Logi sisse läbi:

Kas meedia juhib demokraatlike ühiskondade arengut?

Image by Vlado - FreeDigitalPhotos.netImage by Vlado - FreeDigitalPhotos.net Igas demokraatlikus ühiskonnas on seaduse alusel riigi juhtimise võim jagatud kolme ossa. Seadustandev võim on antud parlamendile, täidesaatev võim kas presidendile või peaministrile ja nende valitsustele ja õigusemõistmise võim riigikohtule.

Neile kolmele lisandub neljas võim - meedia ehk ajakirjanduse võim, mis tegelikkuses ostub esimesest kolmest suuremaks. Kui meedia oleks rangelt erapooletu, tuginedes kristlikule eetikale, tehes vahet tõe ja vale vahel, õigluse ja ebaõigluse vahel, siis oleks sellest palju abi parema ühiskonna loomiseks.

Kahjuks on enamikul ajalehtedest, raadio- ja televisioonijaamadel oma kindel poliitiline hoiak. Ühed pooldavad suurt ja üha suuremat valitsust ning on eraettevõtluse ja turumajanduse suhtes väga kriitilised, teised pooldavad eraettevõtlust ja leiavad, et valitsus peaks piirduma kodanike sise- ja välisjulgeoleku kaitsmise ja ühiskonna riskigruppide eest hoolitsemisega ning sekkuma võimalikult vähe kodanike eraellu. Esimesed on vasak-, teised parempoolsed. Rangelt erapooletut meediat vist polegi olemas. On olemas meediat, mis valgustab nii vasak- kui parempoolset maailmavaadet, vähese kallakuga ühele või teisele poole. Viimastel aastatel on meediale lisandunud internetis tekkinud uudistevahendus.

Lihtsaim moodus oma maailmavaadet edendada ja õigustada on ära tuues oma partei saavutused ja vastaspoolse partei eksimused ja vead ning vastupidise maha vaikimises.

Kes seda teevad, võivad õigustatult öelda, et nad raporteerivad ainult fakte, jättes ütlemata, et edastavad ainult neid, mis nende maailmavaatele sobivad on. Säärane käitumine on eetiliselt küsitav, kuid see ei näi enamikku meediategelasi häirivat kas eetika või üldise hariduse puudumisel.

Demokraatlikes maades domineerib tugevasti vasakpoolne meedia. Miks see nii on, seda on võimalik mitut moodi selgitada. Alljärgnevalt üks moodus.

Need, kes on külastanud St. Peterburgis asuvat Ermitaaži, endist Vene keisri Talvepaleed, on kindlasti jahmunud tohutust rikkusest, mis seal asub ja mis on väevõimuga kunagi kokku aetud. Eraldi toad, mis on pühendatud maailmakuulsate kunstnike, nagu Rembrandt, Rafael jpt maalidele, saalid, mille seinad on kaetud ehtsa kullaga ja muid aardeid, mis seal leiduvad, on hinnatud praegu umbes 10 miljardile dollarile. Seal elas tsaar oma perekonnaga ajal, mil suur enamik vene kodanikke orjade ja talupoegadena elas äärmises viletsuses ja tihti kannatas nälga. See tohutu ebavõrdsus ja ebaõiglus andis õigustatult põhjust vabaduse ja õiglasema rahva varanduse jaotamise nõudmisele. Talvepaleed võib nimetada inimliku edevuse ja ahnuse monumendiks.

Saksa filosoof Hegel oli loonud teooria teesist ja antiteesist, mis vägivaldselt kokku põrkasid ning mille tagajärjel tekkis uus ja täiuslikum olukord, süntees. Hegeli õpilane Karl Marx rakendas seda oma ühiskondlikule, klassivõitluse teooriale. Uus ja täiuslikum ühiskond sai tekkida olemasoleva ühiskonna eri klasside vägivaldse kokkupõrke tagajärjel. Kommunist ja marksist Vladimir Lenin oli üheks tsaarivõimu vastu võitlejaks Venemaal, kes Esimese maailmasõja ajal põgenes mõneks aastaks Šveitsi, kuni sakslased ta sõja lõpu poole Venemaale sokutasid, et sealset võimu nõrgestada ja vene vägede võitlusvõimet vähendada. Demokraatlikus Šveitsis viibides veendus Lenin, et ka demokraatlikus ühiskonnas, kus valitseb trüki- ja sõnavabadus, on võimalik kodanike ajusid pesta ühekülgse uudistevahendusega, esitades võimule soodsaid fakte ja vaikides maha ebasoodsaid.

Esimese maailmasõja lõpule järgnes Venemaal kodusõda, mille kommunistid Lenini juhatuse all võitsid. Selleks, et oma võimu kindlustada ja rakendades marksistlikku klassivõitluse teooriat, asus Lenin Venemaa ühiskonda puhastama oma vastastest, neist, kes vanas ühiskonnas olid moodustanud ühiskondliku selgroo. Selleks vajalikud tapatalgud olid äärmiselt suured. Olla isegi väidetud, et Lenini käsualused olid hakanud kaebama, et nad olid tapmisest väsinud!

Läänemaailmas toimus samuti enne ja peale Esimest maailmasõda vana klassisüsteemi lagunemine. Tekkisid ametiühingud, mis nõudsid töölistele paremaid palku ja turvalisemaid töötingimusi, rakendati pensioniseadusi ja töötukindlustusi. Ettevõtlikke inimesi, kes rakendasid uusi majanduslikke ja tehnoloogilisi meetmeid, millega majanduslik kasv ja ühiskondlik heaolu kasvasid, ei takistatud. Kõik see muudatus toimus suurel määral ilma vägivallata, demokraatlikul teel. Enamik meediat toetas neid muudatusi.
Olles elanud demokraatlikus Šveitsis ja jälginud sealset demokraatlikku arengut, taipas Lenin, et Venemaal toimuvaid tapatalguid tuleb igal juhul maha vaikida ja Läänemaailma ees varjata. Loodi Komintern, mille osad asusid kommunistlike parteidena või varjatud nimedega asutustena demokraatlikes maades ja mis kiitsid taevani suurt arengut Venemaal, uue nimega Nõukogude Liidus. Ehitati Potjomkini külasid, näidisasulaid, mida demokraatlikest maadest saabunud külalistele näidati, kui uhke ja ilus elu uues ühiskonnas oli ja mis varjasid tegelikku viletsust ja terrorit.

Osa Läänemaailma meediat rakendati selle vankri ette. Eriti silmapaistev oli New York Times, kelle Moskva korrespondent Walter Duranty muutus paljudele teistele vasakpoolsetele ajalehtedele N. Liidu asjatundjaks ja kelle kiitvaid kirjutusi tihti tsiteeriti. Duranty vaikis täiesti maha Ukraina sundkolhoseerimisele järgnenud näljahäda, mille tõttu umbes kuus miljonit inimest näljasurma surid.

Vabas maailmas tekkisid Lenini sõnutsi "kasulikud idioodid" - isikud, kes oma ühiskondades silma paistsid ja N. Liidu propagandat oma rumalusest levitasid. Nende hulgas olid näiteks kirjanik George Shaw, näitlejatar Jane Fonda ja senaator Edward Kennedy. Jane Fonda lasi end pildistada Vietnami sõja ajal Hanois, istudes õhutõrjekahuril. Kahuril, mida kasutati Ameerika lennukite allatulistamiseks. Senaator Edward Kennedy käis omal algatusel, mitte president Reagani valitsusse kuulununa, Moskvas sealsete juhtivate tegelastega rääkimas, et president Reaganit ei tohi tõsiselt võtta, sest paljud ameeriklased ei nõustu temaga. Et kahele viimasele mingit karistust ei järgnenud, näitab ühiskonna leebet ja mõnel juhul isegi pooldavat suhtumist kommunistliku ajudepesu tagajärgedele.

Ameerikas tekkis Vietnami sõja ajal eriti üliõpilaskondades tugev vastureaktsioon Vietnami sõjale. KGB-l oli seal paras roll tänu oma agentidele ja kasulikele idiootidele. Tekkisid alusetud kuulujutud Ameerika vägede vägivallast Vietnami elanike vastu. Kunagi varem pole sõjast koju pöördunud veterane nii halvasti vastu võetud kui siis. Suurest osast tookordsetest üliõpilastest, kes sõja vastu demonstreerisid, said ülikoolide professorid. Uurimused näitavad, et umbes 80% Ameerika ülikoolide professoritest on vasakpoolse maailmavaatega. Pole siis mingi ime, et kui ülikoolidesse kutsutakse parempoolse maailmavaatega kõnelejaid, siis tühistatakse tihti, enamikus üliõpilaskonna survel, nende esinemine. Ettekäändeks, et ülikool ei suuda nende julgeolekut garanteerida. Vasakpoolse maailmavaatega esinejatel seda probleemi ei ole. Kanada ülikoolid ei erine palju Ameerika omadest.

Demokraatlikes ühiskondades tekib paratamatult ühiskonna majanduslik kihistumine. Ettevõtlikumad inimesed saavad rikkamaks kui teised. Järelikult jaguneb ühiskond majanduslikesse klassidesse, nii et klassivõitlus kestab edasi, mida enamik meediast pooldab. Meedia enamik pooldab üha suuremat valitsust, aga ei tunne muret selle üle, et enamikes demokraatlikes maades riigivõlad aina suurenevad. See on ju vargus järgmistelt generatsioonidelt, kes peavad need võlad kunagi kinni maksma või hüperinflatsioon muudab nad väärtusetuks, mille kaudu võlausaldajad oma varanduse praktiliselt kaotavad. See võib tuua ühiskonda murrangulised muudatused, kus ka üsna tõenäolikult vägivalda võib esineda. Allakäik on eetiline.

Ameerikas toimusid hiljuti presidendi valimised. President Obama eelmise nelja valitsusaasta jooksul suurenes Ameerika riigivõlg umbes kuue triljoni dollari võrra. Ilmselt see valijaskonda ei seganud, sest president Obama valiti tagasi, ilma et riigi võlakoorem oleks keskseks valimispähkliks olnud.

Kanadas on viimastel aastatel olnud konservatiivne valitsus. Igal aastal on olnud riigil rahaline puudujääk, millele vaatamata on riigiteenistujate arvu ja palkasid tugevasti tõstetud. Ontarios on kolm korda järjest valitud liberaalide partei valitsus. Esimesel korral ei lubanud peaministrikandidaat Dalton McGuinty tulumakse tõsta, kuid kohe peale valimisvõitu teatas, et kehtestab tervishoiutasu $300 isikult. Järgmistel valimistel valiti McGuinty tagasi ja ta valitsus kulutas ligi kaks miljardit dollarit maksumaksjate raha projektidele, millest midagi ei tulnud. Ta valiti tagasi kolmandat korda, pärast seda, kui oli tühistanud kahe poolelioleva elektrijaama ehitamise, et garanteerida liberaalide kandidaadi võitu, mis läks Ontario maksumaksjatele maksma mitusada miljonit dollarit. Kas pole imelik, et valijad, kes enamikus elavad oma sissetulekute piirides, valimistel valivad poliitikuid, kel puudub vastutustunne rahalistes küsimustes?

Parempoolne meedia on demokraatlikes riikides vähemuses. Kanadas on võrdlemisi uus telejaam Sun Television parempoolne, kuna aastakümneid maksumaksjate poolt miljardi dollariga aastas toetatud telejaam Canadian Broadcasting Corporation on vasakpoolne ja Ameerika suhtes vaenulik. National Post ja Toronto Sun on paar väheseid parempoolseid ajalehti Kanadas. Ameerikas on Wall Street Journal üks vähestest parempoolsetest ajalehtedest. Foxi telejaam on parempoolse kallakuga. Parempoolsete kaastööliste arv ületab vasakpoolsete oma, kuid kõiki päevaküsimusi vaieldakse vasak- ja parempoolsete kaastööliste vahel. Mitmed endised demokraatide presidendikandidaatide valimisjuhid kuuluvad Foxi kaastööliste hulka. Sellele vaatamata heidetakse Foxile ette, et seal valetatakse parempoolsete poliitikute kasuks, mis ei vasta tõele. Ülejäänud televisioonijaamad on kas vasakpoolsed või vasakpoolse kallakuga, kes enamikus ignoreerivad neid mitmeid skandaale, mis president Obama valitsust ümbritsevad.

Kuna enamiku demokraatlike riikide valitsused ja nende allühikute valitsused on suurtes võlgades ja nendes maades on valitsuste osakaal ühiskonnas pidevalt kasvanud, siis saab ainult järeldada, et vasakpoolse meedia võim, mis nõuab üha suuremat valitsuse sekkumist ühiskonda, arvestamata majanduslikke tagajärgi, on nii suur, et riikide majanduslik heaolu on saavutatud järgnevatelt põlvedelt raha varastamisega. Meedial on tohutu võim demokraatlike maade tuleviku määramisel.

Tarvo Toomes
Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. Kevin Rex on Wednesday, Jun...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant Rd. Toronto, Eesti Raadio tütarl...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvitseride Kogu 25a. teeneteristide...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi Preside…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kur...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate tea cups? Printed mugs with the n...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon …

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radio, consists of 30 girls between...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its largest city, also the headquarte...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonian refugees went through after f...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna vägev hoone, nimelt Thomas Fos...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Saturday night dinnerBuy your ticke...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag …

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist. Ideaalne oleks head meenutada ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirjandusfest...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga, kes oli ...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme seda vaba...

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pello sünnist

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pel…

Õpetaja Pello mälestuste elavdajana valdavad mind kahetised aimed. Aja pöördumatuse paratamatusest ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lük...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge c...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga,...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirj...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõ...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo