Logi sisse läbi:
Kristina Väljas Rio olümpialiival - foto: AP/SCANPIXKristina Väljas Rio olümpialiival - foto: AP/SCANPIX
Kanadat esindava rannavõrkpalluri Kristina Väljase vanavanemad on pärit Hiiumaalt ja Saaremaalt.
Eesti juurtega Kanada murdmaasuusataja Len Väljas on meie spordisõbrale üsna tuntud. Nüüd on aeg tutvuda tema 29-aastase õe Kristinaga, kes sai Rio de Janeiro olümpiaturniiril paarilise Jamie Broderiga üheksanda koha.

Saame Kristinaga kokku Starbucksi kohvikus. „Mulle meeldib kohv ja Starbucks, aga meeldib avastada ka väikekohvikuid. Naudin meeleldi head espressot," räägib 188-sentimeetrine Kristina inglise keeles.

Tegelikult oskab ta eesti keelt ka. „Soovin, et räägiksin paremini eesti keelt," lausub Väljas, ikka inglise keeles, kuid veidi hiljem läheb sujuvalt üle vanavanemate emakeelele. Veidi kobavalt, aga sisuliselt aktsendita: „Räägin eesti keelt natukene. Saan aru, kui midagi kuulen. Rääkisin ise hästi, kui olin väga noor. Aga nüüd ei ole harjunud, unustasin palju sõnu ja grammar on nii bad. Oh god!"

Loe siit edasi pikka DELFI artiklit: Kanada võrkpallur: olen Eesti päritolu üle uhke!

Vancouveri Peetri koguduse 65. aastapäev 27.09.2015.
Piiskop Andres Tauli tervitab Peetri koguduse varasem esimees Leo Allas (pildidl vasakul). Vancouveri Peetri koguduse 65. aastapäev 27.09.2015.
Piiskop Andres Tauli tervitab Peetri koguduse varasem esimees Leo Allas (pildidl vasakul). 
Sinu auväärsel teetähisel — 80 eluaastat —, ulatame Sulle terekäe ja saadame tervitussõna Vancouveri Peetri kogudusest Kanada läänekaldalt.

Esikarjase kohta ütleb Piibel tähendusrikkad sõnad:
Tee puhtast kullast laubaehe ja uurenda sellesse nagu pitsatisse uurendatakse: „Issandale pühitsetud!" Kinnita see sinise nööriga peakatte külge; see olgu peakatte esiküljes! See olgu Aaroni laubal, et Aaron kannaks süüd pühade andide puhul, mida Iisraeli lapsed pühitsevad, kõigi nende pühade ohvriandide puhul; see olgu alati ta laubal, et neid teha armsaiks Issanda ees! (2Ms 28:36–38)

Usulises vastutuses pole midagi juhuslikku, nagu võiks arvata religiooni nähtamatust olust, so, et kõik mitte silmale nähtav ei ole. Ülempreestri riietuse igal osal oli vastavus rahva ajaloos ja selle läbi vormunud usuline tähendus. Eriline rõhk oli Moosese käskudel, mida prohvetid on rahva ajaloo kestel pidevalt üle kutsunud meeles pidama, elava käsuna südamesse võtma ehk kujundlikult väljendades „südamelauale kirjutama."

Entusiastlik rahvatantsujuht Märt Agu vastab eelmise laulu- ja tantsupeo ajal uudisteportaali Delfi küsimustele. Foto EE arhiivEntusiastlik rahvatantsujuht Märt Agu vastab eelmise laulu- ja tantsupeo ajal uudisteportaali Delfi küsimustele. Foto EE arhiiv
Istume vanalinna kohvikus, naudime ilusat suvist hommikut ja räägime rahvatantsust. Kuigi algteemaks oli KLENK-IEP kruiis tuleva aasta märtsis, valgus jutt laiemale pinnale.

Märt on kirgline rahvatantsuõpetaja, sobiv mantlipärija isa Mait Agu tööpõllule. Põhiliselt näeb Märt tulevikus, kuidas tantsu kaudu saavad kodu- ja väliseestlased tihedamalt läbi käia ja üksteist paremini tundma õppida.

Kuigi Märt on 2017. a. tantsupeo üks võtmeinimestest, on järgmine projekt koostada tantsu- ja lauluprogramm eelolevaks KLENK-IEP Kariibi kruiisiks. Selleks on tal juba kogemusi, tema valmistas tantsuprogrammi ka eelmisele sarnasele kruiisile 2015. a. jaanuaris. Kõik osavõtjad jäid selle suurüritusega väga rahule, aga uskusid, et selline ainulaadne üritus ei kordu. Suureks üllatuseks kõigile otsustas eelmise kruiisi korraldaja Rein Luning veel kord ette astuda ja jälle kutsuda eestlased KLENK-IEP Kariibi kruiisile, mis toimub märtsis 2017.

Rein Luning võttis Märdiga kontakti märtsis ning rääkis mõttest korraldada teine KLENK-IEP Kariibi kruiis. Alul Märt ei tahtnud uskuda, et Rein võtab veel kord selle mahuka, töörohke kohustuse enda õlgadele. Jätkusid aga jutuajamised Skype'i teel ning äkki oli Rein Eestis, et programmile jalad alla panna. Kuigi aeg on lühike, nõustus Märt koostama kunstilist programmi.


Toronto Eesti Meeskoori lauluvennad õnnitlevad Sind 100. aasta juubeli sünnipäeva puhul.

„Me soovime õnne ja rõõmu ja hüüd:
Me soovime tervist ja jõudu sul nüüd.
Oh ela ja kosu veel kaua me seas,
ja viibi sa otsani tugevas eas!"
(Juhan Simm)

Torontos 18. juunil 2016

Korp! Vironia esindus juubilari õnnitlemas. Foto: Peeter Põldre (2016)Korp! Vironia esindus juubilari õnnitlemas. Foto: Peeter Põldre (2016)
Avaüritus Korp! Vironia vendadega Ehatares.


Kolmapäeval, 15. juunil kogunesid Korporatsioon Vironia liikmed Ehatarre, et tunnustada oma auväärt venda ja eesti kogukonna suurkuju.

Vilistlane Roman Toi on Korp! Vironia liige olnud aastast 1936, sellega 80% oma elust. Mõne aastaga oli Toi juba korporatsiooni eestseisuses ehk juhatuses, kui korporatsiooni avalik tegevus pidi lõppema Eestis 1940. a. ja algas esimene nõukogude okupatsioon. Pagulaskeskustes on vil! Roman Toi olnud aktiivne vironus, esmalt Saksamaal, siis Montrealis ning enam kui poolsada aastat Torontos.

Sünnipäevaõhtu algas grupifotoga, millele kogunes ligemale 40 meest. Esireas keskel vil! Roman Toi, poeg vil! Ants Toi, selle aasta Senior vil! Mihkel Kütti ja vanemad semestrid. Nende taga ülejäänud kohalolijad, kelle seas ka teisi isade-poegade paare.

Illustratsioon:  Andrus Peegel (2016)Illustratsioon: Andrus Peegel (2016) Oleme jõudnud koos lauluisa Roman Toiga oodatud verstapostini. Mitmele meist tundub see, et oleme ise ka saja-aastaseks saanud, karates üle kümnendite, nagu oleksid need kuud või vaevalt nädalad.

Sada aastat ühe inimese elus. Millega on võimalik sellist sajandi pikkust ajajärku võrrelda või pigem ühendada? Kui juttu on Roman Toist, on vastus kohene ning konkreetne. Eesti Vabariik. Ja vastus ei ole tuletatud ainult sellest, et mõlemad on peaaegu ühevanused.

Roman Toi kui eestlaste globaalsete laulupidude isa, ise ütles seda selgelt välja, kui temalt hiljuti küsiti, mis on tema meelest üldlaulupidude alus? Möödunud aasta MUUSIKA juunikuu numbris andis ta järgmise vastuse: "See on Eesti iseseisvuse mõtte ja eksistentsi deklaratsioon."

Sellest mõistest saame selgemalt aru, kui rändame sõjajärgse pagulasajastu algaastate varju, kui vägivaldse võõrvõimu eest põgenenud eesti rahvas hakkas juba siis seda mõtet deklareerima vastuseks tehtud ülekohtule. Ja kuidas? Ikka laulupäevade ning laulupidude kaudu, mil 30-aastane koorijuht, nüüd võõramaa pinnal, astus julgelt üldlaulukooride ette. See oli aeg, mil noormehe loominguline vaim lõi viisi luulereale "Pea vastu nii kaua kui saad!" See laul jäi kauaks kõlama.

Liisi RohumäeLiisi Rohumäe
Torontos viibib praegu noor eesti stsenarist Liisi Rohumäe — seoses ühe põneva teatriprojektiga, mida viivad läbi koostööna Rakvere Teater ja VEMU. Tegemist on 2018.a. toimuvaks Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks lavale tuleva teatrietendusega, mis vaatleb eestlasi Kanadas.

Liisi kui selle projekti stsenarist veel täpselt ei tea, missugune selle tüki sisu olema saab, sest esialgu kogub ta alles informatsiooni ja ideid, asudes kirjutamise juurde hiljem. Põhiteemaks on Kanada eestlaste suhe kodumaaga ja sellealast informatsiooni hangib Liisi Tartu College'is asuvast arhiivist ja viib läbi ka intervjuusid eestlastega. Kas tulevane teatritükk saab olema vaid tõsilugudel baseeruv või mitte, pole samuti veel teada. Kindel aga on, et seda ka siia Torontosse esitama tullakse.

Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)Sirje Kiin - foto: Taavi Tamtik (2014)
9. juunil matame Marie Underi ja tema abikaasa Artur Adsoni, Underi õe Berta Underi ja tütre Hedda Hackeri põrmud ümber Rahumäe kalmistule, kus puhkavad Marie Underi ema Leena ja isa Priidu (Friedrich) Under. Ligi 73 aasta pikkuseks kujunenud poliitiline eksiil on viimaks lõppenud.

Mõni nädal pärast Marie Underi surma 25. septembril 1980 ilmus Rootsis pagulaseestlaste kirjandusajakirjas „Tulimuld“ (1980, nr 3) kaheleheküljeline masinkirjas dokument pealkirjaga „Minu testament“, mille Under oli allkirjastanud ja mis kandis kuupäeva 24.6.1968. Tegemist oli nii eesti kui maailmakirjanduse ajaloos üsna pretsedenditu dokumendiga, milles kirjanik deklareeris oma vastuseisu Nõukogude okupatsioonirežiimile ning kommenteeris selle tõendamiseks oma poliitilisi luuletusi. Testamendi teksti võib jagada sisuliselt kolme ossa. Esimeses loetletakse konkreetseid luuletusi, mis väljendavad Underi nõukogude režiimi vastast hoiakut (Jõulutervitus 1941, Sõduri ema, ballaad Kojuminek, Mälestus ja tõotus, Öine teekond). Teises osas kinnitab autor käitumisnäidetega oma nõukogude okupatsiooni vastast hoiakut 1940. aastal ning rõhutab vabatahtlikku, mitte sunnitud põgenemist kodumaalt 1944.a. sügisel: „…lahkusin kodumaalt sel teistkordse okupeerimise eelõhtul, sügisel 1944, omaenese tahtmisel, vajamata mingit mõjutust põgenemiseks“. Kolmandas osas põhjendab luuletaja oma tõrjuvat käitumist „Nõukogude Eestist ekskursantide“ suhtes ning väljendab protesti seoses tema „Valitud luuletuste“ omavolilise ilmumisega Nõukogude Eestis 1958, milleks autorilt luba ei küsitud. Testament lõpeb järgmiselt: „Mina ja mu lähemaist omakstest ei ole keegi füüsiliselt kannatanud Nõukogude Vene režiimi all. Minu kategooriliselt eitav seisukoht viimase vastu on tingitud leinast EESTI VABARIIGI pärast ja kaastundest kõigi kannatanud rahvusvendade ja -õdede vastu.“

Arhitekt Ülo StöörArhitekt Ülo Stöör
Arhitekt Ülo Stöör tunneb oma kodulinna Viljandit tõesti läbi ja lõhki. Tema abiga on Viljandiga huvitav tutvuda, ta kultuurilooline haare on imetlusväärne.

Stööri „Ühe arhitekti mälestused III" algab sellega, kuidas noor arhitekt 1966. aastal Viljandisse peaarhitektiks kutsuti. Võib julgelt väita, et Stöör on Viljandi üldmuljet tublisti muutnud. Suurematest algatustest võiks esile tõsta suurepärast Johann Köleri monumenti, uut „Ugala" teatrimaja ja Jaani kiriku taastamist ajaloolisel kujul. Üks romantilisemaid ettevõtmisi oli Paala järve tegemine Valuoja orgu, mida rahvasuus kutsutakse „Stööri mereks". Stöör meenutab: „Uue aasta algul tulid mulle soolaleivale noored Viljandi näitlejad Leila Säälik, Eili Sild, Enn Kose ja Rein Malmsten. Lumi oli maas ja ilm parajalt külm ja selge. Istusime minu suures toas, pika aknaaluse laua ääres, aknast oli ilus vaade Valuoja orule. Olin linnas uus arhitekt, ideid mul jagus ning läksin jutuga hoogu. Rääkisin neile, et siia orgu kavandan järve. Maaparandustöödega teeme põhja turbast puhtaks, ehitame ülevoolu, oja täidab paisjärve veega, ning varsti vaatan aknast järvele." Sõprade üllatuseks ja heameeleks saigi Viljandi varsti endale teise järve.

Dirigent Hirvo Surva koos oma esimese dirigeerimisõpetaja Silvia Mellikuga (Muusikaakadeemia fuajees, aprill 2016).Dirigent Hirvo Surva koos oma esimese dirigeerimisõpetaja Silvia Mellikuga (Muusikaakadeemia fuajees, aprill 2016).
Kanada koorilauljatele hästi tuntud Eesti esidirigent Hirvo Surva on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise erialal. Ta on olnud mitme laulupeo dirigent ja kunstiline juht. Alates 2001. a on Hirvo Surva Eesti Koorijuhtide Liidu esimees. Ta õpetab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ja Tallinna Muusikakeskkoolis. Hirvo Surva käe all on Eesti koorid kogunud rahvusvahelist tunnustust paljudel festivalidel ning ka dirigent ise on pärjatud arvukate auhindadega, sh Gustav Ernesaksa nim. preemia, Aasta Muusik, Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärk jt. Juunis tuleb Hirvo Surva juhatusel Kanadasse Roman Toi 100.a juubelisünnipäeva raames esinema Eesti 2015. a parimaks kooriks valitud Rahvusooperi Estonia poistekoor. Kontserdid 19. juunil kl 1.30 p.l. Peetri kirikus ja 21. juunil kl 7.30 õ Koerner Hallis.

Enne eelmist laulupidu käisite Kanadas ja töötasite seal kooridega. Millised muljed on Teil sellest sõidust?
Oi, see oli väga tore! Esiteks, ma olin esimest korda Kanadas. Ja kohata seal selliseid toredaid inimesi, eestlasi ja näha seda õhinat, kuidas tahetakse teha, olla osa eesti kultuurist, kuidas nad tahavad jõuda siia laulupeole ja olla koos teiste eestlastega – see oli tõesti suur elamus mulle! Hästi soojad inimesed.

PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

PHOTOS - Canada Day 2022 at Port Credit

July 1, 2022 - Canada Day celebration at Port Credit, Ontario.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Kanada avab uued suursaatkonnad E...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole igavene ning võõral maal oleks hea...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikoguduse. Täpselt 73 aastat hiljem...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke, kokkusaamisi pereringis ja sõp...

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraap…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaarkliinikut Torontos. Lakeshore Mobile Vete...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)
Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonian, as the project moves from gr...

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

KESKUS Project Update (#143) - Construction on the KESKUS site continues

Construction on the KESKUS site continues, though largely underground. As noted in the 17th Community Engagement Session (read m...

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

ERR - Hajala ringvaade. Ellen Valter Toronto Eesti Keskuse arengutest

Äsja läks Toronto Eesti Keskuse rajamise kopp maasse ning Eesti-Ukraina päritolu lapse sõrmede vahelt jõudis vundamenti Eestimaalt...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by proxy, convened on-site for the...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas, 4 Credit Union Dr.Enne, kui ko...

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneously unreachable — clusters of sprawling...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide, osaletakse tänu Zoomile ülema...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad metsast, järvest, loengutest ja s...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DEPORTATIONS

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appears to be the result of two different sup...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Vana Testamendi lugemine:Jesaja 57: ...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin asub 1949. aastal loodud eestlast...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema viiulikunstnikust ema, ülikriitiline In...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be done. Bluntly put:The assault on Ukrain...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua elab, saab ükskord vanaks. Ja et kes vanaks...

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 - DIGILEHT

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 30. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. Käesoleva nädala Eesti Elu ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Eesti Elu Nr. 26 - 30. juuni 2022 DIGILEHTVaata eelnevaid Eesti Elu nädalalehe numbreid siin: 
- Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 24 - 17. juuni 2022 - DIGILEHT
Eesti Elu Nr. 23 - 10. juuni 2022 - DIGILEHT

  

Kõik numbrid koos sisukorraga: www.issuu.com/estonianlife

Oled juba paberlehe tellija ja soovid tasuta ligipääsu digilehele? Tekkis küsimus või kommentaar? Kirjuta meile digi@eestielu.ca!

NB. Palun lisa digi@eestielu.ca oma e-maili aadressi raamatusse (safe senders list/address book/primary inbox), et meie e-kirjad tuleksid kohale. Palun anna märku, kui oled digilehe tellinud ja kättesaamisega on tekkinud raskusi.

Please add us to your address book/safe senders list/primary inbox to make sure the email with access code does not go to junk mail or bounce back. Please reach out if you are having troubles receiving our emails on Fridays.


 

Lõimeleer kutsub PULMA!

Lõimeleer kutsub PULMA!

Sellesuvisesse LÕIMELEERI laagrisse registreerimine on avatud. Ootame kõiki vanu ja uusi Lõimeleeri...

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED VIIRLAIU NIMELISE KIRJANDUSAUHINNA

VÄLISEESTI MUUSEUM TORONTOS ASUTAB ARVED…

29.04.2022Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos asutab Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäeva puhul kirja...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toronto Peetri kirikus

Eesti Raadio tütarlastekoor esines Toron…

Pühapäeval, 26. juunil 2022 kell 12 päeval esines EELK Toronto Peetri kirikus, 817 Mount Pleasant R...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? Delicate te...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Estonian Radi...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg and its la...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to what Estonia...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut peidus üsna...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad arendamist....

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022Descripti...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate the light ...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilistlane mei...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna liiga va...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud suvevaheaja...

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Tõlkijad kogunesid Käsmu 

Käsmu, kunagine kaptenite küla, asub Eesti põhjarannikul Tallinnast 80 km idas. Seal on põnev kohal...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

Ukraine’s plight and the media

Ukraine’s plight and the media

International news coverage of Russia’s invasion of Ukraine has shown a predictably huge contrast i...

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need noored

Meelelahutust: Volli veste - Ai, need no…

Elurõõm määrab ju paljutki. Iga, näiteks. Et kaua võib võimalikult elada. Vasta kõike noid niinimet...

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGILEHT

Eesti Elu Nr. 25 - 24. juuni 2022 - DIGI…

Vaadake, mida huvitavat saab lugeda 24. juuni 2022.a Eesti Elu /Estonian Life nädalalehest. ...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

Kliki teemadele ja loe lisaks: Uudised - Sündmused - Eesti sündmused

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leedus, Slovakkias ja Armeenias.

Kanada avab uued saatkonnad Eestis, Leed…

29.06.2022 Kanada välisminister Mélanie Joly teatas kolmapäeval. 29. juunil oma pressiteates, et Ka...

FOTOD - Ehatare 40

FOTOD - Ehatare 40

Eestlased Torontos olid enam kui 40 aastat tagasi ettenägelikud. Osati mõelda, et noorus ei ole iga...

73 aastat head sõnumit

73 aastat head sõnumit

26. juunil 1949. a otsustasid 16 noort eestlast asutada Torontos eestikeelse ja -meelse baptistikog...

Kanada päevaks 2022

Kanada päevaks 2022

Tänavu 1. juulil tähistame Kanada 155. sünnipäeva. Plaanitud on pidustusi üle riigi, ilutulestikke,...

The 2022 Overview of Tartu College's Annual Meeting of Members

The 2022 Overview of Tartu College's Ann…

On June 22nd, 2022, 14 Tartu College (TC) Board Members, in addition to six Members represented by ...

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva koos lätlastega

Eesti Majandusklubi pühitses jaanipäeva …

Möödunud nädala reedel, 24. juunil said Eesti Majandusklubi Kanadas (EMK) liikmed kokku Läti Majas,...

Läti Majas jaanipäeva eel

Läti Majas jaanipäeva eel

Avanes võimalus läti pensionäride klubi iga-neljapäevasest koosviibimisest osa võtta. Nendel, muide...

Mets meis kõigis 2022

Mets meis kõigis 2022

MÜ! Muskoka mets kõmiseb sel suvel taas Eesti keelest ja kultuurist. Kutsume kõiki, kes tunnevad me...

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Rootsis toimub noorte rahvaülikool

Pühapäeval, 26. juunil algas Eesti Noorte Rahvaülikool Rootsi läänerannikul Kärr Sämstadis. Siin as...

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn 2022

PHOTOS - Canada Day reception at Tallinn…

On the occasion of Canada Day a reception was held by The Ambassador of Canada H.E. Mr. K...

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

FOTOD - Tori kirikus 23 juunil 2022.a

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris Eesti Reservohvit...

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaares 23 juunil 2022.a - Vabariigi President Alar Karise kõne võidupüha paraadil Kuressaares

FOTOD - Võidupüha tähistamine Kuressaare…

Neljapäeval, 23. juunil 2022.a toimus Kuressaares Võidupüha tähistamne.Vabariigi President Alar Kar...

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS news roundup

KESKUS Project Update (#146) - KESKUS ne…

KESKUS International Estonian Centre has been in the news in Estonia, in both English and Estonia...

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juuli 

Seedrioru Suvihari 2022 - July 1 - 3 juu…

Tickets:$50 in advance FREE for children 16 and under$60 at the gate Tickets include Satu...

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET TORGA

Jõekääru - Tutvu kunstiõpetaja PROOMET T…

Proomet on atesteeritud õpetaja, kes töötab Tallinna lähedal Viimsis, Haabneeme koolis kunstiõpetus...

An Update from Northern Birch Credit Union – Branch Locations

An Update from Northern Birch Credit Uni…

June 15th, 2022 Dear members,At the recent Northern Birch Credit Union Annual General Meeting, a sp...

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad juuniküüditatuile

FOTOD - Torontos süüdati mälestusküünlad…

14. juunil toimunud ligi 10 000 eestlase küüditamine Siberisse on jätnud eestlaste kollektiivsesse ...

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avamine ja juuniküüditamise mälestamine Hamiltoni raekojas

FOTOD - Ukraina sõjafotode näituse avami…

14. juunil kogunes Hamiltoni raekoja teisele korrusele, linnapea kontori vastas, kohaliku Ukraina, ...


Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

Kliki teemadele ja loe lisaks: Elu - Arvamus - Kommentaar - Juhtkiri

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lillakas: „Olen saanud hammustada ja kraapida… Aga see on suurepärane töö!“

NÄDALA PORTREE - Loomaarst Kristina Lill…

Kristina Lillakas on loomaarst, kes omab väikeloomadele spetsialiseerunud veterinaark...

THE 81st ANNIVERSARY OF THE JUNE 14th DE…

There is a commonly-held superstition that Friday the 13th is an unlucky day, and it appea...

Putin’s and the Kremlin’s intentions were obvious years ago

Putin’s and the Kremlin’s intentions wer…

Russia has invaded Ukraine. The West is now in agreement on the facts and what needs to be...

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnud ring

Meelelahutus: Karla kalendrisaba - Surnu…

Eesti vanasõna ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Aga seda ta ei ütle, et kes kaua ela...

Geislingen: Does the past exist, if no one remembers it?

Geislingen: Does the past exist, if no o…

On the morning of May 22, bypassing Stuttgart, the regional capital of Baden-Württemburg a...

The realities of life in Canada for Ukrainian refugees

The realities of life in Canada for Ukra…

The invasion of Ukraine and the escape of Ukrainian refugees has sobering parallels to wha...

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj Mahal

Avasta kodupaika Ontarios - Kohalik Taj …

Udorale päris lähedal, Durham Regional Road 1 e ääres on suur kalmistu, milles on pisut pe...

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õispuu

Mõneks ajaks Eestist Kanadasse - Brait Õ…

Vennaskonna kaasliikmed kodumaal teatasid hilistalvel, et Kanadasse on saabumas noor vilis...

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda sisse neelata võiks meid

Märkmik - Laul kisub kaasa ...ja enda si…

Kui jaaniajal on ilus ilm – ning tänavu tõotab see Eestis tulla tõesti nii – on patt minna...

Käesolev veebileht on Eesti Elu paberlehe tellijate toetatud, toeta sinagi ja telli leht juba täna:)

 

Exploring Estonia’s street art culture

Exploring Estonia’s street art culture

Gentrification has transformed tight-knit, charming communities into wide — yet simultaneo...

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast nelipüha

Mõte pühapäevaks - 4. pühapäev pärast ne…

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 1...

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Rein Rannapi „Klaver tuleb külla 25“

Kaarli kirikus Rein Rannapi vaimustavat kontserti nautides mõtlesin, et seekord oleks tema...

On the Wall: the benefits of handmade pottery as shown by Ella Katarina Valge-Saar

On the Wall: the benefits of handmade po…

Take a look at the cup and mug collection in your kitchen cupboard and what do you see? De...

Concert by The Estonian Radio Girls’ Choir Sunday June 26th, 2022 at 12 noon  St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church 817 Mount Pleasant Rd. Toronto Free admission. Voluntary donations gratefully accepted

Concert by The Estonian Radio Girls’ Cho…

The Estonian Radio Girls’ Choir, one of four choirs of The Children’s Music Studio of Esto...

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptisti Koguduse emeriitpastor Jüri Puusaag - Jaanipäeva tagamaadest

Mõte pühapäevaks - Toronto Eesti Baptist…

Igale inimesele on antud erakordne võime meenutada või unustada. Mõlemad võimed vajavad ar...

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in Estonia / Seiklejate Vennaskond kutsub Eestisse!

“Back to Our Roots!” - Youth Exchange in…

Organized by: Seiklejate VennaskondDates of activities: 11th – 22nd of September 2022...

The unexpected genre of music that kept Estonia’s spirit alive during Soviet occupation

The unexpected genre of music that kept …

In the smothering darkness of foreign occupation, singing patriotic songs can illuminate t...

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitlesid oma oskusi

Tallinna ja Praha balletitantsijad esitl…

Juunikuu, mil algab suvi, on kooliõpilastele oodatuim kuu, ühelt poolt saab kauaoodatud su...


Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Digileht - $95/aasta
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

 Eesti Elu üksiknumbrid
on müügil Torontos:

 

  • Eesti Elu kontoris (3 Madison Ave. / 310 Bloor St. W.)
  • Eesti Maja kontor (958 Broadview Ave)
  • Leaside Pharmacy's (Suomi Koti juures) 795 Eglinton Ave. E.

  

Telli leht siit!

 

 
Teata sündmusest,
saada lugu või vihje!

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Eesti Elu Tellimine

  
Telli Eesti Elu ja toeta Eesti
kogukonna ajalehte Kanadas!


Tellimine Kanadas:

Aasta - $160
Poolaasta - $87
Veerandaasta - $48
Teised tellimise võimalused siit!

Maksta saab:
• Sularahas või pangatšekiga
EESTI ELU kontoris
Pangaülekandega
Toronto Eesti Ühispangas 
kohapeal või telefoni teel
(Tel: 416-465-4659)
EESTI ELU arvele
Pangatšeki või rahakaardiga
EESTI ELU nimele
Interac e-Transfer® vahendusel
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. aadressile
PayPal/Credit Card

Eesti Elu - 3 Madison Ave., Toronto, ON M5R 2S2 - Ajalehe Tellimine - Kuulutuste tellimine - Tel: 416-733-4550 - e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. - Editorial Policy
This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. ©2012 - 2022 Eesti Elu. All rights reserved.
Made by Confirmo