Logi sisse läbi:

Jutustagem lugusid, mitte arve!

Meelis Niinepuu - www.tedxtartu.orgMeelis Niinepuu - www.tedxtartu.org Eesti ajalookogemuse eksport vajab senisega võrreldes uusi narratiive ja põhjalikku lahtimõtestamist meie pehme julgeoleku tagamise osana.

Mõni aasta tagasi uuris üks Rootsi instituut 15–20-aastaste Rootsi noorte teadmisi naaberriikide kohta. Rootsi noortest 90% polnud kunagi kuulnud sõna Gulag (95% teadis Auschwitzi); 40% arvas, et kommunism on kaasa aidanud heaolu suurenemisele maailmas, ja umbes sama palju uskus, et kommunismiohvreid on üle maailma alla miljoni; 82% ei näinud Valgevene riigikorras diktatuuri.Peaaegu keegi ei teadnud, millise võõrriigi pealinn asub Stockholmile kõige lähemal. Pakuti Oslot ja Helsingit. Õige vastus on Tallinn. Paljudel meist on selliseid tulemusi raske uskuda. Oleme end juba aastaid pidanud taas Euroopasse kuuluvaks. Veel enam, peame end isegi rohkem Skandinaavia kui Ida-Euroopa riigiks.

Hallid tsoonid ja pehme julgeolek

Nõukogude kooliõpikute poliitilistel kaartidel tähistati "suurt kodumaad" värviliselt, lääne mõjusfääri naaberriike seevastu hallides toonides. Nagu selgub, oli olukord Rootsi kooliõpikutes peegelpildis samasugune. N.Liit ja tema liiduvabariigid asusid hallis tsoonis.

Tartu Ülikooli ajaloodoktorant Olev Ott on viimastel aastatel teinud tänuväärset tööd Soome, Rootsi, Taani ja Norra ajalooõpikute uurimisel. Otti huvitas, kas ja kui palju kajastavad need õpikud nt. 1941. a küüditamisi ja teisi eesti rahva kannatuste lugusid. Vastus - vähe või peaaegu üldse mitte. Informatsioon on statistiline ja lugusid paadipõgenikest või küüditatutest ei teata. Võiksime selle peale õlgu kehitada ja öelda, et meil, eestlastel, pole sellega enam midagi pistmist. Oleme ELis ja NATOs ning naaberrahvaste mõtlemise hallid tsoonid (loe: mahajäämus regionaalses ajalootundmises) meid ei ohusta.

Tahes-tahtmata rändab mõte sõjaeelsesse Eestisse, mil olime Rahvasteliidu täieõiguslik, respekteeritud liige. Paradoksaalsel kombel kulutab tänapäeva Eesti miljoneid eurosid relvastusele, aga peaaegu üldse mitte pehmele julgeolekule. Pean pehme julgeoleku all silmas seda, mida naabrid, partnerid ja liitlased meist ja meie ajalookogemusest teavad.

On meil pärast Lennart Meri üldse kedagi, kes tahaks ja oskaks jutustada maailmale eesti lugusid, rääkida meie suhtumisest demokraatiasse ja vabadusse? Peaaegu igas Meri kõnes sisaldus viide meie kuuluvusele Euroopa ja Põhjamaade väärtussüsteemi, mõni inspireeriv lugu. Kas oleme viimasel ajal mõnda Eesti riigimeest kuulnud jutustamas midagi eesti rahva loost?

Mu meelest kuuleme neid viimasel ajal jutlustamas peamiselt e-valimiste ja tasakaalus riigieelarve teemadel. Kahtlemata on need lood Eesti jaoks väga vajalikud, aga sama vajalik on hoolitseda, et meie naabrite ajalooteadvuses ei oleks halle tsoone. Nendest Rootsi noortest saavad ühel päeval valitsuse ja parlamendi liikmed. Nende teadmised on meie pehme julgeoleku osa.

Kas ja mida oleme pehme julgeoleku kindlustamiseks teinud? Püüdke selle artikli kõrvale leida internetist inglise, prantsuse, saksa või rootsi keeles meie lugusid, mälestusi ja jutustusi. Mida te leiate? Peaaegu mitte midagi. Otsingutulemused pakuvad peamiselt statistikat stiilis "1941. a küüditati Eestist ca 10 000 inimest, kellest pooled surid traagiliselt."

Oleme harjunud välismaailmale rääkima oma lugusid pisarate ja arvudena. Eestlase jaoks on see narratiiv igati mõistetav, sest see on meil veres. Aga mida hakkab sellise infoga peale Rootsi koolinoor? Nii kirjutab Mati Hint Sirbis, et Sofi Oksaneni "Puhastuses" kokku pandud kannatuste narratiiv (ideologiseeritud kirjandusteos, mille põhitoon on must) on tõstetud kirjanike, kirjanduskriitikute ja ajakirjanike peavoolu poolt Eesti ajalooks.

Ja kuigi Oksanen teeb sarnaselt Lennart Meriga meie lugude jutustamisel minu hinnangul tänuväärset tööd, tuleb Hindiga vähemalt osaliselt nõustuda. Üks mu ameeriklasest sõber ei pidanud kinos "Puhastust" lõpuni vastu. "Too much suffering and pain," ütles ta.

Eesti lugude uued narratiivid

Keegi on öelnud, et hirmsaim, mis meiega võib juhtuda, on see, kui harjume vägivallast rääkimisega ja kui ohvritest saavad arvud. Mõeldes nüüdisaegsele televisioonile, on see juba juhtunud. Kui mõtleme keskmisele Lääne-Euroopa inimesele, siis ta on küllastunud arvudest ning faktidest. Meil tuleb välismaailmale jutustada lugusid, mitte arve. Võib-olla on lugude jutustamise uued võimalused sangari, kodu või armastuse narratiivis. Need on kõigile universaalselt mõistetavad. Ei pea rääkima ainult surmast, panema kogu auru vaenlase kirjeldamisele.

Tutvustan teile kauaaegset TTÜ professorit Karl Õigerit. Tundub uskumatuna, et 13-aastane poiss suutis 3000 km kauguselt Siberist koju põgeneda. Kandvaks motiiviks teekonna ja kojujõudmise narratiiv. "Miks ta politseisse ei läinud," küsis üks mu ameeriklasest sõber. See oli perfektne sissejuhatus ning ühtlasi võimalus meie loo rääkimiseks. Või eestlastest paadipõgenikud. Üks tõlgitumaid eesti autori teoseid on Voldemar Veedami "Põgenemine vabadusse". See jutustab 16 meeleheitel eestlasest sõjapõgeniku retkest 11-meetrisel lootsikul Rootsist USAsse a. 1945. Kokku oldi teel 128 päeva ning surm oli väga lähedal.
Need kaks on tühine valik meie lugudest, mille keskmeks on teekond, armastus, koduigatsus, sõprus, lootus ja alles seejärel surm. Kui tahame oma lugusid kohale viia, peame sellega arvestama ja jutlustama surma kõrval ka elu. Ei maksa karta, et selline lähenemisnurk pisendab kannatuste tähendust. Nende lugude ühiseks nimetajaks on kuulaja soov saada rohkem teada. Miks nad võtsid ette sellise hulljulge retke?

Kas Eestis oli olukord tõesti nii halb? Vaid selliste lugudega on Lääne-Euroopas võimalik edasi anda kommunismi all kannatanud rahvaste ajalookogemust. Me ei pea rääkima vaid 50–60 a taguseid lugusid. Meie varasalved on täis nõukogude absurdi 70- ja 80-ndatest. Ka need lood on jutustamiseks, sest räägivad elementaarsete vabaduste puudumisest ühiskonnas. Olgem ausad, tänini on Ida-Euroopa oma lugude jutustamisega suuremalt osalt läbi kukkunud. Me oleme selle eest kaasvastutavad.

Peame andma oma lood vabaks!

Et muuta lähinaabrite juures valitsevat teadmatust, peame alustama iseendast. Peame andma oma lood tõeliselt vabaks. Meie lugudel ei tohiks olla keele- ega autorlusbarjääre. Sattusin hiljuti vestlema inimestega Eesti Kirjandusmuuseumist ja Eesti Rahva Muuseumist, mille varasalved on täis küüditatute ning represseeritute lugusid ja mälestusi. Kus need lood siis on, küsisin. Arhiivis, sain vastuseks. Miks?

Sellepärast, et noor Eesti riik läks oma tubliduses seadusloomega nii kaugele, et neid lugusid ei ole võimalik juriidiliste kitsenduste tõttu avalikustada. Nimelt otsustas tädi Maali enne autorikaitseseadusi ära surra ja nii need allkirjad andmata jäid. Aga kahtlen, kas Maali soov oli need lood 50 aastaks luku taha panna. Meie vähene vabaks lastud mälu on kättesaadav peamiselt raamatulettidel. Mõned nädalad tagasi täiendasin oma raamatukogu eesti elulugudega. Arve 325 eurot ja hunnik paberit. Kus on e-raamatud, tabasin end seda koormat kandes küsimas. Neid ei ole.

Järgmisena kujutlesin neid raamatuid lettidel karjumas: "Võta mind kaasa, palun loe mind, see on sinu rahva lugu, raha pole oluline, peaasi, loe!" Riiulilt aga läikisid mulle vastu hinnalipikud "35,50" ja "42,90". Näidake mulle ema, kes jaksab neid raamatuid oma lastele osta! Võõrkeelsetest versioonidest ei maksa unistadagi. Seega pole meie mälu ikka veel vaba, hoolimata internetiajastust ja e-Eestist. Mis oleks, kui jätaks meie pehme julgeoleku huvides ühe soomuki ostmata ja ohverdaks kokkuhoitud raha oma ajalookogemuse tõlkimisele ja internetti panekule!?

Milleks meile minevik?

Aga miks peame tegelema mineviku traumadega, küsis üks inimene mult hiljuti. Küsijaks 50ndates eluaastates edukas ettevõtja, kelle perest pole kunagi kedagi küüditatud. Tõepoolest, miks? Islandi kunstiakadeemia professor Stefan Jonson on Imbi Paju raamatu eessõnas põhjendanud väga veenvalt lugude mäletamise mõtet ja vajadust. "See on armastus oma ema, kodumaa ja inimkonna vastu," põhjendab Jonson. Inimkonna all peab Jonson silmas peamiselt sellist humanistlikku ja demokraatlikku kategooriat nagu vabadus.

See on väga targalt öeldud. Tänapäeva maailmakodanikel ei käsi keegi oma kodumaad armastada. Võime olla oma kodumaas pettunud või leidnud sootuks uue, ilusama, soojema või rikkama. Kuid kes meist ei armastaks vabadust või ema? Kokkuvõttes on see üks ilusamaid asju, mida olen mäletamise vajaduse ja mõtte kohta kunagi lugenud. Ühtlasi on see vastus nendele, kelle perekonnast pole kunagi kedagi küüditatud.

Igaühest võib saada oma perekonna suursaadik!

Eestlased on projekti "Teeme ära!" raames puhtaks küürinud terveid riike. Teeme lõpuks midagi ära ka oma perekonna lugude tutvustamisel maailmale. Mul on unistus, et selle projekti eestvedajaks võiks olla internetiajastu Youtube'i ja Wikipedia põlvkond. Viimane suurem noorte kaasabil korraldatud mälukogumine toimus Lennart Meri eestvedamisel üle 10 aasta tagasi. Igast noorest inimesest võiks saada oma perekonna suursaadik.

Kujutage ette inglise, vene, prantsuse ja hispaania keeles rääkivaid eesti noori jutustamas internetiavarustes oma perekonna lugusid. Selliseid lugusid pole kellelgi võimalik naeruvääristada. Keegi ei saa oma perekonna suursaadikut sõimata fašistiks või natsiks. See saab olla just sinu perekonna lugu ja seda vaatavad Youtube'i kaudu miljonid inimesed maailmas. Sama lihtne on igaühel panna oma perekonna lugu kirja Wikipediasse. Ära küsi riigilt, tee ise!

Eesti on maailmas silma paistnud paljude positiivsete algatustega. Ka oma ajalookogemuse selgitamisel on võimalus midagi maailma heaks teha. Järgmisel aastal saab taasiseseisvunud Eestit sama palju kui esimest Eesti Vabariiki. Me teame vabaduse haprusest ja igatsusest absoluutselt kõike. Eurooplaste ja eestlastena pole meil moraalset õigust seda kogemust iseendale hoida. See kogemus on meie pehme julgeolek. Aga ainult siis, kui õpime seda lõpuks ka jagama.

 

 

Meelis Niinepuu, ettevõtja, sihtasutuse Unitas asutaja 

 

 


Artikkel põhineb TEDxTartu konverentsil peetud ettekandel "Okupatsioon müügiks – kellele ja miks?" (10.11.2012). Autor palub kõigil, kes jagavad artiklis esitatud vaateid ja sooviksid panustada ajalookogemuse eksporti ideeliselt või aineliselt, võtta ühendust See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

FOTOD - HIMARS Siilil

FOTOD - HIMARS Siilil

Esmaspäeval, 23. hommikul maandus esimest korda Saaremaal, Kuressaare lennujaamas USA militaar transport lennuk C-17. Maryland Rah...

FOTOD - EML Wambola kaitseb Siilil merd

FOTOD - EML Wambola kaitseb Siilil merd

Alates 16. maist on suurõppus Siil 2022 raames toimetanud Saaremaa vetes staabi- ja toetuslaev EML Wambola. Antud üksuse ülesandek...

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedakorda juubelihõnguline, kümnes. K...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Estonians and Estonians around th...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. Kus neid kõiki koos võiks kohata...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoonial Big Four Building’us Calga...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estoni…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted to helping build the Estonian c...

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, in memory of parents Naani and Raoul Merits, and Endel and Aliise Ruberg

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, i…

Calling all Estonians from every corner of the world to get on boardThe Ruberg and Patterson families have a heartfelt message t...

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

A strong sense of adventure and pride drive this couple’s commitmentHelju Viilup had to think fast about how to make ends meet w...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülemaailmsete Eesti Noortevõrgustik...

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) newsletter, the amount of information per...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Historical Memory invites all tho...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega sel aastal 4. juunil Toronto Ees...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discuss their experiences creating Noored Eest...

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses eesti peres, võttes alati osa eesti ühis...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja Magdaleenast.Maarja seisis aga haua kõrva...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõda Ukrainas. Kui mõtleme Ukraina tulevik...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Pakist leiad nelja erineva eesti kodude popu...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competition in person at the Markham Pan Am Cent...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-season concert. The Voix du Coeur (Voices fr...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparation workday, in that the camp was...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 18 - 6. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 17 - 29. April 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hin...

Opinion: Russian repeating Estonian hist…

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle cars. Men ...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mitte, aga ...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

Õpitoas sai tutvuda musterloomade kudumisega

Õpitoas sai tutvuda musterloomade kudumi…

„Oh, sa oled täna olnud musterlaps – nii hea, mitte üht jonnijoru!“ kirjutab Anu Raud oma musterloo...

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILE…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 20. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Kä...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jooksul esita...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi piirkonnas ...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to poi...

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi suutis oma austajaid tõeliselt üllatada. Oodati teda ju juunikuistele juubelikontsertid...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

EstoCast: a new podcast for all things Estonian

EstoCast: a new podcast for all things E…

Are you a regular reader of Eesti Elu / Estonian Life but find that your busy schedule limits ...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, mis ei küü...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseum…

Laupäeval, 7. mail korraldati Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis, kus osales sadakond vabat...

Teeme ära talgupäeval korrastati riigitegelaste hauaplatse

Teeme ära talgupäeval korrastati riigite…

Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti Lipu Selts koos Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste ning isamaalis...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lükatud või k...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland out of NATO...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - HIMARS Siilil

FOTOD - HIMARS Siilil

Esmaspäeval, 23. hommikul maandus esimest korda Saaremaal, Kuressaare lennujaamas USA militaar tran...

FOTOD - EML Wambola kaitseb Siilil merd

FOTOD - EML Wambola kaitseb Siilil merd

Alates 16. maist on suurõppus Siil 2022 raames toimetanud Saaremaa vetes staabi- ja toetuslaev EML ...

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedako...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver -…

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Es...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. K...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruul…

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoo...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KA…

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülem...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a…

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparatio...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hin...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiam…

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses ...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja e…

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõ...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Paki...

Opinion: Russian repeating Estonian hist…

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle c...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mi...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, m...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lüka...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland ou...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Est…

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) n...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontserteten...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discus...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame…

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja M...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competit...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended…

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-seas...

Õpitoas sai tutvuda musterloomade kudumisega

Õpitoas sai tutvuda musterloomade kudumi…

„Oh, sa oled täna olnud musterlaps – nii hea, mitte üht jonnijoru!“ kirjutab Anu Raud oma ...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jook...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi pi...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo