Logi sisse läbi:

VIDEO - Exegi monumentum… Elmar Tampõld 100


Teoks ausamba ma teind… Need Rooma poeedi Horatiuse sõnad sobivad mälestama Elmar Tampõldu tema 100. sünniaastapäeval. Vast on sõnadest monument jäävam kui need, mille vastu sõgedad kaasaegsed sõdivad. Muidugi võib mõtiskella Välis-Eesti kuulsuste galeriist, kus Tampõld sobiks õpetlaste, heliloojate ja ettevõtjate reas oma kohale, kuid see on vaid uidmõte. Sest mees, kes veel aastate eest jalutas krapsilt Madisoni tänavalt Tartu College’i suunas, on nüüd sammumas unustuse teel.

Elmar Tampõld, kes sajand tagasi, 3. augustil, Käinas, Hiiumaal sündis, oli Välis-Eesti kultuuriloos ainulaadne mees. Kanada avalikkus võiks ju teda meeles pidada nähtavate saavutuste kaudu, paljude projekteeritud hoonete näol, mis pälvinud ridamisi arhitektuuriauhindu. Teda vaid Kanada-Eesti arhitektiks defineerida pole õiglane. Tampõllu tähendus ja tähtsus on laiem kui ainult hooned, mida tema kavandite järgi ehitati.

Viimase suure sõja ajal pagulusse läinud eestlaste edulugusid on palju, neid on sarnaseid ja erinevaid. Mille poolest siis on Tampõllu elutee nende hulgas silmapaistvam? Kärdla Reaalkooli 1938 lõpetanud noormehe õpihimu jätkus Tallinna Õpetajate Seminaris, kus saatus viis ta kokku õpingukaaslase Leida Kallisega (1921–2011), kellest sai hiljem tema abikaasa. Maapoisil tuli kohaneda linnaeluga, peagi saabusid poliitiliselt rasked ajad. Noormehel, kes 7. juunil 1941 seminarist küpsustunnistuse sai ja oma päevaraamatusse kirjutas „Elagu vabadus!“, tuli õppida ellujäämise kunsti ning varjuda Punaarmee mobilisatsiooni eest. Saksa okupatsiooni ajal tahtis ta Tallinna Tehnikaülikooli astuda, kuid eeltingimuseks seati Saksa Reich’i tööteenistus Saksamaal. Pärast seda jäi õppimisaeg tehnikaülikoolis lühikeseks, eksamiteni ei jõutud.

1944. aasta algul kuulutati Eestis välja üldmobilisatsioon, mis viis ka Elmar Tampõllu 1. piirikaitserügemendi koosseisus sõjarindele. Vahetult enne sõttaminekut abiellus ta Leida Kallisega. 1944. aasta kaootilisel sõjasuvel oli Tampõld tagasi Tallinnas, ohvitseride kursustel. Kuid septembri keskpaiku õnnestus tal jõuda Käinasse, kust Leida oli juba lahkunud Kuressaarde ja sealt edasi Saksamaale. Kaaslastega asuti lõpuks 14. oktoobril Kaevatsi laiult kalapaadiga teele üle mere Rootsi.

Elu pagulasena Rootsis nõudis kohanemist – tuli hakata õppima rootsi keelt, esialgu elada ja töötada metsatöölaagris flykting’i staatuses. Imetabasel kombel õnnestus Elmaril üles leida Saksamaa sõjasegadusest abikaasa Leida ning saada viisa tema tulekuks Rootsi. Elu Kumla väikelinnas ja töö saapavabrikus polnud meeliülendav, peagi siirduti Stockholmi. Töö kõrvalt hakkas Elmar Tampõld õppima Stockholmi Tehnikainstituudis sildade ja sadamate ehitusinseneri eriala, kuid Elmar Tampõllust ei saanud ehitusinseneri. Aastaid hiljem mainis ta, et Rootsi hakkas kitsaks jääma. Ei rahuldanud „neetud välismaalase“ seisus ega ettevõtlust ahistav sotsiaalne süsteem ning lõpuks hirmutas ka Balti sõdurite väljaandmine Rootsist Nõukogude Liidule 1945–1946. Tampõllu otsus „Rootsist ära“ tõi nad Kanadasse. 1949.a aprillis tuldi maale Halifaxi sadamas, kus Pier 21 kail tervitas sisserändajaid suur silt „Welcome Home to Canada“.

Taas uus algus töö- ja korteriotsimisega, vähe sellest, tuli õppida ka inglise keelt. Sõber Herk Visnapuu viis ta kokku Toronto Ülikoolis töötava arhitektuuriõppejõu Mihkel Bachiga, kes soovitas edasi õppida. Toronto Ülikoolis õppis ta 1949–1953 arhitektuuri. Pärast ülikooli kutsuti ta tööle juhtivasse arhitektuurifirmasse John B. Parkin Associates. Ajast, mil ta oli USA suure arhitektuuri- ja insenerifirma teenistuses, pärineb tema suur projekt, 1957 valminud Toronto raekoja maa-alune parkla Nathan Phillips Square’i all. 1959. aastal asutas ta koos oma õpingukaaslase John Wellsiga arhitektuurifirma Tampold Wells Architects, kus 35 tegevusaasta jooksul valmis tema käe all Kanadas ja USA-s üle 1000 projekti nii avalikele, institutsionaalsetele kui eraklientidele. Thomas Tampõld on väitnud, et isa loomingus oli midagi eestipärast, loodusidealismi, mille juured ulatusid Hiiumaale.

Toronto südalinnas, Blooril jalutades tasub teada, et Tampõllu firma looming on 1964 valminud Colonnade (koostöös arhitekt Gerald Robinsoniga), mida peetakse pöördeliseks kogu Toronto all-linna uue arhitektuurilise pildi kujunemisel. Reisides Halifaxi tasub heita pilk Saint Mary University üliõpilasmajadele, Wolfville’is aga Acadia University hoonetele, kus samuti Tampõllu firma autoriõigus. Selliste suurehitiste loetelu on pikk, nende reas Pestalozzi College Ottawas, Laurentian University Sudburys, University of Fredericton New Brunswickis, Dag Hammarskjöld House ja Married Students Residence Waterloos, samuti üliõpilasmaja Ann Arboris, Michiganis.

Unustusse on vajunud teadmine, et Tampõllu firma tööna valmis Toronto Ülikooli campuse serval, Bloori ja Huroni tänava nurgal, tol mässulisel 1968. aastal 18-korruseline üliõpilasresidents Rochdale College. Selle ühe asutaja, filosoof Howard Adelmani järgi pidi see residents olema üliõpilaste endi halduses kui eksperimentaalne haridus- ja elukeskus (co-op living). Juba 1967. aastal esitas Tampõld oma eestlastest mõttekaaslastele Tartu College’i kontseptsiooni – rajada kõrghoone praktiliselt Rochdale College’i vastu, Bloori põhjaküljele. Aastatel 1967–1970 oli ta Tartu College’i ehitamise suurprojekti juht, arhitekt, peamine rahastaja ja sponsor ühes isikus. Tema ettevõtliku tegevuse tulemusena rajati Toronto südalinna 18-korruseline, 474 toaga üliõpilasmaja mittetulundusliku institutsioonina, millega kasvatati oluline hariduslik kapital eesti kultuuri arenguks Torontos. Maja avati 1970. aasta sügisel – parim kingitus äsja 50-seks saanud töömehele!

Lisaks üliõpilaste elamispinnale said Eesti akadeemilised organisatsioonid Tartu College’i alumisel korrusel 10 000 ruutjala suuruse vaba pinna oma tegevuseks. Tartu College’i direktorite nõukogu esimehena arendas Tampõld välja allkomiteede ja programmide struktuuri. Tartu College’i hariduslikust käepikendusest Tartu Instituudist ja selle raamatukogust on sai tähtis Eesti-aineline varamu ja keskus, kus asusid tegutsema Bibliograafia Klubi ja muud ettevõtmised.

Tartu College on Elmar Tampõllu arhitektuurilise ja ettevõtlusidee suurepärane sümbioos ja sellisena ainulaadne eestlaste institutsioon väljaspool Eestit, mis on sellisena hoidnud alal eestlust ning tutvustanud Eestit, Tartut ja Tartu Ülikooli akadeemilist kultuuri üle kogu Põhja-Ameerika. Tal oli lisaks ambitsioonikas idee ehitada Toronto all-linna südamesse teinegi „torn“ – Tallinn College, kuid maitsvale krundile oli palju konkurente ja idee toetuseks liiga vähe liitlasi. Niisamuti nurjus vanuigi tema fantastiline projekt rajada koostöös oma pojaga Tartu College’i kõrvale teine kõrghoone.

Arhitektuurisaavutuste tiraad jätab Elmar Tampõllust mulje kui masininimesest, kes aina töötas ja oli ametireisidel. Mõnikord kiputakse unustama, et sellistel meestel oli perekond ja kodu. Et peres kasvasid tütar Ana ja poeg Thomas. Ajapikku tekkis Elmaril siiski tüdimus pidevast ringilendamisest ja ta lasi ta enda kohta käibele lööklause – „Flying is for the birds!“. Tal jätkus tähelepanu perele, kui ta ehitas Antleri saarele geniaalselt lihtsa lahendusega, vajadusel edasist laiendamist võimaldava suvekodu. Koos poeg Thomasega kavandas ta oma viimase kodu 16 May Tree Road, mis valmis 1983. Elmar Tampõllu maja „May Tree House“ valiti välja Toronto arhitektuurinäitusele Toronto, le nouveau nouveau monde, mida näidati Pariisis, Barcelonas, Milaanos ja Torontos.

Tartu College’i majanduslik edu hoopis ärgitas Elmar Tampõldu jätkama oma sihtide elluviimist. Juba 1972. aastal oli Tartu College’i nõukogu kavatsenud akadeemilise õppeprogrammi loomist, millele taheti hiljem saada ülikooli tunnustus, kuid üritus soikus, järgmise katseni kulus terve aastakümme.

Kanada föderaalvalitsus oli 1978. aastal otsustanud multikultuursuse arenguks hakata riiklikult toetama etniliste õppetoolide avamist. Toronto Ülikoolis leidis see võimalus kohese vastukaja, kui asutati Ungari ja Ukraina õppetoolid. Professorid Endel Tulving ja Olev Träss hakkasid ülikoolis pidama läbirääkimisi ka Eesti õppetooli võimalikuks rajamiseks. Kuid akadeemiliste argumentide kõrval oli tarvis leida ka majanduslik alus. Idee majandusliku kalkulatsiooni tegi Tampõld, tollaste õppetoolide nõutud omakapital (föderaalvalitsuse toetuse kõrval) oli Tartu College’i tolleaegsete finantsiliste ülejääkide piires. Ta meenutas korduvalt, kuidas 1982.a mais tulnud talle rahaline lahendus välgusähvatusena pähe autosõidul Don Mills’i kiirteel. Õppetooli rahalise vundamendi valamine polnud võimalik ilma Tartu College’i, föderaalvalitsuse ja ülikooli toetuseta, lisaks tema enda ja eesti kogukonnast saadud investeeringuteta. Õppetooli akadeemiline pealisehitus sündis aga koostöös professorite Tulvingu, Trässi ja teistega. Aega kulus, kuid 1986. aastal avati Toronto Ülikoolis Eesti õppetool, mis on unikaalne kogu laias maailmas väljaspool Eestit. Tampõld uskus, et õppetooli avamine 1986. aastal, sellele alalise, in perpetuity staatuse saamine 1992. aastal toimusid õigel ajal, mis hiljem poleks enam õnnestunud. Toronto ja Tartu Ülikooli vahelise akadeemilise koostöö ja üliõpilasvahetuse programmi toetuseks asutas Tampõld Eesti Õppetöö Fondi ja 1999. aastal Ilmar Heinsoo nimelise stipendiumifondi. Aastast 2000 kannab õppetool tema nime – Elmar Tampold Chair of Estonian Studies.

Õppetool on ehe näide, kuidas Elmar Tampõllu isikus ühinesid silmapaistval moel ettevõtlusvaim ning ettenägelik haridus- ning kultuurimissioon. Mõeldes tulevikule, suutis ta 2002. aastaks ühendada kaks Toronto eestikeelset nädalalehte, „Meie Elu“ ja „Vaba Eestlase“ üheks ajaleheks, mis sai nimeks „Eesti Elu“. 2003. aastal toetas ta stardikapitaliga ja isikliku entusiasmiga Eesti laenuraamatukogu rajamist Tartu College’i ruumides. 2005. aastal esitas Tampõld oma (85. eluaastal!) visionäärse mõtlemise viljana uue projekti kava – rajada Tartu College’i juurde Välis-Eesti muuseum (VEMU) ühes raamatukogu, arhiivi ja kunstigaleriiga. Ta oli veendunud Välis-Eesti kultuuripärandi omaväärtuses ja säilitamise vajaduses asukohamaal. VEMU esimene ehitusjärk Tartu College’i garaažikorrusel on lõpule viidud, kui kunagi õnnestuks see projekt lõpule viia, siis tähendaks see ühtlasi monumendi püstitamist ühele osale eestlaskonnast Läänes. Tampõllu elutööd tunnustati nii Kanadas kui Eestis. Aumärkide ja aunimetustega dekoreerisid teda Eesti Vabariigi President, Tartu Ülikool ja Eesti Mittetulundusühingute Liit.

Tahaks korrata uskumist, et Lõvi tähemärgi all sündinule on elu ja saatus Päikesega sillutatud. See võib nii olla, kuid Elmari kõrval seisis alati Leida ja kogu tema perekond, kellele ta jagas oma kaitset ja tuge, ent sai ise vastu sõnul seletamatut energiat, mis laeb meest uuteks tegudeks. Midagi murdus Elmaris, kui abikaasa Leida 4. mail 2011 suri, pärast lühiajalist haigust lahkus ka Elmar Tampõld 7. märtsil 2013 igavikku. Ta jättis meile kõigile sõnumi – kuidas elada sellist elu, mille pärandiks jäävad nähtavad monumendid.


Jüri Kivimäe

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant Rd. Toronto, Eesti Raadio tütarl...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvitseride Kogu 25a. teeneteristide...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi Preside…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kur...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate tea cups? Printed mugs with the n...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon …

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radio, consists of 30 girls between...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its largest city, also the headquarte...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonian refugees went through after f...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna vägev hoone, nimelt Thomas Fos...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Saturday night dinnerBuy your ticke...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag …

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist. Ideaalne oleks head meenutada ...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsu…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Description:Youth exchange brings togeth...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet o…

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light at the end of the tunnel. Trium...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane meie korporatsioonist. Saabuj...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga vara magama! Selge see, et pärast...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheajale, teisalt on see kuu, mil pal...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohaliku meresõidu ajaloole pühendat...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetuse õpetaja ja projektijuhina.Ta ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 22 - 3. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu teade - Kanada päev 2022

Eesti Elu kontor on suletud reedel, 1. juulil – Kanada päeval. Sel nädalal ilmub ajaleht neljapäeva...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirjandusfest...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga, kes oli ...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme seda vaba...

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pello sünnist

Ja ööd ei ole seal… 110 aastat Otmar Pel…

Õpetaja Pello mälestuste elavdajana valdavad mind kahetised aimed. Aja pöördumatuse paratamatusest ...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lük...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab nõu - Millest tekivad erinevad isud?

Toitumisnõustaja Marika Blossfeldt annab…

Aeg-ajalt tekib meil kõigil vastupandamatu isu millegi järele, olgu see siis lemmikmagustoit, lihap...

Garage talk: Erik Hess' custom cars in Hamilton

Garage talk: Erik Hess' custom cars in H…

They're sculpted. They're loud. They're fast. And they have all left a searing hot mark of a time a...

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja omaette“

Eerik Purjelt ilmus uus raamat ,,Üksi ja…

Äsja jõudis Eestis raamatupoodidesse kirjastuse Argo väljaandena Eesti Elu lugejaile hästi tuntud E...

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuuri - Allan Seim

Edendades lauluga üht Kanada põhikultuur…

Kui eristame Kanada põliskultuuri kahest hilisemast põhikultuurist, leiame, et nii frankofoonid kui...

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE OF CANADIAN-ESTONIAN ORGANIZATIONS

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE O…

IntroductionOn Sunday, May 1st, 2022, the Estonian Central Council in Canada (ECC) hosted the 4th...

Why technical expertise isn’t always required to work in cybersecurity

Why technical expertise isn’t always req…

The e-Estonia Briefing Centre hosts the series Digital Discussions, in which experts on digitalizat...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...

UCC statement on Global Affairs Canada officials joining celebrations with Russian war criminals

UCC statement on Global Affairs Canada o…

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) issued the following statement in response to a June 12 Globe...

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu toimus Stockholmis

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu t…

Stockholmi Eesti Majas said 3.–4. juunil kokku Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) saadikud ja Üle...

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“ ja täiskogu Stockholmis

ÜEKN konverents ,,We Stand With Ukraine“…

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, ÜEKN, mis ühendab eestlaste keskorganisatsioone ja suuremaid seltse ...

Important news regarding Estonian House in Toronto, on Broadview

Important news regarding Estonian House …

The board of directors of Estonian House in Toronto Limited (EHTL) has important news about the Est...

Have fun and advance your Estonian language skills at Kotkajärve Metsaülikool 2022

Have fun and advance your Estonian langu…

It's frequently said that immersion is the best way to learn a language. To be exposed to new words...

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC’i konverentsil.

Eestlased Maive Rute ja Margus Raha PDAC…

13.-15. juunil toimus Toronto Convention Centre'is mainekas rahvusvaheline The Prospectors & De...

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

🇺🇦 EERO Ukraina põgenikefondi uudised

Seni on EERO saatnud MTÜ Eesti Pagulasabile $320,000 (228,000 €), et Ukraina põgenikke, kes on Eest...

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE OF CANADIAN-ESTONIAN ORGANIZATIONS

REPORT FROM THE 4th VIRTUAL CONFERENCE O…

IntroductionOn Sunday, May 1st, 2022, the Estonian Central Council in Canada (ECC) hosted the 4th...

Northern Birch Credit Union teade kontorite paiknemise kohta

Northern Birch Credit Union teade kontor…

15. juuni 2022 Lugupeetud panga liikmed! Hiljutisel Northern Birch Credit Union peakoosol...

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Eesti Maja 2022

AKTSIONÄRIDE KOOSOLEKU TEADE Toronto Ees…

29. juuni 2022, kell 18.30 Veebis aadressil www.estohouse.com/agm TEADE AKTSIONÄRIDELEKõi...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge c...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid...

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse õppima minnes igati õige otsuse

Karl Hendrik Nurmeots: Tegin Torontosse …

Eesti Elu toimetus sai jutule kevadel Toronto Ülikooli lõpetanud Karl Hendrik Nurmeotsaga,...

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Juhtkiri - Võidupühaks 2022

Eestlaste vabadusiha on juurdunud sügaval põhjamaa pinnas. Kuid võib küsida, kas me oleme ...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põ...

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Pamela Kõrgemägi Word on the Streetil

Läinud nädalavahetusel, 11.-12. juunil toimus Torontos üle kahe aasta taas populaarne kirj...

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduvad ja kadumatud aarded

Mõte pühapäevaks Mart Salumäelt - Kaduva…

Kristus ütleb oma jüngritele: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõ...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo