Logi sisse läbi:

Skautluse 100 ja noorte tähtsus meie ühiskonnas

Uppsala Skautlipkond „Narva“ aastal 1945.Uppsala Skautlipkond „Narva“ aastal 1945. Välis-Eesti skautluse järjepidev roll

Eesti Elu 27. juuli 2012 numbri esilehel ilutses uhkelt artikkel pealkirjaga „Eesti skautide juubelilaager Tagametsas", tuues ära, kuidas Eestis märkis skautlik noorus edukalt 100. aastat skauditegevust. Siin Kanadas artiklit lugedes pidi aga kurbusega tähele panema, et kõikide tervituste ja kiituste kirjelduses, mida artiklis ära toodi, ei olnud kusagil mainitud seda, et vaevalt oleks see juubel saanud teoks ilma välis-Eesti skautluseta.

 


Oleks kasulik heita pilk minevikku, et mõista, miks nii mõnigi välis-Eesti skaut võib jagada sama seisukohta. Seda eriti vahetult enne ESGMK nõupäeva Kotkajärvel, päeva, mil pannakse paika eeloleva aasta tegevuskava. Samuti on sisetegevuse algkoondused uksele koputamas. Käesolev annab ehk neile lastevanematele, kes pole veel loosi langetanud oma laste skautliku kasvatuse kasuks, natuke vajalikku tausta.


Esimesed skaudiüksused Eestis asutati 1912. a. Kui 1922 loodi Skautide Maailmaorganisatsioon (WOSM), siis - väga oluliselt arvestades teemaga - oli Eesti Skautide Malev üks asutajaliikmetest. Vabatahtlike organisatsioonide tegevus, sh skautlik liikumine, keelati Eestis 1940. a, kui N. Liit okupeeris Eesti. Skautlik liikumine taastati jälle 1988. a ja 1995. a loodi Eesti Skautide Ühing. WOSM tunnustas eesti skautlust uuesti 1996. a. Seega „tänu punastele" möödus 56 aastat ilma ülemaailmsesse katusorganisatsiooni kuulumiseta.

Tuleb avaldada kiitust Eesti Skautide Ühingule, kes on taasiseseisvumise ajast üles ehitanud eduka, elujõulise ning kasvava organisatsiooni, eriti kui skautidel on olnud liikmete värbamisel võistlejaks riigi poolt majanduslikult toetatud Noorkotkaste organisatsioon.

Välis-Eesti skautlus

Selle 100 aasta eesti skautluse juubeli saavutamiseks peame liitma kokku 28 aastat skautlust Eestis (1912-1940), 47 aastat välis-Eesti skautlust (1941-1943 „põranda all", 1944-1987 avaruses) ja siis viimased 25 aastat Eestis (ning jätkuvalt võõrsil, aga eriti P.-Ameerikas). Seda vaadates on juubeliaastaks valitud juhtlause - „Eesti skautlus 100 - seiklusi täis rada" - suurepärane!

Alates juba a. 1944 Rootsis ja a. 1945 Saksamaal tegutses välis-Eesti skautluse algaastatel kokku üle maailma 76 erinevat skautüksust: Argentiinas, Austraalias, Austrias, Brasiilias, Inglismaal, Kanadas, Rootsis, Saksamaal ja USA-s. Eesti skautluse taasorganiseerimist vedas alguses Eesti Skaudid Paguluses Keskbüroo Saksamaal, millest aja jooksul 1954. a sai Eesti Skautide Liidu Keskbüroo, mis kestab tänapäevani, olgugi et eesti skautide malevaid skautüksustega on tegevaid veel ainult kaks - Kanadas ja USA-s.

Välis-Eesti skautluse kohta on praegu fotode väljapanek Toronto Eesti Maja keldrikorruse vitriinis klassiruumide juures. Samuti võib selle kohta lugeda Eesti Skautide Liidu koguteosest „Eesti skautlus 50 aastat võõrsil" (2003; peatoimetaja skm Jaan Lepp).

Loetelu, mida võiks esitada 47 aasta jooksul saavutatu kohta, on pikk. Alustaks globaalsest vaatevinklist. Sel ajavahemikul sai korraldatud 13 maailmalaagrit vahelduvalt Kanadas, Rootsis, USA-s, Saksamaal ja Austraalias. Esimene toimus juba 1962. a, seega täpselt pool sajandit tagasi, 900 osavõtjaga Kanadas. Hiljem käisid mitmed maailmalaagrid käsikäes Esto päevadega (nagu Põhjarist 1988-89 Austraalias). Viimane maailmalaager „Julgus!" toimus 2000. aastal Kotkajärvel. ESTO 2000 tagas, et seda sai maailmalaagriks nimetada. Peale nende on järjekindlalt läbi viidud rahvusvahelisi, peamiselt P.-Ameerika skautide suurlaagreid Kanadas ja USAs. Austraalias korraldati 12 E.S.N.A. (Eesti Skautlikud Noored Austraalias) suurlaagrit, enne kui eesti skautlus seal hääbus. Arvestamata iga-aastaste skautüksuste laagritega on selle aja jooksul kõikidest nendest laagritest osavõtjaid olnud pea 10,000. Ülalnimetatud laagrid on kahtlemata toonud osalistele õpetavat ja rõõmsat tegevust ning loonud ülemaailmse sõprusringi ning eluaegseid sõprusi.

Pagulusaastate jooksul loodi ka skautliku tegevuse heaks kuus vabaõhupiirkonda, mis püsivad tänaseni. Tuntumad ja armsamad on Kotkajärve Kanadas, Metsakodu Rootsis ja Järvemetsa USAs.

Miks on see tähelepanu väärt?

Ajal, kus eriti Torontos on nii mitmed organisatsioonid, kogudused, koolid saavutanud – või on peatselt saavutamas - märkimisväärseid juubeleid, on küsitav, kas juubel üksi näitab, et on midagi erakordset või suurepärast saavutatud. Või pelgalt seda, et oleme püsinud läbi aegade, ja isegi ka seda, et oleme teatud määral killustunud kitsamatesse huvi- või teatud gruppi kuulumise lahtritesse. Võib julgelt esitada teesi, et skautlik liikumine on täitnud topeltrolli meie ühiskonnas. Esiteks on see andnud noortele võõrsil skautliku kasvatuse kaudu eesti keele ja meele, isamaa-armastuse, looduse vastu respekti näitamise palju varem kui nö „roheline liikumine" seda tabas ja ehk kõige tähtsam, skautide ridadest on kasvanud – ja kasvavad veelgi! – välja meie praegused ja tulevased ühiskondlikud juhid. Kui juba noorest peast on vabatahtlik teise aitamine loomulikuks kujunenud, siis oleks imelik, kui tagasi ei antaks. Peame meeles, et Ontario koolides on alles hiljuti keskkoolis sunduslikuks tehtud vabatahtliku töö tundide arvu nõude täitmine, et lõpudiplomit saada. Eesti skaudile on see uskumatu!

Tõnu Naelapea - Eesti Elu Nr. 36 2012

 


Skautluse algaastatest tänapäevani ei ole muutunud pagulus-, nüüd välis-Eesti ühiskond, vaid ka asukohamaade dünaamika. Arvestagem, et 1944. aastast peale on 16 lipkonda tegutsenud Rootsis, 15 Saksamaal, 23 USAs, 13 Kanadas, aga ka Austraalias (3), Inglismaal (2) ja Austrias, Argentiinas ning Brasiilias, igas üks. Lipkondadele valitud nimed kinnitasid isamaa-armastust (näiteks Toompea Kaitsjad Buffalos, tegutses 1954-78, Tasuja Vancouveris 1951-73, Sault Ste Maries 1954 ja samuti Londonis 1956-62 (erinevate linnade omaüksused), rääkimata Kalevist nii Torontos kui Montréalis, Lembitu Torontos, Põhjamaa Pojad Kitcheneris 1952-71, jne.

 

Tasuja skaudid – Ammukütid laagris.Tasuja skaudid – Ammukütid laagris.


Kuigi aeglaselt on toimumas teatud assimileerumine, on aastate jooksul kasvanud üles nooremad põlvkonnad, kes peavad loomulikuks isade-emade jälgedes käia ja nautida seiklusi täis skaudirajal liikumist. Rõhutama peab, et skaudipoistest on näiteks kasvanud välja Toronto Eesti Ühispanga presidendid, et vaid ühte olulist ühiskondlikku rolli esile tõsta. Samuti ei tähenda vanus enam palju – tänavu oli Jõekääru Suvekodu juhatajaks skautluses ühiskondliku algõpetuse saanud Mihkel Kütti, kõigest 20aastane, aga puhta eesti keele ja meelega. Neid näiteid on kobaratega ja ega skaudipoiss au ja hiilguse pärast ühiskondlikke rolle täida, vaid sellepärast, et ta soovib anda tagasi.

Muidugi on osa noori jäänud eesti ühiskonnast eemale. Segaabielud aga pole pidurdanud skautluses osalemist. Kevadtalgutel Kotkajärvel oli nii mitugi nö „muulast", kes aga tööd rügasid koos teiste lastevanematega. Noorte huvid on laienenud väljapoole meie ühiskonda. Teadagi on infotehnoloogia pöörane areng märgatavalt mõjutanud informatsiooni vahendamist ja juhtkondade toimetamisi, organiseeritust.

Kahtlemata ei saa unustada täienduskoole, rahvatantsugruppe, laulukoore. Aga väga paljud skaudid osalesid ka nendes organisatsioonides. Skautlus, oma rõhuga loodusele, väliskoondustele, suve- ja suusalaagritele oli mitmeti väljakutsuvam kui koolipingi nühkimine. Tegevus oli laiahaardeline, tihedam ning vahelduvam. Skautlus pakkus noortele võimalusi, mida teised organisatsioonid alati ei suutnud, näiteks oskust gruppides asju lahendada, tööharjumust, enesekindlust, juhtimist ja sporti/laskmist. Samuti ei saa unustada kristliku kasvatuse rolli skautluses – üksustel olid vaimulikud ja mitmed neist teenisid uhkusega skautmasteri nimetuse väitekirja kaitsmisega välja.

Lord Baden Powell, skautluse looja, leidis, et skautluse siht on „aidata kaasa noorte haridusele, tuginedes skaudiseadustele, aidates seeläbi muuta maailma paremaks ja arendada noori vastutustundlikeks isiksusteks, kes on ühiskonna aktiivsed ja täisväärtuslikud liikmed."

Eesti skautlus on märgatavalt toetanud eesti noorte kasvatamist ja ühiskondlikku püsivust tänapäevani. Kuigi osavõtt Jüripäeva paraadidest on kahanenud, ega saa võrrelda Moss Park Armoury päevadega, oli siiski tänavusel paraadil pea 100 noort, publikus vanemad juhid.

Kotkalaane haukapoisid. Kotkalaane haukapoisid. Tõsi, skauttegevus pole enam nii silmapaistev kui paguluse algaastatel. Õnnetaalreid ei müüda, riietehoiud ei toimu, kuna ka vanavanemad vananevad jne. Ent tegevus ja eesmärgid on ikka eestluse säilitamise huvides. Nüüd on skaudid ja gaidid ühinenud, ühismaleva eesmärkideks on a) noorte värbamine, b) toetada neid skautlikus kasvatuses, mille põhimõtted viivad heategevuslikuks kodanikuks ja Kanada eesti ühiskonna liikmeks ning c) tegevuse juures nendele selgitada eestluse ja eesti keele väärtusi. Need eesmärgid aitavad kindlustada, vähemat osaliselt, tulevikuks järjekindlat taimelava, kust võrsuvad meie ühiskonna tuleviku juhid.

Kui arvestada, et Torontos üksi on Kalevi lipkonnast ning Lembitu Malevast esimese 50 aasta – ja Lembitul on juba 64. tegevusaasta ees, Kalevil täitub järgmisel aastal 60! – käinud läbi enam kui 1 000 poissi ja juhti, rääkimata ülejäänud Ontariost, siis on see aukartust äratav arv. Meenutagem ka, kuidas maailmalaagrid tõmbasid noori kokku, oldi uhked olla eestlased, sõprussidemeid luua Rootsi, Saksamaa, USA ja Austraalia noortega. Mis sidus? Eesti keel ja eesti skautlus. Teadagi osaleti Eestis taasiseseisvumisjärgselt laagrites, anti nõu ja soovitusi, kuidas taastada skautlik liikumine kodumaal.

Alati valmis, jah, seda on välis-Eesti skaudid olnud kaua ning nende panus meie ühiskonnale on olnud suur ja kestab kahtlemata vanemate juhtide nõuga ja abiga veel kaua, kui otsustada viimaste paraadide, laagrite järgi!

Skm ANTS EVARDi kogutud arhiivmaterjali põhjal
Tõnu Naelapea - Eesti Elu Nr. 36 2012

PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

July 1, 2022 - Canada Day celebration at Port Credit, Ontario.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by proxy, convened on-site for the...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas, 4 Credit Union Dr.Enne, kui ko...

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneously unreachable — clusters of sprawling...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide, osaletakse tänu Zoomile ülema...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad metsast, järvest, loengutest ja s...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DEPORTATIONS

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appears to be the result of two different sup...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Vana Testamendi lugemine:Jesaja 57: ...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin asub 1949. aastal loodud eestlast...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema viiulikunstnikust ema, ülikriitiline In...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be done. Bluntly put:The assault on Ukrain...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua elab, saab ükskord vanaks. Ja et kes vanaks...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toron…

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant R...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate te...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its la...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonia...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist....

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Ann…

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by ...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva …

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas,...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad me...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin as...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DE…

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appea...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions wer…

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnu…

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua ela...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneo...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast ne…

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 1...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo