Logi sisse läbi:

Vabadusõja kangelastest ja ilmasõja ohvritest

Foto: www.hauakivi.eeFoto: www.hauakivi.ee Vabadussõjale, Võidupühale ja Eesti riigile mõeldes

On saabunud meie kliimavööndi ilusaim aeg. See on aeg, kus hinges peaks olema kõige vähem ängi ja saame mõelda elu ilusamale küljele.

Suve alguse pühitsemine viib mind sageli mõttele kultuuriliste juurte üle. Meie rahva mälus paistab olevat mitmeid ajaloolisi ladestusi, mis pole tänasekski üheks valitsevaks käitumismalliks sulanud.

Läänemereäärsed poolakad austavad vist meist hardamalt oma esivanemaid. Kas see on seotud vaid usuga - ei tea - aga näiteks Zakopane surnuaia väraval on kiri - rahvus on rahvas ja tema hauad. Sellest loogikast on mõistetav, miks hingedepäeva pühitsetakse Poolas massiliselt ja kalmistud pole Poolas kunagi inimtühjad. Liikudes Eestis väljaspool pealinna, tekib vahel tunne, et meid on arvuliselt nii väheks jäänud, et meid ei jätkugi kõigile väiksematele kalmistutele minekuks.

Enne jaanipäeva tasuks võimalusel käia ka väikestel kalmistutel ja rahulikult mõelda asjade üle, mis seotud meie ajaloo kultuurilise omaksvõtmisega. Ehk sellised pisikesed, rohtukasvanud kalmistud annavad meie vaimule sobiva pinnase mõistmaks kunagi hiinlaste poolt antud hinnangut maailma ajaloole ja võõraste küsimusele, miks mongolite (ülem)võim kujunes pikemas ajaloolises perspektiivis suhteliselt lühikeseks – „nad kaotasid oma võimu, sest nad tohutult kiirustasid kõiges", olevat vastanud elukogenud hiinlane. Väikestel kalmistutel Eestis tunnetab meie rahva pidevat kiirustamist lausa füüsiliselt.

Üheks selliseks väikeseks ja suhteliselt „keskmist kalmistukultuuri" esindavaks surnuaiaks on Mihkli kalmistu Koonga vallas Pärnumaal. Kui püüaks meie kultuuri jaoks laiendada poolakate mõtet, et rahvuse hulka kuuluvad ka meie esivanemad, kes puhkavad oma und mitte ainult riigi tähtsamatel kalmistutel, vaid lihtsates kogukondade surnuaedades.

Kiirustamismaania ei anna aega sügavamalt mõelda oma eelkäijate tegemistele. Kiirustamine ei anna aega mõelda rõõmuga ja positiivse energiaga hällide poole, kust peaks tulema rahva tulevik. Nooremast põlvkonnast peaksid tulema ju need, kes trotsides raskusi, viivad edasi keele ja kultuuri.

Pean tunnistama, et sattusin Mihkli kalmistule esimest korda 22. mail s.a., kui saadeti viimsesse puhkepaika prof. Gabor Bereczkit (1928-2012). See päev oli Mihkli kalmistu loos kindlasti eriline, sest asetati ju seal pärgi nii meie riigi presidendi kui Soome ja Ungari riikide poolt ning ärasaatjate hulgas oli avaliku elu tegelasi, kes kuuluvad meie kultuuri eliiti.

Mark Soosaar, kes kultuuriinimesena tundlikum kui teised kohalikud, püüdis kohalikele vallameestele hingele panna, et oma kalmistu eest võiks tulevikus enam hoolt kanda, eriti kevadel-suvel, kui siia tullakse kaugemaltki kui vaid Koongast või Pärnust. Mihkli kalmistu on G. Bereczki matuste järel kantud rahvusvahelisele kaardile, sest kui temast ikka ja jälle teaduslugudes kirjutama hakatakse, mainitakse kindlasti tema erilist soovi olla sängitatud sünnimaast kaugel asuvale külakalmistule Pärnumaal.

Ajalooga on sageli nii, et üks lugu lükkab jutustama (uurima) mõnda juba veidi unustatud lugu. G. Bereczki matustega seoses kerkis üles laiem küsimus seoses Mihkli kalmistuga - kes enne suurt keeleteadlast ja tõlkijat on meie kultuurile suurima panuse andnud ja kelle viimane puhkepaik samuti sellel kalmistul. Tegelikult olevat G. Bereczki eemalt tulnuna alati rõhutanud, et on isegi imelik, et unustusse on langenud Koonga vallas sündinud ja Mihkli surnuaial puhkav Mihkel Lüll (1884-1941).

Mihkel Lüll sündis Pikavere külas Koonga vallas Naelaka talus taluomaniku pojana. Kui otsida tema kohta andmeid, leiame, et ta oli põllu-, metsa-, sõja- ja kirjamees. Tema koolitee oli seotud Tammiku valla- ja Pärnu linnakooliga, edasi viisid õpingud Venemaale. Seetõttu oli ta 1917. a. Eesti ajaloo jaoks väga otsustavatel hetkedel saatuse tahtel Petrogradis.

Ajaloos on suuremaid ja väiksemaid kangelasi, aga kangelased on kindlasti inimesed, kes suudavad neile antud rolli maksimaalselt realiseerida. Kaasaegsete jaoks oli M. Lüllil kindlasti väga suured teened meie omariikluse saavutamisel. Loomulikult oli meie riigiks saamine paljus õppinud juristide ja poliitikute teene, aga vahel oli teatud läbimurreteks vaja eredaid isikuid, kes said omalt poolt ja omamoodi kaasa aidata asjade edasiviimisele. Nii ka Mihkel Lüll.

Eesti riikluse sünd jääks Koonga kandi lastele paremini meelde, kui neile räägitaks lugu oma valla mehe Mihkel Lülli käigust tollase Venemaa valitsuse juhi vürst Georgi Lvovi (2. 11.1861 – 7. 03.1925) juurde. Seda enam, kui lugu võiks rääkida lastele näiteks koos sellega, kuidas Eesti taasiseseisvumisel president Lennart Meri USA presidendi kalli vana gloobuse peale pastakaga häid kalapüügikohti märkis ja nii päris palju maailma lisatähelepanu Eestile tõmbas.

Õigusajaloolasena tuleb öelda, et vaatamata keerulisele 20. saj ajaloole, on meie riikluse eelduste tekkimisel ülioluline etapp tõesti 1917. a. kevadel, kui veel toimiva Venemaa raames sisuliselt halduslike piiride kehtestamisega loodi uue Eesti Vabariigi jaoks põhipiirid. Samuti oli autonoomia taotlus seotud otseselt paljude nende eeldustega, mis tegid Eestist lõpuks iseseisva riigi.

Eelnõu oli Venemaa valitsusele üle antud juba 17. (30.) märtsil 1917. Et eelnõust saaks seadus, otsustati Peterburi eestlaste toel „aidata see läbi suruda ka revolutsioonilisel teel" ja teame, et kuni 40 000 eestlast marssis just selle eelnõu toetuseks rongkäiguga läbi Petrogradi 26. märtsil (8. aprillil) 1917. Rongkäigule andis lisajõudu, et selles marssis 12 000 – 15 000 eesti sõjaväelast 30 orkestriga! Ametlikult korraldati rongkäik Eesti talurahva vabastamise mälestuseks, nagu ametlikult ikka oli olnud näiteks meie üldlaulupidudele lubade saamisel.

Pärast manifestatsiooni läksid Eesti esindajad vürst Georgi Lvovi vastuvõtule, et eelnõu kinnitamist kiirustada. Imposantsuse pärast võeti kaasa Koonga vallast pärit suure habemega turjakas sõjaväelane Mihkel Lüll, kes olevat seal valitsusjuhi kabinetis põrutanud rusikaga peaministri lauale ja käratanud: „40 000 eesti sõduri nimel Petrogradi garnisonis nõuan seaduse otsekohest kinnitamist!" Venemaa peaminister olevat püüdnud sõjameest rahustada, lubades, et tehakse kõik, mis võimalik.

30. märtsil (12. aprillil) 1917 kinnitas valitsus Eesti autonoomia seaduseelnõu (määruse). Selle seadusega ühendati Eesti rahvuslik maa-ala üheks kubermanguks. Kubermangu asjaajamine anti valitsuse määratava erilise komissari kätte, kelleks sai Tallinna linnapea, advokaat Jaan Poska (1866-1920).

Eesti riikluse seisukohalt oli ülioluline, et selle aktiga oli ette nähtud vastloodud „suure" Eestimaa kubermangu (meie tänase riigi tuumikala) maanõukogu moodustamine, mis 1917 novembri lõpus kuulutas end kõrgeimaks võimuks Eesti alal.

Mihkel Lülli panus Eesti riikluse sündi oli kindlasti suurem, kui tema kuulus rusikahoop vürst Lvovi kabinetis, aga see oli sedavõrd sümboolne, et jäi legendina saatma Lülli elu lõpuni.

M. Lüll püüdis peale Vabadussõda leida kohta Eesti poliitilises elus, püüdes 1920. a. pääseda nimekirjas Sõjameeste Võit Riigikokku, kuid tema nimekiri ei omanud sõja järel enam edu. Teenete eest Vabadussõjas anti talle aga Läänemaal Vanamõisas väärikas elukoht, kus ta kuni 1941. a. traagiliste sündmusteni tegutses.

Kas teadsid tema hukkajad 1941. a. suvel, et selle mehe rusikahoop murdis Eestile 20. saj tee omariiklusele või tegutsesid nad Vabadussõja kangelasega arveid klaarides lihtsalt pimedast vihast, seda me ilmselt ei saagi teada. M. Lüll maeti lähedaste poolt 1941. a. Mihkli kalmistule ja talle tegi lihtsa tammepuust risti Pikavere taluperemees. M. Lülli haual olev rist on ajast puretud ja ootab selgelt asendamist suurema hauatähisega, millelt võiksid nii kohalikud kui võõrad välja lugeda, et seal puhkab meie riigi sünni juures südame ja hingega tegutsenud mees. Koonga kandi lapsed võiksid sellest aga õppida, et ajaloos on hetki, kui suurte sündmuste ligi satuvad lihtsurelikud ja siis sõltub mehest või naisest, kas ollakse valmis selleks, mida saatus neile ette pannud. M. Lüll sai oma rolliga Eesti jaoks Petrogradis 1917. a. hakkama ja seetõttu loeti teda õigustatult mitte ainult kodukandis kangelaseks.

Mihkli kalmistul on ka suure kultuuriloolise väärtusega Vabadussõja mälestussammas, mis avati esmakordselt mais 1926. XX saj teisel poolel langes see aga hävitajate küüsi ja alles 1988. a võidupühal taasavati Mihkli kalmistul Vabadussõja monument. Mihkli kalmistu sammas on mõõtudelt suhteliselt tagasihoidlik, kuid minu arvates üks huvitavamaid Eestis. Koonga valla mehed, kirjutades 1926. a tekste Vabadussõja mälestusmärgile, panid kirja sügava õpetuse, kuidas kirjutada suurte konfliktide aja ajalugu. Mihkli kalmistu mälestuskivil on kirja pandud nii maailmasõjas hukkunute kui Vabadussõjas langenud kihelkonna meeste nimed.

Kui Eestis püüavad poliitikud tänagi tekitada suurt segadust, arvates et isegi nii pika ajalise distantsi järel võiks just neil olla õigus nimetada kedagi kangelaseks või mitte, omamata mingeidki selgeid kriteeriume. Vahetult maailma- ja Vabadussõja järel aga omasid lihtsad Koonga valla mehed kindlaid kriteeriume. Nad nimetasid I maailmasõjas langenud oma kihelkonna mehi – „ilmasõja ohvriteks" (võõras väes, võõras mundris, võõraste lippude all langenud on ohver ja see ei sea kahtluse alla kuidagi nende meeste isiklikku meheau, julgust ja väärikust). Kangelasteks lugesid Koonga mehed „oma riigi eest auga lahingus langenuid" (seega sõdida tuli selgelt Eesti riigi eest ja oma lippude all, aga samuti lugesid need ise sõjast osa võtnud mehed, et kangelased on vaid need, kes langenud lahingus sõdurile väärikal kombel). Seega on mälestuskivil kirjas selge piirang – „Vabadussõja kangelastele, kes auga lahingus langenud."

Tänastel 20. saj pärandi suhtes otsustajatel, kellest paljud pole kunagi püssirohusuitsulõhna tundnud, tasub meelde jätta vanade sõjameeste teadmine, et sõda pole naljaasi ja igale sõjamehele pole saatus andnud võimalust auga lahingus langeda, sõda on julm vaatemäng ning sõjas on alati olnud ning on tulevikuski kangelastest palju enam ohvreid. Ida-Euroopa ajalugu 21. saj pole suutnud siin veel selget vahet teha ja tõmbleb sageli sarnaselt Venemaaga otsingute ajas, kus vahel püütakse kangelaseks olekut isegi pärandatavaks teha..... Taoline praktika ei peaks kuuluma meie kultuuri ja seetõttu on Mark Soosaarel õigus, kui ta arvas Gabor Bereczki matuste ajal õitsvate sirelite vahel sel surnuaial seistes, et Mihkli väike kalmistu koos Vabadussõja mälestussambaga peaks olema meie kultuuri jaoks säilitatud isegi mitte kui üks kalmistu, vaid kui tükike ehedat rahva tarkust, kuidas saada hakkama ajalooga.

Kui suudaksime Mihkli kalmistu korda teha ja säilitada tulevastele põlvedele, siis oleks meie kultuuris Pärnumaalgi olemas koht, kus käia sagedamini, koos laste- ja lastelastega, nagu teevad seda näiteks oma kodumaal poolakad ja seal toimub see ilma mingi sunni- ega riikliku korralduseta.

Mulle tundub, et üks ajalootund sel kalmistul Koonga valla koolilastele igal kevadel teeks neist selles mõttes haritud inimesed, kes saaksid kogu elu hästi aru nii sõdade loomusest üldse kui ka sellest, kuidas neis raskeis oludes on inimesed siiski suutnud inimeseks jääda.


Prof. Peeter Järvelaid
VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedakorda juubelihõnguline, kümnes. K...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Estonians and Estonians around th...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. Kus neid kõiki koos võiks kohata...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoonial Big Four Building’us Calga...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülemaailmsete Eesti Noortevõrgustik...

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) newsletter, the amount of information per...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estoni…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted to helping build the Estonian c...

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, in memory of parents Naani and Raoul Merits, and Endel and Aliise Ruberg

KESKUS Project Update (#139) - Donor Profile: Ruberg and Patterson families, i…

Calling all Estonians from every corner of the world to get on boardThe Ruberg and Patterson families have a heartfelt message t...

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

KESKUS Project Update (#138) - Donor Profile: Tiina and Jaan Timusk

A strong sense of adventure and pride drive this couple’s commitmentHelju Viilup had to think fast about how to make ends meet w...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Historical Memory invites all tho...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega sel aastal 4. juunil Toronto Ees...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discuss their experiences creating Noored Eest...

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses eesti peres, võttes alati osa eesti ühis...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja Magdaleenast.Maarja seisis aga haua kõrva...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõda Ukrainas. Kui mõtleme Ukraina tulevik...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Pakist leiad nelja erineva eesti kodude popu...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competition in person at the Markham Pan Am Cent...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-season concert. The Voix du Coeur (Voices fr...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparation workday, in that the camp was...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hing otsib lootust. Sel aastal on ...

Opinion: Russian repeating Estonian history in Ukraine

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle cars. Men were shipped to one remote Russ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 18 - 6. mai 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 17 - 29. April 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontsertetendustega s...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Tulemas JK *alumni* laager 2022

Jõekääru vilistlaste laager (JKAL) tuleb suve alguses tagasi Udora mängumaale. Kutsume kõik vilistl...

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Talgupäevad 2022 Jõekäärul on tulemas!

Teeme laagri suvekoduks korda! Talgupäevad on laupäeval, 7. mail, laupäeval, 4. juunil ja laupäeval...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mitte, aga ...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 20 - 20. mai 2022 - DIGILE…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 20. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Kä...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jooksul esita...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi piirkonnas ...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to poi...

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi üllatas öökontserdiga

Neeme Järvi suutis oma austajaid tõeliselt üllatada. Oodati teda ju juunikuistele juubelikontsertid...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

EstoCast: a new podcast for all things Estonian

EstoCast: a new podcast for all things E…

Are you a regular reader of Eesti Elu / Estonian Life but find that your busy schedule limits ...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, mis ei küü...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis

Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseum…

Laupäeval, 7. mail korraldati Teeme ära talgupäev Eesti Vabaõhumuuseumis, kus osales sadakond vabat...

Teeme ära talgupäeval korrastati riigitegelaste hauaplatse

Teeme ära talgupäeval korrastati riigite…

Eesti Muinsuskaitse Selts ja Eesti Lipu Selts koos Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste ning isamaalis...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lükatud või k...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland out of NATO...

Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 19 - 13. mai 2022 - DIGILE…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 13. mai 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Kä...

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Kellele laulab meie süda?

Mõte pühapäevaks - Timo Lige - Kellele l…

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1Elas kord üks vanem naine, kes oli ...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel kummarda...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

VEMU 10. tuluõhtu külalised Velvetist

Laupäeval, 14. mail toimus Tartu College’is pärast kaheaastast vaheaega taas VEMU tuluõhtu - sedako...

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver - May 15 2022

🇺🇦 FOTOD - #StandWithUkraine Vancouver -…

It is a privilege to speak to you today on behalf of the Vancouver Estonian Community. Vancouver Es...

Täienduskool juubeldas

Täienduskool juubeldas

Särasilmsed ja naerulnäoga noored, õnnelikud ja uhked emad-isad ja pereliikmed, rõõmsad õpetajad. K...

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruuli-auhindu

Kalev Nisbet võitis taas väärikaid pruul…

Konkursi Canadian Brewing Awards 2022 võitjad kuulutati välja laupäeval, 14. mail toimunud tseremoo...

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KADI LAANEOTS

Saame tuttavaks: Jõekääru abijuhataja KA…

Kadi töötab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuhina, lisaks panustab oma vaba aega ka Ülem...

Invitation to the Summer School of Estonian Institute of Historical Memory: 24–29 July 2022

Invitation to the Summer School of Eston…

Dear history teachers, educators, youth workers and graduated students!The Estonian Institute of Hi...

Seedrioru camp workday and daycamp was a huge success

Seedrioru camp workday and daycamp was a…

On Saturday, May 14, the Estonian Children’s Summer Camp Seedrioru hosted a special camp preparatio...

FOTOD - Hope Gala Ottawas

FOTOD - Hope Gala Ottawas

Imeilusad tulpide väljad kaunistavad Kanada pealinna maikuus, kui maailm ärkab uuele vastu ning hin...

Cecilia Bartoli, world-famous opera star, appointed as new President of Europa Nostra

Cecilia Bartoli, world-famous opera star…

On 20 May 2022, the General Assembly of Europa Nostra – the European Voice of Civil Society Committ...

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

#StandWithUkraine - Vancouver May 8 2022

On May 8th Emade Päev, Vancouver Estonians gathered at the Vancouver Art Gallery to lend support to...

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpuaktus 2022: kingituseks esivanemate helisev keel

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lõpua…

Toronto Eesti Seltsi (T.E.S.) Täienduskooli 40. aastapäeva ja Keskkooli 25. a juubeliks kirjutas 19...

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku tulu Ukraina abistamiseks

FOTOD - Lõbusa Pärastlõuna kodukohviku t…

Lõbusa Pärastlõuna toimkond otsustas läbi viia ühiskondliku tuluürituse, et toetada Ukrainat selle ...

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu College’is ja Toronto Raekojas

FOTOD - Ukraina sõda piltides Tartu Coll…

Fotonäitus Ukraina mõlemast sõjast – nii 2014. a. kui tänavu 24. veebruaril alanust - on vaatamisek...

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110. a juubel

FOTOD - Eesti Naisüliõpilaste Seltsi 110…

Muljeid jagab Talvi Maimets, ENÜSi Toronto koondise abijuhataja, fotod erakogustLaupäeval 7. mail t...

Camp Seedrioru wishes to thank the Estonian Foundation of Canada

Camp Seedrioru wishes to thank the Eston…

It is with great appreciation and thanks that Seedrioru Children’s camp is once again, the recipien...

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taimi Hooper, Donations Manager for Estonian Arts Centre

KESKUS Project Update (#141) - Meet Taim…

All with Estonian roots and connections will feel welcome at KESKUSTaimi has always been devoted ...

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELLI KIPPER

Tutvu Jõekääru Suvekodu juhatajaga – ELL…

Elli on Toronto Eesti kogukonna aktiivne liige.Ta on laulnud mitmetes koorides, tantsinud TERR Kung...

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusväljakul, Eesti kaitselahingutest osavõtjate mälestusmärgi juures pühapäeval 8. mail, 2022.

FOTOD - Mälestamine Maarjamäe mälestusvä…

8. mail 1945. aastal vaikisid Euroopas relvad ja kuigi Eesti jaoks lõppes sõda alles pool sajandit ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiame kõrgel Eesti lippu“

NÄDALA PORTREE - Liisa Suurkask: ,,Hoiam…

Liisa Verena Suurkask Hein sündis ja kasvas Vancouveris, kus ta ka praegu elab; aktiivses ...

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja eile

Pilk minevikku - Sõjapõgenikud täna ja e…

Suurim küsimus hetkel nii globaalses ulatuses kui ka kaaseestlaste murelikes mõtteis on sõ...

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Märkmik - Toots ja Pipi, paras paar

Kalamaja Muuseumis saab osta kolme euro eest selle ilusa pruunist paberist ümbriku. ,,Paki...

Opinion: Russian repeating Estonian hist…

In March, 73 years ago, thousands of Estonian families were split and packed into cattle c...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda ilma vareseta

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Äda i…

Mina pole omast arust kunagi elus ädavares old. Miski sangar ega kangelane ka muidugist mi...

Märkmik - Roherinne

Märkmik - Roherinne

FOTO 1: Tallinna Mustamäe Lepistiku pargi roherinne on väga konkreetne triip. Kiht, m...

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel

Pärast pikka vahepausi taas autonäitusel…

Üle kahe aasta olid peaaegu kõik üritused koroona tõttu kas täiesti ära jäetud, edasi lüka...

Opinion: The battle that Putin lost when…

It’s the battle for which he can’t claim victory - the fight to keep Sweden and Finland ou...

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle köögist

Meelelahutust: Volli veste - Vanalelle k…

Öeldakse küll, et just meesterahvad on paremad kokad. No oli ka see habemega Julia, kellel...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Integration solutions as provided by Estonia's Ministry of Culture

Integration solutions as provided by Est…

In the Estonian Ministry of Culture's Integration Foundation (Integratsiooni Sihtasutus) n...

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Eesti Majas kõlavad ,,Hääled Südamest“!

Vokaalansambel Les Voix du Coeur (Hääled Südamest) esineb oma hooajalõpu kontserteten...

A Conversation with the Founders of NET

A Conversation with the Founders of NET

Eesti Elu got to sit down with Liivi Sermat Cooke, Genevieve Perron, and Tory H. to discus...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame kõne Jumalaga ehk armastuse kõne

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Südame…

Eelseisva pühapäeva teemaks on palve ning selle avamiseks tuletan meelde üht lugu Maarja M...

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne and Mrs. Evelyn Koop

Kalev Estienne hosted the Koop Cup International Invitational Rhythmic Gymnastics Competit...

Concerts at Estonian House haven’t ended yet

Concerts at Estonian House haven’t ended…

After a long hiatus, Estonian House in Toronto will be the venue for a choir’s end-of-seas...

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(t)

FOTOD - Kerly Ilvese näitus Eesti Majas(…

Paljud Toronto eestlased on tuttavad Kerlyga ja tema fotodega, mida ta on mitme aasta jook...

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KANADA UNGARI KUNSTNIKE NÄITUS OTTAWAS

FOTOD - INTERPRETATION DIEFENBUNKER - KA…

Aastaid tagasi, kui kunstnik Andrea Blanari isa otsustas Montreali lähedal Laurentiansi pi...

Global Estonian Insights: Pauliine Maasik's Musings on the Camino de Santiago  written by Vincent Teetsov  Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from point to point quickly, as with other means of getting around

Global Estonian Insights: Pauliine Maasi…

Walking long distances shifts the primary incentive of movement away from getting from poi...

 
TEADE
Arvestades praeguse koroonaviiruse levikuga palume oma klientidel võimaluse korral Eesti Elu kontorisse isiklikult mitte tulla, vaid soovide ja murede korral helistada kontorisse 416-733-4550 või saata email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2021 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo