kuul paistab, et mul on puudegagi ühist: puud läksid lehte ja minu lora läheb kah lehte. Nii et siis kõigele lisaks on mu jutt veel natuke puine.

No tühja kah – Karla jutt on puine, Peipsi kiisk on luine, aeg on jaanikuine, lind on laulusuine! Oi sa jeerum, kus tuli äkiline riimirünnak! Kui laseks õige sama rada pidi edesi, vast jõuab kuskile välja. Olümpuse arjale vist mitte, aga minu eas on mõisa kardulakuhi kah küllalt kõrge, ole ainult mees ja roni.

Kargu KarlaKargu Karla
Oi, ead inimesed, ärge nüid kohe pääliskirja perra arvake, et mul endal see viimane veerand käes ja kohe kongilöögil akkab matuserong kabeli poole liikuma, Karla kummuli kirstus. Pole ühti! Kuivatage aga krokutilli pisarad ära ja võtke sibul taskuräti sehest välja, et neid juurde ei tuleks ja põske kriimuliseks ei teeks.

Mina ei kõnele täna ültse surmast ega suremisest, vaid elust ja elamisest. Ja peategelane ei olegi mina ise, see kirjatükk ei ole autupiukrahviline (Ärman käskis sedasi kulduurselt ütelda). Minu jutu kangelane on see veike vabariik Läänemere serva peal, kes talvel sada aastat vanaks sai ja nüid järelsünnipäeva pidama akkab. Et see sünnipäev on langend nisukesele nirule ajale, kus kõik antvärgid ja muidu atsakamad inimesed on Simku ääres kottitsas pässi püidmas, siis tuleb minul aktuse kõne pidada. See on tegelikult ästi plaanitsetud. Aktust ei peetagi, minu kodukootud kõne kleebitasse seitungisse ja sellele järgnev kõrvulukustav aplaus kellegi kõrvu ei ulatu. Kodaniku kohus on täidetud ja elu lonkab edesi.

Kargu KarlaKargu Karla
On aga jälle aeg Võidupüha pühitseda ja asunikul kork maha kruvida, mis mekki sa sest võidust kuiva suuga ikke tunned. Aga kellega sa pühitsed? Omaealised puha kadund. Kes pole veel läind, see pakib kohvreid ja kratsib kukalt, et ei tea, mida sinna pimeda piiri taha kaasa võtta. Võtad vale asja, tolliamet konhviskeerib ära ja kellele sa kaebad.

Mina ise ei lähe küll kuskile. Kutset pole tuld ja vabatahtlikult ei lähe. Viimasesse sõtta läksin ja olen selle eest enam kui seitsekümmend aastat urjutada saand, aitab mulle. Ja et mind on siia ripakile jäetud, ega ma sellest miskit äbi ei tunne. Pole minu süi, et neil seal peakortelis raamatupidamine segi on. Ühel päeval tuleb revident sisse ja siis praavitatasse see viga kähku ära. Siis on nii kiire minek, et pole aega karkusigi kaasa võtta.

Aga nii kaua kui ma veel siin maakamaral ringi ukerdan ja oma Kata keedetud putru söön, on Võidupüha minule püha. See oli püha võit, mis seal Võnnu all saavutati, kui landesveer lombakaks löödi. Minul on sellega ühenduses veel veike isiklik side kah. Vata siis oli kindel, et see meie oma riik jääb ikke püsima. Jäi püsima, mõisamaad jaotati eesti rahva vahel ilusti ära ja siis tekkis Eestimaale uus seisus, asuniku seisus. Neid maatükkisi andis valitsus nendele meestele, kes seda püha sõda pidasid, mis püha võiduga lõppes ja kirikukellad üle maa elisema pani. Minu vanamees oli üks nendest ja kui tema kustus, sai minust sellesama asunikutalu peremees ja perekonnaisa. Ega minu Kata ei oleks popsipoisile läind, tal oli kah oma uhkus sehes.

Need asunikud olid tublid mehed, ega nemad suure talu peremeeste ees silmi maha löönd ega küiru selga ei tõmmand. Nemad olid oma sõda pidand ja võidu saavutand, nüid näitasid, et oskavad oma talu kah pidada. Viina võtsid nad mõõdukalt ja sellepärast akkas rahvas veikest viinapudelit asunikuks kutsuma, suur oli riigivanem.

Nojah, aga nüid pole enam Eestimaal asunikutalusi ega asuniku seisust. Koloosid äävitati ära nigu mõisadki, aga koloosnikud läksid linna, maal pole miskit peale akata. Naljakas – see Võnnu, kus see kuulus lahing löödi, oli oopis Lätimaal. Ja kui nüid mõni Eestimaa mees tahab selle mälestuseks asunikku lahti lüia, siis ta läheb ja ostab selle kah Lätimaalt, Eestis on liiga kallis.


Kargu Karla
Kargu KarlaKargu Karla
No kujutad sa ette, Ärman võttis kätte ja tuli ükspäe jälle minu poole. Kassa tead, poiss akkab vanaks jääma. Vanasti ei läind nädalit mööda, kui muutkui kõndis sisse ja siis arutasime neid maailma asju Iidamast ja Aadamast peale. Nüid ei näita nägugi. Einoh, vana mis vana. Vai peab äkki mind vanaks? Mine sa tea. Ükskõik, aga meile ta tuli ja kohe akkas küsima.

Põrutas kohe nigu kaherautsest, et Karla, kas sul mõni vana ajaloo raamat kah alles on. Ma tahaks midagist kontrollida. Mina vasta, et mis ajaloo raamatut sulle vaja on. Mina olengi see ajalugu ja sinu ees olen ma alati old lahtine raamat, pole vaja kaant kergitada ega lehe keeramiseks näppu niisutada. Muutkui küsi ja mina annan õige vastuse, kui ainult pole tegemist lähiajalooga. Mis Kata ommikuks süia tegi, seda ma ei mäleta, aga palju mehi esimese ilmasõja aegu Augustoovi metsa all surma sai, seda tean täpselt.

Poiss ütles, et tema nii kaugele tagasi ei kipugi, et kardab Augustoovi metsa ära eksida, teda uuvitab oopis Eesti riigi piir ja just see Venemaa poolne. Et seal paistab midagi sassis olevat. Et keski ei tea täpselt, kuhu see piir kunagi tõmmati ja miks seda uuesti tõmmata tahetasse. Et mis asi see Tartu rahu on ja miks sellega rahule ei jääda. Et rahvas räägib üht, president teist, kas Karla ei võiks kõnelda kolmandat ja nii, et kõik aru saaksid.

Einoh, miks ma seda ei mäleta. Sarajeevust akkas sõda ja Tartus tehti rahu, vähemalt meie jaoks. Aga poisile seda seletada oli raske ja ausalt öelda, mu oma pea kah enam ästi ei võta. Ärmanile ütlesin sedasi, et see on täitsa ükstapuha, kuhu see piir tõmmata ja mitu lepingut teha, Puutini Venemaa ei oska piiri pidada ega lepi ühegi lepinguga. Tema on oma piiri juba ammu tõmmand, see jookseb teiselt poolt Vilsandi saart. Kõik, mis sealt ida poole, käib tema impeerijummi alla. Tema saabas on seda juba talland ja see määrabki piiri.

Poiss jäi mõttesse ja kontrollis siis mu keokraahvijat. Küsis, kas on tõsi, et Eesti kõige läänepoolsem saar on Loonalaid. Vastasin, et minu kooliajal oli küll. Tema jälle, et kas kõige idapoolsem on Kalju laid. Selle kohta mina vastust anda ei julgend. Minu kooliajal ei old ültse nisukest laidu. Mulle on lähikeokraahvija kah võeras.


Kargu Karla
Kargu KarlaKargu Karla
Teate, sõbrad, vanadus on ikke peris tore asi, kui mõistad õige vinkli alt kaeda. No näituseks minu seisukohast. Vata sest pole kedagi, et inime enam suurt ei seisagi, muutkui istub ja pikutab, seisukoht on tal ikke olemas ja seda talt keski ära võtta ei tohi. Äkki võtab veel kätte ja avaldab kah selle seisukoha. Eakene küll, noor inime loeb ja kirtsutab nina, kortsutab seitungi, paneb sinu seisukoha enda istekoha alla ja laulab, et „uhti-uhti, uperkuuti, Karla, kasi koerakuuti.“

Ega mina seda koerakuuti ei põlga. Seal sa pole kellelgi jalus, kaed välja ja mõtled, kuda elu siis oli, kui veel ise mõlemat karku pidi selle sehes ukerdasid. Siis pold aega tähelegi panna, kudas mõne vana laulu sõnad nii kenaste täppi lähvad. Seesamane uhti-uhti lugu näitab täpselt, kui raske on eesti tõugu inimesi panna koostööd tegema. Kolm asjalikku tegelast, kõigil üks ja sama eesmärk, aga ikke läheb käes untsu. No mis selles Tartust Viljandi minekus nii keerulist on! Venelane läheb Volgast vupsti üle ja lõuna-ameeriklane Amatsoonasest, aga eestlane Emajõest ei saa. Üksi saaks igaüks, aga nigu kolmekesi koos proovivad, tuleb tisaaster. Viljandi jääb tartlasele sama kaugeks ja kättesaamataks kui Timm Pakk Tuu.

FOTOD - HIMARS Siilil

FOTOD - HIMARS Siilil

Esmaspäeval, 23. hommikul maandus esimest korda Saaremaal, Kuressaare lennujaamas USA militaar transport lennuk C-17. Maryland Rah...

FOTOD - EML Wambola kaitseb Siilil merd

FOTOD - EML Wambola kaitseb Siilil merd

Alates 16. maist on suurõppus Siil 2022 raames toimetanud Saaremaa vetes staabi- ja toetuslaev EML Wambola. Antud üksuse ülesandek...

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedakorda juubelihõnguline, kümnes. K...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Estonians and Estonians around th...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. Kus neid kõiki koos võiks kohata...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoonial Big Four Building’us Calga...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estoni…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted to helping build the Estonian c...

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, in memory of parents Naani and Raoul Merits, and Endel and Aliise Ruberg

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, i…

Calling all Estonians from every corner of the world to get on boardThe Ruberg and Patterson families have a heartfelt message t...

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

A strong sense of adventure and pride drive this couple’s commitmentHelju Viilup had to think fast about how to make ends meet w...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülemaailmsete Eesti Noortevõrgustik...

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) newsletter, the amount of information per...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Historical Memory invites all tho...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega sel aastal 4. juunil Toronto Ees...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discuss their experiences creating Noored Eest...

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses eesti peres, võttes alati osa eesti ühis...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja Magdaleenast.Maarja seisis aga haua kõrva...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõda Ukrainas. Kui mõtleme Ukraina tulevik...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Pakist leiad nelja erineva eesti kodude popu...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competition in person at the Markham Pan Am Cent...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-season concert. The Voix du Coeur (Voices fr...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparation workday, in that the camp was...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 18 - 6. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 17 - 29. April 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hin...

Opinion: Russian repeating Estonian hist…

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle cars. Men ...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mitte, aga ...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

Õpitoas sai tutvuda musterloomade kudumisega

Õpitoas sai tutvuda musterloomade kudumi…

„Oh, sa oled täna olnud musterlaps – nii hea, mitte üht jonnijoru!“ kirjutab Anu Raud oma musterloo...

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILE…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 20. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Kä...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jooksul esita...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi piirkonnas ...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to poi...

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi suutis oma austajaid tõeliselt üllatada. Oodati teda ju juunikuistele juubelikontsertid...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

EstoCast: a new podcast for all things Estonian

EstoCast: a new podcast for all things E…

Are you a regular reader of Eesti Elu / Estonian Life but find that your busy schedule limits ...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, mis ei küü...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseum…

Laupäeval, 7. mail korraldati Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis, kus osales sadakond vabat...

Teeme ära talgupäeval korrastati riigitegelaste hauaplatse

Teeme ära talgupäeval korrastati riigite…

Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti Lipu Selts koos Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste ning isamaalis...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lükatud või k...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland out of NATO...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - HIMARS Siilil

FOTOD - HIMARS Siilil

Esmaspäeval, 23. hommikul maandus esimest korda Saaremaal, Kuressaare lennujaamas USA militaar tran...

FOTOD - EML Wambola kaitseb Siilil merd

FOTOD - EML Wambola kaitseb Siilil merd

Alates 16. maist on suurõppus Siil 2022 raames toimetanud Saaremaa vetes staabi- ja toetuslaev EML ...

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedako...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver -…

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Es...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. K...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruul…

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoo...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KA…

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülem...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a…

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparatio...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hin...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiam…

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses ...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja e…

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõ...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Paki...

Opinion: Russian repeating Estonian hist…

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle c...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mi...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, m...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lüka...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland ou...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Est…

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) n...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontserteten...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discus...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame…

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja M...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competit...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended…

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-seas...

Õpitoas sai tutvuda musterloomade kudumisega

Õpitoas sai tutvuda musterloomade kudumi…

„Oh, sa oled täna olnud musterlaps – nii hea, mitte üht jonnijoru!“ kirjutab Anu Raud oma ...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jook...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi pi...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo