Logi sisse läbi:

Elmar Tampõllu pärand

Elmar TampõldElmar Tampõld Kõne Elmar Tampõllu mälestusaktusel 18. aprillil 2013 Tartu College'is Torontos

Armsad Ana ja Thomas perekondadega, head Elmari sõbrad ja kolleegid, lugupeetud külalised!

Elmar Tampõld lahkus meie hulgast 43 päeva tagasi. See aeg on liiga lühike, et täielikult tunnetada tema kaotuse tähendust ning hinnata tema vaimse ja materiaalse pärandi tähtsust. Ent ikkagi, mees, kes astub maha elurongilt oma 93. eluaastal, on sisuliselt oma elutöö lõpule viinud, nii arvavad nooremad põlvkonnad. Tema suured ettevõtmised, tema püstitatud monumendid, tema kõrgelennulised ideed olid tegelikkuseks saanud. Et mõnd oma eluõhtu projektidest tema silmad lõpuleviiduna enam ei näinud, ei tulene tema viimaste ettevõtmiste utoopilisusest, vaid pigem vastupidi – Elmar Tampõllu erakordsest vitaalsusest ja ambitsioonist. Kuidas muidu seletada asjaolu, et oma viimase suurprojektiga – VEMU rajamisega alustas ta oma 85. eluaastal.

Selle, eksiilis olnud ja tänaseks juba pea täielikult lahkunud põlvkonna elujõudu ja kõrgeealisust on tavaliselt püütud seletada nende sünnijuurtega ja sirgumisega kaugel kodumaal. Eesti Vabariigi ülesehitamise algusega pea samaealine põlvkond omandas eestlaste päris omas ja vabas riigis midagi sellist, mida me tänapäeval ei oska lõpuni seletada. Mitte kunagi varem selle väikese rahva ajaloos polnud osutunud võimalikuks isiksuse vaba eneseteostumine iseseisvuse tingimustes. Siinkohal peataks Elmar mind kindlasti ja nõuaks, et ütleksin, et nad kasvasid üles paljuski selle toiduga, mida tänapäeval orgaaniliseks kutsutakse, nii mainis ta kord humoorikalt. Selle elujõulise põlvkonna meie Toronto eesti ühiskonnas on sepistanud RomanToi, Laine Pant, Paavo Loosberg, lahkunud Elmar ja Leida Tampõld, Ellen ja Albert Irs ning paljud teised. Ärgem unustagem asjaolu, et nende inimeste eneseteostus toimus pagulaspõlves, uuel asukohamaal, mitte vanal kodumaal, üksi ja oma perekonnaga iseenda eest võideldes, võõras kultuurikeskkonnas toime tulles ja end kehtestades.

Juba Elmar Tampõllu kogu elutee on kordumatu pärandilise väärtusega. See poiss, kes 1920. a südasuvel Hiiumaal ilmavalgust nägi, ei osanud oma lapsepõlves ette kujutada, milliseid keerdkäike tema elus hakkab juhtuma. Kuid tema noorpõlve kutsumuses oli mingi rahutukstegev pürgimus, mis viis ta kooliõpinguid jätkama Tallinna. Elmar Tampõld polnud 1938. a loomulikult ainuke 18-aastane noormees, kes maalt linna läks. Kui ta 1941. a lõpetas Tallinna Pedagoogiumi, oleks tema tulevik pidanud olema kooliõpetaja ametis. Me ei tea, kas ta Vene võimu ajal enam mõtles sellisele elusihile, pealegi oli sõda rikkunud enamiku temavanuste noorte tsiviiltuleviku. Eesti oma riigi häving ja sõda ei lasknud noortel oma kodumaal juurduda, pigem oli küsimus selles, kuidas ellu jääda. Just nimelt mitmuses, Elmar Tampõld ja Leida Kallis, tema väljavalitu ja kooliõde Tallinnast, kellega nad sõjasegadusest terve nahaga välja tulid. Kõigile hädaohtudele vaatamata jõudsid nad täpselt kuu aega enne märtsipommitamist Tallinnas 1944. a abielluda. Tagantjärele tundub see tavatu julgusena – abielluda Eestis sõja kõige lootusetumal aastal, kas selleks, et lahkuda kodumaalt? Peame täna mõistma, et suur lahkumine oli hüpe tundmatusse tulevikku, seotud ohtudega, isegi surmakartusega ning kas pole siin peidus selle põlvkonna vitaalsuse üks võti, taluda ajaraskust, olenemata asukohast.

Suures sõjalõpu segaduses toimunud mehe ja naise taas ülesleidmine tundub tänagi imetabane, Elmari ja Leida loole leidub palju sarnaseid. Võib selleski näha saatuse eriomaseid valikuid, eraldada välja kõige visamad ja tugevamad, kes saatusele alla ei vannu, viia nad kokku Rootsi ja saata sealt edasi ookeani taha, kaugele Kanadasse. Mis võisid olla 25-aastase Elmari tähtsamad paroolid Rootsis – küllap vist vastu pidada, olla ettevõtlik ja töökas ning edasi õppida. Ei, Elmar Tampõllust ei saanud laevaehitusinseneri, millist eriala ta Stockholmi Tehnikainstituudis oli hakanud õppima.

Toronto Ülikoolis õppis ta 1949–1953 hoopis arhitektuuri ja ta kinnitas kunagi, et see oli ala, mida ta tõepoolest teha tahtis. Arhitektikarjäär majanduslikul tõusuteel olevas Kanadas pakkus lõputult tööd ning tasus seisusekohase sissetulekuga. Teadlik ja haritud avalikkus tunnebki Elmar Tampõldu kui Kanada eesti päritoluga arhitekti. 1959. aastal asutas ta koos oma õpingukaaslasega arhitektuurifirma Tampold and Wells, kus 35 tegevusaasta jooksul valmis tema käe alla üle 1000 projekti nii avalikele, institutsionaalsetele kui eraklientidele! Kirjutasin Tema 90. juubeli puhul, et linnamaastikul ringiuitaja on enamasti unustanud, millal ja kuidas üks või teine maja „maha joonistati" ning valmis sai. Toronto südalinnas, Blooril jalutades peame meelde jätma, et Tampõllu firma looming on 1964 valminud Colonnade, mida peetakse pöördeliseks kogu Toronto all-linna uue arhitektuurilise pildi kujunemisel. Firma eriliseks tegevussuunaks kujunesid üliõpilasmajad ja ülikoolihooned. Halifaxi reisides tasub pilku heita Saint Mary's University kompleksile, aga Wolfville'is leiame Acadia University. Seda loetelu jätkavad Pestalozzi College Ottawas, Laurentian University Sudburys, University of Fredericton New Brunswickis, Dag Hammarskjöld House ja Married Students Residence Waterloos, samuti üliõpilasmaja Ann Arboris, Michiganis. Need on vaid valitud objektid, mille seos Tampõllu töö ja loominguga on lihtsal reisijal ja sealhulgas ka eestlastel enamasti meelest läinud. Muidugi unustatud, sest nende avalike hoonete seintel pole tahvlit arhitekti ja ehitaja kohta.

Unustusehõlma on vajunud ka teadmine, et Tampõllu firma tööna valmis Toronto Ülikooli campuse serval, Bloori ja Huroni tänava nurgal mässulisel 1968. a 18-korruseline üliõpilasresidents Rochdale College, mille edasisest saagast Elmar ei soovinud palju rääkida. Esimene torn teritas ettevõtlikku mõtet. 1967. a esitas Tampõld oma eestlastest mõttekaaslastele Tartu College'i kontseptsiooni. Aastatel 1967–1970 oli ta Tartu College'i ehitamise suurprojekti juht, arhitekt, peamine rahastaja ja sponsor ühes isikus. Tema ettevõtlusvaimu andekuse tulemusena rajati Toronto südalinna 18-korruseline, 474 toaga üliõpilasmaja mittetulundusliku institutsioonina, millega kasvatati oluline hariduslik kapital eesti kultuuri arenguks Torontos. Maja avati 1970. a sügisel – parim kingitus töömehe 50. sünnipäevaks!
Tartu College on Elmar Tampõllu arhitektuurilise ja ettevõtlusidee suurepärane sümbioos ja sellisena ainulaadne eestlaste institutsioon väljaspool Eestit ja on sellisena hoidnud alal eestlust ning tutvustanud Eestit, Tartut ja Tartu Ülikooli akadeemilist kultuuri üle kogu Põhja-Ameerika. Tampõllu firma saavutusi vääristati mitmete arhitektuuriauhindadega. Elmar Tampõllu oma maja „Maytree House" oli üks 20 ehitusest, mille arhitektuurikriitikud valisid välja Toronto arhitektuurinäitusele Toronto le Noveau Noveau Monde, mida näidati Pariisis, Barcelonas, Milaanos ja Torontos.

Tartu College'i majandusliku edu toel asus Elmar Tampõld 1980. aastate algul teostama järgmist hariduslikku projekti – looma Eesti-ainelist õppetooli Toronto Ülikooli juurde. Rakendades kreatiivset finantseerimist ja Kanada föderaalvalitsuse toetust ühelt poolt ja Toronto Ülikooli valmidust etniliste õppetoolide loomiseks ning koostööd juhtivate eestlastest professoritega teiselt poolt, avati 1986. a Toronto Ülikoolis alaline Eesti Õppetool, mis on unikaalne kogu laias maailmas väljaspool Eestit ja mis aastast 2000 kannab nime Elmar Tampold Chair of Estonian Studies. Ta jälgis Eesti Õppetooli tegevust pingsa huviga ja ilmutas rahulolu, et loengute ja seminaride kaudu said tema eluajal paar tuhat üliõpilast kvaliteetse hariduse Eesti ja Baltikumi mineviku, keele ja kultuuri kohta. Toronto Ülikooli ja Tartu Ülikooli vahelise akadeemilise koostöö ja üliõpilasvahetuse programmi toetuseks asutas Tampõld Eesti Õppetöö Fondi ja 1999 Eesti aukonsuli Kanadas, Ilmar Heinsoo nimelise Eesti Stipendiumifondi.

Elmar Tampõllu isikus ühinesid silmapaistval moel ettevõtlusvaim ning ettenägelik haridus- ning kultuurimissioon. Seetõttu paistis ta läbi oma elu ja tegevuse silma innovatiivse mõtlemise, uute ideede-projektide esitamise ning samal ajal nende läbimõeldud ja tagatud elluviimise poolest. 2002. aastaks suutis ta ühendada kaks Toronto eestikeelset nädalalehte üheks ajaleheks „Eesti Elu", millest koos vastava võrguväljaandega, ikka Tampõllu initsiatiivil, on saanud Toronto eestluse identiteedi ja kultuurikommunikatsiooni oluline kandja. 2003. a toetas ta stardikapitaliga ja isikliku entusiasmiga Eesti laenuraamatukogu rajamist Tartu College'i ruumides. 2005. a esitas Tampõld oma visionäärse mõtlemise viljana uue projekti – rajada Tartu College'i juurde Välis-Eesti muuseum, mille lühendiks ta pakkus VEMU. Selle idee aluseks oli Tampõllu veendunud arusaam Välis-Eesti kultuuripärandi omaväärtusest ja säilitamise vajadusest asukohamaal. Tema visiooni kohaselt poleks VEMU mitte ainult muuseum, vaid raamatukogu, arhiivi, kunstigalerii ja muuseumi sümbioos. Tänaseks on VEMU esimene ehitusjärk lõpule viidud. Täitunud on ka Tampõllu teine unistus – VEMU kogude korraldustöid juhib kutseline arhivaar. VEMU projekti lõpuleviimine tähendaks ühtlasi monumendi püstitamist ühele osale eestlaskonnast Läänes.

Tampõllu elutööd tunnustati nii Eestis kui Kanadas, aumärkide ja aunimetustega dekoreerisid teda Eesti Vabariigi President, Tartu Ülikool ja Eesti Mittetulundusühingute Liit. Alles läinud aastal nimetati ta Baltic Heritage Network'i auliikmeks. Kuid ikkagi jääb kripeldama küsimus, kust oli pärit tema kreatiivne mõtlemine, millega ta ka kõrges eas jahmatas lähikondseid üllatavalt värskete ja originaalsete ideedega. Kindlasti ulatuvad selle juured tagasi tema päris-kodumaale – Hiiumaale, kust ta võttis laia maailma kaasa vanematelt päritud töökuse ja hiidlaste geneetilise huumorimeele. Aga sellest ainuüksi ei piisa, et mõista seda genuiinset otsivat mõtet, millele rajanesid tema ettevõtluse ja investeerimise oskused. Tampõllu pikk elukogemus varustas teda erilise intuitsiooniga, mis alati põhines ratsionaalsetel argumentidel ja see lubas tal vaidlustes edukalt piike murda endast noorematega. Tema kokkukirjutatud elutarkus jäi poolele teele raamatuks saamisel. On seegi sümboolne ja Elmar nagu jättis sõnumi meile kõigile – kuidas elada sellist elu, mille pärandiks jäävad nähtavad monumendid.

Jüri Kivimäe
PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

July 1, 2022 - Canada Day celebration at Port Credit, Ontario.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by proxy, convened on-site for the...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas, 4 Credit Union Dr.Enne, kui ko...

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneously unreachable — clusters of sprawling...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide, osaletakse tänu Zoomile ülema...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad metsast, järvest, loengutest ja s...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DEPORTATIONS

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appears to be the result of two different sup...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Vana Testamendi lugemine:Jesaja 57: ...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin asub 1949. aastal loodud eestlast...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema viiulikunstnikust ema, ülikriitiline In...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be done. Bluntly put:The assault on Ukrain...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua elab, saab ükskord vanaks. Ja et kes vanaks...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toron…

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant R...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate te...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its la...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonia...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist....

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Ann…

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by ...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva …

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas,...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad me...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin as...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DE…

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appea...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions wer…

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnu…

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua ela...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneo...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast ne…

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 1...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo