Logi sisse läbi:

PROFESSOR BERECZKI ÄRASÕIT

Prof. Gábor BereczkProf. Gábor Bereczk In memoriam Gábor Bereczki

24. märts 1928 Békés – 4. aprill 2012 Budapest

prof. Peeter Järvelaid

Kelle omad on rändlinnud? Olen juba lapsena imetlenud rändlinde, kes igal kevadel lõunamaalt tagasi tulevad. Vahel tahaks uskuda, et nemad toovadki meile kevade ja suve, sest just siis, kui nad siin oma järglased soetavad ja lennuvõimeliseks kasvatavad, on nad meiega. Sügisel enne talve saabumist lahkuvad nad jälle soojale maale, et kevadel taas tagasi tulla.

Imelik, et just aprilli alguses istusin ja vaatasin veel meie talu tühja kurepesa ja mu peast käis läbi imelik mõte. Me peame neid rändlinde endi omaks, aga mida mõtlevad lõunamaa lapsed, kelle juurde need linnud meie talveajaks saabuvad?

Sama loomulik, kui see, et igal kevadel tuli õuepesale kurepere, on olnud ka teadmine, et igal kevadel tuleb suveks Eestisse prof. Gábor Bereczki oma proua Maiga. See tundus nii loomulik, et ei kujutanudki ette, et kord võib seda enam mitte juhtuda.

Aprilli algus tõi Doonau äärest kurva uudise. Gábor Bereczki on läinud üle Toonela jõe. Olles kuulunud nende inimeste hulka Eestis, kelle suveplaanide hulgas oli aastaid reis Pärnumaale Pikavere külla, et saada kokku ja rääkida selle targa ning ääretult südamliku ungari mehega, tahaks jagada veidi seda teadmist, mida võiksime selle mehe tegemistest teada.

Püüdes kokku saada ülevaadet tema tegemistest, pean tunnistama, et Eestis pole veel ühtegi korralikku ja võrdlevat ülevaadet tema tegemistest nii oma eriala teaduses kui laiemalt kultuuripõllul. Kui tänapäeva Eestis vahel targutatakse teemal talendid koju, siis Gábor Bereczki paneb meid ilmselt isegi Toonela teelt mõtlema veidi enam oma kodumaale.

Gábor Bereczki oli enam kui pool sajandit tihedalt seotud Eestiga ja tema teiseks koduks oli Pärnumaal Koonga vallas Pikavere külas asuv Kalama talu, kus valmis nende aastate jooksul suur osa Gábor Bereczki loomingust. Professor Gábor Bereczki viimaseks sooviks oli saada sängitatud Eestisse, Pärnumaale Mihkli kihelkonna kalmistule. 20. aprillil 2012 jätsid lähedased, sõbrad ja kolleegid temaga hüvasti Budapestis ja mais sängitatakse professor Gábor Bereczki põrm viimsele rahule Mihkli kalmistule Pärnumaal.

Martens ja Bereczki

Maailmas laiali olevate ungarlaste jaoks (eestlastest üle kümne korda enam) tegi Jaan Krossi romaani „Professor Martensi ärasõit" emakeeles kättesaadavaks Gábor Bereczki ja see tõlge sai suuresti teoks just Pärnumaal. Kahjuks jäi Gábor Bereczkilt täpsemalt järele küsimata, mida mõtles ta ise, tõlkides F.F. Martensi mõtteid Pärnust. Kui Martensi õpilased Peterburis olid kindlad, et „salanõunikul peab ju Pärnu juures mõis olema," siis ehk nii mõnedki Gábor Bereczki kolleegid Budapestis, Udines, Bolognas, Paduas või Bukarestis arvasid samuti, et nii kuulus professorihärra peab samuti vähemalt mõisamoodi elamist Eestis omama, kuhu ta siis igal suvel loomingulisele puhkusele kolib. Millal hakkame meie, kes pidanud oma ajaloo tõttu olema sageli väga materiaalsed, paremini aru saama vaimsuse fenomenist, milles tõeliselt suur ei pruugi silmale suur olla ja vaimne rikkus ei ole sageli seotud materiaalse rikkuse hulgaga, mida üks või teine inimene endaga kaasas kannab.

Bereczki(d) ja Pikavere

Tegelikult seob Bereczkit kuulsa Martensiga asjaolu, et mõlema mehe elus mängisid väga tähtsat rolli Peterburi (Leningradi) ülikooli professorid. Samas sidus neid mõlemaid armastus Pärnumaa vastu. Kui Martensi jaoks oli see unistuste rahu koht „tuhat ruutsülda õunapuid ja mände pisikese Pärnu ääre peal", siis Bereczki jaoks oli enam kui viiskümmend aastat selleks suviseks rahu- ja loomingulise töö paigaks suhteliselt väike Kalama talu Pikavere külas Koonga vallas Pärnumaal.

Kui kaks Kalama talu kanget meest Mihkel Kiisk ja Gábor Bereczki saavad kokku Toonela teel, siis on neil ilmselt paljust rääkida, sest nad saavad üksteisest hästi aru. Vana Mihkel on ilmselt tänulik selle eest, et Gábor tema Kiisa Mai ikka igal suvel Budapestist kodutallu tõi ja et Gábor ungari talupoja pojana oskas asju Eestiski nii korraldada, et Pikaveres paljud nõukogulikud ja tõusiklikud lollused olemata jäid.

Prof. Gabor BerezckiProf. Gabor Berezcki Põhja-Pärnumaal paiknev Pikavere on oma struktuurilt arhailine sumbküla, mille taolisi võib mandri-Eestis kohata haruharva. Küla keskpunkt asetseb väikesel Saari mäel. Küla nime on esmakordselt mainitud Pärnumaa külade loetelus 1534. a – Pickjerff unter Kokenkau (Pikkjärv Koonga all) –, mõni aasta hiljem, 1543 esines Lihula vakuraamatus nimi Pitkever. Olles varemal ajal ümbruskonna suurim küla, paiknes Pikavere keskajal Saare-Lääne piiskopkonna territooriumil, mis eramõisade pärisorjusega võrreldes tagas talupoegadele mingil määral parema õigusliku seisundi. Ehk pärineb juba sellest ajast Pikavere meeste-naiste kangekaelsus oma õiguste eest seista. Kirjaoskuse levikule ja talurahva eneseväärikustunde tõusule andis positiivse tõuke 1770. aastatel Eestimaale jõudnud vennastekogudusliikumine. Et huvi selle vastu oli väga suur, ehitati Mälgu talu õuele palvemaja. Vennastekoguduse liikumisest innustunud talumeeste kätetööna seisab palvemaja aastast 1830 ühe maja jagu vanast tagapool. Esimene palvemaja, tükk maad väiksem praegusest, sai püsti arvatavalt 1780. a Mälgu talu maale. Mürakas maakivi, mis praegu naistepoolse osa ukse ees, olnud vana hoone alusmüüris.

Pikavere küla on teadvustanud oma ajalugu, päästeti laialikandmisest vanad kiviaiad, restaureeritud ja riikliku kaitse alla on saanud Pikavere palvemaja, mis muuseas Kalama talu naaberkrundil. Pikavere küla on täna kadestamisväärselt elule ärganud. Küla kuulub nende väljavalitud külade hulka, kellel olemas isegi oma raamatusse kogutud ajalugu (Fred Puss. Pikavere küla ajalugu: kodulooline uurimus. Eessõna Urmas Bereczki. Pikavere Küla Selts, 2006, 35 lk. ).

Kui lugeda Koonga valla lehte „Junnumaa kuukiri" (2007, nr. 8/137, lk. 4-5), siis Erika Luige artiklis „Gábor Bereczki - Ungari-Pikavere professor" leiame viite oma küla professori elurütmile, kes tuleb juba viiskümmend aastat külasse aprillis ja tegutseb seal, kuni lahkub hilissügisel, mõnigi kord alles novembris.

Pikavere rahvale meeldis väga, et pensionile jäädes sai professor jälle enam aega pühendada mesilastele. Ungari talupoja pojana oli tal seegi oskus kodust kaasa saadud. Pikavere rahvas, kes muidugi mõistis, et Kalama Gábor pole päris tavaline mesinik, oli uhke, et professorihärra Bereczk suhtles alati lihtsalt ja südamlikult kui omasugustega. Ehk tasub mitte ainult Pikavere rahval teada, et tõeliselt suured inimesed ongi sageli väga lihtsad. Pikavere rahva tegemised on luuletusse pannud Ellen Niit, kes küla kokkutuleku loos, pühendab mõned read ka Gábor Bereczkile:
Oma rahvarikka pere
Koonga kant ja Pikavere
taas on koju hõiganud.
Tere, kallid kaimud, tere
üle maa ja üle mere
on meid koju põiganud...
Teab, mis kaugeid kaari nägi
ilmast meist ehk mõni mees.
Pikavere Saari mägi on me
keskpunkt kõige sees......

Bereczki ülikoolimaailmas

Gábor Bereczkile mõtlevad täna paljud kolleegid üle maailma. On selge, et fennougristid kõikjal meenutavad teda kui head sõpra ja kolleegi. Tema mälestuseks langetavad kolleegid pea koduülikoolis Budapestis (asut. 1635), aga kindlasti Rumeenias Bukarestis (asut. 1694, kus samuti õppis ja oli külalisõppejõuks), Peterburis (kirjutas väitekirja ja töötas lühemat aega), Tartus (kuulub audoktorite hulka ja on Õpetatud Eesti Seltsi auliige), Itaalia kuulsates ülikoolides Udines (oli korraliseks professoriks 1986-1997), Bolognas (asut. arvatavalt 1088) ja Paduas (asut. 1222), kus samuti jõudis õpetada.

Gábor Bereczkit tuleks lugeda polüglotiks, mida ta ise oma tagasihoidlikkuses kunagi ei teinud. Ta valdas paljusid keeli, mis andsid suurepärase võimaluse õpetada paljudes maailma ülikoolides, kuid temas oli veel midagi sellist, mis teeb ühest inimesest maailmakodaniku, kes kuulub oma hingelt ja vaimult akadeemilise maailma suurde kogukonda.

Bereczki ja soome-ugri maailm

Gábor Bereczki fennougristika-alasest teadustegevusest võib esile tõsta kolme suurt valdkonda: soome-ugri häälikuajalugu (sh etümoloogia), mari keele kirjeldav ja ajaloolisest vaatepunktist uurimine ning soome-ugri ja turgi keelte suhete uurimine.

Kitsam eriala oli algusest peale mari keel, aga ta tegeles silmapaistvalt mordva ja permi keeltega. Doktoriväitekiri „Mari keeleajaloo alused" on asendamatu alustöö, mida hiljem ilmunud „Mari keele ajalooline morfoloogia" täiendab. Tema keeleajaloolised uurimused, soome-ugri ja turgi keelte kokkupuutepunktidega tegelevad tööd, etümoloogiaartiklid, mitmes keeles retsensioonid ja kriitika ilmusid arvukates Ungari ja välismaa ajakirjades ning kogumikes.

Koos László Vikáriga käis ta (1958–1979) 12 korral ekspeditsioonidel Volga–Kama piirkonnas, soome-ugri (mari, mordva, udmurdi) ja turgi (baškiiri, tšuvaši, tatari) rahvalaule kogumas. Rohkem kui 300 külast koguti ligi 4000 rahvalaulu, millest osa on avaldatud (kirjastuses Akadémiai Kiadó aastatel 1971, 1979, 1989, 1999), ning viisid lõpule Kesk-Volga piirkonna rahvalaulude võrdluse ungari rahvamuusikaga. Ta tõlkis palju soome-ugri rahvaste folkloori (ka eesti muinasjutte). Ta töötas aastaid koos Klárá Agyagásiga mari etümoloogilise sõnaraamatu koostamisel, jätkates samas ülikooli juures õpetamist. Gábor Bereczkil jäi kahjuks lõpetamata suure eesti-ungari sõnaraamatu käsikiri (valmis on enam kui 2000 lk. käsikirja), mille koostamisel ta viimasel aastakümnel intensiivselt töötas. Tema töö selles valdkonnas ja eriti ekspeditsioonidel kogutud autentne materjal on tegelikult unikaalne maailma kultuurile, sest seda talletamata ja uurimata oleks see tänaseks meie kultuurimälust jäädavalt kadunud.

Bereczki ilukirjanduse tõlkijana

Gábor Bereczki suureks armastuseks teaduse kõrval oli ilukirjandus. Kunagi selgitas akadeemik Juri Lotman ilukirjanduse ja eriti luule tõlkimise raskust, sest see on nii võimas kontsentraat kultuurist. Selle kultuurilise kontsentraadi lahti muukimine ja mõistetavaks tegemine teistele kultuuridele tundub vahel ületamatu raskusena. Kuid seda lahti muukida püüdmata pole võimalik mõista teisi kultuure.

Gábor Bereczki panus kirjanduse tõlkijana vajab veel mõtestamist. Tema tegemised on sedavõrd märkimisväärsed, et seda on raske uskuda. Tänu tema poolt tehtud alustõlkele, jõudsid ungari keelde uute tõlgetena nii soomlaste „Kalevala" kui meie „Kalevipoeg". Samamoodi mõjutas ja rikastas Ungari kirjandust omas ajas oluliselt Bereczki poolt ungari keelde tõlgitud Soome kirjandusklassiku Väinö Valttri Linna (1920-1992) romaan „Tundmatu sõdur" (Väinö Linna Az ismeretlen katona, Magvető Könyvkiadó, 1982) ja Lauri Arvi Viita (1916-1965) romaan „Moreeni". Ta jõudis tõlkida ungari keelde 25 eesti prosaisti ja 35 poeedi teoseid, sh Anton Hansen Tammsaare „Tõe ja õiguse" I köite (tõlkes „Orcád verítékével"). Gábor Berecki oli 1970. a Budapestis ilmuma hakanud kuueköitelise „Maailmakirjanduse leksikoni" eesti kirjandust ja kirjanikke käsitlevate artiklite autor.

Bereczki vaimne testament

Gábor Bereczki on öelnud, et pärast naisevõttu 1950ndatel aastatel suviti ämmal Pärnumaal abiks olles polnud raske eesti talueluga kohaneda, sest „protestantlik õhkkond oli tuttav ja talupojavaim sama". Gábor Bereczki oli oma võimaluste suhtes teaduses alati vaoshoitud. Ta tunnistas enda kui ungari talupoja poja võimalusi suurte teadustraditsioonidega Lääne-Euroopa teadusmaastikul piiratuks. Aga seda töökam ta oli ja seda enam andis ta aru, et tuleb teha seda, mis tundub hingele õige olevat. Ta ei tahtnud raistata aega välisele hiilgusele ja nagu paistab, see tal ka õnnestus.

Ümbritsevatele jäi ehk märkamata, et juba 18. mail 2011 Tallinnas pidas Gábor Bereczki Eesti Keele Instituudis Fenno-Ugria Asutuse hõimuklubis suuresti programmilise loengu, kus nentis, et „viimasel kahekümnel aastal on soome-ugri rahvaste koostöö poliitilisel tasandil tugevnenud, kuid kirjanduse tõlkimine pole kahjuks nii hästi organiseeritud kui varem. Soome-ugri rahvaste sõprusliikuminegi võiks tema arvates laiem olla. See mõjuks soodsalt soome-ugri rahvaste enesetundele. Ja lõpetuseks võttis ta oma tegemised kokku: „Olen elu jooksul püüdnud selle heaks teha kõik, mis olen suutnud. Minu aeg on läbi, minu lootuseks jääb tulevane põlvkond."

Suurmehed ja Pärnumaa

Kui Jaan Kross kirjutas „Professor Martensi ärasõidu" ja Gábor Bereczki selle silmapaistvalt ungari keelde vahendas, siis Martensi ärasõidust sai tegelikult Martensi palju suurem tulek nii eesti kui ungari kultuuri. Tahaks väga loota, et Pärnumaal ja Eestis laiemalt osatakse mõista, mida tegelikult meie kultuurile tähendab asjaolu, et siin enam kui pool sajandit tegutses loovalt Gábor Bereczki. Ka tema viimase puhkepaiga valik – Pärnumaa Mihkli kalmistule – on väga märgilise tähendusega. Gábor Bereczki oli ilmselt kindel, et ülestõusmispäeval ta saab teda ümbritsevatest meestest-naistest hästi aru ja mitte vaid keeleliselt, vaid hingelt ja elulaadilt.

Siin meenub suur prantslane Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944), kes oma maailma ühes kuulsamas raamatus „Väike prints" on kirjeldanud printsi ja roosi suhet ning ütleb, et: „kui me kedagi omaks võtame, siis me ka vastutame tema eest." Gábor Bereczki võttis Eesti oma teiseks kodumaaks ja sai selle armastuse ning vastutusega hakkama.

Juba täna kirjutavad Ungari kirjandusteadlased, et kuigi Gábor Bereczki tõlkis väikeste rahvaste suuri kirjanikke, tegi ta seda nii meisterlikus ungari keeles, mis lausa eeskujuks kõigile. Ungarlased tunnistavad, et kui Gábor Bereczki oleks tõlkinud suuremate rahvaste kirjanikke, siis oleks ta ilmselt Ungariski olnud palju tuntum.

Bereczki valis selle, mida tema süda ütles. Loodetavasti leiame meiegi, kelle südamesse ta oma jälje jättis, ikka sagedamini tee selle suure mehe kalmule Mihkli kalmistule, olgu siis see tema sünnipäeval 24. märtsil või siis näiteks 20. augustil, mis Ungari riigi asutaja Püha Istváni päev.


Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. Kevin Rex on Wednesday, Jun...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant Rd. Toronto, Eesti Raadio tütarl...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvitseride Kogu 25a. teeneteristide...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi Preside…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kur...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate tea cups? Printed mugs with the n...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon …

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radio, consists of 30 girls between...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its largest city, also the headquarte...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonian refugees went through after f...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna vägev hoone, nimelt Thomas Fos...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Saturday night dinnerBuy your ticke...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag …

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist. Ideaalne oleks head meenutada ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirjandusfest...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga, kes oli ...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme seda vaba...

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pello sünnist

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pel…

Õpetaja Pello mälestuste elavdajana valdavad mind kahetised aimed. Aja pöördumatuse paratamatusest ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lük...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge c...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga,...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirj...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõ...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo